Obsah v pdf - Sklář a keramik

Komentáře

Transkript

Obsah v pdf - Sklář a keramik
Odborný časopis pro průmysl skla, keramik y a bižuterie
www.czech-glass-society.cz
33–4
4 / 2012
Obsah čísla
62.
3–4 / 2012
Studie
55
Hotař Vlastimil – Trendy evropského a světového sklářského průmyslu
55
Kutzendörfer Jaroslav, Hamáček Jiří – Vláknité materiály a výrobky z nich
64
Košatková Iva – Plán šumavské sklárny Kubova huť z roku 1729
71
Trendy a aktuality
78
Regulační transformátor VARIVOLT ve sklářství
78
Na vlně optimismu – Ambiente 2012
83
Bijorhca 2012 – v módě je jednoduchost
84
Krátké zprávy
85
Z domova
89
20 let společnosti Bohemia Machine, s.r.o., Světlá nad Sázavou
89
Sklárna Rona v Lednických Rovních slaví 120 let
90
České odborné školství v krizi
90
Krátké zprávy
91
Česká sklářská společnost
Ze schůze výboru ČSS
Výstavy a soutěže
93
93
94
Ceny Czech Grand Design 2011 ovládlo sklo
94
Krátké zprávy
95
Tipy na aktuální výstavy
96
Výročí a jubilea
97
Vzpomínka na skláře a učitele Oldřicha Lipského
97
Vzpomínka na docenta Václava Plátka
99
Sochař a sklář Peter Mandl pětašedesátníkem
100
Ing. Vlastimil Vykouk – 90 let
101
Zdeněk Němeček – 80 let
102
Ing. Jaroslav Křivánek zemřel
103
Odešel Zdeněk Andres
103
Zemřela PhDr. Jarmila Brožová, CSc.
103
Připravované akce
104
IGS 2012. XIth International Glass Symposium
104
XIII. Mezinárodní konference sklářské stroje
105
a seminář Kovy ve sklářských technologiích
Ročník
Editorial
Přestože se ještě před několika staletími
předpovídání budoucnosti považovalo za
těžký hřích na úrovni zabití, a podle Jacoba
Burckhardta, vlivného švýcarského myslitele 19. století, je touha znát budoucnost pošetilá a „stejně málo žádoucí pro život lidstva
jako pro život jednotlivce,“ zabývá se řada
příspěvků tohoto čísla Skláře a keramika
právě trendy a výhledy. Výrobní firmy i návrháři žijí v realitě, která je rovna minulosti a jejich každodenností je budoucnost,
již se snaží nejen ovlivnit, ale přímo tvořit.
Svět se skutečně velmi změnil. Přikázáními dneška jsou inovace, invence či kreativita, které dokáží čelit ekonomickým cyklům
i politickým turbulencím.
Výroční zprávy z významných kontraktačních akcí to jen potvrzují. Například
podle největšího světového veletrhu spotřebního zboží, který se v polovině února
konal v německém Frankfurtu nad Mohanem, se předluženost Evropy ani napětí
na Blízkém východě a v severní Africe na
„globální“ chuti zákazníků obklopovat
se kvalitně provedenými novými věcmi
výrazně neprojevuje. Alfou i omegou spotřebního zboží současnosti jsou přitom
atributy „nápaditosti“ a „jedinečnosti“,
směřované k posílení pocitu zákazníka
jako jedinečné osobnosti.
A to je velice dobrá zpráva. Protože jestli
pomáhá české a slovenské firmy držet nad
vodou lidská marnivost, pýcha a sebestřednost – nebo nutkavá touha po kráse, chceteli –, pak se nemusíme budoucnosti obávat.
Lidské ego je totiž nevyčerpatelnou konstantní hybnou silou spotřeby. Pokud jej
tedy nezačneme inovovat…
Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!
EUNIQUE arts & crafts 2012
107
Další připravované akce
108
PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
Table of contents
3–4 / 2012
Studies
55
Hotař Vlastimil – Trends of European and World Glass Industry
55
Kutzendörfer Jaroslav, Hamáček Jiří
64
Sklář a keramik 3–4/2012 – roč./vol. 62
Odborný časopis pro průmysl skla,
keramiky a bižuterie – ISSN 0037-637X
Vychází 6x ročně (dvojčísla)
Evid. č. MK ČR E 2919
Vydává / Publisher
Vydavatelství České sklářské
společnosti, s.r.o., Středová 1767/17,
415 01 Teplice, IČ: 28696778
– Fibrous Materials and Products ereof
Košatková Iva – e plan of the glass manufacture Kubova huť from 1729
Trends and actualities
71
78
Regulating transformer VARIVOLT in the glass industry
78
On a wave of optimism – Ambiente 2012
83
Bijorhca 2012 – simplicity is in fashion
84
Short news
85
Home news
Šéfredaktor / Editor in chief
PhDr. Petr Nový
Redaktorka a jednatelka společnosti
Executive – editor
Ing. Miroslava Kohlíčková
Recenzenti / Reviewers
prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
Ing. Jiří Koucký, CSc.
Redakční kruh / Editorial board
doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc.
Ing. Jiří Koucký, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc.
Antonín Langhamer
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Ing. Greta Nováková
Ing. Josef Smrček, CSc.
89
20 years of Bohemia Machine Ltd, Světlá nad Sázavou
89
Rona Glassworks in Lednické Rovne celebrates 120 years
90
Czech specialized school systém in crisis
90
Short news
91
Thé Czech Glass Society
About meeting of the ČSS Committee
Exhibitions and competitions
Redakční rada / Editorial staff
Ing. Ivan Berka
Ing. Miloslav Bělohradský
Ing. Luboš Dietz
Rudolf Hais
prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
doc. Ing. František Novotný, CSc.
Ing. Karel Pavlík
Ing. Magda Purkrábková
Ing. Sylvie Sázavová, CSc.
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D.
Ing. Aleš Svítil, předseda
Ing. Jiří Zajíc
93
93
94
Czech Grand Design 2011 dominated by glass
94
Short news
95
Fotografie / Photos
© Sklář a keramik – není-li uvedeno jinak
© Sklář a keramik – unless otherwise stated
Current exhibitions
96
Grafika a sazba / Graphic arrangement
© David Matura / www.sputnik.cz
Anniversary and jubilee
97
Remembering glassmaker and teacher Oldřich Lipský
97
Remembering associate professor Václav Plátek
99
Sculptor and glassmaker Petr Mandl – 65 years
100
Ing. Vlastimil Vykouk – 90 years
101
Zdeněk Němeček – 80 years
102
Ing. Jaroslav Křivánek died
103
Zdeněk Andres deceased
103
PhDr. Jarmila Brožová, CSc. died
103
Upcoming Events
IGS 2012.
XIth
International Glass Symposium
XIIIrd International Conference on Glass Machines
104
104
105
and Metals in Glass Technologies Seminar
EUNIQUE arts & crafts 2012
107
Next upcoming events
108
Tisk / Printed by
Macek a Kusala, U Rybníka 11, Jablonec n. N.
Redakce / Editor´s Office
SNP 21, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 724 397 365
E-mail: [email protected]
Administrace a předplatné
Aministration and subscription
Ing. Miroslava Kohlíčková
Středová 1767/17, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 576 236
E-mail: [email protected]
č. ú. 0892311399/0800 ČS Teplice
Inzertní agentura / Advertisement agency
Ing. Greta Nováková
Johančina 3251, 415 01 Teplice
Tel./Fax: +420 417 576 155
Mobil: +420 603 223 768
E-mail: [email protected]
Partneři časopisu
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR / Slovenská sklárska spoločnosť
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Otiskování článků jen se svolením redakce
při zachování autorských práv.
Uzávěrka 3–4
Do tisku
Uzávěrka 5–6
23. 3.
18. 4.
25. 5.

Podobné dokumenty

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik Redakční rada / Editorial staff Ing. Ivan Berka Ing. Miloslav Bělohradský Ing. Luboš Dietz Rudolf Hais prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. doc. Ing. František Novotný, ...

Více

Obsah v pdf

Obsah v pdf Sklář a keramik 5–6/2013 – roč./vol. 63 Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie – ISSN 0037-637X Vychází 6x ročně (dvojčísla) Evid. č. MK ČR E 2919 Vydává / Publisher Vydavatelství Č...

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik Grafika a sazba / Graphic arrangement © David Matura / www.sputnik.cz Tisk / Printed by Macek a Kusala, U Rybníka 11, Jablonec n. N. Redakce / Editor´s Office SNP 21, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel.:...

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik © Sklář a keramik – není-li uvedeno jinak © Sklář a keramik – unless otherwise stated Grafika a sazba / Graphic arrangement © David Matura / www.sputnik.cz Tisk / Printed by Macek a Kusala, U Rybní...

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik © Sklář a keramik – není-li uvedeno jinak © Sklář a keramik – unless otherwise stated Grafika a sazba / Graphic arrangement © David Matura / www.sputnik.cz Tisk / Printed by Macek a Kusala, U Rybní...

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik Start your business with ezebee.com Sklář a keramik – Index 65/2015

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik © Sklář a keramik – není-li uvedeno jinak © Sklář a keramik – unless otherwise stated Grafika a sazba / Graphic arrangement © David Matura / www.sputnik.cz Tisk / Printed by Macek a Kusala, U Rybník...

Více

Bulletin 2/2006 - Česká společnost pro mechaniku

Bulletin 2/2006 - Česká společnost pro mechaniku MUDr. Ivo Hána, CSc. Členy výboru jsou dále pánové RNDr. Jaroslav Folta, CSc., doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., RNDr. Petr Budil, PhD., doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.,...

Více