PNT1000L-PC silou řízené, pneumatické nářadí M6-M12

Komentáře

Transkript

PNT1000L-PC silou řízené, pneumatické nářadí M6-M12
POPNUT-00-003-06/12
Návod na obsluhu
S pneumatickým nářadím POP® PNT1000L-PC jsou nýtovací matice
osazovány rychle a bezchybně. Silou řízené nastavení zdvihu nářadí
se postará o správné vytvoření závěrné hlavy a je nezávislé na svěrné
síle materiálu. Máte stále zaručené vytvoření pevného a spolehlivého spoje.
Protáčející se nýtovací matice tak patří minulosti a také pokud nedopatřením
několikrát stisknete spoušť, nedochází k poškození závitu.
Výhody:
•
•
•
•
•
Žádné poškození tažného šroubu, nýtovací matice nebo spojovaného materiálu při nechtěném opakovaném
stisknutí spouště
Nástroj pracuje na jedno stisknutí spouště
Kompaktní design; váží pouze 2770 gramů
Vhodné pro M6 až M12
Rychlý systém pro jednoduchou výměnu tažného trnu
Obsah
Bezpečnostní pokyny........................................………………………………………………………………
2
Technické údaje..…………………………………………………………………………………………………
3
Doporučený přívod vzduchu, hydraulické oleje, maziva
3
Rozměry nástroje
3
Přehled důležitých částí nástroje
4
Dodávané příslušenství
4
Tažné trny a koncovky
5
Přehled dílů...………………………………………………………………………………………………………
6
Seznam dílů.………………………………………………………………………………………………..………
8
Nastavení nástroje před provozem...………………………………………………………………………….
12
Instalace tažného trnu
13
Instalace tažného trnu bez nářadí (DPN227-185)
13
Instalace koncovky
13
Pokyny před uvedením do chodu
14
Nastavení tažného trnu a koncovky
14
Obsluha nástroje.................……………………………………………………………………………………..
Nastavení nýtovací síly
Údržba……………………………………………………………………………………………………………...
Doplnění hydraulického oleje
15
17
18
19
Odstraňování závad...........………………………………………………………………………………………
21
Bezpečnostní údaje……………………………………………………………………………………………….
23
Prohlášení o shodě ES......……………………………………………………………………………………….
24
1
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Bezpečnostní pokyny
PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ FUNKCE A BEZPEČNÉHO PROVOZU SI PŘED
NASTAVENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM NÁSTOJE PNT1000L-PC PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
TENTO NÁVOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nástroje byl speciálně vyvinut pro ozasování nýtovacích matic a NESMÍ se používat k jiným
účelům.
Neprovádějte na nástroji ŽÁDNÉ ÚPRAVY. Úpravy nástroje mají za následek ztrátu všech
aplikovatelných záruk a mohou vést k poškození nástroje nebo poranění uživatele.
Před nastavením a údržbou nástroje nebo před odděláním částí nástroje odpojte přívod
vzduchu.
Opravy a/nebo údržbu nástroje musí v předepsaných intervalech provádět vyškolený
pracovník.
Na údržbu a opravy nástroje používejte pouze originální náhradní díly.
NIKDY nepracujte s nástrojem BEZ nasazeného krytu koncovky.
Při připojeném přívodu vzduchu nepo při provozu nástroje NIKDY nedávejte prsty do
blízkosti přední části nástroje.
Při připojeném přívodu vzduchu NIKDY nezkoušejte otáčet tažným trnem.
Vlasy, prsty a volné části oblečení nesmí být v dosahu pohyblivých částí nástroje.
Výfukové otvory nástroje NIKDY nesměřujte na osoby.
NEPOUŽÍVEJTE na čištění nástroje organická rozpouštědla, může to vést k poškození
nástroje.
Po kontaktu s hydraulickou kapalinou nebo mazivem si pečlivě umyjte ruce..
NEPŘEKRAČUJTE maximální doporučený tlak vzduchu 0,6 MPa (87 psi/6,0 bar).
Při používání nástroje nebo při pohybu v blízkosti používaného nástroje vždy noste
předepsané bezpečnostní pomůcky na ochranu zraku.
Při používání nástroje nebo při pohybu v blízkosti používaného nástroje vždy noste
předepsané bezpečnostní pomůcky na ochranu sluchu.
Před připojením nástroje k přívodu vzduchu zkontrolujte nástroj a přípojky, zda nedošlo
k poškození, opotřebení nebo uvolnění dílů. Pokud zjistíte nějaké poškození, okamžitě
přestaňte nástroj používat a proveďte opravu nebo použijte jiný nástroj.
Tento nástroj NENÍ vhodný pro použití v prostředí s výbušnou atmosférou.
2
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Technické údaje
Hmotnost
Celková délka
Celková výška
Zdvih nástroje
Tažná síla
PNT1000L-PC
2,77 kg
315 mm
295 mm
1,3 – 10,5 mm
24,3 kN při 5,0 bar
Doporučený přívod vzduchu, hydraulické oleje a maziva
Přívod vzduchu*
Doporučený provozní tlak vzduchu
Hydraulický olej*
minimálně 150 l/min
5,0 - 6,0 bar (72,5-87 PSI)
FIREZONE 68 (360033), Mobile DTE26, Shell Telus Oil C68,
Daphne Hydro 68A, Cosmo Olpas 68, Telesso 68, FBK RO68,
Diamond Lupe RO68 (N)
* Poznámka: viz bezpečnostní pokyny
Rozměry nástroje (mm)
3
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Přehled důležitých částní nástroje
Pojistná matice
Přední kryt
Plnicí šroub
Kryt koncovky
Zadní kryt
Koncovka
Výfukové otvory
Tažný trn
Rukojeť
Přepínač na chod vlevo
Spoušť
Otočná přípojka
Spojka (není součástí
dodávky)
Koncovka (není
součástí dodávky)
Nastavovací šroub
Vzduchová hadice
(není součástí dodávky)
Ovládání zdvihu
Výfukové otvory
Vzduchová komora
Dodávané příslušenství
Číslo položky
PNT1000L-PC
PNT600-132
PNT600-133
PNT600-136
DPN239-139
DPN907-006
DPN277-185
PNT1000-02-10
PNT1000-01-10A
PNT1000-02-12
PNT1000-01-12A
FG2245
FG2268
FG2222
Položka
Nástroj PNT1000L-PC POP NUT™
Závěsný háček
Imbusový klíč 1,5 mm
Imbusový klíč 3 mm
Imbusový klíč 4 mm
Šroub s vnitřním šestihranem M4 x 20
Uvolňovač tažného trnu
Koncovka M10
Tažný trn M10
Koncovka M12
Tažný trn M12
Návod na obsluhu
Příručka na údržbu
Záruční list
Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Tažné trny a koncovky
Koncovka
I.D
Velikost
závitu
nýtovacích
matic
Tažný trn
Adaptér trnu
Tažný trn
.
Číslo položky
I.D.
(vnitřní
průměr)
M6 x 1,0
PNT1000-02-6
Ø 6,1
M8 x 1,25
PNT1000-02-8
Ø 8,1
M10 x 1,5
PNT1000-02-10
M12 x 1,75
PNT1000-02-12
Číslo položky
M8 x 1.0
Číslo položky
Velikost závitu
PNT600-01-6P
M6 x 1,0
PNT600-01-8
M8 x 1,25
Ø 10,1
PNT1000-01-10A
M10 x 1,5
Ø 12,1
PNT1000-01-12P
M12 x 1,75
PNT1000-58
* Viz oddíl Uvedení nástroje do provozu, zde jsou bližší údaje k instalaci koncovky a tažného trnu
Velikost
závitu
Materiál
Hliník
M6
Ocel
Nerezová ocel


M8



M10


 *
M12
 *
* Přívod vzduchu je potřeba nastavit alespoň na 0,6 MPa (6 bar)
5
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Přehled dílů PNT1000L-PC
6
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
7
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Seznam dílů
Pol.
Číslo položky
Popis
Počet
1
PNT600-01-8
Tažný trn M8
1*
2
PNT1000-02-8
Koncovka M8
1*
3
PNT1000-03
Pojistná matice
1
4
PNT1000-04
Kryt koncovky
1
5
PNT1000-05
Pojistný kolík
1
6
PNT1000-06
Posunovač pojistného kolíku
1
7
DPN900-046
O-kroužek
1
8
PNT1000-07
Držák pojistného kolíku
1
9
DPN901-013
Pružina
1
10
PNT1000-08
Otočná tažná hlava
1
11
PNT1000-09
Pouzdro otočné tažné hlavy
1
12
PNT1000-10
Bit
1
15
DPN277-322
Přední kryt
1
16
PNT1000-14
Kryt vzpěry
1
17
PNT1000-15
Uzávěr krytu
1
18
DPN901-018
Vratná pružina
1
19
PNT1000-17
Těsnění pístu
1
20
DPN908-015
Stírací kroužek
1
21
DPN908-016
BU-kroužek
1
22
DPN908-019
Těsnění tyče
1
25
DPN908-014
Těsnění pístu
1
26
DPN908-017
BU-kroužek
1
27
DPN900-047
O-kroužek
1
28
DPN277-187
Hydraulický válec
1
29
PNT600-20
Startovací tyč
1
30
PNT1000-21
Zadní kryt
1
31
DPN907-007
Šroub s vnitřním šestihranem
2
32
DPN907-006
Šroub s vnitřním šestihranem
1
33
PNT1000-22
Záslepka
1
34
DPN900-048
O-kroužek
12
35
PNT1000-23
HU/EC trubice
2
36
PNT1000-24A
Záslepka trubice
2
37
DPN907-008
Šroub s vnitřním šestihranem
7
38
DPN900-049
O-kroužek
1
39
DPN277-189
Rukojeť
1
40
PNT1000-26A
Pouzdro
1
41
DPN908-020
Těsnění tyče
1
42
DPN908-018
BU-kroužek
1
43
DPN277-188
Spodní úchop
1
8
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Pol.
Číslo položky
Popis
Počet
44
DPN900-050
O-kroužek
1
45
PNT1000-28
Pouzdro těsnění pěchu
1
46
DPN277-180
Komora
1
47
DPN902-005
E-přídržný kroužek
2
48
PNT600-74
EXT kryt ventilu
2
49
DPN901-012
Pružina
2
50
DPN900-051
O-kroužek
2
51
PNT600-77
EXT tyč ventilu
2
52
DPN900-052
O-kroužek
1
55
PNT1000-33
SV/HL trubice
1
56
PNT1000-34
HU/HL trubice
1
59
DPN900-053
O-kroužek
6
60
DPN902-001
Přídržný kroužek
1
61
PNT1000-38
S tyč ventilu
1
62
DPN277-071
Šroub s plochou hlavou
1
63
DPN277-011
Spoušť
1
64
PNT1000-39
SV/HU trubice
2
65
DPN907-012
Šroub s vnitřním šestihranem
1
66
DPN239-047
Plnicí šroub
1
67
DPN900-033
O-kroužek
3
68
PNT1000-40A
T zadní pouzdro ventilu
1
69
PNT1000-41
T střední pouzdro ventilu
1
70
PNT1000-42
T tyč ventilu
1
71
PNT1000-43
T přední pouzdro ventilu
1
72
DPN900-013
O-kroužek
6
73
DPN900-014
O-kroužek
1
74
PNT600-91
T přední díl ventilu
1
75
PNT1000-44
T ventilový klínek
1
76
DPN901-014
Pružina
1
77
DPN900-011
O-kroužek
2
78
DPN900-017
O-kroužek
8
79
PNT1000-45
T záslepka ventilu
1
80
DPN277-323
T tažná tyč ventilu
1
81
DPN277-304
Válec
1
82
DPN277-324
Přepínač na chod vlevo
1
83
DPN905-004
Stavěcí šroub
1
84
PNT1000-59
Šroub
1
85
DPN905-005
Stavěcí šroub
3
86
DPN907-005
Šroub s vnitřním šestihranem
1
87
DPN907-009
Šroub s přírubou
4
88
PNT1000-49A
Ventilová zátka
1
89
DPN900-054
O-kroužek
1
9
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Pol.
Číslo položky
Popis
Počet
90
DPN900-006
O-kroužek
2
91
PNT1000-50A
Spodní ventil
1
94
PNT1000-54
Zastavovač ventilu
2
95
PNT1000-55A
R spojka
1
96
PNT1000-56A
R adaptér spojky
1
97
PNT1000-57
R rozpěrka spojky
1
98
PNT1000-58
Adaptér tažného trnu M6, M8
1
139
DPN277-184
Pružná podložka
1
140
PNT1000-11
Sestava spojky
1 Sada
141
PNT1000-18
Sestava hydraulického pístu
1 Sada
142
FAN277-194
Sestava vzduchového pístu
1 Sada
143
PNT1000-35
S sestava ventilu
1 Sada
144
FAN277-195
Horní sestava ventilu
1 Sada
145
PNT600-34
Šroub
1
146
DPN277-309
Tvarovka
2
149
DPN277-327
Vzduchová trubice
1
151
FAN277-311
Ventil ovládání zdvihu
152
DPN277-306
Nastavovací šroub
1
153
DPN901-023
Ventilová pružina
1
155
DPN277-305
Ventil
1
156
DPN900-015
O-kroužek
1
157
DPN905-006
Stavěcí šroub
1
158
DPN277-307
Pouzdro ventilu
200
PNT600-200
Vzduchový motor
49
DPN901-012
Pružina
1
73
DPN900-014
O-kroužek
2
90
DPN900-014
O-kroužek
2
1 Sada
1
1 Sada
99
DPN900-042
O-kroužek
1
100
DPN277-177
Šroub s plochou hlavou
1
101
PNT600-101A
Koncová deska krytu motoru
1
102
DPN900-043
O-kroužek
1
103
PNT600-103
M tyč ventilu
1
104
PNT600-104
Konec krytu motoru
1
105
PNT600-105
Těsnicí kroužek
1
106
DPN900-044
O-kroužek
1
107
PNT600-107
Držák O-kroužku
1
108
DPN900-045
O-kroužek
1
109
DPN902-002
Přídržný kroužek
1
110
PNT600-110
Kryt
1
111
PNT600-111
Kuličkové ložisko
1
112
PNT600-112
Zadní deska
1
113
PNT600-113
Rotor
1
10
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Pol.
Číslo položky
Popis
Počet
114
PNT600-114
Lopatka
4
115
PNT600-115
Pružný kolík
1
116
PNT600-116
Válec
1
117
PNT600-117
Přední deska
1
118
PNT600-118
Kuličkové ložisko
1
119
PNT600-119
Distanční kus
1
120
PNT600-120
Centrální kolo
1
121
PNT600-121
Planetové kolo
6
122
PNT600-122
Jehlový váleček
6
123
PNT600-123
Unašeč planetových kol & Převody
1
124
PNT600-124
Distanční kus
1
125
PNT600-125
Korunové kolo
1
126
PNT600-127
Unašeč planetových kol
1
127
PNT600-128
Distanční kus
1
128
PNT600-129
Kuličkové ložisko
1
129
DPN902-003
Přídržný kroužek
1
130
DPN902-004
Přídržný kroužek
1
133
PNT600-98B
Zadní díl ventilu
1
Příslušenství
32
DPN907-006
Imbusový šroub M4 x 20
1
134
PNT600-132
Závěsný háček
1
135
PNT600-133
Imbusový klíč 1,5 mm
1
136
PNT600-136
Imbusový klíč 3 mm
1
137
DPN239-139
Imbusový klíč 4 mm
1
138
DPN277-185
Uvolňovač tažného trnu
1
*Kompletní přehled naleznete v tabulce Tažné trny a koncovky
11
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Uvedení nástroje do provozu
1. Zkontrolujte, zda se chystáte použít správnou koncovku a správný tažný trn pro zvolené nýtovací matice.
Správný tažný trn a koncovku vyberete podle tabulky Tažné trny a koncovky na str. 5.
2. Spojku pro přívodu vzduchu upevněte k otočné přípojce na nástroji. Otočná přípojka má závit ¼ -NPTF.
3. K nástroji připojte vzduchovou hadici.
4. Vzduchový filtr, regulátor a maznici připojte do rozvodu vzduchu mezi přívod stlačeného vzduchu
a vzduchovou hadici vedoucí k nástroji, ve vzdálenosti nejvýše 3 m od nástroje.
5. Nastavte přívodní tlak vzduchu a množství olejových kapek z maznice.
• Tlak vzduchu: 0,5-6,0 MPa. (72,5-87 psi)
• Množství olejových kapek: 1-2 kapky/zanýtování 20 matic
vzduchový
filtr
regulátor
maznice
přívod
vzduchu
přívod
stlačeného
vzduchu
vzduchová
hadice
koncovka
spojka
Pozn.: vzduchová hadice a spojky nejsou součástí dodávky.
Poznámka: Pokyny k vhodnému nastavení provozu a mazacím olejům pro použití ke vzduchovým
motorům naleznete v návodě na obsluhu a příručce na údržbu použité maznice.
VAROVÁNÍ!
Používejte vzduchovou hadici schválenou pro tlak 10 bar (145 psi) nebo pro vyšší maximální provozní
tlak. Kromě toho se ujistěte, že hadice jsou vhodné pro dané pracovní prostředí
(např. jsou odolné proti olejům, opotřebení a oděru, atd.). Bližší údaje naleznete v katalogu výrobce
Vašich hadic.
12
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Instalace tažného trnu
Odpojte přívod vzduchu.
Vyberte správný tažný trn (viz str.5 „Tažné trny a koncovky“).
Uvolněte pojistnou matici, odšroubujte ji a oddělejte z nástroje koncovku.
Vložte uvolňovač tažného trnu přes tažný trn do krytu koncovky.
Zatlačte, aby se odblokovala aretace tažného trnu.
Uvolňovač držte přitlačený a tažný trn odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
Uvolňovač držte přitlačený a zvolený tažný trn našroubujte až na doraz.
Pusťte uvolňovač a otáčejte tažným trnem proti směru hodinových ručiček aby jste zajistili, že držák
pojistného kolíku zapadne do konce tažného trnu.
9. Znovu nasaďte koncovku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tažný trn
Uvolňovač trnu
ZATLAČIT
Instalace tažného trnu bez nářadí (DPN277-185)
Odpojte přívod vzduchu.
Vyberte správný tažný trn (viz str. 5 „Tažné trny a koncovky“).
Oddělejte z nástroje kryt koncovky, aby se odkryl tažný trn a pouzdro otočné tažné hlavy.
Držák pojistného kolíku zatáhněte směrem dozadu a tažný trn vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
Držák pojistného kolíku držte v zadní poloze a zvolený tažný trn našroubujte až na doraz.
Pusťte držák pojistného kolíku.
Poznámka: Pokud držák pojistného kolíku nezapadne na své místo, otáčejte tažným trnem proti směru
hodinových ručiček dokud držák správně nezapadne, tedy dokud se nepohne směrem dopředu.
7. Znovu nasaďte kryt koncovky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kryt koncovky
Pouzdro otočné tažné hlavy
Tažný trn
Držák
pojistného
kolíku
Tažný trn
TÁHNOUT
Instalace koncovky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odpojte přívod vzduchu.
Vyberte správný tažný trn (viz str. 5 „Tažné trny a koncovky“).
Odšroubujte pojistnou matici a odeberte z nástroje současnou koncovku.
Z koncovky odeberte pojistnou matici.
Pojistnou matici našroubujte na nově zvolenou koncovku.
Koncovku našroubujte do krytu koncovky.
Upevněte ji utažením pojistné matice proti krytu koncovky.
13
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Pokyny před uvedením do chodu
K zajištění bezpečného a spolehlivého provozu bezpodmínečně dodržujte před osazením
nýtovacích matic tímto nástrojem pokyny uvedené v oddíle Bezpečnostní pokyny a Uvedení
nástroje do provozu.
Nastavení tažného trnu a koncovky
1. Ověřte, zda je nainstalován správný tažný trn a správná koncovka pro zvolené nýtovací matice
(viz str. 5 „Tažné trny a koncovky“).
Koncovka
Pojistná matice
2. Uvolněte na nástroji pojistnou matici a zcela našroubujte koncovnu do krytu koncovky.
3. Našroubujte na nástroj zvolenou nýtovací matici.
Otevřené nýtovací matice
a. Nýtovací matici šroubujte na tažný trn, dokud z nýtovací matice nevyčnívá tažný trn asi 1 celou
otáčku závitu.
b. Odšroubujte koncovku tak, aby se dotkla hlavy nýtovací matice.
c. Utáhněte pojistnou matici proti krytu koncovky.
Uzavřené nýtovací matice
a.
b.
c.
d.
Nýtovací matici našroubujte na tažný trn až na doraz.
Nýtovací matici uvolněte o jednu celou otáčku (jedno stoupání závitu).
Odšroubujte koncovku tak, aby se dotkla hlavy nýtovací matice.
Utáhněte pojistnou matici proti krytu koncovky.
Otevřené
Jedna otáčka závitu
Uzavřené
Jedna otáčka závitu
14
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Obsluha nástroje
Umístění nýtovací matice na nástroj
1. Připojte přívod vzduchu k nářadí.
2. Našroubujte nýtovací matici na tažný trn ¼ otáčky.
3. Zatlačte nýtovací matici podle vyobrazení na tažný trn. Nýtovací matice se automaticky našroubuje na
tažný trn, protože se zaktivuje samotáčení tažného trnu.
4. Nýtovací matici tlačte na tažný trn tak dlouho, dokud se nepřestane otáčet. Pokud se nýtovací matice
zcela nenašroubuje, zkrátí se nastavení zdvihu o rozdíl vzdálenosti mezi horní částí nýtovací matice a
koncovkou.
SPRÁVNĚ
mezera
ŠPATNĚ
Usazení nýtovací matice do nosného materiálu
1. Upevněte nýtovací matici na tažný trn a vložte ji kolmo do díry v nosném materiálu.
2. K usazení nýtovací matice stiskněte spoušť a držte ji.
3. Spoušť držte stisknutou tak dlouho, dokud tažný trn nezmění směr otáčení a zcela se nevytočí
z usazené nýtovací matice.
4. Jakmile tažný trn změní směr otáčení, lehce vytahujte nástroj z nosného materiálu, tažný trn se
oddělí od zanýtované matice.
5. Po oddělení nástroje od nýtovací matice pusťte spoušť.*
LEHCE TÁHNOUT
Spoušť
STISKNOUT
DRŽET
PUSTIT
Nosný materiál
15
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Poznámka:
Hlava nýtovací matice má přiléhat k obrobku rovnoměrně celou spodní plochou.
Nástroj nenaklánějte. Nástrouj musíte držet kolmo k nosnému materiálu.
ŠPATNĚ
ŠPATNĚ
SPRÁVNĚ
mezera
* Oddělení nástroje od nýtovací matice
Pokud pustíte spoušť v průběhu nýtovacího procesu, tak se zdvih přeruší.
V tomto případě se podle okolností nýtovací matice ne zcela zanýtují a nástroj se nemusí z nýtovací matice
zcela nevyšroubovat. Spoušť znovu nestiskněte! Pro oddělení nástroje od nýtovací matice se prosím řiďte
níže uvedeným postupem.
Oddělení nástroje od nýtovací matice a zpracovávaného materiálu:
1. Stiskněte přepínač na chod vlevo a držte ho stisknutý.
2. Držte přepínač stisknutý na chod vlevo a současně stiskněte a držte spoušť. Tak se začne tažný trn otáčet
proti směru hodinových ručiček a vyšroubuje se z nýtovací matice.
3. Jakmile se nástroj zcela vyšroubuje z nýtovací matice, pusťte spoušť a připínač na chod vlevo.
Oddělení nástroje od nýtovací matice a zpracovávaného materiálu při vzpříčeném tažném trnu:
1. Odpojte přívod vzduchu.
2. Šroub s šestihranou hlavou M4 x 20, který je součástí dodávky, našroubujte do otvoru na boční straně krytu
koncovky. Imbusový šroub šroubujte tak dlouho, až zcela přilehne k vnitřní otočné tažné hlavě a zablokuje
otáčení tažného trnu vzhledem k nástroji.
3. Otáčejte celým nástrojem proti směru hodinových ručiček, nástroj se tak oddělí od nýtovací matice.
OTÁČET
Otočná tažná hlava
Imbusový šroub
2. Spoušť
1. Přepínač na chod
vlevo
16
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Nastavení nýtovací síly
Zkontrojujte správný výběr ventilové pružiny.
Před zahájením výroby otestujte nýtování na 5 kusech, aby bylo zajištěno spráné zanýtování nýtovacích matic.
Správně nastavená nýtovací síla má velký význam:
o Příliš malý zdvih vede k nedostatečnému zformování nýtovacích matic, což vede k chybám v uchycení jako je
protáčení
o Příliš velký zdvih může mít za následek poškození závitu nýtovací matice nebo tažného trnu.
Příliš velký zdvih
Příliš malý zdvih
Správný zdvih
Nastavení nýtovací síly:
1.
2.
3.
Povolte stavěcí šroub na ovládání zdvihu.
Nastavovacím šroubem otočte podle potřeby šroubovákem.
a. Nýtovací sílu upravte vždy o ¼ otáčky, aby nedošlo k poškození na tažném trnu nebo na závitu
nýtovací matice.
Utáhněte stavěcí šroub na ovládání zdvihu.
Požadovaný výsledek
Opatření
Zvýšení nýtovací síly (vyšší zdvih)
Nastavovací šroub otáčejte ve směru
hodinových ručiček
Nastavovací šroub otáčejte proti směru
hodinových ručiček
Snížení nýtovací síly (nižší zdvih)
Ovládání
zdvihu
Stavěcí
šroub
Nastavovací
šroub
Upozornění:
Zdvih se může změnit v důsledku změny tlaku vzduchu [~0,1 mm na 1 bar(15 psi)].
Aplikace do materiálu s rozdílnou tloušťkou
o Při nýtování stejných nýtovacích matic do nosného materiálu s různou tloušťkou je potřeba
nýtovací sílu (zdvih) optimálně nastavit na nejmenší tloušťku materiálu.
VAROVÁNÍ!
Nastavovacím šroubem otáčejte postupně vždy o ¼ otáčky.
Pokud nastavovacím šroubem otočíte ve směruhodinových ručiček kvůli zvýšení nýtovací síly příliš,
může dojít ke zvýšenému opotřebení nebo/a ke vzpříčení tažného trnu.
17
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Údržba
Záležitost
Frekvence
Mazání vzduchu
1-2 kapky / 20 matic
-
Opatření
Čištění a mazání tažného trnu
50 nýtovacích procesů
-
Kontrola koncovky
50 nýtovacích procesů
-
Mazání rotujících dílů
1000 nýtovacích procesů
-
Kontrola ovládání / nastavení zdvihu,
T tyče ventilu
Výměna / doplnění hydraulického
oleje
Zlomení trnu
-
Ztráta zdvihu
-
Viz odd. uvedení nástroje do provozu.
Namažte vnitřní těsnění a vzduchový
motor.
Při opotřebení/poškození vyměňte.
Preventivně zamezte poškození nebo
vzpříčení nýtovacích matic.
Při opotřebení/poškození vyměňte.
Preventivně zamezte poškození nebo
vzpříčení nýtovacích matic.
Preventivně zamezuje zpomalování
rotace tažného trnu.
Vyměňte, pokud došlo k ohnutí nebo
ke zlomení.
Viz „Doplňování hydraulického oleje
Čištění & mazání tažného trnu
Tažný trn vyčištěte a namažte po každých 50 nýtovacích procesech:
o V průběhu provozu se mohou na tažném trnu usazovat odřené kovové částečky, což ztěžuje
natočení nýtovací matice, nebo to může vést k předčasnému opotřebení či zadření.
o Tažný trn namažte 1 kapkou oleje. Použijte stejný olej jako se používá u vzduchové maznice
nebo olej typu ISO VG 32.
Mazání rotujících dílů
Namažte otočnou tažnou hlavu a pouzdro otočné tažné hlavy přibližné po každých 1000 nýtovacích
procesech.
o Nedostatečné mazání vede k zvýšení vnitřního tření, a to má za následek jak předčasné
opotřebení tak snížení množství otáček a krouticího momentu tažného trnu.
Pouzdro otočné tažné hlavy
Otočná tažná hlava
18
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Doplnění hydraulického oleje
Pokud zdvih příliš krátký a nástroj už není schopen nýtovací matici spráně usadit, musí se hydraulický
olej podle potřeby doplnit nebo vyměnit.
Poznámka: Pokud zdvih není stále ještě po doplnění nebo výměně dostatečný,
bude zřejmě také nutná výměna hydraulického těsnění. V tom případě prosím kontaktujte servisní
oddělení.
Postup při doplňování
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte přívod vzduchu.
Odstraňte vzduchovou hadici z armatury na komoře.
Oddělejte čtyři šrouby, které upevňují spodní úchop.
Nástroj otočte a pomalu odeberte komoru z nástroje.
Odstraňte celek vzduchového pístu a trubici.
Šrouby s přírubou (x 4)
Komora
Spodní vzduchová
trubice
Celek
vzduchového
pístu
Spodní úchop
Spodní úchop
Komora
Rukojeť
Trubice
6. Vypustěte starý hydraulický olej do vhodné nádrže pro odpadní oleje.
7. Nalijte nový hydraulický olej otvorem v rukojeti až po opěrný kroužek.
Poznámka: Používejte pouze hydraulické oleje, které jsou schválené výrobcem – viz „Doporučený
přívod vzduchu, hydraulické oleje a maziva”
Olej
Opěrný kroužek
Rukojeť
Těsnění Penta
8. Vložte celek vzduchového pístu a 5x ho pomalu zatlačte do rukojeti, potom ho vyjměte.
9. Zkontrolujte, zda se nesnížila hladina oleje nebo nejsou v oleji vzduchové bubliny.
10. Pokud se hladina oleje snížila, nebo jsou v oleji vzduchové bubliky, opakujte kroky 7 až 9.
19
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Celek
vzduchového
pístu
Otvor pro
trubici
Trubice
Celek
vzduchového
pístu
Spodní
úchop
Otvor pro
trubici
Trubice
11.
12.
13.
14.
15.
Po doplnění hydraulického oleje vložte celek vzduchového pístu do spodní rukojeti.
Vložte komoru a čtyři šrouby a utáhněte je.
Nástroj položte na bok tak, aby byl plnicí šroub nahoře.
Šroubovákem uvolněte plnicí šroub, aby mohl unikat přebytečný olej a vzduch (bubliny).
Pokud už hydraulický olej přestal unikat, plnicí šroub opět utáhněte.
20
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Odstraňování závad
Pokud nemůžete nástroj opravit po přečtení tohoto návodu a podle oddílu na odstraňování závad,
obraťte se prosím na naše servisní oddělení.
Problém
Nýtovací matici nejde
našroubovat na tažný
trn
Tažný trn se neotáčí,
nebo jenom pomalu
Možná příčina
Nasaďte správné díly pro
používané nýtovací matice
Vyměňte tažný trn
V závitu tažného trnu jsou
kovové třísky/odřené
částečky
Nízký tlak vzduchu
Tažný trn vyčištěte a
namažte
Nedostatečné mazání
Tažný trn nelze
vyšroubovat z nýtovací
matice
Nedostatečné namazání
rotujících dílů
Po zanýtování nářadí stále
ještě vězí v nýtovací matici
a obrobku
Poškození závitu nýtovací
matice příliš vysokou
nýtovací silou
Závit tažného trnu je
poškozený
Otáčení se zastavilo
během automatického
zpětného chodu
Nýtovací matice není
zcela upevněna, není
dostatečný zdvih
Nástroj se automaticky
otáčí nazpět
Nástroj se automaticky
neotáčí nazpět
Odstanění
Nesprávný tažný trn
a nesprávná koncovka
Je poškozený závit
tažného trnu
Oddíl
Tažné trny a koncovky
Nastavení před
provozem, Instalace
tažného trnu
a koncovky
Údržba
Nastavte přívod vzduchu
na správný rozsah tlaku
Nastavte dávkování
maznice
Namažte rotující díly
Nastavení nástroje před
provozem
Nastavení nástroje před
provozem
Údržba
Nástroj oddělte od obrobku
přepínačem na chod vlevo
Obsluha nástroje
Oddělte nástroj od obrobku
Obsluha nástroje
Nastavte správnou
nýtovací sílu
Vyměňte tažný trn
Nastavení nýtovací síly
Nastavení nástroje před
provozem, instalace
tažného trnu a
koncovky
Obsluha nástroje
Pustili jste spoušť příliš
brzy (před dokončením
zformování/vyšroubování)
Nechte nářadí z obrobku
vyšroubovat použitím
přepínače na chod vlevo
Příliš nízký tlak vzduchu
Znovu si přečtěte návod na
obsluhu nástroje.
Nastavte přívod vzduchu
na správný rozsah tlaku
Doplňte hydraulický olej
Nastavení nástroje před
provozem
Nastavení nástroje před
provozem
Údržba
Odvzdušněte nebo
odpusťte olej
Údržba
Druckbereich für
Luftversorgung richtig
einstellen
Doplňte hydraulický olej
Nastavení nástroje před
provozem
Příliš málo hydraulického
oleje
Příliš hydraulického oleje
nebo vzduch
v hydraulickém oleji
Příliš nízký tlak vzduchu
Příliš málo hydraulického
oleje nebo vzduch v
hydraulickém oleji
Údržba
21
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Problém
Tažný trn je poškozený
nebo zlomený
Možná příčina
Odstranění
Je překročená maximální
životnost tažného trnu
Vyměňte tažný trn
Nýtovací síla je příliš
vysoká
Nastavte správnou
nýtovací sílu
Vyměňte poškozené díly
Nástroj nebyl umístěn
během nýtovacího procesu
kolmo k obrobku
Znovu si přečtěte návod na
obsluhu nástroje.
Vyměňte poškozené díly
Správné nýtování nelze
dosáhnout nastavením
nástroje
Příliš málo hydraulického
oleje
Příliš mnoho hydraulického
oleje nebo vzduch
v hydraulickém oleji
Doplňte hydraulický olej
Odvzdušněte nebo
odpusťte olej
Oddíl
Nastavení nástroje před
provozem, instalace
tažného trnu
a koncovky
Nastavení nýtovací síly
Nastavení nástroje před
provozem, instalace
tažného trnu
a koncovky
Obsluha nástroje
Nastavení nástroje před
provozem, instalace
tažného trnu
a koncovky
Údržba
Údržba
22
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Bezpečnostní údaje
TĚSNICÍ OLEJ (P/N: PSA075508P)
LUBRIPLATE® 130-AA
Výrobce:
Fiske Brothers Refining Co.
Telefon: (419) 691-2491
Nouzová linka: (800) 255-3924
®
ALVANIA EP Grease 1
Kód výrobku: 71124
Výrobce:
Shell Oil Products
Telefon: (877) 276-7285
MSDS č.: 57072E-5
PRVNÍ POMOC:
POKOŽKA:
Odložte potřísněný oděv a pokožku umyjte mýdlem a
teplou vodou. Pokud se produkt dostal vysokým
tlakem až pod pokožku, vyhledejte OKAMŽITĚ lékaře
bez ohledu na zjevný rozsah. Odkládání lékařské
pomoci může vést ke ztrátě zasažené části těla.
POŽITÍ:
Ihned přivolejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.
OČI:
Vymývejte čistou vodou po dobu 15 minut nebo dokud
neodezní podráždění. Pokud podráždění přetrvává,
vyhledejte lékaře.
Požár:
BOD VZPLANUTÍ: přes 200°C
Zasažené nádoby ochlazujte vodou.
Používejte pěnu, hasicí prášek, oxid uhličitý nebo
proud vody.
Životní prostředí:
LIKVIDACE ODPADU
Dodržujte platné předpisy pro likvidaci odpadů.
Nasáklý materiál nechejte zlikvidovat ve schváleném
zařízení nebo v místě pro likvidaci odpadů.
ROZLITÍ:
Tuk seškrabejte, zbytek omyjte vhodným
rozpouštědlem jako je technický benzin nebo použijte
absorpční prostředek.
Manipulace / Skladování:
Pokud se nádoby nepoužívají, nechávejte je uzavřené.
Nemanipulujte s nimi nebo neskladujte je v blízkosti
zdrojů tepla, plamene nebo silných oxidačních činidel.
®
Lubriplate je registrovanou obchodní známkou
Fiske Brothers Refining Company.
HYDRAULICKÝ OLEJ (P/N: PRG540-130)
MOBIL DTE 26
Výrobce:
ExxonMobil Corporation
Nouzová linka: (609) 737-4411
MSDS Fax na vyžádání: (613) 228-1467
MSDS č.: 602649-00
Shell TELLUS 68
Výrobce:
SOPUS Products
Zdravotnické informace: (877) 504-9351
MSDS podpora: (877) 276-7285
MSDS č. 402288L-0
Distributor:
Emhart Teknologies
Telefon: (203) 924-9341
První pomoc:
POKOŽKA:
Odložte potřísněný oděv a boty a zbytek z pokožky
setřete. Pokožku opláchněte vodou a pak ji omyjte
mýdlem a vodou. Pokud se vyskytne podráždění,
vyhledejte lékařskou pomoc.
POŽITÍ:
Nevyvolávejte zvracení. Zpravidla je léčení potřeba,
jen pokud došlo k požití většího množství produktu.
Přesto vyhledejte lékařskou pomoc.
OČI:
Vymývejte vodou. Pokud dojde k podráždění,
vyhledejte lékařskou pomoc.
Požár:
BOD VZPLANUTÍ: 198.9°C
Materilál plave a na vodní hladině se může znovu
vznítit. Na uhašení plamenů používejte vodní mlhu,
pěnou odolávající alkoholu, hasicím práškem nebo
oxidem uhličitým (CO2). Nepoužívejte přímý proud
vody.
Životní prostředí:
ROZLITÍ:
Uniklý olej nechte nasáknout do absorpčního materiálu
jako jsou hlína, písek nebo dalším vhodným
materiálem. Materiál vložte do nepropustné nádoby a
před vhodnou likvidací pevně uzavřete.
Manipulace:
Před požitím jídla pití, před kouřením, nanášením
kosmetických přípravků nebo návštěvou toalety se
umyjte vodou a mýdlem. Kožené výrobky jako jsou
boty nebo pásky, které není možné úplně
dekontaminovat, vhodně zlikvidujte. Používejte v dobře
větraných prostorách.
Skladování:
Skladujte v chladném a suchém prostředí s
dostatečným větráním.
Uchovávejte dále od otevřeného ohně a vysokých
teplot.
23
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 54321 4900 • Fax: +420 54321 3690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
Prohlášení o shodě ES
My, Emhart Teknologies
Tucker Fasteners Limited
Birmingham B42 1BP
Spojené království
prohlašujeme, že:
PNT1000L-PC
vyhovuje následujícím směrnicím:
EN ISO 12100 díl 1 a díl 2
ISO 3744
ISO prEN 792 díl 1
EN ISO 4871
ISO prEN 15744
EN 28662 - 1
EN 12096
Podle ustanovení směrnice na strojní zařízení 98/37/EHS, která nahrazuje směrnici 89/392/EHS
a doplňující směrnice 91/368/EHS, 93/44/EHS a 93/68/EHS
Podpis: ____________________________________________________________________
Eymard Chitty, viceprezident, R&D
Birmingham
červen 2008
24
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 543 214 900 • Fax: +420 543 213 690 • www.heyman.cz • [email protected]
POPNUT-00-003-06/12
25
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel.: +420 543 214 900 • Fax: +420 543 213 690 • www.heyman.cz • [email protected]

Podobné dokumenty