Zjištěte více - kimberly

Komentáře

Transkript

Zjištěte více - kimberly
Nedostatky lakoven:
Jak se jim vyhnout
(a proč je to důležité)
Vaši zákazníci nebudou vědět, že jste
vylepšili část procesu a nebude je to
zajímat.
Zajímají se o konečný produkt, ne o proces.
Jde jim o to, jak auto vypadá v showroomu.
Jen vy víte, jak tvrdá práce za tím stojí.
" Vzhled auta je to, co rozhodne, zda jej
zákazníci budou chtít."
Mike Farish, Editor, Řešení automobilových lakoven, podzim 2013
VÁŠ NADŘÍZENÝ ALE VIDÍ ROZDÍL PŘEDTÍM,
NEŽ AUTO OPUSTÍ VÝROBU.
Tento malý průvodce vám pomůže snížit vady laku. Tím, že přijmete několik
jednoduchých úkonů, můžete zlepšit kvalitu, zvýšit produktivitu a snížit
náklady.
1,1% - Neustálé zlepšování snižuje zmetkovitost
U výrob, které zavedly neustálé zlepšování procesů ve velkém
měřítku, se snížila zmetkovitost a předělávky v průměru o 1,1%.
To je výrazně nižší číslo než u podniků, které neustálé zlepšování
nezavedly (3,1%).1
1"Proces
neustálého zlepšování - Module for Process Innovation in SMEs",
Prosinec 2006, Výzkum Fraunhoferova Institutu pro Systémy a Inovace.
ZDE JE VÝZVA:
Závady a předělávky mají přímý dopad na objem výroby a náklady. To znamená:
o
o
o
o
Nastavení produkčních plánů
Ztrátu příjmů v důsledku pře-procesování
Dopad na produkční KPI
Zvýšení celkových nákladů na provoz linky
$
Při 3% zmetkovitosti jsou průměrné náklady na
opravy 250 liber, náklady společnosti na
přepracování dosáhnou globálně až na 481
milionů liber. 2
V průměru by mohl každý výrobce utratit více
než 76 000 liber za opravy na produkci
každých 10 000 aut.
2
Založeno na produkci 63 milionů aut v roce 2012
Náklady >76 000 liber
na předělávky u výroby
každých 10 000 vozů.
HLAVNÍ PŘÍČINY VAD
Levné utěrky a rukavice jsou velmi neekonomické.
Mohou vytvořit vady, jejichž náprava je velmi drahá,
protože nejsou určeny pro tento proces výroby.
To je jen jeden příklad problému způsobeného něčím
na první pohled tak obyčejným, jako jsou průmyslové
pomůcky.
Top 5 příčin vad v lakovnách
1. Prach (okolní prach nebo prach z
procesu výroby např. brusný prach)
2. Lidské vlasy
3. Textilní vlákna
4. Znečišťující látky (jako je například PVC
nebo silikon)
5. Lidské nebo procesní chyby
Čím je škoda způsobena
Přiblížení inkluze
částic
Vadná analýza
TEXTILNÍ
VLÁKNA
INKLUZE
ČÁSTIC
PRACOVNÍ
KONTAKT
BRANDING
DALŠÍ
KRÁTER
POTAHOVÝ
LAK
PRACH
PVC ČÁSTEČKY
VLASY
DALŠÍ
Správné osobní ochranné pomůcky snížily vady a
celkové předělávky o 0.3%, čímž ušetřily odhadem
1,0540.3 £ za den nebo 376,204 £ za rok.3
Pracovníci v před-lakovací oblasti předního automobilového
výrobního závodu si všimli znečištění a usazenin na površích.
Vzhledem k tomu, že textilní vlákna se objevila na površích už v předlakovací fázi, byly s tím spojené vady velmi nákladné na odstranění.
Poté, co si uvědomili, že textilní vlákna pochází z používaných
rukavic, přešli k rukavicím, které nepouští chloupky a snížili tak
předělávky o 0,3%.
Vedoucí automobilový OEM
3
NAPRAVTE PŘÍČINU, NE
PROBLÉM
Vady vyskytující se v lakovně jsou nejdráže
napravitelné. Proto je výhodné odstranit co
nejvíce příčin vad za použití vhodných
osobních ochranných pomůcek a
průmyslových zásob, navržených speciálně
pro tento účel
Poznáváte tyto problémy?
•
•
•
•
Znečištění od PVC těsnícího tmelu na karoserii
Vady laku vztahující se k neúplnému odstranění brusného prachu z procesu výroby
Vady laku pocházející z utěrek, kterými se povrch připravuje před lakováním
Chomáče pocházející z průmyslových pomůcek (jako kombinézy nebo dokonce
opakovaně použitelné pletené kombinézy)
Pak poznáte, že správné průmyslové pomůcky jsou z poloviny vítězství.
"Téměř každá čerstvě natřená plocha na vozidle
přitahuje ve vzduchu obsažené nečistoty; drobné
částečky prachu dělají dírky do mokré barvy, a ty
se po uschnutí barvy stanou součástí povrchu.
I přes nepatrnou velikost ohrožují tyto částice
výslednou kvalitu a mohou se stát zdrojem
postupné degradace integrity laku, což může mít
za následek stížnosti ze strany uživatelů. "
“Házení špíny na Ford” - případová studie Mikea Farishe, AMS
DOBRÉ ZPRÁVY: 98 PROCENTŮM VAD JE MOŽNÉ SE
VYVAROVAT
Správné osobní ochranné pomůcky a utěrky mohou minimalizovat vady.
Dva z mnoha příkladů způsobu, jak můžete zlepšit své průmyslové pomůcky:
•
•
Vyberte si minimálně znečišťující utěrky - na jedno i více použití - speciálně
navržené pro použití v automobilovém prostředí (speciálně v oblasti před
lakováním vozidel).
Totéž platí i pro osobní ochranné pomůcky. Rukavice často přicházejí do styku s
karoserií, proto si vybírejte takové, které jsou vhodné pro tento účel a je tedy možné je
nosit bez nepohodlí pro pracovníka nebo rizika negativního zásahu do procesu.
Dvě jednoduché změny, které mohou ovlivnit množství nákladů na předělávky.
Špatné průmyslové pomůcky způsobují vady
Pokud by se vám podařilo snížit množství těchto vad o 10%,
kolik peněz byste ušetřili?
S použitím našich údajů z odvětvových průměrů bylo zjištěno,
že i kdyby jen 10% z vad bylo způsobeno průmyslovými
pomůckami, pak by se to rovnalo 7600 librám za každých
10.000 vozů s dopadem 4870000 liber na průmysl.
Věděli jste?
Waste & Hazard Walk vám pomůže odhalit
příležitosti ke snížení vad a podpořit vaše
neustálé zlepšování činnosti.
Požádejte Kimberly-Clark Professional o Waste and Hazard Walk již nyní.

Podobné dokumenty