Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek

Komentáře

Transkript

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
(Stand 01.03.2008)
(stan 01.03.2008)
(stan 01.03.2008)
Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/
LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden.
Streckenabschnitte in Klammern befinden sich außerhalb des Gültigkeitsbereiches.
S jednodenní jízdenkou EURO-NISA/LIBNET+ jízdenkou pro malé skupiny EURO-NISA/
LIBNET5+ mohou být využívány linky, uvedené na následujících stránkách.
Úseky linek uvedené v závorkách se nachází mimo oblast platnosti jízdenky.
Bilet całodzienny EURO-NYSA/LIBNET+ oraz bilet zbiorowy EURO-NYSA/LIBNET5+ uprawnia do
przejazdu wymienionymi na następujących stronach liniami.
Odcinki tras w nawiasach znajdują się poza obszarem ważności.
1
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Republik Polen
Polska
Eisenbahnstrecken
PKP
Rzeczpospolita Polska
železniční trať
PKP
Linie kolejowe
PKP
Auf den Eisenbahnstrecken der PKP gelten keine EURO-NEISSE-Tickets von MZK Bolesławiec, PKS Bolesławiec, PKS
Lubań und PKS Zgorzelec.
Na železničních linkách společnosti PKP neplatí jízdenky EURO-NISA společnosti MZK Bolesławiec, PKS Bolesławiec,
PKS Lubań a PKS Zgorzelec.
Bilety EURO-NYSA sprzedawane przez MZK Bolesławiec, PKS Bolesławiec, PKS Lubań i PKS Zgorzelec nie są
honorowane na liniach kolejowych PKP.
Strecke
trať
Trasa
250
255
260
Verlauf
průběh
Przebieg
Jelenia Góra - Lwówek Śląski - Zebrzydowa Bolesławiec
Węgliniec - Jelenia Góra
Görlitz - Zgorzelec - Bolesławiec (- Wrocław)
Stadtverkehrslinien
Linky městské dopravy
Linie komunikacji
miejskiej
Auf den Stadtbuslinien von MZK Bolesławiec und PKS Zgorzelec gelten keine EURO-NEISSE-Tickets der PKP.
Na linkách městské autobusové dopravy spol. MZK Bolesławiec a PKS Zgorzelec neplatí jízdenky EURO-NISA společnosti
PKP.
Bilety EURO-NYSA sprzedawane przez PKP nie są honorowane na liniach komunikacji miejskiej MZK Bolesławiec oraz
PKS Zgorzelec.
Stadtverkehrslinien
MZK Bolesławiec
Linie
Linka
Linia
1
10
11
12
13
2
3
4
5
Verlauf
průběh
Przebieg
Gałczyńskiego II - Dobra Gał II
Gał. TESCO - Bolesławice
Łaziska - Graniczna
Gałczyńskiego II - Graniczna
Konradowska - Dworzec PKS - Zabobrze
Gałczyńskiego - Zabobrze
Kruszyn - Osiedle Kwiatowe
Łaziska - Graniczna
Łaziska - Osiedle Kwiatowe
Stadtverkehrslinien
PKS Zgorzelec
Linie
Linka
Linia
1835/50
1836/P
Linky městské dopravy
MZK Bolesławiec
Linie
Linka
Linia
6
7
8
9
O/1
O/3
Linie komunikacij miejskiej
MZK Bolesławiec
Verlauf
průběh
Przebieg
Kruszyn II - IBF
Kanradowska - Łąka
Gał. TESCO - Otok
Kanradowska - Korek - Modłowa
Gdańska - Gdańska
Gdańska - Gdańska
Linky městské dopravy
PKS Zgorzelec
Linie miejskie
PKS Zgorzelec
Linková doprava
Regionalne linie
autobusowe
Verlauf
průběh
Przebieg
komunikacja Miejska w Zgorzelcu
Görlitz-Bahnhof - Zgorzelec
Regionalbuslinien
Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte können alle Regionalbusse von PKS
Bolesławiec, PKS Lubań und PKS Zgorzelec innerhalb der Landkreise Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski und Zgorzelec
benutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden sich außerhalb des Gültigkeitsbereiches. Auf den
Regionalbuslinien von PKS Bolesławiec, PKS Lubań und PKS Zgorzelec gelten keine EURO-NEISSE-Tickets der PKP.
S jednodenní jízdenkou EURO-NISA/LIBNET+ jízdenkou pro malé skupiny EURO-NISA/ LIBNET5+ mohou být využívány
všechny linkové regionální autobusy dopravců PKS Bolesławiec, PKS Lubań a PKS Zgorzelec v okresech Bolesławiec,
Lubań, Lwówek Śląski a Zgorzelec. Úseky linek uvedené v závorkách se nachází mimo oblast platnosti jízdenky. Na
regionálních autobusových linkách společnosti PKS Bolesławiec, PKS Lubań a PKS Zgorzelec neplatí jízdenky EURONISA společnosti PKP.
Bilety całodzienne EURO-NYSA oraz bilety zbiorowe EURO-NYSA honorowane są we wszystkich autobusach
regionalnych PKS Bolesławiec, PKS Lubań oraz PKS Zgorzelec na obszarze powiatów bolesławieckiego, lubańskiego,
2
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Odcinki tras w nawiasach znajdują się poza obszarem ważności. Bilety EURO-NYSA
sprzedawane przez PKP nie są honorowane na autobusowych liniach regionalnych PKS Bolesławiec, PKS Lubań i PKS
Zgorzelec.
Regionalbuslinien
PKS Lubań
Linie
Linka
Linia
1741
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1755
1757
1758
1759
1760
1761
1762
Verlauf
průběh
Przebieg
Lubań - Platerówka - Zawidów
Zawidów - Lubań - Gryfów - Lubomierz/Chmieleń Pasiecznik (- Jelenia Góra)
Lubań - Sulików
Lubań - Włosień - Studniska Górne
Lubań - Radostów Górny - Mściszów
Lubań - Siekierczyn - Wyręba - Lubań
Lubań - Leśna - Świeradów Zdrój
Lubań - Mirsk - Świeradów Zdrój
Lubań - Zalipie - Lubań
Lubań - Leśna - Miłoszów
Lubań - Kościelnik Śr. - Bożkowice - Lubań
Lubań - Ubocze - Gryfów - Lubomierz
Lubań - Olszyna - Gryfów Śląski
Lubań - Leśna - Chmieleń - Gryfów - Lubomierz
Lubań - Świeradów Zdrój - Mirsk - Pasiecznik
(- Jelenia Góra)
Lubań - Gryfów Śląski - Ubocze Lubomierz/Gradówek - Lwówek Śląski
Lubań - Henryków/Godzieszów - Węgliniec
Lwówek Śląski - Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój Czerniawa Zdrój
Regionalbuslinien
PKS Zgorzelec
Linie
Linka
Linia
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1803
1806
1807
1808
1809
1810
1811
Linková doprava
PKS Lubań
Linie
Linka
Linia
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1770
1774
1775
1776
1778
1785
1786
1787
Linková doprava
PKS Zgorzelec
Verlauf
průběh
Przebieg
Bogatynia - Zgorzelec - Lubań - Pasiecznik
(- Jelenia Góra)
Zgorzelec - Zatonie - Bogatynia
Zgorzelec - Koźmin/Studniska Dolne/Sulików Zawidów
Zgorzelec - Radzimów Dolny - Zawidów
Zgorzelec - Pieńsk - Bielawa Dolna n. Nysą/Ruszów
Zgorzelec - Jerzmanki/Łagów - Pokrzywnik Wyręba
Zgorzelec - Pieńsk - Bielawa Górna - Zgorzelec
Zgorzelec - Pieńsk
Zgorzelec - Węgliniec - Ruszów
Zgorzelec - Osiek Łużycki
Zgorzelec - Zawidów
Bogatynia - Trzciniec - Kopaczów
Bogatynia - Białopole - Porajów - Kopaczów
Zgorzelec - Wyręba - Lubań
Zgorzelec - Białogórze - Gronów - Zgorzelec
Zgorzelec - Jerzmanki - Białogórze
Zgorzelec - Spytków - Krzewina
Zgorzelec - Gozdanin - Rudzica - Studniska Górne Zgorzelec
Linie
Linka
Linia
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1819
1820
1821
1822
1824
1825
1826
1827
1828
1831
1832
1833
1834
Regionalne linie autobusowe
PKS Lubań
Verlauf
průběh
Przebieg
Lubań - Augustów/Świeradów Zdrój - Kwieciszowice
(- Jelenia Góra - Kamienna Góra)
Gryfów - Chmieleń - Świeradów Zdrój - Czerniawa Pobiedna
Lubań - Bolesławiec - Wilczy Las
(- Chojnów - Legnica - Wrocław)
Lubań - Nowogrodziec - Wykroty
Lubań - Gryfów - Mirsk - Świeradów Zdrój
Zgorzelec - Trójca/Wyręba - Lubań - Leśna Świeradów Zdrój
Zgorzelec - Trójca - Lubań - Leśna - Mirsk Świeradów Zdrój
Lubomierz - Gryfów - Świeradów Zdrój - Pobiedna
Lubań - Siekierczyn - Wyręba/Trójca - Zgorzelec
Lubań - Leśna - Lubomierz - Pasiecznik
(- Jelenia Góra)
Zgorzelec - Lubań - Chmieleń
Węgliniec - Lubań - Gryfów - Pasiecznik
(- Jelenia Góra)
Biedrzychowice - Lubań - Miłoszów
Leśna - Lubań - Gryfów Śląski/Świeradów Zdrój Lwówek Śląski (- Wrocław)
Regionalne linie autobusowe
PKS Zgorzelec
Verlauf
průběh
Przebieg
Zgorzelec - Sulików
Zgorzelec - Zawidów
Zgorzelec - Wyszków
Zgorzelec - Koźmin - Krzewina - Trzciniec
Zgorzelec - Krzewina - Zgorzelec
Zgorzelec - Bogatynia - Porajów
Zgorzelec - Nowa Karczma - Lubań
Zgorzelec - Żarska Wieś - Sławnikowice - Lubań
Zgorzelec - Wrociszów - Zawidów - Włosień
Zgorzelec - Mikułowa - Zawidów - Włosień
Zgorzelec - Wyręba - Gronów - Jędrzychowice Zgorzelec
Zgorzelec - Pieńsk - Węgliniec - Zielonka
Zgorzelec - Węgliniec - Ruszów
- Gozdnica - Żary
Godzieszów - Czerwona Woda - Węgliniec Zielonka
Zgorzelec - Lasów - Żarki Średnie - Zgorzelec
Zgorzelec - Czerwona Woda
Zgorzelec - Lubań - Lwówek Śląski
Zgorzelec - Pieńsk - Zgorzelec
Zgorzelec - Zawidów rynek - Zgorzelec
3
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Regionalbuslinien
PKS Bolesławiec
Linie
Linka
Linia
1851
1852
1853
1854
1856
1857
1858
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1881
1882
1883
Linková doprava
PKS Bolesławiec
Verlauf
průběh
Przebieg
Bolesławiec - Nowogrodziec - Wykroty
Bolesławiec - Nowogrodziec - Czerna - Wykroty Godzieszów
Bolesławiec - Czerna/Nowogrodziec - Wykroty Godzieszów
Bolesławiec - Nowogrodziec - Wykroty Godzieszów
Bolesławiec - Ocice - Gościszów - Lubań
Bolesławiec - Mierzwin - Lwówek Śląski
Bolesławiec - Lwówek Śląski - Strzyżowiec
(- Jelenia Góra - Kamienna Góra)
Bolesławiec - Ustronie - Skała - Lwówek Śląski
Bolesławiec - Suszki - Skała - Chmielno - Ustronie
Bolesławiec - Krępnica - Kozłów (- Leszno Górne)
Bolesławiec - Kozłów (- Leszno Górne - Nowa Sól Zielona Góra)
Bolesławiec - Nowogrodziec - Mściszów - Niwnice
Nowy Ląd
Bolesławiec - Nowogrodziec - Gościszów - Lwówek
Śląski
Bolesławiec - Czerna - Kierżno - Osiecznica Bolesławiec
Bolesławiec - Nowogrodziec - Lubań
Bolesławiec - Ławszowa - Świętoszów (- Żary)
Bolesławiec - Parzyce/Kliczków - Ołobok
Bolesławiec - Kliczków - Kierżno - Osieczów Bolesławiec
Bolesławiec - Osiecznica - Ławszowa - Świętoszów
Bolesławiec - Osła Dolna - Gromadka - Nowa
Kuźnia
Bolesławiec - Kraśnik Górny/Kraśnik Dolny Lipiany
Bolesławiec - Kruszyn - Bolesławiec
Bolesławiec - Dobra - Mierzwin - Brzeźnik Bolesławiec
Lwówek Śląski - Zbylutów - Skorzynice
Bolesławiec - Kierżno - Osiecznica - Lwówek Śląski
Bolesławiec - Lwówek Śląski - Pasiecznik
(- Jelenia Góra )
Bolesławiec - Szczytnica - Osła Dolna - Gromadka
Bolesławiec - Gromadka - Modła - Wierzbowa
Bolesławiec - Nowa Kuźnia (- Chocianów - Lubin)
Linie
Linka
Linia
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1902
1903
1904
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1915
1916
1918
1919
1920
Regionalne linie autobusowe
PKS Bolesławiec
Verlauf
průběh
Przebieg
Bolesławiec - Lwówek Śląski - Wleń - Strzyżowiec
(- Jelenia Góra)
Bolesławiec - Łaziska
Bolesławiec - Iwiny - Raciborowice Górne
(- Sędzimirów - Skorzynice Górne)
Bolesławiec - Wartowice - Iwiny (- Radziechów)
Bolesławiec - Jurków - Raciborowice Górne/Iwiny Raciborowice Górne (- Złotoryja)
Bolesławiec - Iwiny (- Olszanica Zagrodno/Pielgrzymka - Złotoryja)
Bolesławiec - Modła (- Chojnów - Legnica)
Lwówek Sląski - Bielanka (- Złotoryja - Legnica)
Bolesławiec - Wilczy Las (- Chojnów - Legnica)
Bolesławiec - Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój Rozdroże Izerskie (- Szklarska Poręba)
Lwówek Śląski - Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój
Lwówek Śląski - Lubomierz - Gryfów Śląski Świeradów Zdrój
Lwówek Śląski - Wolbromów - Gryfów Śląski Lwówek Śląski
Lwówek Śląski - Dębowy Gaj - Lwówek Śląski
Lwówek Śląski - Rząsiny - Gryfów Śląski
Lwówek Śląski - Radomiłowice/Dłużec - Lwówek
Śląski
Lwówek Śląski - Lubań
Lwówek Śląski - Gryfów Śląski - Grudza
Lwówek Śląski - Kotliska - Lwówek Śląski
Lwówek Śląski - Płakowice - Dworek
Lwówek Śląski - Marczów - Wleń
Lwówek Śląski - Dębowy Gaj - Górczyca - Wleń
Lwówek Śląski - Kotliska - Niwnice - Lwówek Śląski
Lwówek Śląski - Wojciechów - Gryfów Śląski
Lwówek Śląski - Niwnice - Lwówek Śląski
Lwówek Śląski - Rząsiny - Wolbromów - Gryfów
Lwówek Śląski - Sobota - Dłużec (- Złotoryja)
Lwówek Śląski - Nagórze
Bolesławiec - Ustronie - Gaszów - Lwówek Śląski
Bolesławiec - Żeliszów - Ustronie - Chmielno
Bolesławiec - Mierzwin - Ocice - Nowa - Bolesławiec
4
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
ZVON
ZVON
ZVON
Eisenbahnlinien
Verkehrsunternehmen
dopravce
Przewoźnik
DB Regio AG
DB Regio AG
DB Regio AG
DB Regio AG
DB Regio AG
Lausitzbahn/Connex Sachsen GmbH
Lausitzbahn/Connex Sachsen GmbH
Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft
mbH
Sächsisch-Oberlausitzer
Eisenbahngesellschaft mbH
Waldeisenbahn Bad Muskau
železniční trať
Linie
Linka
Linia
RE 1
RE 2
RB 60
RB 61
RB 64
LB
LB
Verlauf
průběh
Przebieg
(Dresden -) Bischofswerda - Bautzen - Görlitz
(Dresden -) Bischofswerda - Zittau - Liberec
(Dresden -) Großharthau - Bautzen - Görlitz
(Dresden -) Großharthau - Ebersbach - Zittau
Hoyerswerda - Uhyst/Spree - Görlitz
Zittau - Görlitz - Spremberg (- Cottbus)
Görlitz - Bautzen - Bischofswerda (- Dresden - Leipzig)
SBE
Zittau - Großschönau - Seifhennersdorf
SOEG
Zittau - Bertsdorf - Kurort Jonsdorf/Kurort Oybin
WEM
Weißwasser - Bad Muskau/Kromlau
Stadtverkehrslinien
Linky městské dopravy
Verkehrsunternehmen
dopravce
Przewoźnik
Omnibusbetrieb Beck
Omnibusbetrieb Beck
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Linie
Linka
Linia
A
B
67
A
B
C
22
Regionalbus Oberlausitz GmbH
1
Regionalbus Oberlausitz GmbH
2
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH
Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
3
4
5
6
7
2
3
A
B
C
D
E
F
N
1
2
3
Regionalbuslinien
Verkehrsunternehmen
dopravce
Przewoźnik
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Linie kolejowe
Verlauf
průběh
Przebieg
Stadtverkehr Bischofswerda: Bahnhof - Belmsdorf - Bahnhof
Stadtverkehr Bischofswerda: Bahnhof - Schönbrunn - Bahnhof
Stadtverkehr Löbau: Landratsamt - Löbau Ost
Stadtverkehr Zittau: Hörnitz - Bahnhof - Hörnitz
Stadtverkehr Zittau: Chopinstr. - Bahnhof - Chopinstr.
Stadtverkehr Zittau: Bahnhof - Hartau - Bahnhof
Stadtverkehr Weißwasser: Busbahnhof - Südpassage - Busbahnhof
Stadtverkehr Bautzen:
A.-Bebel-Pl. - Gesundbrunnen - E.-Weinert-Str. - A.-Bebel-Pl.
Stadtverkehr Bautzen:
A.-Bebel-Pl. - E.-Weinert-Str. - Gesundbrunnen - A.-Bebel-Pl.
Stadtverkehr Bautzen: Marktkauf - Preuschwitzer Str.
Stadtverkehr Bautzen: E.-Weinert-Str. - Preuschwitzer Str.
Stadtverkehr Bautzen: Thrombergsiedlung - Grubschütz
Stadtverkehr Bautzen: Autohof - Breitscheidstr.
Stadtverkehr Bautzen: A.-Bebel-Pl. - Oehna
Stadtverkehr Görlitz: Biesnitz/Landeskrone - Königshufen
Stadtverkehr Görlitz: Weinhübel - Königshufen/Am Marktkauf
Stadtverkehr Görlitz: Landeskronsiedlung - Demianiplatz
Stadtverkehr Görlitz: Klinikum Virchowstraße - Rauschwalde
Stadtverkehr Görlitz: Klingewalde - Königshufen - Stadthalle
Stadtverkehr Görlitz: Rauschwalde - Schlauroth
Stadtverkehr Görlitz: Weinhübel - Tauchritz
Stadtverkehr Görlitz: Klein Neundorf - Weinhübel
Stadtverkehr Görlitz: Rauschwalde - Königshufen/Am Wiesengrund
Stadtverkehr Hoyerswerda:WG Seidewinkel - Naardt/Schwarzkollm
Stadtverkehr Hoyerswerda: Verkehrsbetrieb - Bahnhof - Globus
Stadtverkehr Hoyerswerda: Bahnhof - Waldfriedhof - Kühnicht
Linková doprava
Linie
Linka
Linia
1
3
4
5
6
6/5
Linie komunikacji
miejskiej
Regionalne linie
autobusowe
Verlauf
průběh
Przebieg
Zittau - Hainewalde - Großschönau - Waltersdorf
Olbersdorf - Neugersdorf - Oppach
Zittau - Bertsdorf
Zittau - Olbersdorf - Kurort Jonsdorf
Zittau - Olbersdorf - Kurort Oybin
Zittau - Olbersdorf - Kurort Jonsdorf
5
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Verkehrsunternehmen
dopravce
Przewoźnik
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
August Wilhelm, Omnibusbetrieb
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
August Wilhelm, Omnibusbetrieb
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Linie
Linka
Linia
7
13/7
19
20
21
22
23
24
27
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
60
61
62
64
68
69
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117/267
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Verlauf
průběh
Przebieg
Zittau - Eichgraben - Kurort Lückendorf
Großschönau - Jonsdorf - Oybin - Lückendorf
Wittgendorf - Hirschfelde - Wittgendorf
Zittau - Eckartsberg
Zittau - Ostritz - Hagenwerder - Görlitz
Zittau - Löbau
Zittau - Mittelherwigsdorf Oberdorf
Zittau - Oderwitz - Leutersdorf - Seifhennersdorf
Zittau - Löbau
Bernstadt - Schönau-Berzdorf - Wittgendorf - Zittau
Löbau - Bernstadt - Görlitz
Bernstadt - Sohland a.R. - Reichenbach/O. L.
Bernstadt - Ostritz
Bernstadt - Schlegel - Hirschfelde
Bernstadt - Herrnhut - Eibau
Neugersdorf - Eibau - Seifhennersdorf
Eibau - Seifhennersdorf - Ebersbach Gewerbegebiet
Löbau - Oppach - Ebersbach - Neugersdorf
Zittau - Ebersbach Krankenhaus
Löbau - Schönbach - Neusalza-Spremberg
Löbau - Dürrhennersdorf - Friedersdorf - Ebersbach
Ebersbach - Obercunnersdorf - Herrnhut Gymnasium
Löbau - Kottmarsdorf - Neugersdorf
Löbau - Obercunnersdorf - Neugersdorf
Löbau - Ottenhain - Herwigsdorf
Bernstadt - Herrnhut - Oderwitz
Löbau - Lautitz - Weißenberg/Mauschwitz
Löbau - Kittlitz - Krappe - Weißenberg
Löbau - Bischdorf - Rosenhain - Löbau
Löbau - Georgewitz - Bellwitz - Kittlitz
Bautzen - Hochkirch - Löbau
Bautzen - Taubenhain - Oppach, über Singwitz - Steinigtwolmsdorf
Bautzen - Kamenz
Bautzen - Königswartha - Hoyerswerda
Bautzen - Großdubrau - Milkel
Niesky - Mücka - Uhyst/Spree
Bautzen - Kleinsaubernitz - Niesky
Bautzen - Baruth - Weißenberg/Kleinsaubernitz
Bautzen - Gröditz - Weißenberg
Bautzen - Pielitz - Baschütz/Hochkirch
Bautzen - Cunewalde - Löbau
Bautzen - Wilthen - Weifa - Wehrsdorf
Bautzen - Sohland - Wehrsdorf
Wehrsdorf - Kirschau - Wilthen - Wehrsdorf [Ringlinie]
Bautzen - Gaußig - Bischofswerda
Bautzen - Neukirch - Wehrsdorf
Wehrsdorf - Taubenheim - Oppach
Bautzen - Steinigtwolmsdorf - Neustadt/Sa.
Weißenberg - Breitendorf - Hochkirch
Weißenberg - Spittel - Hochkirch
Bautzen - Großpostwitz - Oppach
Bautzen - Mönchswalde - Großpostwitz
Bautzen - Schmochtitz - Göda
Cunewalde - Crostau - Schirgiswalde
Großpostwitz - Binnewitz - Cosul - Großpostwitz
Bautzen - Neudorf - Uhyst/Spree
Bautzen - Drehsa - Weißenberg
Bautzen - Rabitz - Kubschütz - Baschütz
Bautzen - Crostau - Kirschau
Bautzen - Puschwitz - Königswartha
Görlitz - Reichenbach/O. L. - Löbau
Niesky - Horka - Steinbach
Torga - Horka - Rothenburg
Niesky - Reichenbach/O. L.
Niesky - Rietschen - Rothenburg
Niesky - Weißenberg - Reichenbach/O. L.
Görlitz - Schöpstal - Kodersdorf
Görlitz - Markersdorf - Deutsch Paulsdorf
Görlitz - Kodersdorf - Horka - Niesky
Görlitz - Zodel - Rothenburg - Steinbach
Görlitz - Krauschwitz - Weißwasser
6
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Verkehrsunternehmen
dopravce
Przewoźnik
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Busunternehmen und Reisebüro H.
Busunternehmen und Reisebüro H.
Lassak-Reisen, Bautzener Busreisen
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Omnibusbetrieb Beck
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Omnibusbetrieb Beck
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Omnibusbetrieb Beck
Schmidt-Reisen, Busunternehmen
Schmidt-Reisen, Busunternehmen
Schmidt-Reisen, Busunternehmen
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Schmidt-Reisen, Busunternehmen
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Niederschlesische Verkehrsgesellschaft mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Omnibusbetrieb S. Wilhelm
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Regionalbus Oberlausitz GmbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH
Linie
Linka
Linia
141
142
143
145
146
174
175
176
177
178
180
181
182
183
185
188
189
190
191
193
195
196
197
198
199
250
252
253
254
255
256
257
259
260
262
264
265
271
S005
S007
S008
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S017
S017
S018
S018
S019
S019
S020
S021
S022
S026
S028
S029
S30
S030
S032
S033
Verlauf
průběh
Przebieg
Niesky - Steinölsa - Weigersdorf
Görlitz - Wiesa - Niesky
Görlitz - Biehain - Horka
Görlitz - Königshain - Weißenberg
Görlitz - Pfaffendorf - Friedersdorf
Neubloaschütz - Storcha - Göda
Neubloaschütz - Seitschen - Bautzen
Göda - Gaußig - Göda
Bischofswerda - Demitz-Thumitz - Bischofswerda
Bischofswerda - Gaußig - Kirschau
Bautzen - Bischofswerda
Bischofswerda - Neukirch - Oppach
Bischofswerda - Abzweig nach Burkau (- Kamenz - Hoyerswerda)
Bischofswerda - Goldbach - Großdrebnitz
Bischofswerda - Großharthau - Lauterbach
Bischofswerda - Uhyst a.T. - Großhänchen
Bischofswerda - Uhyst a.T. - Bautzen
Bautzen - Luttowitz - Königswartha
Bischofswerda - Panschwitz-Kuckau
Bischofswerda - Großharthau - Großröhrsdorf
Horka - Crostwitz - Dreikretscham - Bautzen
Zerna - Nebelschütz - Göda - Bautzen
Wittichenau - Sollschwitz - Jeßnitz - Dreikretscham
Bautzen - Saritsch - Königswartha
Neschwitz - Dreikretscham - Kleinwelka - Radibor
Weißwasser - Bad Muskau - Döbern
Haide - Krauschwitz - Bad Muskau
Weißwasser - Krauschwitz - Klein Priebus
Reichwalde - Rietschen - Daubitz
Weißwasser - Reichwalde - Mücka
Weißwasser - Boxberg - Uhyst/Spree
Weißwasser - Gablenz - Kromlau
Weißwasser - Burgneudorf - Hoyerswerda
Weißwasser - VEAG KW Boxberg
Weißwasser - Rietschen - Niesky
Weißwasser - Schleife - Mühlrose
Weißwasser - Schleife - Trebendorf - Mühlrose
Bad Muskau - Gablenz - Kromlau
Schülerverkehr Herrnhut - Kemnitz
Schülerverkehr Bernstadt - Bischdorf - Herwigsdorf
Schülerverkehr Großschweidnitz - Löbau - Kittlitz
Schülerverkehr Rosenbach - Ebersbach
Schülerverkehr Eiserode - Kleindehsa - Lawalde
Schülerverkehr Herrnhut - Kiesdorf
Schülerverkehr Ostritz - Bernstadt - Herrnhut
Schülerverkehr Bellwitz - Löbau - Kittlitz
Schülerverkehr Löbau - Bellwitz - Rosenhain
Schülerverkehr Kiesdorf - Dittersbach
Schülerverkehr Strahwalde - Bernstadt
Schülerverkehr Schönberg - Cunewalde - Lawalde
Schülerverkehr Dürrhennersdorf - Schönbach - Neusalza-Spremberg
Schülerverkehr Boblitz - Bautzen
Schülerverkehr Ottenhain - Niedercunnersdorf
Schülerverkehr Halbendorf - Sohland - Bautzen
Schülerverkehr Löbau - Bernstadt
Schülerverkehr Dürrhennersdorf - Seifhennersdorf
Schülerverkehr Ebersbach - Eibau
Schülerverkehr Zittau, Ottokarplatz - Fröbel-Schule
Schülerverkehr Jonsdorf - Großschönau - Zittau
Schülerverkehr Zittau - Ostritz
Jiedlitz - Burkau - Demitz-Thumitz
Schülerverkehr Herrnhut - Zittau, Fröbelschule
Schülerverkehr Zittau - Harthau
Schülerverkehr Zittau - Wittgendorf - Hirschfelde
7
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Tschechische Republik
Eisenbahnstrecken der ČD
Česká republika
Republika Czeska
železniční trať ČD
Linie kolejowe ČD
Auf den folgenden Eisenbahnstrecken können EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und -Kleingruppenkarte/LIBNET5+ in
Personen- (Os) und Eilzügen (Sp) genutzt werden.
Na následujících železničních tratích může být využita jednodenní jízdenka EURO-NISA/LIBNET+ a jízdenka pro malé
skupiny EURO-NISA/LIBNET5+ v osobních (Os) a spěšných vlacích (Sp).
Na następujących liniach kolejowych bilety całodzienne EURO-NYSA/LIBNET+ oraz bilety zbiorowe EURONYSA/LIBNET5+ honorowane są w pociągach osobowych (Os) oraz pospiesznych (Sp).
Strecke
trať
Trasa
030
034
035
036
037
038
039
040
041
Verlauf
průběh
Przebieg
(Pardubice - Jaroměř -) Horka u Staré Paky - Stará
Paka - Turnov - Liberec
Smržovka - Josefův Důl
Tanvald - Železný Brod
Liberec - Jablonec n. N. - Tanvald - Harrachov
Liberec - Černousy
Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem
Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem
(Chlumec nad Cidlinou -) Stará Paka - Martinice
v Krkonoších (- Trutnov)
Turnov - Rovensko pod Troskami - Libuň
(- Hradek Králové)
Seilbahn Liberec-Horní
Hanychov – Ještěd
Strecke
trať
Trasa
Verlauf
průběh
Przebieg
Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Rokytnice nad
042
Jizerou
Stará Paka - Kyje u Jičína - Libuň
064
(- Mladá Boleslav)
070
Turnov - Bakov nad Jizerou (- Praha)
080
Jedlová - Česká Lípa - Okna - Bakov nad Jizerou
Rumburk - Jedlová (- Děčín);
081
Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí (- Děčín)
086
Liberec - Česká Lípa hl. n.
087
Česká Lípa hl.n. - Úštěk (- Lovosice)
827/237.1 Rumburk - Ebersbach (Sachs)
089/237.2 Liberec - Zittau - Rybniště
lanová dráha LiberecHorní Hanychov – Ještěd
kolejka linowa
napowietrzna LiberecHorní Hanychov – Ještěd
EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ können auf der Seilbahn LiberecHorní Hanychov - Ještěd für jeweils eine Fahrt hin und eine Fahrt zurück genutzt werden. Tickets von DPML, ČSAD Česká
Lípa, ČSAD Jablonec n. N., ČSAD Liberec und ČSAD Semily gelten nicht.
Jízdenka EURO-NEISSE/LIBNET+ a jízdenka pro malé skupiny EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ mohou být
využity na vysuté lanové dráze Liberec-Horní Hanychov - Ještěd vždy pro jednu jízdu tam a zpět. Jízdenky vydané DPML,
ČSAD Česká Lípa, ČSAD Jablonec n. N., ČSAD Liberec a ČSAD Semily zde neplatí.
Bilety całodzienne EURO-NYSA/LIBNET+ oraz bilety zbiorowe EURO-NYSA/LIBNET5+ uprawniają do jednego przejazdu
tam i jednego przejazdu z powrotem kolejką linową Liberec-Horní Hanychov - Ještěd. Bilety zakupione w DPML, ČSAD
Česká Lípa, ČSAD Jablonec n. N., ČSAD Liberec i ČSAD Semily nie są honorowane.
Linie
Linka
Linia
1
2
3
5
11
12
13
14
15
16
18
19
20
Stadtverkehrslinien
Linky městské dopravy
Linie komunikacji
miejskiej
Stadtverkehrslinien
Liberec (DPML)
Linky městské dopravy
Liberec (DPML)
Linie komunikacji miejskiej w
Liberecu (DPML)
Verlauf
průběh
Przebieg
Lidové sady - Fügnerova - Viadukt
[historische Linie/historicka linka/linia zabytkowa]
Lidové sady - Fügnerova - Dolní Hanychov
Lidové sady - Fügnerova - Dolní Hanychov - Horní
Hanychov
Fügnerova - Vratislavice n. N. výhybna
Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n. N. výhybna Jablonec n. Nisou
Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná
Doubí sídliště - Fügnerova - Kateřinky
Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Globus
Fügnerova - Harcov kostel - Harcov myslivna Lukášov
Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina Křižanské sedlo
Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov
Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov
Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice
Linie
Linka
Linia
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
33
34
Verlauf
průběh
Przebieg
Králův Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králův Háj
Kunratice Mšenská - Kunratická sídliště - Fügnerova
- Americká - Průmyslová zóna Jih - Hypernova
Zelené Údolí - Fügnerova - Stráž n.Nisou
Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka Radčice
Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice sídliště
Doubí sídliště - Fügnerova - Krásná Studánka
Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka –
Radčice
Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště
Fügnerova - Nádraží - Stráž n.Nisou
Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih
Kunratická sídliště - Sametová - Rochlice - Prům.
zóna Jih
Fügnerova - Ruprechtice sídl. - Pavlovice Letná Průmyslová zóna Jih
8
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Linie
Linka
Linia
35
36
37
Verlauf
průběh
Przebieg
Fügnerova - Sametová - Rochlice - Hypernova Průmyslová zóna Jih
Fügnerova - Zimní stadion - Ul.28.října - Fügnerova
Františkov sídliště - Fügnerova - Pilínkov
Stadtverkehrslinien
Jablonec n. N.
(ČSAD Jablonec n. N.)
Linie
Linka
Linia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Linie
Linka
Linia
675 001
675 002
500 250
500 260
Linie
Linka
Linia
500 005
500 010
500 020
500 021
500 022
500 030
500 032
500 040
500 050
500 051
Linie
Linka
Linia
12
13
14
15
16
17
18
N1
Linky městské dopravy
Turnov (ČSAD Semily)
Verlauf
průběh
Przebieg
Fügnerova - Hypernova
[kostenlos/zdarma/bezpłatny]
Fügnerova - Globus [kostenlos/zdarma/bezpłatny]
Linie komunikacji miejskiej w
Jablonec n. N.
(ČSAD Jablonec n. N.)
Verlauf
průběh
Przebieg
Rýnovice, prům. zóna - Žižkův Vrch
Kamenná, Centrum - Kokonín, IMP
Nádraží Jablonecké Paseky - Rýnovice, prům. zóna
Paseky, ELP - Rychnov, nádraží
Kamenná, Centrum - Novoveská - Mírové nám. Nemocnice - Kamenná, Centrum
Kamenná, Centrum - Nová Ves n. N., U Nisy
Hlavní nádraží - Arbesova, mateřská Škola
Kamenná - Rýnovice - Mšeno - Sídl. Šumava Paseky - Kamenná - Vrkoslavice - Pražská
Linie komunikacji miejskiej w
Turnov (ČSAD Semily)
Verlauf
průběh
Przebieg
linka č. 1: Aut. nádr. - Nemocnice - Pelešany Mašov - Aut. nádr.
linka č. 2: Ohranzenice - PLUS-Discount - u Karla
IV. - Nemocnice - PLUS-Discount - Ohranzenice
Stadtverkehrslinien Nov Bor
(ČSAD Česká Lípa)
Linie
Linka
Linia
600
Linky městské dopravy
Jablonec n. N.
(ČSAD Jablonec n. N.)
Verlauf
průběh
Przebieg
Bedřichov, u stadionu - Kamenná (Centrum) Rychnov, nádraží
Kamenná, Centrum - Paseky, ELP
Horní Proseč - Na Hutích
Lukášov, Koruna - Maxov, kostel
Kamenná, Centrum - Sídliště Šumava - Jindřichov,
konečná
Janov, samoobsluha - Hrabětice, kaplička
Rýnovice, Penny Market - Kamenná, Centrum
Paseky, ELP - Žižkův Vrch
Nádraží Jablonecké Paseky - Mšeno - Rýnovice,
prům. zóna
Janovská, Silka - Kokonín, IMP
Stadtverkehrslinien Turnov
(ČSAD Semily)
Linie
Linka
Linia
500
Linky městské dopravy
Nov Bor (ČSAD Česká Lípa)
Linie komunikacji miejskiej w
Nov Bor (ČSAD Česká Lípa)
Verlauf
průběh
Przebieg
linka č. 1: Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v Čechách Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá
linka č. 2: Nový Bor - Polevsko
Regionalbuslinien
Linková doprava
Regionalne linie
autobusowe
Regionalbuslinien
ČSAD Česká Lípa
Linková doprava
ČSAD Česká Lípa
Regionalne linie autobusowe
ČSAD Česká Lípa
Verlauf
průběh
Przebieg
Nový Bor - Česká Lípa - Dubá, Bukovec (- Praha)
Jablonné v Podještědí - Doksy - Dubá. Bukovec
(- Praha)
Česká Lípa - Cvikov - Krompach
Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový Bor
Česká Lípa - Sloup v Čechách - Cvikov, Lindava Cvikov
Česká Lípa - Nový Bor
Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový Bor
Česká Lípa - Nový Bor - Liberec
Česká Lípa - Stráž pod Ralskem, VP9
Česká Lípa - Mimoň - Rynoltice
Linie
Linka
Linia
500 053
500 060
500 070
500 071
500 080
500 090
500 100
500 110
Verlauf
průběh
Przebieg
Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře
Česká Lípa - Mimoň - Osečná - Hamr na Jezeře
Nový Bor - Jablonné v Podještědí - Stráž pod
Ralskem, VP9
Jablonné v Podj. - Stráž pod Ralskem
Česká Lípa - Volfartice - Novi Oldřichov
(- Česká Kamenice)
Česká Lípa - Žandov, Heřmanice
Česká Lípa - Žandov - Kravaře - Blíževedly
(- Benešov n. Pl.)
Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň
9
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Linie
Linka
Linia
500 130
500 140
500 150
500 151
500 160
500 173
500 190
500 191
500 200
500 201
500 220
500 230
500 240
Verlauf
průběh
Przebieg
Stráž pod Ralskem - Rynoltice - Jablonné v
Podještědí
Česká Lípa - Nový Bor - Svor, Nová Hut´
(- Rumburk)
Česká Lípa - Doksy - Bezděz
Česká Lípa - Provodín - Doksy - Okna
Česká Lípa - Blíževedly, Skalka
Česká Lípa - Častolovice - Česká Lípa
Česká Lípa - Jestřebí - Dubá
Česká Lípa - Provodín - Jestřebí - Dubá
Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Bezděz (- Mladá
Boleslav)
Nový Bor - Kamenický Šenov (- Česká Kamenice)
Česká Lípa - Nový Bor - Svor - Cvikov
Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí
Nový Bor - Zákupy - Mimoň
Regionalbuslinien
ČSAD Jablonec n. N.
Linie
Linka
Linia
000 233
530 010
530 020
530 030
530 031
530 040
530 050
530 060
530 070
530 080
530 090
530 100
Linie
Linka
Linia
540 002
540 020
540 030
540 040
540 045
540 060
540 070
540 080
540 090
540 110
540 120
540 130
540 510
Linková doprava
ČSAD Jablonec n. N.
Verlauf
průběh
Przebieg
Liberec - Jablonec n. N. - Tanvald - Jakuszyce Jelenia Góra
Jablonec n. N. - Nová Ves nad Nisou - Smržovka Josefův Důl
Jablonec n. N., Rýnovice, průyslová zóna Jablonec n. N., aut. nádr. - Tanvald - Plavy - Zlatá
Olešnice
Jablonec n. N. - Tanvald - Desná - Kořenov Harrachov
Jablonec n. N., Rýnovice, průyslová zóna Jablonec n. N. - Tanvald - Desná - Kořenov
Jablonec n. N. - Pĕnčín - Železný Brod
Jablonec n. N. - Loužnice - Jirkov - Železný Brod
Jablonec n. N. - Rádlo
Tanvald, aut. st. - Tanvald, sídliště Tanvald, aut. st. - Desná
Jablonec n. N. - Skuhrov, Huntířov - Železný Brod
Jablonec n. N. - Maršovice - Pěnčín, Alšovice Železný Brod
Jablonec n. N. - Držkov - Plavy - Tanvald - Vysoké
nad Jizerou - Jilemnice
Regionalbuslinien
ČSAD Liberec
Linie
Linka
Linia
500 270
500 280
500 290
500 301
500 310
500 320
500 330
500 340
500 350
500 360
500 400
500 410
500 420
Linie
Linka
Linia
530 110
530 120
530 130
530 140
530 150
530 160
530 170
530 180
530 200
530 201
530 202
530 204
530 210
530 211
540 701
670 027
Linková doprava
ČSAD Liberec
Verlauf
průběh
Przebieg
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou Svijany/Přišovice (- Mladá Boleslav)
Liberec - Jablonec n. N.
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov
Liberec - Bedřichov - Janov nad Nisou, Hrabětice
Liberec - Bedřichov [01.12.2007 - 30.03.2008]
Liberec - Mníšek - Chrastava
Liberec - Chrastava, aut. nádr. - Chrastava,
Andělská Hora - Chrastava, Horní Vítkov
Liberec - Chrastava - Rynoltice - Hrádek n. N.
Oldřichov na Hranicích - Hrádek n. N., aut. nádr. Hrádek n. N., Václavice - Chrastava
Hrádek n. N., aut. nádr. - Hrádek n. N., Loučná Hrádek n. N., Horní Sedlo - Hrádek n. N., aut. nádr.
Hrádek n. N., aut. nádr. - Hrádek n. N.,
Horní Sedlo - Rynoltice - Stráž pod Ralskem
Hrádek n. N., aut. nádr. - Hrádek n. N.,
Dolní Suchá - Hrádek n. N., aut. nádr.
Linie
Linka
Linia
540 140
540 200
540 210
540 220
540 230
540 240
540 250
540 260
540 270
540 280
540 290
540 300
Verlauf
průběh
Przebieg
Nový Bor - Cvikov, Lindava - Cvikov
Nový Bor - Slunečná
Nový Bor - Skalice - Česká Lípa
Dubá - Doksy - Mimoň - Stráž pod Ralskem
Dubá - Holany - Česká Lípa
Dubá - Kravaře - Česká Lípa
Dubá - Tuhaň (- Štětí)
Dubá - Blatce
Dubá - Tachov - Doksy
Doksy - Doksy, Žďár
Mimoň - Jablonné v Podještědí
Brniště - Stráž pod Ralskem
Mimoň - Ralsko
Liberec - Bilý Kostel n. N. - Jablonné v. Podještědí Nový Bor - Kamenický Šenov (- Děčín)
Regionalne linie autobusowe
ČSAD Jablonec n. N.
Verlauf
průběh
Przebieg
Desná - Tanvald - Zásada - Železný Brod - Semily
Vlastiboř - Držkov - Tanvald - Jiřetín pod Bukovou
Desná - Tanvald - Velké Hamry - Železný Brod
Železný Brod - Koberovy - Klokočí - Turnov Turnov, žel. st.
Jablonec n. N. - Tanvald - Rejdice - Vysoké nad
Jizerou
Jablonec n. N. - Liberec
Jablonec n. N. - Hodkovice nad Mohelkou
Malá Skála - Koberovy, Prosíčka - Železný Brod
Tanvald - Tanvald, Šumburk nad Desnou - Tanvald,
Český Šumburk - Tanvald, Světlá - Desná, Pustiny Desná
Jablonec n. N. - Turnov (- Mladá Boleslav)
Jablonec n.N. - Liberec - Lomnice n. Pop. (- Brno)
Jablonec n.N. - Liberec - Nový Bor (- Most)
Turnov - Jablonec n. N. (- Bedřichov) - Liberec
Jablonec n. N. - Liberec - Osečná - Hamr na Jezeře
Liberec - Jablonec n.N. - Tanvald - Horní Branná
(- Vrchlabí - Trutnov - Náchod)
Harrachov - Tanvald - Turnov (- Praha)
Regionalne linie autobusowe
ČSAD Liberec
Verlauf
průběh
Przebieg
Liberec - Chrastava - Hrádek n. N., Václavice Hrádek n. N., aut. nádr.
Frýdlant - Dětřichov - Heřmanice
Frýdlant - Bulovka, Dolní Oldříš - Habartice
Frýdlant - Hejnice - Lázně Libverda - Nové Město
pod Smrkem
Frýdlant - Višňová, žel. st. - Višňová, Andělka
Liberec - Mníšek - Frýdlant - Nové Město pod
Smrkem
Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok Smědava
Frýdlant - Dětřichov - Nová Ves - Chrastava
Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem - Horní
Řasnice, Srbská
Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice, Srbská
Liberec - Oldřichov v Hájích - Raspenava - Lázně
Libverda - Nové Město pod Smrkem
Český Dub - Bílá, Hradčany - Hodkovice nad
Mohelkou - Český Dub
10
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Linie
Linka
Linia
540 310
540 320
540 330
540 340
Verlauf
průběh
Przebieg
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Český Dub
Liberec - Osečná - Stráž pod Ralskem
Český Dub - Osečná - Náhlov - Stráž pod Ralskem
Liberec - Hodky - Český Dub
Regionalbuslinien
ČSAD Semily
Linie
Linka
Linia
530 095
540 601
630 002
630 003
630 010
670 001
670 002
670 003
630 089
670 008
670 019
670 028
670 030
670 031
670 032
670 033
670 034
670 035
670 036
670 037
670 038
670 039
670 041
670 042
670 043
670 045
670 051
670 052
670 053
670 055
670 056
670 058
670 061
Linie
Linka
Linia
540 350
540 360
540 370
540 380
Linková doprava
ČSAD Semily
Verlauf
průběh
Przebieg
Železný Brod - Maršovice - Jablonec n. N. Rádlo - Hodkovice nad Mohelkou
Liberec - Turnov - Ktová (- Jičín - Hradec Králové Brno)
(Jičín - Mladějov - Sobotka - Libošovice -)
Vyskeř - Turnov
(Jičin -) Rovensko p.Tr . - Kozákov - Koberovy Malá Skála - Turnov
(Jičin -) Ktová - Turnov - Liberec
Turnov, žel. st. - Vyskeř - Hrubá Skála - Troskovice
(- Jičin) [05.04.2008 - 14.09.2008]
Jilemnice - Semily - Chuchelna, Kozákov chata Záhoří - Železný Brod [31.05.2008 - 31.08.2008]
Harrachov - Rokytnice n.Jiz. (- Vrchlabí - Horní
Malá) [31.05.2008 - 28.09.2008]
(Jičín - Nová Paka -) Horka u St.Paky - Čistá u
Horek (- Hostinné - Trutnov)
Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Benecko
(- Vrchlabí) [26.12.2007 - 23.03.2008]]
Semily - Liberec - Svor (- Dolní Poustevna)
Rokytnice n.Jiz. - Vysoké n.Jiz. - Bozkov - Semily Turnov - Příšovice (- Praha)
Semily - Turnov - Přišovice (- Mladá Boleslav)
Semily - Semily, Spálov;
Semily - Bozkov - Vysoké nad Jizerou - Jablonec
nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou
Semily - Háje nad Jizerou - Jilemnice
Semily - Záhoří - Železný Brod
Semily - Chuchelna - Radostná p. K. - Turnov
Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - (Vrchlabí - Hradec
Králové - Brno)
Vysoké nad Jizerou - Semily - Turnov - Příšovice (Praha)
Semily - Rovensko pod Troskami
Semily - Vysoké nad Jizerou - Jablonec nad
Jizerou - Rokytnice nad Jizerou
Semily - Víchová nad Jizerou - Jilemnice
Semily, III Kolora - Semily, aut. nádr. - Semily,
crematorium - Benešov u Semil - Semily, aut.nádr.
Semily - Libštát - Bělá - Svojek - Lomnice nad
Popelkou
Lomnice nad Popelkou - Košťálov - Libštát - Bělá Svojek, Tample
Lomnice nad Popelkou - Turnov
Lomnice nad Popelkou - Semily
Lomnice nad Popelkou - Rovensko pod Troskami Hrubá Skála, Borek
Lomnice nad Popelkou, aut. nádr. - Lomnice nad
Popelkou, Košov;
Lomnice nad Popelkou, aut. nádr. - Syřenov Syřenov, Žďár u Kumburku - Lomnice nad
Popelkou
Lomnice nad Popelkou - Semily - Železný Brod Jablonec n. N. - Liberec
Turnov - Rovensko pod Troskami - Holenice
Jilemnice, nemocnice - Studenec - Horka u Staré
Paky - Levínská Olešnice
Linie
Linka
Linia
670 062
670 063
670 064
670 065
670 066
670 067
670 068
670 069
670 070
670 071
670 072
670 074
670 078
670 079
670 081
670 082
670 083
670 084
670 085
670 086
670 087
670 088
670 089
670 090
670 092
670 093
670 094
670 095
670 096
670 097
670 098
670 099
670 100
670 101
670 102
670 103
670 105
Verlauf
průběh
Przebieg
Český Dub - Osečná - Křižany - Zdislava
Český Dub - Příšovice
Český Dub - Hlavice - Vápno
Český Dub - Všelibice, Přibyslavice
Regionalne linie autobusowe
ČSAD Semily
Verlauf
průběh
Przebieg
Jilemnice - Vysoké nad Jizerou - Plavy - Držkov Jablonec n. N. - Liberec
Jilemnice - Benecko (- Vrchlabí)
Jilemnice - Vítkovice, škola - Vítkovice, Horní
Mísečky
Rokytnice n. Jiz. - Jilemnice - Studenec - Horka u
Staré Paky (- Hradec Kralove)
Jilemnice - Lomnice nad Popelkou
Jilemnice - Poniklá - Jestřabí v Krkonoších, Křížlice
Jilemnice - Kruh - Svojek
Vítkovice, Horní Mísečky - Jilemnice - Turnov Příšovice (- Praha)
Jilemnice - Víchová nad Jizerou
Jilemnice - Studenec, Zálesní Lhota
Jilemnice, Hrabačov - Jilemnice, aut. nádr. - Horní
Branná (- Vrchlabí)
Jilemnice - Benecko - Jestřabí v Krkonoších,
Křížlice - Vítkovice - Jestřabí v Krkonoších,
Roudnice [kostenlos/zdarma/bezpłatny]
Rokytnice nad Jizerou, Horní Domky - Rokytnice
nad Jizerou, prov. ČSAD - Rokytnice nad Jizerou,
host. [kostenlos/zdarma/bezpłatny]
Harrachov, hotel FIT-FUN - Harrachov, centrum Harrachov, žel. st./Kořenov, žel. st.
[09.12.2007 - 30.03.2008]
Rokytnice nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou Jilemnice - Horní Branná (- Vrchlabí)
Rokytnice nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou,
nám. - Jablonec nad Jizerou, Horní Dušnice
Rokytnice nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou Harrachov
Semily - Lomnice nad Popelkou (- Hradec Kralove)
Harrachov - Jablonec nad Jizerou - Jilemnice Horní Branná (- Vrchlabí)
Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Lomnice nad
Popelkou (- Praha)
Rokytnice nad Jizerou - Vítkovice, Horní Mísečky
[28.06.2008 - 31.08.2008]
Rokytnice nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou Paseky nad Jizerou
Harrachov - Turnov - Příšovice (- Praha)
Turnov - Český Dub
Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly
Turnov - Tatobity - Semily
Turnov - Vyskeř
Turnov - Pěnčín - Kobyly (- Mnichovo Hradiště)
Turnov - Frýdštejn - Jablonec n. N.
Turnov - Koberovy - Železný Brod - Lišný - Malá
Skála, na Labi
Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany
Turnov, nemocnice - Turnov, aut.nádr. Turnov, žel. st./Přepeře/Ohrazenice
Turnov - Malá Skála, Vranové - Jablonec n. N.
Turnov - Sychrov - Trávníček - Český Dub
Turnov - Troskovice, Křenovy
Turnov - Mírová pod Kosákovem, Sekerkovy
Loučky - Turnov
11
Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets
Přehled linek LIBNET+
Spis linii dla biletów EURO-NYSA
Linie
Linka
Linia
670 107
670 108
670 109
670 110
Verlauf
průběh
Przebieg
Turnov, Husova - Turnov, Lidická ul. - Turnov, aut.
nádr. - Přepeře; Turnov, aut. nádr. - Turnov,
Výšinka - Turnov, aut. nádr.
Turnov - Malá Skála, Vranové - Železný Brod
Turnov - Kacanovy - Všeň, Ploukonice
Turnov - Koberovy - Železný Brod
Linie
Linka
Linia
670 111
690 850
Verlauf
průběh
Przebieg
Turnov,nemocnice - Turnov, aut. nádr. - Turnov,
žel. st. - Turnov, Malý Rohozec - Turnov, Bukovina
(Vrchlabí -) Horní Branná - Jilemnice - Jablonec
nad Nisou - Liberec - Nový Bor - Kamenický Šenov
(- Ústí nad Labam)
12

Podobné dokumenty

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden sich außerhalb des Gültigkeitsbereiches. S jednodenní jízdenkou EURO-NISA/LI...

Více

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden sich außerhalb des Gültigkeitsbereiches. S jednodenní jízdenkou EURO-NISA/LI...

Více

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01 Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden...

Více

1 Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek

1 Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets Přehled linek Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden...

Více

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01 Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden...

Více

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01 Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden...

Více

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01

Linienverzeichnis EU-Osterweiterung 01 Mit der EURO-NEISSE-Tageskarte/LIBNET+ und der EURO-NEISSE-Kleingruppenkarte/LIBNET5+ können die auf den folgenden Seiten aufgeführten Linien genutzt werden. Streckenabschnitte in Klammern befinden...

Více