Broušení a leštění - Elektrické nářadí

Komentáře

Transkript

Broušení a leštění - Elektrické nářadí
Broušení
a leštění
Back
358 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Sortiment brusiva od firmy Bosch
Špičková kvalita podle průmyslové normy
Broušení a leštění | Přehled | 359
Příslušenství Bosch 11/12
Pro vynikající výsledky při broušení všech materiálů nabízí firma Bosch
vhodné brusivo pro téměř jakýkoli požadavek a jakékoli použití. Výzkum
a vývoj se přitom řídí podle požadavků, se kterými se uživatelé musí
denně vypořádávat. Úzká spolupráce se špičkovými výrobci barev a laků
zaručuje vývoj nového brusiva pro nejkvalitnější zušlechťování povrchů.
Flexibilní brusivo na podkladu vyrábí ve špičkové kvalitě podle průmyslové normy společnost sia Abrasives ve Švýcarsku. Průběžné inovace
a progresivní řešení broušení umožňují rychle a kompetentně reagovat
na měnící se potřeby trhu a zákazníků.
Program doplňují výrobky z brusného rouna v oblasti netvarovacího
opracování povrchů a vysoce kvalitní brusivo na pěnové hmotě, které se
vyrábí v Anglii.
Od brusiva pro ruční broušení až po vhodné brusivo pro veškeré běžné
ručně vedené elektrické nářadí: Bosch nabízí profesionální a rozsáhlý
sortiment brusiva, který požadují řemeslníci. Vynikající kvalita výrobků
a struktura sortimentu, zaměřeného na příslušná použití, přitom
zaručuje ještě úspěšnější prodejnost a tedy spokojenější zákazníky.
360 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Brusná rouna pro ruční broušení od firmy Bosch
Mimořádně rychlý postup práci při konstantně
kvalitním výsledku
Best for Finish a Expert for Finish
Brusné rouno pro ruční broušení
Ve srovnání s brusivem pro ruční broušení na
podkladu se brusné rouno pro ruční broušení Best
for Finish a Expert for Finish vyznačuje mnohem větší
flexibilitou a tvarovou přizpůsobivostí. Díky tomu
lze u každého obrobku dosáhnout stejnoměrného
povrchu. Broušení bez otřepů je hračka. Otevřená
struktura brání zanášení brusiva.
Brusné rouno pro ruční broušení je optimální
na kovové povrchy, plasty, povrchové úpravy
a kompozitní materiály
Broušení a leštění | Přehled | 361
Příslušenství Bosch 11/12
Bez problémů lze odstranit popouštěcí barvy, aniž by došlo ke změně geometrie obrobku. Struktura svaru zůstává
zachovaná a přitom lze dosáhnout pěkného pravidelného
obroušení.
Brusné rouno pro ruční broušení lze použít i pro nářadí.
Pracujte s nízkou rychlostí a malým přítlakem.
Brusné rouno pro ruční broušení je vhodné také pro odstra-
Best for Finish Coarse
hrubá (A)
Best for Finish Bright
střední (S)
Best for Finish Matt
velmi jemná (A)
Expert for Finish
velmi jemná
(GP)
ideálně vhodné
vhodné
če
ní
zrn
Žil
ito
ko
sti
v
tilé an
ý
o
p
c
br
ou eli – ovr
c
še
ní dok h na
do on
u
Žil
ma čov šlec
k
tu ac htilé ovan
í
br oce ý po
ou li – vr
c
še
ní dok h na
do on
u
les čov šlec
ku ac hHe
í
d
lez váb
ný né
ch po
ko vrc
ve
ch hy n
an
Př
ež
ípr
eúp av
rav a p
u/ ro
ga po
lva vr
niz cho
ac vo
Od
i
u
s
ba traň
rev ov
á
na ní
uš po
lec po
hti ušt
ě
lé
oc cích
eli
Vš
eo
be
cn
éč
išt
ěn
Od
í
s
ný traň
ch
o
mí ván
st í s
lab
ěz
ox
Od
ido
str
va
ne aň
že
o
lez ván
né í s
ko var
vy ů –
La
ky
do – d
ma ok
tu onč
ov
ac
íb
ro
uš
en
í
na
Oz
Vý
ro
be
k
ňování starých nátěrů.
Zrnitost hrubá:
střední:
K80
K120
velmi jemná: K320
Typ zrn A:
S:
GP:
kysličník hlinitý
karbid křemíku
univerzální použití
362 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Brusivo na pěnové hmotě pro ruční broušení
Optimální pro veškeré oblasti použití
Brusné houby bez rozpouštědel
Brusivo Bosch na pěnové hmotě se oproti konkurentům
Vypařováním rozpouštědel se u běžných brusných
vyznačuje následujícími přednostmi:
hub časem snižuje kvalita přilnutí brusného zrna.
Vyšší brusný výkon a vyšší kvalita obroušení po
Brusná zrna vypadávají. Brusný účinek se snižuje.
celou dobu životnosti
Podstatně delší životnost
Brusné houby a podložky Bosch vznikají pomocí
plynulého a ekologického výrobního procesu bez
rozpouštědel. Díky jedinečné technologii pojiva je
dosaženo mimořádně flexibilní a trvalé kvality přilnutí
brusného zrna.
Jedinečná technologie posypu zaručuje bezvadnou
vrstvu zrn, dokonce i na hranách brusiva.
Pro vynikající povrch, i na špatně přístupných
místech
Broušení a leštění | Přehled | 363
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Profile
Díky speciálnímu tvaru ideální na profilované obrobky
Best for Flat and Edge
Optimálně se hodí pro broušení dřeva před lakováním
Best for Contour
Ideální pro obrušování a přibrušování barev, plniv a starých
Best for Flat and Edge
střední
Best for Flat and Edge
jemná
Best for Flat and Edge
velmi jemná
Best for Profile
jemná
Best for Contour
střední
Best for Contour
jemná
Best for Contour
velmi jemná
ideálně vhodné
vhodné
Zrnitost střední:
jemná:
Br
ou
še
ní
dr
áž
ek
ap
Br
ou
loc
tva šen
h
ro í
va
ný
ch
plo
ch
Br
o
dr ušen
áž
ká í ná
ch těr
an ův
Ob
ap
ru
loš
a c šo
e
hy ván
vý bn í s
ch ýc té
úp h m kaj
rav ís ící
t u ba
po rvy
vrc
Br
ho
ou
ob šen
ro
í
bk pro
ů
filo
va
ný
ch
še
ní
lak
ů
Br
ou
pln šen
íb
iv
a s ar
tar ev,
ýc
hl
ak
Br
ů
ou
ko šen
vu
, p í dře
las va
tu ,
ro
u
Me
zib
ní
če
na
Oz
Vý
ro
be
k
zrn
ito
sti
laků na dřevě, kovu a plastu
P180-P240
P240-P320
velmi jemná P320-P500
364 | Broušení a leštění | Přehled
Požadavky
pro dosažení dokonalých povrchů
Cílem broušení je dosáhnout perfektní kvality
povrchu pro:
Bezchybné a hladké povrchy
Jemné strukturování povrchu obrobku
Optimální nanesení základního nátěru
Sníženou spotřebu laku při mezibroušení při
lakování díky povrchu bez vláken
Stejnoměrnou tloušťku obrobku (kalibrace)
Hospodárné použití brusek
Příslušenství Bosch 11/12
Broušení a leštění | Přehled | 365
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Wood – kvalitní spojování pásů pro dokonalé obroušení, méně
prachu díky antistatické povrchové úpravě brusných pásů
Jedinečná a chráněná technologie spojování zaručuje,
Antistatická vrstva brusných pásů zabraňuje tomu,
že brusné pásy mají trvale vysokou kvalitu a vytváří
aby se brusivo, nářadí a obrobek v důsledku broušení
skvělé povrchy. Konečná úprava a spojování pásů jsou
nabíjely elektrostatickým nábojem.
mimořádně důležité prvky výroby brusného pásu:
musí být přizpůsobené podle použití a příslušného
brusiva. Každý spoj pásu ve velké míře ovlivňuje kvalitu
Přednosti:
povrchu všech obrobků, neboť i ty nejnepatrnější ne-
Delší životnost a hospodárnější práce
přesnosti jsou na obrobku vidět.
Nepatrné ucpávání brusiva
Účinné odsávání prachu
Přednosti:
Žádné stopy po chvění a rázech
Nejpřesnější, čistý pás bez zbytků lepidla
Specifické spojování pásů podle typu použití
Vysoká stabilita a odolnost proti roztržení pro
dlouhou životnost
Nářadí, povrchy a obrobky bez prachu
Čisté pracovní prostředí
366 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Best for Paint – dlouhá životnost a vysoký úběrový výkon díky speciální
povrchové vrstvě se stearanem
Účinná látka stearan vápníku se u brusiv Bosch Best
Výhody povrchové vrstvy se stearanem:
for Paint nanáší jako přídavný povlak. Tento vosku
Zabraňuje ucpávání
podobný krycí materiál umožňuje zjednodušené
Lepší úběrový výkon
odstranění brusného prachu – hlavně částic barvy –
z povrchu brusiva.
Díky jedinečné technologii povlakování je stearan
rovnoměrně rozvrstven na krycím pojivu. Výsledkem
je, že stearan spojuje velmi lehký prach z laku do
shluků, které pak lze snadněji odsávat. Navíc stearan
při broušení laku ochlazuje lakovaný povrch.
Až x delší životnost než brusiva bez speciální
povrchové vrstvy
Příslušenství Bosch 11/12
Broušení a leštění | Přehled | 367
Best for Inox – mimořádně chladné broušení díky vysoce aktivní
ochranné vrstvě. Vysoce aktivní účinné látky snižují vznik vysokých
teplot při broušení ušlechtilé oceli.
Speciální vrstva s vysoce aktivními účinnými látkami
se používá především při obrábění ušlechtilé oceli.
Snižuje se vyvíjení vysokých teplot a zabraňuje se
oxidaci povrchu obrobku. Vysoce aktivní účinné látky
u brusiv Bosch Best for Inox usnadňují tvorbu třísky,
snižují teplo vznikající třením, a chrání tak brusné
zrno před opotřebením.
Přednosti:
Chladné broušení
Nedochází k téměř žádnému zabarvení obrobku
Výrazně omezené odlétávání jisker
368 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Optimální konečná úprava
pro dokonalé povrchy
Dokonalé povrchy díky jedinečnému způsobu
Perfektní struktura povrchu díky zvláštnímu změkčení
lisování pomocí matrice
Aby se zabránilo samovolnému vylamování zrn při
Pomocí nejmodernější výrobní techniky jsou zajištěny
broušení v důsledku neustále se měnícího namáhání
čistě řezané hrany a přesné otvory v konstantně
tlakem a ohybem, je brusivo ošetřeno lineárním
vysoké kvalitě.
změkčovacím procesem. Brusivo je díky tomu velmi
flexibilní. Změkčováním – narušováním celistvé plochy
brusných zrn – je dosaženo stejnoměrné pružnosti
Přednosti:
celého brusného materiálu. Což je vlastnost, která je
Nesnižuje se kvalita
nepostradatelná zejména u brusných papírů pro ruční
Čisté otvory téměř bez otřepů
broušení a rolí.
Nevylamuje se zrno
Přednosti:
Flexibilní a praktické
Lze ho jednoduše utrhnout, ustřihnout nebo složit
na požadovanou velikost
Nevylamuje se zrno
Nevylamuje se nosná vrstva
Broušení a leštění | Přehled | 369
Příslušenství Bosch 11/12
Velur
Velmi tenký velur Direct Force ve srovnání s běžným
silným velurem zaručuje optimální přenos síly při každém typu broušení povrchu.
Přednosti:
Větší výkon při menším přítlaku
Větší úběr materiálu
Odolný a s dlouhou životností
Odolnost vůči prachu, vlhkosti a kolísání teplot
Velur Bosch Direct Force (tenký velur)
Standard (silný velur)
Velur Direct Force zaručuje přímý
Běžný silný velur způsobuje vůli
přenos síly z brusného talíře na
mezi brusným talířem a brusným
brusný papír. Výsledek: maximální
papírem. Výsledek: nižší brusný
brusný výkon.
výkon kvůli ztrátě síly.
370 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Komponenty brusiva
pro dokonalé povrchy
Struktura flexibilního brusiva
Struktura flexibilního brusiva: První fixování brusných
zrn na podkladovém materiálu zajišťuje základní pojivo.
Nanášení druhé vrstvy pojiva se provádí po sušení
a slouží k definitivnímu upevnění brusného zrna na
nosném materiálu.
Na krycí pojivo lze nanášet ještě další povrchové
vrstvy. V podstatě se jedná o látky, které působí proti
předčasnému ucpávání nebo zanášení brusiva při
broušení nebo o přídavné látky, které mají chladicí
efekt při náročném broušení kovových materiálů.
Struktura brusiva
Brusné zrno
Zirkonkorund, hnědý korund, poloušlechtilý korund, bílý
korund, karbid křemíku
Přídavná povrchová vrstva
Stearany, vysoce aktivní (chladicí) účinné látky, antistatické
vrstvy
Krycí pojivo
Syntetické pryskyřice, klih, účinné látky, plniva, barviva
Základní pojivo
Syntetické pryskyřice, klih
Podklad
Papír, tkanina, fíbr
Broušení a leštění | Přehled | 371
Příslušenství Bosch 11/12
Podklady – jako podklad se u flexibilního brusiva používá papír, tkanina,
plastové fólie, vulkanizovaný fíbr, pěnová hmota nebo kombinace papíru
a tkaniny
Tyto podklady dodávají brusivu specifické vlastnosti
ohledně přilnavosti, roztažnosti, odolnosti proti
roztržení, pevnosti v tahu, flexibility a stability –
v závislosti na požadavcích příslušného procesu.
Podklad
Flexibilita podložky
Odolnost proti roztržení podložky
vysoká
vysoká
nízká
nízká
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
Papír
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Vlákno
V8−
Papír
V6−
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Vlákno
V8−
V6−
Papír
(kód)
g/m2
Oblast použití
Tkanina
(kód)
Vlastnosti
Oblast použití
A
< 85
Ruční broušení, jemné broušení
H
Maximálně
flexibilní
Jemné broušení, broušení
profilů
B
86 – 110
Ruční broušení, jemné broušení
JJ
Vysoce flexibilní
Broušení kontur, jemné
broušení, broušení profilů
C
111 – 135
Ruční broušení, broušení ručním
nářadím
J
Flexibilní
Broušení kontur
D
136 – 220
Broušení ručním nářadím, strojové
broušení
X
Tuhá/těžká
Vysoce výkonné pásové
broušení
E
221– 270
Strojové broušení (lehký široký pás)
Y
Tuhá/mimořádně
těžká
Vysoce výkonné pásové
broušení
Vlákno
Vlastnosti
Oblast použití
Vulkanizovaný
fíbr
0,65/0,80/0,85
Rotační broušení kovu,
kamene
372 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Pojiva – dnes už jen systémy pojiv bez obsahu rozpouštědel, kterým je
v závislosti na oblasti použití dodávána pružnost pomocí různých disperzí
Díky použití těchto systémů lze vyrobit velmi tvrdá
a tedy výkonná brusiva. Na druhé straně tak ale lze
vyrobit také maximálně flexibilní výrobky pro
dokončovací práce. Zvířecí klihy (kožní klihy) se
dnes používají již jen v ojedinělých případech.
Základní pojivo
Základní pojivo
Krycí pojivo a aktivní chladicí substance
Krycí pojivo
Aktivní chladicí substance
Pomocí základního pojiva se brusná zrna upevní v požadované
Krycí pojivo definitivně spojuje brusná zrna navzájem
poloze a požadovaném rozvrstvení na podkladu. Jako pojivo se
a s podkladem. Jako pojivo se používají především syntetické
používají především syntetické pryskyřice.
pryskyřice. Podle oblasti použití brusiva se používají měkčí,
elastičtější nebo tvrdší, houževnatější pojiva. Tvrdost pojiva
ovlivňuje agresivnost a životnost brusiva.
Pro broušení oceli se přidávají aktivní chladicí substance, které
snižují teplotu broušení. Přídavné vrstvy se stearanem zabraňují
zanášení povrchu brusiva brusným prachem.
Broušení a leštění | Přehled | 373
Příslušenství Bosch 11/12
Brusná zrna – tvrdost a houževnatost brusných zrn, která vyplývá
z výchozího materiálu, je rozhodující pro vlastnosti a použití brusiva
Nejpoužívanějšími brusnými minerály jsou dnes
korund a karbid křemíku v nejrůznějších formách.
Stále více se používají také nové minerály, jako je
zirkonkorund, keramický korund a diamant. Podíl
přírodních minerálů, jako je granát a smirek, silně
klesá. Tvrdost a houževnatost brusných zrn, která
vyplývá z výchozího materiálu, je rozhodující pro
vlastnosti a použití brusiva.
Brusná zrna
Brusné minerály: tvrdost a houževnatost
Tvrdost (Mohsova stupnice tvrdosti)
100
Karbid křemíku
98
Bílý korund
96
94
Hnědý
92
Poloušlechtilý
90
korund
Zirkonkorund
28
30
korund
88
86
84
82
80
78
76
24
26
Houževnatost (podle metody Batelle)
Brusná zrna
Obrábění
Brusná zrna
Obrábění
Zirkonkorund
Legované oceli, desky
z minerálních vláken
Bílý korund
Dřevo
Hnědý korund
Kovy všeobecně
Karbid křemíku
Šedá litina, kámen, tvrdé dřevo, sklo
Poloušlechtilý korund
Kov, dřevo
374 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Karbid křemíku (SiC)
Oxid hlinitý
Zirkonkorund
Vyrábí se v elektrické odporové
(elektrokorund Al2O3)
Zirkonkorund se vyrábí roztave-
peci ze směsi 60 % křemenného
Bauxit, který obsahuje oxid hli-
ním směsi dioxidu zirkonu (ZrO2)
písku a 40 % ropného koksu. Při
níku v relativně čisté formě, se
a kysličníku hlinitého (Al2O3)
teplotě 1 900 - 2 200 °C pak ze
napřed kalcinuje. Přitom ztrácí až
v přesně definovaném směšova-
směsi krystalizuje SiC. Příměsi pi-
30 % obsahu vody. Proces tavení
cím poměru. Při teplotě kolem
lin a kuchyňské soli podporují jeho
pak probíhá v obloukové peci při
1 900 °C vznikne mikrokrystalická
čistotu. Krystalické ostrohranné
teplotách nad 2 000 °C za přidá-
struktura, čímž se uvolňují vždy
bloky u jádra každé taveniny jsou
vání koksu a železných pilin. Při
nové řezací plošky a vzniká samoostřicí efekt.
pak dále upravovány lámáním,
ochlazení šarže krystalizuje vrchní
čištěním a tříděním. Tvrdá, ostro-
díl taveniny do tvrdé, tuhé hmoty
hranná a drsná struktura – to jsou
s obsahem cca 96 % Al2O3. Další
Díky vysoké tuhosti se zirkonko-
vlastnosti, které SiC předurčují
úpravy jsou stejné jako u SiC – lá-
rund výborně hodí k broušení
k opracovávání tvrdých a houžev-
mání, čištění a třídění. Podle obsa-
ušlechtilých ocelí.
natých materiálů.
hu Al2O3 rozlišujeme:
Legovaná ocel
Sklo
Bílý až růžový ušlechtilý
Šedá litina
korund 99 %
Kámen
Hnědý korund 94 - 97 %
Laky
Černý korund 70 - 85 %
Desky z minerálních vláken
Keramika
Titan
Syntetický korund je velmi tvrdý
Guma
a tuhý, a je proto vhodný zejména
Plasty
k opracování materiálů s dlouhými
šponami:
Kov
Dřevo
Barvy
Lak
Mikrozrnitosti
Makrozrnitosti
Zrnitost (P)
Střední zrno
Zrnitost (P)
Ø µm–1/1 000 mm
Střední zrno
Ø µm–1/1 000 mm
Zrnitost (P)
Střední zrno
Zrnitost (P)
Ø µm–1/1 000 mm
Střední zrno
Ø µm–1/1 000 mm
16
1324
60
269
240
58,5
600
25,6
20
1000
80
201
280
52,2
800
21,8
24
764
100
162
320
46,2
1000
18,3
30
642
120
125
360
40,5
1200
15,3
36
538
150
100
400
35
1500
12,6
40
425
180
82
500
30,2
2000
10,3
50
336
220
68
2500
8,4
Broušení a leštění | Přehled | 375
Příslušenství Bosch 11/12
Norma FEPA*
Velikost zrna P16
16 otvorů síta na 1 palec lineárně
Velikost zrn se označuje číslem zrn. Číslo zrn odpovídá počtu
otvorů síta na palec (lineárně), 1 palec = 25,4 mm.
25,4 mm
25,4 mm (1")
* www.fepa-abrasives.org
376 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Posyp
Elektrostatický posyp
+
Brusná zrna jsou nabitá elektrostatickým nábojem
(opačným, kladným nábojem) a jsou přitahována
podkladem s naneseným pojivem. V elektrostatickém
poli jsou brusná zrna nasměrována tak, aby na podklad
s pojivem dopadla podélnou osou kolmo. Brusiva
s elektrostatickým posypem jsou agresivní a dosahují
–
většího brusného výkonu než brusiva s mechanickým
posypem. Výhody oproti klasickému posypu působením
přitažlivosti* jsou:
Optimální množství zrn
Perfektní kvalita přilepení brusného zrna
Jednotná poloha zrn
Větší prostor pro odvod třísek
Rovnoměrné a opakovatelné rozložení zrn
* Při mechanickém posypu nebo posypu působením přitažlivosti padají
nanášená brusná zrna na podklad se základním pojivem volně pomocí
posypového zařízení.
Uzavřené rozložení
Otevřené rozložení
Krycí pojivo
Základní pojivo
Podklad
Brusná zrna jsou na podkladu rozmístěna bez mezer a pokrývají
Brusná zrna jsou rozmístěna s definovanými mezerami a pokrývají
celý povrch. V případě uzavřeného rozložení je v záběru více
cca 50 - 70 % povrchu. V případě otevřeného rozložení brusiva
hrotů zrna, úběrový výkon je vyšší a drsnost nižší.
zabírá méně zrn a používají se na hliník, měkké dřevo, barvy
a laky.
Broušení a leštění | Přehled | 377
Příslušenství Bosch 11/12
Program brusiva
Nové označení
Staré označení
Přednosti brusiva
Materiály
Best for Paint
White Paint
Technologie zabraňující
předčasnému zanášení, až
čtyřnásobná životnost
Barvy, laky, plniva, tmely
Best for Wood
Red Wood-top
Vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost
Dřevěné materiály, tvrdé
dřevo, dřevotřískové desky, kov
Expert for Wood
Red Wood
Celé spektrum od hrubého
úběru po jemný výbrus
Všechny druhy dřeva
Professional for Wood
Red Wood-eco
Velmi levné
Měkké dřevo
Best for Metal
Blue Metal-top
Špičkové brusivo pro nejvyšší
výkon a velkou zátěž
Ušlechtilá ocel, vanadová
ocel, ocel CN, ocelové plechy
Expert for Metal
Blue Metal
Vysoký úběrový výkon
a dlouhá životnost
Ocel, všechny kovy
Professional for Metal
Blue Metal-eco
Velmi levné
Kov
Best for Stone
Black Stone
Vysoký výkon od hrubého
broušení až po leštění
Kámen, sklo, plexisklo, vypalovaný lak, mramor
Best for Stone waterproof
Black Stone-waterproof
Na tvrdé materiály; vhodné
i na broušení za mokra
Kámen, sklo, plexisklo,
vypalovaný lak, mramor
s vodou
Best for Inox
–
Vysoký úběrový výkon
a chladné broušení
Ušlechtilá ocel
Doporučení pro správné uskladnění brusiva:
Teplota: 15-25 °C
Relativní vlhkost vzduchu: 40-70 %
Uskladnění v originálním obalu
Nikdy neskladujte na betonové podlaze
Nikdy neskladujte u otevřeného okna
Nikdy neskladujte blízko topení
378 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Správné přiřazení
k elektrickému nářadí
Kvalita
povrchu
Nářadí
Úběrový
výkon
Vhodnost Vhodnost Barvy
pro tvary
pro použití
a poloměry v rozích
a na hranách
Použití
Best for Paint
Strana 399
90 %
80 %
30 %
30 %
Excentrické brusky pro jemné broušení rovných
a vyklenutých ploch.
K 40 – 400
Strana 419
100 %
100 %
50 %
10 %
Trojúhelníkové a delta brusky pro perfektní broušení
až do těch nejmenších růžků.
Strana 434
K 40 – 320
100 %
80 %
10 %
Vibrační brusky pro velké a perfektní povrchy a na nejjemnější
dokončovací broušení až do rohů.
30 %
K 40 – 320
Strana 454
100 %
60 %
40 %
30 %
Pásové brusky pro největší úběr na velkých plochách.
Strana 462
90 %
30 %
40 %
40 %
Vario brusky pro velký úběr na malých a těžko přístupných
plochách.
Strana 487
100 %
60 %
20 %
40 %
Úhlové brusky pro rychlý a hrubý úběr.
Strana 498
50 %
50 %
20 %
20 %
Vrtačky pro menší rovné povrchy.
Strana 502
90 %
70 %
60 %
30 %
Přímé brusky pro velký úběr na menších plochách.
Strana 465
K 40 – 320
Vibrační brusky a ruční broušení
K 40 – 320
Broušení a leštění | Přehled | 379
Příslušenství Bosch 11/12
Dřevo
Best
for Wood
Kov
Expert
for Wood
Professional
for Wood
Best
for Metal
Speciální
Expert
for Metal
Professional
for Metal
Best
for Stone
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
Nerez (Inox)
Best for
Stone
waterproof
Best for Inox
K 40 – 400
K 60 – 240
K 40 – 240
K 40 – 240
Lamely K 40 – 120 Lamely K 40 – 120
Vlákno K 24 – 120 Vlákno K 24 – 120
Lamely K 40 – 80
Vlákno K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240/
K 40– 180
K 60 – 320
K 36 – 120
K 40 – 400
K 40 – 320
K 40 – 320
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 800
380 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Kvalita
povrchu
Nářadí
Úběrový
výkon
Vhodnost
Vhodnost
Barvy
pro tvary
pro použití
a poloměry v rozích a
na hranách
Použití
White Paint
90 %
80 %
30 %
30 %
Excentrické brusky pro jemné broušení rovných
a vyklenutých ploch.
100 %
100 %
50 %
10 %
Trojúhelníkové a delta brusky pro perfektní broušení
až do těch nejmenších růžků.
K 40 – 320
100 %
80 %
10 %
Multibrusky pro menší rovné povrchy
až do těch nejmenších růžků.
30 %
K 40 – 180
100 %
60 %
40 %
30 %
Vibrační brusky pro velké a perfektní povrchy a na nejjemnější
dokončovací broušení až do rohů.
K 40 – 320
90 %
30 %
40 %
40 %
Pásové brusky pro největší úběr
na velkých plochách.
100 %
60 %
Vario brusky pro velký úběr na malých a těžko přístupných
plochách.
20 %
50 %
50 %
20 %
Úhlové brusky pro rychlý a hrubý úběr.
Vrtačky pro menší rovné povrchy.
Vibrační brusky
a ruční broušení.
40 %
20 %
K 60-180
Broušení a leštění | Přehled | 381
Příslušenství Bosch 11/12
Dřevo
Kov
Red
Wood-top
Red
Wood
K 40 – 400
K 40 – 240
Red
Wood-eco
Blue
Metal-top
Speciální
Blue
Metal
Blue
Metal-eco
Lešticí program
Black Stone
K 80 – 1200
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 240
K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40– 180
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40 – 240
K 40 – 320
K 40 – 240
382 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Papír B, C, podle velikosti zrna
Papír B, C, podle velikosti zrna
Papír B, C, podle velikosti zrna
Papír B, C, podle velikosti zrna
Tkanina J
Tkanina JJ
Tkanina X
Vulkanizovaný fíbr
0,80 mm až 0,84 mm,
podle velikosti zrna
Tkanina X
Tkanina J
Tkanina YX
Tkanina X
Vulkanizovaný fíbr
0,65 mm až 0,80 mm,
podle velikosti zrna
Papír F
Papír C
Papír C,
voděodolný
waterproof
Tkanina X
Vulkanizovaný fíbr 0,65 mm
a 0,80 mm až 0,84 mm,
podle velikosti zrna
hlavní použití
Zrnitost:
vedlejší použití
suchý zip
Paint:
hrubá 40 – 60
střední 80 – 120 jemná 180 – 400
Wood:
hrubá 40 – 60
střední 80 – 120 jemná 180 – 400
Metal:
hrubá 24 – 60
střední 80 – 120 jemná 180 – 320
Stone:
hrubá 80
střední 100 – 120 jemná 180 – 400 velmi jemná 600 – 1 200
Inox:
hrubá 36 – 60
střední 80 – 120
d
Po
dk
la
Ba
rv
La y
k
Pln
iv
Tm o
el
Zá
kla
Dř dní
ev
ná
Mě o/dř těr
kk evě
é
n
Tv
rd dře é m
v
ate
Dř é dře o
riá
ev
vo
ly
Př o s o
ek
b
Dř ližka sahe
ev
m
pr
Pa otřís
ys
ne
ko
ky
vé
řic
Mi ly
e
de
ne
s
r
ky
áln
Sk
/M
l ol
ím
DF
Ko amin ate
v
át riál
y
(G
Uš
FK
le
)
Oc chtil
áo
el
Lit (oce cel
in
l C (IN
O
/k
Oc a
on X)
elo
str
Tit vý
uk
ple
an
čn
ío
ch
Ba
ce
re
l)
Hl vné
iní
ko
k
v
y
Ká
m
Mr en
am
Žu or
la
Sk
lo
Ple
xi
Po sklo
l ym
e
Sk
l ol r y (C
am
iná orian
t(
,
GF Var
i co
K)
r)
Optimální brusný papír
pro každé použití
40 –
400
elektrostatický
otevřený/zavřený
Stearan
Poloušlechtilý
korund
Pryskyřice/klih
elektrostatický
otevřený/zavřený
Stearan
Poloušlechtilý
korund
Pryskyřice/klih
elektrostatický
otevřený
Poloušlechtilý
korund
Pryskyřice/klih
elektrostatický
otevřený/zavřený
Poloušlechtilý
korund
Pryskyřice/klih
elektrostatický
otevřený
Poloušlechtilý
korund
40 –
220
Pryskyřice/klih
elektrostatický
zavřený
Poloušlechtilý
korund
280 –
320
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Účinné látky v krycím
pojivu
Zirkonkorund/
poloušlechtilý korund
40 –
120
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Účinné látky v krycím
pojivu
Zirkonkorund/
poloušlechtilý korund
24 –
120
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Účinné látky v krycím
pojivu
Poloušlechtilý korund
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Poloušlechtilý korund
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Zirkonkorund
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Účinné látky v krycím
pojivu
Zirkonkorund/
poloušlechtilý korund
40 –
120
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Účinné látky v krycím
pojivu
Poloušlechtilý korund
24 –
120
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Karbid křemíku
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Karbid křemíku
240–
1200
240–
1200
240–
1200
240–
1200
240–
1200
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Karbid křemíku
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Vysoce aktivní účinné
látky v
2. krycím pojivu
Zirkonkorund
40 –
120
Syntetická
pryskyřice
elektrostatický
zavřený
Vysoce aktivní účinné
látky v
2. krycím pojivu
Zirkonkorund/
poloušlechtilý korund
36 –
120
40 –
320
40 –
400
ru
íb
čn
Ru
40 –
400
Pryskyřice/klih
40 –
400
Br
u
ké
br
us
ky
he
lní
ko
vé
V ib
br
ra
us
čn
ky
íb
ru
sk
Pá
y
so
vé
br
us
ky
Va
rio
br
us
ky
Úh
lov
éb
ru
sk
Př
y
ím
éb
ru
sk
y
Vr
tač
ka
ric
nt
Ex
ce
Dr
Tro
jú
zrn
a
átk
a
inn
ál
Úč
Po
s
yp
vo
Po
ji
uh
40 –
400
sk
y
sn
ép
ás
y
Sy
sté
m
su
ch
éh
oz
ipu
Broušení a leštění | Přehled | 383
Příslušenství Bosch 11/12
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
80–
1200
80–
1200
40 –
400
40 –
400
40 –
220
40 –
180
40 –
320
36120
80 –
1200
384 | Broušení a leštění | Přehled
40
60
Zbroušení barev
střední
80
100
120
Broušení nátěrových barev
(tahy štětcem, kapky a slzy)
jemné
180
240
320
400
Konečné broušení základové
barvy před lakováním
hrubé
40
60
Předbroušení např. neopracovaných trámů a prken
střední
80
100
120
Plošné broušení a zabrušování
menších nerovností
jemné
180
240
320
400
Dokončovací a jemné
broušení dřeva
vhodné
částečně vhodné
vý
pl
isk ech
lo
Sk
lol
am
iná
Sv
ar
ty
y
elo
Pl
ina
Oc
Lit
el
Oc
ex
el
oc
ilá
k
ht
lec
iní
Hl
Uš
niv
o
Tm
el
Dř
ev
o
Tv
rd
éd
ře
Mě
vo
kk
éd
Př
ře
vo
ek
li ž
ka
Dř
ev
ot
ř ís
Pa
ko
ne
vé
ly
de
Ko
sk
v
y
Pl
y
k
rv
Ba
La
a
lit
Red Wood-eco
Red Wood
Red Wood-top
hrubé
Kv
a
už
Po
Zr
nit
os
it í
t
Příslušenství Bosch 11/12
Broušení a leštění | Přehled | 385
Korund
s ochrannou
vrstvou
stearanu
vápníku
Syntetická
pryskyřice
(polo)
otevřený
40–
320
Papír E
Korund
Syntetická
pryskyřice
otevřené
40 –
400
Papír
A, B, C,
podle
velikosti
zrna
Korund
Přírodní
klih
otevřené
Papír E
Korund
Syntetická pryskyřice
otevřené
Papír E
Korund
Pryskyřice/klih
otevřené
Papír
A, C, D,
podle
velikosti
zrna
Korund
Klih/
pryskyřice
otevřené/
zavřené
Papír B
Korund
40–
180
60–
180
40 –
400
40 –
240
otevřené
40 –
240
40 –
240
40 –
240
sy
né
us
40 –
240
40 –
240
pá
sk
ru
íb
čn
40 –
240
Prysk./
prysk.
Přírodní
klih
Br
Vr
Ru
ta
čk
a
ru
éb
Úh
l ov
ní
ač
br
Vi
40–
320
y
y
sk
us
br
ky
us
br
Mu
Tr
o
sy
Po
Papír D
lti
p
o
ji v
Po
uh
Dr
júh
eln
na
zr
lad
dk
Po
í ko
vé
ky
ad
elt
ab
ru
sk
y
Příslušenství Bosch 11/12
386 | Broušení a leštění | Přehled
40
60
Odstranění koroze, zbroušení
hrubších nerovností
střední
80
100
120
Strhávání ostrých hran a čisté
broušení plechů a forem
jemné
180
240
320
Pro dokončovací broušení/
strukturování
hrubé
60
Předbroušení
střední
80
100
120
Broušení forem a hran
jemné
180
240
320
400
Jemné dobrušování forem
velmi
jemné
600
1200
Broušení do lesku
a zaoblování hran
vhodné,
částečně vhodné
Blue Metal-eco
Black Stone
Brusný papír
pro ruční
broušení
ap
hp
ýc
sn
ru
yb
nt
ria
Va
Pl
niv
Tm o
el
Dř
ev
Tv o
rd
éd
Pa
n e ř e vo
Ko ly
v
Uš
lec
Hl htil
iní
áo
ce
Oc k
l
el
Lit
ina
Oc
elo
Ká v ý
me ple
ch
Mr n
am
or
Žu
la
Sk
lo
Pl
ex
i
Po s k l o
ly
Sk mer
y(
lol
C
Sv a m i n o r i
an
ar
át
,V
y
y
a
y
rv
k
Ba
La
a
lit
Brusné pásy
Blue Metal
hrubé
Kv
a
už
Po
Zr
nit
os
it í
t
ric
ír ů
or
)
Příslušenství Bosch 11/12
Broušení a leštění | Přehled | 387
Korund
Přírodní
klih
otevřené
Tkanina
JF
Korund
Přírodní
klih
otevřené
Pěna se
stabilizační
polyamidovou
mřížkou
SiC
Pryskyřice/
klih
y
40 –
320
60320
60320
pá
sk
us
né
ru
íb
čn
Br
Vr
Ru
ta
čk
a
ru
éb
l ov
Úh
40 –
240
801200
sy
y
sk
us
br
ní
ač
br
Vi
br
lti
Mu
lta
us
us
Tkanina
JF
De
Po
sy
p
o
ji v
Po
uh
Dr
br
na
zr
lad
dk
Po
ky
ky
ky
Příslušenství Bosch 11/12
388 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Pro které nářadí
se hodí který brusný papír?
Bosch
Elu
Po
če
to
tvo
rů
m
øm
Ty
p
Po
če
to
tvo
rů
m
øm
Ty
p
Po
če
to
tvo
rů
øm
Ty
p
m
Excentrické brusky
Kress
GEX 125A/AC
125
8
ES 55E
125
8
900 MPS
125
GEX 150AC/ACE
150
6
ES 56E/EK
150
6
900 HEX
150
6
GEX 150 Turbo
150
6
Fein
CPS 6115-1/E
115
8
PEX 11A/AE
115
8
MSF 636-1
150
8
CPS 6125-1/E
125
8
PEX 12A/AE
125
8
MSF 649-2A/2B
150
8
CPS 6125E Set
125
8
PEX 15AE
150
6
150
16
HEX 1385E
125
8
PEX 115
115
8
Felisatti
HEX 6385E
125
8
PEX 125A
125
8
TP 521/(E)AS
150
6
Makita
150
6
BO 5000
125
8
BO 5010
125
8
8
PEX 125AE
125
8
TP 522/AS/CE
PEX 220A
125
8
Festo/Festool
8
PEX 270A/AE
125
8
ES 125/E
125
8
BO 5021 (K)
125
PEX 300A/E
125
8
ETS 125 EQ-Plus
125
17/9
BO 6030
150
8
PEX 400AE
125
8
ETS 125 EQ
125
17/9
BO 6040
150
8
PEX 420AE
150
6
ETS 125 Q-Plus
125
17/9
Metabo
ETS 125 Q
125
17/9
AEG
SXE 125
125
8
EX 400
125
8
ES 150/3 EQ/-C
150
17/9
SXE 425
125
8
EX 450
125
8
ES 150/5 EQ/-C
150
17/9
SXE 425XL
150
6
EX 450 (150)
150
16
ET 2E
150
17/9
SXE 450 DUO
150
6
EXE 400
125
8
ETS 150/3 EQ
150
17/9
Milwaukee
EXE 450
150
8
RO 150 FEQ-Plus
150
17/9
PRS 125E
125
8
EXE 460 (125)
125
8
RO 150 FEQ
150
17/9
ROS 150E
150
6
ETS 150/3 EQ-C
150
17/9
Peugeot
ETS 150/3 EQ-Plus
150
17/9
PAE 115
115
8
ETS 150/5 EQ
150
17/9
PRX 150E
150
6
ETS 150/5 EQ-C
150
17/9
Protool
15
9
125
8
EXE 460
125/150
8/6
EXE 460 (150)
150
16
ROS 150E
150
6
Atlas Copco
ETS 150/5 EQ-Plus
150
17/9
ESP 150E
RO 150E
150
17/9
RYOBI
RO 150 E(-Plus)
150
17/9
ERO 2412VN
WTS 150/7E (-Plus)
150
17/9
Skil
8
ET 2E/E-Plus
150
17/9
7400
125
8
8
Flex
7402
125
8
125
8
XS 712A
125
8
7415
115
8
125
8
X/XS 1107VE
150
6
7425
125
8
7430
125
8
125
8
TEX 150
125
8
TXE 150
150
16
125
8
BD 190/S/E
125
KA 190/S/E
125
KA 198GT
XTA 90EK
Black & Decker
BD 190/S/D
Hilti
Casals
VEX 150E
150
8
DeWalt
WFE 380
150
6
7435
WFE 450-E
150
6
Stayer
LRT 115
115
8
150
6
LRT 150
150
6
110
6
D 26410
150
6
Hitachi
D 26453
125
8
SAY 150A
DW 423
125
8
SV 13YA
125
8
RO 150
DW 443
150
6
SV 13YB
125
8
Wegoma
TSV 13Y
125
8
LRE 84H
125
8
BES 125
125
8
Holz-Her
RT 118N
150
6
EX 115
115
8
2445
150
16
RTE (1)46L
150
6
TSV 13Y
125
8
RX 91C
150
6
Einhell
Broušení a leštění | Přehled | 389
Příslušenství Bosch 11/12
Bosch
DeWalt
93
6
D 26430
PDA 100
93
6
Einhell
PDA 120E
93
6
BDS 180
PDA 180/E
93
6
Fein
PDA 240E
93
6
MOX 6-24/-25
82
0
BO 4561
MSX 315
82
0
Metabo
MSX 636-1/-2
82
0
MSXE 636-2
82
0
KA 511 EKA
93
6
AEG
DSE 220
105
6
Festo/Festool
DSE 260
105
6
DS 400/E/EQ
Casals
DX 93E/Plus
BLD 180
93
6
VLD 230
93
6
Po
če
to
tvo
rů
øm
Ty
p
m
Multibrusky
Bosch
PSM 80
102 x 62/93
11
PSM 160A
102 x 62/93
11
PSM 1400 Ventaro
102 x 62/93
11
Prio
102 x 62/93
11
KA 150K
95 x 135
4
KA 200FK
95 x 135
4
KA 220 Multi
100 x 170
8
KA 220E Multi
100 x 170
8
KA 250K Multi
100 x 170
8
KA 260GT
100 x 170
8
KA 260GTK
100 x 170
8
102 x 62/93
11
87 x 32
0
Black & Decker
Skil
7208 (Octo)
7210 (Fox)
87 x 32
0
7240 Fox
87 x 32
0
7370 Fox
87 x 32
0
Po
če
to
tvo
rů
m
Kress
GDA 280E
Black & Decker
øm
Ty
p
Po
če
to
tvo
rů
øm
m
Ty
p
øm
Ty
p
m
Po
če
to
tvo
rů
Trojúhelníkové brusky
93
93
6
6
CDS 6425
105
6
CDS 642EXL
120
6
CDS 280DSXL
120
6
93
6
DSE 130
93
6
DSE 170
93
6
DSE 300/Intec
93
6
Makita
100 x 150
7
Skil
95
6
7110
93
6
7115
93
6
390 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Bosch
GSS 16A
GSS 23/AE
GSS 23AE
GSS 140A
GSS 230A/AE
GSS 230AE
93 x 185
8
80 x 166
8
třmenové upínání
RS 1STF
115 x 230
14
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
RS 2/E/STF
115 x 230
14
suchý zip
93 x 185
8
suchý zip
93 x 280
8
suchý zip, prodl.
brusná deska
115 x 107
6
suchý zip
115 x 140
6
třmenové upínání
93 x 185
8
suchý zip
93 x 280
8
suchý zip, prodl.
brusná deska
8
třmenové upínání
14
suchý zip
GSS 280AE
115 x 280
14
třmenové upínání
PSS 23
93 x 185
8
suchý zip
PSS 23/A
93 x 230
8
třmenové upínání
PSS 23A/AE
93 x 185
8
suchý zip
PSS 23AE
93 x 230
8
třmenové upínání
PSS 28AE
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
115 x 340
0
suchý zip, prodl.
PSS 180A
93 x 185
8
suchý zip
PSS 200A
93 x 185
8
suchý zip
PSS 220AC
93 x 230
8
třmenové upínání
PSS 230
93 x 230
8
třmenové upínání
PSS 240A/AE
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
LRS 93G/M
RS 3/E
FS 2
80 x 133
8
suchý zip
VS 230/E
93 x 230
8
třmenové upínání
VS/E 230
93 x 185
8
suchý zip
VS/E 260
93 x 185
8
suchý zip
VSS/E 260
93 x 230
8
třmenové upínání
80 x 133
8
suchý zip
80 x 166
8
třmenové upínání
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
Atlas Copco
VSE 230
VSE/VSS 22
93 x 185
8
suchý zip
8
třmenové upínání
115 x 280
14
třmenové upínání
80 x 133
8
suchý zip
80 x 166
8
třmenové upínání
115 x 280
0
třmenové upínání
80 x 133
8
suchý zip
93 x 178
8
suchý zip
RS 400
80 x 133
8
suchý zip
RS 400-Plus
80 x 133
8
suchý zip
RS 4E
RS 4/E
RS 4 STF/ESTF
Hitachi
FS 10SB
SV 12SD/V
93 x 185
8
suchý zip
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
SV 12SF
115 x 115
8
suchý zip
SV 8SA
80 x 133
8
suchý zip
80 x 166
8
třmenové upínání
115 x 230
14
suchý zip
CRS 6165A
115 x 280
14
třmenové upínání
CRS 6175A/EA
115 x 230
14
suchý zip
CRS 6175ES
115 x 280
14
třmenové upínání
Holz-Her
2241
Kress
Makita
990
93 x 230
0
třmenové upínání
4554
115 x 115
8
suchý zip
9036
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
9045B/N
115 x 230
14
suchý zip
9046
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
115 x 280
0
třmenové upínání
93 x 230
8
třmenové upínání
115 x 140
8
třmenové upínání
9047
BO 3700
BO 4553/4554
BO 4556
115 x 140
8
třmenové upínání
BO 4900V
115 x 280
14
třmenové upínání
SF 226
93 x 230
0
třmenové upínání
SFE 227
93 x 230
0
třmenové upínání
SR 10-23
93 x 230
8
třmenové upínání
SR 10-23 Intec
93 x 230
8
třmenové upínání
třmenové upínání
Metabo
93 x 185
8
suchý zip
VSSE 288
115 x 280
14
třmenové upínání
VSS/VSSE 20
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
VS/VSE 280
115 x 280
14
třmenové upínání
BD 175
93 x 230
8
třmenové upínání
BD 273
Black & Decker
SR 20-23
93 x 230
8
SR 216
115 x 115
8
suchý zip
SR 221
93 x 230
0
třmenové upínání
SR 226
93 x 230
8
třmenové upínání
SR 328
115 x 280
14
třmenové upínání
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
SR 356
115 x 280
14
třmenové upínání
BD/DN 180E
93 x 230
8
třmenové upínání
CD 400
93 x 230
8
třmenové upínání
DN 41AE
93 x 230
8
třmenové upínání
DN 180E
115 x 280
14
třmenové upínání
KA 175
suchý zip
93 x 230
AEG
VS 11
ec
ifik
ac
e
suchý zip
93 x 230
PSS 300AE
Sp
8
115 x 230
PSS 280AE
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm Po
če
to
tvo
rů
Festo/Festool
80 x 133
GSS 280A/AE
PSS 250AE
Ty
p
ec
ifik
ac
e
Sp
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm Po
če
to
tvo
rů
Ty
p
Vibrační brusky
93 x 185
8
suchý zip
KA 180E
115 x 280
14
třmenové upínání
KA 185/E
93 x 230
8
třmenové upínání
SR 357
93 x 185
8
suchý zip
SR 358
115 x 230
14
suchý zip
třmenové upínání
115 x 280
8
SR 4320
93 x 230
0
třmenové upínání
SR 4321
115 x 280
14
třmenové upínání
SR 4350
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
SR 4351
115 x 230
14
suchý zip
SRA 60
115 x 115
8
suchý zip
SRE 217
115 x 115
8
suchý zip
Sp
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm Po
če
to
tvo
rů
Ty
p
ec
ifik
ac
e
Sp
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm Po
če
to
tvo
rů
Ty
p
Black & Decker
ec
ifik
ac
e
Broušení a leštění | Přehled | 391
Příslušenství Bosch 11/12
Metabo
KA 186/E
93 x 185
8
suchý zip
SRE 227
93 x 230
8
třmenové upínání
KA 196
93 x 230
8
třmenové upínání
SRE 329
115 x 280
14
třmenové upínání
KA 197E
93 x 185
suchý zip
SRE 357
93 x 230
8
třmenové upínání
93 x 230
třmenové upínání
SRE 359
115 x 230
14
suchý zip
93 x 185
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
93 x 230
třmenové upínání
93 x 185
suchý zip
80 x 133
8
suchý zip
93 x 230
třmenové upínání
Peugeot
PV 240A
KA 197EKA
KA 197KA
KA 273
Milwaukee
POS 13
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
KA 274EKA
93 x 280
14
třmenové upínání
PV 290/A
KC 185E
93 x 230
0
třmenové upínání
TV 4102
KC 962
93 x 230
0
třmenové upínání
115 x 280
14
třmenové upínání
80 x 133
8
suchý zip
80 x 166
8
třmenové upínání
115 x 280
14
třmenové upínání
115 x 280
14
P 63-01
P 63-03/04/05
SR 410E
VB 135A
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
115 x 280
0
třmenové upínání
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
NS 40/401
93 x 230
8
třmenové upínání
NS 801
93 x 230
8
třmenové upínání
NS 6200
115 x 230
14
suchý zip
třmenové upínání
NS 6300A
115 x 230
14
suchý zip
93 x 230
0
třmenové upínání
S 33K
93 x 185
8
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
S 35
93 x 230
8
třmenové upínání
115 x 140
8
třmenové upínání
93 x 230
0
třmenové upínání
Skil
666
Casals
BLR 170
BLR 250
KLR 210
RYOBI
S 605D
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
14
třmenové upínání
115 x 230
14
suchý zip
115 x 280
8
třmenové upínání
115 x 280
14
třmenové upínání
93 x 185
8
suchý zip
LN 216
115 x 280
14
třmenové upínání
7270
93 x 185
LR 228
115 x 280
14
třmenové upínání
7300
93 x 185
8
suchý zip
VLR 210
93 x 230
0
třmenové upínání
93 x 230
8
třmenové upínání
VLR 300
115 x 230
14
suchý zip
třmenové upínání
115 x 280
14
7310
93 x 230
8
třmenové upínání
suchý zip
7315
93 x 230
8
třmenové upínání
třmenové upínání
7320
DeWalt
D 26423
93 x 185
D 26422
93 x 230
DW 411
115 x 140
8
třmenové upínání
Einhell
BSS 150
EST 170
7330
93 x 230
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
ERU 270
115 x 230
14
suchý zip
ESU 270
115 x 280
0
třmenové upínání
Elu
VS 41/71
115 x 230
115 x 280
14
třmenové upínání
VS 280
115 x 280
14
třmenové upínání
VSE/VSSE 280
115 x 280
14
třmenové upínání
MSS 641A/B
115 x 230
14
suchý zip
80 x 133
8
suchý zip
TP 31E
80 x 133
8
suchý zip
suchý zip
8
třmenové upínání
8
suchý zip
8
třmenové upínání
7330S
93 x 230
8
třmenové upínání
7340
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
třmenové upínání
7350
93 x 230
8
7360
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
7365
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
7380
115 x 280
14
třmenové upínání
7385
93 x 230
8
třmenové upínání
7390
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
Felisatti
TP 31
8
93 x 185
suchý zip
Fein
93 x 185
93 x 230
93 x 230
třmenové upínání
14
suchý zip
7395
93 x 185
8
suchý zip
93 x 230
8
třmenové upínání
7560
110 x 140
8
třmenové upínání
7576
115 x 140
8
třmenové upínání
7576U
115 x 140
8
třmenové upínání
8
třmenové upínání
Wegoma
LR 184H
93 x 185
LRE 84H
80 x 166
suchý zip
392 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Bosch
Felisatti
GBS 75A/AE
75 x 533
TP 411
GBS 100AE
100 x 610
Festo/Festool
GBS 100A/AE
100 x 620
BS 75
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm -
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm Ty
p
Ro
z
ho měr
pa y b
pír ru
u v sné
mm Ty
p
Ty
p
Pásové brusky
RYOBI
75 x 533
B 422
100 x 560
B 7075
75 x 533
75 x 533
B 7076
75 x 533
GVS 350AE
40 x 305
BS 75E
75 x 533
B 7100
PBS 7
75 x 457
BS 75 E-Plus
75 x 533
B 7200A
PBS 7AE
75 x 457
BS 75 E-Set
75 x 533
B 850F/FK5
PBS 60/E
60 x 400
BS 105
105 x 620
BE 321SF
75 x 533
PBS 75A/AE
75 x 533
BS 105E
105 x 620
BE 422K5
100 x 560
PVS 300AE
40 x 305
BS 105 E-Set
105 x 620
BE 424
100 x 610
BU 25
100 x 560
HB 422
100 x 560
HBE 422
100 x 560
EBS 1310VF
100 x 610
AEG
75 x 610
100 x 610
75 x 533
BBS 1100
100 x 560
Hitachi
BBSE 1100
100 x 560
9924 DB
75 x 610
65 x 410
SB 10T/V
100 x 610
EBS 9576V
75 x 533
EBS 8021V
75 x 533
HBS/HBSE 65
HBS/HBSE 100
100 x 560
SB 75
75 x 533
100 x 620
SB 110
105 x 620
Skil
110 x 620
593U
63 x 406
594U
75 x 533
HBSE 600
75 x 533
RBSE 75AE
75 x 533
Atlas Copco
BBS 100
BBSE 100
Holz-Her
2405
65 x 410
1100
75 x 457
100 x 560
2406
65 x 410
1200
75 x 457
100 x 620
2410
75 x 533
1200H
75 x 457
100 x 560
2411
75 x 533
1205
75 x 457
1205H
100 x 620
2420
75 x 533
HBSE 75
75 x 533
2422
100 x 620
1400
100 x 552
MBSE 705
75 x 533
105 x 620
1400H
100 x 552
2423
100 x 620
1405H
100 x 552
2424
100 x 620
5903
63 x 406
105 x 620
7600
75 x 457
7600A
75 x 457
7610
75 x 457
7620
75 x 457
Black & Decker
BD 83/E
65 x 410
BD 85
75 x 508
BS 650
65 x 410
Kress
DN 83/E
65 x 410
CBS 6800/E
DN 85/E
75 x 508
Makita
KA 75/E
75 x 533
9402
KA 83
65 x 410
65 x 410
75 x 457
100 x 610
7630
75 x 457
100 x 620
7640
75 x 533
75 x 533
75 x 508
9403
100 x 610
7650
KA 83E
65 x 410
9404
100 x 610
7675
75 x 457
KA 85/86
75 x 457
9901
75 x 533
7675S
75 x 457
KA 88
75 x 533
9902
75 x 533
Stayer
Powerfile KA 290
13 x 455
9903
75 x 533
2 N75
Powerfile KA 292E
13 x 455
9910
75 x 457
Virutex
Powerfile KA 293E
13 x 455
9911
75 x 457
L 75
100 x 690
SR 500E
75 x 508
9920
75 x 610
M75
100 x 690
XT 80EK
75 x 533
9924
75 x 610
Wegoma
9900B
75 x 533
LB 31EA
Casals
LC 75
75 x 533
LC 110
110 x 620
9924DB
100 x 610
100 x 620
Metabo
DeWalt
DW 430
75 x 533
BA 0665
65 x 410
DW 431
75 x 533
BA 0666
65 x 410
DW 432
75 x 533
BA 0775
75 x 533
DW 433
75 x 533
BA 6100
100 x 620
DW 650
100 x 560
BA 6101
105 x 620
DW 650E
100 x 560
BAE 0876
75 x 533
BAE 1075
75 x 533
Einhell
BBS 720
75 x 457
Elu
Peugeot
PAB 75
75 x 533
PB 75
75 x 457
MHB 90/E
100 x 560
MHB 157E
75 x 480
PB 600/H
MHB 158/E
75 x 480
RP 102
TPB 7500
75 x 457
100 x 552
75 x 457
75 x 533
100 x 610
Broušení a leštění | Přehled | 393
Příslušenství Bosch 11/12
Které brusivo se hodí pro které nářadí?
115 mm, 8 otvorů
Ty
p
Zn
ač
ka
øm
m/
otv
o
Ty
p
Zn
ač
ka
øm
m/
otv
o
ry
ry
Brusné papíry pro excentrické brusky
150 mm, 6 otvorů
Bosch
PEX 11A/AE
Bosch
GEX 150AC/ACE
PEX 115
GEX 150 Turbo
Einhell
EX 115
PEX 15AE
Kress
CPS 6115-1/E
Peugeot
PAE 115
Skil
7415
Stayer
LRT 115
Bosch
GEX 125A/AC
PEX 420AE
AEG
EXE 460 (150)
DeWalt
DW 443
Elu
ES 56E/EK
Felisatti
TP 521AS/EAS
PEX 125A-1
Flex
X/XS 1170VE
PEX 125AE
Hilti
WFE 380
ROS 150E
125 mm, 8 otvorů
TP 522AS
PEX 12A/AE
WFE 450E
PEX 220A
AEG
PEX 270A/AE
Hitachi
SAY 150A
PEX 300A/E
Kress
900HEX
PEX 400AE
Metabo
SXE 425XL
EX 450
Milwaukee
ROS 150E
EXE 400
Peugeot
PRX 150E
EXE 450
Protool
ESP 150E
EXE 460 (125)
Stayer
LRT 150
Wegoma
RX 91C
EXE 450
SXE 450 DUO
EX 400
Atlas Copco
TXE 150
Black & Decker
BD 190/S/E
KA 190/S/E
RO 150
150 mm, 8 otvorů
DeWalt
DW 423
AEG
Elu
ES 55E
Casals
VEX 150E
Fein
MSF 636-1
Fein
MSF 636-1
Festo/Festool
ES 125/E
MSF 649-2A/-2B
ES 125 (Plus)
Hitachi
TSV 13Y
Kress
CPS 6125-1/E
Makita
BO 6030
BO 6040
150 mm, 17/9 otvorů
CPS 6125 Set
Festo/Festool
ET 2E
HEX 1385E
RO 150E
HEX 6385E
RO 150 FEQ-Plus
BO 5000
RO 150 FEQ
BO 5010
ETS 150/3 EQ-Plus
BO 5021 (K)
ETS 150/3 EQ-C
SXE 125
ETS 150/3 EQ
SXE 425
ETS 150/5 EQ-Plus
7400
ETS 150/5 EQ-C
7402
ETS 150/5 EQ
7425
WTS 150/7 E-Plus
7430
WTS 150/7 E
7435
ES 150/3 EQ/EQ-C
Wegoma
LRE 84H
ES 150/5 EQ/EQ-C
Festo/Festool
RO 125 FEQ-Plus
Makita
Metabo
Skil
125 mm, 17/9 otvorů
ET 2E/E-Plus
ES 150/3EQ/C
ETS 125 EQ-Plus
ES 150/5EQ/C
ETS 125 EQ
ETS 125 Q-Plus
ETS 125 Q
Protool
ESP 150E
AEG
EX 450
150 mm, 16 otvorů
EXE 450
EXE 460 (150)
Atlas Copco
TXE 150
Fein
MSF 649-2A/-2B
Holz-Her
2445
394 | Broušení a leštění | Přehled
Příslušenství Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
ry
93 mm, 6 otvorů
øm
m/
otv
o
Ty
p
Zn
ač
ka
øm
m/
otv
o
ry
Brusné papíry pro excentrické brusky
105 mm, 6 otvorů
Bosch
GDA 280E
AEG
PDA 100
DSE 220
DSE 260
PDA 120E
Kress
CDS 6425
Kress
CDS 280DSXL
PDA 180/E
PDA 240E
PSM 160A
Black & Decker
KA 511 EKA
Casals
BLD 180
120 mm, 6 otvorů
VLD 230
Makita
BO 4561
Metabo
DSE 130
CDS 6425EXL
DSE 170
DSE 300/Intec
7110
Skil
32 mm, neděrovaný
7115
Bosch
95 mm, 6 otvorů
GDA 280E
PDA 180E
Festo/Festool
PDA 240E
DX 93E/E Plus
7208 (Octo)
Skil
7210 (Fox)
7240 (Fox)
82 mm, neděrovaný
100 x 150 mm, 7 otvorů
Festo/Festool
Fein
DS 400/E/EQ
MOX 6-24/-25
MSX 315
MSX 636-1/-2
MSXE 636-2
Ty
p
ač
ka
Bosch Multi, Skil
Zn
Ty
p
Zn
ač
ka
Brusné papíry pro multibrusky
B & D Mouse
Bosch
PSM 160A
PSM 80
PSM 1400
(Ventaro)
PRIO
Skil
7208 (Octo)
Black & Decker
KA 150K
B & D Multi
KA 200FK
KA 220 Multi
KA 220E Multi
KA 225
KA 250K Multi
Black & Decker
KA 150K
ICC 200FK
Broušení a leštění | Přehled | 395
Příslušenství Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
ry
80 x 133 mm, 8 otvorů, suchý zip
mm
/o
tvo
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
ry
Brusné papíry pro vibrační brusky
115x107mm, 6 otvorů, suchý zip
Bosch
GSS 16A
AEG
FS 2
Atlas Copco
VS 11
Black & Decker
P 63-01
Felisatti
TP 31E
Festo/Festool
RS 4/E/STF
RS/E 4
Bosch
GSS 140A
115 x 140 mm, 6 otvorů, třmenové upínání
Bosch
GSS 140A
RS 400
RS 400 Plus
Hitachi
SV 8SA
Milwaukee
POS 13
80 x 166 mm, 8 otvorů, třmenové upínání
115 x 230 mm, 14 otvorů, suchý zip
GSS 28/A/AE
Bosch
GSS 16A
Atlas Copco
VS 11
GSS 280A/AE
Black & Decker
P 63-01
PSS 28AE
Hitachi
SV 8SA
PSS 280AE
Wegoma
LRE 84H
93 x 180 mm, 8 otvorů, suchý zip
Festo/Festool
Bosch
PSS 300AE
Atlas Copco
VSS 20/E
LRS 93M
RS 3/E
Black & Decker
KA 273
RS 4/E/STF
Casals
BLR 250
GSS 23AE
Einhell
ERU 270
GSS 230A/AE
Elu
VS 41
93 x 186 mm, 8 otvorů, suchý zip
Bosch
VLR 300
VS 71
PSS 22
PSS 23/A/AE
Fein
MSS 641A/B
PSS 180A
Festo/Festool
RS 1STF
RS 2STF/E
PSS 200A
AEG
PSS 240A/AE
Hitachi
SV 12SD/V
PSS 250AE
Holz-Her
2241
VS/E 230
Kress
CRS 6165A
CRS 6175EA
VSS/E 260
Atlas Copco
VS 230/E
Makita
VSS 260/E
Casals
KLR 210
Einhell
EST 170
Festo/Festool
LRS 93G/M
Metabo
FS 10SB
Makita
9036
Metabo
SR 356
SR 357
SR 4350
Skil
SRE 359
Peugeot
TV 4003
TV 4103
RYOBI
NS 6200
Skil
666
NS 6300A
93 x 230 mm, 8 otvorů, třmenové upínání
Bosch
GSS 23/AE
PV 240A
GSS 230A/AE
TV 4102
PSS 23/A/AE
7330
PSS 220AC
7340
PSS 230
7360
PSS 240A/AE
7365
7300/S
Black & Decker
SR 358
SR 4351
RS 3SFE/E
Hitachi
9045B/N
9046
VSS 22/E
Peugeot
VS 280/E/SE
VSE 230
LRS 93G
PSS 250AE
Atlas Copco
VS 230
7390
VSE 230
7395
VSS 260
KA 175
VSSE 260
KA 186/E
396 | Broušení a leštění | Přehled
Black & Decker
115 x 280 mm, 14 otvorů, třmenové upínání
BD 175
Bosch
GSS 280A/AE
CD 400
PSS 28AE
DN 41AE
PSS 280AE
KA 196
Einhell
EST 170
Festo/Festool
RS 3SFE
RS 3E SFE
PSS 300AE
AEG
VSSE 280
Atlas Copco
9036
Peugeot
RYOBI
SR 10-23
VSE 230
VSS 20/E
Black & Decker
BD 180
BD 273
SR 226
DN 41AE
SR 356
DN 180E
SR 4350
KA 185E
SRE 227
KA 273
SRE 357
KC 962
PV 240A
P 63-03/-04/-05
TV 4102
SR 410E
NS 401
VB 135A
Casals
LR 228
Elu
VS 41/71
VSE/VSSE 280
7315
7320
BLR 250
LN 216
7300
7310
Festo/Festool
RS 1/STF
7330
RS 2/STF
7330S
RS 3/E
RS S/STF
7340
7350
Hitachi
SV 12SD/V
7360
Kress
CRS 6165A
CRS 6175ES
7365
7385
Makita
7395
BO 4900V
9046
7390
Metabo
SR 328
SR 358
93 x 230 mm, 8 otvorů, třmenové upínání
Black & Decker
BD 175
SR 20-23
S 35
AEG
VS 280/E/SE
SR 10-23 Intec
NS 801
Skil
VSS/E 20
VS/E 280
3700
Metabo
GSS 28A/AE
BD 180E
DN 180E
Makita
Ty
p
Zn
ač
ka
ry
93 x 230 mm, 8 otvorů, třmenové upínání
mm
/o
tvo
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
ry
Příslušenství Bosch 11/12
VS 230
SR 4321
VSS/E 260
SRE 329
SRE 359
KA 185
KA 185E
Skil
666
7380
93 x 280 mm, 8 otvorů, suchý zip pro prodl. brusnou desku
Bosch
GSS 23AE
GSS 230A/AE
115 x 340 mm, neděrovaný, suchý zip pro prodl. brusnou desku
Bosch
PSS 28AE
Broušení a leštění | Přehled | 397
Příslušenství Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
Brusné pásy pro pásové brusky
75 x 533 mm
40 x 305 mm
Bosch
GVS 350AE
Bosch
PVS 300AE
GBS 75A/AE
PBS 75A/AE
AEG
HBSE 600
Atlas Copco
HBSE 75
6/13 x 455 mm
RBSE 75AE
Black & Decker
Powerfile KA 290
MBSE 705
Powerfile KA 292E
60 x 400 mm
Bosch
PBS 60
Black & Decker
Casals
KA 75/E
DeWalt
DW 430
LC 75
DW 431
PBS 60E
75 x 533 mm
63 x 406 mm
Skil
593
Felisatti
TP 411
Festo/Festool
BS 75, BS 75E
5934
BS 75 E-Set
5903
65 x 410 mm
AEG
Black & Decker
Hitachi
SB 75
Holz-Her
2410, 2411, 2420
Makita
HBS 65
9901
BD 83/E
9902
9903
BS 650
Metabo
DN 83/E
BAE 0775
BAE 0876
KA 83/E
Holz-Her
9900B
HBSE 65
BAE 1075
2405
2406
Peugeot
PAB 75
Kress
CBS 6800/E
Skil
7640, 7650
Metabo
BA 0665
Stayer
LEN 75
BAE 0666
RYOBI
B 850F/K7
75 x 457 mm
BE 321SF
B 7075, B7076
Bosch
PBS 7A/AE
Black & Decker
KA 85/86
Makita
9910
Hitachi
9924DB
9911
Makita
9920, 9924
PB 75
RYOBI
B 7100
Makita
M 99
7600
Peugeot
RP 102
7610
Skil
1400, 1405
AEG
BBS 1100, BBSE
1100
Peugeot
PB 600
75 x 610 mm
100 x 533 mm
TPB 7500
Skil
1100
1200
1205
100 x 552 mm
7620
7630
7675
Stayer
100 x 560 mm
2 N75
HBS 100/E
75 x 480 mm
Elu
MHB 157/E
Atlas Copco
BBS 100/E
MHB 158/E
DeWalt
DW 650, DW 650E
75 x 508 mm
Black & Decker
BD 85
DN 85/E
KA 83
SR 500E
Elu
MHB 90/E/K
Festo/Festool
BU 25
RYOBI
B 422, BE 422K5
HB 422/E
Příslušenství Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
398 | Broušení a leštění | Přehled
100 x 610 mm
Bosch
GBS 100A/AE
Hitachi
SB 10T/V
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Makita
9402, 9403, 9404
9924DB
RYOBI
B 7200A, BE 424
Wegoma
LB 31EA
100 x 620 mm
Bosch
GBS 100A/AE
AEG
HBS 100/E
Atlas Copco
BBS 100/E
Hitachi
SB 110
Makita
9402, 9924DB
Metabo
BA 6100
Virutex
L-75
100 x 690 mm
M -75
105 x 620 mm
Festo/Festool
BS 105, BS 105E
BS 105 E-Set
Hitachi
SB 110
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Metabo
BA 6100
Casals
LC 110
Hitachi
SB 110
110 x 620 mm
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 399
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro excentrické brusky
Ź Robustní brusné papíry v provedení Best for Paint,
Best for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Na barvy, laky, dřevo a nekovové materiály, jako je sklo,
kámen a autolak
Ź S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů
a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu
Ź Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek
a průměrů
Pro každý materiál optimální brusný papír
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 115 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
ní
od
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
Ve
lko
ob
2 608 605 015
C1a
5
5
158329
60
2 608 605 016
C1a
5
5
158343
115
80
2 608 605 017
C1a
5
5
158350
115
120
2 608 605 018
C1a
5
5
158367
115
180
2 608 605 019
C1a
5
5
158374
115
240
2 608 605 020
C1a
5
5
158336
115
320
2 608 606 690
C1a
5
5
179553
115
60
120
240
2 608 605 021
C1a
6
5
158381
uh
jed
Dr
Ob
nit
os
Zr
Vlastnosti produktů
ba
40
115
t
115
Ro
z
mmměr
Ob
sa
h
ch
í
len
cí
na
len
í
čís
lo
br
us
né
ho
ba
len
í¹
pa
pír
u
Suchý zip, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
400 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 125 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Suchý zip, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 50 ks
125
40
2 608 607 984
C0a
50
1
552196
125
60
2 608 607 985
C0a
50
1
552202
125
80
2 608 607 986
C0a
50
1
552219
125
100
2 608 607 987
C0a
50
1
552226
125
120
2 608 607 988
C0a
50
1
552233
125
180
2 608 607 989
C0a
50
1
552240
125
240
2 608 607 990
C0a
50
1
552110
125
320
2 608 607 991
C0a
50
1
552257
125
400
2 608 607 992
C0a
50
1
552264
125
40
2 608 605 000
C1a
5
5
158176
125
60
2 608 605 001
C1a
5
5
158183
125
80
2 608 605 002
C1a
5
5
158190
125
100
2 608 605 003
C1a
5
5
158206
125
120
2 608 605 004
C1a
5
5
158213
125
180
2 608 605 005
C1a
5
5
158220
125
240
2 608 605 006
C1a
5
5
158237
125
320
2 608 606 691
C1a
5
5
179560
125
400
2 608 607 238
C1a
5
5
247757
125
60
120
240
2 608 605 007
C1a
6
5
158244
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 401
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 125 mm, 9 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Suchý zip, 9 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
DIRECT FORCE
Objednací informace
Balení 50 ks
125
40
2 608 608 002
C0a
50
1
552349
125
60
2 608 608 003
C0a
50
1
552356
125
80
2 608 608 004
C0a
50
1
552363
125
100
2 608 608 005
C0a
50
1
552370
125
120
2 608 608 006
C0a
50
1
552387
125
180
2 608 608 007
C0a
50
1
552394
125
240
2 608 608 008
C0a
50
1
552400
125
320
2 608 608 009
C0a
50
1
552417
125
400
2 608 608 010
C0a
50
1
552424
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 50 ks
150
40
2 608 607 993
C0a
50
1
552271
150
60
2 608 607 994
C0a
50
1
552288
150
80
2 608 607 995
C0a
50
1
552103
150
100
2 608 607 996
C0a
50
1
552097
150
120
2 608 607 997
C0a
50
1
552295
150
180
2 608 607 998
C0a
50
1
552301
150
240
2 608 607 999
C0a
50
1
552318
150
320
2 608 608 000
C0a
50
1
552325
150
400
2 608 608 001
C0a
50
1
552332
150
40
2 608 605 022
C1a
5
5
158398
150
60
2 608 605 023
C1a
5
5
158404
150
80
2 608 605 024
C1a
5
5
158411
150
100
2 608 605 025
C1a
5
5
158428
150
120
2 608 605 026
C1a
5
5
158435
150
180
2 608 605 027
C1a
5
5
158442
150
240
2 608 605 028
C1a
5
5
158459
150
320
2 608 605 636
C1a
5
5
171205
150
400
2 608 607 240
C1a
5
5
247771
Balení 5 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
402 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
6
5
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otvorů
Objednací informace
Balení 6 ks
150
60
120
240
2 608 605 029
C1a
158466
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 150 mm, 9 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 9 otvorů
Balení 50 ks
150
40
2 608 608 011
C0a
50
1
552431
150
60
2 608 608 012
C0a
50
1
552448
150
80
2 608 608 013
C0a
50
1
552455
150
100
2 608 608 014
C0a
50
1
552462
150
120
2 608 608 015
C0a
50
1
552479
150
180
2 608 608 016
C0a
50
1
552486
150
240
2 608 608 017
C0a
50
1
552493
150
320
2 608 608 018
C0a
50
1
552509
150
400
2 608 608 019
C0a
50
1
552516
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Paint, Ø 150 mm, 17 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro Festool Multi-Jetstream, Protool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 17 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
150
40
2 608 608 236
C0a
50
1
590570
150
60
2 608 608 237
C0a
50
1
590587
150
80
2 608 608 238
C0a
50
1
590594
150
100
2 608 608 239
C0a
50
1
590600
150
120
2 608 608 240
C0a
50
1
590617
150
180
2 608 608 241
C0a
50
1
590624
150
240
2 608 608 242
C0a
50
1
590631
150
320
2 608 608 243
C0a
50
1
590648
150
400
2 608 608 244
C0a
50
1
590655
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 403
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 115 mm, 8 otvorů
Ve
lko
40
2 608 605 058
C1a
5
5
158756
115
60
2 608 605 059
C1a
5
5
158763
115
80
2 608 605 060
C1a
5
5
158770
115
120
2 608 605 061
C1a
5
5
158787
115
180
2 608 605 062
C1a
5
5
158794
115
240
2 608 605 063
C1a
5
5
158800
115
320
2 608 605 064
C1a
5
5
158817
115
400
2 608 605 065
C1a
5
5
158824
115
60
120
240
2 608 605 066
C1a
6
5
158831
Vlastnosti produktů
Dr
u
115
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
mmměr
Suchý zip, 8 otvorů
o
br
us
né
ho
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Balení 50 ks
125
40
2 608 607 824
C0a
50
1
550352
125
60
2 608 607 825
C0a
50
1
550369
125
80
2 608 607 826
C0a
50
1
550376
125
100
2 608 607 827
C0a
50
1
550383
125
120
2 608 607 828
C0a
50
1
550390
125
180
2 608 607 829
C0a
50
1
550406
125
240
2 608 607 830
C0a
50
1
550413
125
320
2 608 607 831
C0a
50
1
550420
125
400
2 608 607 832
C0a
50
1
550437
125
40
2 608 605 067
C1a
5
5
158848
125
60
2 608 605 068
C1a
5
5
158855
125
80
2 608 605 069
C1a
5
5
158862
125
100
2 608 605 070
C1a
5
5
158879
125
120
2 608 605 071
C1a
5
5
158886
125
180
2 608 605 072
C1a
5
5
158893
125
240
2 608 605 073
C1a
5
5
158909
125
320
2 608 605 074
C1a
5
5
158916
125
400
2 608 605 075
C1a
5
5
158923
Balení 5 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
404 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
6
5
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 6 ks
125
60
120
240
2 608 605 084
C1a
159012
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 125 mm, 9 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 9 otvorů
Balení 50 ks
125
40
2 608 607 860
C0a
50
1
551335
125
60
2 608 607 861
C0a
50
1
551342
125
80
2 608 607 862
C0a
50
1
551359
125
100
2 608 607 863
C0a
50
1
551366
125
120
2 608 607 864
C0a
50
1
551373
125
180
2 608 607 865
C0a
50
1
551380
125
240
2 608 607 866
C0a
50
1
551397
125
320
2 608 607 867
C0a
50
1
551403
125
400
2 608 607 868
C0a
50
1
551410
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
150
40
2 608 607 833
C0a
50
1
550444
150
60
2 608 607 834
C0a
50
1
550451
150
80
2 608 607 835
C0a
50
1
550468
150
100
2 608 607 836
C0a
50
1
550475
150
120
2 608 607 837
C0a
50
1
550482
150
180
2 608 607 838
C0a
50
1
550499
150
240
2 608 607 839
C0a
50
1
550505
150
320
2 608 607 840
C0a
50
1
551137
150
400
2 608 607 841
C0a
50
1
551144
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 405
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
40
2 608 605 085
C1a
5
5
159029
150
60
2 608 605 086
C1a
5
5
159036
150
80
2 608 605 087
C1a
5
5
159043
150
100
2 608 605 088
C1a
5
5
159050
150
120
2 608 605 089
C1a
5
5
159067
150
180
2 608 605 090
C1a
5
5
159074
150
240
2 608 605 091
C1a
5
5
159081
150
320
2 608 605 092
C1a
5
5
159098
150
400
2 608 605 093
C1a
5
5
159104
150
60
120
240
2 608 605 102
C1a
6
5
159203
Vlastnosti produktů
Dr
u
150
Zr
Ob
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorů
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky AEG, Casals, Fein, Makita
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
150
40
2 608 607 842
C0a
50
1
551151
150
60
2 608 607 843
C0a
50
1
551168
150
80
2 608 607 844
C0a
50
1
551175
150
100
2 608 607 845
C0a
50
1
551182
150
120
2 608 607 846
C0a
50
1
551199
150
180
2 608 607 847
C0a
50
1
551205
150
240
2 608 607 848
C0a
50
1
551212
150
320
2 608 607 849
C0a
50
1
551229
150
400
2 608 607 850
C0a
50
1
551236
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
406 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 9 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ob
sa
Ve
lko
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
o
br
us
né
ho
DIRECT FORCE
Suchý zip, 9 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
Objednací informace
Balení 50 ks
150
40
2 608 607 851
C0a
50
1
551243
150
60
2 608 607 852
C0a
50
1
551250
150
80
2 608 607 853
C0a
50
1
551267
150
100
2 608 607 854
C0a
50
1
551274
150
120
2 608 607 855
C0a
50
1
551281
150
180
2 608 607 856
C0a
50
1
551298
150
240
2 608 607 857
C0a
50
1
551304
150
320
2 608 607 858
C0a
50
1
551311
150
400
2 608 607 859
C0a
50
1
551328
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 16 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
DIRECT FORCE
Suchý zip, 16 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
150
40
2 608 607 869
C0a
50
1
551427
150
60
2 608 607 870
C0a
50
1
551434
150
80
2 608 607 871
C0a
50
1
551441
150
100
2 608 607 872
C0a
50
1
551458
150
120
2 608 607 873
C0a
50
1
551465
150
180
2 608 607 874
C0a
50
1
551472
150
240
2 608 607 875
C0a
50
1
551489
150
320
2 608 607 876
C0a
50
1
551496
150
400
2 608 607 877
C0a
50
1
551502
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 407
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Wood, Ø 150 mm, 17 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ob
sa
Ve
lko
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
o
br
us
né
ho
DIRECT FORCE
Suchý zip, 17 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
Objednací informace
Balení 50 ks
150
40
2 608 608 245
C0a
50
1
590662
150
60
2 608 608 246
C0a
50
1
590679
150
80
2 608 608 247
C0a
50
1
590686
150
100
2 608 608 248
C0a
50
1
590693
150
120
2 608 608 249
C0a
50
1
590709
150
180
2 608 608 250
C0a
50
1
590839
150
240
2 608 608 251
C0a
50
1
590716
150
320
2 608 608 252
C0a
50
1
590723
150
400
2 608 608 253
C0a
50
1
590730
Brusné papíry pro excentrické brusky, Expert for Wood, Ø 115 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Balení 5 ks
Suchý zip, 8 otvorů
115
40
2 608 605 103
C1a
5
5
159210
115
60
2 608 605 104
C1a
5
5
159227
115
80
2 608 605 105
C1a
5
5
159234
115
120
2 608 605 106
C1a
5
5
159241
115
180
2 608 607 246
C1a
5
5
247832
115
240
2 608 605 657
C1a
5
5
171410
115
60
120
240
2 608 605 107
C1a
6
5
159258
Balení 6 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
408 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Expert for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
hb
ale
ní
Ve
lko
40
2 608 605 640
C1a
5
5
171243
125
60
2 608 605 641
C1a
5
5
171250
125
80
2 608 605 642
C1a
5
5
171267
125
120
2 608 605 643
C1a
5
5
171274
125
180
2 608 605 644
C1a
5
5
171281
125
240
2 608 605 645
C1a
5
5
171298
125
60
120
240
2 608 605 112
C1a
6
5
159302
Vlastnosti produktů
Dr
u
125
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
Suchý zip, 8 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
DIRECT FORCE
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro excentrické brusky, Expert for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 5 ks
150
40
2 608 605 716
C1a
5
5
172004
150
60
2 608 605 717
C1a
5
5
172011
150
80
2 608 605 718
C1a
5
5
172028
150
120
2 608 605 720
C1a
5
5
172042
150
180
2 608 605 721
C1a
5
5
172059
150
240
2 608 605 722
C1a
5
5
172066
150
60
120
240
2 608 607 247
C1a
6
5
247849
Balení 6 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 409
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Expert for Wood, Ø 150 mm, 16 otvorů
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Ve
lko
40
2 608 605 537
C1a
5
5
170215
150
60
2 608 605 538
C1a
5
5
170222
150
80
2 608 605 539
C1a
5
5
170239
150
120
2 608 605 540
C1a
5
5
170246
150
240
2 608 605 541
C1a
5
5
170253
150
60
120
240
2 608 605 459
C1a
6
5
162791
Vlastnosti produktů
Dr
u
150
Zr
Ob
sa
hb
ale
ní
nit
os
t
íč
ísl
o
br
us
né
ho
Ro
z
mmměr
Ob
jed
na
c
DIRECT FORCE
Suchý zip, 16 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva
Ź Hodí se pro excentrické brusky AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 115 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů, jako kamene, skla, plexiskla, autolaku
nebo vypalovaného laku
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Balení 5 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
80
2 608 605 558
C1a
5
5
170420
115
120
2 608 605 559
C1a
5
5
170437
115
180
2 608 605 560
C1a
5
5
170444
115
240
2 608 605 561
C1a
5
5
170451
115
400
2 608 605 562
C1a
5
5
170468
115
600
2 608 605 113
C1a
5
5
159319
115
1200
2 608 605 114
C1a
5
5
159326
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
410 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 125 mm, 8 otvorů
o
Ob
sa
Ve
lko
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
Suchý zip, 8 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
pa
pír
u
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů, jako kamene, skla, plexiskla, autolaku
nebo vypalovaného laku
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
Objednací informace
Balení 50 ks
125
80
2 608 608 020
C0a
50
1
552523
125
100
2 608 608 021
C0a
50
1
552530
125
120
2 608 608 022
C0a
50
1
552547
125
180
2 608 608 023
C0a
50
1
552554
125
240
2 608 608 024
C0a
50
1
552561
125
320
2 608 608 025
C0a
50
1
552578
125
400
2 608 608 026
C0a
50
1
552585
125
600
2 608 608 027
C0a
50
1
552592
125
1200
2 608 608 028
C0a
50
1
552608
125
80
2 608 605 115
C1a
5
5
159333
125
100
2 608 605 116
C1a
5
5
159340
125
120
2 608 605 117
C1a
5
5
159357
125
180
2 608 605 118
C1a
5
5
159364
125
240
2 608 605 119
C1a
5
5
159371
125
320
2 608 605 120
C1a
5
5
159388
125
400
2 608 605 121
C1a
5
5
159395
125
600
2 608 605 122
C1a
5
5
159401
125
1200
2 608 605 123
C1a
5
5
159418
Balení 5 ks
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 125 mm, 9 otvorů
Ź Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů, jako kamene, skla, plexiskla, autolaku
nebo vypalovaného laku
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 9 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
80
2 608 608 038
C0a
50
1
552707
125
100
2 608 608 039
C0a
50
1
552714
125
120
2 608 608 040
C0a
50
1
552721
125
180
2 608 608 041
C0a
50
1
552738
125
240
2 608 608 042
C0a
50
1
552745
125
320
2 608 608 043
C0a
50
1
552752
125
400
2 608 608 044
C0a
50
1
552769
125
600
2 608 608 045
C0a
50
1
552776
125
1200
2 608 608 046
C0a
50
1
552783
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 411
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 150 mm, 6 otvorů
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
.
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
Suchý zip, 6 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
pa
pír
u
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů, jako kamene, skla, plexiskla, autolaku
nebo vypalovaného laku
Ź Hodí se pro excentrické brusky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
Objednací informace
Balení 50 ks
150
80
2 608 608 029
C0a
50
1
552615
150
100
2 608 608 030
C0a
50
1
552622
150
120
2 608 608 031
C0a
50
1
552639
150
180
2 608 608 032
C0a
50
1
552646
150
240
2 608 608 033
C0a
50
1
552653
150
320
2 608 608 034
C0a
50
1
552660
150
400
2 608 608 035
C0a
50
1
552677
150
600
2 608 608 036
C0a
50
1
552684
150
1200
2 608 608 037
C0a
50
1
552691
150
80
2 608 605 124
C1a
5
5
159425
150
100
2 608 605 125
C1a
5
5
159432
150
120
2 608 605 126
C1a
5
5
159449
150
180
2 608 605 127
C1a
5
5
159456
150
240
2 608 605 128
C1a
5
5
159463
150
320
2 608 605 129
C1a
5
5
159470
150
400
2 608 605 130
C1a
5
5
159487
150
600
2 608 605 131
C1a
5
5
159494
150
1200
2 608 605 132
C1a
5
5
159500
Balení 5 ks
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 150 mm, 9 otvorů
Ź Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů, jako kamene, skla, plexiskla, autolaku
nebo vypalovaného laku
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 9 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
150
80
2 608 608 047
C0a
50
1
552790
150
100
2 608 608 048
C0a
50
1
552806
150
120
2 608 608 049
C0a
50
1
552813
150
180
2 608 608 050
C0a
50
1
552820
150
240
2 608 608 051
C0a
50
1
552837
150
320
2 608 608 052
C0a
50
1
552844
150
400
2 608 608 053
C0a
50
1
552851
150
600
2 608 608 054
C0a
50
1
552868
150
1200
2 608 608 055
C0a
50
1
552875
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
412 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro excentrické brusky, Best for Stone, Ø 150 mm, 17 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ob
sa
Ve
lko
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
Suchý zip, 17 otvorů
o
br
us
né
ho
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
Ź Hodí se pro broušení extrémně tvrdých materiálů, jako kamene, skla, plexiskla, autolaku
nebo vypalovaného laku
Ź Hodí se pro excentrické brusky Festo/Festool, Protool
Objednací informace
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
150
80
2 608 608 254
C0a
50
1
590747
150
100
2 608 608 255
C0a
50
1
590754
150
120
2 608 608 256
C0a
50
1
590761
150
180
2 608 608 257
C0a
50
1
590778
150
240
2 608 608 258
C0a
50
1
590785
150
320
2 608 608 259
C0a
50
1
590792
150
400
2 608 608 260
C0a
50
1
590808
150
600
2 608 608 261
C0a
50
1
590815
150
1200
2 608 608 262
C0a
50
1
590822
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 413
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství k leštění
k excentrickým bruskám
Ź Příslušenství pro leštění, čištění nebo
strukturování povrchů
Ź Všechny díly se systémem na suchý zip
Lešticí plsť pro excentrické brusky
íb
dn
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ve
lko
o
128
2 608 613 009
C1d
1
1
032780
měkká
128
2 608 612 006
C1d
5
1
077101
tvrdá
128
2 608 612 005
C1d
5
1
077088
měkká
160
3 608 604 001
C1d
2
1
018784
tvrdá
160
3 608 604 000
C1d
2
1
018777
uh
Dr
Ob
ac
Vlastnosti produktů
sa
měkká
jed
Ob
bc
hb
ho
ní
ale
í
len
ba
ov
n
na
cí
íp
rů
čís
lo
mě
rm
ale
m
ní¹
Ź Hodí se pro přípravné leštění silně znečištěných nebo poškrábaných povrchů
Ź Pro použití s leštěnkou nebo brusnou pastou na rovných plochách
Ź Hodí se pro všechny stroje běžných značek
St
u
tvr peň
do tvr
sti do
sti
, tř
ída
suchého zipu
Pr
Systém
Objednací informace
Lešticí houby pro excentrické brusky
Ź Hodí se pro leštění do vysokého lesku mírně znečištěných, poškrábaných nebo
předleštěných povrchů
Ź Pro použití s leštěnkou nebo k zapracování prostředků pro zapečetění na prohnutých
a rovných plochách
Ź Hodí se pro všechny stroje běžných značek
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
Ve
lko
o
1
1
014854
C1d
1
1
018753
uh
Dr
Ob
sa
Ob
bc
hb
ho
ní
ale
í
len
ba
C1d
3 608 613 000
jed
2 608 613 005
160
Pr
130
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
na
ac
ov
ní
pr
cí
č
ísl
ům
o
ěr
ale
mm
suchého zipu
ní¹
Systém
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
414 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Lešticí potahy z jehněčí vlny pro excentrické brusky
hb
ale
ní
Ve
lko
130
2 608 610 001
C1a
1
1
014786
160
3 608 610 000
C1a
2
1
018746
200
2 607 001 125
P1d
2
1
039093
Pr
ac
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ov
ní
pr
ů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro konečnou úpravu povrchu po vyleštění a odstranění zaschlých zbytků
lešticího prostředku
Ź Pro suché použití na prohnutých a rovných plochách
Ź Vytváří požadovaný vysoký lesk
Ź Hodí se pro všechny stroje běžných značek
mě
rm
m
suchého zipu
Vlastnosti produktů
Dr
u
Systém
Objednací informace
Kotouč z ovčí vlny
Kotouč z ovčí vlny a adaptér
Adaptéry pro excentrické brusky
Systém
suchého zipu
Ź Hodí se jako vložená mezivrstva pro obzvlášť měkkou práci
Ź Ideální pro broušení nebo leštění kontur a prohnutých ploch
Adaptér, bez děr
115
2 608 601 008
125
150
C1c
1
1
032735
2 608 601 126
C1c
1
1
220712
2 608 601 127
C1d
1
1
220729
Adaptér, děrovaný
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 415
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné rouno pro excentrickou brusku
Ve
lko
100
hrubé
2 608 604 055
C1d
1
1
032759
128
100
hrubé
2 608 604 522
P0f
5
1
077125
150
100
hrubé
2 608 604 452
C1d
1
1
064453
150
100
hrubé
3 608 604 023
P0f
5
1
018678
Vlastnosti produktů
Dr
u
128
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
nit
os
t
br
us
né
ho
Ro
z
mmměr
o
Ź Hodí se pro strukturování (rustikální vzhled) dřeva, k odrezování kovu a přibroušení
(matování) laků
pa
pír
u
suchého zipu
St
u
tvr peň
do tvr
sti do
sti
, tř
ída
Systém
Objednací informace
Brusná rouna
Stupeň tvrdosti: hrubý, korund
Brusná rouna
Stupeň tvrdosti: střední, korund
128
280
střední
2 608 604 056
C1d
1
1
032766
128
280
střední
2 608 604 523
P0f
5
1
077132
150
280
střední
2 608 604 453
C1d
1
1
064460
150
280
střední
3 608 604 024
P0f
5
1
018685
Brusná rouna
Stupeň tvrdosti: jemný, karbid křemíku (SiC), bez veluru, samopřilnavé
Obsah balení
(počet kusů v balení)
128
800
jemné
2 608 604 057
C1d
1
1
032773
128
800
jemné
2 608 604 524
P0f
5
1
077149
150
800
jemné
2 608 604 454
C1d
1
1
064477
150
800
jemné
3 608 604 025
P0f
5
1
018692
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
416 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
excentrické brusky Bosch
Ź Brusné talíře pro rozšíření nebo jako náhradní
talíř excentrické brusky
Ź Stupňovitá geometrie okraje talíře způsobuje
menší tuhost v okrajových pásmech a lepší
broušení na zaobleních a hranách
Ź Dokonalý obrus na plochách díky adaptabilní
pěnové podložce
Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch
Systém
Ź Tvrdé brusné talíře (modré) pro hrubé obroušení s velkým úběrem a nízkou kvalitou
povrchu
Ź Pro obrušování barev, tmelů, sádry a povrchově neupraveného přírodního dřeva na
rovných plochách
Ź Vysoká pevnost hran – ideální na úzké hrany
Ź Středně tvrdé brusné talíře (černé): pro standardní až hrubé broušení
Ź Měkké brusné talíře (šedé): pro standardní broušení
Ź Dobrý úběr a dobrá kvalita povrchu – univerzálně použitelný
Ź Extra měkké brusné talíře (šedé): na jemné broušení a broušení na zakřiveních
a tvarovaných dílech
Ź Nejvyšší kvalita povrchu při nízkém úběru. Pro broušení mezi nanášením laků a před
konečným lakováním, pro truhláře, lakýrníky, stavitele kuchyní, zpracovatele materiálu
Corian
Vlastnosti produktů
ho
bc
ba
Ve
lko
o
sa
h
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
í
len
í
len
ba
Dr
Ob
uh
jed
na
mm
ěr
ům
Pr
Pr
ov
ed
en
í
modrý – tvrdý
cí
čís
l
o
íb
ale
ní¹
suchého zipu
Objednací informace
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional
černý – středně tvrdý
extra měkký
125
2 608 601 117
C1c
1
1
219488
měkká
125
2 608 601 118
C1c
1
1
219495
tvrdá
125
2 608 601 119
C1c
1
1
219501
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
extra měkký
150
2 608 601 114
C1c
1
1
219457
měkká
150
2 608 601 115
C1c
1
1
219464
tvrdá
150
2 608 601 116
C1c
1
1
219471
šedý – měkký/extra
měkký
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Excentrické brusky | 417
Příslušenství Bosch 11/12
1
1
375214
Objednací informace
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch GEX 150 Turbo Professional
měkká
modrý – tvrdý
150
2 608 601 185
C1c
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE
měkká
125
2 608 601 063
C1c
1
1
077460
středně tvrdý
125
2 608 601 062
C1c
1
1
077453
tvrdá
125
2 608 601 061
C1c
1
1
077446
černý – středně tvrdý
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE
šedý – měkký/extra
měkká
150
2 608 601 051
C1c
1
1
063074
středně tvrdý
150
2 608 601 052
C1c
1
1
063081
tvrdá
150
2 608 601 053
C1c
1
1
063098
měkký
Brusné talíře
Hodí se pro GEX 125-1 AE Professional
extra měkký
125
2 608 000 351
C1c
1
1
465489
středně tvrdý
125
2 608 000 349
C1c
1
1
454957
tvrdá
125
2 608 000 352
C1c
1
1
465496
3 608 601 006
C1c
1
1
018616
C1c
1
1
019125
C1c
1
1
294751
Brusné talíře
Hodí se pro GEX 150 ACE Professional
středně tvrdý
150
Hnací kotouč
Hodí se pro Bosch GEX 150 ACE Professional
-
150
3 607 031 211
Brusné talíře
Hodí se pro GEX 270 A; GEX 270 AE Professional
středně tvrdý
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
2 608 601 173
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
íč
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Pr
Pr
ov
ed
en
í
ům
ěr
mm
ísl
o
Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
418 | Broušení a leštění | Excentrické brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
115
2 608 601 066
C1c
1
1
079174
115
2 608 601 065
C1c
1
1
079181
tvrdá
115
2 608 601 064
C1c
1
1
079198
125
2 608 601 175
C1c
1
1
329217
2 608 601 169
C1c
1
1
260459
2 608 601 179
C1c
1
1
331944
Vlastnosti produktů
Dr
u
měkká
středně tvrdý
Pr
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
Pr
ov
ed
en
í
ům
ěr
mm
ísl
o
Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch
Objednací informace
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch PEX 115
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch PEX 220 A
středně tvrdý
Brusné talíře se šrouby a šestihranným klíčem
Hodí se pro Bosch PEX 270 A; PEX 270 AE
středně tvrdý
125
Brusné talíře
Hodí se pro Bosch PEX 15; PEX 420 AE
středně tvrdý
150
Vlastnosti produktů
ho
Ve
lko
o
bc
ba
Ob
sa
h
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
í
len
í
len
ba
Dr
Ob
je
uh
dn
ac
íč
ísl
o
íb
ale
ní¹
Přídavná rukojeť pro excentrickou brusku
Objednací informace
Přídavná rukojeť
Hodí se pro GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE
Professional; PEX 11
2 602 026 070
P0b
1
1
113816
2 602 026 046
P0b
1
1
014847
Přídavná rukojeť
Hodí se pro Bosch PEX 115
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 419
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro trojúhelníkové brusky
Ź Výkonné brusné papíry v provedení Best for Paint,
Best for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź K broušení barev, laků, dřeva, kamene a autolaku
v rozích a na plochách
Ź S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů
a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu
Ź Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek
a průměrů
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 93 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení barvy, laku nebo tmelu
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
íb
sa
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
í
len
uh
ba
na
Dr
Ob
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
o
ísl
cí
č
Vlastnosti produktů
jed
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
ale
ní¹
pa
pír
u
Suchý zip, 6 otvorů
Objednací informace
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
93
40
2 608 608 056
C0a
50
1
552882
93
60
2 608 608 057
C0a
50
1
552899
93
80
2 608 608 058
C0a
50
1
552905
93
100
2 608 608 059
C0a
50
1
552912
93
120
2 608 608 060
C0a
50
1
552929
93
180
2 608 608 061
C0a
50
1
552936
93
240
2 608 608 062
C0a
50
1
552943
93
320
2 608 608 063
C0a
50
1
552950
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
420 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 93 mm, 6 otvorů
Ź Vhodné pro broušení barvy, laku nebo tmelu
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Ve
lko
40
2 608 605 133
C1a
5
5
159517
93
60
2 608 605 134
C1a
5
5
159524
93
80
2 608 605 135
C1a
5
5
159531
93
100
2 608 605 136
C1a
5
5
159548
93
120
2 608 605 137
C1a
5
5
159555
93
180
2 608 605 138
C1a
5
5
159562
93
240
2 608 605 139
C1a
5
5
159579
93
320
2 608 606 693
C1a
5
5
179584
93
60
120
240
2 608 605 147
C1a
6
5
159654
Vlastnosti produktů
Dr
u
93
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Suchý zip, 6 otvorů
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 95 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení barvy, laku nebo tmelu
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
95
40
2 608 608 064
C0a
50
1
552967
95
60
2 608 608 065
C0a
50
1
552974
95
80
2 608 608 066
C0a
50
1
552981
95
100
2 608 608 067
C0a
50
1
552998
95
120
2 608 608 068
C0a
50
1
553001
95
180
2 608 608 069
C0a
50
1
553018
95
240
2 608 608 070
C0a
50
1
553025
95
320
2 608 608 071
C0a
50
1
553032
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 421
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Paint, 100x150 mm, 7 otvorů
Ź Hodí se pro broušení barvy, laku nebo tmelu
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
Suchý zip, 7 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
DIRECT FORCE
Objednací informace
Balení 50 ks
100x150
40
2 608 608 072
C0a
50
1
553049
100x150
60
2 608 608 073
C0a
50
1
553056
100x150
80
2 608 608 074
C0a
50
1
553063
100x150
100
2 608 608 075
C0a
50
1
553070
100x150
120
2 608 608 076
C0a
50
1
553087
100x150
180
2 608 608 077
C0a
50
1
553094
100x150
240
2 608 608 078
C0a
50
1
553100
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 93 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
93
40
2 608 607 878
C0a
50
1
551519
93
60
2 608 607 879
C0a
50
1
551526
93
80
2 608 607 880
C0a
50
1
551533
93
100
2 608 607 881
C0a
50
1
551540
93
120
2 608 607 882
C0a
50
1
551557
93
180
2 608 607 883
C0a
50
1
551564
93
240
2 608 607 884
C0a
50
1
551571
93
320
2 608 607 885
C0a
50
1
551588
93
400
2 608 607 886
C0a
50
1
551595
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
422 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 93 mm, 6 otvorů
o
hb
ale
ní
ísl
Ve
lko
40
2 608 605 148
C1a
5
5
159661
93
60
2 608 605 149
C1a
5
5
159678
93
80
2 608 605 150
C1a
5
5
159685
93
100
2 608 605 151
C1a
5
5
159692
93
120
2 608 605 152
C1a
5
5
159708
93
180
2 608 605 153
C1a
5
5
159715
93
240
2 608 605 154
C1a
5
5
159722
93
320
2 608 605 155
C1a
5
5
159739
93
400
2 608 605 156
C1a
5
5
159746
93
60
120
240
2 608 605 165
C1a
6
5
159838
Vlastnosti produktů
Dr
u
93
Zr
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
Suchý zip, 6 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
pa
pír
u
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood lze obdržet od února/března 2011
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 95 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
95
40
2 608 607 895
C0a
50
1
550567
95
60
2 608 607 896
C0a
50
1
550574
95
80
2 608 607 897
C0a
50
1
550581
95
100
2 608 607 898
C0a
50
1
550598
95
120
2 608 607 899
C0a
50
1
550604
95
180
2 608 607 900
C0a
50
1
550611
95
240
2 608 607 901
C0a
50
1
550628
95
320
2 608 607 902
C0a
50
1
550635
95
400
2 608 607 903
C0a
50
1
550642
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 423
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood, 100x150 mm, 7 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ob
sa
Ve
lko
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
mmměr
Suchý zip, 7 otvorů
o
br
us
né
ho
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Festo/Festool
Objednací informace
Balení 50 ks
100x150
40
2 608 607 887
C0a
50
1
551601
100x150
60
2 608 607 888
C0a
50
1
551618
100x150
80
2 608 607 889
C0a
50
1
551625
100x150
100
2 608 607 890
C0a
50
1
550512
100x150
120
2 608 607 891
C0a
50
1
550529
100x150
180
2 608 607 892
C0a
50
1
550536
100x150
240
2 608 607 893
C0a
50
1
550543
100x150
320
2 608 607 894
C0a
50
1
550550
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Expert for Wood, 93 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 5 ks
93
40
2 608 605 599
C1a
5
5
170833
93
60
2 608 605 600
C1a
5
5
170840
93
80
2 608 605 601
C1a
5
5
170857
93
120
2 608 605 602
C1a
5
5
170864
93
180
2 608 605 603
C1a
5
5
170871
93
240
2 608 605 604
C1a
5
5
170888
93
60
120
240
2 608 605 191
C1a
6
5
160094
Balení 6 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
424 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Expert for Wood, 82 mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Fein
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
40
2 608 605 172
C1a
5
5
159906
82
60
2 608 605 173
C1a
5
5
159913
82
80
2 608 605 174
C1a
5
5
159920
82
120
2 608 605 175
C1a
5
5
159937
82
180
2 608 605 573
C1a
5
5
170574
82
240
2 608 605 574
C1a
5
5
170581
82
60
120
240
2 608 605 176
C1a
6
5
159944
Vlastnosti produktů
Dr
u
82
Zr
Ob
sa
hb
ale
ní
Ob
jed
na
c
nit
os
t
íč
ísl
o
br
us
né
ho
Ro
z
mmměr
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
DIRECT FORCE
Suchý zip
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Expert for Wood, 105 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky AEG, Kress
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 5 ks
105
40
2 608 605 177
C1a
5
5
159951
105
60
2 608 605 178
C1a
5
5
159968
105
80
2 608 605 179
C1a
5
5
159975
105
120
2 608 605 180
C1a
5
5
159982
105
180
2 608 605 575
C1a
5
5
170598
105
240
2 608 605 576
C1a
5
5
170604
105
60
120
240
2 608 605 181
C1a
6
5
159999
Balení 6 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 425
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Expert for Wood, 32 mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
Ve
lko
40
2 608 605 166
C1a
5
5
159845
32
60
2 608 605 167
C1a
5
5
159852
32
80
2 608 605 168
C1a
5
5
159869
32
120
2 608 605 169
C1a
5
5
159876
32
240
2 608 605 170
C1a
5
5
159883
32
60
120
240
2 608 605 171
C1a
6
5
159890
Vlastnosti produktů
Dr
u
32
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
Ro
z
mmměr
neděrovaný
nit
os
brusný jazyk,
o
br
us
né
ho
suchým zipem,
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
DIRECT FORCE
Systém se
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Stone, 93 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro hrubé broušení až lesklé vybroušení extrémně tvrdých materiálů, jako je
kámen, sklo, plexisklo, autolak nebo vypalovaný lak
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
93
80
2 608 608 079
C0a
50
1
553117
93
100
2 608 608 080
C0a
50
1
553124
93
120
2 608 608 081
C0a
50
1
553131
93
180
2 608 608 082
C0a
50
1
553148
93
240
2 608 608 083
C0a
50
1
553155
93
320
2 608 608 084
C0a
50
1
553162
93
400
2 608 608 085
C0a
50
1
553179
93
600
2 608 608 086
C0a
50
1
553186
93
1200
2 608 608 087
C0a
50
1
553193
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
426 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky, Best for Stone, 93 mm, 6 otvorů
hb
ale
ní
Ve
lko
80
2 608 605 192
C1a
5
5
160100
93
100
2 608 605 193
C1a
5
5
160117
93
120
2 608 605 194
C1a
5
5
160124
93
180
2 608 605 195
C1a
5
5
160131
93
240
2 608 605 196
C1a
5
5
160148
93
320
2 608 605 197
C1a
5
5
160155
93
400
2 608 605 198
C1a
5
5
160162
93
600
2 608 605 199
C1a
5
5
160179
93
1200
2 608 605 200
C1a
5
5
159180
Vlastnosti produktů
Dr
u
93
Zr
Ob
sa
hb
ale
ní
Ob
jed
na
c
nit
os
t
íč
ísl
o
br
us
né
ho
Ro
z
mmměr
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
pa
pír
u
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro hrubé broušení až lesklé vybroušení extrémně tvrdých materiálů, jako je
kámen, sklo, plexisklo, autolak nebo vypalovaný lak
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo
Ź Best for Stone lze obdržet od února/března 2011
Objednací informace
Balení 5 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 427
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství k leštění
pro trojúhelníkové brusky
Rouna pro trojúhelníkové brusky
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ho
Ve
lko
o
střední
2 608 604 494
C1d
1
5
070805
280
hrubé
2 608 604 495
C1d
1
5
070812
-
2 608 604 496
C1d
1
5
070829
Dr
Ob
uh
sa
100
93
Vlastnosti produktů
jed
93
Zr
Ob
bc
hb
len
ale
í
ní
lo
čís
cí
ba
nit
os
na
t
br
us
né
ho
Ro
z
mmměr
dn
íb
ale
ní¹
Ź Hodí se pro strukturování (rustikální vzhled) dřeva, k odstranění rzi z kovu a přibroušení
(matování) laků
Ź Čisticí rouno hodí se pro odstraňování nečistot a usazenin beze změny povrchu obrobku.
Pracuje bez brusiva – může v měkkém materiálu zanechat lehké rýhy
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
pa
pír
u
suchého zipu
St
u
tvr peň
do tvr
sti do
sti
, tř
ída
Systém
Objednací informace
Rouna
Čisticí rouno bez brusiva
93
bez zrna
Lešticí plsť pro trojúhelníkové brusky
Ź Hodí se pro předleštění silně znečištěných nebo poškrábaných povrchů – za použití
leštěnky nebo brusné pasty na rovných plochách
Ź Hodí se pro trojúhelníkové brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo
Vlastnosti produktů
ní¹
ale
í
len
Ob
sa
ba
uh
Dr
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
íb
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
o
ísl
cí
č
na
jed
Ob
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
suchého zipu
St
u
tvr peň
do tvr
sti do
sti
, tř
ída
Systém
Objednací informace
Lešticí plst'
93
Obsah balení
(počet kusů v balení)
tvrdá
2 608 613 016
C1d
1
5
070843
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
428 | Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
trojúhelníkové brusky Bosch
Brusná deska pro trojúhelníkové brusky Bosch
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
suchého zipu
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Systém
Objednací informace
Brusné desky
Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E
2 608 000 211
C1d
1
1
109505
2 608 000 149
C1d
1
1
076401
2 608 000 320
C1c
1
1
357227
C1c
1
1
332293
Brusné desky
Hodí se pro PDA 100; PDA 120 E
Brusné desky
Hodí se pro Bosch-PRIO; PSM 80 A
Brusné desky
Hodí se pro PSM 160 A; PSM 160 AE; PSM Ventaro 1400
2 608 601 181
Lamelový brusný nástavec pro trojúhelníkové brusky Bosch
Systém
Ź Hodí se pro broušení lamelových dveří nebo okenic
suchého zipu
Lamelové brusné nástavce
Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
2 608 000 200
C1d
1
1
109499
2 608 000 145
C1d
1
1
073127
Lamelové brusné nástavce
Hodí se pro PDA 100; PDA 120 E
Náhradní suchý zip k lamelovému brusnému nástavci
Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 140
2 601 099 044
Obsah balení
(počet kusů v balení)
C1d
2
1
076395
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Trojúhelníkové brusky | 429
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné jazyky pro trojúhelníkové brusky Bosch
Ź Hodí se pro broušení v úzkých meziprostorách
Ź Hodí se pro GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
hb
ale
ní
Ve
lko
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
o
ísl
hb
ale
ní
íč
2 601 099 074
C1c
2
1
110907
2 608 000 199
C1d
1
1
109482
2 608 000 198
C1d
1
1
109475
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Ro
z
mmměr
br
us
né
ho
pa
pír
u
suchého zipu
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Systém
Objednací informace
Náhradní suchý zip pro brusný jazyk
Brusný jazyk, plochý
Brusný jazyk, oválný
Adaptér pro trojúhelníkové brusky Bosch
Systém
suchého zipu
Ź Hodí se pro obzvlášť měkkou práci, ideální pro broušení kontur nebo vyklenutých ploch
Ź Hodí se pro trojúhelníkovou brusku GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E;
PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO
Adaptér
93
Obsah balení
(počet kusů v balení)
2 608 601 137
C1c
1
1
223782
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
430 | Broušení a leštění | Multibrusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro multibrusky
Ź Výkonné brusné papíry v provedení Best for
Paint, Expert for Wood
Ź K broušení laků, barev a dřeva v rozích a na
plochách
Ź S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu
papírů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání
prachu
Brusné papíry pro multibrusky, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelu
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro multibrusky Bosch, Skil
Ź Best for Paint lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Obsah balení
(počet kusů v balení)
ní¹
ale
íb
ho
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
í
len
ba
Ob
sa
h
Ve
lko
ob
c
í
len
dn
lo
čís
Dr
Ob
uh
ba
na
cí
Vlastnosti produktů
jed
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír (y
um)b
m rusn
éh
o
Suchý zip, 11 otvorů
Objednací informace
102x62, 93
40
2 608 607 402
C1a
10
1
323239
102x62, 93
80
2 608 607 403
C1a
10
1
323246
102x62, 93
120
2 608 607 404
C1a
10
1
323253
102x62, 93
180
2 608 607 405
C1a
10
1
323260
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Multibrusky | 431
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro multibrusky, Expert for Wood, 102x62, 93 mm, 11 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro multibrusky Bosch, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Suchý zip, 11 otvorů
Ro
z
pa měr
pír (y
um)b
m rusn
éh
o
DIRECT FORCE
Objednací informace
102x62, 93
40
2 608 607 407
C1a
10
1
323284
102x62, 93
80
2 608 607 408
C1a
10
1
323291
102x62, 93
120
2 608 607 409
C1a
10
1
323307
102x62, 93
180
2 608 607 410
C1a
10
1
323314
Brusné papíry pro multibrusky, Expert for Wood, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 otvorů
Ź Expert for Wood se hodí pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
(3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
Ź Best for Paint se hodí pro broušení barev, laků, tmelů
(2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
Ź Hodí se pro multibrusky Bosch, Skil
Ź Expert for Wood, Best for Paint lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 11 otvorů
102x62, 93
Obsah balení
(počet kusů v balení)
3x40
6x80
3x120
3x180
2x40
2x80
4x120
2x180
2 608 607 417
C1c
25
1
327695
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
432 | Broušení a leštění | Multibrusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro multibrusky, Expert for Wood, 100x170 mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro multibrusky Black & Decker
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
40
2 608 605 182
C1a
5
5
160001
100x170
60
2 608 605 183
C1a
5
5
160018
100x170
80
2 608 605 184
C1a
5
5
160025
100x170
120
2 608 605 185
C1a
5
5
160032
100x170
180
2 608 605 577
C1a
5
5
170611
100x170
240
2 608 605 578
C1a
5
5
170628
100x170
60
120
240
2 608 605 186
C1a
6
5
160049
Vlastnosti produktů
Dr
u
100x170
Zr
Ob
sa
hb
ale
ní
nit
os
t
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
br
us
né
ho
Ro
z
mmměr
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
pa
pír
u
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 5 ks
Balení 6 ks
Brusné papíry pro multibrusky, Expert for Wood, 4 otvory
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro multibrusky Black & Decker
Ź Expert for Wood lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ch
od
n
í
ba
sa
h
Ob
Dr
Ve
lko
ob
len
í
len
ba
uh
jed
Ob
Zr
nit
os
t
na
cí
čís
l
o
íb
ale
ní¹
Suchý zip, 4 otvorů
Objednací informace
Balení 5 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
40
2 608 607 428
C1a
5
5
337076
80
2 608 607 429
C1a
5
10
337083
120
2 608 607 430
C1a
5
10
337090
180
2 608 607 431
C1a
5
10
337106
2x80
2x120
2x180
2 608 607 432
C1a
6
10
337113
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Multibrusky | 433
Příslušenství Bosch 11/12
Čisticí rouno pro multibrusky, 102x62, 93 mm
2
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
nit
os
t
íč
ísl
o
Ź Hodí se pro multibrusky Bosch, Skil
Ź Kvalita střední až jemná
Ro
z
pa měr
pír (y
um)b
m rusn
éh
o
suchého zipu
Zr
Systém
Objednací informace
Sada čisticích roun, 2dílná
102x62, 93
Obsah balení
(počet kusů v balení)
střední
jemná
2 608 607 419
C1c
327718
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
434 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro vibrační brusky
Ź Výkonné brusné papíry v konečném formátu
v provedení Best for Paint, Best for Wood,
Expert for Wood
Ź Na barvy, laky a tmely, dřevěné materiály, tvrdé
dřevo, dřevotřískové a stavební desky a kov
Ź S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu
papírů a bez uchycení na suchý zip pro třmenové
upínání
Ź Bez otvorů, nebo s otvory pro vnitřní odsávání
prachu
Ź Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek
a průměrů
Pro každý materiál optimální brusný papír
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 80x133 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
ale
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
bc
ho
ní
hb
sa
Ob
Ve
lko
o
len
ale
í
čís
lo
Dr
Ob
uh
ba
na
cí
Vlastnosti produktů
jed
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
ní¹
Suchý zip, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
80x133
40
2 608 607 952
C0a
50
1
551632
80x133
60
2 608 607 953
C0a
50
1
551649
80x133
80
2 608 607 954
C0a
50
1
551656
80x133
100
2 608 607 955
C0a
50
1
551663
80x133
120
2 608 607 956
C0a
50
1
551670
80x133
180
2 608 607 957
C0a
50
1
551687
80x133
240
2 608 607 958
C0a
50
1
551694
80x133
320
2 608 607 959
C0a
50
1
551700
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 435
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 80x133 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Objednací informace
Balení 10 ks
80x133
40
2 608 607 220
C1a
10
5
247566
80x133
60
2 608 607 221
C1a
10
5
247580
80x133
80
2 608 607 222
C1a
10
5
247597
80x133
100
2 608 607 223
C1a
10
5
247603
80x133
120
2 608 607 224
C1a
10
5
247610
80x133
180
2 608 607 225
C1a
10
5
247627
80x133
240
2 608 607 226
C1a
10
5
247634
80x133
320
2 608 607 227
C1a
10
5
247641
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x180 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Balení 50 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 8 otvorů
93x180
40
2 608 607 960
C0a
50
1
551717
93x180
60
2 608 607 961
C0a
50
1
551724
93x180
80
2 608 607 962
C0a
50
1
551731
93x180
100
2 608 607 963
C0a
50
1
551748
93x180
120
2 608 607 964
C0a
50
1
551755
93x180
180
2 608 607 965
C0a
50
1
551762
93x180
240
2 608 607 966
C0a
50
1
551779
93x180
320
2 608 607 967
C0a
50
1
551786
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
436 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
DIRECT FORCE
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 50 ks
93x186
40
2 608 607 968
C0a
50
1
551793
93x186
60
2 608 607 969
C0a
50
1
551809
93x186
80
2 608 607 970
C0a
50
1
551816
93x186
100
2 608 607 971
C0a
50
1
551823
93x186
120
2 608 607 972
C0a
50
1
551830
93x186
180
2 608 607 973
C0a
50
1
551847
93x186
240
2 608 607 974
C0a
50
1
551854
93x186
320
2 608 607 975
C0a
50
1
551861
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Balení 10 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
93x186
40
2 608 605 201
C1a
10
5
160186
93x186
60
2 608 605 202
C1a
10
5
160193
93x186
80
2 608 605 203
C1a
10
5
160209
93x186
100
2 608 606 695
C1a
10
5
179607
93x186
120
2 608 605 204
C1a
10
5
160216
93x186
180
2 608 605 205
C1a
10
5
160223
93x186
240
2 608 605 206
C1a
10
5
160230
93x186
320
2 608 605 671
C1a
10
5
171557
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 437
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x230 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool,
Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
8 otvorů
Objednací informace
Balení 10 ks
93x230
40
2 608 605 207
C1a
10
5
160247
93x230
60
2 608 605 208
C1a
10
5
160254
93x230
80
2 608 605 209
C1a
10
5
160261
93x230
100
2 608 606 703
C1a
10
1
179683
93x230
120
2 608 605 210
C1a
10
5
160278
93x230
180
2 608 605 211
C1a
10
5
160285
93x230
240
2 608 605 212
C1a
10
5
160292
93x230
320
2 608 605 673
C1a
10
5
171571
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 93x230 mm
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro běžné vibrační brusky
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
bez otvorů
Balení 10 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
93x230
40
2 608 605 681
C1a
10
5
171656
93x230
60
2 608 605 682
C1a
10
5
171663
93x230
80
2 608 605 683
C1a
10
5
171670
93x230
100
2 608 606 704
C1a
10
5
179690
93x230
120
2 608 605 684
C1a
10
5
171687
93x230
180
2 608 605 685
C1a
10
5
171694
93x230
240
2 608 605 686
C1a
10
5
171700
93x230
320
2 608 605 687
C1a
10
5
171717
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
438 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 115x107 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusku Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 6 otvorů
Objednací informace
Balení 10 ks
115x107
40
2 608 607 443
C1a
10
5
343732
115x107
60
2 608 607 444
C1a
10
5
343749
115x107
80
2 608 607 445
C1a
10
5
343756
115x107
120
2 608 607 446
C1a
10
5
343763
115x107
180
2 608 607 447
C1a
10
5
343770
115x107
240
2 608 607 448
C1a
10
5
343787
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 115x140 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusku Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
6 otvorů
Balení 10 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115x140
40
2 608 607 449
C1a
10
5
343794
115x140
60
2 608 607 450
C1a
10
5
343800
115x140
80
2 608 607 451
C1a
10
5
343817
115x140
120
2 608 607 452
C1a
10
5
343824
115x140
180
2 608 607 453
C1a
10
5
343831
115x140
240
2 608 607 454
C1a
10
5
343848
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 439
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 115x230 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
DIRECT FORCE
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 14 otvorů
Objednací informace
Balení 50 ks
115x230
40
2 608 607 976
C0a
50
1
551878
115x230
60
2 608 607 977
C0a
50
1
552134
115x230
80
2 608 607 978
C0a
50
1
552141
115x230
100
2 608 607 979
C0a
50
1
552158
115x230
120
2 608 607 980
C0a
50
1
552127
115x230
180
2 608 607 981
C0a
50
1
552165
115x230
240
2 608 607 982
C0a
50
1
552172
115x230
320
2 608 607 983
C0a
50
1
552189
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 115x230 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 14 otvorů
Balení 10 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115x230
40
2 608 605 213
C1a
10
5
160308
115x230
60
2 608 605 214
C1a
10
5
160315
115x230
80
2 608 605 215
C1a
10
5
160322
115x230
100
2 608 606 705
C1a
10
5
179706
115x230
120
2 608 605 216
C1a
10
5
160339
115x230
180
2 608 605 217
C1a
10
5
160346
115x230
240
2 608 605 218
C1a
10
5
160353
115x230
320
2 608 605 674
C1a
10
5
171588
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
440 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Paint, 115x280 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
14 otvorů
Objednací informace
Balení 10 ks
115x280
40
2 608 605 840
C1a
10
5
173247
115x280
60
2 608 605 841
C1a
10
5
173254
115x280
80
2 608 605 842
C1a
10
5
173261
115x280
100
2 608 605 843
C1a
10
5
173278
115x280
120
2 608 605 844
C1a
10
5
173285
115x280
180
2 608 605 845
C1a
10
5
173292
115x280
240
2 608 605 846
C1a
10
5
173308
115x280
320
2 608 605 847
C1a
10
5
173315
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 80x133 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 50 ks
80x133
40
2 608 607 904
C0a
50
1
550659
80x133
60
2 608 607 905
C0a
50
1
550666
80x133
80
2 608 607 906
C0a
50
1
550673
80x133
100
2 608 607 907
C0a
50
1
550680
80x133
120
2 608 607 908
C0a
50
1
550697
80x133
180
2 608 607 909
C0a
50
1
550703
80x133
240
2 608 607 910
C0a
50
1
550710
80x133
320
2 608 607 911
C0a
50
1
550727
80x133
400
2 608 607 912
C0a
50
1
550734
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 441
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 80x133 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 8 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
DIRECT FORCE
Objednací informace
Balení 10 ks
80x133
40
2 608 607 228
C1a
10
5
247658
80x133
60
2 608 607 229
C1a
10
5
247665
80x133
80
2 608 607 230
C1a
10
5
247672
80x133
100
2 608 607 231
C1a
10
5
247689
80x133
120
2 608 607 232
C1a
10
5
247696
80x133
180
2 608 607 233
C1a
10
5
247702
80x133
240
2 608 607 234
C1a
10
5
247719
80x133
320
2 608 607 235
C1a
10
5
247726
80x133
400
2 608 607 236
C1a
10
5
247733
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x180 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 50 ks
93x180
40
2 608 607 913
C0a
50
1
550741
93x180
60
2 608 607 914
C0a
50
1
550758
93x180
80
2 608 607 915
C0a
50
1
550765
93x180
100
2 608 607 916
C0a
50
1
550772
93x180
120
2 608 607 917
C0a
50
1
550789
93x180
180
2 608 607 918
C0a
50
1
550796
93x180
240
2 608 607 919
C0a
50
1
550802
93x180
320
2 608 607 920
C0a
50
1
550819
93x180
400
2 608 607 921
C0a
50
1
550826
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
442 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační bursky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
íč
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Vlastnosti produktů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Objednací informace
Balení 50 ks
93x186
40
2 608 607 922
C0a
50
1
550833
93x186
60
2 608 607 923
C0a
50
1
550840
93x186
80
2 608 607 924
C0a
50
1
550857
93x186
100
2 608 607 925
C0a
50
1
550864
93x186
120
2 608 607 926
C0a
50
1
550871
93x186
180
2 608 607 927
C0a
50
1
550888
93x186
240
2 608 607 928
C0a
50
1
550895
93x186
320
2 608 607 929
C0a
50
1
550901
93x186
400
2 608 607 930
C0a
50
1
550918
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
93x186
40
2 608 605 253
C1a
10
5
160704
93x186
60
2 608 605 254
C1a
10
5
160711
93x186
80
2 608 605 255
C1a
10
5
160728
93x186
100
2 608 606 706
C1a
10
5
179713
93x186
120
2 608 605 256
C1a
10
5
160735
93x186
180
2 608 605 257
C1a
10
5
160742
93x186
240
2 608 605 258
C1a
10
5
160759
93x186
320
2 608 605 899
C1a
10
5
173834
93x186
400
2 608 605 259
C1a
10
5
160766
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 443
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x230 mm, 8 otvorů
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
8 otvorů
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Uchycení třmeny,
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool,
Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Objednací informace
Balení 10 ks
93x230
40
2 608 605 225
C1a
10
5
160421
93x230
60
2 608 605 226
C1a
10
5
160438
93x230
80
2 608 605 227
C1a
10
5
160445
93x230
100
2 608 605 909
C1a
10
5
173933
93x230
120
2 608 605 228
C1a
10
5
160452
93x230
180
2 608 605 229
C1a
10
5
160469
93x230
240
2 608 605 230
C1a
10
5
160476
93x230
320
2 608 605 910
C1a
10
5
173940
93x230
400
2 608 605 231
C1a
10
5
160483
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x230 mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro běžné vibrační brusky
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Balení 10 ks
Uchycení třmeny,
93x230
40
2 608 605 232
C1a
10
5
160490
bez otvorů
93x230
60
2 608 605 233
C1a
10
5
160506
93x230
80
2 608 605 234
C1a
10
5
160513
93x230
100
2 608 605 920
C1a
10
5
174046
93x230
120
2 608 605 235
C1a
10
5
160520
93x230
180
2 608 605 236
C1a
10
5
160537
93x230
240
2 608 605 237
C1a
10
5
160544
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
444 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 93x280 mm, 8 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
prodloužená deska
nit
os
Suchý zip, 8 otvorů
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch GSS 23 AE; GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Objednací informace
Balení 10 ks
93x280
60
2 608 605 272
C1a
10
5
160896
93x280
80
2 608 605 273
C1a
10
5
160902
93x280
120
2 608 605 274
C1a
10
5
160919
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x107 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusku Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 6 otvorů
Balení 10 ks
115x107
40
2 608 607 455
C1a
10
5
343855
115x107
60
2 608 607 456
C1a
10
5
343862
115x107
80
2 608 607 457
C1a
10
5
343879
115x107
120
2 608 607 458
C1a
10
5
343886
115x107
180
2 608 607 459
C1a
10
5
343893
115x107
240
2 608 607 460
C1a
10
5
343909
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x140 mm, 6 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusku Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
6 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
115x140
40
2 608 607 461
C1a
10
5
343916
115x140
60
2 608 607 462
C1a
10
5
343923
115x140
80
2 608 607 463
C1a
10
5
343930
115x140
120
2 608 607 464
C1a
10
5
343947
115x140
180
2 608 607 465
C1a
10
5
343954
115x140
240
2 608 607 466
C1a
10
5
343961
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 445
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x230 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 14 otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
DIRECT FORCE
Objednací informace
Balení 50 ks
115x230
40
2 608 607 931
C0a
50
1
550925
115x230
60
2 608 607 932
C0a
50
1
550932
115x230
80
2 608 607 933
C0a
50
1
550949
115x230
100
2 608 607 934
C0a
50
1
550956
115x230
120
2 608 607 935
C0a
50
1
550963
115x230
180
2 608 607 936
C0a
50
1
550970
115x230
240
2 608 607 937
C0a
50
1
550987
115x230
320
2 608 607 938
C0a
50
1
550994
115x230
400
2 608 607 939
C0a
50
1
551007
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x230 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 14 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
115x230
40
2 608 605 265
C1a
10
5
160827
115x230
60
2 608 605 266
C1a
10
5
160834
115x230
80
2 608 605 267
C1a
10
5
160841
115x230
100
2 608 606 709
C1a
10
5
179744
115x230
120
2 608 605 268
C1a
10
5
160858
115x230
180
2 608 605 269
C1a
10
5
160865
115x230
240
2 608 605 270
C1a
10
5
160872
115x230
320
2 608 605 759
C1a
10
5
172431
115x230
400
2 608 605 271
C1a
10
5
160889
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
446 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x280 mm, 14 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
14 otvorů
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Uchycení třmeny,
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Objednací informace
Balení 10 ks
115x280
40
2 608 605 239
C1a
10
5
160568
115x280
60
2 608 605 240
C1a
10
5
160575
115x280
80
2 608 605 241
C1a
10
5
160582
115x280
100
2 608 606 710
C1a
10
5
179751
115x280
120
2 608 605 242
C1a
10
5
160599
115x280
180
2 608 605 243
C1a
10
5
160605
115x280
240
2 608 605 244
C1a
10
5
160612
115x280
400
2 608 605 245
C1a
10
5
160629
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x280 mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro běžné vibrační brusky
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Balení 10 ks
115x280
40
2 608 605 246
C1a
10
5
160636
Uchycení třmeny,
115x280
60
2 608 605 247
C1a
10
5
160643
bez otvorů
115x280
80
2 608 605 248
C1a
10
5
160650
115x280
100
2 608 605 968
C1a
10
5
174527
115x280
120
2 608 605 249
C1a
10
5
160667
115x280
180
2 608 605 250
C1a
10
5
160674
115x280
240
2 608 605 251
C1a
10
5
160681
115x280
320
2 608 606 711
C1a
10
5
179768
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 447
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Best for Wood, 115x340 mm
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
prodloužená deska
t
Suchý zip, bez otvorů +
nit
os
DIRECT FORCE
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Ź Hodí se pro vibrační brusku Bosch PSS 28 AE
Ź Best for Wood lze obdržet od června 2011
Objednací informace
Balení 10 ks
115x340
60
2 608 605 275
C1a
10
5
160926
115x340
120
2 608 605 276
C1a
10
5
160933
115x340
180
2 608 605 277
C1a
10
5
160940
115x340
240
2 608 605 278
C1a
10
5
160957
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 80x133 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Balení 10 ks
Suchý zip, 8 otvorů
80x133
60
2 608 605 279
C1a
10
5
160964
80x133
80
2 608 605 280
C1a
10
5
160971
80x133
100
2 608 605 979
C1a
10
5
174633
80x133
120
2 608 605 281
C1a
10
5
160988
80x133
180
2 608 605 282
C1a
10
5
160995
80x133
240
2 608 605 283
C1a
10
5
161008
80x133
4x60
4x120
2x180
2 608 605 285
C1a
10
5
161022
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 80x166 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Hitachi, Wegoma
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
8 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
80x166
40
2 608 605 286
C1a
10
5
161039
80x166
60
2 608 605 287
C1a
10
5
161046
80x166
80
2 608 605 288
C1a
10
5
161053
80x166
100
2 608 605 289
C1a
10
5
161060
80x166
120
2 608 605 290
C1a
10
5
161077
80x166
180
2 608 605 292
C1a
10
5
161091
80x166
240
2 608 605 293
C1a
10
5
161107
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
448 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Suchý zip, 8 otvorů
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Objednací informace
Balení 10 ks
93x186
40
2 608 605 302
C1a
10
5
161190
93x186
60
2 608 605 303
C1a
10
5
161206
93x186
80
2 608 605 304
C1a
10
5
161213
93x186
100
2 608 605 305
C1a
10
5
161220
93x186
120
2 608 605 306
C1a
10
5
161237
93x186
180
2 608 605 308
C1a
10
5
161251
93x186
240
2 608 605 309
C1a
10
5
161268
4x60
4x120
2x180
2 608 605 310
C1a
10
5
161275
93x186
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusku KA 175, KA 186/E Black & Decker
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, 8 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
93x186
40
2 608 605 658
C1a
10
5
171427
93x186
60
2 608 605 659
C1a
10
5
171434
93x186
80
2 608 605 660
C1a
10
5
171441
93x186
100
2 608 605 661
C1a
10
5
171458
93x186
120
2 608 605 662
C1a
10
5
171465
93x186
180
2 608 605 663
C1a
10
5
171472
93x186
240
2 608 605 664
C1a
10
5
171489
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 449
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 93x230 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool,
Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
8 otvorů
Objednací informace
Balení 10 ks
93x230
40
2 608 605 294
C1a
10
5
161114
93x230
60
2 608 605 295
C1a
10
5
161121
93x230
80
2 608 605 296
C1a
10
5
161138
93x230
100
2 608 605 297
C1a
10
5
161145
93x230
120
2 608 605 298
C1a
10
5
161152
93x230
180
2 608 605 300
C1a
10
5
161176
93x230
240
2 608 605 301
C1a
10
5
161183
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 93x230 mm, 8 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusky AEG, Black & Decker
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
8 otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
93x230
40
2 608 606 508
C1a
10
5
177740
93x230
60
2 608 606 509
C1a
10
5
177757
93x230
80
2 608 606 510
C1a
10
5
177764
93x230
100
2 608 606 511
C1a
10
5
177771
93x230
120
2 608 606 512
C1a
10
5
177788
93x230
180
2 608 606 513
C1a
10
5
177795
93x230
240
2 608 606 514
C1a
10
5
177801
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
450 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 93x230 mm
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Dr
u
Ob
sa
Ve
lko
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
bez otvorů
o
Uchycení třmeny,
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro běžné vibrační brusky
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Objednací informace
Balení 10 ks
93x230
40
2 608 605 583
C1a
10
5
170673
93x230
60
2 608 605 311
C1a
10
5
161282
93x230
80
2 608 605 312
C1a
10
5
161299
93x230
100
2 608 606 515
C1a
10
5
177818
93x230
120
2 608 605 313
C1a
10
5
161305
93x230
180
2 608 605 314
C1a
10
5
161312
93x230
240
2 608 605 315
C1a
10
5
161329
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 115x230 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein,
Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
ní¹
DIRECT FORCE
ale
hb
sa
Ob
Dr
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
íb
ale
í
len
uh
ba
na
Ob
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
o
ísl
cí
č
Vlastnosti produktů
jed
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Suchý zip, 14 otvorů
Objednací informace
Balení 10 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115x230
40
2 608 605 584
C1a
10
5
170680
115x230
60
2 608 605 316
C1a
10
5
161336
115x230
80
2 608 605 317
C1a
10
5
161343
115x230
100
2 608 606 531
C1a
10
5
177979
115x230
120
2 608 605 318
C1a
10
5
161350
115x230
180
2 608 605 319
C1a
10
5
161367
115x230
240
2 608 605 320
C1a
10
5
161374
115x230
4x60
4x120
2x180
2 608 605 322
C1a
10
5
161398
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 451
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 115x280 mm, 14 otvorů
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro vibrační brusky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
Dr
u
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
14 otvorů
Objednací informace
Balení 10 ks
115x280
40
2 608 605 341
C1a
10
5
161589
115x280
60
2 608 605 342
C1a
10
5
161596
115x280
80
2 608 605 343
C1a
10
5
161602
115x280
100
2 608 605 344
C1a
10
5
161619
115x280
120
2 608 605 345
C1a
10
5
161626
115x280
180
2 608 605 347
C1a
10
5
161640
115x280
240
2 608 605 348
C1a
10
5
161657
Brusné papíry pro vibrační brusky, Expert for Wood, 115x280 mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Hodí se pro běžné vibrační brusky
Ź Expert for Wood lze obdržet od června 2011
Uchycení třmeny,
bez otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Balení 10 ks
115x280
40
2 608 605 585
C1a
10
5
170697
115x280
60
2 608 605 323
C1a
10
5
161404
115x280
80
2 608 605 324
C1a
10
5
161411
115x280
100
2 608 606 546
C1a
10
5
178129
115x280
120
2 608 605 325
C1a
10
5
161428
115x280
180
2 608 605 326
C1a
10
5
161435
115x280
240
2 608 605 327
C1a
10
5
161442
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
452 | Broušení a leštění | Vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
vibrační brusky Bosch
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
íč
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
jed
na
c
Dé
lka
Šíř
ka
,
pa
pír
,p
ap
ír
mm
mm
Brusné desky pro vibrační brusky
Objednací informace
Brusná deska prodloužená
Tvar delta do úzkých rohových ploch, použitelná oboustranně, se suchým zipem
Rozměry jako trojúhelníková bruska Bosch a brusný papír 93 x 185 mm
Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 189
P0b
1
1
105767
Brusná deska prodloužená
Tenké provedení pro lamely a jiná obtížně přístupná místa, se suchým zipem
K tomu vhodné brusné papíry (93 x 280 mm)
Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE;
GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 190
P0b
1
1
105774
P0b
1
1
111898
P0b
1
1
127271
P0b
1
1
111904
Brusná deska, se suchým zipem, standardní
Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 202
Brusná deska bez suchého zipu, pro jemné broušení
Hodí se pro GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 213
Brusná deska, se suchým zipem, standardní
Hodí se pro GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 204
Brusná deska bez suchého zipu, pro jemné broušení
Hodí se pro GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 215
P0b
1
1
127288
130
2 608 000 071 PC1c
1
1
018302
Brusná deska se suchým zipem
Hodí se pro GSS 16 A Professional
80
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vibrační brusky | 453
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
185
2 608 000 326
P0b
1
1
402163
131
2 608 000 128 PC1c
1
1
045827
230
2 608 601 187
1
1
375962
Vlastnosti produktů
Dr
u
Ob
sa
Objednací informace
Brusné desky
Hodí se pro GSS 23 AE Professional
93
Brusná deska bez suchého zipu
Hodí se pro GSS 16 A Professional
83
Brusné talíře
Hodí se pro PSS 300 AE
114
P0b
Adaptéry pro vibrační brusky
Systém
suchého zipu
Ź Adaptér slouží jako přídavná mezivložka pro zvláště měkkou práci
Ź Ideální pro broušení kontur a prohnutých ploch
Adaptéry, 8 otvorů
80
133
2 608 601 128
C1a
1
1
220736
93
185
2 608 601 129
C1a
1
1
220743
230
2 608 601 130
C1a
1
1
220750
Adaptéry, 14 otvorů
115
Obsah balení
(počet kusů v balení)
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
Dé
lka
Šíř
ka
,
pa
pír
,p
ap
ír
mm
mm
Brusné desky pro vibrační brusky
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
454 | Broušení a leštění | Pásové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné pásy
pro pásové brusky
Ź Velmi stabilní brusné pásy s dlouhou životností v provedení
Best for Wood a Best for Metal
Ź Specifické spoje pásů pro příslušné použití s konstantně
vysokou kvalitou pro perfektní povrchy
Ź Díky antistatické struktuře bezprašné brusné pásy, obrobky
a elektrické nářadí
Ź Vysoký úběrový výkon a jemné povrchy
Ź Brusné pásy s maximálně přesným, čistým během bez zbytků
lepidel a klihů pro nejlepší kvalitu povrchu
Ź Brusné pásy pro pásové brusky všech běžných značek
a rozměrů
Vysoce účinné brusivo pro velkoplošné broušení a úběr dřevěných materiálů
Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
í
Ob
sa
h
len
ba
uh
Dr
Ob
je
ba
len
í
Ve
lko
ob
ch
od
ní
o
ísl
íč
ac
dn
t
nit
os
Zr
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek, kovu
Objednací informace
Hodí se pro pásové brusky Bosch PBS 60; PBS 60E
60
400
40
2 608 606 000
C1e
3
4
163361
60
400
60
2 608 606 001
C1e
3
4
163378
60
400
80
2 608 606 002
C1e
3
4
163385
60
400
100
2 608 606 003
C1e
3
4
163392
60
400
150
2 608 606 004
C1e
3
4
163408
60
400
220
2 608 606 005
C1e
3
4
163415
60
400
280
2 608 606 006
C1e
3
4
163422
60
400
60
80
100
2 608 606 007
C1e
3
4
163439
Hodí se pro pásové brusky Skil
Obsah balení
(počet kusů v balení)
63
406
40
2 608 606 008
C1e
3
4
163446
63
406
60
2 608 606 009
C1e
3
4
163453
63
406
80
2 608 606 010
C1e
3
4
163460
63
406
100
2 608 606 011
C1e
3
4
163477
63
406
150
2 608 606 012
C1e
3
4
163484
63
406
220
2 608 606 013
C1e
3
4
163491
63
406
60
80
100
2 608 606 014
C1e
3
4
163507
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Pásové brusky | 455
Příslušenství Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood
Objednací informace
Hodí se pro pásové brusky AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo
65
410
40
2 608 606 015
C1e
3
4
163514
65
410
60
2 608 606 016
C1e
3
4
163521
65
410
80
2 608 606 017
C1e
3
4
163538
65
410
100
2 608 606 018
C1e
3
4
163545
65
410
120
2 608 606 019
C1e
3
4
163552
65
410
150
2 608 606 020
C1e
3
4
163569
65
410
180
2 608 606 021
C1e
3
4
163576
65
410
220
2 608 606 022
C1e
3
4
163583
65
410
60
80
100
2 608 606 023
C1e
3
4
163590
65
410
40
2 608 606 024
P0n
10
1
163606
65
410
60
2 608 606 025
P0n
10
1
163613
65
410
80
2 608 606 026
P0n
10
1
163620
65
410
100
2 608 606 027
P0n
10
1
163637
65
410
120
2 608 606 028
P0n
10
1
163644
65
410
150
2 608 606 029
P0n
10
1
163651
Hodí se pro pásové brusky Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer
75
457
40
2 608 606 032
C1e
3
4
163682
75
457
60
2 608 606 033
C1e
3
4
163699
75
457
80
2 608 606 034
C1e
3
4
163705
75
457
100
2 608 606 035
C1e
3
4
163712
75
457
120
2 608 606 036
C1e
3
4
163729
75
457
150
2 608 606 037
C1e
3
4
163736
75
457
180
2 608 606 038
C1e
3
4
163743
75
457
220
2 608 606 039
C1e
3
4
163750
75
457
60
80
100
2 608 606 040
C1e
3
4
163767
Hodí se pro pásové brusky MHB 157; MHB 157 E; MHB 158; MHB 158 E od firmy Elu
Obsah balení
(počet kusů v balení)
75
480
40
2 608 606 042
C1e
3
4
163781
75
480
60
2 608 606 043
C1e
3
4
163798
75
480
80
2 608 606 044
C1e
3
4
163804
75
480
100
2 608 606 045
C1e
3
4
163811
75
480
120
2 608 606 046
C1e
3
4
163828
75
480
150
2 608 606 047
C1e
3
4
163835
75
480
180
2 608 606 048
C1e
3
4
163842
75
480
220
2 608 606 049
C1e
3
4
163859
75
480
60
80
100
2 608 606 059
C1e
3
4
163958
75
480
40
2 608 606 051
P0n
10
1
163873
75
480
60
2 608 606 052
P0n
10
1
163897
75
480
80
2 608 606 053
P0n
10
1
163880
75
480
100
2 608 606 054
P0n
10
1
163903
75
480
120
2 608 606 055
P0n
10
1
163910
75
480
150
2 608 606 056
P0n
10
1
163927
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
456 | Broušení a leštění | Pásové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
508
40
2 608 606 060
C1e
3
4
163965
75
508
60
2 608 606 061
C1e
3
4
163972
75
508
80
2 608 606 062
C1e
3
4
163989
75
508
100
2 608 606 063
C1e
3
4
163996
75
508
120
2 608 606 064
C1e
3
4
164009
75
508
150
2 608 606 065
C1e
3
4
164016
75
508
180
2 608 606 066
C1e
3
4
164023
75
508
220
2 608 606 067
C1e
3
4
164030
75
508
60
80
100
2 608 606 068
C1e
3
4
164047
Vlastnosti produktů
Dr
u
75
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood
Objednací informace
Hodí se pro pásové brusky Black & Decker
Hodí se pro pásové brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, DeWalt, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer
75
533
40
2 608 606 069
C1e
3
4
164054
75
533
60
2 608 606 070
C1e
3
4
164061
75
533
80
2 608 606 071
C1e
3
4
164078
75
533
100
2 608 606 072
C1e
3
4
164085
75
533
120
2 608 607 258
C1e
3
4
247955
75
533
150
2 608 606 073
C1e
3
4
164092
75
533
180
2 608 607 260
C1e
3
4
247979
75
533
220
2 608 606 074
C1e
3
4
164108
75
533
280
2 608 606 075
C1e
3
4
164115
75
533
320
2 608 606 076
C1e
3
4
164122
75
533
60
80
100
2 608 606 078
C1e
3
4
164146
75
533
40
2 608 606 080
P0n
10
1
164160
75
533
60
2 608 606 081
P0n
10
1
164177
75
533
80
2 608 606 082
P0n
10
1
164184
75
533
100
2 608 606 083
P0n
10
1
164191
75
533
120
2 608 607 259
P0n
10
1
247962
75
533
150
2 608 606 084
P0n
10
1
164207
75
533
180
2 608 607 261
P0n
10
1
247986
75
533
220
2 608 606 085
P0n
10
1
164214
75
533
280
2 608 606 086
P0n
10
1
164221
75
533
320
2 608 606 087
P0n
10
1
164238
Hodí se pro pásové brusky Hitachi, Makita, RYOBI
Obsah balení
(počet kusů v balení)
75
610
40
2 608 606 089
C1e
3
4
164252
75
610
60
2 608 606 090
C1e
3
4
164269
75
610
80
2 608 606 091
C1e
3
4
164276
75
610
100
2 608 606 092
C1e
3
4
164283
75
610
120
2 608 606 093
C1e
3
4
164290
75
610
150
2 608 606 094
C1e
3
4
164306
75
610
60
80
100
2 608 606 095
C1e
3
4
164313
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Pásové brusky | 457
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
533
40
2 608 606 102
C1e
3
4
164382
100
533
60
2 608 606 103
C1e
3
4
164399
100
533
80
2 608 606 104
C1e
3
4
164405
100
533
100
2 608 606 105
C1e
3
4
164412
100
533
150
2 608 606 106
C1e
3
4
164429
100
533
60
80
100
2 608 606 112
C1e
3
4
164481
Vlastnosti produktů
Dr
u
100
Zr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood
Objednací informace
Hodí se pro pásovou brusku Makita M 99
Hodí se pro pásové brusky Peugeot, Skil
100
552
40
2 608 606 161
C1e
3
4
164979
100
552
60
2 608 606 162
C1e
3
4
164986
100
552
80
2 608 606 163
C1e
3
4
164993
100
552
100
2 608 606 164
C1e
3
4
165006
100
552
120
2 608 606 165
C1e
3
4
165013
100
552
150
2 608 606 166
C1e
3
4
165020
100
552
60
80
100
2 608 606 173
C1e
3
4
165099
100
552
40
2 608 606 167
P0n
10
1
165037
100
552
60
2 608 606 168
P0n
10
1
165044
100
552
80
2 608 606 169
P0n
10
1
165051
100
552
100
2 608 606 170
P0n
10
1
165068
100
552
120
2 608 606 171
P0n
10
1
165075
100
552
150
2 608 606 172
P0n
10
1
165082
Hodí se pro pásové brusky AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festo/Festool, RYOBI
Obsah balení
(počet kusů v balení)
100
560
40
2 608 606 113
C1e
3
4
164498
100
560
60
2 608 606 114
C1e
3
4
164504
100
560
80
2 608 606 115
C1e
3
4
164511
100
560
100
2 608 606 116
C1e
3
4
164528
100
560
120
2 608 606 117
C1e
3
4
164535
100
560
150
2 608 606 118
C1e
3
4
164542
C1e
3
4
164634
100
560
60
80
100
2 608 606 128
100
560
40
2 608 606 120
P0n
10
1
164566
100
560
60
2 608 606 121
P0n
10
1
164573
100
560
80
2 608 606 122
P0n
10
1
164580
100
560
100
2 608 606 123
P0n
10
1
164597
100
560
120
2 608 606 124
P0n
10
1
164603
100
560
150
2 608 606 125
P0n
10
1
164610
100
560
180
2 608 606 126
P0n
10
1
164627
100
560
220
2 608 606 127
P0n
10
1
164641
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
458 | Broušení a leštění | Pásové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood
Objednací informace
Hodí se pro pásové brusky Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, RYOBI, Wegoma
100
610
40
2 608 606 129
C1e
3
4
164658
100
610
60
2 608 606 130
C1e
3
4
164665
100
610
80
2 608 606 131
C1e
3
4
164672
100
610
100
2 608 606 132
C1e
3
4
164689
100
610
120
2 608 607 262
C1e
3
4
247993
100
610
150
2 608 606 133
C1e
3
4
164696
C1e
3
4
164757
100
610
60
80
100
2 608 606 139
100
610
40
2 608 606 134
P0n
10
1
164702
100
610
60
2 608 606 135
P0n
10
1
164719
100
610
80
2 608 606 136
P0n
10
1
164726
100
610
100
2 608 606 137
P0n
10
1
164733
100
610
120
2 608 607 263
P0n
10
1
248006
100
610
150
2 608 606 138
P0n
10
1
164740
Hodí se pro pásové brusky Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo
100
620
40
2 608 606 141
C1e
3
4
164771
100
620
60
2 608 606 142
C1e
3
4
164788
100
620
80
2 608 606 143
C1e
3
4
164795
100
620
100
2 608 606 144
C1e
3
4
164801
100
620
150
2 608 606 145
C1e
3
4
164818
100
620
220
2 608 606 146
C1e
3
4
164825
100
620
280
2 608 606 147
C1e
3
4
164832
100
620
320
2 608 606 148
C1e
3
4
164849
100
620
40
2 608 606 151
P0n
10
1
164870
100
620
60
2 608 606 152
P0n
10
1
164887
100
620
80
2 608 606 153
P0n
10
1
164894
100
620
100
2 608 606 154
P0n
10
1
164900
100
620
150
2 608 606 155
P0n
10
1
164917
100
620
220
2 608 606 156
P0n
10
1
164924
100
620
280
2 608 606 157
P0n
10
1
164931
100
620
320
2 608 606 158
P0n
10
1
164948
Hodí se pro pásové brusky Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Metabo
Obsah balení
(počet kusů v balení)
105
620
40
2 608 606 174
C1e
3
4
165105
105
620
60
2 608 606 175
C1e
3
4
165112
105
620
80
2 608 606 176
C1e
3
4
165129
105
620
100
2 608 606 177
C1e
3
4
165136
105
620
120
2 608 606 178
C1e
3
4
165143
105
620
150
2 608 606 179
C1e
3
4
165150
105
620
40
2 608 606 181
P0n
10
1
165174
105
620
60
2 608 606 182
P0n
10
1
165181
105
620
80
2 608 606 183
P0n
10
1
165198
105
620
100
2 608 606 184
P0n
10
1
165204
105
620
120
2 608 606 185
P0n
10
1
165211
105
620
150
2 608 606 186
P0n
10
1
165228
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Pásové brusky | 459
Příslušenství Bosch 11/12
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
Dr
u
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
Brusné pásy pro pásové brusky, Best for Wood
Objednací informace
Hodí se pro pásové brusky Casals, Hitachi
110
620
40
2 608 606 190
P0n
10
1
165266
110
620
60
2 608 606 191
P0n
10
1
165273
110
620
80
2 608 606 192
P0n
10
1
165280
110
620
100
2 608 606 193
P0n
10
1
165297
110
620
150
2 608 606 194
P0n
10
1
165303
Brusné pásy pro Black & Decker Powerfile
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek, kovu
Obsah balení
(počet kusů v balení)
6
455
40
2 608 606 200
C1k
3
4
165365
6
455
60
2 608 606 201
C1k
3
4
165372
6
455
120
2 608 606 202
C1k
3
4
165389
13
455
40
2 608 606 203
C1k
3
4
165396
13
455
60
2 608 606 204
C1k
3
4
165402
13
455
120
2 608 606 205
C1k
3
4
165419
13
455
40
2 608 606 217
C1k
3
4
174848
13
455
60
2 608 606 218
C1k
3
4
174855
13
455
120
2 608 606 219
C1k
3
4
174862
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
460 | Broušení a leštění | Pásové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
pásové brusky Bosch
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
C1a
1
1
002509
C1a
1
1
110747
1
1
015691
1
1
015189
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
hb
ale
ní
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
Podstavce pro pásovou brusku
Objednací informace
Podstavec
Hodí se pro GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E
1 608 030 024
Brusné rámy pro pásové brusky
Brusné rámy
Hodí se pro GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
2 608 005 057
Brusné rámy s kartáčovou a plastovou vložkou
Hodí se pro GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE
2 608 005 026
C1a
Boční a úhlový doraz pro pásové brusky
Boční a úhlový doraz
Hodí se pro GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60
2 607 001 079
Obsah balení
(počet kusů v balení)
C1a
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Pásové brusky | 461
Příslušenství Bosch 11/12
Deska pro jemný výbrus pro pásové brusky
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
C1a
1
1
031721
C1a
1
1
109222
1
1
051521
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
hb
ale
ní
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
Ź Hodí se pro velmi měkké broušení
Ź Upozornění: seznamte se s návodem k obsluze
Objednací informace
Grafitové podložky pro jemné broušení
Hodí se pro GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
3 601 010 509
Grafitové podložky pro jemné broušení
Hodí se pro GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional
2 601 098 043
Rukojeť pro pásové brusky
Ź Hodí se pro pásové brusky Bosch PBS 75; PBS 75 E
Rukojeť
Hodí se pro PBS 75; PBS 75 E
1 607 000 916
Obsah balení
(počet kusů v balení)
P0b
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
462 | Broušení a leštění | Vario brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné pásy
pro vario brusky Bosch
Ź V provedení Best for Wood, Best for Metal
Ź Extrémně odolná proti roztržení a dlouhá životnost díky
speciálnímu fóliovému spoji
Ź Pro rychlé, efektivní broušení na těžko přístupných místech
Ź Na jedné straně opotřebované brusné pásy jednoduše
otočte – tím se životnost zdvojnásobí
Brusné pásy Best for Metal jsou ideální pro práci na kovu
Brusné pásy pro vario brusky, Best for Wood, 40x305 mm
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ch
Ve
lko
ob
2 608 606 929
C1e
3
4
188562
40
305
60
2 608 606 206
C1e
3
4
165426
40
305
80
2 608 606 207
C1e
3
4
165433
40
305
120
2 608 606 208
C1e
3
4
165440
40
305
180
2 608 606 209
C1e
3
4
165457
40
305
60
80
120
2 608 606 211
C1e
3
4
165471
40
305
40
2 608 606 930
P0n
10
1
188579
40
305
60
2 608 606 212
P0n
10
1
165488
40
305
80
2 608 606 213
P0n
10
1
165495
40
305
120
2 608 606 214
P0n
10
1
165501
40
305
180
2 608 606 215
P0n
10
1
165518
uh
dn
Dr
Ob
je
nit
os
Zr
sa
h
40
ba
Ob
ba
od
í
len
í
len
ní
o
íč
ísl
305
t
40
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
ac
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek a panelů a k obrušování
barev
Ź Hodí se pro vario brusku Bosch GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vario brusky | 463
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné pásy pro vario brusky, Best for Metal, 40x305 mm
Ob
sa
Ve
lko
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
60
2 608 606 220
C1e
3
4
174879
40
305
80
2 608 606 221
C1e
3
4
174886
40
305
120
2 608 606 222
C1e
3
4
174893
40
305
180
2 608 606 223
C1e
3
4
174909
40
305
60
80
120
2 608 606 225
C1e
3
4
174923
40
305
60
2 608 606 226
P0n
10
1
174930
40
305
80
2 608 606 227
P0n
10
1
174947
40
305
120
2 608 606 228
P0n
10
1
174954
40
305
180
2 608 606 229
P0n
10
1
174961
Dr
u
305
Zr
40
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Ro
z
dé měr
lka y p
mm ásu
,
Ro
z
šíř měr
ka y p
mm ás
u,
Ź Hodí se pro broušení ušlechtilé oceli, oceli, litiny, ocelového plechu
Ź Hodí se pro vario brusky Bosch GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
464 | Broušení a leštění | Vario brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
vario brusky Bosch
Ź Praktický stacionární přípravek pro vario
brusky Bosch GVS, PVS
Broušení na pokos s úhlovým dorazem
Podstavec pro vario brusky
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
í
ba
1
sa
h
Ve
lko
o
bc
ho
dn
len
í
len
Ob
Vlastnosti produktů
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
čís
l
o
íb
ale
ní¹
Ź Hodí se pro řadu prací, ideální k začištění a zkosení hran lišt a s plynulým úhlovým
dorazem k broušení pokosů
Ź Variabilní polohování pro operativní práci
Ź Se svorkou a podélným/úhlovým dorazem
Objednací informace
Podstavec
Hodí se pro vario brusku Bosch; PVS 300 AE
0 603 999 012
C1a
140096
Přídavná rukojeť pro vario brusky
Rukojeť
Hodí se pro GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A a všechny jednoruční úhlové brusky Bosch
a vario brusky s M 10; PWS 6-13
1 602 025 024
Obsah balení
(počet kusů v balení)
P0f
1
1
016377
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 465
příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro ruční broušení a pro vibrační brusky
Ź V provedení Best for Paint, Best for Wood, Best for Metal
a Best for Stone-waterproof
Ź V provedení Professional for Wood (Red Wood-eco),
Professional for Metal (Blue Metal-eco)
Ź Mimořádně flexibilní a šikovné brusné papíry pro univerzální
a širokou oblast použití
Ź Vyvinuté pro ruční broušení: tvarované brusivo bez vylamování
zrn a povrchové vrstvy pro perfektní strukturu povrchu
Ź Dá se složit, utrhnout a ustřihnout na libovolný rozměr
Ź Hodí se pro suché i mokré broušení (bez elektrického nářadí)
Dají se jednoduše utrhnout, ustřihnout nebo složit na libovolný rozměr
U brusných papírů s jednotkou prodejního balení = 1 se cena vztahuje na jeden brusný papír.
Minimální objednací množství činí ovšem 50 nebo 25 ks (1 krabice), další objednací množství jsou násobky.
Listy brusného papíru, Best for Paint, 230x280 mm
ale
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ch
od
n
hb
sa
Ob
uh
Dr
Ob
Ve
lko
ob
len
ale
í
ní
o
čís
l
ba
na
cí
Vlastnosti produktů
jed
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
ní¹
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Ź Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír – dá se složit, utrhnout a ustřihnout na
libovolný rozměr
Objednací informace
Balení 1 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
230x280
40
2 608 607 790
U0
1
25
550017
230x280
60
2 608 607 791
U0
1
50
550024
230x280
80
2 608 607 792
U0
1
50
550031
230x280
100
2 608 607 793
U0
1
50
550048
230x280
120
2 608 607 794
U0
1
50
550055
230x280
180
2 608 607 795
U0
1
50
550062
230x280
240
2 608 607 796
U0
1
50
550079
230x280
320
2 608 607 797
U0
1
50
550086
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
466 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Listy brusného papíru, Best for Wood, 230x280 mm
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
Dr
u
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek a panelů a kovu
Ź Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír – dá se složit, utrhnout a ustřihnout na
libovolný rozměr
Objednací informace
Balení 1 ks
230x280
40
2 608 607 798
U0
1
25
550093
230x280
60
2 608 607 799
U0
1
50
550109
230x280
80
2 608 607 800
U0
1
50
550116
230x280
100
2 608 607 801
U0
1
50
550123
230x280
120
2 608 607 802
U0
1
50
550130
230x280
180
2 608 607 803
U0
1
50
550147
230x280
240
2 608 607 804
U0
1
50
550154
230x280
320
2 608 607 805
U0
1
50
550161
230x280
400
2 608 607 806
U0
1
50
550178
Brusné papíry pro ruční broušení a vibrační brusky, Professional for Wood, 230x280 mm
Ź Hodí se pro broušení měkkého dřeva
Ź Professional for Wood lze obdržet od roku 2012
Balení 1 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
230x280
40
2 608 605 396
U0
1
50
162166
230x280
60
2 608 605 397
U0
1
50
162173
230x280
80
2 608 605 398
U0
1
50
162180
230x280
100
2 608 605 399
U0
1
50
162197
230x280
120
2 608 605 400
U0
1
50
162203
230x280
180
2 608 605 401
U0
1
50
162210
230x280
240
2 608 605 402
U0
1
50
162227
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 467
příslušenství Bosch 11/12
Listy brusné tkaniny, Best for Metal, 230x280 mm
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
Dr
u
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Ź Hodí se pro broušení kovu, hliníku, oceli, litiny, ocelového plechu
Ź Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír – dá se složit, utrhnout a ustřihnout na
libovolný rozměr
Objednací informace
Balení 1 ks
230x280
40
2 608 607 807
U0
1
25
550185
230x280
60
2 608 607 808
U0
1
50
550192
230x280
80
2 608 607 809
U0
1
50
550208
230x280
100
2 608 607 810
U0
1
50
550215
230x280
120
2 608 607 811
U0
1
50
550222
230x280
180
2 608 607 812
U0
1
50
550239
230x280
240
2 608 607 813
U0
1
50
550246
230x280
320
2 608 607 814
U0
1
50
550253
Brusné papíry pro ruční broušení a vibrační brusky, Professional for Metal, 230x280 mm
Ź Hodí se pro broušení kovu, litiny
Ź Professional for Metal lze obdržet od roku 2012
Balení 1 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
230x280
40
2 608 605 411
U0
1
50
162319
230x280
60
2 608 605 412
U0
1
50
162326
230x280
80
2 608 605 413
U0
1
50
162333
230x280
100
2 608 605 414
U0
1
50
162340
230x280
120
2 608 605 415
U0
1
50
162357
230x280
180
2 608 605 416
U0
1
50
162364
230x280
240
2 608 605 417
U0
1
50
162371
230x280
320
2 608 605 556
U0
1
50
170406
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
468 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Listy brusného papíru – vodovzdorné, Best for Stone, 230x280 mm
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Dr
u
nářadí.
Ob
jed
na
c
žádné elektrické
t
za mokra nepoužívejte
nit
os
Pozor: při broušení
Zr
Ro
z
pa měr
pír br
u m us
m néh
o
Ź Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo,
mramor, autolak nebo vypalovaný lak
Ź Robustní, mnohostranně použitelný brusný papír – dá se složit, utrhnout a ustřihnout na
libovolný rozměr
Ź Hodí se také pro broušení za mokra (bez elektrického nářadí!)
Objednací informace
Balení 1 ks
Obsah balení
(počet kusů v balení)
230x280
80
2 608 607 815
U0
1
50
550260
230x280
100
2 608 607 816
U0
1
50
550277
230x280
120
2 608 607 817
U0
1
50
550284
230x280
180
2 608 607 818
U0
1
50
550291
230x280
240
2 608 607 819
U0
1
50
550307
230x280
320
2 608 607 820
U0
1
50
550314
230x280
400
2 608 607 821
U0
1
50
550321
230x280
600
2 608 607 822
U0
1
50
550338
230x280
1200
2 608 607 823
U0
1
50
550345
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 469
příslušenství Bosch 11/12
Role brusiva
pro ruční broušení a pro vibrační brusky
Ź V provedení Best for Paint, Best for Wood, Best for
Metal a Best for Stone-waterproof
Ź V provedení Professional for Wood (Red Wood),
Professional for Metal (Blue Metal)
Ź Dají se jednoduše ustřihnout na potřebnou délku
Ź Hodí se pro všechny běžné vibrační brusky, protože
jsou nařezané na šířku
Role brusiva Bosch pro broušení nejrůznějších materiálů vibrační bruskou
nebo ručně
pozor: Při broušení s výplachem nepoužívejte elektrické nářadí!
Role brusného papíru, Best for Paint
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
ho
Ve
lko
o
P1f
1
1
549318
5
60
2 608 607 721
P1f
1
1
549325
93
5
80
2 608 607 722
P1f
1
1
549332
93
5
120
2 608 607 723
P1f
1
1
549349
93
5
180
2 608 607 724
P1f
1
1
549356
93
5
240
2 608 607 725
P1f
1
1
549363
115
5
40
2 608 607 734
P1f
1
1
549455
115
5
60
2 608 607 735
P1f
1
1
549462
115
5
80
2 608 607 736
P1f
1
1
549479
115
5
120
2 608 607 737
P1f
1
1
549486
115
5
180
2 608 607 738
P1f
1
1
549493
115
5
240
2 608 607 739
P1f
1
1
549509
uh
Dr
Ob
Dé
jed
Ob
sa
h
bc
ba
len
í
len
í
čís
lo
ba
t
nit
os
2 608 607 720
93
Zr
40
lka
5
Šíř
93
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
na
cí
m
ro
le
ka
ro
le
mm
ale
ní¹
Ź Hodí se pro obrušování barev, laků, tmelů
Ź S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné zanášení
Objednací informace
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
470 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
50
40
2 608 607 712
P0f
1
1
549233
93
50
60
2 608 607 713
P0f
1
1
549240
93
50
80
2 608 607 714
P0f
1
1
549257
93
50
100
2 608 607 715
P0f
1
1
549264
93
50
120
2 608 607 716
P0f
1
1
549271
93
50
180
2 608 607 717
P0f
1
1
549288
93
50
240
2 608 607 718
P0f
1
1
549295
93
50
320
2 608 607 719
P0f
1
1
549301
115
50
40
2 608 607 726
P0f
1
1
549370
115
50
60
2 608 607 727
P0f
1
1
549387
115
50
80
2 608 607 728
P0f
1
1
549394
115
50
100
2 608 607 729
P0f
1
1
549400
115
50
120
2 608 607 730
P0f
1
1
549417
115
50
180
2 608 607 731
P0f
1
1
549424
115
50
240
2 608 607 732
P0f
1
1
549431
115
50
320
2 608 607 733
P0f
1
1
549448
Vlastnosti produktů
Dr
u
93
Zr
Ob
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Dé
lka
Šíř
ka
ro
le
ro
le
m
mm
o
Role brusného papíru, Best for Paint
Objednací informace
Role brusného papíru, Best for Wood
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek a panelů a kovu
Obsah balení
(počet kusů v balení)
93
5
40
2 608 607 706
P1f
1
1
549172
93
5
60
2 608 607 707
P1f
1
1
549189
93
5
80
2 608 607 708
P1f
1
1
549196
93
5
120
2 608 607 709
P1f
1
1
549202
93
5
180
2 608 607 710
P1f
1
1
549219
93
5
240
2 608 607 711
P1f
1
1
549226
115
5
40
2 608 607 700
P1f
1
1
549110
115
5
60
2 608 607 701
P1f
1
1
549127
115
5
80
2 608 607 702
P1f
1
1
549134
115
5
120
2 608 607 703
P1f
1
1
549141
115
5
180
2 608 607 704
P1f
1
1
549158
115
5
240
2 608 607 705
P1f
1
1
549165
93
50
40
2 608 607 691
P0f
1
1
549028
93
50
60
2 608 607 692
P0f
1
1
549035
93
50
80
2 608 607 693
P0f
1
1
549042
93
50
100
2 608 607 694
P0f
1
1
549059
93
50
120
2 608 607 695
P0f
1
1
549066
93
50
180
2 608 607 696
P0f
1
1
549073
93
50
240
2 608 607 697
P0f
1
1
549080
93
50
320
2 608 607 698
P0f
1
1
549097
93
50
400
2 608 607 699
P0f
1
1
549103
115
50
40
2 608 607 682
P0f
1
1
548939
115
50
60
2 608 607 683
P0f
1
1
548946
115
50
80
2 608 607 684
P0f
1
1
548953
115
50
100
2 608 607 685
P0f
1
1
548960
115
50
120
2 608 607 686
P0f
1
1
548977
115
50
180
2 608 607 687
P0f
1
1
548984
115
50
240
2 608 607 688
P0f
1
1
548991
115
50
320
2 608 607 689
P0f
1
1
549004
115
50
400
2 608 607 690
P0f
1
1
549011
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 471
příslušenství Bosch 11/12
Role brusného papíru, Professional for Wood
Ve
lko
40
2 608 606 802
P1f
1
1
180672
93
5
60
2 608 606 803
P1f
1
1
180689
93
5
80
2 608 606 804
P1f
1
1
180696
93
5
120
2 608 606 805
P1f
1
1
180702
93
5
180
2 608 606 806
P1f
1
1
180719
93
5
240
2 608 606 807
P1f
1
1
180726
115
5
40
2 608 606 817
P1f
1
1
180825
115
5
60
2 608 606 818
P1f
1
1
180832
115
5
80
2 608 606 819
P1f
1
1
180849
115
5
120
2 608 606 820
P1f
1
1
180856
115
5
180
2 608 606 821
P1f
1
1
180863
115
5
240
2 608 606 822
P1f
1
1
180870
Vlastnosti produktů
Dr
u
5
Zr
93
Šíř
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Dé
lka
ka
ro
le
ro
le
m
mm
o
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a dřevěných materiálů
Ź Professional for Wood lze obdržet od roku 2012
Objednací informace
Role brusné tkaniny, Best for Metal
Ź Hodí se pro broušení kovu, hliníku, oceli, litiny, ocelového plechu
Obsah balení
(počet kusů v balení)
50
5
40
2 608 607 748
P1f
1
1
549592
50
5
60
2 608 607 749
P1f
1
1
549608
50
5
80
2 608 607 750
P1f
1
1
549615
50
5
120
2 608 607 751
P1f
1
1
549622
50
5
180
2 608 607 752
P1f
1
1
549639
50
5
240
2 608 607 753
P1f
1
1
549646
50
5
320
2 608 607 754
P1f
1
1
549653
38
25
40
2 608 607 755
P0f
1
1
549660
38
25
60
2 608 607 756
P0f
1
1
549677
38
25
80
2 608 607 757
P0f
1
1
549684
38
25
100
2 608 607 758
P0f
1
1
549691
38
25
120
2 608 607 759
P0f
1
1
549707
38
25
180
2 608 607 760
P0f
1
1
549714
38
25
240
2 608 607 761
P0f
1
1
549721
38
25
320
2 608 607 762
P0f
1
1
549738
50
50
40
2 608 607 740
P0f
1
1
549516
50
50
60
2 608 607 741
P0f
1
1
549523
50
50
80
2 608 607 742
P0f
1
1
549530
50
50
100
2 608 607 743
P0f
1
1
549547
50
50
120
2 608 607 744
P0f
1
1
549554
50
50
180
2 608 607 745
P0f
1
1
549561
50
50
240
2 608 607 746
P0f
1
1
549578
50
50
320
2 608 607 747
P0f
1
1
549585
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
472 | Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Role brusného papíru, Professional for Metal
Ve
lko
40
2 608 606 832
P1f
1
1
180979
50
5
60
2 608 606 833
P1f
1
1
180986
50
5
80
2 608 606 834
P1f
1
1
180993
50
5
120
2 608 606 835
P1f
1
1
181006
50
5
180
2 608 606 836
P1f
1
1
181013
50
5
240
2 608 606 837
P1f
1
1
181020
Vlastnosti produktů
Dr
u
5
Zr
50
Šíř
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
ísl
hb
ale
ní
Ob
jed
na
c
nit
os
t
íč
m
ro
le
Dé
lka
ka
ro
le
mm
o
Ź Hodí se pro broušení kovu, litiny
Ź Professional for Metal lze obdržet od roku 2012
Objednací informace
Role brusného papíru – vodovzdorný, Best for Stone
Ź Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo,
mramor, autolak nebo vypalovaný lak
Ź Hodí se také pro broušení za mokra (bez elektrického nářadí!)
Pozor: při broušení
za mokra nepoužívej-
93
5
120
2 608 607 772
P1f
1
1
549837
te žádné elektrické
93
5
180
2 608 607 773
P1f
1
1
549844
nářadí.
93
5
240
2 608 607 774
P1f
1
1
549851
93
5
320
2 608 607 775
P1f
1
1
549868
93
5
400
2 608 607 776
P1f
1
1
549875
115
5
120
2 608 607 786
P1f
1
1
549974
115
5
180
2 608 607 787
P1f
1
1
549981
115
5
240
2 608 607 788
P1f
1
1
549998
115
5
400
2 608 607 789
P1f
1
1
550000
93
50
80
2 608 607 763
P0f
1
1
549745
93
50
100
2 608 607 764
P0f
1
1
549752
93
50
120
2 608 607 765
P0f
1
1
549769
93
50
180
2 608 607 766
P0f
1
1
549776
93
50
240
2 608 607 767
P0f
1
1
549783
93
50
320
2 608 607 768
P0f
1
1
549790
93
50
400
2 608 607 769
P0f
1
1
549806
93
50
600
2 608 607 770
P0f
1
1
549813
93
50
1200
2 608 607 771
P0f
1
1
549820
115
50
80
2 608 607 777
P0f
1
1
549882
115
50
100
2 608 607 778
P0f
1
1
549899
115
50
120
2 608 607 779
P0f
1
1
549905
115
50
180
2 608 607 780
P0f
1
1
549912
115
50
240
2 608 607 781
P0f
1
1
549929
115
50
320
2 608 607 782
P0f
1
1
549936
115
50
400
2 608 607 783
P0f
1
1
549943
115
50
600
2 608 607 784
P0f
1
1
549950
115
50
1200
2 608 607 785
P0f
1
1
549967
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Ruční broušení a vibrační brusky | 473
příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
vibrační brusky nebo pro ruční broušení
Ve
lko
93
230
8
2 608 190 016
P0f
1
1
018593
115
280
14
2 608 190 017
P0f
1
1
018135
Vlastnosti produktů
Dr
u
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ní,
pe
rfo
Dě
ro
vá
Dé
lka
Šíř
ka
,
pa
pír
,p
ap
ír
mm
mm
rac
e
Děrovačky pro neděrované brusné papíry
Objednací informace
Děrovačka z plastu
Vlastnosti produktů
íb
dn
ho
bc
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sa
Ve
lko
o
Dr
Ob
uh
ba
hb
len
ale
í
ní
lo
čís
cí
na
jed
Ob
Dé
Šíř
lka
ka
,
,p
pa
ap
pír
ír
mm
mm
ale
ní¹
Podložky pro ruční broušení
Objednací informace
Špalík pro ruční broušení z tvrdokovu
Hodí se pro broušení barev, měkkého nebo tvrdého dřeva, sklolaminátů a mazlavých materiálů,
jako jsou plniva nebo tmely
Dvě zrnitosti, „střední“ a „jemná“ na špalíku pro ruční broušení
Brusný papír osazený tvrdokovem natrvalo spojen se špalíkem pro ruční broušení – umožňuje
maximální stabilitu a životnost
60
100
2 608 604 670
C1d
1
5
182928
Špalík pro ruční broušení z korku, malý
100
60
2 607 000 636
C1d
1
5
106573
120
80
2 607 000 637
C1d
1
5
106580
C1d
1
1
106566
Špalík pro ruční broušení z gumy s třmenovou sponou
100
Obsah balení
(počet kusů v balení)
60
2 607 000 635
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
474 | Broušení a leštění | Rouno a pěnová hmota
Příslušenství Bosch 11/12
Brusná rouna a brusivo na pěnové hmotě
pro ruční broušení a vibrační brusky
Brusné rouno
Ź V provedení Best for Finish Coarse, Best for Finish Bright,
Best for Finish Matt, Expert for Finish
Ź Hodí se na kov, plast, povrchové vrstvy a kompozitní materiály
Ź Mimořádně flexibilní a tvarově přizpůsobivé
Ź Díky otevřené struktuře se nezanáší
Brusivo na pěnové hmotě
Ź V provedení Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best for
Contour
Ź Hodí se pro broušení dřeva, barev, plniv, starých nátěrů, kovu
a plastu
Ź Ideální pro broušení na špatně přístupných místech nebo
profilovaných obrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
od
ch
í
len
ba
sa
h
Ob
Dr
Ve
lko
ob
í
len
uh
ba
ac
dn
Ob
je
ní
o
ba
Vlastnosti produktů
152 x 229
íč
ísl
bk
u
ýro
av
rv
Ba
St
up
eň
jem
no
sti
Ro
zm
ěr
ym
m
len
í¹
Podložka z rouna, Best for Finish Coarse
Objednací informace
hrubá A
hnědá
2 608 608 211
P0f
1
10
583848
černá
2 608 608 212
P0f
1
10
583855
Podložka z rouna, Best for Finish Bright
152 x 229
Obsah balení
(počet kusů v balení)
střední S
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Rouno a pěnová hmota | 475
Příslušenství Bosch 11/12
Vlastnosti produktů
152 x 229
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Ob
sa
Ve
lko
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
jed
na
c
íč
ísl
bk
u
ýro
av
rv
Ba
Ro
zm
ěr
ym
m
St
up
eň
jem
no
sti
Podložka z rouna, Best for Finish Matt
Objednací informace
velmi jemná A
červená
2 608 608 213
P0f
1
10
583862
zelená
2 608 608 214
P0f
1
10
583879
Podložka z rouna, Expert for Finish
152 x 229
velmi jemná GP
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
ho
bc
Ve
lko
o
2 608 608 215
P0f
1
1
583886
115
10
hrubé A
2 608 608 219
P0f
1
1
583923
100
10
střední S
2 608 608 216
P0f
1
1
583893
115
10
střední S
2 608 608 220
P0f
1
1
583930
uh
Dr
Ob
Dé
sa
hrubé A
Vlastnosti produktů
jed
10
lka
100
Šíř
Ob
ba
hb
len
ale
í
ní
lo
čís
cí
na
St
up
eň
jem
no
sti
m
ro
le
ka
ro
le
mm
ale
ní¹
Role rouna, Best for Finish Coarse
Objednací informace
Role rouna, Best for Finish Bright
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
476 | Broušení a leštění | Rouno a pěnová hmota
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
100
10
velmi jemné A
2 608 608 217
P0f
1
1
583909
115
10
velmi jemné A
2 608 608 221
P0f
1
1
583947
100
10 velmi jemné GP
2 608 608 218
P0f
1
1
583916
115
10 velmi jemné GP
2 608 608 222
P0f
1
1
583954
Vlastnosti produktů
Dr
u
Ob
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
St
up
eň
jem
no
sti
Dé
lka
Šíř
ka
ro
le
ro
le
m
mm
Role rouna, Best for Finish Matt
Objednací informace
Role rouna, Expert for Finish
Vlastnosti produktů
íb
dn
ho
bc
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sa
Ve
lko
o
Dr
Ob
uh
ba
hb
len
ale
í
ní
lo
čís
cí
na
jed
Ob
Ro
zm
ěr
ym
m
St
up
eň
jem
no
sti
ale
ní¹
Kombinovaná brusná houba, Best for Profile
Objednací informace
69 x 97 x 26
jemná
2 608 608 224
C1d
1
10
583978
69 x 97 x 26
jemná
2 608 608 223
C0a
1
50
583961
69 x 97 x 26
jemná
2 608 608 227
C1d
1
10
584005
69 x 97 x 26
střední
2 608 608 225
C0a
1
50
583985
69 x 97 x 26
jemná
2 608 608 226
C0a
1
50
583992
69 x 97 x 26
velmi jemná
2 608 608 228
C0a
1
50
584012
Brusná houba, Best for Flat and Edge
Brusná podložka na kontury, Best for Contour
Obsah balení
(počet kusů v balení)
98 x 120 x 13
velmi jemná
2 608 608 198
C1d
2
10
584043
98 x 120 x 13
střední
2 608 608 229
C0a
1
50
584029
98 x 120 x 13
jemná
2 608 608 230
C0a
1
50
584036
98 x 120 x 13
velmi jemná
2 608 608 231
C0a
1
50
583718
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Fíbrové brusné kotouče | 477
Příslušenství Bosch 11/12
Fíbrové brusné kotouče
pro úhlové brusky
Nové fíbrové brusné kotouče Best for Inox
Mimořádně chladné broušení díky speciální povrchové vrstvě:
Ź Až 4x větší úběr materiálu ve srovnání s běžnými
fíbrovými kotouči s oxidem hlinitým
Ź
Ź
Ź
Ź
Velmi vysoká životnost
Nejlepší poměr ceny a výkonu
Nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
Výrazně omezené odlétávání jisker
Optimální doplněk vysoce kvalitního programu na kov –
nový fíbrový kotouč Best for Inox:
Ź Vysoce aktivní ochranná vrstva ve 2. krycím pojivu
Ź Vysoce výkonný zirkonkorund
Ź Speciální pojivo
Fíbrové brusné kotouče, Best for Inox – EN 13743
Vlastnosti produktů
ale
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
bc
ba
Ve
lko
o
sa
h
Ob
ba
uh
Dr
ho
í
len
cí
na
jed
Ob
len
í
čís
l
o
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ů
ům
mě
ěr
ko
tou
ro
tvo
ru
če
m
mm
m
ní¹
Ź Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
Ź Obrušování svarů, broušení ploch, odstraňování otřepů a srážení hran, začišťovací práce
Ź Fíbrový brusný kotouč se zirkonkorundem/poloušlechtilým korundem, s pojivem ze
syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fíbr 0,65 nebo 0,80 mm a vysoce aktivní ochranná
vrstva
Ź Velmi vysoký úběrový výkon a maximální životnost
Ź Chladné broušení, při kterém téměř nedochází k zabarvení povrchu obrobků při náběhu
a s výrazně omezeným odlétáváním jisker
Ź Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř
Objednací informace
Optimální otáčky 5 000-7 500 min-1
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
22,23
36
13.300
2 608 608 296
U0
1
50
591171
115
22,23
60
13.300
2 608 608 297
U0
1
50
591188
115
22,23
80
13.300
2 608 608 298
U0
1
50
591195
115
22,23
120
13.300
2 608 608 299
U0
1
50
591201
125
22,23
36
12.250
2 608 608 300
U0
1
50
591218
125
22,23
60
12.250
2 608 608 312
U0
1
50
607025
125
22,23
80
12.250
2 608 608 313
U0
1
50
607032
125
22,23
120
12.250
2 608 608 314
U0
1
50
607049
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
478 | Broušení a leštění | Fíbrové brusné kotouče
Příslušenství Bosch 11/12
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ěr
otv
or
ům
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Fíbrové brusné kotouče, Best for Inox – EN 13743
Objednací informace
Optimální otáčky 5 000-7 500 min-1
180
22,23
36
8.500
2 608 608 301
U0
1
50
591225
180
22,23
60
8.500
2 608 608 302
U0
1
50
591232
180
22,23
80
8.500
2 608 608 303
U0
1
50
591249
180
22,23
120
8.500
2 608 608 304
U0
1
50
591256
Fíbrové brusné kotouče, Best for Metal – EN 13743
Ź Hodí se pro jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování ušlechtilé
oceli, oceli, litiny a ocelových plechů
Ź Zvláště se hodí pro použití v automobilovém průmyslu
Ź Fíbrový brusný kotouč se zirkonkorundem/poloušlechtilým korundem, s pojivem ze
syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fíbr 0,80 nebo 0,84 mm
Ź Maximální úběrový výkon a životnost
Ź Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
22,23
24
13.300
2 608 606 725
U0
1
50
115
22,23
36
13.300
2 608 607 254
U0
1
50
247917
115
22,23
60
13.300
2 608 606 727
U0
1
50
179928
179904
115
22,23
80
13.300
2 608 606 728
U0
1
50
179935
115
22,23
100
13.300
2 608 606 729
U0
1
50
179942
179959
115
22,23
120
13.300
2 608 606 730
U0
1
50
125
22,23
24
12.250
2 608 606 731
U0
1
50
179966
125
22,23
36
12.250
2 608 607 255
U0
1
50
247924
125
22,23
60
12.250
2 608 606 733
U0
1
50
179980
125
22,23
80
12.250
2 608 606 734
U0
1
50
179997
125
22,23
100
12.250
2 608 606 735
U0
1
50
180009
125
22,23
120
12.250
2 608 606 736
U0
1
50
180016
180054
180
22,23
24
8.500
2 608 606 740
U0
1
50
180
22,23
36
8.500
2 608 607 256
U0
1
50
247931
180
22,23
60
8.500
2 608 606 742
U0
1
50
180078
180
22,23
80
8.500
2 608 606 743
U0
1
50
180085
180
22,23
100
8.500
2 608 606 744
U0
1
50
180092
180
22,23
120
8.500
2 608 606 745
U0
1
50
180108
230
22,23
24
6.550
2 608 606 746
U0
1
50
180115
230
22,23
36
6.550
2 608 607 257
U0
1
50
247948
230
22,23
60
6.550
2 608 606 748
U0
1
50
180139
230
22,23
80
6.550
2 608 606 749
U0
1
50
180146
230
22,23
100
6.550
2 608 606 750
U0
1
50
180153
230
22,23
120
6.550
2 608 606 751
U0
1
50
180160
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Fíbrové brusné kotouče | 479
Příslušenství Bosch 11/12
Fíbrové brusné kotouče, Expert for Metal – EN 13743
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ěr
otv
or
ům
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Ź Hodí se pro jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování, pro různé
materiály jako dřevo, lak, kov, kámen
Ź Fíbrový brusný kotouč s poloušlechtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice,
vulkanizovaný fíbr 0,65 nebo 0,80 mm
Ź Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř
Objednací informace
100
16,00
24
15.300
2 608 606 916
U0
1
50
100
16,00
36
15.300
2 608 607 248
U0
1
50
247856
100
16,00
60
15.300
2 608 606 918
U0
1
50
185172
185158
100
16,00
80
15.300
2 608 606 919
U0
1
50
185189
100
16,00
100
15.300
2 608 606 920
U0
1
50
185196
100
16,00
120
15.300
2 608 606 921
U0
1
50
185202
U0
1
50
162845
U0
1
50
247863
115
22,23
24
13.300
2 608 605 464
115
22,23
36
13.300
2 608 607 249
115
22,23
60
13.300
2 608 605 466
U0
1
50
162869
115
22,23
80
13.300
2 608 605 467
U0
1
50
162876
162883
115
22,23
100
13.300
2 608 605 468
U0
1
50
115
22,23
120
13.300
2 608 605 469
U0
1
50
162890
125
22,23
24
12.250
2 608 605 474
U0
1
50
162944
125
22,23
36
12.250
2 608 607 250
U0
1
50
247870
125
22,23
60
12.250
2 608 605 476
U0
1
50
162968
162975
125
22,23
80
12.250
2 608 605 477
U0
1
50
125
22,23
100
12.250
2 608 605 478
U0
1
50
162982
125
22,23
120
12.250
2 608 605 479
U0
1
50
162999
180
22,23
24
8.500
2 608 605 484
U0
1
50
163040
180
22,23
36
8.500
2 608 607 251
U0
1
50
247887
163064
180
22,23
60
8.500
2 608 605 486
U0
1
50
180
22,23
80
8.500
2 608 605 487
U0
1
50
163071
180
22,23
100
8.500
2 608 605 488
U0
1
50
163088
180
22,23
120
8.500
2 608 605 489
U0
1
50
163095
230
22,23
24
6.650
2 608 605 490
U0
1
50
163101
230
22,23
36
6.650
2 608 607 252
U0
1
50
247894
230
22,23
60
6.650
2 608 605 492
U0
1
50
163125
230
22,23
80
6.650
2 608 605 493
U0
1
50
163132
230
22,23
100
6.650
2 608 605 494
U0
1
50
163149
230
22,23
120
6.650
2 608 605 495
U0
1
50
163156
230
22,23
120
6.650
2 608 608 141
U0
1
50
553735
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
480 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče
Příslušenství Bosch 11/12
Lamelové brusné kotouče
pro úhlové brusky
Nové lamelové brusné kotouče Best for Inox
Mimořádně chladné broušení díky speciální povrchové vrstvě
Výhody lamelového brusného kotouče Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Extrémně vysoký úběrový výkon
Velmi vysoká životnost
Nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
Výrazně omezené odlétávání jisker
Nový lamelový kotouč Best for Inox – vynikající kvalita zajišťuje:
Ź Vysoce aktivní ochranná vrstva ve 2. krycím pojivu
Ź Vysoce výkonný zirkonkorund
Ź Speciální pojivo
Výkonnost lamelových brusných kotoučů
Výkonnost brusného
kotouče = úběr
180 %
materiálu a životnost
140 %
100 %
0%
50 %
100 %
150 %
200 %
U lamelových brusných kotoučů s jednotkou prodejního balení = 1 se cena vztahuje na jednotlivý kotouč.
Nejmenší objednatelné množství ale obnáší 10 ks.
Lamelové brusné kotouče Best for Inox, lomené provedení – EN 13743
Vlastnosti produktů
ale
íb
dn
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
Ve
lko
o
Ob
sa
h
ba
uh
Dr
bc
ho
í
len
cí
na
jed
Ob
len
í
čís
l
o
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ů
ům
mě
ěr
ro
tvo
ko
tou
ru
če
m
mm
m
ní¹
Ź Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
Ź Vysoce výkonné díky účinnému zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice,
stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
Ź Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti
Ź Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Lomené provedení – na broušení ploch a opracovávání svarů, s úhlem nastavení 5-15°
Objednací informace
Optimální otáčky 5 500-8 500 min-1
115
Obsah balení
(počet kusů v balení)
22,23
40
13.300
2 608 608 263
U0
1
10
590846
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče | 481
Příslušenství Bosch 11/12
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ěr
otv
or
ům
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Lamelové brusné kotouče Best for Inox, lomené provedení – EN 13743
Objednací informace
Optimální otáčky 5 500-8 500 min-1
115
22,23
60
13.300
2 608 608 264
U0
1
10
590853
115
22,23
80
13.300
2 608 608 265
U0
1
10
590860
115
22,23
120
13.300
2 608 608 266
U0
1
10
590877
Optimální otáčky 5 000-7 500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 607 638
U0
1
10
528788
125
22,23
60
12.250
2 608 607 639
U0
1
10
528795
125
22,23
80
12.250
2 608 607 640
U0
1
10
528801
125
22,23
120
12.250
2 608 608 275
U0
1
10
590969
Optimální otáčky 3 500-5 500 min-1
180
22,23
40
8.500
2 608 608 284
U0
1
10
591058
180
22,23
60
8.500
2 608 608 285
U0
1
10
591065
180
22,23
80
8.500
2 608 608 286
U0
1
10
591072
180
22,23
120
8.500
2 608 608 287
U0
1
10
591089
Lamelové brusné kotouče Best for Inox, rovné provedení – EN 13743
Ź Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
Ź Vysoce výkonné díky účinnému zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice,
stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
Ź Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti
Ź Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem
nastavení 5-15°
Optimální otáčky 5 500-8 500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 267
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 608 268
U0
1
10
590891
115
22,23
80
13.300
2 608 608 269
U0
1
10
590907
115
22,23
120
13.300
2 608 608 270
U0
1
10
590914
590976
590884
Optimální otáčky 5 000-7 500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 276
U0
1
10
125
22,23
60
12.250
2 608 608 277
U0
1
10
590983
125
22,23
80
12.250
2 608 608 278
U0
1
10
590990
125
22,23
120
12.250
2 608 608 279
U0
1
10
591003
591096
Optimální otáčky 3 500-5 500 min-1
Obsah balení
(počet kusů v balení)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 288
U0
1
10
180
22,23
60
8.500
2 608 608 289
U0
1
10
591102
180
22,23
80
8.500
2 608 608 290
U0
1
10
591119
180
22,23
120
8.500
2 608 608 291
U0
1
10
591126
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
482 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče
Příslušenství Bosch 11/12
Lamelové brusné kotouče Best for Inox, rovné provedení – EN 13743
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
Ot
áč
ky
,
Zr
nit
os
ěr
otv
or
ům
Pr
t
um
če
ěr
ko
tou
ům
Pr
ma
x.
mi
n -1
m
mm
Ź Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
Ź Vysoce výkonné díky účinnému zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice,
stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
Ź Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti
Ź Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
Ź Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem
nastavení 5-15°
Objednací informace
Optimální otáčky 5 500-8 500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 271
U0
1
10
590921
115
22,23
60
13.300
2 608 608 272
U0
1
10
590938
115
22,23
80
13.300
2 608 608 273
U0
1
10
590945
115
22,23
120
13.300
2 608 608 274
U0
1
10
590952
Optimální otáčky 5 000-7 500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 280
U0
1
10
591010
125
22,23
60
12.250
2 608 608 281
U0
1
10
591027
125
22,23
80
12.250
2 608 608 282
U0
1
10
591034
125
22,23
120
12.250
2 608 608 283
U0
1
10
591041
Optimální otáčky 3 500-5 500 min-1
Obsah balení
(počet kusů v balení)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 292
U0
1
10
591133
180
22,23
60
8.500
2 608 608 293
U0
1
10
591140
180
22,23
80
8.500
2 608 608 294
U0
1
10
591157
180
22,23
120
8.500
2 608 608 295
U0
1
10
591164
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče | 483
Příslušenství Bosch 11/12
Lamelové brusné kotouče Best for Metal, rovné provedení – EN 13743
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ům
ěr
otv
or
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Ź Hodí se zvlášť pro obrábění ušlechtilé i obyčejné oceli, litiny a ocelových plechů
Ź Vysoce účinné díky zirkonkorundu. S pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
Ź Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti
Ź Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem
nastavení 5-15°
Objednací informace
115
22,23
40
13.300
2 608 607 322
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 323
U0
1
10
270243
115
22,23
80
13.300
2 608 607 324
U0
1
10
270250
115
22,23
120
13.300
2 608 607 325
U0
1
10
270267
125
22,23
40
12.250
2 608 607 326
U0
1
10
270274
270281
270236
125
22,23
60
12.250
2 608 607 327
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 328
U0
1
10
270670
125
22,23
120
12.250
2 608 607 329
U0
1
10
270687
180
22,23
40
8.500
2 608 607 330
U0
1
10
270694
180
22,23
60
8.500
2 608 607 331
U0
1
10
270700
180
22,23
80
8.500
2 608 607 332
U0
1
10
270717
180
22,23
120
8.500
2 608 607 333
U0
1
10
270724
Lamelové brusné kotouče Best for Metal, lomené provedení – EN 13743
Ź Hodí se zvlášť pro obrábění ušlechtilé i obyčejné oceli, litiny a ocelových plechů
Ź Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu. S pojivem ze syntetické
pryskyřice, stabilní tkanina X
Ź Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti
Ź Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Lomené provedení – na zabrušování hran/opracovávání svarových švů a rovinné broušení, s úhlem nastavení 15-25°
Obsah balení
(počet kusů v balení)
100
16,00
40
15.300
2 608 606 713
U0
1
10
179782
100
16,00
60
15.300
2 608 606 714
U0
1
10
179799
100
16,00
80
15.300
2 608 606 715
U0
1
10
179805
115
22,23
40
13.300
2 608 605 450
U0
1
10
162708
115
22,23
60
13.300
2 608 605 451
U0
1
10
162715
115
22,23
80
13.300
2 608 605 452
U0
1
10
162722
115
22,23
120
13.300
2 608 607 319
U0
1
10
270205
125
22,23
40
12.250
2 608 606 922
U0
1
10
185219
125
22,23
60
12.250
2 608 606 923
U0
1
10
185226
125
22,23
80
12.250
2 608 606 924
U0
1
10
185233
125
22,23
120
12.250
2 608 607 320
U0
1
10
270212
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
484 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče
Příslušenství Bosch 11/12
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ěr
otv
or
ům
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Lamelové brusné kotouče Best for Metal, lomené provedení – EN 13743
Objednací informace
180
22,23
40
8.500
2 608 606 737
U0
1
10
180023
180
22,23
60
8.500
2 608 606 738
U0
1
10
180030
180
22,23
80
8.500
2 608 606 739
U0
1
10
180047
180
22,23
120
8.500
2 608 607 321
U0
1
10
270229
Lamelové brusné kotouče Best for Metal, rovné provedení – EN 13743
Ź Hodí se zvlášť pro obrábění ušlechtilé i obyčejné oceli, litiny a ocelových plechů
Ź Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu. S pojivem ze syntetické
pryskyřice, stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
Ź Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti
Ź Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
Ź Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem
nastavení 5-15°
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
22,23
40
13.300
2 608 607 334
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 335
U0
1
10
270748
115
22,23
80
13.300
2 608 607 336
U0
1
10
270755
115
22,23
120
13.300
2 608 607 337
U0
1
10
270991
270731
125
22,23
40
12.250
2 608 607 338
U0
1
10
270762
125
22,23
60
12.250
2 608 607 339
U0
1
10
270779
125
22,23
80
12.250
2 608 607 340
U0
1
10
270786
125
22,23
120
12.250
2 608 607 341
U0
1
10
270793
180
22,23
40
8.500
2 608 607 342
U0
1
10
270809
180
22,23
60
8.500
2 608 607 343
U0
1
10
270816
180
22,23
80
8.500
2 608 607 344
U0
1
10
270823
180
22,23
120
8.500
2 608 607 345
U0
1
10
270830
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče | 485
Příslušenství Bosch 11/12
Lamelové brusné kotouče Expert for Metal, rovné provedení – EN 13743
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ům
ěr
otv
or
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Ź Hodí se zvlášť pro obrábění kovů
Ź Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu. S pojivem ze syntetické
pryskyřice, stabilní tkanina X
Ź Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
Ź Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem
nastavení 5-15°
Objednací informace
115
22,23
40
13.300
2 608 607 349
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 350
U0
1
10
270885
115
22,23
80
13.300
2 608 607 351
U0
1
10
270892
115
22,23
120
13.300
2 608 607 352
U0
1
10
270908
125
22,23
40
12.250
2 608 607 353
U0
1
10
270915
270922
270878
125
22,23
60
12.250
2 608 607 354
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 355
U0
1
10
270939
125
22,23
120
12.250
2 608 607 356
U0
1
10
270953
Lamelové brusné kotouče Expert for Metal, lomené provedení – EN 13743
Ź Hodí se zvlášť pro obrábění kovů
Ź Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu. S pojivem ze syntetické
pryskyřice, stabilní tkanina X
Ź Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
Ź Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Lomené provedení – na zabrušování hran/opracovávání svarových švů a rovinné broušení,
s úhlem nastavení 15-25°
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
22,23
40
13.300
2 608 606 752
U0
1
10
180177
115
22,23
60
13.300
2 608 606 753
U0
1
10
180184
115
22,23
80
13.300
2 608 606 754
U0
1
10
180191
115
22,23
120
13.300
2 608 607 346
U0
1
10
270847
125
22,23
40
12.250
2 608 606 716
U0
1
10
179812
125
22,23
60
12.250
2 608 606 717
U0
1
10
179829
179836
125
22,23
80
12.250
2 608 606 718
U0
1
10
125
22,23
120
12.250
2 608 607 347
U0
1
10
270854
180
22,23
40
8.500
2 608 606 936
U0
1
10
196154
180
22,23
60
8.500
2 608 606 937
U0
1
10
196161
180
22,23
80
8.500
2 608 606 938
U0
1
10
196178
180
22,23
120
8.500
2 608 607 348
U0
1
10
270861
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
486 | Broušení a leštění | Lamelové brusné kotouče
Příslušenství Bosch 11/12
Lamelové brusné kotouče Expert for Metal, rovné provedení – EN 13743
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Dr
u
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
t
nit
os
Zr
Pr
Pr
ům
ům
ěr
otv
or
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Ź Hodí se zvlášť pro obrábění kovů
Ź Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu. S pojivem ze syntetické
pryskyřice, stabilní tkanina X
Ź Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
Ź Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
Ź Přímé provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarových švů, s úhlem
nastavení 5-15°
Objednací informace
115
22,23
40
13.300
2 608 607 361
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 362
U0
1
10
271028
115
22,23
80
13.300
2 608 607 363
U0
1
10
271035
115
22,23
120
13.300
2 608 607 364
U0
1
10
270663
125
22,23
40
12.250
2 608 607 365
U0
1
10
271042
271059
271011
125
22,23
60
12.250
2 608 607 366
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 367
U0
1
10
271066
125
22,23
120
12.250
2 608 607 368
U0
1
10
271073
180
22,23
40
8.500
2 608 607 369
U0
1
10
271080
180
22,23
60
8.500
2 608 607 370
U0
1
10
271097
180
22,23
80
8.500
2 608 607 371
U0
1
10
271103
180
22,23
120
8.500
2 608 607 372
U0
1
10
271110
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Úhlové brusky | 487
Příslušenství Bosch 11/12
Rounové kotouče
pro úhlové brusky
Nové čisticí kotouče Best for Inox
Díky otevřené struktuře se nezanášejí
Výhody kotouče pro hrubé čištění Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Odstraňují modravá místa svaru na nerezové oceli (Inox)
Dlouhá životnost
Nezanášejí se
Šetří náklady ve srovnání s běžnými postupy s použitím pasty
s obsahem kyselin
Díky otevřené struktuře se nezanášejí
Tvarově přizpůsobitelné
Čisticí kotouč, Best for Inox, 50 m/s
Ź Hodí se pro čištění ušlechtilé oceli (Inox), oceli, neželezných kovů
Ź Odstraňování modrých zabarvení svarů, čištění ušlechtilé oceli
Ź Nepatrné zanášení díky otevřené struktuře rouna. Povrchová vrstva z oxidu hlinitého
Ź Čisticí kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Ź Hodí se pro regulovatelné úhlové brusky, zejména úhlovou brusku Bosch
GWS 14-125 Inox
Pozor: schváleno
Vlastnosti produktů
ale
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
len
í
cí
č
ísl
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
o
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
í
en
Pr
ov
ed
Pr
Pr
ů
ům
mě
ěr
otv
o
rk
oto
u
ru
če
m
mm
m
ní¹
pro 50 m/s
Objednací informace
Optimální otáčky 5 000 min-1
125
Obsah balení
(počet kusů v balení)
22,23
červená
7.650
2 608 607 634
U0
1
5
528740
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
488 | Broušení a leštění | Úhlové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Čisticí kotouč, Best for Metal, 50 m/s
Ve
lko
8.350
2 608 607 632
U0
1
5
528726
7.650
2 608 607 633
U0
1
5
528733
Vlastnosti produktů
Dr
u
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
Pr
ov
ed
en
í
ěr
otv
or
ům
Pr
Ot
áč
ky
,
um
če
ěr
ko
tou
ům
Pr
ma
x.
mi
n -1
m
mm
Ź Hodí se pro broušení kovu, neželezných kovů
Ź Ideální pro odstraňování rzi, barev, oxidových vrstev, vápenatých usazenin, mechu
a graffiti z kamene, mramoru a betonu a dále zbytků těsnění
Ź Nepatrné zanášení díky otevřené struktuře rouna. Povrchová vrstva z karbidu křemíku
Ź Čisticí kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
Pozor: schváleno Ź Hodí se pro regulovatelné úhlové brusky, zejména úhlovou brusku Bosch
GWS 14-125 Inox
pro 50 m/s
Objednací informace
Optimální otáčky 5 500 min-1
115
22,23
černý
Optimální otáčky 5 000 min-1
125
Obsah balení
(počet kusů v balení)
22,23
černý
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Úhlové brusky | 489
Příslušenství Bosch 11/12
Nové rounové kotouče SCM Best for Inox
Díky otevřené struktuře se nezanášejí
Výhody rounového kotouče SCM* Best for Inox:
Ź Jedinečná kombinace agresivity, konečné úpravy a dlouhé životnosti
Ź Rovnoměrná a dokonalá konečná úprava
Ź Nezanášejí se
*SCM= Surface Conditioning Material (zachovává strukturu povrchu)
Díky otevřené struktuře se nezanášejí
Tvarově přizpůsobitelné
Rounový kotouč SCM, Best for Inox, 50 m/s
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
n
ísl
len
í
cí
č
Dr
sa
Ob
uh
ba
na
jed
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
íb
ale
ní¹
Vlastnosti produktů
o
ma
x.
mi
n -1
í
ru
ro
tvo
Ot
áč
ky
,
Pr
Pr
ů
ům
mě
ěr
ko
tou
č
em
mm
m
50 m/s
en
schváleno pro
Pr
ov
ed
Pozor:
Ź Surface Conditioning Material (SCM) na konečné úpravy
Ź Hodí se pro broušení ušlechtilé oceli (Inox), oceli, neželezných kovů
Ź Ideální pro odstraňování otřepů, opracování svarů, zahlazování stop po broušení,
přípravu pro zušlechťování povrchů
Ź Rounové kotouče na tkaninovém podkladu pro upínání na gumový opěrný talíř, povlak
z oxidu hlinitého
Ź Mimořádně hrubý – hnědý, hrubý – světle hnědý, střední – červený
Ź Hodí se pro regulovatelné úhlové brusky, zejména úhlovou brusku Bosch
GWS 14-125 Inox
Objednací informace
2dílná sada roun
Optimální otáčky 4 500-6 500 min-1
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
22,23 mimořádně
hrubé
7.650
2 608 607 635
P1d
2
5
528757
125
22,23
hrubé
7.650
2 608 607 636
P1d
2
5
528764
125
22,23
střední
7.650
2 608 607 637
P1d
2
5
528771
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
490 | Broušení a leštění | Úhlové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro úhlové brusky
Brusné papíry pro GWS 14,4 V Professional, Blue Metal-top
hb
ale
ní
Ve
lko
2 608 607 394
C1c
5
5
295420
100
47
80
2 608 607 395
C1c
5
5
295437
100
47
120
2 608 607 396
C1c
5
5
295444
Pr
Pr
Vlastnosti produktů
Dr
u
60
Zr
47
ům
100
ům
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
ěr
otv
or
ěr
ko
tou
če
um
m
mm
Systém suchého zipu
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Optimálně se hodí pro broušení oceli
Ź Hodí se pro broušení jiných kovových materiálů, včetně nerezové oceli, pro odstranění
lehké rzi (náletové), vyhlazení svarů, srážení hran u oceli
Objednací informace
Brusné papíry pro GWS 14,4 V Professional, White Paint
Ź Optimálně se hodí pro úběr barev, laků na kovu
Ź Hodí se pro úběr barev, laků a tmelů na dřevu
Systém suchého zipu
Obsah balení
(počet kusů v balení)
100
47
60
2 608 607 397
C1c
5
5
295451
100
47
100
2 608 607 398
C1c
5
5
295468
100
47
180
2 608 607 399
C1c
5
5
295475
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Úhlové brusky | 491
Příslušenství Bosch 11/12
Papírové brusné listy pro úhlové vrtačky, Best for Wood
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ob
sa
Ve
lko
ísl
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Dr
u
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Pr
Zr
ům
ěr
ko
tou
DIRECT FORCE
Suchý zip, bez otvorů
o
če
mm
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřískových a stavebních
desek a kovu
Objednací informace
115
40
2 608 607 940
C0a
50
1
551014
115
60
2 608 607 941
C0a
50
1
551021
115
80
2 608 607 942
C0a
50
1
551038
115
120
2 608 607 943
C0a
50
1
551045
115
180
2 608 607 944
C0a
50
1
551052
115
240
2 608 607 945
C0a
50
1
551069
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
Papírové brusné listy pro úhlové vrtačky, Best for Wood
Ź Hodí se pro broušení tvrdého dřeva, dřevotřískových desek, panelů a kovu
Ź Best for Wood lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, bez otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
40
2 608 605 426
C1a
10
5
162463
115
60
2 608 605 427
C1a
10
5
162470
115
80
2 608 605 428
C1a
10
5
162487
115
120
2 608 605 429
C1a
10
5
162494
115
180
2 608 605 430
C1a
10
5
162500
115
240
2 608 605 431
C1a
10
5
162517
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
492 | Broušení a leštění | Úhlové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Papírové brusné listy pro úhlové vrtačky, Best for Stone
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Vlastnosti produktů
Dr
u
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Pr
ům
ěr
ko
tou
če
Suchý zip, bez otvorů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
mm
DIRECT FORCE
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo,
mramor, autolak nebo vypalovaný lak
Objednací informace
115
80
2 608 608 151
C0a
50
1
557085
115
120
2 608 608 152
C0a
50
1
557092
115
320
2 608 608 153
C0a
50
1
557108
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papírové brusné listy pro úhlové vrtačky, Best for Stone
Ź Hodí se pro broušení tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo, mramor, autolak
nebo vypalovaný lak
Ź Best for Stone lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, bez otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
115
60
2 608 605 496
C1a
10
5
163163
115
80
2 608 605 497
C1a
10
5
163170
115
120
2 608 605 498
C1a
10
5
163187
115
220
2 608 605 499
C1a
10
5
163194
115
320
2 608 605 500
C1a
10
5
163200
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Úhlové brusky | 493
Příslušenství Bosch 11/12
Příslušenství pro
úhlové brusky
Opěrný talíř pro fíbrové brusné papíry, včetně matice
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
1
1
047265
C1a
1
1
031202
C1a
1
1
016551
C1a
1
1
026444
1 608 601 007
C1a
1
1
026451
2 603 345 018
P0b
1
1
109253
115
125
2 603 345 002
P0b
1
1
029711
180
230
1 603 345 004
P0b
1
1
024266
Pr
Vlastnosti produktů
Dr
u
C1a
ům
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ěr
mm
ísl
o
Ź Vysoká tepelná zatižitelnost, vynikající klidný chod, odolný proti zlomení
Objednací informace
Opěrný talíř
Závit příruby M 10, maximální otáčky 15 300 min-1
100
2 608 601 046
Opěrný talíř
Závit příruby M 14, maximální otáčky 13 300 min-1
115
2 608 601 005
Opěrný talíř
Závit příruby M 14, maximální otáčky 12 250 min-1
125
1 608 601 033
Opěrný talíř
Závit příruby M 14, maximální otáčky 8 500 min-1
180
1 608 601 006
Opěrný talíř
Závit příruby M 14, maximální otáčky 6 650 min-1
230
Kulatá matice se závitem příruby M 10
100
Kulatá matice se závitem příruby M 14
Obsah balení
(počet kusů v balení)
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
494 | Broušení a leštění | Úhlové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Talíř se suchým zipem pro brusné papíry
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
hb
ale
ní
íč
C1d
1
1
086585
C1d
1
1
086592
1
262866
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Pr
ům
ěr
mm
ísl
o
suchého zipu
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
Systém
Objednací informace
Talíř se suchým zipem
Závit příruby M 14, maximální otáčky 13 300 min-1
115
2 608 601 076
Talíř se suchým zipem
Závit příruby M 14, maximální otáčky 12 250 min-1
125
2 608 601 077
Talíř se suchým zipem
Max. otáčky 15 300 min-1
Hodí se pro GWS 14,4 V Professional a brusné papíry se suchým zipem
100
2 608 601 170
C1c
1
Chránič ruky pro úhlové brusky
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
Ve
lko
o
bc
ba
Ob
sa
h
ba
uh
Dr
ho
í
len
cí
na
jed
Ob
Vlastnosti produktů
len
í
čís
l
o
íb
ale
ní¹
Ź Hodí se pro všechny úhlové brusky Bosch v kombinaci s přídavnou rukojetí
Ź Chrání při práci s gumovým talířem
Objednací informace
Chránič ruky v kombinaci s přídavnou rukojetí
1 601 329 013 PC1c
Obsah balení
(počet kusů v balení)
001885
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Úhlové brusky | 495
Příslušenství Bosch 11/12
Lešticí příslušenství
pro leštičky
Lešticí houba pro leštičky
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ní
Ve
lko
ob
ch
Ob
sa
h
ba
od
í
len
í
len
ba
Dr
Ob
je
ac
Pr
Vlastnosti produktů
uh
dn
ov
n
íp
rů
ac
íč
ísl
o
mě
ba
rm
len
m
í¹
Ź Hodí se pro vtírání vosku a vyleštění zvětralých laků, kamene, plastů a barevných kovů
a dále pro leštění silně znečištěných, poškrábaných nebo předleštěných povrchů do
vysokého lesku
Ź Pro použití s leštěnkou nebo k zapracování prostředků pro zapečetění na prohnutých
nebo rovných plochách
Objednací informace
Lešticí houba se závitem M 14
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
160
Obsah balení
(počet kusů v balení)
1 608 613 013
P0b
026550
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
496 | Broušení a leštění | Úhlové brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Plstěný lešticí kotouč pro leštičky
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
íč
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Pr
ac
ov
ní
pr
ů
mě
rm
m
Ź Hodí se pro leštění kamene, plastů a barevných kovů a pro předleštění silně
znečištěných nebo poškrábaných rovných povrchů
Ź Pro použití s leštěnkou nebo brusnou pastou na rovných plochách
Objednací informace
Plstěný lešticí kotouč se závitem M 14
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 612 002
P0b
026543
Látkové lešticí kotouče pro leštičky
Ź Hodí se pro leštění plastů nebo barevných kovů a pro leštění silně znečištěných,
poškrábaných nebo předleštěných povrchů do vysokého lesku
Ź Pro použití s leštěnkou na menších prohnutých nebo rovných plochách
Ź Ideální pro úzká místa nebo objekty s vyčnívajícími díly
Látkový lešticí kotouč
20 mm silný, flanel (hladký textilní povrch)
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
250
1 608 611 002
P0b
1
1
026529
Látkový lešticí kotouč
20 mm silný, přírodní bavlněná tkanina pro měkké použití, dokončovací leštění
250
1 608 611 003
P0f
1
1
026536
P0b
1
1
056281
1 603 340 015 PC1c
1
1
016384
1
1
024280
Příruba k hadrovému lešticímu kotouči (objednává se samostatně)
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
-
1 605 703 028
Kulatá matice pro látkový kotouč
K upínání brusných kotoučů o Ø 115-150 mm
Před datem výroby 08/90
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Upínací čep pro upínání hadrového kotouče (objednávejte zvlášť)
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
1 603 521 013
P0b
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Úhlové brusky | 497
Příslušenství Bosch 11/12
Lešticí kotouč z jehněčí vlny pro leštičky
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
íč
hb
ale
ní
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
Pr
ac
ov
ní
pr
ů
mě
rm
m
Ź Hodí se pro konečnou úpravu povrchu po vyleštění a pro odstranění zaschlých zbytků
leštěnky
Ź Pro suché použití na prohnutých nebo rovných plochách
Ź Pro vyleštění do vysokého lesku a vyčištění plastů, vyleštění kamene a barevných kovů
Ź Upozornění: použití s lešticí houbou (1 608 613 013) nebo plstěným lešticím kotoučem
(1 608 612 002) nebo opěrným talířem (1 608 601 006)
Objednací informace
Kotouč z ovčí vlny
Hodí se pro leštičku GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 610 000
P0f
026499
Moltonový lešticí kotouč pro leštičky
Ź Hodí se pro leštění kamene, plastů nebo barevných kovů a pro leštění lehce znečištěných, poškrábaných nebo předleštěných povrchů do vysokého lesku
Ź Pro použití s leštěnkou nebo k zapracování prostředků pro zapečetění na rovných nebo
lehce prohnutých plochách
Ź Ideální pro zpracování velkých ploch
Moltonový lešticí kotouč se závitem M 14
Měkký filc
Hodí se pro leštičku GP0 12; GPO 12 E Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
1 608 611 001
P0b
1
1
026512
175
1 608 611 000
P0b
1
1
026505
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
498 | Broušení a leštění | Vrtačky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné papíry
pro vrtačky
Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Wood
Vlastnosti produktů
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Ve
lko
o
Ob
sa
ba
len
í
Dr
uh
jed
na
c
Ob
Zr
Pr
ům
nit
os
t
íč
ěr
ko
tou
ísl
o
če
mm
třmenové upínání
bc
ho
dn
íb
ale
ní¹
Ź Hodí se pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 240
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, i na kov
Ź Vynikající životnost a optimální poměr ceny/výkonu
Ź Best for Wood lze obdržet od února/března 2011
Objednací informace
125
40
60
80
120
180
1 609 200 165
C1c
10
5
004084
125
40
1 609 200 160
C1c
5
5
004039
125
60
1 609 200 161
C1c
5
5
004046
125
80
1 609 200 162
C1c
5
5
004053
125
120
1 609 200 163
C1c
5
5
004060
125
180
1 609 200 164
C1c
5
5
004077
Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Wood
Ź Hodí se pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, i na kov
Ź Vynikající životnost a optimální poměr ceny/výkonu
Ź Best for Wood lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, bez otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
40
1 609 200 155
C1c
5
5
003988
125
60
1 609 200 156
C1c
5
5
003995
125
120
1 609 200 157
C1c
5
5
004008
125
2x40
4x80
4x120
1 609 200 158
C1c
10
5
004015
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vrtačky | 499
Příslušenství Bosch 11/12
Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Wood
Ź Hodí se pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, i na kov
Ź Vynikající životnost a optimální poměr ceny/výkonu
Ź Best for Wood lze obdržet od února/března 2011
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Pr
Vlastnosti produktů
Dr
u
ům
ěr
ko
tou
ísl
o
če
mm
Suchý zip, bez otvorů
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
DIRECT FORCE
Objednací informace
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Wood
Ź Hodí se pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154
Ź Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, i na kov
Ź Vynikající životnost a optimální poměr ceny/výkonu
DIRECT FORCE
Suchý zip, bez otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
500 | Broušení a leštění | Vrtačky
Příslušenství Bosch 11/12
Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Stone
Ź Hodí se pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154
Ź Hodí se pro broušení mimořádně tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo,
mramor, autolak nebo vypalovaný lak
DIRECT FORCE
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
hb
ale
ní
Ve
lko
Ob
sa
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
t
nit
os
Zr
Pr
Vlastnosti produktů
Dr
u
ům
ěr
ko
tou
ísl
o
če
mm
Suchý zip, bez otvorů
Objednací informace
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papírové brusné listy pro vrtačky, Best for Stone
Ź Hodí se pro opěrný talíř Bosch 1 609 200 154
Ź Hodí se pro broušení tvrdých materiálů, jako je kámen, sklo, plexisklo, mramor, autolak
nebo vypalovaný lak
Ź Best for Stone lze obdržet od února/března 2011
DIRECT FORCE
Suchý zip, bez otvorů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Vrtačky | 501
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
C1c
1
1
004435
C1c
1
1
003971
Dr
u
Ob
sa
Vlastnosti produktů
Ob
jed
na
c
sto
pk
ym
m
Pr
ům
ěr
Pr
ům
ěr
mm
Opěrné talíře s upínací stopkou pro vrtačky
Objednací informace
Gumový talíř pro brusivo Ø 125 mm k upínání šroubem/podložkou
125
Systém
1 609 200 240
8
Talíř se suchým zipem pro brusivo Ø 125 mm na suchý zip
suchého zipu
125
1 609 200 154
8
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
C1d
1
5
004480
1 609 200 245
C1c
1
5
004466
1
000185
uh
Dr
sa
Ve
lko
o
bc
hb
ba
ho
ní
ale
í
len
cí
na
1 609 200 250
jed
Ob
Vlastnosti produktů
Ob
Pr
ac
ov
n
íp
rů
čís
lo
mě
rm
ale
m
ní¹
Lešticí příslušenství pro vrtačky
Objednací informace
Lešticí houba
Pěnový materiál s gumovým talířem
125
Lešticí kotouč
Použití s lešticí houbou a gumovým talířem
125
8dílná lešticí souprava S 24
Opěrný talíř, lešticí houba, lešticí rouno, brusný papír (korund/papír)
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
0 603 004 101
C1a
8
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
502 | Broušení a leštění | Přímé brusky
Příslušenství Bosch 11/12
Brusné prstence
pro přímé brusky
Ź Mnohostranně použitelná brusná pouzdra
jsou ideální pro přesné broušení
Ź Kvalita: Best for Metal, vysoce odolné proti
roztržení a s excelentním úběrovým výkonem
Ź Jsou k dostání ve všech rozměrech, které
jsou běžně na trhu
Při odstraňování otřepů odvádějí brusná pouzdra nejlepší práci
Brusné nástroje pro přímé brusky, Best for Metal
Obsah balení
(počet kusů v balení)
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ní
ch
od
ní
hb
sa
Ob
Ve
lko
ob
len
uh
ba
na
Dr
Ob
ale
í
cí
č
Vlastnosti produktů
jed
t
nit
os
Zr
Ro
zm
ěr
mm
ísl
o
ba
len
í¹
Ź Hodí se pro broušení ušlechtilé oceli, oceli, litiny, ocelového plechu
Ź Vysoce kvalitní zirkonkorundové brusivo pro vysoce výkonné třískové obrábění
Ź Bavlněná tkanina (typ XY) s ze syntetické pryskyřice
Objednací informace
Ø 15 x B30
36
2 608 606 863
C0a
50
1
181280
Ø 15 x B30
60
2 608 606 864
C0a
50
1
181297
Ø 15 x B30
80
2 608 606 865
C0a
50
1
181303
Ø 15 x B30
120
2 608 606 866
C0a
50
1
181310
Ø 30 x B20
36
2 608 606 867
C0a
50
1
181327
Ø 30 x B20
60
2 608 606 868
C0a
50
1
181334
Ø 30 x B20
80
2 608 606 869
C0a
50
1
181341
Ø 30 x B20
120
2 608 606 870
C0a
50
1
181358
Ø 30 x B30
36
2 608 606 871
C0a
50
1
181365
Ø 30 x B30
60
2 608 606 872
C0a
50
1
181372
Ø 30 x B30
80
2 608 606 873
C0a
50
1
181389
Ø 30 x B30
120
2 608 606 874
C0a
50
1
181396
Ø 45 x B30
36
2 608 606 875
C0a
50
1
181402
Ø 45 x B30
60
2 608 606 876
C0a
50
1
181419
Ø 45 x B30
80
2 608 606 877
C0a
50
1
181426
Ø 45 x B30
120
2 608 606 878
C0a
50
1
181433
Ø 60 x B30
36
2 608 606 879
C0a
30
1
181440
Ø 60 x B30
60
2 608 606 880
C0a
30
1
181457
Ø 60 x B30
80
2 608 606 881
C0a
30
1
181464
Ø 60 x B30
120
2 608 606 882
C0a
30
1
181471
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.
Broušení a leštění | Přímé brusky | 503
Příslušenství Bosch 11/12
Ve
lko
30
6
36.000
2 608 620 034
P1c
1
1
192781
30
20
6
19.100
2 608 620 035
P1c
1
1
192798
30
30
6
19.100
2 608 620 036
P1c
1
1
192804
45
30
6
12.700
2 608 620 037
P1c
1
1
192811
60
30
6
9.500
2 608 620 038
P1c
1
1
192828
Vlastnosti produktů
Dr
u
15
Pr
Ob
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
ob
ch
od
ní
ba
len
í¹
o
ísl
hb
ale
ní
íč
Ob
jed
na
c
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
Pr
ům
ěr
Šíř
ka
mm
ům
ěr,
u
pín
á
sto
pk
ym
m
ní
mm
Upínací stopky pro brusné prstence
Objednací informace
Lamelové brusné kotouče – korund
íb
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
dn
Ve
lko
o
bc
hb
C1d
1
1
120
50
20
1 609 200 288
C1d
1
1
004589
6
60
60
40
2 609 200 183
C1d
1
1
076791
6
120
60
40
2 609 200 185
C1d
1
1
076807
uh
Dr
Ob
Dé
Pr
Zr
Up
sa
Ob
ba
ho
ní
ale
í
len
cí
1 609 200 287
6
jed
20
lka
50
ům
60
ína
6
Vlastnosti produktů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
na
mm
ěr
nit
os
cí
t
sto
mm
čís
lo
pk
am
m
ale
ní¹
Ź Hodí se pro univerzální použití u dřeva, kovu, barev, plastu
Ź Hodí se pro vrtačky a všechny přímé brusky s upínacími kleštinami
Ź Pro povrchové opracování, srážení hran, odstraňování otřepů, strukturování
Ź Tvar: válcový
Objednací informace
004572
¹ Velkoobchodní balení. Velkoobchodní balení se skládá z pevného počtu balení.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu velkoobchodnímu balení.

Podobné dokumenty

Bosch: rychleji k perfektní konečné úpravě.

Bosch: rychleji k perfektní konečné úpravě. rovnoměrně rozvrstven na krycím pojivu. Výsledkem je, že stearan spojuje velmi lehký prach z laku do shluků, které pak lze snadněji odsávat. Navíc stearan při broušení laku ochlazuje lakovaný povrc...

Více

FLEX_elektrické nářadí_kompletní katalog

FLEX_elektrické nářadí_kompletní katalog Záleží na tom, jaký výkon se dostane na kotouč • Vynikající výstupní výkon: díky náročně zpracované vysoce výkonné kotvě. • Vysoký stupeň účinnosti: provoz šetří energii a náklady díky vysokému výk...

Více

str. 64

str. 64 66 | Malé balení brusiva | Excentrické brusky

Více

Katalog - CzEso.cz

Katalog - CzEso.cz Designéři Milwaukee zapracují tuto charakteristiku do každého nového stroje, u kterého to bude praktické a užitečné pro uživatele.

Více

CZ-4P Norton Pro A275

CZ-4P Norton Pro A275 Unašeče jsou k dis

Více

Dělicí a hrubovací kotouče str. 1

Dělicí a hrubovací kotouče str. 1 Povrchová vrstva se stearanem se osvědčila obzvláště při broušení barev, laků a tmelu. Díky jedinečné technologii povlakování je stearan rovnoměrně rozvrstven na krycím pojivu. Výsledkem je, že ste...

Více

Brusné lamelové kotouče

Brusné lamelové kotouče Pokyny pro použití .................................. 210-219 Řezné kotouče 0,8-1,0 mm ....................... 220-227 Řezné kotouče 1,6-1,9 mm .......................228-230 Řezné kotouče 2,0-3,2 ...

Více

Přehled produktů 2016

Přehled produktů 2016 1 upínací matice M 14 (100.080) · 1 upínací příruba (191.612) · 1 talíř na suchý zip 115 Ø (208.817) LE 14-7 125 INOX 1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm Obj....

Více

Brusné pásy

Brusné pásy počínaje dřevem přes kov až po lak.

Více