Paintballovy tumaj

Komentáře

Transkript

Paintballovy tumaj
22. Piední hlídka Royal Rangers
Kraslice
PoÍódó
Paintballovy
tumaj
KDY :
5. z6Íí 2009
KDE :
Jindiichovice-Rokle
Ò,q.S : 09.00- 09.30hod. - prezentaceffmú
- zaéitekturnaje
09.30hod.
'ukonóeníturnaje
12.00hod.
KDO : 3 ólennódruZstva (déti od 9let,tútové,
úeny,dèdovéobabièky)
STARTOVNÉ : 100Kè za druàstvo( v cenéje zahrnuta
paintball.pistole,ochrannómaskaobrfle, bombaCO,40
kuliòek
PRAYIDLA : Hraje seve vymezenémuzemí.Dvè druÍstva
proti sobèv déIce6 minut. Hraje seo vlajky. Blià5í
pravidla budou upÍesnénana místé.
Poznómka: Ilraje seza kaàdéhopoòasí.Na místèmoÈno
dokoupit kuliòky do zbranè (1 ks - 1 kè). Btii5í informace
na tel. 724187845J.Sebjón
V5ichnijste srdeènèzvóni

Podobné dokumenty

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovICE č.p.l161/l l, Kunratice'14800 Praha414,NEOCORTEX, spol' s r.o.,IDDS: c4r6phg,Ing'DarekFilip, K Měnírněč.p.42|,z5163 Strančice, LadislavaKočvarová, Pod Habrovcemč.p.423,25| 63 Strančice Mgr. Pavel K...

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva pókúd poskytováni služby véelně Času nezbytnéhó k za]Éténiukonú neINá úkonúórni l00 Kó zá hodinuod

Více

Senohrabská hláska - 2/2016

Senohrabská hláska - 2/2016 křtu knihy, která zmíňtLje naši obec Senohraby a je uěnouána pr of. M U D r. Vladimír u Vondr áčko u i, D r S c., u ý z namné mtL psychiatroui, který do Senohrab rád zajížděl, rvní prosincový denjs...

Více