a Flyer

Komentáře

Transkript

a Flyer
R E J U V E N AT I O N T H R E A D S
R E J U V E N AT I O N N O N - I N VA S I V E
FTC-fine thread contour
• application thread - thin needles
• 100% biocompatible
• absorbable to 8 months
• collagen induction
• lift and firming sagging contours
• instant results
• in lasting effect for 1-2 years
• GentlePeel – microdermabrasion - soft peeling fine sand
ESTETICKÉ
• chemical peeling – AHA and TCA – acids
MEDICÍNY
• chemical lipolysis – lipolytic mesotherapy – reducing cellulite
and local fat
• sclerotherapy varicose veins – on the legs
• mesolift – mesotherapy hyaluronic acid – fine wrinkles
• microneedling - mesotherapy dermaroller and application
nanopeptides – wrinkles, pigmentation, acne, hydration,
skinrefreshing…
• CO2 (carbon dioxide) mask – skin brightening, cell activation,
regeneration…
USE
• eyebrow lift
• wrinkles around the eyes
• eyebags
• s agging contours
of the face and neck
• nasolabial fold
• sagging jaw line
• double chin
• nanopeptide mask – inhibits aging of skin cells
and rejuvenates skin, after dermatosurgery procedures…
• laser gel mask – hydration and cleaning skin
CO N TAC T
ká
ňs
Láze
Ústav estetické medicíny
Vila Orplid
U Imperialu 14
2-7-8
-13
360Sady01 Karlovy
Vary
WC
hlí
dko
Balb
va
ín o va
Vila
Orplid
líři
H
í
H
Jarn
Mi
H
Spa resort Sanssouci
Na
Spa resort Sanssouci
Tel.: +420 353 224 544
+420 603 269 733
Fax: +420 353 224 544
E-mail: [email protected]
GPS: 50°13’12.663”N
12°53’20.984”E
Lipno
Trž
išt
ě
P P Slovenská
TE
PL
Ga
ler
w w w.uem.cz
y
Nad V
u
kostel
sv. Petra a Pavla
Goet Villa Basileia
hova stezka
Chopino
va p ě
šina
va
ro
0
Sc
2-2
Imperial
ko
líd
ce
ká
I.
e
gn
Fü
ká
ně
radiofrequency pulse
a
ňs Carlsbad Plaza
rial
Impe
H
Zít
Resslovy Sady
žs
Pra
ov
ze
Láz
Hynaisova
up
kolá
stanice
Imperial
er
m p i al u
ro
Thermage
iáns
UI
Central
H Panorama
yh
Na V
ln
Libušina
de H
iva Interhotel 13
Šk
Mar
řín
G
Ambiente
H President
stanice H Tosca
H Aura Palace
President
Divadelní nám.
Moravská
Hálkův Vyš
eh
Café Elefant
vrch
H
P rads
Divadelní Olympia
ká
nám. í
Tylova
ultrasonic wave
Pe t
Working hours:
Monday - Friday
Kostel sv. Máří Magdalény
8 a.m. - 4 p.m. Raisova
H Ambiente
ek
Nebozíz
Ulthera
Karel IV.
Jean de Carro H H Festival-hotel Kolmá
Apartments
Jean de Carro
WC
nám. Svobody
va
šo
a
ov
er
in
he
R E J U V E N AT I O N – U LT H E R A – T H E R M A G E
D
Ty
r
Jeana de Carro
Zámecké
lázně
• noninvasive lifting loose skin – face, neck, décolleté
• minimal pain
• minimal down time
• minimal redness after procedure
Ú STAV
ie
Á
H
um
ěn
í
Parkhotel
Richmond
w w w.uem.cz
Pra ž s k á
INSTITUTE OF
AESTHETIC MEDICINE
1 5 Y E A R S I N K A R LO V Y VA R Y
VILLA ORPLID
w w w.uem.cz
R E J U V E N AT I O N I N J E C T I O N S
R E J U V E N AT I O N S C A L P E L
R E J U V E N AT I O N
LASER
APPLICATION BOTULOTOXINE TYPE A
• remove mimic wrinkles in the face
• remove excessive sweating – hyperhidrosis –
armpits, palms, feet, etc.
forehead and
eyebrow lift
forehead wrinkles surprise mimic
blepharoplasty
otoplasty
rhinoplasty
wrinkles between
the eyebrows –
frowning mimic
lip surgery
wrinkles around
the eyes – smiling
mimic
chin surgery
face and neck lift
double chin liposuction
arms lift
excessive
sweating
breast surgery
• enlargement
• mammaplasty
• reduction
• gynecomastia
CO2 laser Ultra Pulse
• removal skin formations –papillomas, fibroma, milia, warts…
• full face – laser resurfacing - correction of wrinkles and loose
skin face
APPLICATION OF FILLING MATERIALS – FILLERS
CO2 fractional laser Ultra Pulse
• correction of wrinkles – nasolabial folds, forehead, around the eyes…
• contouring and augmentation of lip, cheek, chin, restore sagging
corners of mouth…
• mesotherapy – smooth out full face, neck, décolleté, rejuvenate
hands…
• rejuvenation – anti aging – resurfacing skin to the face, neck,
backs of hands - wrinkles, pigmentation, acne scars
tummy tuck
liposuction
SPECIAL CANNULAS FOR APPLICATION
w w w.uem.cz
• veins on the face, hemangiomas, rosacea
• freckles, pigmentation, pigmented spots
• tattoo
• epilation - hair removal
labiaplasty
Maestro Medical – biostimulation laser
thights lift
• laser gel mask - skin hydration and cleaning
• beauty treatments
• promote healing after surgery
• help in the treatment of certain skin diseases
HYALURONIC ACID – THE BEST
KNOWN AND FAVORITE FILLER
WIDE RANGE OF PRODUCTS
IPL Quantum Lumenis
w w w.uem.cz
w w w.uem.cz

Podobné dokumenty

Ústav esteticKé medicíny

Ústav esteticKé medicíny H President stanice H Tosca H Aura Palace

Více

Problematika vlasů

Problematika vlasů • vlasový folikul je tvořen invaginací povrchového epitelu, v dolní části je tento epitel rozšířen do cylindrického tvaru-označuje se jako bulbus • směrem k povrchu kůže se další část folikulu ozna...

Více

Zobrazte a uložte si 3. kapitolu ve formátu

Zobrazte a uložte si 3. kapitolu ve formátu Obj. číslo SF1436700 SF1436600 SF1432400 SF1432600 SF1700150 SF1700000 SF1700400 SF1700300 SF1700200

Více

Katalog TianDe 2015

Katalog TianDe 2015 křemík, dále vitaminy B, D a proteiny. Podporují regeneraci tkání a zpomalují

Více