Vigenèrova šifra

Komentáře

Transkript

Vigenèrova šifra
Vigenèrova šifra
Postup při šifrování je jednoduchý. Samotné šifrování probíhá následovně: vezmeme první písmeno z otevřeného
textu a zašifrujeme ho pomocí té šifrové abecedy z Vigenèrova čtverce, která odpovídá prvnímu znaku z klíče. Poté
vezmeme druhé písmeno z otevřeného textu a zašifrujeme ho pomocí šifrové abecedy, která odpovídá druhému
znaku z klíče. Až vyčerpáme všechny znaky v klíči, začneme opět od začátku klíče.
Ukázka: Chceme zašifrovat text „wikipedie“ a jako klíč si zvolíme slovo „bagr“. Šifrové abecedy budeme volit takto:
text k zašifrování :
klíč :
zašifrovaný text :
WIKIPEDIE
BAGRBAGRB
XIQZQEJZF
Dle Vigenèrova čtverce: písmeno „w“ má v šifrové abecedě „b“ obraz „X“. Písmeno „i“ má v šifrové abecedě „a“
obraz „I“. Písmeno „k“ má v šifrové abecedě „g“ obraz „Q“. A tak dále. Na konec dostaneme: „XIQZQEJZF“.
Dešifrování probíhá opačným postupem než zašifrování s tím, že obdržíte zašifrovaný text a jako klíč bude sloužit
správná odpověď na otázku v kontrolním bodě, ale pozor „klíč musí být bez diakritiky“.

Podobné dokumenty