měníme představy o správě dat

Komentáře

Transkript

měníme představy o správě dat
LÉTO 2014
DATABÁZE JAKO
SLUŽBA
Nový rozměr pro malé firmy.
STRANA 5
ORACLE MAGAZINE FOR MIDSIZE COMPANIES
MĚNÍME PŘEDSTAVY
O SPRÁVĚ DAT
Ucelená a integrovaná řešení pro správu rychle rostoucích
objemů dat, která zajistí hladký rozvoj vaší firmy.
STRANA 2
ZABEZPEČENÝ CLOUD
Cloud computing bez rizik.
STRANA 2
NEUSTÁLÝ ROZVOJ
VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Nedovolte, aby se růst stal
brzdou vašeho podnikání.
STRANA 3
AUTOMATICKY LEPŠÍ
MARKETING
Výhody musí převýšit vynaložené úsilí.
STRANA 4
oracle.com/goto/oraclemidsize
ORACLE ONE MAGAZINE
NA POHOVCE
PODNIKÁNÍ S PŘEHLEDEM
Měníme představy
o správě dat
Můžete říci, že všechna data, která generuje vaše firma, máte
spolehlivě pod kontrolou? Kolik času, financí a jiných zdrojů na jejich
správu vynakládáte? Myslíte, že s těmi správnými nástroji byste je
dokázali využívat efektivněji a s vynaložením menšího úsilí?
Pravdivé odpovědi na tyto a podobné
otázky mohou ve světě podnikání
znamenat rozdíl mezi dobrým a skvělým
rokem. Mohou vám také přinést náskok
před konkurencí. Jak tedy implementovat
řešení, která vám přinesou skutečnou
výhodu?
2
Důvěřujte cloudu
Správa dat a využívání aplikací v podobě
služeb prostřednictvím cloudové
infrastruktury vyžaduje méně zdrojů
a menší počáteční investice než správa
vlastních serverů ve vlastní budově.
Proto je tento přístup zvláště vhodný pro
středně velké firmy. A pokud si vyberete
správného dodavatele, nemusíte mít strach
z problémů souvisejících s dostupností či
I cloud potřebuje
podporu
I přes všechny výhody se opatrnější přístup
k budování cloudového databázového
prostředí přece jen vyplatí. Musíte si
tedy položit otázku: opravdu chcete
riskovat narušení kontinuity provozu
nasazením řešení, které vyžaduje
přeprogramování aplikací a které je příliš
závislé na nepodporovaných open source
technologiích?
Oracle Database 12c je špičkové
a osvědčené podnikové řešení, které vaší
firmě přinese všechny výhody cloudu
s maximální podporou a minimálními
riziky – bez nutnosti zásahů do stávajících
aplikací.
»»Zaregistrujte se na webcast Oracle Database
12c: oracle.com/goto/technology/cz
zabezpečením, které mohou představovat
nepodporovaná open source řešení.
Databáze Oracle Database 12c
byla navržena jako základ efektivního,
výkonného a bezpečného prostředí cloud
computingu pro rychle rostoucí firmy
vašeho typu. Můžete ji využívat jako službu
prostřednictvím řešení Oracle Cloud
společně s výkonnými nástroji SaaS nebo
ji implementovat v prostředí privátního
cloudu, a zachovat si tak maximální
kontrolu nad nejcitlivějšími daty.
V obou případech získáte
škálovatelnou, výkonnou a vysoce
dostupnou datovou infrastrukturu, jakou
vaše firma potřebuje k úspěšnému růstu –
nyní i v budoucnosti.
V tomto vydání Oracle ONE
Magazine se dozvíte, jak využívat široké
spektrum integrovaných hardwarových a
softwarových produktů a řešení společnosti
Oracle na optimální správu dat a účinné
využívání cloud computingu v souladě s
rozvojem vašeho podnikání.
Věříme, že pro vás budou tyto informace
zajívamé.
Pohodlně se usaďte a naplánujte
svoji budoucnost.
Už jste začali používat platformu The
Couch? Populární sociální platforma
pro diskusi a spolupráci, kterou vám
přinášejí společnosti Oracle a Intel,
představuje ideální místo, kde se
můžete spojit s ostatními profesionály,
sdílet nové koncepce a odhalit pravdu
o tom, co je třeba k dosažení úspěchu.
Platforma The Couch je dostupná
všude, kde jste vy – na LinkedIn, na
blozích i na Twitteru a Facebooku.
A zúčastníte-li se některého z osobních
setkání, jež společnost Oracle pořádá,
můžete se posadit na skutečnou
pohovku.
O čem se tedy mluví? Zde je pro
ilustraci několik příkladů:
• Co mohou africké národy udělat pro
to, aby je revoluce v informačních
a komunikačních technologiích
neminula?
• Jak pomohla analytika velkých
objemů dat k tomu, že Oracle Team
USA získal pohár America’s Cup?
• Proč je při podnikání v Africe důležité
myslet na to, že mobilní řešení jsou
důležitá, nikoli však jediná?
• Jak nejlépe využívat sociální sítě při
náboru nových talentů?
• Přispěje „internet věcí“
v blízké budoucnosti ke vzniku
„inteligentních měst“?
• Co jsou inteligentní sítě a proč je
potřebujeme?
»»Zapojte se do diskuse
na platformě The Couch:
oracle.com/goto/thecouch
Rychlejší a úspěšnější prodej
Stále dostupná data
Pokud byste dokázali nabídnout správný produkt za správnou
cenu a na správném místě, vašemu prodeji by to jen prospělo. Při
manuálním vytváření nabídek však hrozí nebezpečí chyb a zpoždění.
Jak tuto situaci změnit? Odpověď přináší automatizovaný modul pro
tvorbu konfigurací, cen a nabídek (CPQ).
Oracle BigMachines Express je intuitivní řešení CPQ navržené
speciálně pro rychle rostoucí firmy. Obchodníkům umožňuje
inteligentní způsob výběru produktů,
návrhu cen a okamžitého vytváření nabídek.
Výsledkem jsou přesné a včasné nabídky,
které zvyšují procento získaných zakázek
a přispívají k vyššímu obratu.
Bez ohledu na to, jak roste vaše firma, jistě nechcete její rozvojový
potenciál brzdit. Pokud data, které generujete, zahltí vaše systémy,
může dojít ke snížení výkonnosti a dostupnosti aplikací a narušení
provozu.
Řešení Oracle Real Application Clusters (RAC), které je nyní
součástí produktu Oracle Database 12c Standard Edition, přináší
středně velkým firmám databázi se špičkovou dostupností,
škálovatelností a výkonem, a to díky sdílení
aplikačních úloh v clusteru serverů. Výsledkem
je nepřetržitá dostupnost bez ohledu na
aktuální velikost poptávky.
»»Podívejte se na webový seminář, který ukazuje
sílu řešení Oracle BigMachines:
oracle.com/goto/applications/cz
Oracle a Dealis
Dealis Fund Operations GmbH je německý podnik se společnou
majetkovou účastí společností Allianz Global Investors a DekaBank.
Jeho 330 zaměstnanců stanovuje denní cenu spravovaných fondů
na základě zpracování milionů transakcí.
Společnost potřebovala zdokonalit systém vnitřních operací
s ohledem na vyšší spolehlivost a efektivitu správy transakcí,
a to tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu a nedošlo přitom
ke zvýšení zátěže pracovníků. Společnost Dealis nasadila servery
Oracle SPARC T4-1 a T4-4, které jí pomohly:
• optimalizovat základní procesy,
• hladce převést provoz ze starých serverů v požadované lhůtě a s
minimální plánovanou odstávkou databáze,
• významně zvýšit výkon a nákladovou efektivitu databáze.
3
»»Podrobnosti o celém postupu najdete v úplné případové studii:
oracle.com/goto/it-infrastructure/cz
4
VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
Většina firem utratí čtyřikrát více za údržbu
informačních technologií než za jejich inovace.
»»Podívejte se na přehlednou infografiku:
oracle.com/goto/oracle-cloud/cz
PODPORA DATABÁZOVÝCH CLOUDŮ SE
ŠKOLENÍM OD ORACLE UNIVERSITY
Cloud computing nabízí
organizacím v oblasti IT
příležitost, jak citlivěji
reagovat na změny
v obchodních potřebách
a požadavcích na aplikace.
Současně snižuje složitost
prostředí informačních
technologií a náklady,
které jsou s nimi spojené. V rámci školení k řešení Oracle
Database 12c se dozvíte, jak tyto nové technologie
pomohly zákazníkům standardizovat, konsolidovat
a automatizovat databázové servery v cloudu s využitím
řady inovací.
»»Další informace najdete zde:
education.oracle.com/database12c
»»Přečtěte si whitepaper, který popisuje sílu
řešení Oracle RAC:
oracle.com/goto/technology/cz
Oracle a Cetelem
Španělská firma Cetelem poskytující finanční služby, místní dceřiná
společnost divize soukromých financíBNP Paribas, potřebovala
posílit obchodní flexibilitu a získat nové zdroje příjmů. Klíčovým
předpokladem k tomu bylo urychlené uvádění nových produktů
a služeb na trh.
Firma Cetelem využila Oracle WebLogic Server jako součást
integrovaného řešení zahrnujícího systémy navržené společností
Oracle. Toto řešení následně umožnilo implementovat partnerské
produkty a služby z oblasti spotřebitelských úvěrů v řádu minut
oproti původním dnům. Firma tak získala nové zdroje příjmů, aniž by
přitom došlo ke zvýšení nákladů na IT infrastrukturu.
»»Podrobnosti najdete v úplné případové studii:
oracle.com/goto/technology/cz
PERSONALISTIKA:
OD CHAOSU K ŘÍZENÍ
Má vaše firma jasně definovanou
personální strategii? Máte dobrý přehled
o výkonnosti svých zaměstnanců, o jejich
hodnotě a spokojenosti? Pokud ne, nejste
sami. Podle údajů společnosti Oracle
tráví personalisté jen 15 % svého času
aktivitami souvisejícími se strategickým
rozvojem lidských zdrojů a pouze 13 %
z nich si myslí, že mají k dispozici
analytické funkce a nástroje potřebné
k efektivnímu výkonu svých funkcí.
Řešením může být centrální platforma
pro správu všech personálních dat, která
nabízí jasný přehled a kontrolu například
nad tím, kde kteří pracovníci pracují, jaká je
jejich výkonnost a jaké jsou možnosti jejich
dalšího rozvoje.
Oracle Human Management
Cloud Service je flexibilní, strategický
a přehledný nástroj poskytovaný v rámci
řešení Oracle Cloud, který se vyznačuje
rychlostí a cenovou dostupností. Jeho
nasazení je klíčem k podpoře profesionální
personalistiky v podniku.
»»Zaregistrujte se k bezplatnému vyzkoušení
a seznamte se s jeho výhodami:
oracle.com/goto/oracle-cloud/cz
ORACLE ONE MAGAZINE
VŠE O APLIKACÍCH
Automaticky lepší
marketing
Marketing je činnost, která může
být velmi náročná na čas a úsilí.
Středně velké firmy s omezenými
zdroji a rozpočty zde mohou snadno
narazit na hranice svých možností.
Východisko z této situace představují
moderní nástroje pro automatizaci
marketingu, které mohou významně
zvýšit jeho efektivitu.
• lepší zaměření na cílové skupiny,
• přesné vyhodnocování účinnosti
jednotlivých kampaní.
»»Stáhněte si whitepaper od společnosti
Forrester s bližšími informacemi:
oracle.com/goto/oracle-cloud/cz
Oracle Eloqua Cloud Marketing Service je
moderní, propojené a osvědčené cloudové
řešení, které vám může přinést následující
výhody:
• možnost realizace účinných
marketingových kampaní v řádu dnů se
zaměřením na rychlejší výsledky,
• lepší sladění marketingových aktivit
s prodejními cíli a s tím související
eliminace zbytečného úsilí,
• zvýšení zisku díky vyššímu procentu
úspěšně uzavřených obchodů,
Jedno zařízení,
mnoho použití
Zapomeňte na formáty,
starejte se jen o data
Nebylo by skvělé, kdyby všechna
vaše data byla ve stejném formátu?
Představte si, jak jednoduchá
by byla jejich správa. Tento
sen bohužel nedokáže splnit
ani společnost Oracle. Naše
databáze Oracle Database 12c však
umožňuje velmi snadno spravovat
a analyzovat všechna strukturovaná
i nestrukturovaná data.
A zde se jedná o zásadní moment,
protože objem nestrukturovaných dat,
která například přicházejí ze sociálních sítí
a mobilních zařízení, v mnoha organizacích
roste. Tento typ dat přitom často obsahuje
nejčerstvější a nejužitečnější informace
o tom, co se právě děje v určitém oboru
nebo segmentu zákazníků.
Oracle Database 12c zjednodušuje
správu nestrukturovaných dat, protože
podporuje specializované typy dat řady
běžných formátů. Jejich zpracování je díky
tomu stejně snadné jako u standardních
relačních dat. A protože jsou uložena
společně s vašimi ostatními daty,
můžete s nimi pracovat pomocí stejných
administrativních, monitorovacích
a správních funkcí.
»»Podrobnější popis výhod obsahuje náš
whitepaper. Přečtěte si jej zde:
oracle.com/goto/technology/cz
Oracle a 3 Step IT Group
Finská společnost 3 Step IT Group Oy poskytuje
globální leasingové služby IT vybavení a též správu
majetku pro přibližně 3 000 zákazníků ve Skandinávii,
Velké Británii a Asii. Jejím hlavním požadavkem
bylo zajištění vysoké dostupnosti služeb pro rychle
rostoucí zákaznickou základnu.
Společnost 3 Step IT Group implementovala
komplexní řešení od společnosti Oracle zahrnující
produkty Oracle Database Appliance, Oracle Active
Data Guard a Oracle Real Application Clusters.
To umožnilo eliminovat neplánované odstávky
způsobené údržbou a výpadky provozu. Součástí
řešení je navíc replikace dat v reálném čase mezi
produkční a pohotovostní testovací databází.
»»Podrobnější popis výhod najdete v úplné případové studii:
oracle.com/goto/technology/cz
Různé činnosti spojené se
správou a ukládáním dat
dnes již nevyžadují složité
hardwarové vybavení.
Jedno zařízení Oracle
Database Appliance
v kombinaci s jedním
systémem Oracle Sun ZS3
Storage může zajistit ochranu
vašich dat, umožnit snadný
vývoj a testování, výrazně
zvýšit kapacitu, inteligentně
rozvrstvit úložný prostor
a snížit náklady na úložiště.
»»Chcete se přesvědčit,
zda je toto řešení pro vás
vhodné? Vyzkoušejte náš test
připravenosti pro zařízení
Oracle Database Appliance:
oracle.com/goto/
it-infrastructure/cz
4
Oracle RightNow Cloud Service a Photobox, Velká Británie
Společnost Photobox se sídlem v Londýně je s 24 miliony
registrovaných uživatelů jedničkou na evropském trhu online
fotografických služeb. Specializuje se na online řešení tisku,
ukládání, sdílení a publikování digitálních fotografií a také na výrobu
produktů s uživatelskými fotografiemi.
Společnost potřebovala nástroje, které by jí pomohly při
obsluze rychle rostoucího počtu zákazníků. Součástí požadavků
bylo vytvoření vícekanálového kontaktního centra pro zajištění
spolehlivého poskytování informací a samoobslužných funkcí.
Díky implementaci řešení Oracle RightNow Cloud Service
společnost Photobox dokázala:
• zvýšit počet zákazníků o 200 %,
• v průběhu 12 měsíců zvýšit tržby od stávajících zákazníků o 15 %
a od nových zákazníků o 45 %,
• v průběhu 12 měsíců snížit zátěž související se zpracováním
příchozích kontaktů o 7,7 %.
IDEÁLNÍ ZÁLOHOVACÍ
A ARCHIVAČNÍ ŘEŠENÍ
PRO VAŠE ROSTOUCÍ
PODNIKÁNÍ
www.oracle.com/goto/sl150
Boris Pavlík
+420 220 437 026
[email protected]
»»Podrobnosti o celém postupu najdete v úplné případové studii:
oracle.com/goto/applications/cz
Oracle a Demand Analysis
Technologická společnost Demand Analysis se sídlem
v britském Cheltenhamu, kterou tvoří pouhé dvě osoby, dodává
poskytovatelům služeb řešení umožňující rozpoznat a eliminovat
zbytečné náklady související se službami.
Společnost potřebovala špičkovou podnikovou platformu pro
hosting, poskytování služeb a vývoj své klíčové aplikace. Důraz
přitom kladla na cenovou dostupnost, rychlost implementace
a snadnou použitelnost.
Volba řešení Oracle Database Cloud Service společnosti
Demand Analysis umožnila:
• hostovat klientská řešení v reálném čase za nízkou měsíční cenu,
• poskytovat služby vlastní klíčové aplikace bezpečným
a profesionálním způsobem na rozmanitých platformách pro
různé klienty v multitenantních prostředích,
• vytvářet cloudová řešení pro hostování až 1500 uživatelů
současně s možností spuštění do 5 dnů od přijetí objednávky.
„Skutečnost, že celá naše aplikace je provozována na platformě Oracle Database Cloud Service, je pro naše zákazníky velmi
zajímavá. Nejprve jim vždy ukážeme, jak naše aplikace zpracovává
informace o zákaznících pro jejich firmy. Následně jim vysvětlíme, že díky technologiím společnosti Oracle mohou naše služby
využívat velmi flexibilně a současně se plně spolehnout na jejich
škálovatelnost, zabezpečení a vysokou dostupnost,“ uvedl Peter
Mulligan, spoluzakladatel, obchodní a marketingový ředitel společnosti Demand Analysis Ltd.
»»Další informace o výhodách tohoto řešení najdete v úplné případové
studii: oracle.com/goto/technology/cz
NO
VÉ
5
Co znamená
ELT?
Podívejte se na naše nejnovější video na
www.oracle.com/goto/dwh/cz
a získejte do 31. 7. 2014
praktický USB hub zdarma.
KONTAKTUJTE NÁS
Další informace můžete získat na čísle:
+420 221 438 377
E-mail: [email protected]
»»oracle.com/cz/sme
ETL_CZ_V02.indd 1
14
6
Identity Management
Jedno heslo – jedna role
Oracle a Tukaş Gıda Sanayi ve
Ticaret, Turecko
• automatizovat a urychlit proces vytváření
měsíčních výkazů se zkrácením doby
vytváření výkazů o 20 dnů,
Vyhrajte boj
s časově
náročnými
manuálně
prováděnými
HR procesy a snižte náklady na správu
těchto systémů. Automatizujte!
• Jednoduchá správa hesel –
automatické přihlašování do všech
přístupných aplikací na základě jediného
hesla.
Turecká společnost Tukaş Gıda Sanayi
ve Ticaret s více než 200 zaměstnanci
vyrábí zeleninové a ovocné produkty, které
dodává na místní i zahraniční trh.
Společnost usilovala o možnost
podrobnější analýzy dodavatelské sítě,
která by jí umožnila rozpoznat příležitosti ke
zvýšení ziskovosti. Kromě toho potřebovala
zvýšit přesnost svých obchodních dat
a sledování stavu zásob, aby mohla
předcházet zbytečným ztrátám.
Společnost Tukaş Gıda Sanayi ve
Ticaret se rozhodla pro řešení Oracle
Business Intelligence Foundation Suite,
které jí pomohlo:
• zvýšit dostupnost a zabezpečení dat,
• umožnit manažerům neomezený
přístup k výkazům a řídicím panelům
pro BI pomocí chytrých telefonů
a tabletů s produktem Oracle Business
Intelligence Mobile.
• Snížení nákladů – automatizace správy
uživatelských přístupů.
• Zvýšení bezpečnosti – omezení rizika
„propůjčování“ identity.
»»Prověřeno zdravotní pojišťovnou České
republiky a portálem veřejné správy
Slovenské republiky.
gemsystem.cz
»»Přečtěte si podrobnosti v úplné případové
studii:
oracle.com/goto/technology/cz
• zvýšit frekvenci distribuce prodejních dat
obchodníkům z několikadenního intervalu
na každodenní,
POHODLNĚ SE USAĎTE A ZAPOJTE SE DO
DISKUSE NA PLATFORMĚ THE COUCH
PŘIDEJTE SE
K NÁM NA
PLATFORMĚ
C O U C H .
Platforma the Couch je místo, kde se profesionálové
scházejí k diskusím. O tom, co funguje. O tom, co
nefunguje. A o tom, co nás čeká.
oracle.com/goto/thecouch
Copyright © 2014, Oracle a/nebo dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Images: © Shutterstock
Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami
příslušných vlastníků. Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a změny jeho obsahu jsou vyhrazeny. Společnost Oracle nezaručuje, že
tento dokument neobsahuje žádné chyby, a dokument nepodléhá žádným zárukám nebo podmínkám, ať už vyjádřeným ústně či vyplývajícím ze zákona,
včetně domnělých záruk a podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Výslovně se zříkáme jakékoli zodpovědnosti ve vztahu k tomuto dokumentu
a přímo ani nepřímo tímto dokumentem nevznikají žádné smluvní závazky. Tento dokument nesmí být reprodukován nebo přenášen v jakékoli
podobě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
Společnost Oracle není odpovědná za nabídky, produkty či služby partnerů a výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost s nimi související.
Magazín po přečtení prosím zrecyklujte.
Tento magazín byl vytištěn s použitím inkoustů s rostlinnými barvivy. CZ
Společnost Oracle se snaží vyvíjet produkty a postupy,
které přispívají k ochraně životního prostředí
ORACLE MAGAZINE FOR MIDSIZE COMPANIES

Podobné dokumenty

Enterprise cloud: Každý krok směrem k cíli se počítá

Enterprise cloud: Každý krok směrem k cíli se počítá softwaru (68 %), databáze (61 %) a platformu pro vývoj aplikací (57 %). Studie předpokládá, že v nadcházejících dvou letech budou nejdůležitější databáze (29 %), vývoj (26 %) a zavádění softwaru (2...

Více

Cloud computing: Malé a střední podniky potřebují flexibilní

Cloud computing: Malé a střední podniky potřebují flexibilní pětina plánuje začít využívat cloud computing v následujících dvanácti měsících. Zbývá tak 42 % firem, které Pokračování na str. 2.

Více