N á vrh

Komentáře

Transkript

N á vrh
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. …/2013 Sb.
Seznam č. 5 psychotropních látek
Mezinárodní nechráněný název
(INN)
v českém jazyce
Další
mezinárodní
nechráněný
název nebo
obecný název
Amfetamin
Amineptin
Buprenorfin
Bromdimethoxyfenethylamin
Dexamfetamin
Fencyklidin
Fenetylin
2C-B
PCP
Fenmetrazin
Flunitrazepam
GHB
Levamfetamin
Levmetamfetamin
Meklochalon
Metachalon
Metamfetamin
Metamfetamin racemický
Methylfenidát
Sekobarbital
Dronabinol
Zipeprol
delta-9-THC
Chemický název podle IUPAC
(2RS)-1-fenylpropan-2-amin
kyselina 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzoa,d[7]annulen-5-yl)amino]heptanová
(2S)-2-[(5R,6R,7R,14S)-17-(cyklopropylmethyl)-4,5epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6,14-ethanomorfinan-7-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol
(4-brom-2,5-dimethoxyfenethyl)amin
(2S)-1-fenylpropan-2-amin
1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin
7-(2-{[(2RS)-1-fenylpropan-2-yl]amino}ethyl)-1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion
2-fenyl-3-methylmorfolin
5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on
kyselina 4-hydroxybutanová
(2R)-1-fenylpropan-2-amin
(2R)-1-fenyl-N-methylpropan-2-amin
3-(2-chlorfenyl)-2-methyl-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on
2-methyl-3-(2-methylfenyl)-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on
(2S)-1-fenyl-N-methylpropan-2-amin
(2RS)-1-fenyl-N-methylpropan-2-amin
methyl-(2RS)-2-fenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetát
kyselina 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová
9-tetrahydrokanabinol (THC) a jeho stereoizomery
(2RS)-1-fenyl-1-methoxy-3-[4-(2-methoxyfenethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
9
Poznámka
např. (-)-trans-9-THC

Podobné dokumenty

1 III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2015, kterým se

1 III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2015, kterým se Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce

Více

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2 A.; Ranken, R.; Blyn, L. B.; Wyatt, J. R.; Cook, P. D.; Ecker, D. J. Structureactivity relationships of novel 2-substituted quinazoline antibacterial agents. J. Med. Chem. 1999, 42 (22), 4705-4713....

Více

č. 463/2013 Sb.

č. 463/2013 Sb. oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Více

3. Názvosloví organických sloučenin

3. Názvosloví organických sloučenin nejnovějších úprav (J. Fikr, J. Kahovec: Názvosloví organické chemie, R. Panico, W. H. Powell and Jean-Claude Richer: Průvodce názvoslovím organických sloučenin), jsou v této kapitole uvedeny pouze...

Více

4. přednáška

4. přednáška Izomery mají stejný sumární vzorec, ale liší se uspořádáním atomů v prostoru. Konstituční izomery – jednotlivé atomy v molekule jsou spojeny různým způsobem

Více

CANNABIS SATIVAE OLEUM Konopný olej

CANNABIS SATIVAE OLEUM Konopný olej – materiál: tavený křemen; – rozměry: délka 30 m, vnitřní průměr 0,2 mm; – stacionární fáze: poly(difenyl)(dimethyl)siloxan R (tloušťka filmu 0,25 µm). Nosný plyn. Helium pro chromatografii R. Průt...

Více

Přehled studií o zvládnutí závislosti na

Přehled studií o zvládnutí závislosti na vysokých dávkách zažije mnoho uživatelů paranoiu a halucinaci (Hall et al., 1996). To dokazují minimálně dva experimenty, které zjistily, že většina uživatelů amfetaminu podlehla psychóze během jed...

Více

Léčiva ovlivňující CNS > Psychofarmaka > Psychodysleptika

Léčiva ovlivňující CNS > Psychofarmaka > Psychodysleptika methyl-(1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylát Blokuje zpětné ukládání katecholaminů a tím zvyšuje jejich koncentraci v synaptických štěrbinách. Po i.v. (intrave...

Více

CH - Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

CH - Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Př. CH3.CH(OH).CH(NH2).COOH (2-amino-3-hydroxybutanová kyselina) H

Více