PDF prospekt

Komentáře

Transkript

PDF prospekt
2/4
2/4
Základní technické parametry:
Snímací jednotka:
počet kanálů
šířka pásma (+0 -3dB)
analogová časová konstanta
ekvivalentní vlastní vstupní šumové napětí *)
vnitřní analogový vzorkovací kmitočet
potlačení soufázové složky **)
izolační činitel
4 nebo 8, volitelně až 16
15 kHz
0.3 s nebo DC
0.7 µVef
50 kHz na kanál
100 dB
140 dB
Elektrický stimulátor:
velikost výstupního proudu
polarita
100 µA až 100 mA
standardní,
alternující, bifazický
délka impulsu
50 µs až 1 ms
maximální frekvence impulsů 250 Hz
*) v kmitočtovém pásmu 10 Hz - 10 kHz
při vstupní impedanci max. 10 k ?
**) v kmitočtovém pásmu 0 - 60 Hz
při zkratovaném vstupu
EU:
www.alien.cz
email: [email protected]
Zvukový stimulátor:
maximální intenzita
krok stimulace
typ stimulace
polarita
132 dB SPL
1 dB
click, burst, tón
rarefakční, kondenzační
nebo alternující
délka stimulu
50 µs až 80 ms
maskování
kontralaterálně, ipsilaterálně
intenzita maskování
0 až 120 dB
maximální frekvence impulsů 250 Hz
Velký Dřevíč 91, 549 34 Hronov, Czech Republic
tel.: +420 491 481 298 fax: +420 491 481 513
USA:
1720 N. 7th Ave, Payette, ID 83661, USA
tel.: 1-208-642-9300 fax: 1-212-504-3290
Asia:
Dong Jin Bldg., #373; Yang Jae Dong, Seoul, Korea
tel.: +82 2 3461 5671 fax: +82 2 3461 5673
Další produkty:
Nabízí zdokonalené polysomnografické
testy zahrnující dlouhodobý digitální
video-monitoring. Pomocí přídavných
kanálů může být kombinován
se systémem TruScan EEG.
Encefalograf s digitální videometrií
pro dlouhodobé monitorování
A
NK
VI
NO
Pro
Brainfeedback 2 se specializovanými
neurofeedback 3D hrami, trend
grafy a uživatelsky nastavitelnými
protokoly včetně Z-Score.
Deymed FlexEEG 30 kompaktní
víceúčelový Holter / Klinický EEG systém
Představujeme zcela nový Deymed Magnetický
stimulátor, s možností monofázické i bifázické stimulace
Příslušenství
Deymed
Kompletní řada
příslušenství
pro klinické užití
Distributor:
Záruka kvality:
Standardně poskytujeme
5-ti letou záruku na části systému
Servis provádíme na místě, vzdálenou správou,
telefonicky nebo emailem
Ocenění kvality:
Frost and Sullivan
"European Patient Monitoring
Product Line Strategy Award”
DSP

Podobné dokumenty

Výsledky, kterým můžete věřit

Výsledky, kterým můžete věřit Monitor svalového napětí Pro získání platných výsledků VEMP je velmi důležité přesné a řízené napětí EMG. Proto můžete velikost svalového napětí zobrazit na odděleném monitoru pro pacienta, který p...

Více

METODA EEG BIOFEEDBACK ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO

METODA EEG BIOFEEDBACK ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO U závažných potíží, jako jsou epilepsie, mozková obrna, stavy po úrazech hlavy apod., počítejte s 60 až 80 sezeními pro dosažení výrazného a trvalého účinku. JAK ČASTÁ BY MĚLA BÝT TRÉNINKOVÁ SEZENÍ...

Více

Shrnutí bifázických klinických údajů

Shrnutí bifázických klinických údajů data, z nichž by bylo možné vyvodit, která nastavení energetických hladin zvolit. Je pravděpodobné, že bifázické dávky nižší než 50 J zajišťují vysokou míru úspěchu, je-li jimi léčen atriální flutt...

Více

Pavel Schauer Automatizace měření

Pavel Schauer Automatizace měření vlastnostmi elektrického zdroje, u něhož požadujeme malý vnitřní odpor. Nízkou impedanci na výstupu zesilovače vyžadují další připojované bloky, analogový zapisovač (nebo jen ručkový voltmetr), kte...

Více

Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi - EEG

Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi - EEG kortexem. Ačkoliv nejprve byl identifikován jako

Více

EEG biofeedback a jeho využití v klinické praxi - EEG

EEG biofeedback a jeho využití v klinické praxi - EEG snímání a analýzu EEG. Pro trénink staèí zesilovaè s nìkolika (minimálnì jedním, ale lépe alespoò dvìma) kanály, pro úvodní diagnostiku a závìreèné hodnocení efektu léèby je však výhodou mít techni...

Více

Zpráva z účasti na Světovém knihovnickém a informačním

Zpráva z účasti na Světovém knihovnickém a informačním marketingu, dětských knihoven, služeb pro hendikepované uživatele, vzdělávání, knihovnických spolků • prohlídka doprovodné výstavy a posterů se zaměřením zájmu na prezentace veřejných knihoven a kn...

Více

Měření na transformátoru

Měření na transformátoru obvykle z mědi nebo hliníku. Díky průchodu proudu tímto vodičem dochází k přeměně části přenášené energie na Jouleovo teplo, které se vyzáří v podobě tepelné energie a způsobuje oteplení vinutí tra...

Více

Diagnostika a léčba poruch dýchání u DMD

Diagnostika a léčba poruch dýchání u DMD David Kemlink, Iva Příhodová, Karel Šonka, Soňa Nevšímalová Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

Zpráva z účasti na Světovém knihovnickém a informačním

Zpráva z účasti na Světovém knihovnickém a informačním je třeba kombinovat klasické služby s moderními internetovými. Poselství zaměstnancům: Nepracujete špatně nyní, ale nestačí to pro budoucnost. Building socially sustainable libraries ( Halifax, Kan...

Více