Seznam léků, které pacient PN nesmí dostat - Parkinson

Komentáře

Transkript

Seznam léků, které pacient PN nesmí dostat - Parkinson
SEZNAM LÉKŮ, KTERÉ PACIENT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ NESMÍ DOSTAT
V následujícím textu nejsou uvedeny veškeré léky, které mohou průběh nemoci či stav
hybnosti u Parkinsonovy nemoci výrazněji zhoršit. Uvádíme zde jen léky nejčastěji
užívané v České republice, se kterými může pacient s Parkinsonovou nemocí v ordinacích
českých lékařů eventuálně přijít do styku.
• Antipsychotika/Neuroleptika (tzv. typická) – léky používané hlavně, ale ne vždy,
v léčbě duševních poruch: např. Haloperidol, Haldol, Largactil, Moditen, Tisercin,
Levopromazin, Prochlorperazin, Perfenazin,
• Některé léky používané při zažívacích obtížích:
Degan
• Některé léky používané např. v léčbě závrati, nevolnosti, zvracení:
Torecan
• Některé léky používané např. při nedostatečném prokrvení vnitřního ucha či
mozku:
Stugeron, Cinnabene, Cinarizin, Arlevert, Sibelium
• Některé léky, používané k tlumení kašle, škytavky:
Prothazin, Promethazin, Phenergan
• Některé léky používané v léčbě vyššího krevního tlaku:
Crystepin, Aldomet, Dopamet, Dopegyt
• Současně se selegilinem (Jumex, Sepatrem, Niar atd.) se nesmějí používat
léky s antidepresivním účinkem. Tyto léky lze pacientům s Parkinsonovou nemocí
podávat, je však nutno předem vysadit selegilin, a to asi 3 týdny před nasazením
antidepresiva.
Parkinson-Help o. s., 2014

Podobné dokumenty

Doporučení pro výkon anestezie - Parkinson

Doporučení pro výkon anestezie - Parkinson intervalu ve vysazení L-DOPA (Nakom, Isicom, Sinemet, Madopar).  Tři týdny před operací vysadit selegilin (Jumex, Sepatrem, Niar).  Je nutné si vzít všechny užívané léky s sebou a instruovat paci...

Více

Prezentace na téma Parkinsonova nemoc + Antiparkinsonika

Prezentace na téma Parkinsonova nemoc + Antiparkinsonika podání je u PN p ísn kontraindikováno neuroleptika (tzv. typická - p edev ím ze skupiny butyrofenon a fenothiazin ) haloperidol (Haloperidol aj.), chlorpromazin (Plegomazin), levopromazin (Tisercin...

Více

PDF 2,87 MB

PDF 2,87 MB Léčivá látka: escitaloprami oxalas 12,77 mg což odpovídá 10 mg escitalopramu. Indikace: Léčba depresivních epizod, léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie, léčba sociální úzkostné poruchy, léčb...

Více

Antipsychotika a antidepresiva

Antipsychotika a antidepresiva – typické NÚ – sedativní a incisivní – fenotiaziny, tioxantiny, butyrfenony – cca do roku 1980

Více

Prolaktin v séru

Prolaktin v séru (prolaktinom). Příznaky pituitárního tumoru jsou pituitární insuficience, zmenšení zorného pole, parézy okohybných svalů, bolesti hlavy, mozkové dysfunkce včetně komatu na podkladě obstrukce forame...

Více