seznam informovanych souhlasu_2013

Komentáře

Transkript

seznam informovanych souhlasu_2013
Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
název informovaného souhlasu
Podávání anestézie
Odstranění katétru chirurgickou cestou
Operace abscesu (zánětl. ložiska) v oblasti těsně u konečníku
Revize dutiny břišní pro opakovanou bolest v pravém podbříšku
Revize a sešití Achillovy šlachy
Revize dutiny břišní při těžké formě akutního zánětu slinivky břišní
Amputace dolní končetiny v podkolení
Amputace dolní končetiny ve stehně
Amputace prstu pro zánět, špatné prokrvení nebo úraz
Odstranění konečníku
Odstranění slepého střeva klasicky
Odstranění slepého střeva laparoskopicky
Našití cévní spojky mezi tepnou a žílou pro budoucí dialýzu
Revize neprůchodnosti v pravém třísle eventuálně cévní náhrada pro
neprůchodnost
Cévní náhrada pro neprůchodnost
Odstranění cizího tělesa v konečníku
Diagnostická laparotomie
Operace tříselné kýly klasicky
Operace tříselné kýly laparoskopicky
Operace pupeční kýly klasicky
Operace uskřinuté kýly
Operace kýly v jizvě, či jiné kýly stěny břišní
Hrudní drenáž
Punkce pohrudničního výpotku
Operace píštěle v oblasti konečníku
Operace hemeroidů
Vyšetření konečníku event. operace polypu nebo trhliny nebo abscesu
v oblasti konečníku
Lumbální punkce
Napravení vykloubení ramene do správné polohy
Nefrektomie. Incize. Kontraincize. Drenáž
Revize dutiny břišní pro střevní neprůchodnost
Revize dutiny břišní pro náhlou příhodu břišní – prasklý žaludeční nebo
dvanácterníkový vřed
Revize dutiny břišní pro uzávěr cévy vyživující tenké i tlusté střevo
Revize dutiny břišní pro náhlou příhodu břišní – neprůchodnost střevní,
zánět nebo úraz
Napravení úlomků zlomeniny do správné polohy a jejich zpevnění kovovým
materiálem. Znehybnění postižené části sádrovou dlahou nebo kompletní
sádrou.
oddělení
ARO
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Operace píštěle – pilonidalní sinus, dermoidní cysta – v oblasti kostrče
Výplach kolenního kloubu, zavedení drénů k proplachům
Operace prsníku
Převaz pahýlu po stehenní amputaci v celkové anestezii
chirurgie
chirurgie
chirurgie
chirurgie
Dětské
Dětské
Dětské
Dětské
Dětské
Geriatrické
Geriatrické
Geriatrické
Novorozenecký screening
Potní test
24 hodinová pH-metrie
TK-Holter – 24-hodinové monitorování krevního tlaku
Záznam o odmítnutí zdravotní péče
Pleurální punkce
Punkce ascitu
Zajištění přístupu do centrálního žilního systému
Sternální - iliakální punkce s aspirací kostní dřeně (odběr kostní dřeně
z hrudní nebo kyčelní kosti nasátím)
Geriatrické
Informovaný souhlas s léčbou transfuzními přípravky
Geriatrické
GynekologickoCísařský řez (sectio caesarea) + sterilizace
porodnické
GynekologickoPodpora raného kontaktu - bonding
porodnické
GynekologickoOperační korekce stydkých pysků - labioplastika
porodnické
Operační odstranění dělohy břišní cestou (abdominální
Gynekologickohysterektomie)
porodnické
Žádost o provedení sterilizace z jiných než zdravotních důvodů dle
Gynekologickozákona č. 373/2011 Sb., § 12-15
porodnické
Žádost o provedení sterilizace ze zdravotních důvodů dle zákona č.
Gynekologicko373/2011 Sb., § 12-15
porodnické
Operační odstranění dělohy a vaječníků s vejcovody obou stran
poševní cestou (vaginální hysterektomie s oboustrannou
Gynekologickoadnexektomií)
porodnické
GynekologickoDiagnostická laparoskopie
porodnické
GynekologickoHysteroskopie s abrazí
porodnické
Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou
Gynekologickoasistencí (LAVH)
porodnické
GynekologickoOperační odstranění dělohy poševní cestou (vaginální hysterektomie) porodnické
GynekologickoUmělé přerušení těhotenství v I. trimestru
porodnické
Operační odstranění vejcovodu a vaječníku laparoskopicky
Gynekologicko(laparoskopická adnexektomie)
porodnické
Operační odstranění dělohy a vaječníků s vejcovody obou stran
poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH s oboustrannou
63. adnexektomií)
64. Zavedení centrálního žilního katétru
65. Lumbální punkce
66. Necílená jaterní biopsie
67. Informovaný souhlas s léčbou chronické hepatitidy C
Sternální - iliakální punkce s aspirací kostní dřeně (odběr kostní dřeně
68. z hrudní nebo kyčelní kosti nasátím)
69. Biopsie, punkce, drenáže
70. Dočasná kardiostimulace
Esofagogastroduodenoskopie (EGD) Endoskopické vyšetření horní
71. části trávicí trubice
72. Elektrická kardioverze
Elektrofyziologické vyšetření srdce – Hisogram,programovatelné
73. extrasystoly
74. Kontinuální eliminační metody
75. Endoskopická retrográdní cholangiografie (ERCP)
76. Zavedení hemodializačního katetru
77. Test na nakloněné rovině
78. Podávání kontrastní látky
79. Jícnová echokardiografie
80. Zajištění přístupu do centrálního žilního systému
81. Kolonoskopie – endoskopické vyšetření tlustého střeva
82. Ligace (podvázání) jícnových varixů
83. Perkutánní gastrostomie – PEG
84. Pleurální punkce
85. Pleurální drenáž
86. Kontinuální monitorování tlaku v A. Pulmonalis
87. Perkutánní transhepatální cholangiografie, PTC – PTD
88. Punkce ascitu
89. Punkce kloubu
90. Punkce perikardu
91. Punkce štítné žlázy – FNAB
92. Rektoskopie
93. Trvalá kardiostimulace
94. Zavedení sondy do jícnu, žaludku nebo tenkého střeva
95. Hrudní drenáž na MOJIP
96. Punkce podhrudničního výpotku na MOJIP
97. Punkční tracheostomie na MOJIP
98. Zavedení katétru do centrálního žilního řečiště na MOJIP
99. Zmenšení objemu žaludku
100. Bandáž žaludku adjustabilní protézou
101. Lumbální punkce
102. Perimyelografické vyšetření kanálu páteřního
Gynekologickoporodnické
Infekční
Infekční
Infekční
Infekční
Infekční
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
Interní
MOJIP
MOJIP
MOJIP
MOJIP
MOJIP
MOJIP
Neurologie
Neurologie
Sternální – iliakální punkce s aspirací kostní dřeně (odběr kostní dřeně
103. z hrudní nebo kyčelní kosti nasátím)
OKH
104. Odběr autologní krve k transfúzi (odběr autotransfúze)
OKH
105. Chemoterapie a imunochemoterapie zhoubného krevního onemocnění
Souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s molekulárně
106. genetickým laboratorním vyšetřením
OKH
OKH
Písemná informace k provedení odběru krve za účelem DNA vyšetření OKH
108. Léčba imunomodulačními cytokiny
OKH
Informovaný souhlas s léčbou transfuzními přípravky a krevními
109. deriváty
OKH
107.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
Biopsie kostní dřeně (trepanobiopsie) a iliakální punkce s aspirací
kostní dřeně (odběr kostní dřeně z kyčelní kosti nasátím)
Venepunkce (léčebný odběr vlastní krve)
Adenotomie – odstranění nosní mandle
Endoskopie nosní s probatorní excizí
Esophagoskopie
Excise z dutiny ústní
Excise (vyříznutí) basaliomu nosu, tváře, ucha
Fess - (funkční, endonasální, endoskopická operace dutiny nosní a
vedlejších nosních dutin)
Incize a drenáž krku
Hrtanová mikrochirurgie (direktoskopie)
Extirpace lymfatických uzlin
Odstranění ateromu
Odstranění ranuly
Operace laterální krční cysty
Operace podčelistní slinné žlázy
Panendoskopie
Paroktidektomie (odstranění příušní žlázy)
Repozice nostních kůstek
Sanační ušní operace
Septoplastika (plastická úprava přepážky nosní)
Septorhinoplastika
Sutura (sešití) ušního lalůčku
Sutura (sešití) rtu
Tonsilektomie – odstranění krčních mandlí
Turbinoplastika, mukotomie dolní skořepy nosní
Vasodilatační infuze
Zavedení trubičky do bubínku (Tympanostomia)
Informovaný souhlas s elektrokonvulzivní léčbou
Informovaný souhlas s pořízením zvukově obrazových záznamů a
fotodokumentace pro studijní a vědecké účely
OKH
OKH
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
Psychiatrie
Rehabilitace
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
Amputace penisu
Aplikace BCG vakcíny u povrchových nádorů močového měchýře
Biopsie varlete
Biopsie prostaty
Cirkumcize -obřízka
Cystektomie
Cystolitotrypse
Cystoskopie
Cystoskopie s extrakcí konkrementu
Cystoskopie s ascendentní pyelografií
Cystoskopie s aplikací (extrakcí) stentu
Derivace moče
Excize z penisu
Extirpace atheromu
Extirpace fistuly, jízvy
Extirpace karunkuly z uretry (močové trubice)
Frenuloplastika
Extirpace rezistence (granulomu) z rány
Incize abscessu
Revize skrota- jednostranná ORCHIEKTOMIE
Extirpace kondylomat
Vyšetření s podáním kontrastní látky intravenózně
Záznam o aplikaci transfuzních přípravků
Léčba transfuzními přípravky (krevní transfuze)
Laparoskopická pyeloplastika
Laparoskopická drenáž abscesu ledviny (retroperitonea)
Laparoskopická adrenalektomie pro tumor
Laparoskopická marsupializace cysty ledviny
Laparoskopická nefrektomie pro tumor
Laparoskopická operace varikokély
Pánevní lymfadenectomie
Meatoplastika
Nefrektomie z lumbotomie - resekce ledviny
Nefroureterektomie
Oboustranná orchiektomie při Ca prostaty
Odstranění pásky pro inkontinenci
Odstranění lymfatických uzlin retroperitonea
Odstranění nadledviny otevřenou operací (adrenalektomie)
Operace cystolitiasy
Operace parauretrální cysty
Operace hydrokély/spermatokély
Operace hydrokély u dítěte
Operace varikokély
Operační revize plastika močovodu
Otevřená marsupializace cysty ledviny
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
211.
Vnitřní uretrotomie (OTIS)
Perkutánní extrakce konkrementu (PEK)
Punkce expanze ledviny
Punkční epicystostomie
Poučení pacientů před punkční nefrostomií (výměna)
Pyeloplastika
Radikální orchiektomie
Radikální prostatektomie RAPER
Reimplantace močovodu
Resekce ledviny
Operační revize močového měchýře – resekce měchýře
Operační revize Retziova prostoru
Operační revize retroperitonea LPSK
OPERACE revize scrota
Chirurgická léčba inkontinence moči operací TVT
Transuretrální resekce tumoru močového měchýře
Transuretrální prostatektomie– TURP
TVP – Transvesikální prostatektomie
Ureterolithotomie – odstranění konkrementu močovodu
Uretroplastika
Urodymanika
URS – Ureterorenoskopie
Transuretrální (optická) vnitřní uretrotomie – UTIO
Vasectomie
Vasectomie při chronické epididimitidě
Kanylace centrálního žilního řečiště
Arthroskopie kolenního kloubu - vyšetření a event. ošetření
poraněných
Arthroskopie ramenního kloubu - vyšetření a event. ošetření
poraněných struktur
212.
Chemoterapie
213.
Bronchodilatační infuze
214.
Tuberkulinová zkouška, Očkování proti TBC
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Poliklinika ortopedie
Poliklinika ortopedie
Poliklinika onkologie
Poliklinika plicní
Poliklinika plicní
Poučení a souhlas pacienta, zákonného zástupce s drobným
Poliklinika 215. chirurgickým zákrokem; diagnostickým, léčebným výkonem, anestézií oční
Negativní reverz
Odmítnutí zdravotní péče, odmítnutí hospitalizace
Informovaný souhlas - universální
Revidováno 6.9.2013
Z podkladů oddělení zpracovala
Alena Obracajová

Podobné dokumenty

Seznam výkonů u kterých se vyžaduje písemný

Seznam výkonů u kterých se vyžaduje písemný IS_URO_016 Rozšíření (dilatace) zúžené močové trubice IS_URO_017 Endoskopické proříznutí výchlipky močového měchýře, tj. discize divertiklu močového měchýře IS_URO_018 Endoskopické proříznutí vakov...

Více

Seznam informovaných souhlasů-1.3.2013

Seznam informovaných souhlasů-1.3.2013 016URO Excize kondylomat 017URO Instalace BCG vakcíny do močového měchýře 018URO Nefrektomie z lumbotomického přístupu 019URO Nefrektomie 020URO Operace hydrokély (vodní kýly) 021URO Operace sperm...

Více

otorinolaryngologie - chirurgie hlavy a krku vzdělávací program

otorinolaryngologie - chirurgie hlavy a krku vzdělávací program alergie, imunologie, onkologie a základních principů plastické a rekonstrukční chirurgie. 2. Školenci by měli mít přístup k nástrojům pro disekci temporální kosti a paranazálních dutin. Měli by být...

Více

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství OK nemocného s polytraumatem

Více

Intenzivní péče na oddělení ARO a MOJIP

Intenzivní péče na oddělení ARO a MOJIP Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 18, 412 01 Litoměřice

Více

Demence - Česká společnost paliativní medicíny

Demence - Česká společnost paliativní medicíny Nádory dutiny ústní, v oblasti krku, jícnu, pankreatobiliární oblasti

Více

NemocNičNí listy

NemocNičNí listy komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňujíc...

Více

Sedmý reprezentační ples AGELu

Sedmý reprezentační ples AGELu ambulantních pacientů. „Hodnocení ze strany našich pacientů si velmi vážíme. Snažíme se dlouhodobě skloubit odbornost s vlídným a vstřícným přístupem, a pokud je toto naše úsilí pozitivně vnímáno z...

Více