plán práce - Střední škola a základní škola, Havířov

Komentáře

Transkript

plán práce - Střední škola a základní škola, Havířov
PLÁN
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
A
HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ
NA ŠKOLNÍ ROK
2015 / 2016
Havířov, 1. září 2015
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
Obsah
ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ZŠ ........................................ 3
1.1 Speciální škola .................................................................................................................. 3
1.2 Základní škola................................................................................................................... 3
1.3 Školní družina a školní klub ............................................................................................. 3
1.2 Počty žáků ............................................................................................................................... 3
2.1 Speciální škola .................................................................................................................. 3
2.2 Základní škola................................................................................................................... 4
2.3 Školní družina a školní klub ............................................................................................. 4
2. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – SŠ......................................... 5
3.2 Počty žáků učebních oborů SŠ ......................................................................................... 6
4. HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK 2014 – 2015 (SŠ)......... 7
4.1 HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI ................................................................. 8
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA ............................................................... 8
5. HLAVNÍ ÚKOLY................................................................................................................... 9
5.1 Hlavní úkoly ZŠ .................................................................................................................... 9
5.2 Hlavní úkoly SŠ .................................................................................................................... 9
6. SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD .............................................................................................. 11
6.1 Systém porad .................................................................................................................. 11
6.2 Program jednání celoučilištního shromáždění ................................................................ 11
6.3 Program jednání porad vedení ........................................................................................ 12
7. METODICKÉ ORGÁNY ..................................................................................................... 13
7.1 Poradní orgány................................................................................................................ 13
7.2 METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU ..................................................... 13
7.3 Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš ............................................ 14
7.4 Předmětové komise odborných předmětů sš .................................................................. 14
7.5 Metodické orgány praktického vyučování sš ................................................................. 15
8. Výchovná komise .................................................................................................................. 15
9. Metodik prevence .................................................................................................................. 15
10. Přijímací komise .................................................................................................................... 15
11. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ..................................................................................... 16
12. EXKURZE pro SŠ ................................................................................................................. 17
13. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ ........................................................................................... 18
1.
Stránka 2
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
1.
ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ZŠ
1.1
Speciální škola
ŠVP
1.2
Název
ZŠ Ma 344/2010
Speciální třídy pro děti s autismem
ZŠ Ma 344/2010
Speciální třídy rehabilitační
ZŠ Ma 344/2010
Speciální třídy
Základní škola
Název
ŠVP
1.3
499/2007
1. stupeň ZŠ
499/2007
2. stupeň ZŠ
Školní družina a školní klub
Název
ŠVP
Školní družina - pro žáky 1. stupně ZŠ a SŠ
Školní klub - pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ
1.2
Počty žáků
2.1
Speciální škola
ZAMĚŘENÍ
Speciální třídy pro děti s
autismem
počet žáků
Speciální třídy rehabilitační
počet žáků
Speciální třídy
počet žáků
Název třídy / počet žáků
1. SA
2. SA
3. SA
6
1. SR
5
1. S
7
7
2. SR
5
2. S
7
6
3. SR
5
Stránka 3
4. SR
5
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
2.2
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
Základní škola
Název třídy / počet žáků
STUPEŇ
1. stupeň ZŠ
počet žáků
2 . stupeň ZŠ
počet žáků
2.3
3. A
4. A
5. A
13
14
12
6. A
7. A
8. A
9. A
9. B
17
10
10
13
15
Školní družina a školní klub
Název
ŠVP
ŠKOLNÍ DRUŽINA - PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ A SŠ
14
ŠKOLNÍ KLUB - PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ
10
Stránka 4
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
2.
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – SŠ
2.1.1
2.1.2
Tříleté obory vzdělání
Číslo oboru
Název oboru vzdělání
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby - Pečovatelské práce
66-51–E/01
Prodavačské práce
23-51-E/01
Strojírenské práce - automontážní práce
36-64-E/01
Tesařské práce
41-52-E/01
Zahradnické práce
36-67-E/01
Zednické práce
Praktická škola
Číslo oboru
Název oboru vzdělání
78–62–C/01
Praktická škola jednoletá
78–62–C/02
Praktická škola dvouletá
Stránka 5
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
3.2
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
Počty žáků učebních oborů SŠ
3.2.1
Tříleté obory vzdělání
Název oboru
1. ročník
2. ročník
3. ročník
celkem
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce
18
12
8
38
8
0
3
11
Prodavačské práce
18
14
6
38
Strojírenské práce - automontážní práce
18
10
18
46
Tesařské práce
0
4
6
10
Zahradnické práce
0
0
7
7
Zednické práce
9
8
6
23
Pečovatelské služby - Pečovatelské práce
3.2.2
Praktická škola
Název oboru
1. ročník
celkem
Praktická škola jednoletá - ŠVP
12
12
Praktická škola dvouletá - ŠVP
11
Stránka 6
12
23
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
3.
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK 2015
– 2016 (SŠ)
HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK 2015 /
2016 - SŠ
I. pololetí
1. 9. 2015
29. a 30. 10. 2015
Hodnocení 1. čtvrtletí
Slavnostní zahájení školního roku 2015 / 2016
Podzimní prázdniny
12. 11. 2015
13.30 hod.
9. 12. 2015
11. 12. 2015
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
14.30 – 17.30 hod.
- třídní schůzky
„Den otevřených dveří“
Celoučilištní shromáždění, zhodnocení kalendářního roku 2015
Vánoční prázdniny
- pedagogická rada
2015
2016
4. 1. 2016
14. 1. 2016
Závěr 1. pololetí
Zahájení vyučování v roce 2016
„Den otevřených dveří“
- uzavření hodnocení žáků za 1. pololetí
- pedagogická rada (jídelna / budova „A“)
15. 1. 2016
21. 1. 2016
14.30 hod.
13.30 hod.
28. 1. 2016
Vydávání vysvědčení za první pololetí
29. 1. 2016
Pololetní prázdniny
II. pololetí
29. 2. – 6. 3. 2016
24. 3. a 25. 3. 2016
22. 4. až 30. 4. 2016
Hodnocení 3. čtvrtletí
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Přijímací řízení pro střední školy
14. 4. 2016
13.30 hod.
14.30 – 17.30 hod
- pedagogická rada
- třídní schůzky
Z á v ě r 2 . po l o l e t í
23. 6. 2016
14.30 hod.
- uzavření hodnocení 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
13.30 hod.
- pedagogická rada pro 2. a 3. ročníky
Závěrečné písemné zkoušky / Tematická vycházka žáků SŠ
Závěrečné praktické zkoušky
Závěrečné ústní zkoušky žáků 2. a 3. ročníků / Tematická
vycházka žáků SŠ
14.30 hod.
- uzavření hodnocení žáků 1. a 2. ročníků za 2.
pololetí
13.30 hod.
- pedagogická rada pro 1. a 2. ročníky
30. 6. 2016
1. 7. – 31. 8. 2016
Vydávání vysvědčení
Hlavní prázdniny
13. 5. 2016
19. 5. 2016
1. 6. 2016
2. 6 - 8. 6. 2016
14. 6. a 15. 6. 2016
17. 6. 2016
Stránka 7
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
4.1 HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I. pololetí
1. 9. 2015
10. 9. 2015
29. až 30. 10. 2015
Hodnocení 1. čtvrtletí
Slavnostní zahájení školního roku 2015 / 2016
třídní schůzky, ZŠSpec - 7,30 – 8,30,
ZŠ – 14,30 – 15,30
Podzimní prázdniny
- pedagogická rada
11. 11. 2015
14.30 hod.
PROSINEC 2015
Celoučilištní shromáždění, hodnocení kalendářního
roku 2014 (11. 12. 2015)
Vánoční prázdniny
23. 12. 2015– 3. 1. 2016
2015
2016
Závěr 1. pololetí
- pedagogická rada
20. 1. 2016
14.30 hod.
21.1.2016
15.30 – 16.30 hod.
- třídní schůzky ZŠ,
ZŠSpec - 7,30 – 8,30
LEDEN
28. 1. 2016
29. 1. 2016
Zápis do prvních ročníků
Vydávání vysvědčení za první pololetí
Pololetní prázdniny
II. pololetí
29. 2. – 6. 3. 2016
24. 3. a 25. 3. 2016
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hodnocení 3. čtvrtletí
- pedagogická rada
20. 4. 2016
14.30 hod.
21.4.2016
15.30 – 16.30 hod.
- třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 – 8,30
ZŠSpec - 7,30 – 8,30
Závěr 2. pololetí
23. 6. 2016
30. 6. 2016
1. 7. – 31. 8. 2016
14.30 hod.
pedagogická rada
Vydávání vysvědčení
Hlavní prázdniny
Stránka 8
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
5.
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
HLAVNÍ ÚKOLY
5.1 Hlavní úkoly ZŠ
a) Realizovat ŠVP ve všech oborech a stupních vzdělávání – na ZŠ a ZŠSpec s cílem zlepšit
prospěch a chování žáků.
b) Zefektivnit výchovu a vzdělávání v jednotlivých ročnících formou zařazování ICT do
výuky. V rámci udržitelnosti projektu „Tablety ve výuce“ aplikovat tablety do výuky.
Prostřednictvím získaných grantů (především EU) zkvalitňovat materiální podmínky
školy v oblasti technických zručností žáků a rozsah služeb pro žáky a rodiče.
c) Realizovat schválený projekt OP VK MŠMT – zkvalitnění výuky – čtenářská
gramotnost- realizovat 5 čtenářských dílen dle projektu
d) Realizovat plán EVVO, realizaci provádět formou projektových dnů, modernizovat areál
školy. Uskutečňovat sběrové aktivity. Realizovat projekt „Lesy do škol“ – propagace
přírody a získání sešitů pro žáky zdarma.
e) Dopravní výchova – spolupracovat s Městskou policií v Havířově, využívat dopravní
hřiště, provádět besedy v oblasti bezpečnosti provozu na silnici.
f) Realizovat projektové dny v oblasti požární ochrany- besedy se členy HZS v Havířově.
g) Profesní orientace – zaměření k profesní orientaci žáků – besedy s výchovným poradcem,
se žáky a rodiči.
h) Realizovat účinně prevenci negativních jevů chování – spolupráce třídní učitel +
výchovný poradce + rodiče.
i) Spolupráce se SPC za účelem aktuální diagnostiky žáků, sestavování IVP, stanovení
možností další profesní orientace žáků.
j) Mimoškolní činnost – v rámci školní družiny a školního klubu rozvíjet zájmovou činnost
u žáků.
k) Kroužky – v rámci zájmové činnosti nabízet žákům sportovní a mimosportovní kroužky.
l) Propagaci školy na veřejnosti pokládáme za důležitou oblast – nejenom z důvodů
marketingu, ale především z důvodů možností předložení veřejnosti další alternativy
vzdělávání pro jejich dítě s příslušnými problémy. V neposlední řadě propagace může
ovlivnit nepříliš objektivní pohled veřejnosti na tuto oblast vzdělávání.
m) DVPP – systematicky se zaměřovat u všech pedagogických pracovníků v oblastech
Krizová intervence, právní vědomí v oblasti školství, nové poznatky ze speciální
pedagogiky. Využívat nabídek MSK a projektů VÚ. Cíl – zkvalitnění výuky.
n) Jednotlivé cíle jsou podrobně rozpracovány v metodických sdruženích a v dílčích plánech
pro jednotlivé stupně školy, v plánech výchovného poradce a metodika prevence,
koordinátora EVVO a ICT.
5.2 Hlavní úkoly SŠ
a) Na všech úsecích zvyšovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Modernizovat obsah, formy a metody
výuky s důrazem na řemeslnou dovednost absolventů a požadavky trhu práce.
b) Veškeré aktivity výchovně vzdělávacího procesu realizovat v úzké součinnosti se Školskou radou.
c) Zkvalitnit činnost předmětových komisí a metodických orgánů a modifikovat formu písemné části ZZ
d) Nadále se zapojovat do programů vyhlašovaných MŠMT, MSK, MPSV, MMR.
e) Realizovat projekt „Tablety do škol“ dotovaný z prostředků EU
Stránka 9
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
f) Na všech úsecích věnovat zvýšenou pozornost negativním vlivům a projevům rasismu, xenofobie,
drogových závislostí. Snížit počet žáků, předčasně opouštějících školní docházku. Přirozenou aktivitu
mládeže směrovat k smysluplnému využití volného času v kroužcích, zabezpečovaných našimi
pedagogickými pracovníky.
g) Počty nastupujících žáků a žákyň zabezpečovat podle kapacity jednotlivých oborů a přitom vycházet
z potřeb regionu, hospodářských komor, úřadu práce a zájmu dětí a jejich rodičů. Kontaktovat se
s výchovnými poradci vytypovaných základních škol.
h) Realizovat rekvalifikační kurzy, dospělých a kvalifikační zkoušky s cílem pomoci snižovat sociální
problémy regionu, včetně kurzu pro získání základního vzdělání.
i) Aktualizovat informační materiály pro výchovné poradce a vycházející žáky základních škol, včetně
videoprezentace o škole.
j) Opravy a modernizace, které je nutno zajišťovat pro další zvyšování úrovně provozu a služeb, realizovat
zejména formou produktivní práce žáků.
k) V oblasti komerční činnosti zajišťovat dle kapacitních možností ubytování pro sportovce, prázdninové
pobyty, účastníky kurzů podle platných cenových relací.
l) Další vzdělávání učitelů – dosáhnout vzdělanosti dle nabídky krajského vzdělávacího centra.
Stránka
10
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
6.
SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD
6.1
Systém porad

pedagogická rada – 4x ročně v určených termínech

aktiv pracovníků školy – 1x ročně (celoučilištní shromáždění)

poradní sbor ředitele dle potřeb

porada vedení – 1x za 14 dní – v pondělí v sudém týdnu, v případě potřeby operativně kdykoliv

porada pracovníků ZŠ –1x za pololetí a dle potřeby

porada rozšířeného vedení ZŠ – 1x týdně,

porada úseku technicko-hospodářského – 1x v měsíci, v případě potřeby operativně kdykoliv

porada metodických orgánů – 1x čtvrtletně
6.2
Program jednání celoučilištního shromáždění
Prosinec

zpráva výchovné komise (přehled za 4 měsíce, opatření, výsledky)

zpráva metodických komisí

zhodnocení ekonomiky na SŠaZŠ

zhodnocení práce za kalendářní rok 2015
Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce
Červen

zpráva výchovné komise za školní rok 2015 / 2016

klasifikační porada

zhodnocení školního roku 2015 / 2016

schválení výroční zprávy za školní rok 2015 / 2016
Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce
Stránka
11
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
6.3
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
Program jednání porad vedení
- organizace a zajištění teoretického vyučování
- organizace a zajištění praktického vyučování
- zajištění výchovy mimo vyučování
- schválení plánu práce metodických orgánů
- hodnocení opravných zkoušek
- hodnocení opravných ZZ
- plán oprav pro školní rok 2015 / 2016
- TOO – roční inventarizace
- prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření
- TOO – dne otevřených dveří
- zpráva o činnosti školního stravování
- vyhodnocení dne otevřených dveří (I)
- TOO – dne otevřených dveří (II)
- informace o předběžně získaných žácích ke studiu na SŠ
- informace o zápisu žáků do 1 ročníku ZŠ a Spec.Š
- TOO k zajištění VVLZ 1. ročníků
- bezpečnostní opatření pro období zimních svátků
- TOO dne otevřených dveří (III) + organizace schůzky
- vyhodnocení dne otevřených dveří (II)
- vyhodnocení průběhu ročních inventur
- vyhodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku
- změny dislokace pro 2.pololetí školního roku 2015 / 2016
- vyhodnocení dne otevřených dveří (III)
- průběžné hodnocení P2
- seznámení s hospodářskými výsledky roku 2015
- seznámení s celkovým plánem nákladů na rok 2016
- vyhodnocení VVLZ
- TOO k zajištění ZZ
- TOO k přijímacímu řízení
- TOO k zajištění závěrečných zkoušek
- TOO k zajištění praktických závěrečných zkoušek
- plán dovolených
- plán oprav pro prázdninové období + časový harmonogram
- vyhodnocení plánu práce metodických orgánů
- návrh vyhodnocení nejlepších žáků za školní rok 2015 / 2016
- vyhodnocení závěrečných zkoušek
- vyhodnocení P2
- souhrnná informace o činnosti úseku VMV a výhled pro nový školní rok
- činnost o prázdninách
Z: Ř a zástupci TV, PV, VMV, výchovný poradce
Stránka
12
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
7.
METODICKÉ ORGÁNY
7.1
Poradní orgány
a)
b)
c)
d)
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
porada vedení
výchovné komise
pedagogická rada
poradní sbor ředitele
7.2 METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Předmět
Předseda předmětové komise
Metodické sdružení pro speciální školu
Mgr. Gerlinda Hrňová
Metodické sdružení pro první stupeň ZŠ
Mgr. Michaela Bohušová
Metodické sdružení pro druhý stupeň ZŠ
Mgr. Jindřiška Vaverková
Předmětová komise pro pracovní a tělesnou výchovu
Mgr. Rostislav Puščizna
Metodik ŠVP pro ZŠ a speciální školu
Mgr. Alena Souhradová
Metodik ŠVP pro ŠD a ŠK
Helena Vrbová
Stránka
13
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
7.3
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš
Předmět
Předseda předmětové komise
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ESTETICKÁ VÝCHOVA, OBČANSKÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA, MATEMATIKA, ZÁKLADY
POČÍTÁČŮ
7.4
Mgr. Rajmund POSPÍŠIL
Mgr. Jiří Rektořík
Předmětové komise odborných předmětů sš
Předmět
Předseda předmětové komise
ZEDNICKÉ PRÁCE
TESAŘSKÉ PRÁCE
Ing. Halina Pavlíčková
STROJÍRENSKÉ PRÁCE-ATOMONTÁŽNÍ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
PRODAVAČSKÉ PRÁCE
Mgr. JIŘINA CIELECKÁ
PEČOVATELSKÉ PRÁCE
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Mgr. Martina Mokrejšová
PRAKTICKÁ ŠKOLA
Mgr. Dana Podvojská, Mgr. Alena
Souhradová
Stránka
14
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
7.5
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
Metodické orgány praktického vyučování sš
OBORY VZDĚLÁNÍ
Předseda metodické komise
STAVEBNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
STROJNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
Stanislav PAWLAS
OBORY VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE
8.
OBCHODNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
PEČOVATELSKÉ PRÁCE
Mgr. Vladimíra STANÍKOVÁ
ZAHRADNICKÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
Bc. Lada MADROVÁ
Výchovná komise
Výchovný poradce:
Mgr., Jiří Rektořík, učitel (předseda VK) – pro SŠ
Výchovný poradce:
Mgr. Jana Lojšková, pro ZŠ a Spec.Š
Členové výchovné komise:
- třídní učitel
- učitel odborného výcviku
- vedoucí učitel odborného výcviku
- minimálně dva učitelé oslovení výchovným poradcem /na základě
znalosti konkrétního žáka a časových možností daných rozvrhem hodin /
9.
Metodik prevence
Mgr. Jiří Rektořík a Mgr. Zuzana Proboszová
10.
Přijímací komise
Předseda:
ředitel
Členové:
ZŘ SŠ, pedagogičtí pracovníci pověření (učitelé, VUOV, UOV)
Stránka
15
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
11.
a)
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
prostřednictvím pracovních porad
b) kontrolní a hospitační činnost
c)
namátkovými kontrolami vedoucích zaměstnanců a samorevizemi
d) prostřednictvím řešení připomínek a stížností zaměstnanců
Hospitační a kontrolní činnost je nedílnou součástí řídící a organizátorské práce vedoucích zaměstnanců, kteří
komplexně zodpovídají za stav a výsledky práce svěřených úseků.
Hospitační a kontrolní činnost patří k významným článkům řízení a plní zpětnovazebnou funkci. V kontrolní
činnosti se zaměřujeme zejména na:

zpracování tematických plánů

kvalitu výchovné a vzdělávací práce – hospitace, výsledky závěrečných zkoušek

vedení pedagogické dokumentace

kvalitu mezipředmětových vztahů

prevenci v oblasti sociálně-patologických jevů

dodržování BOZP, PO

dodržování vnitřního řádu školy

kontrolu přípravy k závěrečným učňovským zkouškám
Stránka
16
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
12. EXKURZE pro SŠ
PLÁN EXKURZÍ A VÝSTAV PRO STŘEDNÍ ŠKOLU
Teoretická výuka
Školní rok 2014 / 2015
Termín
Druh akce
Název akce
Místo
konání
Obor vzdělání
(učitel / ped. dozor)
Říjen
Výstava
Exkurze
Dům a byt
Domov Santé
Ostrava
Havířov
TP1,TP2,TP3,ZP1-3
Šefránková,Sobková,Pavlíčková ,
PeP 3, - Mokrejšová
Listopad
Výstava
Gastrofestival
Ostrava
PSS, PrP 1,K1,
Schovajsová,Cielecká
Výstava
Výstava
Betlém, Advent
Těšínské muzeum
Ostrava
Těšín
K1- K3,PrP 1,PSS 1,Schovajsová,
Cielecká, PrP2,
Výstava
Kotulova dřevěnka
Havířov
PrŠ 1.A,PrŠ 2.A,Podvojská
Výstava
Výstava
Infoterma
Termo
Ostrava
Ostrava
SMP1-3- Šefránková
Exkurze
Pivovar,Vinařské
závody
Ostrava
K3,PrP3, Schovajsová, Cielecká,
Stavby Ostrava,
střechy,pláště, izolace
Ostrava
TP1, ZP1-3,
Šafránková,Pavlíčková,Sobková
Exkurze
Školní statek
Nová Ves Zahradnické práce
Exkurze
Stravovací závod
Ostrava,
Karviná
Exkurze
Chráněné bydlení Santé
Havířov
Den otevřených dveří
PrŠ 2.A -Podvojská
Výstava
Exkurze
Flora Olomouc
Výstava miniatur
Olomouc
Ostrava
Zahradnické práce
PrŠ 2.A - Podvojská
Exkurze
Pivovar,Vinař.závody
Ostrava
K1, K 2, PrP 2 , Schovajsová,
Cielecká
Exkurze
Exkurze
Kotulova dřevěnka
Havířov
Dřevostavby,stavebniny Šenov
Prosinec
Leden
Únor
Výstava
Březen
K 1, - Schovajsová, Cielecká
Duben
Květen
Červen
Stránka
17
PrŠ 1.A,PrŠ 2.A, TP1-3,ZP1-3
Podvojská, Sobková, Pavlíčková,
Šefránková
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2015 / 2016
13. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ
PLÁN SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ 2015
PRO STŘEDNÍ ŠKOLU
Termín
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden –
únor
Březen
Duben květen
Druh akce
Název akce
Atletika
Městské kolo v atletice
Chlapci
Turistika
Turistický kurz - Chorvatsko
Chlapci, dívky
Plavání
Městské kolo v plavání
Chlapci, dívky
Stolní tenis
Městské kolo ve stolním tenise
družstev
Chlapci
Florbal
Městské kolo ve florbale
Chlapci
Florbal
Krajská soutěž OU ve florbale
Chlapci
Futsal
Městské kolo ve futsale
Dívky
Futsal
Městské kolo ve futsale
Chlapci
Lyžování
Lyžařský výcvik
Chlapci, dívky
Futsal
Okresní kolo ve futsale
Chlapci
Stolní tenis
Krajská soutěž OU ve stolním
tenise
Chlapci
Silový
víceboj
Velikonoční pohár v silovém
víceboji
Futsal
Krajská soutěž OU ve futsale
Chlapci, dívky,
smíšená
družstva
Chlapci
Vybíjená
Krajská soutěž ve vybíjené
Dívky
Stránka
18

Podobné dokumenty

result list - skimosty.eu

result list - skimosty.eu MARATONY POLSKIE (POL)

Více