portál-návod na přihlášení uživatele

Komentáře

Transkript

portál-návod na přihlášení uživatele
PORTÁL-NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ
UŽIVATELE
Úvod
OBSAH
Úvod.......................................................................................................................................................................... 2
Přihlášení na portál ................................................................................................................................................... 2
Odhlášení z portálu. .................................................................................................................................................. 3
Nefunkční přihlášení ................................................................................................................................................. 3
Příklady přizpůsobení portálu rolím uživatelů .......................................................................................................... 4
© SU OPF v Karviné: Portál-Návod na přihlášení uživatele
Strana:1/6
Úvod
ÚVOD
Dokument popisuje postup při přihlášení (odhlášení) uživatele na portál SU v Opavě. Uvádí příklady, jak se mění
nabídky portálu pod přihlášením uživatelů s různými rolemi: student, katedra a vyučující. Předpokladem je, aby
student nebo vyučující měl vygenerovaný účet a znal svoje přihlašovací údaje (Login a heslo). Účet
studentovi/vyučujícímu zřídí administrátor sítě Novell na Ústavu informačních technologií.
Pokud uživatel nemá zřízen účet pro přihlášení do portálu Slezské univerzity, může si vybrané údaje pouze
prohlížet na záložce „Prohlížení IS/STAG“, nemůže data jakkoliv měnit.
PŘIHLÁŠENÍ NA PORTÁL
Na portál se přihlásíte zadáním adresy stag.slu.cz do adresního řádku prohlížeče. Obrazovka je rozdělena do tří
částí, jejich popis je uveden na obrázek 1.
Obrázek 1
Do portálu se přihlašujete stejně jako do pošty. Pokud byste se do portálu nemohli přihlásit, dříve než
kontaktujete administrátora sítě na fakultě, přečtěte si návod/pokyny zde:
http://uit.opf.slu.cz/dokuwiki/sluzby:sjp. Administrátora kontaktujte mailem na adrese: [email protected] Sledujte
také aktuality zobrazované v pravé části portálu.
Po úspěšném přihlášení do portálu se nabídky portálu změní podle toho, pod jakou rolí se uživatel přihlásil.
Záložky „Začínáme“ (úvodní obrazovka s aktualitami) a „Prohlížení IS/STAG“ (možnost rozsáhlého vyhledávání
informací bez možnosti editace) jsou společné všem rolím.
© SU OPF v Karviné: Portál-Návod na přihlášení uživatele
Strana:2/6
Odhlášení z portálu.
ODHLÁŠENÍ Z PORTÁLU.
Z portálu se odhlásíte klinutím na odkaz „Odhlásit se“ vpravo nahoře. Pokud jste přihlášeni do portálu a dlouho
s ním nepracujete, budete automaticky odhlášeni po asi 20 minutách!
Obrázek 2
NEFUNKČNÍ PŘIHLÁŠENÍ
•
Pokud se nemůžete přihlásit do portálu, zkuste se přihlásit do školního mailu (Horde). Jestliže se přihlásíte
do školního mailu, přihlaste se se stejnými přihlašovacími údaji do portálu.
•
Pokud se nepřihlásíte ani do školního mailu, kontaktujte správce školní sítě (mail [email protected]),
aby vám přihlášení zprovoznil. Přihlášení sítě Novell, školní pošty a portálu je propojené, a tedy jednotné.
Administrátoři IS/STAG vám v tomto ohledu nemohou pomoci, musíte kontaktovat správce sítě.
•
Pokud student na fakultě již studoval, může se zkusit přihlásit svým původním přihlášením a přepnout se
na nové studium přímo na portále (viz obrázek 4).
•
Pokud student studuje dvě a více aktuálních studií, může se na portál přihlásit pouze pod jedním
přihlášením (viz dále). Po přihlášení se na portále přepne na příslušné studium (viz obrázek 4).
•
Více se o provozovaných informačních systémech na OPF SU dozvíte v rozcestníku zde:
http://uit.opf.slu.cz/dokuwiki/student > Rozcestník.
© SU OPF v Karviné: Portál-Návod na přihlášení uživatele
Strana:3/6
Příklady přizpůsobení portálu rolím uživatelů
PŘÍKLADY PŘIZPŮSOBENÍ PORTÁLU ROLÍM UŽIVATELŮ
Portál zobrazuje odlišné nabídky podle toho, pod jakou rolí se uživatel přihlásí. Následující příklady zobrazují
základní obrazovku tak, jak ji vidí uživatelé s rolí student, katedra a vyučující.
•
role student
Student pod záložkou „Moje studium“ vidí nabídku, která mu umožňuje provádět všechny operace nutné
pro administraci svého studia, viz obrázek 3.
Upozornění: pokud po přihlášení student nevidí záložku Moje studium, nahlásí problém mailem na [email protected]
Nezapomeňte do mailu uvést svoje osobní číslo a text „Po přihlášení se mi nezobrazuje záložka Moje studium“.
Problém se bude týkat zvláště opakujících studentů.
Obrázek 3
Pokud má více aktivních studií, může se přepínat mezi nimi, viz obrázek 4.
Důležité upozornění: pokud má student více studií, má jedinečné osobní číslo pro každé z těchto studií. Přihlásit se
může pouze pod nejvyšším osobním číslem (např. student má přiděleno osobní číslo O110123 a O130012;
přihlašovat se bude na O130012 a po přihlášení se na O110123 přepne). Po přihlášení se na příslušné studium
přepne na záložce Moje studium > nabídka Průběh studia, všechna jeho aktivní studia (osobní čísla) jsou zobrazena
vedle studentova jména, viz obrázek 4.
Obrázek 4
© SU OPF v Karviné: Portál-Návod na přihlášení uživatele
Strana:4/6
Příklady přizpůsobení portálu rolím uživatelů
•
role katedra
uživatel s rolí katedra pod záložkou „Moje výuka“ vidí nabídky, k nimž má přístup (vypisování termínů zkoušek,
zadávání známek, atd.). Dále se může přepínat mezi rolemi, pokud jich má ve STAGu více (typicky sekretářky se
mohou přepínat mezi katedrami, pokud obsluhují 2 a více kateder. Viz obrázek 5.
Obrázek 5
•
role vyučující
vyučující vidí pod záložkou „Moje výuka“ nabídku, která mu umožňuje administrovat jeho výuku v průběhu
celého akademického roku. Pokud má více rolí, může se mezi nimi přepínat. Viz obrázek 6. Pokud se vyučujícímu
zdá, že nemá přístup k určitým nabídkám, vždy si nejprve zkontroluje, zda má aktivovánu správnou roli!
Obrázek 6
© SU OPF v Karviné: Portál-Návod na přihlášení uživatele
Strana:5/6

Podobné dokumenty

Systém pro podporu výuky

Systém pro podporu výuky který je určen zejména pro předměty vyučované na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze s cílem nahradit a sjednotit existující systémy. Část práce je věnována analýze vzhledu a struktury stránek dl...

Více

2011-03-14 - ESN Liberec

2011-03-14 - ESN Liberec ○ Komunikace půjde přes Lili, Kubu a grafika - Souhayl bude pouze v kopii e-mailů ○ Lili toho má hodně, proto kdokoli potřebuje plakát přijde za Kamilem, bude návrh, ten si Kamil nechá schválit a p...

Více

LineSensor I2C - Adam Heinrich

LineSensor I2C - Adam Heinrich „Inteligentní“ senzor čáry pro malé mobilní roboty, který nabízí kalibraci čidel, komunikaci s okolím prostřednictvím sběrnice I2C a čtení hodnoty čidla v několika formátech. Podrobný článek o senz...

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky Vyplňte adresu elektronické pošty, tedy Váš e-mail na který si přejete zasílat jednotlivá upozornění. Dále důrazně doporučuji zaškrtnout všechny 3 možné volby o doručování, tedy zasílat e-mail při ...

Více

Internetova schránka

Internetova schránka 2. Barevná oblast na označená Email.cz je určena ke vstupu do již vytvořené schránky nebo k založení nové schránky. Pro založení nové schránky klikneme na text „založit nový e-mail“ Pokud bychom ji...

Více

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce P i psaní práce se držte zásad vyv šených na adrese: http://gis.zcu.cz/index.php?page=studium_pokynykzavercenympracim http://www.kiv.zcu.cz/studies/dp/pokyny.php Práce se odevzdává ve t ech vyhotov...

Více

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1 Superlatives; opposite adjectives/ Třetí stupeň přídavných jmen, přídavná jména s opačným významem Practical English; Writing/Angličtina pro každodenní situace; psaní

Více

Fórum OKDXF na Yahoo Groups

Fórum OKDXF na Yahoo Groups Jste-li členy Yahoo Groups, můžete se přihlásit ke stránkám fóra OKDXF kliknutím na Sign In v pravé horní části obrazovky. Pokud se nepřihlásíte k Yahoo Groups a zavítáte na uvedenou adresu, uvidít...

Více

Vítejte v kvalifikaci na Czech Beast Challenge 2016. Tato příručka

Vítejte v kvalifikaci na Czech Beast Challenge 2016. Tato příručka Atleti, kteří se budou účastnit kvalifikace, se musí seznámit s kvalifikačním workoutem, přečíst si kvalifikační příručku a seznámit se tak se všemi požadavky pro řádnou a platnou kvalifikaci. Onli...

Více

Instalace Oracle klienta STAG

Instalace Oracle klienta STAG Instalace Oracle klienta IS/STAG Doporučený postup pro Windows XP: 1. Před vlastní instalací překontrolovat na disku i v registrech, zda na počítači již klient STAGu nebyl někdy nainstalován. Pokud...

Více