Cinven – tisková zpráva

Komentáře

Transkript

Cinven – tisková zpráva
Cinven – tisková zpráva
26. června 2015
Společnost Cinven získá skupinu synlab Group
Spojení se společností Labco vzniká nový evropský
šampión v oboru diagnostiky
Evropská soukromá společnost Cinven dnes oznamuje, že se dohodla na získání většinového podílu
ve skupině synlab Group (dále jen „Skupina“ nebo „synlab“), v Německu sídlícím evropském
poskytovateli laboratorních služeb pro humánní a veterinární medicínu a environmentální analýzy.
Tato transakce následuje poté, co společnost Cinven získala May of Labco S.A., jednoho z největších
evropských provozovatelů zdravotnických diagnostických laboratoří se sídlem ve Francii, aby vytvořila
podnik s hodnotou 1,2 miliardy EUR.
Společnost synlab, jež sídlí v Augsburgu v Bavorsku v Německu, má provozy ve 23 evropských
zemích. Tato skupina má za sebou úspěšnou řadu identifikovaných i realizovaných příležitostí k
nákupu a výstavbě a od roku 2011 provedla 52 akvizicí. Společnost synlab dnes provozuje laboratoře
přibližně ve třech stovkách míst a zaměstnává přes 7 000 lidí. V roce 2014 skupina realizovala prodej
za přibližně 756 milionů EUR.
Zdravotnické a německé týmy společnosti Cinven na akvizici společnosti synlab úzce spolupracovaly.
Spojení podniků společností Labco a synlab má v evropském odvětví laboratorní diagnostiky
přesvědčivou logiku.
• Společnosti Labco a synlab obě těží ze stejných zásadních růstových trendů trhu, jež jsou
poháněny demografickými trendy, vzrůstajícím výskytem chronických chorob a nákladové
výhodnosti včasné diagnostiky, jakož z narůstající snahy nemocnic outsourcovat klinickou
diagnostiku kvůli dosažení větší efektivity a úspory nákladů ve zdravotnictví (přičemž se očekává,
že výdaje na predikci, prevenci a diagnostiku porostou z dnešních asi 20 % nákladů na zdravotní
péči na 30 % v roce 2020).
• Spojené podniky budou těžit z diverzifikace geografické, plátců a obchodních modelů: budou
působit ve 26 zemích po celé Evropě s minimálním přímým překryvem mezi působností společnosti
Labco a synlab (Labco se soustřeďuje na Francii, Západní a Jižní Evropu a Spojené království;
synlab se koncentruje na Německo, Švýcarsko a
Cinven Capital Management (V)
General Partner Limited
East Wing, Trafalgar Court
Les Bangues, St Peter Port Guernsey
GY1 3PP
Tel.: +44 (0)1481 749 730
Fax: +44 (0)1481 749 749
www.cinven.com
IČ: 54045. Společnost Cinven Capital Management (V) General Partner Limited je zapsána u Komise pro finanční služby
ostrova Guernsey
Strana 1 ze 4
Cinven – tisková zpráva, pokračování
Střední a Severní Evropu), takže místní provozy zůstanou tímto spojením povětšinou nedotčené.
• Dohromady bude mít společný podnik nejsilnější zdravotnické schopnosti v Evropě a bude
přirozeným partnerem pro inovace s cílem tržního zavedení nových testů a s cílem poskytovat
pacientům nové možnosti včetně oblastí, jako je anatomická patologie, molekulární biologie,
genetické testování a nukleární medicína.
• Společnosti Labco a synlab sdílejí působivou historii růstu jak prostřednictvím akvizicí, tak interního,
spojeného s tvorbou stabilních a silných finančních toků.
• Společný podnik bude působit na silně rozdrobených trzích celé Evropy, kde jsou ty pravé
přínosy z masového měřítka dostupné jen těm provozovatelům, kteří jsou schopni poskytovat
diagnostické služby efektivněji jak pro pacienty, tak pro plátce.
Stuart McAlpine, společník společnosti Civen, to komentoval slovy:
„Vytváření obchodních příležitostí společnosti Civen intenzivně vyrůstá z živné půdy naší hluboké
znalosti oboru a regionů. Naše investice nejdříve do společnosti Labco a nyní do společnosti synlab
perfektně ilustrují, jak úzce spolupracovaly naše regionální německé a francouzské týmy na realizaci
naší strategie rozšiřování na evropském trhu laboratorní diagnostiky. Oba tyto podniky na nás udělaly
velký dojem a těšíme se, že budeme spolupracovat s oběma manažerskými týmy s cílem dosáhnout
v budoucnu významného růstu.“
Alex Leslie, hlavní vedoucí společnosti Civen, k tomu dodal:
„Evropský trh laboratorních služeb charakterizuje velký růst objemu spojený se snižující se kapacitou
a velkými překážkami ke vstupu na trh. Konkrétně tento sektor profituje z příznivého dlouhodobých
růstových trendů v důsledku demografie, nákladových výhod včasného zjištění chorob, zvyšující se
možnosti volby pacientů a výhod zdravotnických technologií. Máme čerstvé zkušenosti z dohledu nad
spojením podniků ve zdravotnictví, jak to v roce 2012 ukázala úspěšná integrace společností Mercury
Pharma a Amdipharm, které vytvořily AMCo, specializovanou farmaceutickou společnost, která si
vede velmi dobře. Věříme, že propojení společností Labco a synlab, dvou výrazně se vzájemně
doplňujících podniků, přinese zjevné výhody pro pacienty a plátce v celé Evropě a dá v tomto oboru
vzniknout evropskému šampiónu.“
Bartl Wimmer, generální ředitel společnosti synlab, řekl:
„Společnost synlab je po desetiletí na předním místě v poskytování preventivních zdravotnických
služeb a za tu dobu skupina významně rozšířila řadu trhů, na kterých působíme, a rozsah
diagnostických služeb, které poskytuje. Společnost Civen má skvělou
Cinven Capital Management (V)
General Partner Limited
East Wing, Trafalgar Court
Les Bangues, St Peter Port Guernsey
GY1 3PP
Tal.: +44 (0)1481 749 730
Fax: +44 (0)1481 749 749
www.cinven.com
IČ: 54045. Společnost Cinven Capital Management (V) General Partner Limited je zapsána u Komise pro finanční služby
ostrova Guernsey
Strana 2 ze 4
Cinven – tisková zpráva, pokračování
reputaci jako investor v oblasti evropského zdravotnictví a má již značné zkušenosti v oboru
diagnostiky. Těšíme se, že s touto firmou budeme spolupracovat na růstu našeho podniku a na naší
schopnosti nabízet více odborníkům i pacientům přístup k diagnostickým službám v mezinárodním
měřítku s cílem detekce a prevence chorob.“
Philippe Charrier, generální ředitel společnosti Labco, řekl:
„Ve společnosti Labco jsme nadšení, že máme příležitost, spolupracovat s týmem firmy synlab. Naše
dva podniky se značnou měrou doplňují při malém geografickém překryvu a sdílíme vizi společnosti
Civen, dát vzniknout evropskému šampiónu v odvětví diagnostiky.“
Akvizice společnosti synlab představuje 13. investici Pátého fondu (Fifth Fund) společnosti Cinven.
Dokončení transakce nyní podléhá obvyklým regulatorním schvalovacím procesům.
- Konec -
Další informace vám poskytne:
Cinven Partners LLP (poradce Pátého fondu (Fifth Fund) společnosti cinven)
Cinven Partners LLP
Vanessa Maydon
Clare Akhurst
FTI Consulting
Edward Bridges
tel.: +44 (0) 207 661 3325
e-mail: [email protected]
tel.: +44 (0) 207 667 3248
e-mail: [email protected]
tel.: +44 (0) 207 269 7147 / +44 (0) 7768 216 607
e-mail: [email protected]
Cinven Capital Management (V)
General Partner Limited
East Wing, Trafalgar Court
Les Bangues, St Peter Port Guernsey
GY1 3PP
Tal.: +44 (0)1481 749 730
Fax: +44 (0)1481 749 749
www.cinven.com
IČ: 54045. Společnost Cinven Capital Management (V) General Partner Limited je zapsána u Komise pro finanční služby
ostrova Guernsey
Strana 3 ze 4
Cinven – tisková zpráva, pokračování
Pokyny pro vydavatele
• Společnost Cinven je vedoucí evropskou společností zaměřenou na budování evropských
společností světové třídy.
• Její fondy investují do 6 klíčových oborů: obchodní služby, finanční služby, zdravotnictví, průmysl,
výroba spotřebního zboží a technologie, média a telekomunikace (TMT).
• Fondy společnosti Cinven získávají společnosti sídlící v Evropě, které potřebují přímé investice od
100 milionů EUR.
• Evropské zaměření a odbornost doplňuje schopnost zhodnocovat příležitosti světového růstu
prostřednictvím kanceláří v Asii a v USA.
• V oboru evropské diagnostiky společnost Cinven úspěšně uplatnila své investice zde:
- Phadia, zhodnocení finanční investice 3,4 x (srpen 2011),
- Sebia, zhodnocení finanční investice 2,4 x (prosinec 2014).
• Společnost cinven má kanceláře na ostrově Guernsey, v Londýně, Paříži, ve Frankfurtu, v Miláně,
Madridu, Lucemburku, Hongkongu a v New Yorku.
• Společnost Cinven Capital Management (V) General Partner Limited má oprávnění k činnosti od
Komise finančních služeb ostrova Guernsey a je jí regulována a společnost Cinven Partners LLP,
poradce Pátého fondu Cinven's Fith Fund má oprávnění od Úřadu pro finanční správu a je jím
regulována.
• Společnost Cinven získává úspěšné a vysoce kvalitní společnosti a za použití strategií tvorby
prokázané hodnoty s těmito společnostmi úzce spolupracuje, aby napomohla jejich růstu.
• Společnost má odpovědný přístup ke společnostem ze svého portfolia, k jejich zaměstnancům,
dodavatelům, místním společenstvím, životnímu prostředí i společnosti.
• V této tiskové zprávě pojem „Cinven“ znamená, v závislosti na kontextu, kteroukoli ze společností
Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo I) S.A., Cinven Capital Management
(V) General Partner Limited, nebo všechny společně, a jejich příslušné společníky (jak definováno
v Zákoně o společnostech z r. 2006) či fondy řízené touto skupinou nebo jimž tato skupina
poskytuje poradenství.
• Další informace naleznete na www.cinven.com .
Cinven Capital Management (V)
General Partner Limited
East Wing, Trafalgar Court
Les Bangues, St Peter Port Guernsey
GY1 3PP
Tal.: +44 (0)1481 749 730
Fax: +44 (0)1481 749 749
www.cinven.com
IČ: 54045. Společnost Cinven Capital Management (V) General Partner Limited je zapsána u Komise pro finanční služby
ostrova Guernsey
Strana 4 ze 4

Podobné dokumenty