Sběrná služba Švýcarsko

Komentáře

Transkript

Sběrná služba Švýcarsko
KOSTKA
firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o.
2/2013
z obsahu:
Nová pobočka v Praze
Oddělení východní Evropa
Ženy v logistice
Obměna manipulační techniky
Sběrná služba Švýcarsko
Audit ISO
®
www.bohemiacargo.cz
Úvodník
„To je tou finanční krizí…“, slýchávám často
od různých lidí na rozličných pozicích, když
si stěžují na stagnující, případně klesající
výkony firem. Často tato slova pronáší i lidé
z velkých společností na vysokých pozicích.
Po šesti letech, kdy krize vypukla, jsem
již k těmto skeptikům také skeptický.
Mnoho lidí hledí do minulosti a přemýšlí
nad příčinami neúspěchů, které nemohli
ovlivnit. Připadá Vám takto strávený čas jako
dobrá investice? Mně tedy ne. Myslím, že je
třeba zapomenout na časy, kdy všechno
šlo tak nějak samo a změnit myšlení, být
inovativní a přicházet s novými službami,
o což se u nás také snažíme.
přepravených zásilek, což je dobré
znamení, že jsou naši obchodní partneři
v plné síle a my se můžeme spolu s nimi
Počátek tohoto roku začal poměrně
slušně a trh značně ožil. U nás se to
projevilo zejména nárůstem objemu
rozvíjet. Třináctka pro mě byla celý život
číslem víceméně neutrálním, takže
nechci tento rok předjímat podle čísla 13.
V tomto i dalších vydáních Kostky tedy
můžete v grafech sledovat statistiky a sami
posoudit, zda se nám bude v průběhu
dalších měsíců dařit naše plány o rozvoji
naplňovat.
Příjemné čtení Vám přeje
Ing. Jan Kučera ml. – ředitel společnosti
Co se u nás děje:
Nová pobočka v Praze
V únoru tohoto roku jsme zahájili činnost nové pobočky v Praze. Není to
pouze proto, že bychom považovali pražskou lokalitu za prestižní, což
sice jistě také částečně platí, ale především sídlí nová kancelář cca 50
kilometrů od centrálního překladiště našeho distribučního systému,
které se nachází přibližně v geografickém středu České republiky
a přijíždí sem sběrné kamiony od našich partnerů. Zboží se zde dále
předává k distribuci. Naším hlavním záměrem je tedy vybudování
oddělení mezinárodní sběrné služby prostřednictvím partnerů po
Evropě.
Z nejsilnějších, již provozovaných linek, můžeme jmenovat Německo se dvěma a Holandsko s jedním partnerem. Před spuštěním je linka s Itálií a Švýcarskem, další jednání vedeme
s polskými kolegy, Švédy a Lotyšskem. Perspektivně bychom chtěli pokrýt všechny naše sousedy, to znamená, že budeme usilovat o navázání spolupráce také s Rakouskem.
V druhé polovině roku povede naše úsilí na severozápad do Velké Británie, kde již máme několik spedičních partnerů, ale spolupráce na pravidelné bázi
zde zatím není.
Pražskou pobočku nyní obsluhuje pět zaměstnanců s bohatými
dlouholetými zkušenostmi v oboru, nicméně při tak smělém cíli,
který jsme si na tento rok stanovili, se bude nový tým
pravděpodobně dále rozrůstat. Naším cílem tedy je
zajistit prvotřídní servis pro malé a střední zásilky
ve sběrné službě do ekonomicky významných
zemí v Evropě. V dalších letech bychom naši síť
rádi i nadále rozšiřovali a získali tak ještě větší
působnost ve všech velkých a silných státech
v rámci kontinentu.
Většina linek přijíždí 2 - 3x týdně v importu a odjíždí 1 - 2x
týdně v exportu, vyjma Německa, kde máme denní spojení. Úkolem vedení
společnosti je tedy novou pobočku začlenit do chodu firmy a zajistit její stabilní provoz
a stálý rozvoj.
Ing. Jan Kučera - ředitel společnosti
Oddělení východní Evropa
V rámci inovace a diverzifikace služeb jsme v listopadu 2012 založili oddělení pro východní přepravy, které je
umístěno při brněnské pobočce.
Zaměstnali jsme zde specialistu dveře, začali jsme navazovat styky služnou bychom měli brzy posílit
z oboru, ruského rodilého mluvčího, s východními dopravci a zejména jsme konkurenceschopnost na přepravním
pana Ing. Igora Jukelsona, který je již schopni nabízet konkurenční ceny. trhu směrem na východ.
mnoho let českým občanem.
Zatím je naše oddělení pro východ
Jelikož jsou východní trhy velmi sice velmi mladé, ale již prožívá velmi Ing. Jan Kučera – ředitel společnosti
specifické a mentalita velice odlišná dynamický rozvoj.
od té naší, byla to sázka na jistotu. Společně s polskou sběrnou
V kombinaci překladu našich webových
stránek do azbuky se nám otevřely
Elektronická faktura
Ačkoliv zákonodárce většinou vydává zákony, které snad ani nemají jiný smysl, než firmám i občanům zkomplikovat život a přinést jim další a další
výdaje, stane se někdy i výjimka a u nového zákona či vyhlášky lze při troše dobré vůle vypozorovat snahu o pokrok a zlepšení stávajícího stavu.
Mezi takové počiny lze jistě považovat
revoluční zrovnoprávnění elektronické
faktury s tou stávající, papírovou.
Je to dost možná těžko uvěřitelné,
ale například naše firma za rok 2012
vystavila 18335 ks faktur a obdržela
dokonce 26250 ks faktur. Je tedy
nasnadě, že legislativní změnu vítáme
a vidíme v ní příležitost ke zlepšení.
elektronického přenosu dat. S některými
zákazníky si takto faktury vyměňujeme
už bezmála rok, jiným jsme tento způsob
nabízeli a se všemi ostatními jsme
kdykoliv připraveni o této věci jednat.
Víme, že novela zákona sama o sobě
tyto počty papírových dokladů nesníží,
ale současně je na místě uvést, že
jsme až dosud pasivně nepřihlíželi
a naopak pilně pracovali na systému
Jsme si vědomi, že změna je někdy
komplikovaná a složitá. Je nutné
vyřešit absenci originálů příloh,
přizpůsobit se systému vnitřních
poměrům zákazníka jakými jsou
například zavedené schvalovací
procesy a v prvé řadě překonat naši
tradiční averzi k novým věcem.
Na druhé straně nelze jinak než vzít na
vědomí, že vývoj jde mílovými kroky
vpřed, elektronická doba je tu a je jen
na nás, kdy a jak se jí přizpůsobíme.
Jiří Šindler - obchodní ředitel
Ženy v logistice
Možná, že stejně jako já vnímáte v televizi a některých novinách komentáře ke snaze politiků (a hlavně političek) o ,,zrovnoprávnění postavení
mužů a žen v zaměstnání“. I z Bruselu již zaznívají návrhy na stanovení počtu žen ve vedení firem a podobné nesmysly. Vždy jsem si myslel, že ženy
nepotřebují v práci zametat cestičky k úspěchu a ty, které něco umějí, se prosadí (pokud chtějí a stojí o to) samy bez pomoci zákonů.
Jednoho mrazivého únorového rána
jsem spěchal po našem firemním
dvoře do tepla své kanceláře, když
v tom vidím v kabině k rampě bravurně
couvajícího návěsu nezvykle blonďatou
hlavu. Ano, byla to žena – půvabná
řidička modrého tahače Scania.
Vejdu do administrativní části skladu
a vlevo za sklem vidím vedoucí směny
skladu Hanku Hymlarovou, vpravo
disponentky skladu Alenu Chloubovou
a Mirku Čermákovou. Po pár schodech
potkávám Zuzku Dostálovou – vedoucí
nákupu a Jitku Landovou – prokuristku
naší Akademie logistických profesí.
V tom okamžiku mi to došlo – dnes
v logistice (a v naší firmě zvláště) ženy
nepotřebují speciální právní ochranu
a směrná čísla. Prosadily se.
Nedalo mi to, vzal jsem foťák a vrátil
se ven - na snímku je slečna Helena
Gasziová, řidička kamionu ze společnosti
DAK Hořovice a vlevo naše Hanka
Hymlarová.
P.S. Stejně si ale myslím, že nerovnost
mužů a žen je ta nejkrásnější nerovnost. :o)
Jan Kučera st. – jednatel
Obměna manipulační techniky
Čas neskutečně rychle plyne a ač to zní dnes skoro neuvěřitelně, letos již 12 rokem provozuje BOHEMIA CARGO svůj první vlastní skladový provoz.
Poté následovaly provozy další.
Jelikož za 11 let práce byla zmanipulována
nejstarší manipulační technikou obrovská
spousta zboží, byl zpracován i plán
její postupné obnovy. Ten je provázán
i s obnovou techniky v následně
otevíraných skladových provozech
a obměna tak bude probíhat průběžně
v příštích letech. Použitá technika bude
nabídnuta k volnému prodeji nebo bude
vykoupena protiúčtem.
Profesionální služby musí mít moderní
profesionální techniku.
Jiří Ullmann
vedoucí provozu skladování
®
www.bohemiacargo.cz
Sběrná služba Švýcarsko
Jako specialisté na Švýcarsko si Vám dovolujeme nabídnout naše přepravní služby v exportu a importu. Provozujeme pravidelnou sběrnou
službu pro veškeré zásilky, které samy o sobě nevyužijí 100% nákladového prostoru kamionu, a také odbavujeme celovozové zásilky.
Zásilky jsou svezeny na terminál BOHEMIA CARGO, kde proběhne jejich celní odbavení, odkud jsou hromadně vypraveny linkovým vozidlem na terminál našeho
švýcarského partnera. Po provedení celních formalit linkové vozidlo rozveze větší LTL zásilky, drobnější paletové a balíkové zásilky doručí k určeným příjemcům ze svého
terminálu náš partner. Po celou dobu přepravy jsou zásilky sledovány. Stejným postupem jsou dopravovány zásilky ze zahraničí.
Vedle celního odbavení dokáže BOHEMIA CARGO v případě potřeby zajistit i ostatní služby související s danou přepravou, jako např. uskladnění, rozdělení a konsolidaci
zásilek, neutralizaci dokladů apod. Díky dlouholetým zkušenostem zajistí BOHEMIA CARGO veškeré nabízené služby v požadovaných termínech a prvotřídní kvalitě.
Dodací lhůty: do 4 pracovních dnů
Pravidelné odjezdy:
ÚTERÝ / ČTVRTEK – z České republiky
STŘEDA / PÁTEK – ze Švýcarska
Příslušné Celní úřady, kde probíhá celní
odbavení zásilek sběrného kamionu:
Česká republika: CZ 610204 Kolín
Švýcarsko: CH 003011 St. Gallen
Případné dotazy, související s vašimi přepravními požadavky rádi zodpovíme:
e-mail: [email protected]
tel.: 412 432 170
Ze světa logistiky:
Statistiky
Agrofert seskupí kamiony a vstoupí na trh logistiky v ČR
Na trhu silničních autodopravců vzniká nový velký hráč. Bude jím společnost AGF Food
Logistics z Agrofert holdingu miliardáře Andreje Babiše. Ta letos převezme od velké části
potravinářských firem ve skupině veškeré aktivity týkající se dopravy, jak o tom exkluzivně
informuje E15.
Nyní má každý z výrobních podniků skupiny vlastní distribuční síť a provozuje vlastní vozový
park. Celý projekt začne v masné divizi holdingu.
Firma bude mít na začátku k dispozici asi 200 vlastních vozidel a dalších asi 50 aut si bude
najímat od externích dopravců. Největší firmy na trhu autodopravy mají přes pět stovek
vozidel. V prvním roce existence by měl AGF Food Logistics přepravovat zboží za zhruba 12,5
miliardy korun, po začlenění dalších firem pak v hodnotě více než 25 miliard.
Stát pomůže přepravě jednotlivých
vozových zásilek snížením poplatku za koleje
PRAHA (26.2.) – Ministerstvo dopravy a SŽDC udělaly první krok ke snížení bariér
v nákladní železniční dopravě a zajištění konkurenceschopného systému vozových zásilek
na železnici. Konkrétním opatřením, které tento typ ekologicky šetrné dopravy podpoří,
je rozšíření systému vozových zásilek. SŽDC zároveň od 1. března 2013 zvýší slevu pro
přepravu jednotlivých vozových zásilek z 15 na 55 procent.
„Cílem je otevřít tento segment nákladní dopravy konkurenci, zlevnit všem dopravcům
jeho provozování a zabránit rozsáhlému přesunu zboží z kolejí na silnice,“ oznámil ministr
dopravy Zbyněk Stanjura
Nízkoemisní zóny budou v Praze od roku 2015
PRAHA (23.2.) – Praha plánuje v roce 2015 zavést nízkoemisní zóny, které by omezily vjezd
do centra vozidlům produkujícím velké množství škodlivin. Informoval o tom radní Radek
Lohynský (ODS). Město si v současnosti nechává zpracovat studii proveditelnosti. Zóny by
pravděpodobně zahrnuly území zhruba od Jižní spojky po Stromovku a od Hradčan, Malé
Strany a Smíchova na západě po Staré, Nové Město, Nusle a Krč na východě.
Audit ISO
bez problémů
V úterý 26. 03. 2013 k nám opět po roce zavítali auditoři zastupující
společnost DEKRA Certification GmbH, aby provedli pravidelný
audit systému kvality dle normy ISO 9001:2008.
První část auditu proběhla v našem
děčínském sídle. Zde auditoři
s vedením společnosti a zástupci
managementu kvality probrali
novinky a změny, které u nás od
loňského března proběhly (a že
jich nebylo málo), prošli aktuální
dokumentaci a následně zavítali do
provozu, kde se přesvědčili o tom,
jak normy fungují v praxi. Odpoledne
se auditorský tým vydal na pobočku
v Ústí nad Labem, kde kromě
kanceláří navštívil také naše skladové
prostory.
S potěšením můžeme konstatovat, že
auditoři neodhalili žádné nedostatky
nebo závady, které by byly v rozporu
se zavedeným systémem a mohly do
budoucna ovlivnit jeho funkčnost.
Věříme tedy, že v příštím, tzv.
recertifikačním, auditu v roce 2014
obhájíme certifikát tzv. „bez ztráty
kytičky“.
Plánované zpoplatnění silnic nižších tříd ?
Ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) doporučí vládě zpoplatnit všechny silnice první třídy
pro nákladní dopravu. Reálné to je podle něho od roku 2017, tedy po skončení platnosti
nynější smlouvy o provozování mýta. Stanjura to řekl v pořadu České televize Otázky Václava
Moravce. Plzeňský hejtman a stínový ministr dopravy Milan Chovanec (ČSSD) s návrhem
souhlasí. Zároveň by ale rád zpoplatnil i některé silnice druhé třídy, aby se zabránilo
kamionům objíždět zpoplatněné úseky.
Elektronické faktury ušetří miliardy
Zrovnoprávnění elektronické faktury s papírovou podobou, nové formulace pro výklad
a zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů. Takové úpravy
přináší novela zákona o DPH, která s účinností od 1. ledna 2013 harmonizuje tuto oblast
s evropskou směrnicí 2010/45/EU. Její přijetí do národních legislativ obhajuje Evropská
komise plánovanými úsporami 240 mld. eur v průběhu příštích šesti let díky přechodu na
elektronickou fakturaci.
Petra Filipi - šéfredaktorka
Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. - jednatel
®
www.bohemiacargo.cz
Představujeme naše zákazníky:
KSM Castings CZ, a.s.
Firma se zabývá výrobou hliníkových odlitků pro automobilový průmysl. K distribuci výrobků používá speciální průmyslové KLT obaly
(přepravky) s oddělující vnitřní mřížkou. Dnešní automotive průmysl je v požadavcích na své dodavatele velmi náročný a součástí těchto
požadavků je mj. i naprostá čistota použitých obalů. Čištění je tedy důležitou a žádanou součástí logistického řetězce.
Proto je jednou ze služeb v našem portfoliu
také mytí plastových přepravních beden a
palet včetně sušení, třídění a skladování.
Společnost KSM Castings CZ, a.s. je jedním
ze zákazníků, kteří tuto službu využívají.
Samotnému mytí předchází ruční
hrubé očištění, odštítkování a vyřazení
poškozených kusů.
Poté obaly projdou automatickou myčkou a
vyčištěné a usušené se uloží na paletu, zabalí a
odvezou zpět do slévárny v Hrádku nad Nisou
kde putují do dalšího oběhu, aby si po nějakém
čase opět užily zaslouženého odpočinku a
„lázeňské péče“ naší mycí linky. :o)
Jiří Ullmann - vedoucí provozu skladování
Střípky z historie dopravy a cestování:
• 1. března 1912 se kapitán Albert Berry stal prvním člověkem, který vyskočil z letadla s padákem. Vyskočil z dvouplošníku letícího ve výšce 457 metrů s padákem o průměru 11 metrů
a bezpečně přistál blízko letiště. První parašutista nebyl k padáku připoután, ale seděl na jakési hrazdě.
• V březnu 1952 uvedli na autobusovém nádraží v Praze Florenc do provozu první automobilovou myčku na území Československa.
• 4. března 1882 začaly ve východním Londýně jezdit první elektrické tramvaje.
• 16. března 1942 proběhl první neúspěšný pokus s odpálením rakety V-2, která vybuchla krátce po startu.
• Výnosem vrchního velitele německé armády začalo platit 17. března 1939 nařízení o jízdě vpravo na českých silnicích. Praha měla tehdy devítidenní odklad. Za změnu směru ale nemohou
jenom Němci, československá vláda ji připravovala od roku 1931, kdy přijala evropskou smlouvu.
• 18. března 1858 se narodil Rudolf Diesel – vynálezce nového typu spalovacího motoru. V době benzínových motorů Diesel ve válci stlačuje vzduch, který se tím zahřívá a pak do něho vstříkne
palivo.
• Ve dnech 19. a 20. března 1902 se konala dopravní zkouška nové rychlíkové lokomotivy c.k. Státních drah na trati Praha – Vídeň a zpět. Cesta z Prahy trvala 2 hodiny 48 minut a nazpět (do
kopce) pak 2 hodiny 57 minut.
• 22. března 1933 zemřel Frederick Henry Royce, druhý ze zakladatelů proslavené automobilové
firmy Rolls – Royce. Geniální konstruktér proslul mj. větou:
„Hluk znamená koneckonců jen přetížení a vadnou konstrukci“.
• 10. dubna 1912
vyplul z anglického Southamptonu parník Titanic
na svou první cestu, kterou ukončil 14. dubna ve 23:40 hodin v severním Atlantiku srážkou s ledovcem. Loď se ještě tu noc ve 2:20 hodin potopila.
Zahynulo 1517 lidí.
Narozeniny slaví:
Varga Ladislav
Chadima Jan
Bílek Petr
Konyárik Petr
Linhart Václav
Štěrba Josef
Beránková Ivana
Staněk Jaroslav Ing.
Volenec Jiří
Hymlarová Hana
Musialek Břetislav
Mazačová Michaela
Gratulujeme!
02.03.
07.03.
10.03.
11.03.
15.03.
16.03.
17.03.
20.03.
23.03.
23.03.
25.03.
29.03.
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Brno
Děčín
Fialová Šárka
Kovařík Roman
Kučera Jan Ing.
Marushka Viktor
Dobrovodská Barbora Ing.
Černý Vladimír
Kapr Miloslav
Kubelka Robert
Filipi Petra
Lacinová Olga
Šebková Petra
Bulín Jaroslav
Zámostný Květoslav
01.04.
07.04.
08.04.
09.04.
13.04.
14.04.
17.04.
21.04.
23.04.
25.04.
27.04.
27.04.
28.04.
Děčín
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Praha
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
y na velmi nákladnou zahraniční alternativní léčbu, která
Benefice pro M. Hrmu
e se zapojilo 10 mužstev, mezi nimi i náš fotbalový tým.
V neděli 10. března 2013 se ve sportovní hale v Libouch
nemocného sálovkáře, futsalisty a dlouholetého hráče tým
ě vyzdvihnout
Hrmy, který náhle onemocněl nevyléčitelnou nemocí ALS (a
Různé: výkon Míry Picky, který (ač toho žasu již na
jako Lou Gehrigova choroba. (Mezi současné osobnosti po
í branky neváhal postavit i o dvě generace mladším
Hawking či fenomenální americký kytarista Jason Becker).
Cílem benefice bylo získat finanční prostředky na velmi ná
ylo tím nejpodstatnějším. Po dobu konání turnaje byla na
by dokázala zbrzdit postup nemoci. Do turnaje se zapojilo
Výsledky jsme sice neoslnili, přesto je na místě vyzdvihnout
kam (kromě
zápisného)
mohli
všichni
zúčastnění
hráči
i
zaslouženém odpočinku) se při obraně naší branky nev
V neděli 10. března 2013 se ve sportovní hale v Libouchci konal futsalový turnaj na podporu těžce nemocného sálovkáře,
a dlouholetého
soupeřům (vizfutsalisty
foto). Skóre navíc
tentokrát nebylo tím nejpod
tribuně libouchecké haly
umístěna schránka,
kam (kromě z
c v léčbě.
PoBumiko
ukončení
si Východ
finančními
dary
hráče týmů
Děčín a DC
Miroslava
Hrmy,naplněnou
který náhle onemocněl nevyléčitelnou nemocí ALS (amyotrofická
laterální
skleróza),
diváci vhodit dobrovolný příspěvek na pomoc v léčbě. P
známou
též jako Lou
Gehrigova
(Mezi současné
osobnosti
postižené ALS patří například fyzik Stephen Hawking
či fenomenální
americký
schránku od pořadatelů
turnaje převzal
za ohromujícího potl
omujícího
potlesku
Mírův
syn,choroba.
který turnaj
odehrál
v dresu
Bumika Děčín.
Benefice pro M. Hrmu
kytarista Jason Becker).
Cílem benefice bylo získat finanční
.810,-prostředky
!
na velmi nákladnou
Během turnaje se vybralo neuvěřitelných Kč 80.810,- !
zahraniční alternativní léčbu, která
by dokázala zbrzdit postup nemoci.
Do turnaje se zapojilo 10 mužstev,
mezi nimi i náš fotbalový tým. Výsledky
jsme sice neoslnili, přesto je na místě
vyzdvihnout výkon Míry Picky, který
(ač toho času již na zaslouženém
odpočinku) se při obraně naší branky
neváhal postavit i o dvě generace
mladším soupeřům (viz foto).
Skóre navíc tentokrát nebylo tím
nejpodstatnějším. Po dobu konání
turnaje byla na tribuně libouchecké
haly umístěna schránka, kam (kromě
zápisného) mohli všichni zúčastnění
hráči i diváci vhodit dobrovolný
příspěvek na pomoc v léčbě. Po
ukončení si finančními dary naplněnou
schránku od pořadatelů turnaje převzal
za ohromujícího potlesku Mírův syn,
který turnaj odehrál v dresu Bumika
Děčín.
BOWLING - V sobotu 26. ledna 2013 proběhl v osvědče
tentokrát skladových borců a borkyň. V 18:00 se rozžaly ob
3 vyrovnaných týmů, aby ze sebe během následujících d
nealko (spíš alko) dopingu, vydali to nejlepší. Poté násl
dojatým medailistům. Suverénním vítězem se stal dle oče
Sadílek, 2. místo obsadil Kuba Kamenický a na 3. pozici se
že všichni zúčastnění následně zodpovědně až do pozdních
energii, přičemž důraz byl kladen zejména na dostatečn
opuštění S-Centra byli naši neúnavní sportovci viděni m
předváděli neuvěřitelné výkony. Podrobnosti ovšem agentury
Během
turnaje
se
neuvěřitelných Kč 80.810,- !
FOTKY
vybralo
(pf)
Bowling
26. ledna
2013 proběhl
S-Centru
ěhl v V sobotu
osvědčeném
S-Centru
dalšív osvědčeném
bowlingový
turnajdalší–
bowlingový turnaj – tentokrát skladových borců a borkyň.
se rozžaly obrazovky a hráči a hráčky byli rozlosováni do
V 18:00 hodin se rozžaly obrazovky Lukáš Horyna. Místní zdroje uvádějí,
sledujících
dvou byli
hodin,
za do
pomoci
nejrůznějšího
že všichni
zúčastnění alko
následněi
a hráči a hráčky
rozlosováni
zodpovědně až dověcných
pozdních nočních
3 vyrovnaných
týmů, abyudílení
ze sebe hodnotných
ší. Poté
následovalo
cen
během následujících dvou hodin, za hodin doplňovali sportem vydanou
e stal pomoci
dle očekávání
všestranný sportovní talent Tomáš
nejrůznějšího alko i nealko energii, přičemž důraz byl kladen
a 3. pozici
se dopingu,
umístilvydali
Lukáš
Horyna.
Místní
zdroje uvádějí,
zejména
na dostatečnou
rehydrataci.
(spíš alko)
to nejlepší.
Dále
už
jen
víme,
že
po
opuštění
Poté
následovalo
udílení
hodnotných
ž do pozdních nočních hodin doplňovali sportem vydanou
věcných cen dojatým medailistům. S-Centra byli naši neúnavní sportovci
na dostatečnou
rehydrataci.
jen víme,
žeúdajně
po
viděniuž
mj. v místní
tančírně, kde
Suverénním vítězem
se stal dle Dále
rovněž kde
předváděli
neuvěřitelné
výkony.
sportovní talent
ovci očekávání
viděni všestranný
mj. v místní
tančírně,
údajně
rovněž
Tomáš Sadílek, 2. místo obsadil Kuba Podrobnosti ovšem agentury neuvádějí
všem agentury
neuvádějí
(asi tušíme
(asi tušíme proč).
proč...).
(pf )
Kamenický a na
3. pozici se …
umístil
®
Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost
BOHEMIA CARGO s.r.o. , Chmelnická 98, Děčín 12 - Vilsnice, 405 02
tel.: + 420 412 432 111, www.bohemiacargo.cz
Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.

Podobné dokumenty

o penézích - Laissez Faire

o penézích - Laissez Faire horlivěji.Pak si mohoudovolit koupit dalšía lepšíoděv od obchodníkrj' kteff svéceny stále nezv1fšili a jejichŽodvětvíje tímjen povzbuzeno.Je snadnévystopovat,jak penízepostupujícelfm hospodáŤstvím,...

Více

kronika obce úherce - obec

kronika obce úherce - obec prospěchu obce. Občané také byli seznámeni s 20 000 Kč, které obec obdržela jako sponzorský dar od pana Jiřího Kruka. Tentýž den se večer konala výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Na této sc...

Více

Prof. Pavel Kolář - Česká pojišťovna ZDRAVÍ as

Prof. Pavel Kolář - Česká pojišťovna ZDRAVÍ as nedávno se mi dostaly do ruky statistiky zdravotního stavu obyvatel České republiky. Přestože je tato problematika, zejména v poslední době s diskuzemi o reformě zdravotnictví, velmi často zmiňovan...

Více

Matematika – Pracovní listy 1

Matematika – Pracovní listy 1 880, 890, ___, 910, 920, ___, ___, 950, ___, 970, ___, 990. 100, ___, 300, ___, 500, 600, ___, ___, 900, 1000.

Více