Průmyslová revoluce

Komentáře

Transkript

Průmyslová revoluce
Anglie 1760 - 1840
Králové Velké Británie a Irska,
kurfiřti a králové Hannoveru
Jiří III.. (1760-1820)
 Jiří IV. (1820-1830)
 Vilém IV. (1830-1837)
 Viktorie (1837 – 1901)

Jiří I.
Hannoverský
král 1714 – 1727
syn kurfiřta
Ernesta Augusta
Hannoverského
a Žofie Falcké
vnuk Fridricha
Falckého
a Alžběty
Stuartovny
Hannoverská dynastie 1714 - 1901
Britská říše
po Vídeňském kongresu 1815
zisk francouzských, holandských a španělských kolonií: Malta, Iónské
ostrovy, Kapsko, Guaiana, Cejlon, Mauritius, Seychelly, Tobago a
Trinidad
Britská
koloniální říše
Anglie
„kolébka průmyslové revoluce“
přechod od ruční výroby v
manufakturách k tovární strojní
velkovýrobě za pomoci nových zdrojů
energie především uhlí
 provázena demografickou revolucí:
nárůst populace zlepšením výživy,
snadnější přepravy potravin, nových
hygienických návyků a dokonalejší
zdravotní péči – snížení dětské
úmrtnosti, prodloužení života

Průmyslová revoluce ve světě
od 2. poloviny 18.století


využívání vědeckých poznatků, vynálezů
zavádění strojů


nové technologie
manufaktury → tovární velkovýroba



početná dělnická třída – hnutí chartistů
odborové svazy – po r. 1830
dělnická aristokracie
rozvoj dopravy a obchodu
 změny v peněžnictví – 1826 povolení
zakládat banky a. s.
 symbol průmyslové revoluce parní stroj

Od manufaktury k továrně
Birmingham - „továrna světa“ a „město tisíců řemesel“
v Black Country s ložisky rud a uhlí
druhé největší město GB
Dětská práce v dolech
Děti v továrnách
Thomas Clarke (11 let) a jeho 7letý bratr
John:
 „Když jsme si zdřímli nebo nás přistihli,
jak jíme, tak nás zbili… Chodili jsme do
továrny něco před šestou, někdy už v
pět, a pracovali jsme do devíti večer.
Jednou jsme pracovali celou noc. To
jsme se sami přihlásili, chtěli jsme mít
něco na útratu…“
 In: First Report of the Central Board of His
Majesty´s Commissioners on Employment
of Children in Factories (1833).

Dětská práce v textilní továrně
Charles Dickens – kritik dětské práce
Jako desetiletý chlapec pracoval
v továrně na leštidla na boty.
Román Oliwer Twist 1837 - 1839
Sociální
zákonodárství:

Velká Británie
 1832 - zákon zakazující zaměstnávat děti do 9 let
v textilním průmyslu
 1842 - zákon zakazující práci dětí a žen v podzemí
 1847 - zákon omezující pracovní dobu dětí a žen na 58
hodin týdně

Francie
 1874 - stanoven minimální věk pro zaměstnávání dětí - 12
let

Prusko
 1839 - zákaz práce dětí mladších 9 let
 1839 - omezení dětské práce (9 - 16 let) na 10 hodin
denně
Stroje zaváděné do
továren snižovaly
potřebu pracovních
sil. Dělníci, kteří díky
tomu přicházeli i
třeba o špatně
placenou práci, v
zoufalství ničili
stroje, v nichž viděli
své úhlavní
nepřátele.
Hnutí rozbíječů strojů
vzniklé počátkem 19.
století v Anglii se v
dalších letech
rozšířilo i do dalších
zemí v Evropě.
Kartounka na Smíchově – 1844 stávky a rozbíjení strojů
Parní stroj
V roce 1763 byl James Watt požádán,
aby opravil jeden z prvních parních
strojů nazývaný Newcomen engine.
Tehdejší parní stroje byly nevýkonné a tak se
James Watt rozhodl a sestrojil parní stroj vlastní vylepšený model.


Od roku 1769 se James Watt věnoval
stavbě a zlepšování svých parních strojů a
také dalším vynálezům.
Trevithickova lokomotiva 1804
Lokomotiva Locomotion No.1
od George Stephensona (1821)
První veřejná jízda parního vlaku
na trati Stockton - Darlington dne 27.září 1825
Georg Stephenson:
lokomotiva Rocket z roku 1829
William Turner 1844
Déšť, pára a rychlost - Velká západní dráha
Great Western Railway
lokomotivy
1840 a 1853
Koněspřežka České Budějovice – Linec
dokončená 1832
Parník Roberta Fultona 1807
Velký parník Great Western zahajuje v roce
1838 pravidelnou transatlantickou plavbu
Jan Adolf II. ze Schwarzenberga
„král jižních Čech“ 1799 - 1888
230.000 poddaných v
Čechách, Bavorsku a
Rakousku
1825, 1835 a 1838 studijní
cesta v Anglii, setkání s
anglickými průmyslníky,
obchodníky a bankéři
návštěva průmyslových
center: Birnimgham,
Liverpool, Manchester aj.
hlavní zájem: výroba železa
Hrad Warwick
Jiří hrabě Buquoy
matematik evropského renomé, polyhistor,
národohospodář, velkoprůmyslník a vynálezce, v r.
1810 sestrojil parní stroj používaný k čerpání vody z
dolů. Zaváděl nové způsoby zemědělského podnikání,
zakládal železárny, na Novohradsku budoval sklárny, v
severních panstvích textilní průmysl.
Panství Buquoyů
Sklárny na Novohradsku
Jiříkovo údolí
Průmyslová revoluce

se do poloviny 19. století postupně rozšířila
i na evropskou pevninu a do zámoří –
zejména do Spojených států
amerických. Rozmach tovární výroby
nastal ve 20. letech 19. století nejdříve na
území dnešní Belgie, záhy poté
následovala Francie, ve 40. letech Prusko
a další středoevropské státy včetně
habsburské monarchie. Ostatní oblasti,
zejména jihovýchodní a východní Evropa,
se ve vývoji opožďovaly.

Podobné dokumenty

Ceník hlasových služeb - VoIP

Ceník hlasových služeb - VoIP místní a dálkové hovory: po 120 s je vám účtováno každých započatých 60 s. volání do mobilních sítí v ČR: po 60 s je vám účtováno každých započatých 30 s. mezinárodní hovory: po 60 s je vám účtován...

Více

Zelená louka

Zelená louka regulovanou cenu. Takto pokřivený trh zcela zdeformuje alokaci investic. Tím bude jeho efekt antiekonomický i antiekologický. Z hlediska efektivity energetické báze hospodářství jde o spuštění nero...

Více

volonter-t - Farma Hrnčíř

volonter-t - Farma Hrnčíř výkonnosti hřebců v Adelheidsdorfu v roce 1982 jako 3. nejlepší hřebec z 53 s výslednou známkou 130,44 bodů. Od počátku své chovné kariéry dával Raphael velmi dobré potomky, kteří byli oceněni jak ...

Více

VYSVĚTLIVKY K TEXTU VÝKLADU VE VĚŽI KOSTELA SV

VYSVĚTLIVKY K TEXTU VÝKLADU VE VĚŽI KOSTELA SV Mariánské Lázně – významné lázeňské sídlo Karlovarského kraje, kolonáda se nachází hned vedle tzv. Zpívající fontány křížová klenba – průnik dvou válcových nebo lomených kleneb

Více

zde - Nisa Air s.r.o.

zde - Nisa Air s.r.o. etoun konstruoval pan Bepi Vidor, konstruktér známých italských celodřevěných letounů Asso. Vycházel z  typu ASSO X, který převedl do  celokompozitové konstrukce s  názvem Millennium. Potřebné cert...

Více

UM521_F9778.26 KB

UM521_F9778.26 KB • Parní lokomotiva - nejvýznamnějším konstruktérem se stal George Stephenson.

Více

(Microsoft PowerPoint - JIZDA_02_Technologie pohonu [Re\236im

(Microsoft PowerPoint - JIZDA_02_Technologie pohonu [Re\236im Technoogie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon

Více

Český stát v pozdním feudalismu

Český stát v pozdním feudalismu – o říši se nestaral – r. 1400 ho kurfiřti sesadili: „král neužitečný, líný, pro říši nepotřebný“ – zvolen byl Ruprecht Falcký

Více

citáty - výběr

citáty - výběr s černochem, říkali mu černochu, ale byl bílý jako všichni ostatní. Nevěřili byste, jaký dopad může taková zdánlivá „drobnost“ na diváka mít: jedinečná záležitost! « Instinkt, 31. 12. 2003

Více