ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením

Komentáře

Transkript

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením
Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání
„Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se
zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s kardiovaskulárním
onemocněním“
I.
KARDIOLOGIE
1. Akutní forma ischemické choroby srdeční. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a
léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.
2. Chronická forma ischemické choroby srdeční. Etiologie, klinický obraz,
diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.
3. Akutní srdeční selhání. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti,
průběh choroby, komplikace.
4. Chronické srdeční selhání. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné
možnosti, průběh choroby, komplikace.
5. Hypertenze, hypertenzní krize. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné
možnosti, průběh choroby, komplikace.
6. Embolie plic. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh
choroby, komplikace.
7. Poruchy srdečního rytmu (porucha tvorby vzruchu - bradykardie). Etiologie,
klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.
8. Poruchy srdečního rytmu (porucha vedení vzruchu - tachykardie). Etiologie,
klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.
9. Onemocnění žil (hluboká žilní trombóza, varixy, flebitis, tromboflebitis).
Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby,
komplikace.
10. Onemocnění tepen (akutní tepenný uzávěr, ischemická choroba dolních
končetin). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh
choroby, komplikace.
11. Zánětlivá srdeční onemocnění (perikarditida, myokarditida). Etiologie, klinický
obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.
12. Onemocnění srdečního svalu (endokarditida). Etiologie,
diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.
klinický
obraz,
13. Vrozené srdeční vady (vrozené anomálie struktury srdce a velkých cév).
Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby,
komplikace.
1
14. Získané chlopenní vady srdeční. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné
možnosti, průběh choroby, komplikace.
15. Vyšetřovací metody v kardiologii - invazivní a neinvazivní.
2
II.
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S KARDIOVASKULÁRNÍM
ONEMOCNĚNÍM
1. Akutní forma ischemické choroby srdeční (akutní infarkt myokardu). Posouzení
potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských
činností v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných
postupů se zaměřením na pacienta podstupujícího perkutánní transluminální koronární
angioplastiku (PTCA).
2. Chronická forma ischemické choroby srdeční. Posouzení potřeb pacienta, stanovení
ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost
etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na
pacienta s angínou pectoris.
3. Akutní srdeční selhání. Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských
problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta
s akutním srdečním selháním.
4. Chronické srdeční selhání. Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských
problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta
s chronickým srdečním selháním.
5. Hypertenze, hypertenzní krize. Posouzení potřeb pacienta, stanovení
ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost
etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na
pacienta s hypertenzní krizí.
6. Plicní embolie. Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a
plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky,
klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta s plicní embolií.
7. Poruchy srdečního rytmu (porucha tvorby vzruchu - bradykardie). Posouzení
potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských
činností v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných
postupů se zaměřením na pacienta s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD).
8. Poruchy srdečního rytmu (porucha vedení vzruchu - tachykardie). Posouzení
potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských
činností v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných
postupů se zaměřením na pacienta s kardiostimulátorem (pacemaker).
9. Hluboká žilní trombóza. Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských
problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta
s hlubokou žilní trombózou.
3
10. Onemocnění tepen (ischemická choroba dolních končetin). Posouzení potřeb
pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských činností v
návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se
zaměřením na pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin.
11. Zánětlivá srdeční onemocnění. Posouzení potřeb pacienta, stanovení
ošetřovatelských problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost
etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na
pacienta s perikarditidou.
12. Postižení srdečního svalu. Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských
problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta
s kardiogenním šokem.
13. Vrozené srdeční vady (vrozené anomálie struktury srdce a velkých cév).
Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a plánu
ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického
obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta s vrozenou srdeční vadou.
14. Získané chlopenní vady srdeční (mitrální stenóza a insuficience, prolaps mitrální
chlopně). Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů a plánu
ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického
obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta s onemocněním srdeční
chlopně.
15. Získané chlopenní vady srdeční (aortální stenóza a insuficience, trikuspidální
stenóza a insuficience). Posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských
problémů a plánu ošetřovatelských činností v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů se zaměřením na pacienta
s nejčastějšími komplikacemi po operaci srdce.
4
III.
EDUKACE PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM
1. Akutní forma ischemické choroby srdeční (akutní infarkt myokardu). Posouzení
potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na problematiku
rizikových faktorů a prevence akutní ischemické choroby srdeční.
2. Chronická forma ischemické choroby srdeční (stabilizovaná a variantní angína
pectoris). Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na
znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na
problematiku sekundární prevence ischemické choroby srdeční.
3. Akutní srdeční selhání. Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v
návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů
zaměřených na problematiku zatěžování kardiovaskulárního systému.
4. Chronické srdeční selhání. Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v
návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů
zaměřených na problematiku zatěžování kardiovaskulárního systému.
5. Hypertenze, hypertenzní krize. Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního
plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných
postupů zaměřených na problematiku hypertenze a prevence vzniku hypertenzní krize.
6. Hluboká žilní trombóza, plicní embolie. Posouzení potřeb pacienta, stanovení
edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a
léčebných postupů zaměřených na problematiku prevence trombembolické nemoci.
7. Poruchy srdečního rytmu (porucha tvorby vzruchu - bradykardie). Posouzení
potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na problematiku
implantabilního kardioverter-defibrilátoru (ICD).
8. Poruchy srdečního rytmu (porucha vedení vzruchu - tachykardie). Posouzení
potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie,
diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na problematiku
kardiostimulátoru (pacemakeru).
9. Onemocnění žil (varixy, flebitis, tromboflebitid). Posouzení potřeb pacienta,
stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického
obrazu a léčebných postupů zaměřených na problematiku prevence varixů, výchovy
ke zdraví a zdravého životního stylu.
10. Onemocnění tepen (akutní tepenný uzávěr, ischemická choroba dolních
končetin). Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na
znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na
problematiku chronické ischemické choroby dolních končetin.
5
11. Zánětlivá srdeční onemocnění (perikarditida, endokarditida). Posouzení potřeb
pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky,
klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na problematiku prevence
zánětlivých srdečních onemocnění.
12. Onemocnění srdečního svalu. Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního
plánu v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných
postupů zaměřených na problematiku psychologie prožívání nemoci a adaptaci na
nemoc.
13. Vrozené srdeční vady (vrozené anomálie struktury srdce a velkých cév).
Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na znalost
etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na
problematiku prevence vrozených srdečních vad.
14. Získané chlopenní vady srdeční (mitrální stenóza a insuficience, prolaps mitrální
chlopně). Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v návaznosti na
znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů zaměřených na
problematiku prevence chlopňových vad.
15. Získané chlopenní vady srdeční (aortální stenóza a insuficience, trikuspidální
stenóza a insuficience). Posouzení potřeb pacienta, stanovení edukačního plánu v
návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů
zaměřených na problematiku kolapsových stavů, synkop.
6
Doporučená literatura:
1. ADAMS, B., HAROLD, C.E. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada,
Avicenum, 1999. 488 s. ISBN 80-7169-893-8.
2. HAMPTON, J. R. EKG pro praxi. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-77169-426-6.
3. HAMPTON, J.R. EKG stručně, jasně, přehledně. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-2470906-0.
4. CHALOUPKA, V.: Zátěžové metody v kardiologii. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-2470327-0.
5. CHROBÁK, L. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2003.ISBN 880-2470609-1.
6. CHEITLIN, M. D. SOKOLOW, M., MC ILRO, M. B. Klinická kardiologie. 1. vyd.
Jinočany: H+H Vyšehradská, 2005. 847 s. ISBN 80-7319-005-2.
7. KAPOUNOVÁ, G.:Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha : Grada, 2007. ISBN 978247-1830-9.
8. KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. Díl 1. Kardiovaskulární onemocnění. Praha :
Karolinum UK, 1997. ISBN 80-7066-802-4.
9. KOLÁŘ, J. Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny. 3.vyd. Praha:
Akcenta, 2003. 411 s. ISBN80-86232-06-9.
10. LUKL, J. Srdeční arytmie. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 228 s. ISBN 80-7169-272-7.
11. MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha:
Grada, Avicenum, 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
12. MARŠÁLEK, P. Rehabilitace a pohybová aktivita po akutních koronárních
syndromech. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 125 s. ISBN 80-7254-740-2.
13. MELVIN, D., SOKOLOW, M., MCILROY, B. Klinická kardiologie. Jinočany: H &
H, 2005. ISBN 80-7319-005-2.
14. NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8.
15. NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, Avicenum, 2006.
248 s. ISBN 80-247-1150-8.
16. PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, Avicenum,
2006. 152 s. ISBN 80-247-1211-3.
17. PAYNE, J., a kol. Kvalita života a zdraví. 1. vyd. Praha: Nakladatelství TRITON,
2005. 629 s. ISBN 80-7254-657-0.
18. POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: NCO
NZO, 2006. 86 s. ISBN 80-7013-440-2.
19. PROCHÁZKOVÁ, V., HOLFEUEROVÁ, J. Léková terapie v ošetřovatelství. Brno:
NCO NZO, 2005, 124 s. ISBN 80-7013-428-3.
20. PUCHMAYER, V., ROZTOČIL, K. Praktická angiologie. 2. rozšíř. a. přeprac. vyd.
Praha. Grada, 2003. 226 s. ISBN 80-7254-440-3.
21. ROZTOČIL, K. Angiologie 2006: trendy soudobé angiologie – sv.1. 1. vyd. Praha:
Galén, 2006. 148 s. ISBN 80-7262-415-6.
22. SOVOVÁ, E. EKG pro sestry. 1.vyd. Praha: Grada, 2006. 112 s. ISBN 80-247-15422.
23. SOVOVÁ, E., LUKL, J. 100+1 otázek a odpovědí pro kardiaky. 1. vyd. Praha: Grada,
2005. 120 s. ISBN 80-247-1166-4.
24. SOVOVÁ, E., ŘEHOŘOVÁ, J. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 1. vyd. Praha:
Grada, 2004. 153 s. ISBN 80-247-1009-9.
25. ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada,
Avicenum, 2006. 280 s. ISBN 80-247-1148-6.
7
26. ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada,
Avicenum, 2006. 212 s. ISBN 80-247-1777-8.
27. ŠTEJFA, M. Kardiologie. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-110-0.
28. RICHARDS, A., EDWARDS, S. Repetetorium pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha:
Grada, Avicenum, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
29. TRACHTOVÁ, E., a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV
PZ, 1999. 184 s. ISBN 80-7013-285-X.
30. VENGLÁŘOVÁ, M., MÁHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd.
Praha: Grada Publishing, 2006. 144 s. ISBN 80-247-1262-8.
31. WIDIMSKÝ, J. Selhání srdce. Stručná verze 2002. 3. vyd. Praha: Triton, 2002. 233 s.
ISBN 80-7254-248-6.
32. ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. Vrútky: NADAS, 2002. 95 s. ISBN 808063-108-5.
8

Podobné dokumenty

ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických

ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických léčebných postupů zaměřených na prevenci šíření parazitárních kožních onemocnění a režimová opatření u nemocných. 2. Kožní choroby z příčin převážně zevních. Posouzení potřeb pacienta, stanovení ed...

Více

OMK - nconzo.cz

OMK - nconzo.cz ČERNÝ, V. A SPOL. Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha:. Grada Publishing, 2000. vyd. 1. 136 s. ISBN 80-7169-994-2.

Více

ZOS II - nconzo.cz

ZOS II - nconzo.cz 13. POČTA, J. A KOL. Kompendium neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1996. vyd. 1. 272 s. ISBN 80-7169-145-3. 14. PROCHÁZKOVÁ, V., HOLFEUEROVÁ, J. Léková terapie v ošetřovatelství. Brno: NCONZ...

Více

Ceník - Zahradnické úpravy sro

Ceník - Zahradnické úpravy sro Okrasná školka: Studenec 181, nedaleko vlakového nádraží Studenec, u silnice č. 23 z Náměště nad Oslavou do Třebíče souřadnice 49°13'9.072"N, 16°4'21.994"E

Více

OP v klinických oborech se zaměřenímna chirurgii

OP v klinických oborech se zaměřenímna chirurgii zdravotní, sociální a společenskou situací. 13. Popáleniny. Posouzení potřeb pacienta, stanovení plánu edukace v návaznosti na znalost etiologie, diagnostiky, klinického obrazu a léčebných postupů ...

Více

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT Vyšetřovací postup zahajuje analýza standardního EKG a vyšetření biomarkerů k odkrytí akutní nebo chronické ischémie myokardu. Rozbor se zaměřuje i na měření intervalu QTc u pacienta (případně i u ...

Více

standardy péče o intravenózní vstupy

standardy péče o intravenózní vstupy souprav a intravenózních tekutin ve vhodných intervalech, správná péče o místo katetrizace, profylaktické používání antimikrobiálních látek a pod. A/ Místo inzerce katétru Před definitivním určením...

Více