KŘ HZS Plzeň - HZS PK - HZS Plzeňského kraje

Komentáře

Transkript

KŘ HZS Plzeň - HZS PK - HZS Plzeňského kraje
KŘ HZS Plzeň
Provolbové číslo při volání z venku 950 xxx xxx, GTS 371 414 xxx, ITS 974 330 xxx
Spojovatelka 950 330 211
čísl.
kancl
hodnost
122
nprap.
112
titul
jméno
Ivan
Příjmení
funkce a zařazení
Balín
odd. stavební prevence
Ing. Zdeněk
Baroch
odd. správy majetku
238
plk.
Ing. Jiří
Bártek
náměstek krajského ředitele pro IZS a OPŘ
103
kpt.
Mgr. Lenka
Basáková
odd. krizového řízení
207
Pavla
Benýšková
odd. rozpočtu
223
Alena
Bláhová
odd. účetnictví
Blažková
vedoucí odd. účetnictví
208
mjr.
Ing. Pavlína
133
nprap.
Jaroslava
Blechová
odd. kontrolní činnosti
102
nprap.
Michal
Bořek
odd. GIS
141
Tereza
Brejchová
podatelna - odd. prevence
223
Zdeňka
Brtová
odd. účetnictví
Bohuslava
Brunátová
odd. účetnictví
104
por.
Bc. Petr
Burian
odd. ZPP
136
mjr.
Bc. Jaroslava
Čechová
ved. odd. kontrolní činnosti
111
mjr.
Ing. Jiří
Čechura
ved. odd. správy majetku
126
nprap.
Čurda
odd. kontrolní činnosti
Dlesková
odd. personálního a PaM
Dominová
spisovna -odd. organizační
223
Petr
Bc. Dana
232
Miloslava
140
kpt.
Ing. Pavel
Dufek
odd. komunik. a inform. systému
109
mjr.
Bc. Karel
Duchek
ved. odd. služeb
229
nprap.
Iveta
Faitová
odd. IZS a řízení jednotek PO
104
nprap.
Květoslav
Filip
odd. ZPP
110
nprap.
Jan
Forman
odd. GIS
Eva
Hanelová
odd. personální a PaM
Hohlbergerová
odd. kontrolní činnosti
Holušová
organizační referent - odd. organizační
Housar
řed.odboru IZS a služeb
242
230
133
por.
228
pprap.
243
plk.
102
nprap.
Jan
Hovorka
odd. komunik. a inform. systému
Pavel
Hrůza
řidič silničních motorových vozidel
105
por.
Bc. Miroslav
Jandík
odd. krizového řízení
202
mjr.
Mgr. Ivana
Janoušková
ved. odd. organizačního
137
por.
DiS. Jana
Juristová
odd. stavební prevence
Kolářová
odd.účetnictví
Kosnar
řed. odboru prevence
Kožíšková
odd. GIS
Mgr. Ludmila
Kraftová
ved. odd. personální a PaM
142
Mgr. Michaela
Jaroslava
Ing. Zdeněk
Zdeňka
208
124
plk.
239
nprap.
231
mjr.
Bc. Jan
Marie
206
plk.
Ing. Jitka
Krocová
ředitelka odb.prov.a správy majetku
201
kpt.
Mgr. Helena
Kubová
pracoviště kontroly
Lamiová
odd. personální a PaM
Lenka
229
221
plk.
Ing. Vladimír
Lejsek
náměstek krajského ředitele pro ekonomiku
110
mjr.
Mgr. Jaroslav
Lepeška
ved. odd. GIS
Levá
odd. zásobování
Jaroslava
209
245
mjr.
Ing. Václav
Maloun
vedoucí odd.IZS a říz.jed.PO
233
por.
Mgr. Alena
Marešová
pracovník vztahů k veřejnosti (tisková mluvčí)
215
pprap.
Maryšková
organizační referent - odd. organizační
125
por.
Matoušková
odd. kontrolní činnosti
114
nprap.
Jaroslav
Maxa
odd. ochrany a přípravy obyvatelstva
Helena
Mencová
odd. rozpočtu
207
Jaroslava
DiS. Hana
telefonní číslo
xxx xxx
330 156
330 289
330 480
330 179
330 294
330 283
330 286
330 231
330 269
330 234
330 284
330 137
330 161
330 157
330 288
330 147
330 236
330 232
330 274
330 486
330 240
330 162
330 170
330 239
330 153
330 222
330 487
330 174
330 505
330 189
330 130
330 144
330 287
330 151
330 171
330 238
330 298
330 299
330 248
330 280
330 172
330 293
330 481
330 249
330 221
330 143
330 180
330 281
113
plk.
245
nprap.
125
por.
Mgr. Jaroslav
Miroslav
Bc. Petra
Kateřina
140
Morávek
ředitel odb.ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Moule
IZS odd.služeb
Moulisová
odd. kontrolní činnosti
Müllerová
spisovna -odd. organizační
107
kpt.
Mgr. Blanka
Nechvátalová
psychologické pracoviště
134
mjr.
Ing. Ivana
Nováčková
ved. odd. stavební prevence
224
mjr.
Ing. Václava
Paulová
ved. odd. rozpočtu
103
prap.
Mgr. Zuzana
Paulů
odd. krizového řízení
216
plk.
Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje
126
por.
Bc. Jana
Peteříková
odd. kontrolní činnosti
Pondělík
garážmistr - dopravní referent
205
mjr.
Ing. Iveta
Ruterlová
vedoucí odd. zásobování
244
por.
Ing. Vladislava
Růžičková
IZS odd.služeb
203
kpt.
Mgr. David
Rybín
odd. právní
104
kpt.
Ing. Jaroslav
Řepík
odd. ZPP
201
kpt.
Ing. Alena
Skleničková
auditorka
Ing. Daniel
Sládek
odd. správy majetku-energetik
Mgr. Ladislav
Smola
ved. právního odd.
Šebestová
odd. stavební prevence
Šimandlová
ved. odd. krizového řízení
Šimková
odd. personální a PaM
Špaček
ved.odd. KOPIS
Milada
Šperlová
ředitelka finančního odboru
Alois
Šrédl
odd. stavební prevence
Lenka
Šrédlová
odd. rozpočtu
Štorkán
odd. komunik. a inform. systému
Miroslava
Táborová
odd. zásobování - bezpečnostní referent
Irena
Tatíčková
odd. ochrany a přípravy obyvatelstva
Lubomír
142
112
204
plk.
137
nprap.
106
mjr.
Karolína
230
241
mjr.
225
plk.
137
nprap.
222
239
Miroslava
Mgr. Hana
por.
205
Mgr. František
DiS. Miloslav
105
nprap.
227
plk.
Mgr. Petr
Tichý
ředitel kanceláře krajského ředitele
134
mjr.
Ing. Marek
Tíkal
ved. odd. ZPP
106
nprap.
Tisotová
odd. krizového řízení
239
por.
DiS. Zdeněk
Toman
odd. komunik. a inform. systému
135
plk.
Ing. Martin
Toman
náměstek krajského ředitele pro PRE a CNP
239
mjr.
Ing. Václav
Valm
ved.odd. komunik. a inform. systému
245
kpt.
Bc. Pavel
Valm
odd.IZS a říz.jed.PO
Yvona
134
kpt.
Ing. Veronika
Vítková
odd. stavební prevence
242
por.
Mgr. Ilona
Vítová
odd.IZS a říz.jed.PO
122
por.
Bc. Marie
Voglová
odd. stavební prevence
240
plk.
Bc. Jiří
Vojtíšek
ředitel OPŘ a KIS
101
nprap.
Blanka
Vokáčová
bezpečnostní referent - odd. organizační
Šárka
Vosková
odd. zásobování
209
114
mjr.
Ing. Pavel
Wolf
ved. odd.ochrany a přípravy obyvatelstva
122
por.
Ing. Romana
Zahradníková
odd. stavební prevence
123
nprap.
Yvetta
Žďánská
odd. kontrolní činnosti
Dana
Ženíšková
odd. správy majetku
109
330 275
330 488
330 155
330 233
330 136
330 148
330 282
330 178
330 220
330 152
330 246
330 295
330 485
330 243
330 163
330 135
330 297
330 242
330 265
330 278
330 237
330 279
330 285
330 145
330 290
330 273
330 138
330 277
330 230
330 262
330 188
330 173
330 260
330 169
330 483
330 154
330 482
330 146
330 272
330 139
330 187
330 175
330 142
330 159
330 296
ŠS Třemošná
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
plk.
mjr.
por.
por.
por.
titul
950 320 111
jméno
Příjmení
Dagmar
Tupá
Ing.
Josef
Urbánek
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Bc.
Mgr.
Jana
Helena
Radovan
Bohumil
Jan
Henryk
Bohumil
Nohejlová
Svobodová
Prokeš
Novotný
Kubeš
Sikora
Puler
sekretářka ŠS
finanční referent
vedoucí Školícího střediska
vedoucí odd.školení a správy
přírodovědní analytik diagnostik
vedoucí odd.laboratorní činnosti
pracovník odd.laboratorní činnosti
technický pracovník
pracovník technicko-ekonomického rozvoje
pracovník odd.laboratorní činnosti
řidič
telefonní číslo
xxx xxx
320 121
320 146
320 162
320 167
320 168
320 169
320 170
320 171
320 166
320 627
CPS Plzeň - Košutka
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
950 331 111
Spojovatelka
hodnost
plk.
mjr.
mjr.
nprap.
nprap.
nprap.
por.
nprap.
nprap.
npor.
nprap.
titul
jméno
Musil
Ředitel UO
Helena
Lenka
Janovská
Pavlová
prac.provozní
prac.provozní
Vlastimil
Tisot
ved. prac. provozního
Hana
Michal
Petr
Jan
Milan
Josef
Jaroslav
Miroslav
Roman
Milan
Hynek
Šmolíková
Pathy
Poncar
Kolář
Vaněček
Kindel
Jandera
Novák
Brožíček
Havlík
Vacík
prac.provozní
velitel stanice
ved.odd.IZS a služeb
odd.IZS a služeb - odborná příprava
odd.IZS a služeb
odd.IZS a služeb
odd.IZS a služeb
odd.IZS a služeb
odd.IZS a služeb
ved. prac. KIS
prac. KIS
Ing. Pavel
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Příjmení
telefonní číslo
xxx xxx
331 120
331 121
331 122
331 138
331 146
331 147
331 149
331 162
331 163
331 164
331 165
331 166
331 167
331 168
331 169
331 170
331 171
PS Plzeň - Slovany
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
950 332 111
Spojovatelka
hodnost
titul
npor.
Bc.
jméno
Dušan
Příjmení
Nový
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
332 162
PS Plzeň - Střed
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
950 333 111
Spojovatelka
hodnost
titul
npor.
DiS.
jméno
Milan
Příjmení
Klouda
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
333 162
PS Přeštice
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
950 334 111
Spojovatelka
hodnost
npor.
titul
jméno
Václav
Příjmení
SMITKA
PS Nepomuk
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
334 162
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
titul
npor.
Bc.
jméno
Zbyšek
950 335 111
Příjmení
ZUBER
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
335 162
PS Plasy
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
titul
npor.
Ing.
jméno
Štefan
950 336 111
Příjmení
LIVINKA
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
336 162
PS Nýřany
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
npor.
titul
jméno
Robert
950 337 111
Příjmení
KUČERA
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
337 162
PS Klatovy
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
titul
jméno
plk.
mjr.
nprap.
nprap.
por.
por.
nprap.
mjr.
por.
mjr.
Ing.
Ing.
Ivan
Miroslav
nprap.
por.
por.
Miroslava
Věra
Josef
Jiří
Zdeněk
Josef
Tomáš
Jiří
Stanislav
Ing.
Ing.
Jaroslav
Pavel
950 311 111
Příjmení
Bucifal
Přerostová
Peksová
Grössl
Pilbauer
Bárta
Šafařík
Hlaváč
Míšek
Ředitel ÚO
prac.provozní
prac.provozní
ved. odd. prevence
odd. prevence
odd. prevence
odd. prevence
odd. prevence
odd. prevence
Lederer
Marek
Polívka
Trnka
Valdman
Hladík
ved.prac.ochrany obyvatelstva a KaHP
velitel stanice
prac.IZS a služeb
ved.prac.IZS a služeb
prac.IZS a služeb
prac.KIS
telefonní číslo
xxx xxx
311 120
311 121
311 146
311 152
311 153
311 154
311 155
311 156
311 157
311 158
311 162
311 165
311 166
311 168
311 172
PS Horažďovice
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
titul
npor.
Mgr.
jméno
Petr
950 312 111
Příjmení
Papousek
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
312 162
PS Sušice
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
npor.
titul
jméno
Petr
950 313 111
Příjmení
JEŽEK
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
313 162
PS Domažlice
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
titul
plk.
Ing.
mjr.
nprap.
nprap.
nprap.
por.
Bc.
mjr.
mjr.
por.
por.
Ing.
mjr.
Bc.
Ing.
jméno
950 315 111
Příjmení
Václav
Irena
Miluš
Petr
Václav
Václav
Pavel
Jan
Petržík
Hupáková
Švantnerová
Kinzler
Nový
Štengl
Pivoňka
Mencl Dis.
Ředitel ÚO
odd.provozní
odd.provozní
ved.odd.prevence
odd.prevence
odd.prevence
odd.prevence
odd.ochrany obyvatelstva a KaHP
Jaroslav
Josef
Milan
Karel
Jaroslav
Hrdlička
Kůstka
Mathauser Dis.
Fliegel
Marek
velitel stanice
ved.prac. IZS a služeb
prac. IZS a služeb
prac. KIS
ved. Odd.ochrany ovyvatelstva a KaHP
telefonní číslo
xxx xxx
315 120
315 121
315 148
315 153
315 154
315 155
315 156
315 158
315 162
315 166
315 168
315 172
315 159
PS Staňkov
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
ppor.
titul
jméno
Václav
950 316 111
Příjmení
Smolík
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
316 162
PS Tachov
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
titul
mjr.
Ing.
por.
nprap.
nprap.
nprap.
Bc.
950 321 111
jméno
Příjmení
Přemysl
Milena
Martina
Tereza
Miroslav
Tamara
Martin
Kosina
Kuncová
Kadi
Čajová
Pavlíček
Fantová
Kubeš
mjr.
Luboš
Kasl
Ředitel UO (v zastoupení)
prac.provozní
prac.provozní
ved.odd.prevence
odd. prevence
odd. prevence
odd. prevence
odd. prevence
odd. ochr.obyvatel stva a KaHP
mjr.
mjr.
por.
por.
Pavel
Jindřich
Pavel
Jindřich
Hrůša
Otta
Horák
Raab
velitel stanice (v zastoupení)
ved. prac. IZS a služeb
prac. IZS a služeb
prac. KIS
Ing.
Bc.
telefonní číslo
xxx xxx
321 120
321 121
321 148
321 152
321 153
321 154
321 155
321 156
321 158
321 159
321 162
321 165
321 167
321 170
PS Stříbro
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
nstržm.
titul
Ing.
jméno
Vladislav
950 322 111
Příjmení
Bareš
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
322 162
PS Rokycany
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
plk.
mjr.
nprap.
nprap.
por.
por.
mjr.
mjr.
por.
mjr.
por.
titul
Dr.
Ing.
Bc.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
950 325 111
jméno
Příjmení
Petr
Špelina
Ředitel ÚO
Blanka
Jana
Pousková
Krocová
prac. provozní
prac.provozní
Alena
Kamila
Zdeněk
Michaela
Bohuslav
Karel
Číhová
Rejchrtová
Klír
Malečková
Veselý
Šnaiberk
ved.odd.prevence
Jan
Hora
Tomáš
Jana
Junek
Křížová
prac.ochrany obyvatelstva a KaHP
ved. prac.ochrany obyvatelstva a KaHP
velitel stanice
prac. IZS a služeb
ved. prac. IZS a služeb
prac. KIS
Ivan
Rollinger
skladnik
odd.prevence
odd.prevence
odd.prevence
telefonní číslo
xxx xxx
325 120
325 121
325 148
325 152
325 153
325 154
325 156
325 158
325 159
325 162
325 166
325 168
325 172
325 640
PS Radnice
provolbové číslo při volání z venku VTS 950 xxx xxx,
Spojovatelka
hodnost
ppor.
titul
Bc.
950 326 111
jméno
Josef
Příjmení
Huml
velitel stanice
telefonní číslo
xxx xxx
322 162

Podobné dokumenty

cobracup20144 - sk cobra dojang prague

cobracup20144 - sk cobra dojang prague Junior (M) A -45 kg Junior (M) A -45 kg Junior (M) A -45 kg Junior (M) A -45 kg Junior (M) A -51 kg Junior (M) A -51 kg Junior (M) A -55 kg Junior (M) A -55 kg Junior (M) A -55 kg Junior (M) A -59 ...

Více

chronologický přehled vývoje katedry materiálu a strojírenské

chronologický přehled vývoje katedry materiálu a strojírenské Ing. Přemysl Berčík, CSc. (do 1993) Ing. Jan Džugan (1997-1998) Ing. Václav Kraus, CSc. (do 1993) Ing. Dr. Antonín Kříž (od 1997) Ing. Dr. Zbyšek Nový (od 1994) Ing. Ladislav Pávek (1997-1998) Ing....

Více

Segeč Jan Segeč Jan 13,14 Krajča Tomáš Segeč Jan Voráč

Segeč Jan Segeč Jan 13,14 Krajča Tomáš Segeč Jan Voráč Jan Filz Diana Pražáková Přemysl Voráč Klára Lepková Mirko Šída Jana Nejedlová Jaromír Hucl Iva Brychtová Jan Kanajlo Pavlína Pokorná Josef Kočí Tereza Tylová Jan Štika Martina Vacková Václav Fridr...

Více

technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství

technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství Česká zemědělská univerzita v Praze; Technická fakulta děkanátem TF

Více