Katalogový list SIGRIST DualScat

Komentáře

Transkript

Katalogový list SIGRIST DualScat
APLIKACE
• Kontrola a řízení filtrace
• Monitorování procesu
krystalizace
• Měření a řízení předdefinované
úrovně zákalu
VÝHODY
• Jednoduchá in-line instalace
přímo na potrubí
• Měření pod jedním nebo dvěma
úhly jednou senzorovou hlavicí
• Měřící rozsah 0…500 EBC
• Funkce pro kontrolu senzoru
• Dvou-paprskové měření pro
kompenzaci zabarvení vzorku
a znečištění okénka
• Sanitární provedení
IN-LINE
ZÁKALOMĚR
DUALSCAT
IN-LINE
ZÁKALOMĚR
DUALSCAT
Měření zákalu
pro řízení procesů
Zákal v kapalinách je způsoben pevnými částicemi. Pouštíme-li přes vzorek
světelný paprsek, je těmito částicemi rozptylován. Měření intenzity rozptýleného světla a následné určení úrovně zákalu poskytuje spolehlivou informaci o koncentraci pevných částic v kapalině.
Zákal je důležitá měřená proměnná, která nám umožňuje kontrolovat čistotu produktu a řídit jednotlivé kroky výrobního procesu (např. filtrace, krystalizace) v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu.
Metoda měření
DualScat používá další modifikaci dvou-paprskové techniky, která se firmě
SIGRIST velmi osvědčila. Procházející světlo, světlo rozptýlené pod úhlem
90° a vpřed rozptýlené světlo pod úhlem 25°, z jednoho světelného zdroje,
jsou měřeny současně. Při výpočtu zákalu, jsou všechny naměřené hodnoty
jednoduchým způsobem zkombinovány, aby byl kompenzován vliv možného
zabarvení média, znečištění okénka nebo kolísání světelného zdroje.
Zákaloměr SIGRIST DualScat měří intenzitu světla rozptýleného pod dvěma
různými úhly. Tento způsob poskytuje více informací, v porovnání s jednou
měřenou hodnotou zákalu. Světlo rozptýlené pod úhlem 90° indikuje především koncentraci malých částic nebo koloidní zákal. Rozptyl světla vpřed je
způsoben především většími částicemi.
Kalibrace
SIGRIST DualScat je kalibrován formazinem již u výrobce. Formazin je
standardní referenční roztok pro jednotky EBC, NTU a TE/F. Ostatní jednotky užívané ve speciálních případech je možno naprogramovat za použití
konverzního faktoru. Díky užití dvou-paprskové metody, vykazuje kalibrace
výrobcem perfektní, dlouhotrvající stabilitu. Pro následnou kontrolu kalibrace dle standardu ISO 9001 je k dispozici kalibrační jednotka s pevným
standardem, což eliminuje potřebu manipulace s formazinem.
Navíc je DualScat vybaven funkcí kontroly senzoru, která prověřuje
správnost údajů buï v pevně daných intervalech nebo na základě manuálního spuštění této funkce.
Ovládání a komunikace
DualScat je ovládán řídící jednotkou SIREL. Svým dvou-řádkovým LC displejem se srozumitelnými pomocnými texty, které provázejí veškeré úkony,
umožňuje SIREL jednoduchou obsluhu přístroje, jeho konfiguraci a servisní
zásahy. Jednotka SIREL má pro každý měřený úhel proudový výstup
0/4 … 20 mA a dva nezávisle konfigurovatelné reléové kontakty pro užití
buï jako limitní nebo alarmové.
Jako volitelné nabízíme „BUS“ sběrnici, pro připojení na PROFIBUS DP,
PROFIBUS FMS, INTERBUS nebo CAN OPEN. Toto umožňuje přímý
přenos dat a následně i řízení výrobních zařízení přes počítač.
Procesní připojení
DualScat je montován in-line přímo na potrubí s médiem. Jako montážní
příslušenství jsou k dispozici komponenty pro potrubí o průměru od DN 40
až do DN 150. Tyto komponenty zajišují jak jednoduchou instalaci, tak
optimální CIP/SIP čištění. Okénko optické části přístroje je chráněno dvojitým těsněním s monitorováním průsaku. Výměna okénka a těsnění, v případě potřeby, je velmi snadná.
Instalace/montáž
DualScat může být instalován na vertikální i na horizontální potrubí. V případě horizontálního potrubí, by měl být senzor umístěn ze strany. Proti senzoru je namontován speciální zatemňovací plech k minimalizaci vlivu
rušivého světla. Senzor by měl být samozřejmě instalován v dostatečné
vzdálenosti od průzorů či jiných zdrojů světla, které by mohly ovlivnit
výsledky měření.
Rozměry
Senzor namontovaný
v pouzdru Varivent® pro DN 40
SIREL řídící jednotka pro
měření pod jedním úhlem
SIREL 2 řídící jednotka pro
měření pod dvěma úhly
Schéma zapojení
IN-LINE
Měření zákalu
Měřící princip:
Měřící rozpětí:
Měřící rozsahy:
Standardní nastavení:
Měřící vlnová délka:
Fotometr DualScat
Řídící jednotka SIREL
Objednací čísla
a příslušenství
90°/25° měření rozptýleného světla
0 … 500 EBC, 0 … 2000NTU
8 rozsahů pro každý měřený úhel mezi 0 … 0,5
a 0 … 500 EBC, volně konfigurovatelné
0 .. 0,5/0 .. 1/0 .. 2/0 .. 5/ 0 .. 10/0 .. 50/0 .. 100/0 .. 500 EBC
650 nm
Materiál krytu:
Teplota vzorku:
Čištění:
Tlak:
Okolní teplota:
Mechanické krytí:
Hmotnost:
in-line pouzdro (Varivent® nebo kompatibilní)
borokřemičité sklo (Pyrex), nerezová ocel 1.4435 (316L),
těsnění EPDM
nerezová ocel 1.4301 (304)
-10°C … + 80°C, krátkodobě 120°C, vyšší teplota na vyžádání
CIP/SIP – kompatibilní až do 120°C, vyšší teplota na vyžádání
10 bar, vyšší tlak na vyžádání
-10°C … + 50°C
IP 65
3,4 kg
Napájení:
Příkon:
Display:
Proudový výstup:
Limity:
Mechanické krytí:
Hmotnost:
Propojení s DualScatem:
85 … 264V/47 … 440 Hz nebo 24 V DC
18W
LC display, srozumitelné průvodní texty
0/4 … 20mA pro každý měřený úhel, zatížitelnost max. 600W
2 odděleně konfigurovatelné reléové kontakty 250 V AC, 4 A
IP 65
1,5 kg
čtyř-žilový kabel, do 100 m
901770
901771
901772
DualScat dvou úhlový zákaloměr 90°/25° 85 .. 264 V AC
DualScat jedno úhlový zákaloměr 90° 85 .. 264 V AC
DualScat jedno úhlový zákaloměr 25° 85 .. 264 V AC
Řídící jednotka je součástí dodávky
Další verze na vyžádání
Kalibrační jednotka s pevnou referencí
Bus sběrnice pro připojení na PROFIBUS DP
Bus sběrnice pro připojení na PROFIBUS FMS, INTERBUS,
CAN OPEN na vyžádání
In-line pouzdra pro různé průměry potrubí na vyžádání
Instalace:
Materiál průtočné cely:
901773
901774
SIGRIST-PHOTOMETER AG • Hofurlistrasse 1 • CH- 6373 Enetbürgen
Telefon +41 (0) 41/620 50 64 • Telefax + (0) 41/620 41 80
http://www.photometer.com • e-mail [email protected]
technoprocur cz
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR
Technoprocur CZ, spol. s r.o.,
Lojovická 414/33, 142 00 Praha 4,
Tel.: 02/4171 6010, 4171 6024, 4171 6036, Fax: 02/4171 6064

Podobné dokumenty

Katalogový list SIGRIST ColoPlus

Katalogový list SIGRIST ColoPlus Základní jednotkou měření absorpce je útlum světla, který se vyjadřuje v logaritmických jednotkách útlumu E (Extinkce) nebo v těchto jednotkách vztažených na délku tj. v E/m (útlum na délku dráhy p...

Více

Reference SIGRIST 2008 CZ.xlsx

Reference SIGRIST 2008 CZ.xlsx Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň filtrace zákaloměr Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň filtrace zákaloměr Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň filtrace zákaloměr Plzeňský Prazdroj, a.s., Radegast filtrace záka...

Více

TECHNOPROCUR CZ - Provozní fotometry SIGRIST 2006

TECHNOPROCUR CZ - Provozní fotometry SIGRIST 2006 řešením pro měření zákalu surové vody nebo zákalu na výstupu z čiřiče. Kontinuální měření zákalu surové vody umožňuje vědět včas o změnách kvality vstupní surové (např. říční) vody, což umožňuje př...

Více

HI 98703 - Hanna Instruments

HI 98703 - Hanna Instruments přechodu) zajišťuje dlouhodobou stabilitu a minimalizuje rozptýlené světlo a interference barvy. Také kompenzuje změny intenzity světla lampy, snižujíc tak potřebu časté kalibrace. Kruhové 25 mm ky...

Více

Katalogový list SIGRIST OilGuard

Katalogový list SIGRIST OilGuard Pro instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu je k dispozici verze s přetlakovanou skříní. V tomto případě je možné provádět údržbu měřící cely a kontrolu kalibrace (kalibrační tyčí) i bez vypnut...

Více

HI 88713 - Hanna Instruments

HI 88713 - Hanna Instruments dispergovaných částic a koloidů. Čím vyšší je zákal, tím větší je množství rozptýleného světla. Protože i molekuly ve velmi čisté kapalině do určité míry rozptylují světlo, žádná kapalina nebude mí...

Více

česky - BD SENSORS

česky - BD SENSORS PD…po dohodě s výrobcem Příslušenství není součástí dodávky !!! Příplatky za kalibraci ,nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám. !!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník ...

Více