makoso - ZŠ Sirotkova

Komentáře

Transkript

makoso - ZŠ Sirotkova
MAKOSO
Matematická korespondenční soutěž, ZŠ Brno, Sirotkova 36, 616 00 Brno, škola s rozšířenou výukou matematiky a informatiky
Jméno, příjmení
Třída
Úloha č. 1
Zadání:
Vyřeš následující algebrogramy, najdi všechna řešení
1. AA + BA = CB
2. AB + AB + AB = CA
3. ABC + ADC = DECA
4. # % & + & % # = @@@
5. # % & Δ + Δ & % # = @@@@
Hodnocení
Pořadí
MAKOSO
Matematická korespondenční soutěž, ZŠ Brno, Sirotkova 36, 616 00 Brno, škola s rozšířenou výukou matematiky a informatiky
Algebrogramy
…jsou úlohy, v nichž jsou číslice nahrazeny písmeny či symboly. Platí zásada: stejná písmena
(symboly) představují stejné číslice, různá písmena (symboly) představují různé číslice. Je tomu i
v zadáních, kde tato zásada není výslovně uvedena
…algebrogramy, nebo též kryptogramy, lze řešit deduktivním postupem využívající vlstnosti
příslušných matematických operací. To umožní vyčerpat všechny možné případy řešení, tedy jednu
nebo i více možností
…deduktivní postupy jsou blízké zdatným matematikům. Značná část řešitelů bude asi postupovat
experimentálně. Přitom záleží na vhodné volbě klíčových písmen – číslic. Trpělivý řešitel získává
postupně potřebné zkušenosti pro nejvhodnější volbu rozhodujících písmen – číslic
Malá ukázka na závěr
AB + AB = CA
AB a AB jsou totožná čísla a pro jejich součet platí, že číslice v součtu zapsána na jednotkách je
totožná s číslicemi zapsanými u sčítanců na místě desítek. Experimentálně vytvoříme číslo 12, součet
12 + 12 = 24, součet však nevyhovuje zadání. Jelikož při sčítání sčítá dvě totožné čísla, tak na místě
jednotek zapsaných v součtu nenajdeme nikdy liché číslo. Tudíž nyní volím nejmenší možné sudé
číslo, číslo 2. Tuto hodnotu bych zapsal na místo desítek u sčítanců a na místo jednotek u součtu
2? + 2? = ?2
Otázkou nyní je, jaké dvě číslice mám zapsat na místo jednotek u sčítanců, aby po součtu vzniklo
číslo obsahující v zápise na místě jednotek číslici 2. Nabízí se číslice 6. Protože platí 26 + 26 = 52, tudíž
A = 2, B = 6, C = 5
Takto bychom mohli postupovat dále a nalezli bychom všechna řešení.

Podobné dokumenty

MAKOSO, 2.kolo

MAKOSO, 2.kolo MAKOSO, 2.kolo Matematická korespondenční soutěž, ZŠ Brno, Sirotkova 36, 616 00 Brno, škola s rozšířenou výukou matematiky a informatiky Jméno, příjmení

Více

Nová kolekce účesů jaro/léto 2014

Nová kolekce účesů jaro/léto 2014 šedesátých a devadesátých letech ovládlo celou Anglii. Inspiraci pro jejich tvorbu sbíral známý vlasový stylista Paul Gehring přímo v ulicích mondénních velkoměst. Oproti tomu delší a elegantní úče...

Více

celkové výsledky

celkové výsledky Matema cká soutěž Pythagoriáda 5. tříd šk. rok 2015/2016 školní kolo pořádané na ZŠ SIROTKOVA dne 25.1.2016 pořadí

Více

CALL 03/GEDA

CALL 03/GEDA FM - úzkopásmová 100kHz typ. 100m typ. 50ms 20mW; -118dBm 280 g -20° až +70°C IP 54 238 x 52 x 75mm

Více

Výsledková listina

Výsledková listina Výsledková listina

Více