Českokamenické noviny

Komentáře

Transkript

Českokamenické noviny
4
KDO CHODÍTE, TAK UŽ VÍTE,
CO VŠE U NÁS NAKOUPÍTE
ŠIROKÝ SORTIMENT
NEALKO I ALKO NÁPOJŮ
SAZKA ONLINE
Sazka Star Port
Jackpot 3 miliony
CELÝ TÝDEN OD 8 DO 21 HODIN
TO JE CAMEL NA NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA
Přiďte a vyhrajte
Fotbalový turnaj na jedničku
Kluci z Kamenice měli z 2. místa velkou radost
Termíny svozu odpadů
Separovaný odpad 4. 7. a 18. 7. 2007
Komunální odpad 2. a 3. 7., 16. a 17. 7. , 30. a 31. 7. 2007
Město Česká Kamenice nabízí k okamžitému pronájmu
objekt Městské pily v České Kamenici, Tyršova 35.
Nabízíme do pronájmu pozemky, nemovitost
a movité vybavení pily, včetně rámové pily.
Provoz je možné zahájit ihned.
Písemné žádosti posílejte na adresu Městský úřad, Eva Zemanová,
nám Míru 219, 407 21 Česká Kamenice.
Prohlídku areálu a bližší informace poskytne:
Eva Zemanová, tel. 412 709 641, Jiří Šulc,
tel. 412 709 643, Městský úřad Česká Kamenice.
V sobotu 9. června se v České Kamenici uskutečnil devátý
ročník turnaje starších přípravek
v kopané O putovní pohár starosty města Česká Kamenice.
Celkem osm celků fotbalových přípravek starších žáků si
zahrálo systémem každý s každým na polovině hřiště.
Přijela mužstva z Děčína, Březin, Neštěmic, Benešova nad
Ploučnicí, Brozan, Bad Schandau, Kamenického Šenova a
byli zde samozřejmě i domácí.
Turnaj zahájil starosta Ing. Weis
spolu s Josefem Masopustem a
už se bojovalo, radost podívat.
Všechno klapalo na čas, a tak
Vyvážení žump
a septiků.
Jaroslav Moudrý
Lipnice
412 582 984
602 462 892
měl Libor Šimeček spolu s Jaromírem Adamčíkem a ostatními důvod ke spokojenosti. Krásné bylo také vystoupení míčového žongléra Skorkovského, který kluky jako vždy uchvátil. Příjemné počasí také přispělo úrovni turnaje a čím byl blíže svému
konci, tím byli domácí nervóznější. Bylo proč. Naše přípravka
totiž hrála stále lépe a dostávala
se mezi tři nejlepší.
Poslední hvizd usměvavých
rozhodčích zanechal kamenické
na druhém místě, když první byl
Český Lev Neštěmice a třetí Sokol Brozany.
Slavnostní vyhodnocení bylo
plné radosti. Byli oceněni nejlepší hráči všech mužstev – tím
naším byl Martin Fiřt, děvčata,
která bojovala spolu s kluky, tedy i domácí Lucie Drobečková,
nejlepší střelec a brankář – tím
se stal domácí Jindra Bartoň.
Desátý ročník turnaje, na kterém zvítězily například celky
Sparty, Slávie či Bohemians bude určitě stejně hezký a možná i velmi slavnostní. Každopádně nás fotbalisté reprezentovali skvěle, jak v organizaci
a úrovni, tak na hřišti.
–jt-
Èeskokamenické noviny
Noviny Historického města roku 2005
Červenec 2007
Číslo 7
Cena 8 korun
Nejlepší Big band byl ten polský
Svátek hudby oslavili muzikanti a příznivci dechových a
big bandových orchestrů 23.
června v České Kamenici. Konal se tu osmý Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice,
Ústí nad Labem, Bad Schandau.
Svaz hudebníků za podpory
Ministerstva kultury ČR, Českoněmeckého fondu budoucnosti a měst Česká Kamenice,
Ústí nad Labem a Bad Schandau směřoval pořádání festivalu
opět do České Kamenice, zdejšího domu kultury a na náměstí. Festival podpořily také Amati Denak Kraslice a Hanácká kyselka. Mezi hosty se krom pražských kapacit objevili také poslanec Ing. Jaromír Kohlíček a
senátor Josef Zoser.
Do soutěže Big bandů se přihlásilo celkem devět hudebních
těles a jejich umění posuzovalo
šest porotců, pod vedením Felixe Slováčka a Václava Hybše. Soutěžilo se od rána v domě
kultury. Dechové orchestry zatím spolu s mažoretkovými formacemi připravovaly slavnostní průvod městem. Ten byl sice chudší než v roce minulém,
ale to bylo především proto, že
letos dlouho trvalo než bylo pořádání tohoto festivalu podpořeno finančně, a některé orchestry
si v mezidobí sehnaly jiné festivaly. Přes to zájemci na náměstí viděli pěkný program, kterému vévodily mažoretky z Ostravy a Roudnice a Husaři, také
z Roudnice.
Po sto druhé slavil 21. června pan František Kronavetr své narozeniny. Popřát hodně zdraví mu přišli zástupci města, místostarosta
Vojtěch Marek a radní Ivan Šoltys. Ti mu také věnovali dárkový koš
a květiny. K blahopřání se připojujeme.
Kulturák a hřiště pohlídá kamera,
vandalismus bude o něco těžší
Další kamera přibude v nejbližší době do kamerového systému města.
Tentokrát půjde o monitoring
prostoru sportovního areálu za
základní školou v Komenského
ulici a současně zadní trakt do-
mu kultury, kotelnu a knihovnu.
Čtyřiadvacetihodinové sledování pak jistě sníží devastaci na
uvedeném místě a strážníci s policisty budou mít okamžitý přehled o dění v prostoru, jakož i
případný důkazní materiál. -r-
Kromě pochodových formací přijely děti z Lipska a Cvikova, které společně zahrály úvodní ranní koncert na náměstí.
Zatím v domě kultury probíhal lítý boj o prvenství, protože
konkurence mezi českými, německými a polskými Big bandy
byla letos značná.
Na náměstí začal odpolední
koncert Arsenal band Varnsdorf
a představily se zde mažoretky
ze Štětí. Pak se představilo počasí a prudký liják vyhnal posluchače z dlažby. Naštěstí se počasí umoudřilo, a tak pokračovaly big bandy až do konce odpoledne. Večer zahrála polská
dechovka a už se festival chýlil
k udílení cen.
Mezi tři nejlepší bandy se propracoval jen jeden český, protože zvítězili Poláci a třetí byli
Němci z Jonsdorfu. Pouze Big
Band Junior Litvínov se dokázal vklínit mezi ně. Oceněni
však byli všichni. Tři nejlepší
Big bandy si odvezly hudební
nástroje věnované firmou Amati Denak Kraslice, ostatní dostali
upomínkové předměty a diplomy. Porota nezapomněla ocenit
nejlepší instrumentální výkony.
Vše se pak ještě hodnotilo v domě kultury na večerním rautu.
Svátek hudby dopadl dobře
a snad z Kamenice nezmizí, i
když malá návštěvnost dělá na
čelech zástupců Svazu hudebníků ČR vrásky.
-jt-
Magické datum
láká snoubence
Magické datum 7. 7. 2007 láká lidi, kteří věří, že tři sedmičky jim přinesou štěstí. Na kamenické radnici je nahlášeno šest
sňatků a tudíž se nabízí možnost, že ten případný sedmý bude mít ještě o jednu sedmičku
více. Možná by bylo zajímavé
sledovat, jak se jednotlivá manželství uzavřená o magickém
dnu budou vyvíjet, ale dnes je
spíše vhodné popřát všem, kdo
věří, že to bude štěstí, aby se tak
opravdu stalo.
-r-
Robert Matuszewski, dirigent Big Bandu Powiatu Ostrowskiego z Polska přebíral první cenu za absolutní vítězství v soutěži Big Bandů na Mezinárodním hudebním festivalu v České Kamenici. Trubku Amati předával Jiří Štípek, gratulovali za svaz hudebníků Miloslav Zelenka, Felix Slováček a ze záběru vyběhl místostarosta města Vojtěch Marek. Vyhlášení uváděla Jitka Koutná.
Skleněná popelnice je naše!
Ústecký kraj ve spolupráci se
společností EKO - KOM a.s.
vyhlásil dne 7.6.2007 výsledky
prvního ročníku soutěže měst a
obcí Ústeckého kraje „Skleněná
popelnice“. Tato soutěž je součástí informační kampaně k projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Ústeckém kraji“. Obce se
do soutěže nepřihlašují, jejich
hodnocení vychází z údajů společnosti EKO – KOM, a.s., která
je shromažďuje v rámci své činnosti. V prvním ročníku soutěže,
bylo takto hodnoceno 321 obcí.
Česká Kamenice od počátku třídění odpadů v roce 2001(zejména papíru, skla a plastů) dosahovala vždy velmi dobrých výsledků, které se neustále zlepšovaly.
Výsledkem snažení bylo druhé
místo České Kamenice v nultém
Sportovní hala je opět města
Avizovaná kupní smlouva s tělovýchovnou jednotou na zpětný
odkup všech sportovišť na Třídě
Vzpomínková akce k 250. výročí prusko-rakouských bojů
Prezentace střetnutí Rakouských a Pruských vojsk pod Studencem na Českokamenicku a
uctění památky padlých
Sobota 21. 7. 2007
Prostor mezi Lipnicí a Studeným, sedlo mezi Lipnickým vrchem a Studencem (na začátku
obce Lipnice směrem od Kunratic – České Kamenice)
Vystoupí zde řada skupin a
klubů vojenské historie v čele
se sdružením OS Regiment de
Wied, účast přislíbily i skupiny z Německa. Účastníci budou
přijíždět na místo již v pátek
20. 7. 2007 během odpoledních hodin. V prostoru sedla
mezi Lipnickým vrchem a Studencem postaví vojenský tábor,
resp. dva tábory.
Okolo 18. hodiny proběhne v pátek na Mírovém náměstí v České Kamenici “čepobití“,
tedy slavnostní pochod vojáků v
uniformách s doprovodem bubnů, oznamující akci na sobotu
21. 7. 2007.
V sobotu 21. 7. 2007 během celého dne bude možné shlédnout v
táboře ukázky vojenského života
v polovině 18. století, cvičení jed-
notek a přípravu 150 vojáků z obou
znepřátelených stran k boji.
Časový sled akcí:
13,00 hod.
Příprava a
nástup čestné jednotky ve vojenském táboře. Pochod k Lehmannovým pomníčkům u Studeného (zřízeným E. Lehmannem na paměť padlých vojáků
ke 150. výročí bojů).
14,00 hod.
Slavnostní
pietní akt u Lehmannových pomníčků, těsně u obce Studený
směrem od České Kamenice.
16,00 hod.
Hlavní program - rekonstrukce bitvy v pro-
ročníku soutěže Skleněná popelnice za rok 2005 a první místo
za rok 2006. První cenu, plastiku kontejneru ze žlutého skla a
pohár převzal od patrona soutěže, člena Rady Ústeckého kraje
Antonína Terbera, tajemník Ing.
Lubomír Tůma.
Na dalších místech se umístily Litoměřice, Roudnice nad Labem, Doubice, Louny, Chomutov, Ústí nad Labem, Dolní Poustevna, Lovosice a Droužkovice.
Děkujeme tímto všem občanům České Kamenice za to, že
třídí odpady a snižují tak podíl
komunálních odpadů ukládaných na skládkách. Velkou zásluhu je třeba přičíst školám a
školkám, které se významně podílejí na sběru především plastových obalů. Významný podíl na
dosaženém výsledku mají rovněž pracovníci technického zařízení města Česká Kamenice
storu, kde došlo k jednomu z nejkrvavějších střetnutí v rámci třídenních bojů pod Studencem.
Poděkování patří:
Prostor k postavení tábora a
pro bojiště laskavě propůjčil pan
Jaroslav Moudrý – Biofarma
Lipnice.Odborným garantem celé akce jsou pracovnicí Okresního archivu Děčín jmenovitě paní Mgr.Hana Slavíčková. Sponzoři akce: BOHEMIA CARGO,
s.r.o., Svazek obcí Českokamenicka, Město Chřibská, Obec
Kunratice, Výtahy Dc., s.r.o.,
STIR Pack,s.r.o.
-JT-
Dukelských hrdinů je podepsána. Město by však chtělo samo spravovat jen sportovní halu, kuželnu s tenisovými kurty
by chtělo dát tělovýchovné jednotě do výpůjčky, aby je dále
spravovala.
Bude se také ještě řešit, za jakých podmínek bude moci tělovýchovná jednota užívat sportovní halu. Na halu bude muset
být urychleně vypracován projekt kompletní rekonstrukce,
aby se mohlo začít shánět případnou dotaci, protože náklady na rekonstrukci jsou v takové výši, že je město samo nemůže vynaložit. Součástí projektu by měla být výstavba malého
hlediště z jedné strany palubovky. V brzké době bude vypsáno
výběrové řízení na správce sportovní haly.
-r-
a obsluha sběrného dvora. Nesmíme zapomenout ani na svozovou firmu Pro-Eko Varnsdorf, která zajišťuje svoz tříděného odpadu, jeho následné dotřídění a předání suroviny příslušným zpracovatelům k dalšímu využití.
Z výsledných údajů vyplývá,
že bylo v České Kamenici vytříděno 48,9 kg papíru, 8,95 kg skla
a 6,51 kg plastů na 1 občana.
Nezbývá než doufat, že podíl
tříděného odpadu bude nadále narůstat a podíl komunálního odpadu ukládaného na skládkách se bude snižovat na minimum. V oblasti nakládání s odpady máme ještě stále co zlepšovat, abychom skládkování jako způsob likvidace odpadů jednou zcela, nebo alespoň téměř
zcela odstranili.
Odbor SMM, A. Neškodová
Sloupek měsíce
Červen nám začal filmově a
v country stylu, když v Rabštejně zahrálo na festivalu Bezmezná na dvacet hudebních skupin
a v ulicích města se točily noční záběry filmu Srdce nepřítele.
Pak už se chystal Mezinárodní hudební festival a ve školách
se všecko připravovalo na konec
školního roku. Jo, jo, rok 2007
je v půli a to bývá čas na dovolenou a zasloužený odpočinek.
Koupaliště funguje od začátku měsíce a houbaři už také nosí, protože nám zapršelo a podhoubí dostalo potřebnou vodu.
Lepší náladu mají i zahrádkáři, které v květnu rozesmutnělo
krupobití.
Léto budiž pochváleno a my
přejeme hezkou dovolenou a
spoustu krásných zážitků, ať už
jedete kamkoli. Když se vám povede hezké foto, nezapomeňte se
pochlubit.
Redakce
2
Dotace umožní opravy
Státní dotace ve výši 80 % celkové ceny umožní v České Kamenici několik akcí, které je potřeba urychleně vykonat. Jde
především o rekonstrukci mostu u Benaru a opravu komunikace v Pekelském Dolu. Další akcí
je průzkum někdejšího náhonu,
který vede středem města a již
STÍNY MĚSTEČKA
Odcizil pilu a byl dopaden
se několikrát stalo, že se na několika místech propadal. Po provedení průzkumu bude vypracován projekt a náhon se bude řešit. K těmto akcím přibude akce
plynáren, které budou v Komenského ulici od základní školy ke
knihovně vyměňovat plynové
potrubí.
-r-
Dne 31.5.2007 bylo zahájeno trestní stíhání muže z Teplic pro trestný čin krádeže. Toho se měl dopustit v České Kamenici, kde v místní
prodejně v nestřeženém okamžiku za chodu prodejny odcizil z pultu
motorovou pilu. Tím způsobil škodu přes patnáct tisíc korun.
Nalezená munice v lese
V lesním prostoru mezi obcemi Horní Kamenice a Líska byla nalezena munice z druhé světové války. Na místo přijel pyrotechnik,
který munici zajistil a odvezl k likvidaci. Jednalo se o rozbušky do
protipancéřových střel a dělostřelecké granáty.
Od srpna nastoupí nový systém
Řidiči dostanou nejspíše od
srpna v České Kamenici a především jejím středu nový systém parkování. Nejde o převratné změny. Budou instalovány
nové parkovací automaty a platit
by se mělo na středu Mírového
náměstí 20,- korun, na ostatních
plochách, kde budou parkovací
automaty 10,- korun. Platnost
nového parkování bude ještě
inzerována v letácích.
-r-
Border collie jsou opět
v České Kamenici
Koncem dubna jste měli
možnost sledovat práci border
collie při práci s hospodářskými zvířaty. Šlo pouze o školení pro majitele těchto pracovních psů, takže k vidění bylo
docela málo.
Ve dnech 6.7. - 8.7. 2007 pořádá Klub pracovních ovčáckých psů v areálu Farmy Huníkov “Pod Sedlem“, spol. s r.o.
na Huníkově (ne v Kerharticích, jako posledně) Mistrovství republiky ovládání jalovic
pomocí pracovních psů.
Pro diváky velice atraktivní
závody, jelikož psi budou mít
za úkol provádět skupinku ja-
Dlažební kostkou rozbil okno a vnikl do domu
Vyvalenou zeď koryta řeky Kamenice spravují pracovníci příslušné
firmy na objednávku Povodí ohře.
Letní hudební slavnosti
Antonína Dvořáka
Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka se letos konají o
svátcích, tedy 5. a 6. července
v kostele Sv. Jakuba St. v České Kamenici.
Ve čtvrtek zahraje od 16.00
hodin Guitar Arte Trio, o dvě
hodiny později, tedy v 18.00 hodin se představí Musica Festiva
Di Praga.
V pátek zahrají od 16.00 hodin Lucie Čistecká s Barborou Váchalovou a slavnosti zakončí v 18.00 hodin svou produkcí Gassmannovo Dechové
kvarteto.
Vstupné na každý jeden koncert činí 50,- korun českých.
lovic mezi různýma překážkama, rozdělit stádo, naložit na
přepravní vůz atd. To vše bude
omezeno pro každého účastníka časovým limitem, takže bude pracovat i nervozita páníčků, což se vzápětí projeví i na
jeho psovi.
Program:
6.7. - půjdou mladí psi, kteří
začínají pracovat (takže o show
bude postaráno)
7.7. - MR
8.7. - MR - pokračování
Občerstvení zajištěno, skopové speciality, pivo, limo atd.
Vstup opět dobrovolný.
Ceny pozemků se změnily
Zastupitelé města rozhodli na svém posledním zasedání o výši prodejních cen pozemků v majetku města takto:
- čistý pozemek – Česká Kamenice
250,- Kč
- čistý pozemek – místní části
200,- Kč
- pozemek pro výstavbu RD do 1 000 m2
150,- Kč
- pozemek pro výstavbu RD nad 1 000m2
400,- Kč
- zasíťované pozemky pro výstavbu RD - cenu stanovit u každé lokality individuálně
- pozemky k rekreaci – Česká Kamenice
250,- Kč
- pozemky k rekreaci – místní části
200,- Kč
- pozemky vklíněné
50,- Kč
Ceny jsou platné pro žádosti podané po dni schválení tohoto sazebníku.
Dětský den byl též v Lísce
Dětský den v Lísce dopadl stoprocentně. Účast byla veliká,
mimo jiné i díky vydařenému
počasí. Spolek žen v naší vesničce se moc snaží, aby všechny
akce pořádané pro děti, byly zajímavé a dobře připravené. Bylo veselo! Soutěžilo se ve střelbě z kuše, v běhu v pytli, hodu
míčkem do panáka, hodu koulí do terče, apod. Odměnou byly sladkosti, limonáda, párek v
rohlíku, jablka, melouny. Rodiče i děti byli spokojeni.
Děkuji touto cestou panu Karlu Hypšovi a Davidu Vítkovi za
vysekání trávy na dětském hřišti. Děkujeme i všem zúčastněným ženám, které akce pro děti
chystají a všem sponzorům: firmě Limma, paní Brožové, Hypšové, Vítkové, manželům Pitrovým a manželům Schneiberkovým. K. Macháčková, OV Líska
PODĚKOVÁNÍ
Z Krádeže celkem asi dvou tun hliníkových a měděných komponentů je podezřelý jednapadesátiletý muž z České Kamenice. Policie šetří případ Krádeže, kdy podezřelý muž měl během května tohoto roku odcizit ze zahrady u domu cca dvě tuny různých hliníkových
a měděných komponentů z motorových vozidel - převodovky, motory, kabely, chladiče, atd. To vše bylo připraveno k odvozu do výkupny barevných kovů. Škoda byla odhadnuta na 90.000,- Kč. Ve věci
je vedeno další šetření. Vzhledem k výši způsobené škody se možný
trest odnětí svobody ukládá v rozmezí šesti měsíců až tří let.
Den otevřených dveří přilákal
na služebnu mnoho zvědavců
Služebnu navštívila řada občanů. Veřejnosti se dne 21.6.2007 otevřely dveře Obvodního oddělení policie České republiky v České
Kamenici. Služebnu navštívila řada občanů, někteří se dotazovali na
možnosti uplatnění u policie, jiné zajímala práce českokamenických
policistů. Na návštěvu přišly také děti z mateřských škol, ze speciální základní školy a ze školní družiny.
ZLATOU SVATBU OSLAVILI
Dne 22. 6. 2007 oslavili manželé František a Helga Tyllerovi padesát let společného života.
K výročí zlaté svatby gratulují a
do dalších společných let přejí hodně zdraví a pohody syn František,
dcery Eva a Dana s rodinami.
SŇATEK UZAVŘELI:
V obřadní síni našeho úřadu uzavřeli manželství:
Adéla Koubíková a Tomáš Hrubý
Michaela Černá a Zbyněk Panoušek
Petra Hladká a Jan Vilímek
Alena Mihová a Rudolf Černý
Michaela Podrábská a Petr Matúšových
Jitka Jandačová a Bohuslav Ludvík
Novomanželům přejeme hodně lásky, tolerance a vzájemného porozumění ve společném životě.
Daniela Preislerová
Ester Horvátová
Adam Skácel
Adam Řeháček
Michal Najmann
Ivě Preislerové
Gabriele Lukešové
Evě Skácelové
Marcele Hordinové
Štěpánce Najmannové
Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví, radosti a dobrou živostní pohodu.
Bezmezná v Rabštejně poprvé až do konce
Michal Braxatoris tradičně svůj,
zakončil letošní „Bezmeznou“ zcela v duchu svého zpívání - zvesela.
Po loňském fiasku, kdy festival spláchla průtrž mračen, se
letos folkový festival uskutečnil celý, tedy dvoudenní 1. a 2.
června. Na louce v Rabštejně
se představily skupiny z celých
Čech, i když těch domácích severočeských byla většina.
Krádež hliníku ve velkém
NARODILI SE
Občanské sdružení Studený a Lipnice děkuje všem členům a
přátelům, kteří se aktivně zapojili do příprav na pietní akci: DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH. - PREZENTACE STŘETNUTÍ RAKOUSKÝCH A
PRUSKÝCH VOJSK POD STUDENÝM A UCTÉNÍ PAMÁTKY PADLÝCH PŘED 250 LETY - dne 21. 7. 2007.
Jmenovitě to jsou: Mgr. H. Slavíčková, J. Moudrý, A. Forejtová, V. Forejt, J. Vojáček a Prof.S.Tůma.
Pátečnímu večeru vévodili brněnští Poutníci, kteří hráli
v úvodu festivalu, protože jeli
ještě potěšit návštěvníky dalšího
festivalu do Roudnice nad Labem. Ani další protagonisté večera nezklamali a přivezli dobrou muziku i náladu. Příkladem
byl jablonecký Modrotisk, téměř domácí U-Style nebo ústecká Náplava. Dalším příjemným
hostem byla pražská skupina
Bezefšeho. Večer pomalu končil
a noční ptáci se slétali na každoroční noční countrybál, který letos obsloužila skupina New r. č..
Hrálo se až do kuropění.
Sobotní program začal v 11.
hodin oslavou Mezinárodního
dne dětí. Děti soutěžily, recitovaly a mlsaly, postarali se o ně
lidé z KC Junior z Děčína a Nota DC, pořadatelé festivalu.
Odpoledne pak začala soutěž o
Rabštejnský plot, keramickou cenu z dílny Rosti Sobíška. Pět laic-
Dlažební kostku využil neznámý pachatel k tomu, aby vnikl do rodinného domu v České Kamenici. Rozbil s ní okno domu, následně
vnikl do objektu a prohledal ho. Odcizil odtud zlaté šperky a finanční hotovost. Celkem tak způsobil škodu téměř třicet tisíc korun.
kých porotců vybraných na místě
němělo lehkou práci, ale přes to se
všichni shodli na tom, že nejlepší
byla Simona Klímová ze Slaného.
Ta si tak krom plotu odvezla domů i pozvání na příští ročník.
Večerní přehlídkový program
začala skupina Vltavín, která
se stala pouhým duetem ač dříve čítala mnoho členů. Pak na
pódium přišel známý a kvalitní písničkář Jindra Kejak. Měl
hrát už v pátek, ale když se zjistilo, že zapomněl odjet z domova, přemluvili ho pořadatelé na
sobotu. Jeho příznivci ho bouřlivě přivítali a pochutnali si na
hodinovém recitálu. Líbila se také muzika skupiny BG Bazar,
která se dostavila přes příznaky
rozpadu a zahrála nám možná
naposled. Pak už všichni znalci vyrazili ke stánkům pro nápoje a stravu, protože na pódiu se
objevili protagonisté známé brněnské skupiny Kamelot a oni
si nechtěli rušit poslech krásných písní Romana Horkého.
Vše pěkné je krátké, a tak už za
chvíli znělo loukou blues a hodiny říkaly, že festival bude pomalu končit. Konec byl na festivalu
v jeho dvanáctileté historii vždy
pěkný a letos tomu nebylo jinak.
Ústecký Michal Braxatoris se
skupinou Bafalo přijeli v dobré
náladě a jejich fandy nezlomil
ani počínající déšť. Končilo se
pěti přídavky a všichni nakonec
skončili v pivním stanu na závěrečném countrybálu.
Poděkování patří Městu Česká
Kamenice, Plzeňským pivovarům a.s., fy. Limma, Františku
Šindelkovi, fy. JCR Děčín, dobrovolným hasičům SDH Česká Kamenice, Českému červenému kříži a všem dobrovolníkům, kteří dali ruce k dílu a pomohli festivalu, který zažil stěhování a vzápětí pohromu, zpět
na nohy.
Jaroslav Tichý
JUBILEA
pan František Kronavetr
paní Arnoštka Sedláčková
paní Františka Marková
paní Antonie Tojnarová
paní Anna Čebišová
pan Oldřich Novák
pan Miloš Havel
pan Jiří Mlejnek
paní Eliška Míková
paní Marie Karlová
pan Miroslav Vlček
paní Božena Hovorková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spokojenost.
VZPOMÍNKY
Dne 16. 7. 2007 uplyne rok plný smutku
a bolesti, kdy ve věku 30 let tragicky zahynul náš milovaný syn – policista
Vladislav Janda, Dipl. tech.
Jeho šťastný a spokojený život mu
ukončil nezodpovědný řidič autobusu při
velké havárii ve Zdibech u Prahy.
Za tichou vzpomínku na syna děkují zarmoucení rodiče Lenka a Vladislav Jandovi, přítelkyně Zuzanka, sestra Lenka s rodinou a parta kamarádů.
Českokamenické noviny – Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce).
Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243 – Redakční rada ve složení: M. Palečková, J. Tichý, Ing. L. Tůma, E. Zemanová
– Sazba a tisk: Zakázková tiskárna ŠaŠ Šedivý, Krásná Lípa. Příjem inzerce:
Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu
3
CDM JE TU PRO VÁS
AHOJ LÉTO bylo ZRUŠENO
Pracovníci CDM se omlouvají všem, kteří se chystali spolu s námi
oslavit konec školního roku na městském koupališti. Z organizačních důvodů jsme bohužel museli akci odvolat.
Výsledky Honu na razítka
Skončil nám 3. ročník celoroční soutěže Centra Dětí a Mládeže
„Hon na razítka“. Z důvodů zrušení akce Ahoj léto, kde mělo proběhnout slavnostní vyhlášení, jsme vše v malém zrealizovali 18.6.
v CDM. Vítězem se letos stal Petr Hriadel z deváté třídy, který si
jako hlavní cenu odnesl exkluzivní počítačovou myš. Na Druhém
místě se umístila Klárka Šoltysová, která si celé léto může jezdit na
nafukovacím člunu. Na dalších hodnocených místech se umístili 3.
místo Jan Geist, 4. místo Tomáš Pospíšil a na 5. místě Sylvie Bernardová. Děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na další ročník.
Výsledky jsou vyvěšeny v CDM a pro odměnu si mohou přijít všichni, kteří se na závěrečné výsledkové listině najdou.
Radování bylo v kině a ve školce Za vodou
Zcela zaplněný sál Kina v České Kamenici čekal na slavnostní událost. Sešlo se tu 22 předškoláčků se svými rodiči, aby
se slavnostně rozloučily se svou
mateřskou školou.
Odpoledne neslo název Radování a
tento název byl skutečně výstižný. Radovaly se děti, jejich rodiče i hosté.
Pořadem provázel ředitel DK
pan Jaroslav Tichý společně s ředitelkou školy. Na začátku vystoupil pěvecký sbor Kamínek,
který za doprovodu ředitelky
ZUŠ Evy Halířové zazpíval tři
písně. Hned na to mohli diváci
shlédnout taneční vystoupení taneční skupiny Tizzians s názvem
„Sekec mazec„. A tancovalo se
i dál. Svou premiéru v nových
kostýmech měla i přípravka MŠ
a její „Taneční dovádění„ mělo u
diváků obrovský úspěch.
Pak již jeviště patřilo jen budoucím prvňáčkům a ti předvedli, co se ve školce všechno naučili, zpívali, recitovali, hráli na
flétnu a tančili. Po té následoval
slavnostní akt šerpování, předání pamětních listů, upomínkových knížek i dalších dárků. Za
pomocí rodičů jsme otevřeli láhve dětského šampusu a všichni společně jsem si připili na
úspěch dětí ve škole i v životě.
Po slavnostní části v sále Kina jsme v oslavě pokračovali ještě na školní zahradě, opékali jsme
vuřty a společně jsme si poseděli u ohýnku.
Radování 2007 bylo poslední akcí školy v červnu. Děti se
však radovaly celý rok a nejvíce okolo svého svátku Dne dětí. Z akcí pořádaných školou
bych se ráda zmínila o 4. ročníku Městského kola sportovní
olympiády, o výletu na Malevil a jízdě na koních, skákacím
hradu na školní zahradě, karnevalu pro děti i školním výletě do
Doks a plavbě lodí po Máchově jezeře.
Závěrem bych ráda poděkovala spolupracujícím organizacím a to CDM Česká Kameni-
ce, Gymnaziu Česká Kamenice, Základní umělecké škole a
Domu kultury. Největší poděkování si však zaslouží celý kolektiv mateřské školy, který tyto krásné akce pro děti připra-
vil. Všechny byly velmi příjemné. Přeji Vám všem krásnou dovolenou, hodně sluníčka a hlavně odpočinek a pohodu.
Radka Devátá a Jitka Řeháková,
ředitelka školy
DĚKUJEME
Ačkoliv se zdálo, že letošní pohádkový les pořádaný CDM spláchne bouřka, měli jsme štěstí a počasí se umoudřilo. Přes nezcela příznivé počasí se nechalo z domova na trať vylákat na 150 dětí a mnohdy i v doprovodu rodičů a babiček. Na vycházce na ně čekalo přes 30
pohádkových postav včetně motýla Emanuela a Makové panenky.
Rádi bychom poděkovali ZUŠ Česká Kamenice, za pozvání na představení, které se uskutečnilo dne 28. května v místním kině. Vystoupení
děti zahájily hudební pohádkou ze své autorské dílny „O Budulínkovi“
a poté rozezpívali celé hlediště písněmi od pánů Uhlíře a Svěráka. Hodinový program sklidil velký úspěch u dětského publika a zaujal i dospělé diváky svou náročností a precizním provedením. Obdiv si zaslouží učitelé ZUŠ Česká Kamenice, kteří s dětmi celý program nacvičili, a
my jsme se rádi s nimi podělili o výsledky jejich práce.
Přejeme ZUŠ, aby se jim práce s dětmi nadále dařila a těšíme se na
další vystoupení. Za žáky a kolektiv pedagogických pracovníků Speciální ZŠ v České Kamenici
Mgr. Ondřej Pacina
Výtvarníci z Kaštánku zabodovali Vítání občánků na radnici
V rámci výtvarného kroužku,
který v mateřské škole Kaštánek již několikátý rok pracuje,
jsme se i v tomto školním roce zúčastnili několika výtvarných soutěží.
Úspěchem byla účast ve výtvarné soutěži na téma „ Čilý život ve
vodě a na březích řek, rybníků a
tůní NP České Švýcarsko“ , kte-
rou vyhlásil Český svaz ochránců
přírody Tilia- Krásná Lípa.V silné konkurenci jsme obsadili kolektivní prací výborné 3. místo.
Chtěla bych tímto poděkovat
všem šikovným dětským malířům a popřát mnoho dalších výtvarných úspěchů.
Marcela Hlávková, učitelka
MŠ Kaštánek
Roudnické mažoretky a s nimi Husaři, také z Roudnice, to byla podívaná na náměstí v rámci Mezinárodního hudebního festivalu.
bylo tradičně dojemné
„Kdo se raduje z dítěte,
raduje se ze života.“
P. Bosmans
Narození dítěte je radostnou
událostí jak pro celou rodinu,
tak i pro příbuzné a přátele. Jsme
moc rádi, že nám rodiče dovolili, abychom jejich ratolesti přivítali v sobotu 2. 6. 2007 do ži-
vota. Obřadní síň se zcela zaplnila a z malých miminek se stali
malí zpěváčci, kteří patřičně dávali najevo svoji přítomnost a na
tvářích přítomných vykouzlili
úsměv. Přejeme všem rodičům a
dětem, ať je úsměv na tváři provází i nadále a ať jsou jejich dny
plné lásky a pohody.
-pd-
Skalní hrad ve Sloupu v Čechách ovládly
malé děti z českokamenické mateřinky
Úterý 19. 6. 2007 se stalo pro
předškolní děti z českokamenické mateřské školy Kaštánek
opravdovým svátkem. Vždyť,
kdo měl v životě takové štěstí,
aby byl na skalním hradě, v tamním kostele, pasován samotným
kastelánem hradu na školáka? A
vida, dětem z mateřinky se to
podařilo. Během slavnostního
obřadu, za znění dobové hudby, byly pasovány kastelánem
hradu, rytířem Berkou z Dubé
a paní rychtářkou z Podhradí na
školáky. Děti byly obdařeny šerpou a pamětním listem. Po obřadu si již budoucí školáci prohlédli hrad, a také se dozvěděli
něco o jeho historii. Z jeho hradeb si pak vychutnali krásný výhled do okolí.
Po slavnostním obědě v tam-
ní turistické chatě se pak všichni
vydali do lesního divadla, aby si
tam v tamních skalách a jeskyních mohli konečně zaskotačit.
Další loučení se školkou čekalo na děti o dva dny později, ve
čtvrtek 21.6.2007. Uskutečnilo
se na školní zahradě pro všechny děti bez rozdílu věku. Budoucí školáci nastoupili již se šerpami, aby se tak ukázali ostatním
dětem. a také obdrželi malé dárky. Zazpívaly děti z pěveckého
kroužku Karamelky a pak již začala ta pravá zábava. Děti v karnevalových převlecích za doprovodu hudební skupiny DUO
Úsměv s kapelníkem Milošem
Rejmanem si nejen zazpívaly,
zatancovaly, ale také zasoutěžily. Odpoledne potom všichni zakončili opékáním vuřtů a dobrou
zmrzlinou.
Velice ráda bych poděkovala všem rodičům za zájem, který o naši mateřskou školu mají.
Díky jejich přičinění jsme mohli
nejen adoptovat sovičku Kulíška v ZOO Děčíně, ale také jsme
nakoupili hračky ke Dni dětí, uskutečnili výlety, divadelní
představení, a mnoho dalších aktivit. A nejsou to jenom rodiče,
ale také přátelé školy, kteří každoročně přispívají našim dětem.
Např. českokameničtí záchranáři, cukrárna p. Neufusové, zelenina Pribulovi, BS DESA ad.
V letošním školním roce se
nám opravdu dařilo, a to jak po
stránce pedagogické, tak i finančně. Mimo státní dotaci jsme
obdrželi finanční příspěvek
v hodnotě 194.500 Kč od Nada-
ce ČEZ na nové šatny. Poděkování patří také Ing. Petru Juškovi za spolupráci při projektu pro
Nadaci ČEZ. Bc. Martin Hruška, generální ředitel společnosti
INTERSPAR, zase dětem věnoval a osobně předal hračky
v hodnotě 25 000 Kč. V těchto
dnech se již mohou děti těšit díky panu Hruškovi také na nový
počítač. V neposlední řadě musím poděkovat panu Janu Medřickému, řediteli STOLZLE –
UNION s. r. o., který nám daroval 25 000 Kč na vybudování
šplhací věže a padacího mostu
pro děti na školní zahradě.
Za mateřskou školu Kaštánek
všem výše jmenovaným děkujeme a vám všem přejeme krásné a
pohodové prázdniny. Za celý kolektiv ředitelka Hana Zajíčková
Akademie „Medvídek“ zahřála u srdíčka
Mezinárodní den dětí letos
oslavili žáci Speciální základní
školy v České Kamenici již 4.
ročníkem akademie, tentokrát
pod názvem „Medvídek“.
Po úvodním slovu ředitelky
školy Mgr. Evy Franzové, která
přivítala všechny přítomné rodiče a hosty, celým pásmem vtipně a s elegancí sobě vlastní provázela Mgr. Hana Švejdarová.
Program nacvičily děti všech
tříd ZŠ praktické a ZŠ speciální.
Sálem se rozezněly písničky a
básničky, na které nejmenší děti nacvičily pod vedením svých
učitelů herecká vystoupení, slyšeli jsme sólově zazpívané písničky, děvčata z 1. stupně nám
ukázala za zvuků romské hudby, jak umí tancovat a stejně
staří chlapci předvedli, jak se
dělá break dance.
Naše škola ale nemá jen hudebně nadané žáky. Jsou zde i
děti, které mají velmi blízko ke
sportu. To nám ukázali chlapci 6. – 9. tříd při gymnastickém
vystoupení a děti z 5. třídy při
ukázce cvičení s náčiním.
Velmi působivé bylo vystoupení
skupiny „Romane Gia“. Romské písničky v jejich podání měly „šmrnc“ a
každého chytily u srdíčka.
V závěru akademie se měli
přítomní hosté možnost pomocí
videoprojekce, kterou připravila
ředitelka školy Mgr. Eva Franzová, seznámit s běžným vyučovacím dnem i se školními akcemi, které naše škola pořádá, či
se jich účastní. Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu se stalo vystoupení Řádu černých rytířů z České Kamenice, které celou akademii ukončilo.
A nám nezbývá, než se těšit na
jaro příštího roku, protože naše
děti budou opět chtít ukázat to
nejlepší, co v nich je…
Celý program natáčel pan Antonín Gerhardt, zájemci měli možnost si jím zpracované
DVD zakoupit.
Za Speciální základní školu Česká Kamenice Hana Chaloupková
Občánky vítaly také děti z Kaštánku, promlouval radní Ivan Šoltys
Ve Sloupu bylo prostě moc hezké zakončení roku.

Podobné dokumenty

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny [email protected], nebo [email protected] Dále také v Informačním centrum na tel.: +420 412 528 600 resp. na e-mailové adrese [email protected] ceska-kamenice.cz Více informací získáte na webových s...

Více