32_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro

Komentáře

Transkript

32_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro
2243
2299
Geo revue
1558
2053/3
2053/1
108
Internetový zpravodaj | Podzim 2012 | Číslo 32
109
2529
Editorial
Jiráskovy sady
aktuality
komplexní služby
179/8
3 Rekonstrukce sil v cementárně Radotín
183/1
Je Česká republika zemí konzervativní
nebo zemí, kde změny přicházejí rychleji než bouřky v letních měsících? Záleží
241 Nedávno generální
asi na úhlu pohledu.
ředitel skupiny Erste Bank ve svém roz- 5666
56
hovoru pro nejmenovaný celorepub- 67
likový deník označil Českou republiku
jako zemi konzervativní se stabilizovanou ekonomikou. Já se domnívám,5 že
15
4
alespoň co se týká legislativních změn,
51
55
/2
patří Česká republika mezi země
dyna51
221
55
/1 své
mické a velmi kreativní. Oporu pro
tvrzení jsem našel v průběhu dvouden110/2 skupiny
ní výjezdní porady obchodní
212/1
naší společnosti. Jedním z cílů setkání
212/2
bylo, seznámit se podrobně s tím, co
2133
nám přinesla a přinese
další (kolikátá
už) novela zákona o veřejných zakázkách.
163/1
Ve svém profesním životě jsem nikdy nestál na straně zadavatele
veřejné 156/2
163/4
zakázky.242Nemohu posoudit, jak je dnes jednoduché či složité vypsat správně veřejnou zakázku. Nemohu ani mluvit za všechny uchazeče, jak je dnes
6103
složité nabídku podat,
zákona.
4/1 nabídka splnila všechna ustanovení 163/3
203aby
243
Mohu ale konstatovat, že je dnes opravdu složité ve výběrovém řízení uspět
a zároveň plnit všechny daňové a licenční povinnosti. Nechci zpochybňovat
3904
institut nejnižší cenové nabídky, předražených projektů už daňový poplatník zaplatil hodně. Je ale nejnižší cenová nabídka tím jediným správným164/2
231/2
2591 se, že ne. Už moje babička říkala: „Ne231/1
a rozhodujícím
kritériem?
Domnívám
jsem
tak
bohatá,
abych
mohla
nakupovat
levné věci“.
230/3
Rozumím tomu, že je nutné 166/1
v rámci veřejných zakázek nastavit taková pra142
0/2
/1
vidla,
23 aby nedocházelo ke zneužívání veřejných prostředků. Proč ale nelze
nastavit v podmínkách
ekonomické
kvalifikace
povinnost
uchazeče
doložit
2
4/
stanovený203odvod
na sociální a zdravotní pojištění.
Nebo minimální průměr157/2
ný odvod z daně ze zisku za poslední tři až pět účetních období ve vazbě
na předpokládanou cenu zakázky? Proč dnes stačí prokázat ekonomickou
214/1
2126
3905
a finanční způsobilost
čestným prohlášením?
Nebylo by lepší motivovat
podnikatelské
166/2 subjekty nastavením podmínek pro zadávání veřejných zakázek k udržení, případně vytváření nových pracovních míst a pravidelné157/4
mu odvodu daní?
157/3
Chápu, že v době řešení problému „metyl“, blížících se krajských, prezident163/2
ských voleb,161
ropné krize atd., mají naši
volení zástupci jiné problémy k řešení. Kdyby se ale přece jenom našel někdo, kdo by byl ochoten v dané věci
názoru malých a středních společnosti naslouchat, ozvěte se.
Váš potenciální volič.
157/6
Sv.
Bar
bo
179/2
2
237
ry
179/3
176
179/8
11
0/
3
4 e-UtilityReport vylepšuje ovládání i mapy
5 Pasport veřejného osvětlení v Milevsku
179/1
6 Registr subjektů technické infrastruktury
179/5
6071
179/4
179/7
179/6
179/6
ino
va
3097
Koz
177/1
180
177/3
244/1
177/3
177/4
177/4
257
244/2
/2
21
23
247
229/2
2321/1
229/1
3
6/
16
246/2
0/4
230/1
23
245
227
/2
228
228/2
31
14
228/1
226
141
 Jaromír Prošek
/2
168
218/2
6055
221/4
Příjemné
čtení Vám za HRDLIČKA GROUP přeje:
221/4
144
145
225
221/1
obchodní náměstek215
2217
2035/1
219
220
216
218/1
www.hrdlicka.cz
146/1
2033
aktuality
Služba e-UtilityReport ve Středočeském kraji!
Dne 9.9.2012 byl spuštěn provoz služby e-UtilityReport pro občany celého Středočeského kraje. V rámci nasazení jsme službu
rozšířili o celou řadu novinek, které mají za cíl uživatelům zjednodušit práci s mapovými podklady a také zákresem území pro
podání žádosti o vyjádření k sítím. Více o novinkách ve službě
e-UtilityReport se dočtete v samostatném článku na 4. straně
tohoto vydání.
Školicí centrum Villa Hrdlička nabízí své služby
Jsme velmi potěšeni Vašim zájmem o využívání prostor školicího centra v České Lípě. Pokud máte zájem o uspořádání školení
nebo o bližší informace, kontaktujte prosím vedoucí školicího
centra.
Villa Hrdlicka
Konference Export –
záchranná brzda v krizi
Zúčastnili jsme se konference "Export – Záchranná brzda v krizi",
která proběhla 29.6. v Parlamentu
ČR za účasti zástupců státu a soukromé sféry. V první části konference byla představena vládní
strategie podpory exportu. Ve
druhé části byly zorganizovány
osobní konzultace s obchodními
rady z 31 velvyslanectví ČR v zahraničí, v rámci kterých jsme projednali konkrétní možnosti spolupráce v zemích našeho zájmu.
Kontakt:
Bc. Kateřina Jarošová,
[email protected]
Rozvoj obchodních aktivit v Polsku
V posledních měsících jsme rozšířili naše obchodní aktivity
v Polsku, především v oblasti nabízení služeb MAWIS pro města a správce inženýrských sítí. O naší službu e-UtilityReport je
v Polsku zájem a v současné době intenzivně jednáme o její implementaci u prvních zákazníků. Naším cílem je rozšíření aktivit
na polském trhu a zajištění zakázek i v dalších oblastech naší
činnosti.
Navštivte nás na
21. konferenci ESRI
Rádi bychom Vás pozvali na 21.
konferenci GIS ESRI v ČR, kde zazní
náš příspěvek na téma Sběr dat sítě
NN a tvorba DSPS v ArcFM UT pro
VSD, a.s. Akce se koná ve dnech 24.
a 25.10.2012 v Kongresovém centru Praha. Podrobnosti se dozvíte
v programu akce.
Obnova vozového parku
V letošním roce dochází k další plánované obnově vozového parku napříč společnostmi
Hrdlička Group. Preferujeme
kvalitu a spolehlivost, a proto
jsme věrní české značce Škoda. Letos jsme zakoupili vozy
z modelových řad Fabia, Octavia a pro spolehlivost v terénu
využíváme vozy Škoda Yeti. Pro
nejnáročnější terénní práce
jsme pořídili Toyotu Hilux s pohonem 4x4.
Na obrázku můžete vidět Toyotu Hilux ve firemních barvách.
GEOREVUE 32 | 1. 10. 2012
2
komplexní služby
Rekonstrukce sil v cementárně Radotín
V roce 2006 nás požádal Ing. Mašek ze společnosti Českomoravský cement o spolupráci při rekonstrukci sil v radotínské cementárně. V letošním roce jsme dokončili geodetické práce spojené s úpravou vnitřku deseti sil pro osazení nové
technologie vykládky. Vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům zákazníka, i když jsou leckdy velmi „speciální“. Tak
tomu bylo i v případě geodetických prací na této zakázce, kde šlo o dodržení požadované milimetrové přesnosti, ale
také o návrh způsobu řešení a práci v extrémních podmínkách.
Jak vypadá silo z vnější
strany, snad každý ví.
Zevnitř ho ale viděl málokdo. Válec o vnitřním průměru 12,4 m a výšce cca 25
m. Deset sil pojme 4 tisíce tun skladovaného cementu.
Dno má v příčném směru tvar písmene „ W“. V nejnižší
částí jsou dva paralelní kanály, které ústí do bočních
výpadů sila. Z vnější strany výpadů jsou šoupátka, která oddělují silo od vnější technologie dopravy cementu.
Na dně sil (cementových)
Úprava dna sil byla naším úkolem. Staré dno bylo postavené v jiných sklonech než požadoval projektant
nové technologie. Projektantům se to na papíře hezky
maluje, ale jak to vytyčit a realizovat v projektu neřeší.
Podařilo se mi vymyslet způsob, jak šikmé plochy vytyčit, ale zároveň také pomoci dodavateli stavby, což
byla firma Omega Teplotechna Praha a.s., dodržet rovinu všech šikmých ploch v požadované kvalitě provedení. Zpracoval jsem projekt úpravy dna dle parametrů zadaných projektantem, který se po zaměření
stávajícího stavu natransformoval. Projekt byl řešen
v půdorysu a deseti řezech. Při porovnání stávajícího
stavu a projektu bylo hned jasné, co se v každém profilu bude doplňovat nebo naopak bourat. V každém sile
bylo nutné vytyčit cca 130 bodů.
Problém byl, jak tyto body na šikmých stěnách stabili-
Cementová sila radotínské cementárny.
GEOREVUE 32 | 1. 10. 2012
Noční pohled na radotínskou cementárnu. (Zdroj: http://presskithc.cz/)
zovat. Původní stěny byly povrchově místy nesoudržné, nerovné po bourání a znečistěné prachem a sutí.
Navrhl jsem způsob stabilizace, kterým bylo možné
na šikmých plochách vytyčit body s potřebnou milimetrovou polohovou i výškovou přesností.
Vytyčované body byly v projektu úmyslně voleny
v řadách tak, aby byla možná jednoduchá kontrola
vytyčení pouhým okem. Vybočující bod z řady deseti
bodů by byl na první pohled zřetelný. První podélná
řada bodů byla rovnoběžná s dnem kanálu a zároveň sloužila k vytyčení výšky hrubé podlahy kanálů
pouhým odměřením metrem. Druhá řada byla volena
v ose kotevních desek osazované technologie. Dodavateli technologie pak nebylo potřeba nic vytyčovat. Stačil mu jen projekt, kde jsem uvedl vzdálenost
středu kotevní desky k sousedním bodům. Dodavatel
pak šikmé plochy doplnil stříkáním Torkretem do výšky vytyčeného roštu. Kontrola provedení vyrovnání
při provádění nástřiku byla jednoduchá. Horní hrany
roštu musely být zřetelné, ale nesměly vyčnívat nad
rovinu plochy.
Geodet akrobatem
Práce byly prováděny ve velmi prašných a hlučných
podmínkách s nedostatkem světla. Nejvíce problematické bylo zaměření původního stavu a zaměření vytyčovacích bodů vnitřní mikrosítě. Měření bylo prová-
3
komplexní služby
děno z žebříků. Totální stanice musela stát na hřebeni
šikmých stěn mezi výpadovými kanály. Pro postavení
nohou stativu jsme museli vybourat do stěn kapsy. Pro
jistotu jsme vždy svazovali nohy stativu provazem.
Ke každému silu bylo provedeno zaměření skutečného provedení, výpočet kubatur bourání, spotřeby
Torkretu a betonu pro výplň kanálů. Dosažené odchylky od projektu byly vždy jen v řádu několika milimetrů.
Jen pro představu: odbourávaná vrstva z šikmých stěn
0 až 40 cm o kubatuře cca 5 m3. Vyrovnání Torkretem
šikmých stěn vrstva 5 až 35 cm o kubatuře cca 20 m3.
Výplň kanálů 10 až 120 cm o kubatuře cca 20 m3.
S úspěchem jsme mohli tyto práce provádět jen díky
dobré spolupráci s pracovníky dodavatele stavby
Teplotechny Omega Praha a pracovníky společnosti
Českomoravský cement Ing. Maškem, Ing. Nevludem
a Ing. Pouchem. A za to jim děkuji. Na této zakázce
nám velmi pomohly zkušenosti a znalosti jiných oborů, ne jen z geodézie. Za svojí letitou praxi jsem leccos
na stavbách okoukal i si na vlastní kůži vyzkoušel.
 Jiří Bžoch
Práce v cementových silech byla ekvilibristickou lahůdkou.
e-UtilityReport vylepšuje ovládání i mapy
V minulém vydání jsme Vás informovali o spuštění celorepublikového provozu služby e-UtilityReport ve zkušebním
provozu. Toto září bylo pro naši službu také velmi důležité. Stavebníci i široká technická veřejnost mají od 10.9. možnost využít automatizované online podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí na území působnosti všech
106 středočeských stavebních úřadů.
Vylepšené prostředí
Služba e-UtilityReport nově nabízí vylepšené prostředí pro práci s mapou a řadu dalších novinek. Cílem inovací bylo uspokojení požadavků především Vás, žadatelů. Vylepšili jsme pro Vás způsob vyhledávání adres.
Systém nyní automaticky „našeptává“ nejvhodnější
výsledky zadané adresy.
Samozřejmostí je i ovládání pohybu v mapě pomocí
myši. Vylepšili jsme funkce pro editaci již zakresleného polygonu, takže žadatel může jednoduše přidávat
a posunovat vrcholy polygonu. Milou drobností je
i možnost ukončení zákresu zájmového polygonu pomocí dvojkliku myši. Věříme, že orientaci ulehčí i nová
mapová vrstva leteckých snímků vysoké kvality a také
základní mapy v širokém rozsahu měřítek.
Další vylepšení nás čekají
Vylepšení fungují v přístupu celorepublikového provozu služby e-UtilityReport a dále v přístupu pro podání
žádosti v rámci Středočeského kraje. V brzké době plánujeme rozšířit zmíněná vylepšení také na přístupové
body dříve zapojených měst a subjektů technické in-
GEOREVUE 32 | 1. 10. 2012
Nové mapové okno služby e-UtilityReport.
frastruktury. Prozatím je služba v testovacím provozu,
a proto prosíme o trpělivost. Vzhledem k zásadním
úpravám ve službě e-UtilityReport, uvítáme Vaše postřehy a návrhy na zlepšení. Vaše dotazy a připomínky
prosím směřujte na naše Zákaznické centrum.
 Jan Kohout
4
komplexní služby
Pasport veřejného osvětlení v Milevsku
Mezi hlavní činnosti GIS oddělení firmy Hrdlička patří zpracování a aktualizace digitálních technických map měst
(DTMM), aktualizace územně analytických podkladů a zpracování pasportů majetku ve správě městských úřadů.
O vzniku kompletního pasportu veřejného osvětlení v Milevsku se dočtete v následujícím článku.
Pasport byl pořizován pro Městský úřad Milevsko na
území všech jeho místních částí. V první fázi prací byly
se zástupci městského úřadu konzultovány požadavky města na funkčnost pasportu. Ten, jak se ukázalo,
má sloužit jednak k přehledu o majetku ve správě
města i jako podklad pro případnou rekonstrukci veřejného osvětlení a zavedení úspornějších světelných
zdrojů. Z toho důvodu musel být pasport doplněn
i o vzdálenosti mezi jednotlivými osvětlovacími body.
Poněkud nezvyklým požadavkem bylo určení polohy
lamp v souřadnicích WGS-84, které používají zařízení
GPS, aby jejich přesnou polohu v terénu bylo možné
najít pomocí nejběžnější navigace.
Uplatňujeme mezioborové znalosti
Při tvorbě pasportu byl kladen hlavní důraz na technické parametry osvětlovacích těles a způsob jejich
uchycení na sloupech lamp VO. Jako požadované
výstupy z pasportu byl výběr lamp VO podle názvu
ulice, případně místní části, podle čísla zapínacího
bodu, případně kombinací předešlých požadavků.
Ukázka pasportu VO včetně zákresu kót jednotlivých lamp.
Jako podklad pro tvorbu pasportu byla poskytnuta
dokumentace ke kabelovým rozvodům VO od Služeb
města Milevska a také aktuální DTMM.
Práce v terénu zaměřené na sběr potřebných dat proběhly v květnu, kdy byly všechny objekty VO zdokumentovány, doměřena jejich poloha, výška a vyložení
osvětlovacích těles a ve spolupráci se Službami města
Milevska určovány typy osvětlení, přičemž zpřesňování části typů a parametrů bylo provedeno naší společností, díky odborným znalostem a zkušenostem. Do
popisu technických parametrů byla doplněna i patice
(kryt kabelů u některých starších typů sloupů), protože pracovníci městského úřadu by chtěli právě tyto
typy lamp přednostně modernizovat, aby se zabránilo
případným úrazům po jejím rozbití.
Rychlost a účelnost
Od zaslání naší cenové nabídky, kterou zpracovalo
obchodní oddělení, po odevzdání pasportu objednateli, celá akce trvala necelé tři měsíce. Celkově bylo
do pasportu zahrnuto 1091 lamp VO a 21 zapínacích
bodů k nim. Věříme, že pasport bude využíván k plné
spokojenosti zákazníka a bude splňovat všechny jeho
požadavky.
Ukázka nového typu osvětlení v Milevsku
GEOREVUE 32 | 1. 10. 2012
 Zdenko Totušek
5
komplexní služby
Registr subjektů technické infrastruktury
V červnu 2011 byl spuštěn projekt Registru subjektů technické infrastruktury (RSTI). Integrací dat státních úřadů s celorepublikovou působností, správců sítí i stavebních úřadů tak vznikla unikátní evidence, která si klade za cíl zefektivnit
a zjednodušit komunikaci mezi zúčastněnými subjekty. Nyní se projekt dostává do fáze spuštění veřejného přístupu.
Projekt RSTI si klade za cíl poskytovat
základní
informace o územní působnosti subjektů, které mají vztah
k technické infrastruktuře včetně informace o aktuálním způsobu podání žádosti o vyjádření k existenci
sítí a aktuální kontaktní údaje dotčených subjektů.
V polovině roku 2011 bylo zahájeno datové naplnění registru. Prvotním zdrojem dat byly dostupné evidence vedené u celorepublikových úřadů, jako jsou
Energetický regulační úřad, Český telekomunikační
úřad, Ministerstvo zemědělství ČR. Z důvodu zpřesnění těchto údajů byla začátkem roku 2012 spuštěna
masivní kampaň, kde bylo osloveno přes 3000 subjektů technické infrastruktury, z nichž se do projektu
zapojila polovina. Všichni tito správci technické infrastruktury si budou moci udržovat údaje o svých sítích
pomocí změnového řízení.
V současnosti probíhá ověřování sesbíraných dat jednotlivými stavebními úřady, které mají možnost (pomocí jednoduchého webového formuláře) doplnit do
registru drobné regionální správce.
Pomůže podnikatelům i úřadům
Občanům, stavebním úřadům i institucím RSTI formou přehledného výpisu poskytuje on-line informace
o územním výskytu technické infrastruktury a jejich
vlastnících a provozovatelích pro každé katastrální
území ČR. Součástí výpisu je také informace o způsobu podání žádosti a získání vyjádření k existenci sítí.
Samozřejmostí je propojení RSTI s Administrativním
registrem ekonomických subjektů (ARES, který zaručuje publikaci aktuálních kontaktních údajů.
Výstupy RSTI
Abychom zvýšili informovanost veřejnosti a zefektivnili komunikaci občanů a úřadů se subjekty, rozhodli
Katastrální území Vítkov u Sokolova (Sokolov); kód k.ú. 782963
Základní údaje o vyjadřujících se subjektech technické infrastruktury
Subjekt:
Údaje validoval:
Typ infrastruktury:
Kontaktní místo:
Podání žádosti:
Převzetí vyjádření:
Subjekt:
Údaje validoval:
Typ infrastruktury:
Kontaktní místo:
Podání žádosti:
Převzetí vyjádření:
Subjekt:
Název:
IČ:
Adresa sídla subjektu:
Web (informace o podání žádosti):
Poznámka:
Subjekt
Stavební Úřad
Název útvaru:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Úřední hodiny:
Poznámka:
Způsob:
Způsob:
Název:
IČ:
Adresa sídla subjektu:
Web (informace o podání žádosti):
Poznámka:
Subjekt
Stavební Úřad
Název útvaru:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Úřední hodiny:
Poznámka:
Způsob:
Způsob:
Název:
IČ:
Adresa sídla subjektu:
Web (informace o podání žádosti):
Poznámka:
Subjekt
Stavební Úřad
ČD ‐ Telematika a.s.
61459445
Pod Táborem 8a, 190 00 Praha 9
stále se dotazovat na působnost na SÚ
6.6.2012
Telematické systémy
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
+420 972 524 648
+420 724 037 610
poštou
poštou
ČEPS, a.s.
25702556
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
30.4.2012
Elektřina ‐ přenos
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
[email protected]
přímým zápisem do databáze
poštou
Podání žádosti:
Převzetí vyjádření:
Název útvaru:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Úřední hodiny:
Poznámka:
Způsob:
Způsob:
České Radiokomunikace a.s.
24738875
U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
6.6.2012
Sdělovací vedení
U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
+420 242 411 971
poštou
poštou
Subjekt:
Název:
ČEZ Distribuce, a. s.
Ukázka části výpisu z RSTI pro zadané katastrální území.
Údaje validoval:
jsme se publikovat na portálu RSTI on-line údaje pro
katastrální území formou tzv. výstupní sestavy.
Jedná se o výpis údajů pro všechny vyjadřující se subjekty, které mají technickou infrastrukturu v zadaném
katastrálním území. Výstupní sestava ve formátu PDF
se zobrazí po zadání názvu katastrálního území, případně názvu obce.
Každý subjekt má vlastní tabulku, ve které jsou uvedeny jednak základní údaje o subjektu a pak údaje
jednotlivých kontaktních míst, na která se mají posílat
žádosti z daného KÚ.
Typ infrastruktury:
Kontaktní místo:
Využijte možnosti hromadného podání žádosti dotčeným subjektům webovou aplikací e­Utility Report na adrese http://zadost.mawis.eu/.
Strana 1 z 5
Integrace s dalšími systémy
Velký přínos nejen pro odbornou veřejnost je propojení RSTI se službou e-UtilityReport. Vybudování RSTI
a propojení s dalšími registry napomůže zefektivnění
komunikace mezi subjekty technické infrastruktury,
stavebníky a stavebními úřady a významnou měrou
přispěje k budování eGovernmentu v České republice.
Další informace o projektu RSTI naleznete na www.rsti.
cz.
 Radomíra Horová
Vyhledání katastrálního území, pro které RSTI vytvoří výpis.
GEOREVUE 32 | 1. 10. 2012
6
tiráž
Na tomto čísle se podíleli
Společnosti Hrdlička Group
Jiří Bžoch
geodet Praha
Rekonstrukce sil v cementárně Radotín
HRDLIČKA spol. s r. o.
vedoucí oddělení marketingu
e-UtilityReport vylepšuje ovládání i mapy
Síť regionálních poboček
Beroun – Brno – Česká Lípa – České Budějovice
Cheb – Písek
Jiráskovy
sady – Plzeň – Praha – Příbram – Rakovník
Strakonice – Teplice
ry
Ing. Jan Kohout
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
T +420 235 521 822 | F +420 235 521 827
[email protected]
www.hrdlicka.cz
Sv.
Bar
bo
Ing. Zdenko Totušek
vedoucí oddělení GIS
Pasport veřejného osvětlení v Milevsku
Ing. Radomíra Horová
projektová vedoucí RSTI
GIS SERVIS PRAGUE spol. s r. o.
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5
T +420 235 521 822 | F +420 235 521 827
[email protected]
www.hrdlicka.cz
Koz
ino
va
Registr subjektů technické infrastruktury
HRDLIČKA – SLOVAKIA s. r. o.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
T +421 557 289 043 | F +421 557 289 045
[email protected]
www.hrdlicka.sk
Hrdlicka – Hungária Kft.
Puskás Tivadar u. 4, 9027 Györ
T +36 96 310 198 | F +36 96 310 198
[email protected]
www.hrdlicka.hu
GEOREVUE (C) 2012 All rights reserved
Redakce: Ing. Jan Kohout
Sazba a zlom: Ing. Jan Kohout
[email protected]
www.hrdlicka.eu
GEOREVUE 32 | 1. 10. 2012
Geodata Bulgaria EOOD.
Mladost 1, bl. 24, vh. 2, Sofia 1784
T +359 2 876 5000 | F +359 2 876 5000
[email protected]
www.geodata.bg
7

Podobné dokumenty

Sanace - teorie

Sanace - teorie Základní podklady průzkumu Základní mapa ČR 1:10 000 – seznámení se s geografií lokality, blízkými vodními toky a plochami Geologické podklady - Vodohospodářská mapa - Geologické mapy - Česká geol...

Více

25_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro

25_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro v této oblasti, se budeme s kladným hodnocením setkávat stále častěji. Jaké jsou z Vašeho pohledu přínosy služby pro pracovníky E.ONu, kteří připravují vyjádření? Službu e-UtilityReport jsme v E.ON...

Více

ombran PWS 50/50 (pracovní verze) - MC

ombran PWS 50/50 (pracovní verze) - MC * Veškeré technické hodnoty, pokud není uvedeno jinak, jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

Více

26_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro

26_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro žadateli. Zpracovatelé vyjádření mají zároveň k dispozici nástroje pro zobrazení zájmového území žadatele na podkladu dosavadních sítí i rozvojových záměrů s vyznačením ochranných pásem. Jako poloh...

Více

29_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro

29_cz_web - HRDLIČKA spol. s ro Projektováním v oboru technologická zařízení staveb se specializací na energetiku se firma HRDLIČKA spol. s r.o. zabývá již od roku 2004. Právě v roce 2011 došlo k posílení této činnosti, jedné z k...

Více

Ceník Cena CZK Číslo výrobku Rok Auto AUDI BMW BENZ

Ceník Cena CZK Číslo výrobku Rok Auto AUDI BMW BENZ SKYLINE R32 GTS4 (2WD) SKYLINE R32 BNR32 (4WD) SKYLINE R33 BCNR33 (4WD) SKYLINE R33 GTST (2WD) SKYLINE R34 BNR34 (4WD) SKYLINE R34 (2WD) SKYLINE R34 COUPE SILVIA 240SX (S13) SILVIA 240SX (S14) SILV...

Více