Výroční zpráva 2004 Integrace: projekty k využití

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2004 Integrace: projekty k využití
Výroční zpráva 2004
Erste Bank 2004
Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány
Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1 %
Spořitelny: další převody poboček místním spořitelnám;
prodej podílu ve Sparkasse Bregenz
Fúze: Erste Bank Maďarsko druhou největší retailovou
bankou v Maďarsku
Střední Evropa: Erste Bank jediným vlastníkem Slovenskej
sporitel’ni
Cena akcie: silným nárůstem hodnoty předčila akcie
evropský bankovní index
Hodnota společnosti: nárůst tržní kapitalizace o více než
60 % na 9,5 mld. EUR
Výhled: prognóza zisku na rok 2006
Skupina Erste Bank
GB Tschechisch E189025
Výroční zpráva 2004
Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě
ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI >
Klíčové údaje podle IFRS
2004
v. mil. EUR
Rozvaha
Aktiva celkem
139 682
Pohledávky za bankami
15 513
Pohledávky za klienty
72 722
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
– 2 749
Cenné papíry k obchodování a jiné finanční investice
42 636
Ostatní aktiva
11 560
Pasiva a vlastní kapitál celkem
139 682
Závazky k bankám
28 551
Závazky ke klientům
68 213
Emitované dluhopisy a podřízený dluh
22 935
Ostatní pasiva, rezervy
13 507
Menšinové podíly
3 129
Vlastní kapitál
3 347
Změny ve vlastním kapitálu
Rizikově vážená aktiva podle § 22 rakouského zákona o bankách (BWG) 65 384
Kvalifikovaný konsolidovaný kapitál podle § 23 a 24 BWG
7 286
z toho: základní kapitál Tier 1
4 377
Ukazatel solventnosti podle § 22 BWG
10,7 %
z toho: ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (v %)
6,7 %
Výkaz zisků a ztrát
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Základní poměrové ukazatele
Čistá úroková marže (v %, k průměrným úročeným aktivům)
Poměr čistého zisku k celkovým průměrným aktivům (v %)
Poměr čistého zisku k rizikově váženým aktivům (v %)
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (Return on Equity – ROE, v %)
Návratnost kapitálu (cash, Return on equity-ROE, v %)3)
Zisk na akcii (v EUR)4)
Zisk na akcii (cash, v EUR)3), 4)
Další informace
Počet zaměstnanců
Rakousko
Zahraničí
z toho: – skupina České spořitelny
– skupina Slovenskej sporiteľni
– ostatní dceřiné společnosti
Počet poboček
Rakousko
Česká republika
Slovenská republika
Maďarsko
Chorvatsko
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2003
v. mil. EUR
20022)
v. mil. EUR
20011)
v. mil. EUR
128 575
13 140
67 766
– 2 772
39 093
11 348
128 575
25 704
64 839
20 482
11 880
2 879
2 791
121 222
15 492
64 435
– 2 983
32 795
11 483
121 222
26 425
61 308
17 577
10 708
2 723
2 481
86 033
18 913
39 210
– 1 875
21 093
8 692
86 033
28 642
37 175
12 707
4 346
1 259
1 904
62 188
7 009
3 912
10,7 %
6,3 %
60 257
6 983
3 800
11,0 %
6,3 %
37 803
4 308
2 337
10,7 %
6,2 %
2 695,5
– 406,2
1 141,1
216,5
– 2 592,9
1 495,0
1 061,1
544,5
2 586,8
– 406,4
996,6
214,6
– 2 460,8
1 370,1
761,6
353,3
2 463,0
– 406,4
944,3
167,4
– 2 432,0
1 151,2
664,6
255,2
1 438,9
– 203,6
574,6
152,6
– 1 454,3
711,7
405,7
223,3
2,21 %
0,40 %
0,84 %
63,4 %
18,0 %
18,0 %
2,28
2,28
2,30 %
0,28 %
0,57 %
64,2 %
13,7 %
16,6 %
1,49
1,83
2,30 %
0,22 %
0,42 %
67,9 %
12,7 %
15,3 %
1,18
1,45
2,05 %
0,28 %
0,59 %
67,1 %
12,4 %
14,5 %
1,12
1,31
35 862
14 629
21 233
11 639
5 083
3 876
1 022
647
333
142
120
37 830
14 974
22 856
12 420
5 283
4 608 5)
1 052
667
339
194 6)
118
Včetně České spořitelny, a. s., a Slovenské sporiteľni, a. s.; rozvaha a vlastní kapitál včetně Tiroler Sparkasse Bank AG
První konsolidace členů křížového garančního systému a Riječka banka d.d.; výkaz zisků a ztrát včetně Tiroler Sparkasse Bank AG
Hodnota upravena o odpisy goodwillu
Hodnota upravena o rozdělení akcií 1:4 dne 8. července 2004
Včetně 1 804 zaměstnanců společnosti Postabank
Včetně 112 poboček společnosti Postabank
36 923
15 654
21 269
12 994
5 248
3 027
1 068
673
353
79
112
28 222
7 425
20 797
13 341
5 856
1 600
315
684
441
66
34
Klíčové informace o akcii Erste Bank
Kurz akcie1)
Nejvyšší kurz
Nejnižší kurz
Uzavírací kurz
Ukazatele na akcii1)
Zisk na akcii
Zisk na akcii (cash, v EUR)2)
Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio)
Dividenda na akcii
Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (v %)
Dividendový výnos (v %)
Účetní hodnota na akcii
Provozní výsledek na akcii
Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV ratio)
Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return – TSR)
TSR (v %)
Průměrný TSR (v %)
Počet akcií
Počet akcií v oběhu4)
Průměrný počet akcií v oběhu5)
Tržní kapitalizace (v mld. EUR)
Objem obchodů na burze (v mld. EUR)6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2004
v EUR
2003
v EUR
2002
v EUR
2001
v EUR
39,80
24,78
39,30
24,55
14,61
24,49
21,46
13,25
16,04
15,50
11,75
14,93
2,28
2,28
17,24
0,50 3)
22,2 %
1,3 %
13,98
6,19
2,8
1,49
1,83
16,49
0,38
25,4 %
1,5 %
11,64
5,71
2,1
1,18
1,45
13,56
0,31
29,1 %
1,9 %
10,37
4,81
1,5
1,12
1,31
13,36
0,31
27,7 %
2,1 %
9,45
3,53
1,6
61,74 %
21,34 %
54,22 %
15,57 %
9,35 %
9,13 %
26,50 %
9,10 %
241 442 892
238 576 585
9,49
6,88
239 775 232
237 845 836
5,87
2,02
239 300 456
215 769 476
3,84
2,85
201 451 820
199 863 776
3,01
1,33
Hodnota upravena o odpisy goodwillu
Hodnota upravena o rozdělení akcií 1:4 dne 8. července 2004
Doporučení na valnou hromadu
Od roku 2002 včetně akcií Erste Bank vlastněných spořitelnami zapojenými do křížového garančního systému
Včetně akcií z menšinových podílů
Zdroj: vídeňská burza; jednoduchý výpočet
Ratingová hodnocení
FITCH
dlouhodobý
krátkodobý
individuální
Vývoj kurzu akcie Erste Bank
45
A
F1
B/C
40
35
30
25
Moody’s Investors Service
dlouhodobý
krátkodobý
finanční síly
20
A1
P-1
B–
15
10
5
EUR 12/97 >
Standard & Poor’s
krátkodobý
A-2
> 03/05
Klíčové údaje podle IFRS
2004
v. mil. EUR
Rozvaha
Aktiva celkem
139 682
Pohledávky za bankami
15 513
Pohledávky za klienty
72 722
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
– 2 749
Cenné papíry k obchodování a jiné finanční investice
42 636
Ostatní aktiva
11 560
Pasiva a vlastní kapitál celkem
139 682
Závazky k bankám
28 551
Závazky ke klientům
68 213
Emitované dluhopisy a podřízený dluh
22 935
Ostatní pasiva, rezervy
13 507
Menšinové podíly
3 129
Vlastní kapitál
3 347
Změny ve vlastním kapitálu
Rizikově vážená aktiva podle § 22 rakouského zákona o bankách (BWG) 65 384
Kvalifikovaný konsolidovaný kapitál podle § 23 a 24 BWG
7 286
z toho: základní kapitál Tier 1
4 377
Ukazatel solventnosti podle § 22 BWG
10,7 %
z toho: ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (v %)
6,7 %
Výkaz zisků a ztrát
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Základní poměrové ukazatele
Čistá úroková marže (v %, k průměrným úročeným aktivům)
Poměr čistého zisku k celkovým průměrným aktivům (v %)
Poměr čistého zisku k rizikově váženým aktivům (v %)
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (Return on Equity – ROE, v %)
Návratnost kapitálu (cash, Return on equity-ROE, v %)3)
Zisk na akcii (v EUR)4)
Zisk na akcii (cash, v EUR)3), 4)
Další informace
Počet zaměstnanců
Rakousko
Zahraničí
z toho: – skupina České spořitelny
– skupina Slovenskej sporiteľni
– ostatní dceřiné společnosti
Počet poboček
Rakousko
Česká republika
Slovenská republika
Maďarsko
Chorvatsko
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2003
v. mil. EUR
20022)
v. mil. EUR
20011)
v. mil. EUR
128 575
13 140
67 766
– 2 772
39 093
11 348
128 575
25 704
64 839
20 482
11 880
2 879
2 791
121 222
15 492
64 435
– 2 983
32 795
11 483
121 222
26 425
61 308
17 577
10 708
2 723
2 481
86 033
18 913
39 210
– 1 875
21 093
8 692
86 033
28 642
37 175
12 707
4 346
1 259
1 904
62 188
7 009
3 912
10,7 %
6,3 %
60 257
6 983
3 800
11,0 %
6,3 %
37 803
4 308
2 337
10,7 %
6,2 %
2 695,5
– 406,2
1 141,1
216,5
– 2 592,9
1 495,0
1 061,1
544,5
2 586,8
– 406,4
996,6
214,6
– 2 460,8
1 370,1
761,6
353,3
2 463,0
– 406,4
944,3
167,4
– 2 432,0
1 151,2
664,6
255,2
1 438,9
– 203,6
574,6
152,6
– 1 454,3
711,7
405,7
223,3
2,21 %
0,40 %
0,84 %
63,4 %
18,0 %
18,0 %
2,28
2,28
2,30 %
0,28 %
0,57 %
64,2 %
13,7 %
16,6 %
1,49
1,83
2,30 %
0,22 %
0,42 %
67,9 %
12,7 %
15,3 %
1,18
1,45
2,05 %
0,28 %
0,59 %
67,1 %
12,4 %
14,5 %
1,12
1,31
35 862
14 629
21 233
11 639
5 083
3 876
1 022
647
333
142
120
37 830
14 974
22 856
12 420
5 283
4 608 5)
1 052
667
339
194 6)
118
Včetně České spořitelny, a. s., a Slovenské sporiteľni, a. s.; rozvaha a vlastní kapitál včetně Tiroler Sparkasse Bank AG
První konsolidace členů křížového garančního systému a Riječka banka d.d.; výkaz zisků a ztrát včetně Tiroler Sparkasse Bank AG
Hodnota upravena o odpisy goodwillu
Hodnota upravena o rozdělení akcií 1:4 dne 8. července 2004
Včetně 1 804 zaměstnanců společnosti Postabank
Včetně 112 poboček společnosti Postabank
36 923
15 654
21 269
12 994
5 248
3 027
1 068
673
353
79
112
28 222
7 425
20 797
13 341
5 856
1 600
315
684
441
66
34
Klíčové informace o akcii Erste Bank
Kurz akcie1)
Nejvyšší kurz
Nejnižší kurz
Uzavírací kurz
Ukazatele na akcii1)
Zisk na akcii
Zisk na akcii (cash, v EUR)2)
Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio)
Dividenda na akcii
Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (v %)
Dividendový výnos (v %)
Účetní hodnota na akcii
Provozní výsledek na akcii
Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV ratio)
Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return – TSR)
TSR (v %)
Průměrný TSR (v %)
Počet akcií
Počet akcií v oběhu4)
Průměrný počet akcií v oběhu5)
Tržní kapitalizace (v mld. EUR)
Objem obchodů na burze (v mld. EUR)6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2004
v EUR
2003
v EUR
2002
v EUR
2001
v EUR
39,80
24,78
39,30
24,55
14,61
24,49
21,46
13,25
16,04
15,50
11,75
14,93
2,28
2,28
17,24
0,50 3)
22,2 %
1,3 %
13,98
6,19
2,8
1,49
1,83
16,49
0,38
25,4 %
1,5 %
11,64
5,71
2,1
1,18
1,45
13,56
0,31
29,1 %
1,9 %
10,37
4,81
1,5
1,12
1,31
13,36
0,31
27,7 %
2,1 %
9,45
3,53
1,6
61,74 %
21,34 %
54,22 %
15,57 %
9,35 %
9,13 %
26,50 %
9,10 %
241 442 892
238 576 585
9,49
6,88
239 775 232
237 845 836
5,87
2,02
239 300 456
215 769 476
3,84
2,85
201 451 820
199 863 776
3,01
1,33
Hodnota upravena o odpisy goodwillu
Hodnota upravena o rozdělení akcií 1:4 dne 8. července 2004
Doporučení na valnou hromadu
Od roku 2002 včetně akcií Erste Bank vlastněných spořitelnami zapojenými do křížového garančního systému
Včetně akcií z menšinových podílů
Zdroj: vídeňská burza; jednoduchý výpočet
Ratingová hodnocení
FITCH
dlouhodobý
krátkodobý
individuální
Vývoj kurzu akcie Erste Bank
45
A
F1
B/C
40
35
30
25
Moody’s Investors Service
dlouhodobý
krátkodobý
finanční síly
20
A1
P-1
B–
15
10
5
EUR 12/97 >
Standard & Poor’s
krátkodobý
A-2
> 03/05
Výroční zpráva 2004
Obsah
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Klíčové údaje: Erste Bank a její akcie
<
Akcie Erste Bank
02
Správa a řízení společnosti (Corporate Governance)
05
Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny
Erste Bank
06
„Nová architektura skupiny“: program integrace
14
Výsledky podle segmentů
Rakousko
Střední Evropa
Mezinárodní obchod
Podnikové centrum
16
Úvěrová rizika ve skupině Erste Bank
45
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004 podle IFRS
Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu
Konsolidovaný výkaz peněžních toků
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
57
Zpráva auditora
110
Zpráva dozorčí rady
111
17
33
39
41
58
59
60
61
62
1
Akcie Erste Bank
Kurzovým ziskem více než 60 % v roce 2004 překonala akcie
Erste Bank nejen svoji vlastní vynikající výkonnost v předchozím roce, ale i výkonnost většiny akcií v evropském bankovním
sektoru. Základem dalšího růstu kurzu akcie Erste Bank byly
především velmi dobré obchodní výsledky společnosti Erste
Bank vyplývající z její vynikající pozice na rostoucích trzích
střední Evropy.
Vývoj akciových indexů
Mezinárodním akciovým CENA ROPY A EURO URČUJÍ SITUACI
trhům se v roce 2004 nepodařilo NA AKCIOVÝCH TRZÍCH
zopakovat dvouciferný nárůst kurzů, kterého dosáhly v roce 2003. Po období
s převážně klesající tendencí v první polovině roku následovaly ve třetím čtvrtletí jak v Evropě, tak i v USA zřetelné poklesy kurzů. Z toho vyplývající negativní výkonnost na amerických akciových trzích se přesto podařilo více než
vyrovnat, a to díky zotavení situace na akciových trzích v posledním čtvrtletí,
kdy některé indexy zaznamenaly nová roční maxima. V USA dosáhly oba
nejdůležitější indexy ke konci roku nejvyšších hodnot za posledního tři a půl
roku, přičemž Dow Jones Industrial Index stoupl v průběhu roku 2004 o 3,1 %
a S&P500 Index o 9,0 %. FTSE Eurotop 300 Index dosáhl k 31. 12. 2004
nárůstu o 8,8 %. Dění na světových akciových trzích bylo rozhodujícím
způsobem ovlivněno vývojem ceny ropy, která ve třetím čtvrtletí zaznamenala
nejvyšší nárůst na rekordní hodnotu 55 USD za barel a silným eurem, které
v posledním obchodním týdnu dosáhlo s kurzem 1,3646 USD nejvyšší úrovně od svého zavedení na finančních trzích před pěti lety. V centru pozornosti
byl přitom možný dopad tohoto vývoje na podnikové zisky a následně
na světovou ekonomiku, jakož i úroková politika americké centrální banky
(FED). Na základě i nadále optimistických odhadů této banky týkajících
se ekonomického vývoje následovalo po zvýšení úrokové sazby koncem června (poprvé za poslední čtyři roky) další zvýšení celkem ve čtyřech krocích,
při kterých byla tato orientační úroková sazba na úvěry přes noc mezi bankami (overnight loans) zvýšena vždy o 25 bazických bodů na nynějších 2,25 %.
I když tyto rámcové podmínky v prvních třech čtvrtletích výkonnost akciových
trhů zatěžovaly, došlo ke konci roku k uvolnění tohoto napětí, především díky
klesajícím cenám ropy a pozitivnímu vývoji ekonomiky a podnikových
výsledků. Opětovný růst ceny ropy, další dvojí zvýšení úrokových sazeb v USA
pokaždé o 25 bazických bodů a vyjádření obav americké centrální banky
ohledně zvýšené inflace nepříznivě ovlivnily výkonnost na amerických burzách ke konci prvního čtvrtletí roku 2005. Během stejného časového období
vzrostl index FTSE Eurotop 300 o 4,2 %.
SEK TOR
NÁSLEDUJE
Poté, co DJ Euro Stoxx Bank BANKOVNÍ
Index dosáhl díky vynikající výkon- MEZINÁRODNÍ VÝVOJ
nosti v roce 2003 nárůstu o 31,0 %, pokračoval tento pozitivní trend v roce
2004 pouze v oslabené formě. Vývoj evropského bankovního indexu kopíroval trend na mezinárodních akciových trzích. Proti pozitivnímu vlivu dobrých
výsledků evropských bank, které se většinou pohybovaly v rámci očekávání,
působilo krátkodobé napětí v souvislosti s americkou úrokovou politikou.
Poté, co DJ Euro Stoxx Bank Index ukončil první tři čtvrtletí roku téměř beze
změny, mohl tento evropský bankovní index díky znovu vzniknuvším spekulacím o fúzích v rámci evropského bankovního sektoru a mírnému uvolnění
napětí na mezinárodních akciových trzích ukončit rok s nárůstem o 10,9 %
na 288,29 bodů. Pozitivní trend pokračoval nárůstem o 4,2 % i v prvních
třech měsících roku 2005.
Nárůstem o 57,4 % na ATX S NOVÝM HISTORICKÝM MAXIMEM
2 431,38 bodů zaznamenal Austrian ZAČÁTKEM BŘEZNA 2005
Traded Index (index ATX) v roce 2004 nejen nové historické maximum, ale stal
se také akciovým indexem s největším procentuálním nárůstem. Již v roce
2003 patřil index ATX se 34,4% nárůstem k nejlepším mezinárodním
Vývoj kurzu akcií Erste Bank, DJ Euro Stoxx Bank Indexu a ATX indexu od začátku roku 2004 (indexováno)
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
%
01/04
02/04
ERSTE BANK
2
03/04
ATX
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04
12/04
01/05
02/05
03/05
DJ EURO STOXX BANK INDEX
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
AKCIE ERSTE BANK
akciovým indexům. Nadprůměrný vývoj vídeňské burzy byl podpořen mimo
jiné rozšířením EU k 1. květnu 2004 a z něho vyplývajícím očekávaným pozitivním efektem díky angažovanosti Rakouska v nových zemích Evropské unie.
Další impulsy vyplynuly ze silného nárůstu podnikových zisků a z domácí poptávky po akciích generované penzijními spořícími plány. Tato pozitivní výkonnost indexu ATX pokračovala dosažením nového historického maxima
2 781,55 bodů dne 7. března 2005. Nárůstem o 8,3 % od počátku roku
do března 2005 překonal index ATX znovu všechny důležité mezinárodní
akciové trhy.
Výkonnost akcie Erste Bank
Akcii Erste Bank se v uply- NOVÝ REKORDNÍ NÁRŮST V ROCE 2004,
nulém roce podařilo novým rekord- NOVÉ HISTORICKÉ MAXIMUM V ROCE
ním nárůstem a novým historickým 2005
maximem ještě překonat svou vynikající výkonnost v roce 2003. Klíčovými
faktory pro tuto mimořádně dobrou výkonnost byly vedle pokračování
úspěšné strategie Erste Bank provázené vynikajícími výsledky a upevněním
pozice společnosti na rostoucích trzích střední Evropy také pozitivní
komentáře analytiků sledujících vývoj akcie Erste Bank. Jak rozdělení akcií
v poměru 1:4, které se uskutečnilo 8. července 2004, tak i nové prognózy
vývoje zisku na rok 2006 zveřejněné v září v rámci Dne kapitálových trhů Erste
Bank přijali analytici a investoři pozitivně. S kurzem 39,30 EUR ke konci roku
2004 dosáhla akcie Erste Bank navzdory utlumenému burzovnímu prostředí
v průběhu roku nárůstu o 60,5 %. Doposud nejvyšší uzavírací kurz akcie Erste
Bank v hodnotě 39,80 EUR byl dosažen 1. prosince 2004. Díky tomuto vynikajícímu vývoji kurzu předstihla akcie Erste Bank ATX index (Austrian Traded
Index), který ve stejném období vykazoval zvýšení o 57,4 %. Ještě markant-
nější byla vynikající výkonnost akcie Erste Bank ve srovnání s DJ Euro Stoxx
Bank Index, který dosáhl nárůstu o 10,9 %. Dynamický vývoj akcie Erste Bank
pokračoval dosažením dosud nejvyššího uzavíracího kurzu v hodnotě
44,30 EUR dne 7. března 2005 a zvýšením tržní kapitalizace
nad 10 mld. EUR. Ke konci prvního čtvrtletí 2005 činil kurz akcie Erste Bank
40,35 EUR.
Objem obchodů a tržní kapitalizace
V roce 2004 bylo na vídeňské TRŽNÍ KAPITALIZACE PŘEKROČILA HODburze v průměru obchodováno zhruba NOTU 10 MLD. EUR
338 000 akcií Erste Bank denně. Objem obchodů na pražské burze, na které
jsou akcie Erste Bank kótovány od října 2002, dosáhl zhruba 122 000 akcií
denně. S nárůstem hodnoty akcie vzrostla tržní kapitalizace Erste Bank
k 31. prosinci 2004 na 9,49 mld. EUR, a dosáhla tak více než 60% nárůstu
oproti 5,87 mld. EUR v předchozím roce. S nárůstem ceny akcie Erste Bank
na nové historické maximum v březnu 2005 dosáhla tržní kapitalizace Erste
Bank rekordní hodnoty 10,70 mld. EUR.
Návrh na rozdělení zisku
Valné hromadě, která se bude konat 11. května 2005, bude navržena výplata dividendy ve výši 0,50 EUR na akcii. To odpovídá nárůstu o 33,3 %
oproti předchozímu roku a podílu čistého zisku určeného na výplatu dividendy (Payout Ratio) ve výši 22,2 %. Ve vyšší dividendě se odráží jak nárůst
čistého zisku Erste Bank v roce 2004, tak i uspokojivá výše regulatorního
kapitálu díky nerozdělenému zisku.
Přehled výkonnosti akcie1)
Akcie Erste Bank
ATX
DJ Euro Stoxx Bank Index
1)
2)
3)
4)
Od IPO 12/972)
254,6 %
86,3 %
–4)
Od SPO 09/20003)
234,5 %
108,1 %
–18,0 %
Od SPO 07/20023)
125,5 %
99,3 %
14,7 %
Vývoj 2004
60,5 %
57,4 %
10,9 %
na bázi uzavíracích kurzů ke konci roku 2004
Initial Public Offering – primární emise
Secondary Public Offering – navýšení kapitálu
srovnání od IPO není možné z důvodu začlenění Erste Bank do indexu teprve od 16. ledna 1998
Akcie Erste Bank jsou zahrnuty v následujících indexech
> ATX – Austrian Traded Index
> ATX Prime
> PX 50
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
> PX-D
> DJ Euro Stoxx Bank Index
> MSCI Standard Index Austria
> MSCI All World
> FTSE Eurofirst 300 Index
> FTSE All World
3
AKCIE ERSTE BANK
Klíčové informace o akcii Erste Bank
v roce 2004
v EUR
2004
Zisk na akcii
2,28
Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio)
17,24
Dividenda na akcii
0,50 1)
Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (Payout Ratio, v %) 22,2 %
Dividendový výnos (v %)
1,3 %
Účetní hodnota na akcii
13,98
Provozní výsledek na akcii
6,19
Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return, v %) 61,74 %
Průměrná celková návratnost pro akcionáře (v %)
21,34 %
Počet akcií v oběhu
241 442 892 2)
Průměrný počet akcií v oběhu
238 576 585
Tržní kapitalizace (v mld. EUR)
9,49
Objem obchodů na burze (v mld. EUR)
6,88 3)
1) návrh pro valnou hromadu
2) včetně akcií Erste Bank držených spořitelnami zapojenými v křížovém garančním systému
3) zdroj: vídeňská burza, jednoduchý výpočet
Kalendář důležitých termínů
6. května 2005
11. května 2005
17. května 2005
19. května 2005
10. srpna 2005*)
8. listopadu 2005*)
zveřejnění výsledků za první čtvrtletí 2005
řádná valná hromada
ex-dividend day
termín výplaty dividendy
zveřejnění výsledků za první pololetí 2005
zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2005
*) předběžný termín
Vztahy k investorům Erste Bank
Erste Bank, Milchgasse 1, A-1010 Vídeň
TELEFON: z Rakouska
05 0100-17693
mezinárodně +43 5 0100-17693
E-MAIL:
[email protected]
FAX:
z Rakouska
05 0100 9-13112
mezinárodně +43 5 0100 9-13112
INTERNET: www.erstebank.com/ir
Vlastnická struktura
61,5 %
Volně obchodovatelné akcie (free float)
45,6 %
z toho: institucionální investoři
7,0 %
z toho: soukromí investoři
7,0 %
z toho: rakouské spořitelny
1,9 %
z toho: zaměstnanci
32,5 %
Soukromá nadace DIE ERSTE (DIE ERSTE Privatstiftung)
6,0 %
Rakouský spolek (Austria Verein)
Analýzy akcie Erste Bank*)
> Bank Austria Creditanstalt
> Citigroup
> Commerzbank
> CSFB
> Deutsche Bank
> Dresdner Kleinwort Wasserstein
> Fox-Pitt, Kelton
> HSBC
> ING
> JP Morgan
> Keefe, Bruyette & Woods
> Komerční banka
> Lehman Brothers
> Merrill Lynch
> Morgan Stanley
> Patria
> Raiffeisen Centrobank
> Sal. Oppenheim
> Société Générale
> UBM UniCredit Banca Mobiliare
> UBS
> WestLB
Gabriele Semmelrock-Werzer
TELEFON: z Rakouska
05 0100-11286
mezinárodně +43 5 0100-11286
E-MAIL:
[email protected]
Monika Peraus
TELEFON: z Rakouska
05 0100-11282
mezinárodně +43 5 0100-11282
E-MAIL:
[email protected]
Reuters
Bloomberg
Datastream
ISIN/Identifikační číslo cenného papíru
ADR Cusip
ERST.VI
EBS AV
O:ERS
AT0000652011
296 036 304
*) Tento seznam obsahuje všechny společnosti, které prováděly analýzu akcií Erste Bank a byly
Erste Bank známy v době redakční uzávěrky.
4
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Správa a řízení společnosti (Corporate Governance)
V zájmu zodpovědného vedení společnosti se Erste Bank hlásí
k praktickému uplatňování rakouského kodexu Corporate
Governance. V zájmu dosažení maximální transparentnosti
pro všechny zájmové skupiny Erste Bank již nyní dodržuje
všechny právně závazné normy, stejně jako téměř všechna
doporučení zmíněného kodexu. Corporate Governance
je považována za klíčový prvek podnikové kultury Erste Bank.
Rakouský kodex Corporate Governance
Začátkem října 2002 představila Rakouská pracovní skupina
pro správu a řízení společností rakouský kodex pro Corporate Governance.
Kodex je chápán jako dobrovolná samoregulační iniciativa a přesahuje
zákonné odpovědnosti akciové společnosti. Jeho cílem je podporovat zodpovědné řízení a kontrolu podniků, mající za cíl dlouhodobou tvorbu zisku,
a vymezuje všechna práva a povinnosti všech zájmových skupin – managementu, dozorčí rady, zaměstnanců, akcionářů a ostatní veřejnosti – stejně
jako vztahy mezi nimi. Tento kodex zaručuje vysokou míru transparentnosti
pro všechny zájmové skupiny. Úplné znění tohoto kodexu je k dispozici
na adrese www.corporate-governance.at.
Erste Bank se jasně hlásí
ke Corporate Governance
Erste Bank splňuje všechny právní předpisy a všechna doporučená
pravidla rakouského kodexu Corporate Governance. Podrobná vysvětlení
k dodržování specifických částí kodexu Corporate Governance jsou k dispozici na webové stránce společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (www.erstebank.com/ir).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
V rámci veřejných emisí akcií v letech 1997 a 2000 nabídla Erste
Bank svým zaměstnancům možnost získat akcie Erste Bank za zvýhodněných
podmínek, a podílet se tak na růstovém potenciálu skupiny Erste Bank
na akciovém trhu. V roce 2002 byl vedle akciového opčního plánu
pro vedoucí pracovníky zaveden nový program majetkové účasti všech
zaměstnanců celé skupiny (Employee Share Ownership Programme – ESOP)
s názvem „Creating Value“. Vysoká poptávka ze strany zaměstnanců posílila
vedení podniku v jeho rozhodnutí v tomto programu pokračovat s cílem zvýšit
ve střednědobém horizontu majetkovou účast zaměstnanců v Erste Bank
ze současných téměř 2 % na přibližně 5 %. Účast zaměstnanců je podstatnou
součástí podnikové kultury Erste Bank. To se ukazuje v rozsáhlých, pravidelně
prováděných průzkumech mínění zaměstnanců, jejichž výsledky analyzují
externí poradci. Tyto výsledky jsou pak zohledňovány při rozhodování
managementu. Zatím poslední průzkum byl proveden v první polovině roku
2003. V dceřiných společnostech ve střední Evropě jsou prováděny obdobné
průzkumy mínění zaměstnanců.
Vysoký respekt Erste Bank vůči zaměstnancům je vyjádřen v Zaměstnanecké chartě podepsané na počátku roku 2004. Charta dokumentuje
zaměstnanecky vstřícný systém hodnot, jakož i cíle managementu a zaměstnanců. Charta navíc klade důraz na společnou produktivitu s cílem udržet
krok s měnícími se tržními podmínkami.
Ochrana práv všech akcionářů je považována za nejvyšší pravidlo
při vedení společnosti. Tomu odpovídá i vytvoření přehledné kapitálové struktury tvořené pouze kmenovými akciemi. Jelikož management společnosti sleduje jak v obchodní politice, tak i v přístupu k akcionářům strategii zaměřující
se na soukromé investory, bylo v minulém roce provedeno rozdělení akcií
Erste Bank v poměru 1:4, což zvýšilo jejich dostupnost a obchodovatelnost.
Potřeba akcionářů vést přímý dialog s vrcholovým vedením je uspokojována cestou internetových chatů, které se pravidelně konají již od roku
2000. Investoři při nich mají možnost se z první ruky informovat o aktuálním
vývoji v Erste Bank.
Práva a povinnosti zaměstnanců a jejich chování ve styku s klienty
(„Kodex chování“) jsou přesně určeny v obsáhlých a detailních pracovních
předpisech. Platná verze těchto závazných pravidel je dostupná na intranetu
Erste Bank.
5
Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny
Erste Bank 2004
Konsolidovaná účetní závěrka Erste Bank je sestavena podle
Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS – International
Financial Reporting Standards), dříve Mezinárodní účetní standardy (IAS–
International Accounting Standards).
Vývoj provozního výsledku a čistého zisku po menšinových
podílech (v mil. EUR)
1 495,0
(+9,1 %)
1 370,1
(+19,0 %)
1 151,2
(+61,7 %)
Shrnutí konsolidovaných výsledků skupiny
Při posuzování míry změn údajů je třeba vzít v úvahu fakt, že Postabanka, jejíž akvizice se uskutečnila v prosinci roku 2003, je poprvé
zahrnuta do výkazu zisků a ztrát v roce 2004 (v rozvaze byla zahrnuta již
k 31. 12. 2003).
V rámci realizace strategie spořitelen došlo i v roce 2004 – stejně
jako v uplynulých letech – k převodu vlastnictví několika poboček Erste Bank
místním spořitelnám v příslušných spolkových zemích. V roce 2004 se tak
uskutečnil převod poboček ve městech Korneuburg, Krems, Kufstein a Kitzbühel.
Dopad převodů na celková aktiva i výkaz zisků a ztrát byl zanedbatelný.
Ve všech případech bylo vypořádání těchto transakcí provedeno
platbou v hotovosti a ne poskytnutím majetkových podílů.
Vývoj provozních výnosů a všeobecných administrativních
nákladů (v mil. EUR)
2 592,9
(+5,4 %)
2 460,8
(+1,2 %)
2 432,0
(+67,2 %)
2 166,1
(+46,9 %)
4 087,9
(+6,7 %)
3 830,9
(+6,9 %)
3 583,1
(+65,4 %)
1 454,3
(+45,3 %)
1 474,8
711,8
(+50,2 %)
544,5
(+54,1 %)
473,8
2000
255,2
(+14,3 %)
223,3
(+16,4 %)
191,8
2001
provozní výsledek
353,3
(+38,4 %)
2002
2003
2004
čistý zisk po menšinových podílech
Společnosti Erste Bank se i v roce 2004 podařilo dosáhnout
působivých finančních výsledků. Čistý zisk po menšinových podílech
se zvýšil o 54,1 % na 544,5 mil. EUR, návratnost kapitálu (ROE) činila v roce
2004 téměř 18 % (oproti 13,7 % v předchozím roce).
Celkové provozní výnosy vzrostly o 6,7 % na 4 087,9 mil. EUR
(mimořádný nárůst zaznamenal čisté příjmy z poplatků a provizí, a to
o 14,5 % na 1 141,2 mil. EUR), zatímco všeobecné administrativní náklady
zaznamenaly nárůst o pouhých 5,4 % na 2 592,9 mil. EUR. Tento vývoj vedl
ke zvýšení provozního výsledku o 9,1 % na 1 495 mil. EUR. Poměr nákladů
k výnosům (všeobecné administrativní náklady v procentech provozních
výnosů) se v roce 2004 zlepšil na 63,4 % (rok 2003: 64,2 %). Výše tvorby
rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se oproti minulému
roku nezměnila.
Výrazné zlepšení z –202,1 mil. EUR na –27,7 mil. EUR zaznamenal
ostatní provozní výsledek, a to především díky eliminaci lineární amortizace
goodwillu (díky zahájení aplikace IFRS 3) a vyšším ziskům z přecenění
cenných papírů.
1 001,0
2000
provozní výnosy
6
2001
2002
2003
2004
všeobecné administrativní náklady
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Vývoj zisku
Čistý úrokový výnos
Provozní výnosy
Navzdory nepříznivým tržním podmínkám se čistý úrokový výnos
(úroky v užším slova smyslu, úrokům odpovídající výnosy a náklady, jakož
i výnosy ze strategických majetkových účastí včetně dceřiných a přidružených
společností) zvýšil o 4,2 % na 2 695,5 mil. EUR.
Čistá úroková marže (tj. čistý úrokový výnos jako procento
průměrných úročených aktiv, což jsou celková aktiva po odečtení pokladní
hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) se snížila ze 2,30 %
v předchozím roce na 2,21 %.
Zatímco v Rakousku zaznamenala čistá úroková marže na základě
pokračujícího tlaku na marže pokles z 1,9 % v roce 2003 na zhruba 1,8 %,
čisté úrokové marže dceřiných společností ve střední Evropě s rozpětím 3,5 %
až 4,5 % byly i nadále podstatně vyšší. Ve střední Evropě je při meziročním srovnání nutno zohlednit, že čistý úrokový výnos Slovenskej sporiteľni v roce 2003
obsahuje jednorázový výnos z přecenění slovenské stavební spořitelny ve výši
36 mil. EUR. Po očištění o tento jednorázový efekt se čistá úroková marže
středoevropských dceřiných společností v roce 2004 téměř nezměnila.
Celkové provozní výnosy (tj. čistý úrokový výnos, čisté příjmy
z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výsledek z pojišťovací
činnosti) vzrostly, jak již bylo zmíněno, o 6,7 % na 4 087,9 mil. EUR.
Po očištění o vliv zahrnutí Postabanky do konsolidace činilo zvýšení 3,1 %.
Nadprůměrný nárůst byl zaznamenán u čistých příjmů z poplatků a provizí.
Struktura provozních výnosů (v mil. EUR)
34,8
32,9
8,4
167,4
944,3
214,6
996,6
216,5
1 141,1
2 695,5
2 586,8
2 463,0
152,6
574,6
127,4
423,4
1 438,9
924,0
Čisté příjmy z poplatků a provizí
2000
2001
2002
čistý úrokový výnos
čistý zisk z obchodních operací
2003
Čisté příjmy z poplatků a provizí se výrazně zvýšily o 14,5 %
z 996,6 mil. EUR na 1 141,1 mil. EUR.
Mimořádný nárůst byl zaznamenán jak ve střední Evropě, tak i v Rakousku, a to především v oblastech obchodování s cennými papíry, platebního styku
a leasingu, zatímco poplatky z obchodování s cizími měnami poklesly.
2004
čisté příjmy z poplatků a provizí
výsledek z pojišťovací činnosti
Struktura a vývoj provozních výnosů (v mil. EUR)
3 583,1
(+65,4 %)
0,9 %
0,2 %
2 166,1
(+46,9 %)
4 087,9
(+6,7 %)
3 830,9
(+6,9 %)
4,7 %
26,4 %
0,9 %
5,6 %
26,0 %
5,3 %
27,9 %
Struktura a vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí
(v mil. EUR)
1 141,1
(+14,5 %)
67,5 %
68,7 %
8,6 %
28,7 %
5%
574,6
(+35,7 %)
66,4 %
4%
423,4
5%
2001
39 %
39 %
36 %
62,7 %
2000
5%
6%
7,0 %
26,6 %
1 474,8
996,6
(+5,5 %)
944,3
(+64,3 %)
65,9 %
2002
čistý úrokový výnos
čistý zisk z obchodních operací
2003
20 %
18 %
14 %
25 %
25 %
27 %
2001
obchody s cennými papíry
platební styk
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
16 %
27 %
19 %
čisté příjmy z poplatků a provizí
výsledek z pojišťovací činnosti
2000
16 %
13 %
24 %
13 %
16 %
42 %
2004
16 %
30 %
2002
2003
stavební spoření a ostatní obchody
pojišťovací činnost
2004
úvěrové obchody
7
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Struktura všeobecných administrativních nákladů (v mil. EUR)
Čistý zisk z obchodních operací
2 592,9
2 460,8
2 432,0
Čistý zisk z obchodních operací se podařilo s 216,5 mil. EUR udržet
nad velmi dobrým výsledkem předchozího roku ve výši 214,6 mil. EUR. Vedle
Erste Bank Rakousko k tomuto pozitivnímu vývoji přispěly především Erste
Bank Maďarsko a Slovenská sporiteľňa.
340,3
296,2
346,6
762,6
691,9
1 373,2
1 422,3
772,2
1 454,3
187,1
510,2
1 001,0
1 480,4
115,6
323,6
Výsledek z pojišťovací činnosti
757,0
561,8
Také výsledek z pojišťovací činnosti se v roce 2004 vyvíjel velmi
pozitivně. Výborný výsledek z předchozího roku se podařilo zvýšit o 5,7 %
na 34,8 mil. EUR. Velmi dobře se dařilo jak společnosti s Versicherung, která
zaujímá vedoucí pozici na rakouském trhu, tak i místním společnostem
v České a Slovenské republice. Zisk z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS
získaný v prvním čtvrtletí roku 2004 (zhruba 88 mil. EUR před zdaněním
a menšinovými podíly) není obsažen v této položce, nýbrž v ostatním provozním výsledku.
Následující graf ukazuje vývoj čisté úrokové marže (čistý úrokový
výnos jako procento průměrných úročených aktiv) a vývoj provozní marže
(provozní výnosy jako procento průměrných celkových aktiv).
2000
2001
personální náklady
2,00
3,16 %
3,02 %
2,30 %
2,30 %
2,05 %
ostatní administrativní náklady
Struktura a vývoj všeobecných administrativních nákladů
(v mil. EUR)
2 592,9
(+5,4 %)
2 460,8
(+1,2 %)
2 432,0
(+67,2 %)
2,98 %
13 %
35 %
1 001,0
13 %
12 %
14 %
32 %
28 %
56 %
58 %
30 %
57 %
12 %
32 %
2,68 %
2,39 %
2004
1 454,3
(+45,3 %)
3,50
2,50
2003
odpisy a amortizace majetku
Čistá úroková marže a provozní marže
3,00
2002
52 %
2,21 %
56 %
1,68 %
1,50
1,00
2000
0,50
0
%
2000
provozní marže
2001
2002
2003
2004
2002
2003
2004
ostatní administrativní náklady
odpisy a amortizace majetku
čistá úroková marže
Všeobecné administrativní náklady
Všeobecné administrativní náklady (tj. personální náklady, ostatní
administrativní náklady, odpisy a amortizace hmotného a nehmotného
majetku) vzrostly v roce 2004 o 5,4 % ze 2 460,8 mil. EUR na 2 592,9 mil. EUR.
Po očištění o vliv zahrnutí Postabanky do konsolidace činilo zvýšení 2,0 %.
8
2001
personální náklady
Personální náklady vzrostly o 4,1 % na 1 480,4 mil. EUR. Zvýšení
způsobené především růstem mezd daným kolektivní smlouvou a vyššími
náklady na mzdy v závislosti na výkonu převážilo úspory nákladů vyplývající
ze značného poklesu počtu zaměstnanců.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Počet zaměstnanců (stav ke konci roku, přepočtený na plné úvazky):
Počet zaměstnanců
Rakousko
z toho spořitelny křížového
garančního systému
Zahraničí
z toho skupina České spořitelny
z toho skupina Slovenskej sporiteľni
z toho ostatní dceřiné společnosti
ve střední Evropě
Celkem
Stav
Stav
k 31.12.2004 k 31.12.2003
14 629
14 974
6 789
21 233
11 639
5 083
6 931
22 856
12 420
5 283
3 876
35 862
4 608*)
37 830
*) Na základě nové metodiky výpočtu se celkový počet zaměstnanců Erste Bank Maďarsko a
Postabanky k 31. prosinci 2003 změnil.
Dalších 66 zaměstnanců (v předchozím roce: 72 zaměstnanců) pracovalo koncem roku 2004 v nebankovních dceřiných společnostech skupiny
(především v oborech hoteliérství a služeb pro trávení volného času).
Ostatní administrativní náklady vzrostly o 11,6 % na 772,2 mil. EUR.
Nárůst nákladů byl způsoben nejen zahrnutím Postabanky do konsolidace,
ale také zvýšením daně z přidané hodnoty v některých středoevropských
zemích, rozšířením skupinových činností a zvýšením nákladů na poradenské
služby.
Odpisy a amortizace majetku poklesly o 1,8 % na 340,3 mil. EUR,
především díky restriktivnímu přístupu k investicím do informačních technologií.
Provozní výsledek jako rozdíl provozních výnosů a všeobecných
administrativních nákladů vzrostl v roce 2004 v porovnání s předešlým rokem
o 9,1 % na 1 495,0 mil. EUR (po očištění o zahrnutí Postabanky do konsolidace o 5,1 %).
Ostatní provozní výsledek
Položka ostatní provozní výsledek obsahuje především výnosy
z cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování, výnosy z přecenění
a prodeje majetkových účastí, výnosy z prodeje finančních aktiv, rezervy
a opravné položky nevztahující se k úvěrovým obchodům, platby pojištění
vkladů ve středoevropských dceřiných společnostech a ostatní náklady
a výnosy.
Záporné saldo se výrazně zlepšilo z –202,1 mil. EUR v předchozím
roce na –27,7 mil. EUR v roce 2004. Hlavními důvody byly eliminace lineární
amortizace goodwillu na základě aplikace IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (nákladová položka, která v roce 2003 činila 81,2 mil. EUR) a výrazně vyšší čistý
zisk z přecenění cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování.
Tato položka byla v roce 2004 dále ovlivněna několika faktory, které
se navzájem více méně vyrovnávají a nemají tudíž významný dopad na celkový výsledek:
> V prvním čtvrtletí roku 2004 došlo k prodeji neživotní části Pojišťovny ČS
se ziskem ve výši zhruba 88 mil. EUR (před zdaněním a menšinovými podíly) a koncem roku 2004 k ohodnocení podílu ve společnosti Investkredit
AG na hodnotu zhruba 67 mil. EUR v souvislosti s plánovaným prodejem.
Tyto dva výnosy byly vykompenzovány mimořádnými odpisy goodwillu
z akvizic spořitelen ve výši zhruba 80 mil. EUR a jednorázovými náklady
na rezervy pro nevyužitý software, na rizika soudních sporů a na výsledky
z přecenění v souvislosti s projekty v oblasti nemovitostí a oblasti movitého
majetku.
> V České republice došlo na základě legislativních změn od počátku roku
2004 k výraznému zvýšení příspěvků do fondu pojištění vkladů, které jsou
rovněž vykazovány v této položce.
> Přesný rozpis této položky se nachází v příloze účetní závěrky.
Výsledný zisk před zdaněním oproti předchozímu roku vzrostl
o 39,3 % na 1 061,1 mil. EUR.
Daňová situace
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám jsou saldem
tvorby a rozpouštění rezerv a opravných položek k pohledávkám včetně
odpisů úvěrů a pohledávek a výnosů z již odepsaných úvěrů a pohledávek.
V této položce nejsou obsaženy změny opravných položek na pohledávky
z úroků, které jsou započítány v položce čistý úrokový výnos. Tvorba
a rozpouštění ostatních rezerv a opravných položek, které se netýkají úvěrů
a pohledávek, jsou obsaženy v položce ostatní provozní výsledek.
Potřeba tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám
zůstala s hodnotou 406,2 mil. EUR oproti předchozímu roku podle očekávání
nezměněna.
Podrobné informace o řízení rizik a rizikových situací se nacházejí
v příloze účetní závěrky.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Erste Bank a některé největší rakouské dceřiné společnosti
(především Bausparkasse der österreichischen Sparkassen, Immorent,
ERSTE-SPARINVEST KAG a Salzburger Sparkasse) tvoří pro daňové účely jedinou daňovou jednotku.
V roce 2004 tato daňová jednotka nepodléhala povinnosti úhrady
splatné daně z příjmů pro rakouské právnické osoby díky odloženým
daňovým ztrátám a vysokému podílu příjmů osvobozených od daně. Částky,
uvedené v položce daně z příjmů, se proto týkají především daní z příjmů
splatných v jiných zemích, odložených daňových pohledávek a závazků vykazovaných podle požadavků IFRS, daňových plateb menších rakouských
dceřiných společností a různých spořitelen patřících ke křížovému
garančnímu systému.
9
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Efektivní daňová sazba v roce 2004 činila 25,8 % (v roce 2003:
29,4 %). Již v prvním čtvrtletí 2004 byl přitom proveden odpis daňových
pohledávek ve výši 20 mil. EUR v důsledku snížení rakouské daňové sazby
ze 34 % na 25 % s platností od 1. ledna 2005. Veškeré odložené daňové pohledávky a závazky v Rakousku ke konci roku 2004 byly ohodnoceny novou
sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 25 %.
Čistý zisk po menšinových podílech
Zisk před zdaněním vzrostl o 39,3 % na 1 061,1 mil. EUR.
Po odečtení daní z příjmů a menšinových podílů činil čistý zisk
po menšinových podílech 544,5 mil. EUR, což představuje 54,1% nárůst
oproti předchozímu roku.
Návratnost kapitálu (Return on Equity – ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech vzrostla v roce 2004 oproti předchozímu roku
z 13,7 % na téměř 18 % (cash-ROE v roce 2003 po eliminaci lineární amortizace goodwillu činilo 16,6 %).
Zisk na akcii se oproti předchozímu roku zvýšil z 1,49 EUR
(po zohlednění rozdělení akcií) na 2,28 EUR (po eliminaci lineární amortizace
goodwillu činil v roce 2003 zisk na akcii 1,83 EUR).
Pro rok 2004 hodlá představenstvo navrhnout dividendu ve výši
0,50 EUR na akcii, což představuje zvýšení o 33,3 % oproti předchozímu roku
(1,50 EUR za akcii, tj. 0,375 EUR po zohlednění rozdělení akcií v roce 2004).
Vývoj rozvahy
Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla v roce 2004
o 8,6 % na 139,7 mld. EUR.
Na straně aktiv se přitom podařilo zvýšit objem pohledávek za klienty o 7,3 % na 72,7 mld. EUR. Tento nárůst byl zaznamenán především
v klíčových obchodních oblastech (retailové úvěry a financování bytové
výstavby).
U rezerv a opravných položek byla tvorba nových rezerv v roce 2004
vykompenzovaná rozpouštěním a použitím rezerv, takže se jejich celkový
objem téměř nezměnil.
Informace o cílech a metodách řízení rizik a informace týkající
se cenových rizik, rizik nesplácení a likvidity se nacházejí v příloze účetní
závěrky.
Nejsilnější nárůst o 23,9 % na 9,1 mld. EUR zaznamenaly cenné
papíry na prodej, přičemž k největšímu zvýšení došlo u kótovaných cenných
papírů s pevným výnosem.
Finanční investice vzrostly o 9,1 % na 28,9 mld. EUR především díky
rozšíření portfolia cenných papírů s pevným výnosem držených do splatnosti
jako vlastní investice banky a kapitálových investic pojišťoven zahrnutých
do konsolidované účetní závěrky.
Struktura a vývoj aktiv (v mil. EUR)
Návratnost kapitálu (ROE, v %)
18,0 %
18,0
17,0
71 196
16,0
15,0
53 %
53 %
13 %
10 %
46 %
44 %
14,0
13,7 %
13,0
12,0
%
52 %
8%
24 %
6%
23 %
6%
31 %
7%
30 %
7%
27 %
86 033
(+20,8 %)
139 682
(+8,6 %)
128 575
(+6,1 %)
121 222
(+40,9 %)
12,3 %
12,4 %
12,7 %
2000
2001
2002
27 %
2003
22 %
11 %
2004
2000
Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio, v %)
2001
2002
pohledávky za bankami
finanční investice a ostatní cenné papíry
2003
2004
pohledávky za klienty
ostatní aktiva
70,0
68,0
67,9 %
67,1 %
67,9 %
66,0
64,2 %
64,0
63,4 %
62,0
60,0
%
10
2000
2001
2002
2003
2004
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Struktura a vývoj portfolia cenných papírů (v mil. EUR)
33 794
(+7,4 %)
31 472
(+20,8 %)
26 048
(+36,3 %)
16 706
19 110
(+25,4 %)
15 238
21 239
19 872
Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům o 5,2 % na 68,2 mld. EUR,
přičemž u spořících vkladů došlo k nárůstu o 1,7 % na 38,0 mld. EUR.
Stejně jako v předchozích letech došlo i v roce 2004 k silnému
zvýšení objemu emitovaných dluhopisů. Celková hodnota emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu vzrostla o 11,9 % na 22,9 mld. EUR.
Struktura a vývoj pasiv (v mil. EUR)
13 406
8 417
9 141
7 379
6 736
3 932
13 %
4 221
2 792
86 033
(+20,8 %)
3 414
2 606
71 196
2000
2001
2002
cenné papíry k obchodování
cenné papíry držené do splatnosti
14 %
14 %
2 912
2 889
139 682
(+8,6 %)
128 575
(+6,1 %)
121 222
(+40,9 %)
2003
2004
49 %
9%
15 %
8%
15 %
cenné papíry na prodej
16 %
16 %
14 %
51 %
50 %
22 %
20 %
43 %
41 %
33 %
36 %
21 %
Struktura a vývoj pohledávek za klienty (v mil. EUR)
2000
25 131
21 927
19 837
39 210
(+25,5 %)
72 722
(+7,3 %)
67 766
(+5,2 %)
64 435
(+64,3 %)
41 997
39 839
38 392
2001
2002
závazky k bankám
emitované dluhopisy a podřízený kapitál
2003
2004
závazky ke klientům
vlastní kapitál a ostatní pasiva
Struktura a vývoj rozšířených primárních zdrojů (v mil. EUR)
10 861
31 238
9 236
23 263
78 886
(+58,1 %)
19 333
91 148
(+6,8 %)
85 321
(+8,2 %)
22 935
20 482
17 578
2000
veřejný sektor
6 206
5 086
2 669
2001
2002
korporátní klienti
6 000
2003
5 594
2004
49 882
(+26,0 %)
12 707
39 577
10 736
fyzické osoby a ostatní klienti
68 213
64 839
61 308
37 175
28 841
2000
2001
2002
2003
2004
závazky ke klientům
emitované dluhopisy včetně podřízeného kapitálu
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
11
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Vlastní kapitál společnosti Erste Bank AG (včetně čistého zisku
po menšinových podílech) vzrostl v roce 2004 o 19,9 %, tj. o 557 mil. EUR
na téměř 3,3 mld. EUR. Tento nárůst vyplývá především z růstu čistého zisku
za rok 2004.
Položka menšinové podíly obsahuje také vlastní kapitál těch spořitelen křížového garančního systému, ve kterých je podíl Erste Bank buď malý
nebo žádný, jakož i emise hybridního kapitálu Tier 1. Menšinové podíly
se zvýšily celkem o 8,7 % na 3,1 mld. EUR.
Celkový započitatelný kvalifikovaný kapitál skupiny podle rakouského zákona o bankách (BWG) k 31. 12. 2004 činil 7 286 mil. EUR
(v předchozím roce: 7 009 mil. EUR).
Zákonný minimální kapitálový požadavek k datu účetní závěrky činil
5 594 mil. EUR, což odpovídá ukazateli krytí ve výši zhruba 130 % (téměř
132 % v roce 2003).
Základní kapitál (Tier 1) skupiny Erste Bank podle rakouského
zákona o bankách (BWG) k 31. 12. 2004 činil 4 377 mil. EUR (3 912 mil. EUR
v předchozím roce).
Ukazatel Tier 1 tak k datu účetní závěrky výrazně vzrostl na 6,7 %
oproti hodnotě 6,3 % dosažené v předchozím roce.
Ukazatel solventnosti se s 10,7 % nezměnil a pohybuje se i nadále
výrazně nad zákonem požadovanou minimální hranicí 8 %.
Vývoj ukazatelů solventnosti a kapitálové přiměřenosti Tier 1
skupiny Erste Bank podle rakouského zákona o bankách
60
11,2 %
50
40
30
31 879
60 257
62 188
11,0 %
10,7 %
65 384
10,7 %
10,7 %
37 803
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
20
10
6,7 %
0
mil. EUR
2000
6,2 %
6,3 %
6,3 %
6,7 %
6,5
2001
2002
2003
2004
5,5
%
ukazatel solventnosti
rizikově vážená aktiva
ukazatel Tier 1
Kvalifikovaný kapitál skupiny Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (v mil. EUR)
celkový kvalifikovaný kapitál
z toho Tier 1 a Tier 2
7 286
7 009
6 983
6 970
1 692
6 669
6 657
1 694
1 837
2 593
2 857
2 757
3 800
3 912
5 594
5 315
5 146
4 308
4 044
3 956
1 020
3 555
1 004
4 377
1 707
1 430
3 288
2 952
2 337
2 125
2000
2001
zákonný kapitálový požadavek
12
2002
2003
skutečný přebytek
2004
2000
Tier 1
2001
2002
2003
2004
Tier 2
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK
Výhled na rok 2005 a nedávný vývoj
V lednu 2005 získala Erste Bank zbývající 19,99% podíl ve Slovenskej sporiteľni, čímž se stala jejím výhradním vlastníkem.
V prvním čtvrtletí 2005 prodala Erste Bank svou majetkovou účast
ve společnosti Investkredit AG. V souladu s IFRS byl výsledný mimořádný
výnos zahrnut v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát za rok 2004 podle IFRS.
Od 1. ledna 2005 vstoupila v Rakousku v platnost daňová reforma
přijatá v minulém roce. Pro společnost Erste Bank je relevantní především
snížení sazby daně z příjmů právnických osob ze 34 % na 25 % a zavedení
nových pravidel zdanění skupin. Erste Bank neočekává žádný podstatný vliv
této reformy na čistý zisk za rok 2005, ve střednědobém horizontu by však
mělo dojít k citelnému snížení daňových nákladů.
V roce 2005 Erste Bank očekává i nadále pozitivní vývoj obchodní
činnosti. Stejně jako v minulých letech k tomuto vývoji i nyní výrazně přispějí
středoevropské dceřiné společnosti, zlepšení finančních výsledků se však
očekává také v Rakousku.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Finanční cíl skupiny Erste Bank stanovený pro rok 2005 v podobě
čistého zisku po menšinových podílech ve výši minimálně 600 mil. EUR
zůstává i nadále v platnosti.
V roce 2006 se očekává dosažení čistého zisku po menšinových
podílech ve výši 750 mil. EUR, z čehož vyplývá cílová hodnota návratnosti
kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech minimálně
ve výši 18 % a hodnota poměru nákladů k výnosům maximálně 61 %.
Projekty zaměřené na využití skupinových synergií podpoří dosažení
těchto cílů a v dlouhodobé perspektivě přispějí pozitivně k hospodářským
výsledkům.
13
„Nová architektura skupiny“: program integrace
U příležitosti vstupu na burzu v roce 1997 společnost Erste Bank formulovala čtyři klíčové strategie, jejichž úspěšná dlouhodobá realizace již
přinesla konkrétní výsledky:
Klíčové obchodní činnosti v Rakousku zaznamenaly i přes trvale
složitou situaci na trhu kontinuální zlepšování, přičemž se v roce 2004
poprvé podařilo posílit tržní podíl na úkor konkurence. Spolupráce v sektoru
spořitelen se v mnoha ohledech stala realitou, ať již v rámci společného
vystupování na trhu, ve formě společné nabídky produktů a služeb klientům,
jednotné systémové platformy nebo v podobě křížového garančního systému
rakouských spořitelen. Ve střední Evropě se společnost Erste Bank stala díky
řadě úspěšných akvizic místních bank a jejich následujících transformací
vedoucí retailovou bankou tohoto regionu. Stálý přístup ke službám skupiny,
díky využívání multikanálových distribučních systémů, je pro klienty na všech
trzích již samozřejmostí.
Podstatným faktorem při oceňování akcií společnosti Erste Bank
jsou ale také očekávání spojená s budoucím vývojem banky. Poté, co se Erste
Bank na svém rozšířeném domácím trhu plně etablovala, je pozornost nyní
zaměřena na plné využití stávajícího obchodního potenciálu, a to jednak
využitím synergií v rámci skupiny a také další optimalizací nabídky produktů
a služeb pro klienty skupiny na základě specifických silných stránek
na domácím trhu. Obojí předpokládá další vývoj společnosti Erste Bank
směrem k silněji integrované bankovní skupině.
Za účelem dosažení tohoto cíle byl v roce 2004 zahájen celoskupinový program pod pracovním názvem „Nová architektura skupiny“ (New
Group Architecture – NGA) a jako řídící orgán byl vytvořen řídící výbor skupiny
(Group Steering Committee) složený z členů představenstva společnosti Erste
Bank AG a předsedů představenstev středoevropských dceřiných společností.
Cíle programu
> Plné využití obchodního potenciálu středoevropských rostoucích trhů
ve všech klientských segmentech, jakož i realizace krátkodobě a střednědobě účinných růstových iniciativ na celoskupinové bázi.
> Využití úspor z rozsahu vycházejících z klientské základny čítající 12 milionů
klientů. Tito klienti operují na pěti trzích, které se – ač nyní na různých stupních rozvoje – postupně sbližují. Správný poměr mezi dosažitelnými
běžnými standardy a nutnými místními specifiky bude proto v retailově
orientovaných obchodních útvarech velmi důležitý.
> Využití nákladových synergií v rámci skupiny koncentrací tržní síly, vytvoření
celoskupinové organizace centrálního nákupu a optimalizované řízení poptávky a nákupních standardů.
> Celoskupinové slučování podpůrných služeb, především v oblasti informačních technologií.
14
> Srovnatelnost a transparentnost v rámci zjišťování a přiřazování nákladů
a výnosů, jakož i jednotné metody měření výkonnosti a řízení nákladů
ve skupině jsou důležitým předpokladem všech těchto iniciativ.
Současný stav programu NGA
V roce 2004 bylo pracovní úsilí zaměřeno na 4 hlavní projekty, které byly
součástí balíčku zhruba 15 celoskupinových iniciativ:
> Model výkonnosti skupiny (Group Performance Model)
> Centrální nákup skupiny (Group Procurement)
> Velcí korporátní klienti skupiny (Group Large Corporates)
> Retail 2008 (včetně projektů Strategie platebních karet, Spotřebitelské
financování a Strukturované produkty)
Model výkonnosti skupiny (Group Performance Model – GPM)
Cílem tohoto projektu je sjednocení procesů a kriterií výkonnosti pomocí:
> vypracování jednotných standardů určených ke zjišťování a přiřazování
nákladů a výnosů
> systematizace a stanovení cílových hodnot důležitých indikátorů výkonnosti a nástrojů pro jejich usměrňování
> identifikace potenciálu možných úspor u hlavních funkcí infrastruktury
a podpůrných služeb (např. IT, správa majetku, marketing, atd.)
> preciznějšího hledání dalších výnosových potenciálů na úrovni vývoje produktů, tvorby cen, regionálních obchodních výkonů a společných marketingových iniciativ
> odpovídajícího přizpůsobení nástrojů MIS*
* Manažerský informační systém (Management Information System)
Centrální nákup skupiny (Group Procurement)
Cílem projektu byla stanovena 10% úspora ovlivnitelných nákladů.
Po počáteční analýze bylo identifikováno téměř 80 mil. EUR jako potenciál
k redukci nákladů, která odstartuje v letech 2005/2006 a jejíž účinek se projeví v časovém období do roku 2008.
Z celkových možných úspor se 75 % týká výdajů v hotovosti za nakoupené zboží a služby, které přímo vstupují do výkazu zisků a ztrát skupiny, 25 %
se týká investic, kde se účinek projeví redukcí odpisů.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
„NOVÁ ARCHITEKTURA SKUPINY“: PROGRAM INTEGRACE
Stanovené cíle:
> celoskupinové sloučení informací týkajících se ostatních administrativních
nákladů a investic
> centralizace požadavků při nákupu v rámci celé skupiny
> identifikace potenciálních úspor dosažitelných zlepšením řízení poptávky
a sjednocením standardů
> vytvoření samostatné organizace pro centrální nákup skupiny s jednotnými
procesy nákupu (Lead Buyer Structure)
Velcí korporátní klienti skupiny (Group Large Corporates)
Obchody v segmentu velkých korporátních klientů představují
jak v Rakousku, tak ve střední Evropě důležité aktivity, které se rovněž
podílejí na zlepšování úrovně výkonnosti v rámci klíčových obchodů s malými
a středními podniky (SME).
Cílová skupina zahrnuje zhruba 650 podnikových klientů s ročním
obratem vyšším než 175 mil. EUR a s obchodními aktivitami na jednom nebo
více klíčových trzích skupiny Erste Bank. Tři sta podniků z této skupiny udržuje obchodní vztahy se společností Erste Bank.
Stanovené cíle:
> vývoj komplexní nabídky služeb pro tuto cílovou skupinu založené na specifických silných stránkách Erste Bank v příslušném regionu
> zlepšení návratnosti kapitálu (ROE) dosažené v tomto segmentu
ze současných 9 % na trvale dosažitelnou úroveň ve výši minimálně 15 %
Ke klíčovým prvkům tohoto obchodního modelu patří zlepšení nabídky produktů, lepší propojení s útvary Treasury, Kapitálové trhy a investiční
bankovnictví a závazná alokace kapitálu podporovaná aktivním řízením portfolií. Za tímto účelem byl prvního ledna 2005 zřízen celoskupinový obchodní
útvar s plnou zodpovědností za hospodářský výsledek v tomto segmentu.
Retail 2008
Retail 2008 je v podstatě zastřešující název pro celý balíček iniciativ, jejichž cílem je implementace veškerých zkušeností skupiny do klíčové
oblasti retailu. Strategickou řídící pozici zaujímá v tomto programu tzv. retailový výbor skupiny (Group Retail Board), který je tvořen vedoucími pracovníky
retailového bankovnictví středoevropských bank.
Hlavním záměrem je prosazení trvalého uplatňování tzv. nejlepších
zkušeností (best practices) prostřednictvím neustálé výměny znalostí uvnitř
skupiny, jakož i rozpoznání společných prvků ale i rozdílů týkajících se jednotlivých trhů a další postupný vývoj těchto společných charakteristik.
Částí programu je též vypracování celoskupinových iniciativ
týkajících se obchodu a produktů, jako např. v oblasti strukturovaných investičních produktů, vypracování celoskupinové strategie v oblasti karet a celoskupinové strategie spotřebitelského úvěrování jako doplňku k tradičnímu
obchodu se soukromými klienty. Tímto způsobem mají být jednak osloveni
stávající klienti, ale také získány nové skupiny klientů a další výnosové potenciály na příští 1 až 3 roky.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Další projekty
Náklady na infrastrukturu informačních technologií tvoří se zhruba
430 mil. EUR (2004) – včetně spořitelen – největší část nákladů skupiny
a jsou tím pádem také přirozeným výchozím bodem při hledání potenciálů
v oblasti možných úspor a skupinových synergií. V roce 2005 bude proto této
oblasti věnována obzvláštní pozornost:
> V rámci projektu Model výkonnosti skupiny (GPM) bude provedena hloubková analýza veškerých nákladů v oblasti informačních technologií s cílem
interního a externího benchmarkingu procesů a systémů, identifikace
potenciálů v oblasti úspor a synergií a přípravy příslušných realizačních
projektů.
Ve třech oblastech byly již přijaty konkrétní projekty:
> Decentralizované nasazení počítačů (tzn. počítače a kancelářská technika),
> Core SAP
> Útvary vývoje IT
Decentralizované nasazení počítačů:
Cílem tohoto projektu je přinést v průběhu tří let úspory prostřednictvím slučování nákupu, celoskupinové standardizace hardwarových a softwarových komponent, centralizace servisních funkcí (např. Helpdesk) a optimalizovaného řízení poptávky.
Za tímto účelem budou příslušné funkce v oblasti nákupu a servisu
celoskupinově sloučeny a jednotně řízeny.
Core SAP
V roce 2004 provedená studie proveditelnosti (feasibility study)
ukázala významné potenciály pro úsporu nákladů spočívající v sjednocení
a celoskupinové konsolidaci stávajících SAP kompetenčních center
a vývojových aktivit. Implementace harmonizačních opatření bude zahájena
v roce 2005 formou podprojektů.
Útvary vývoje IT
Také útvary vývoje IT v jednotlivých zemích budou sloučeny pod jednotné celoskupinové řízení s cílem dosáhnout v průběhu příštích tří let podstatné redukce nákladů (doposud nekvantifikováno) a optimalizovaného
využití kapacit, jakož i zlepšit celoskupinovou interní výměnu know-how.
Střednědobým cílem programu Nová architektura skupiny je postupné vypracování lépe integrované skupinové architektury nejen v rámci
obchodních modelů jednotlivých obchodních segmentů, ale i z hlediska
řídících a kontrolních struktur. Posílení a rozšíření skupinových funkcí spolu
se zachováním podnikatelské svobody a odpovědnosti managementu jednotlivých bank za jejich místní trhy jsou při tom základními cíli.
15
Výsledky podle segmentů
RAKOUSKO
STŘEDNÍ EVROPA
Spořitelny
Retail a nemovitosti
Velcí korporátní klienti
Obchodování na finančních trzích
a investiční bankovnictví
Strana 17
Česká spořitelna
Slovenská sporiteľňa
Erste Bank Maďarsko
Erste Bank Chorvatsko
Strana 33
Strana 19
Strana 27
Strana 30
Strana 35
Strana 36
Strana 37
MEZINÁRODNÍ OBCHOD
Strana 39
PODNIKOVÉ CENTRUM
Strana 41
V rámci zohlednění rozdílné dynamiky jednotlivých geografických
trhů je nyní segmentace v první řadě založena na regionech, kterými jsou
Rakousko, Střední Evropa a Mezinárodní obchod. Segment Podnikové centrum podporuje prostřednictvím svých služeb a podpůrných funkcí prosazování strategie na úrovni skupiny Erste Bank v oblastech marketingu, organizace a informačních technologií.
Oblast Rakousko se dále dělí na čtyři obchodní segmenty:
Spořitelny, Retail a nemovitosti, Velké korporátní klienty a Obchodování
na finančních trzích a investiční bankovnictví. Segment Retail a nemovitosti
přitom nyní zahrnuje také ty spořitelny, ve kterých má Erste Bank majoritní
podíl (Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg-BruckNeusiedl). Spořitelny, které jsou konsolidovány na základě zapojení do křížového garančního systému nebo ve kterých má Erste Bank pouze menšinový
nebo žádný podíl, jsou zahrnuty v segmentu Spořitelny.
V oblasti Střední Evropa jsou samostatně vykazovány všechny hlavní
dceřiné společnosti na rozšířeném domácím trhu Erste Bank. Výsledky roku
2004 maďarské společnosti Postabank, jejíž akvizice proběhla koncem roku
2003, jsou po úspěšné integraci zahrnuty ve výsledcích Erste Bank
Maďarsko.
V obchodním roce 2004 zůstala struktura vykazování výsledků podle
segmentů skupiny Erste Bank nezměněna. Tato struktura se řídí podle
současného organizačního uspořádání a podporuje transparentní znázornění
jednotlivých regionů uvnitř skupiny Erste Bank.
Obchodní výsledky podle segmentů a geografických trhů jsou uvedeny v bodě 38 přílohy ke konsolidované účetní závěrce.
Finanční výsledky na první pohled*)
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům
(Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Rakousko
487,8
409,4
215,7
168,7
65,2
67,1
12,5
10,9
Střední Evropa
473,2
312,6
322,1
189,7
61,2
61,0
37,4
31,1
Mezinárodní
obchod
120,4
94,1
93,6
70,1
19,1
20,2
23,1
18,3
Podnikové
centrum
– 20,3
– 54,5
– 86,9
– 75,3
–
–
–
–
Celkem
1 061,1
761,6
544,5
353,3
63,4
64,2
18,0
13,7
*) V roce 2003 byla jednotlivým segemtům alokována rovněž příslušná lineární amortizace goodwillu.
16
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Rakousko
Spořitelny
Hlavní události roku 2004
Segment Spořitelny zahrnuje v současné době 47 rakouských
spořitelen, které jsou konsolidovány v důsledku jejich zapojení
do křížového garančního systému a ve kterých má Erste Bank
menšinový nebo žádný podíl. Spořitelny, ve kterých má Erste
Bank majoritní podíl (Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg-Bruck Neusiedl) jsou zařazeny do segmentu Retail a nemovitosti.
> V roce 2004 se společnosti Erste Bank a skupině spořitelen opět podařilo
posílit své tržní podíly v Rakousku. Celkový podíl na trhu tak vzrostl
na 27 %, podíl v segmentu velkých klientských účtů se zvýšil na 21,6 %.
> Rovněž se v tomto roce prohloubila strategická, na ziskovost orientovaná
dělba práce v rámci skupiny spořitelen. Cílem je zamezit vzájemnému
překrývání aktivit společnosti Erste Bank a spořitelen, popř. paralelnímu
působení na místním trhu. Zjednodušování pobočkové sítě pokračovalo
i v roce 2004. V tomto roce převedla Erste Bank své pobočky Kitzbühel
a Kufstein místním spořitelnám v Tyrolsku a pobočky Korneuburg a Krems
spořitelnám v Dolním Rakousku. Dále Erste Bank prodala společnosti
Dornbirner Sparkasse Bank AG svůj majetkový podíl ve společnosti Sparkasse Bregenz ve výši 43,7 %. Vypořádání těchto transakcí bylo provedeno
platbou v hotovosti. Erste Bank tak v průběhu několika minulých let
úspěšně převedla již více než 100 poboček regionálním spořitelnám.
> Na základě jednotných standardizovaných procesů, umožněných
vytvořením společné IT platformy Erste Bank a spořitelen, byly dále
rozvíjeny a používány jednotné standardy řízení, jakož i dále rozšiřován
elektronický informační systém managementu Erste Bank pracující
s využitím internetové sítě. Tento inovativní on-line systém představuje
důležitou základnu pro zvýšenou koncentraci na podniková srovnání mezi
spořitelnami a srovnání jednotlivých skupin spořitelen dle velikosti.
> Díky patřičným strukturám na úrovni rozhodování a řízení se podařilo
úspěšně realizovat důsledné řízení nákladů. K výraznému snížení došlo
u organizačních a IT projektů, a to jak u vývojových nákladů na projekty, tak
u provozních nákladů.
> V rámci Dne rakouských spořitelen 2004 v Praze bylo nejlepším
spořitelnám poprvé uděleno vyznamenání udělované společností Erste
Bank, tzv. „Sparkassen Award“. Celkovým vítězem této podnikové ceny
se stala spořitelna Feldkirch ve spolkové zemi Vorarlberg. Toto vyznamenání je udělováno jako doplněk k již existujícím soutěžím týkajícím
se distribuce produktů.
> V roce 2004 byl kladen obzvláštní důraz na aktivity v rámci CRM (Customer
Relations Management). Zaměstnanci úseku distribuce byli při své stěžejní
prodejní a marketingové činnosti podporováni centrálními aktivitami
založenými na nástrojích IT. Úspěšnost těchto tržních aktivit byla potvrzena
odpovídajícími prodejními úspěchy.
> Středoevropská strategie společnosti Erste Bank má pozitivní dopad
na klientelu celé skupiny spořitelen. Klientům skupiny jsou k dispozici
tzv. rakouské přepážky v příslušných středoevropských dceřiných společnostech Erste Bank v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Chorvatsku a ve Slovinsku. Naproti tomu v Rakousku je klientům z výše uvedených zemí k dispozici tzv. středoevropská přepážka.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
189,1
8,7
67,5
2003
151,3
3,1
68,8
3,6
1,6
Zisk po zdanění a menšinových podílech vzrostl z 3,1 mil. EUR
na 8,7 mil. EUR. Tvorbu rezerv a opravných položek se podařilo v meziročním
srovnání výrazně snížit na 184,5 mil. EUR. Díky důslednému řízení nákladů –
nejen přímo ve spořitelnách křížového garančního systému, ale i v rámci
ostatních útvarů zahrnutých do tohoto segmentu – se všeobecné administrativní náklady snížily na 18,6 mil. EUR, tj. o 2,3 %. Naproti tomu čisté příjmy
z poplatků a provizí a čistý zisk z obchodních operací zaznamenaly pokles.
V případě čistých příjmů z poplatků a provizí je nutné zmínit, že důvodem
jejich vývoje je výhradně změna metodiky účtování bankovních pomocných
služeb – poplatky a provize v klíčových obchodních oblastech vykázaly rovněž
nárůst. Zlepšení ostatního provozního výsledku je zčásti výsledkem zrušení
amortizace goodwillu a lepším výsledkem přecenění portfolia cenných papírů
na prodej. Poměr nákladů k výnosům zaznamenal mírný nárůst na 67,5 %
a ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl na 3,6 %.
Strategie a cíle
> Segment Spořitelny usiluje v souladu se základní strategií Erste Bank
zaměřenou na rentabilitou řízenou spolupráci spořitelen o prohloubení
spolupráce Erste Bank s rakouskými spořitelnami.
> Cílem společnosti Erste Bank, vedoucí banky ve skupině spořitelen, je další
vývoj efektivní dělby práce uvnitř skupiny.
> Pod sdílenou zastřešující značkou „Spořitelna“ (Sparkasse) se spořitelny
zaměřují na své specifické silné stránky. Důraz je kladen na zvyšování
podílů na trhu a zisku.
> Hlavním cílem spolupráce Erste Bank a spořitelen je trvalé zlepšování
služeb klientům a dosažení společného úspěchu skupiny spořitelen
na trhu.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
17
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Majetkové účasti Erste Bank ve spořitelnách
k 31. 12. 2004
Výhled na rok 2005
> Jedním z hlavních cílů pro rok 2005 je zaměření se na realizaci manažerského přístupu „učit se od nejlepších“ a vyšší využití benchmarkingu.
Pomocí tzv. benchmarkingu výkonnosti budou hodnoceny různé podnikové
oblasti a bude pozvednuta úroveň organizace ve spořitelnách i v celé skupině spořitelen.
> Skupině spořitelen se i v tomto roce opět podaří využít synergií v oblasti
vývojových a realizačních nákladů a docílit patřičných tržních úspěchů
pomocí vhodných programů CRM (Customer Relations Management).
Spořitelny zapojené do křížového garančního systému
(podle objemu vkladů klientů)
18
94,4 %
Zapojené do křížového garančního systému
5,6 %
Nezapojené do křížového garančního systému
Účast Celková aktiva
v%
v mil. EUR *)
98,7
3 905,6
75,0
699,3
74,7
3 565,3
40,0
408,3
26,9
7 938,9
25,0
8 639,9
24,1
490,2
25,0
2 990,5
6,3
440,6
Salzburger Sparkasse
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl
Tiroler Sparkasse
Sparkasse Mühlviertel-West
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
Steiermärkische Bank und Sparkasse
Sparkasse Kremstal-Pyhrn
Kärntner Sparkasse
Sparkasse Voitsberg-Köflach
*) Předběžné údaje, podle rakouských účetních standardů
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Retail a nemovitosti
Retail Strategie a cíle
Segment Retail a nemovitosti zahrnuje veškeré aktivity skupiny Erste Bank v oblasti retailu, financování nemovitostí
a v obchodech s malými a středními podniky. V tomto segmentu jsou zahrnuty také spořitelny, ve kterých má Erste Bank
majoritní podíl. V souladu se strukturou klientů jsou segmentu Retail a nemovitosti z větší části přiřazeny také obchody
s investičními fondy, privátní bankovnictví a správa majetku.
Menší část týkající se institucionálních klientů je součástí
segmentu Velcí korporátní klienti. Tyto obchodní oblasti jsou
hlavními prioritami strategie Erste Bank.
> Jasným cílem společnosti Erste Bank je stát se nejlepší retailovou bankou
na všech svých trzích.
> Stěžejním bodem uceleného retailového konceptu jsou individuální
potřeby klientů a poskytování jim přizpůsobených služeb. Díky celé řadě
moderních distribučních kanálů mají klienti 24 hodin denně přístup
k finančním produktům a službám šitým na míru.
> Cílovou skupinou tohoto segmentu jsou soukromí klienti, příslušníci svobodných povolání a malé podniky.
> Retailový koncept realizuje v Rakousku společnost Erste Bank a spořitelny
a ve střední Evropě příslušné dceřiné společnosti skupiny.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
74,2
43,7
76,2
2003
40,5
19,8
78,8
5,4
2,7
Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu více než
zdvojnásobil z 19,8 mil. EUR v roce 2003 na 43,7 mil. EUR v roce 2004. Jednak se díky oznámenému programu snižování nákladů již podařilo dosáhnout
úspor všeobecných administrativních nákladů ve výši 18,2 mil. EUR
(z 653,0 mil. EUR na 634,8 mil. EUR) a současně došlo k poklesu tvorby
rezerv a opravných položek (z 132,4 mil. EUR na 118,9 mil. EUR) především
v Tiroler Sparkasse a v obchodech s malými a středními podniky. Pokles čistého
úrokového výnosu byl způsoben zákonem stanovenými úpravami úrokových
sazeb v oblasti stavebního spoření oznámenými již v předchozím čtvrtletí.
Provozní zisk se zvýšil o 13,2 % na 198,6 mil. EUR (2003: 175,4 mil. EUR).
Poměr nákladů k výnosům se oproti loňskému roku zlepšil ze 78,8 %
na 76,2 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu činil 5,4 %.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Retail Hlavní události roku 2004
> Navzdory pokračujícímu uzavírání a prodeji poboček v rámci pokračující
racionalizace pobočkové sítě ve skupině spořitelen (Erste Bank převedla
další čtyři pobočky místním spořitelnám v Tyrolsku a v Dolním Rakousku)
se v roce 2004 podařilo zvýšit celkový počet klientů o 2,6 % na téměř
588 000.
> Na základě úspěšného dokončení implementace vícekanálové distribuční
struktury byly jednotlivé pobočky seskupeny v regionálních kompetenčních
centrech řízení poboček. Došlo tak ke zvýšení efektivnosti distribuční struktury a koncentraci dostupných odborných znalostí.
> Poměr nákladů k výnosům celého obchodního útvaru Obchody poboček
se podařilo snížit z 82,2 % v roce 2003 na 79,4 %. K tomuto zlepšení podstatně přispěla redukce počtu zaměstnanců v pobočkové síti o 3 %, jakož
i snížení ostatních administrativních nákladů o 4,5 %. Zatím však nebylo
plně dosaženo vytyčeného cíle, kterým je poměr nákladů k výnosům
nepřevyšující 90 % ve všech regionálních centrech řízení poboček.
> Klíčovými aktivitami roku 2004 byly koncentrace na standardní klientelu
a zaměření se na mládež a studenty. V tomto smyslu se podařilo například
zvýšit průměrný výnos v přepočtu na „standardního“ klienta oproti roku
2003 o 5 % z 220 EUR na 231 EUR. Toho bylo dosaženo kromě jiného
prostřednictvím balíčků produktů a intenzivnějším využíváním nástrojů
řízení vztahů s klienty (CRM – Customer Relationship Management). Velmi
úspěšné bylo také zavedení spořícího produktu podporujícího loajalitu
klientů.
> Počet nově otevřených účtů pro děti a mládež se v roce 2004 ve srovnání
s rokem 2003 zvýšil o 47 %, účty pro studenty zaznamenaly nárůst o 23 %.
19
SEGMENT Y | RAKOUSKO
> V obchodování s cennými papíry došlo k celkového nárůstu o 12,8 % s obzvláště významným zvýšením o 57 % u investičních plánů s pravidelnými
splátkami. S nabídkou těchto trvalých spořících plánů byli osloveni
především ti klienti, kteří dosud neměli účet cenných papírů. Značné
úspěchy zaznamenaly především kapitálově zajištěné produkty a také
hypoteční dluhopisy.
> Hodnota ukazatele křížového prodeje v retailových činnostech Erste Bank
se oproti roku 2003 dále zlepšila a činí nyní u „standardních“ klientů 2,0
a u „individuálních“ klientů 3,3.
> Dalším cílem bylo v roce 2004 rozšíření spolupráce se společností Wiener
Städtische Versicherung v oblasti distribuce bankovních produktů. Pro rok
2005 je plánováno rozšíření stávající palety produktů.
Retail Výhled na rok 2005
> Hlavní prioritou bude i v roce 2005 rozšíření obchodů se „standardními“
klienty s cílem zvýšit průměrný výnos na klienta na 250 EUR. Vedle křížového prodeje podporovaného nástroji CRM budou intenzivněji nabízeny
inovativní produkty v oblasti platebního styku.
> Dalším důležitým cílem bude sjednocení obsluhy malých podnikových
klientů ve vybraných lokalitách za účelem sloučení odborných znalostí
a zvýšení kvality poskytovaných služeb.
> Jako již v roce 2004 bude i nadále pokračovat hodnocení ziskovosti jednotlivých poboček. Do konce roku 2005 by v žádném z regionálních center
řízení poboček neměl být poměr nákladů k výnosům vyšší než 80 %.
20
Privátní bankovnictví a správa aktiv Strategie a cíle
> Exkluzivní služby privátního bankovnictví společnosti Erste Bank jsou co
do obsahu i šíře na stejné úrovni jako služby tradičního privátního bankovnictví, současně ale nabízí jistotu a značný rozsah výhod velké banky.
V rámci privátního bankovnictví Erste Bank jsou veškeré privátní bankovní
služby, především správa majetku a individuální poradenství v této oblasti,
nabízeny z jednoho místa. Vedle již zmíněných výhod jsou silnými stránkami privátního bankovnictví Erste Bank oblasti jako řešení právního nástupnictví firem, pozůstalostní řízení a daňová optimalizace investic. Tato komplexní nabídka služeb bude základem dalšího upevňování vedoucí pozice
privátního bankovnictví Erste Bank na trhu.
> Jednou z priorit úseku Správa aktiv Erste Bank je posílení aktivit
na rozšířeném domácím trhu střední Evropy, kde dochází k trvalému růstu
poptávky po správě majetku a životním pojištění. Díky existenci útvarů privátního bankovnictví na silně rostoucích trzích v České republice
a na Slovensku by mělo dojít k dalšímu rychlému růstu. Strategie privátního bankovnictví pro další země střední Evropy se v současné době zvažují.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Privátní bankovnictví a správa aktiv Hlavní události roku
2004
Privátní bankovnictví
> Těžištěm aktivit privátního bankovnictví skupiny Erste Bank jsou individuální klientské služby, poskytované majetným soukromým a institucionálním klientům. Vedle široké palety mezinárodních investičních fondů
a dalších produktů Erste Bank nabízí klientům řešení pro soukromé nadace, investiční koncepty šité na míru, speciální strukturované fondy a individuální správu investičních portfolií klientů.
> S cílem dalšího zvýšení kvality při uspokojování rozličných nároků
nejrůznějších klientských segmentů došlo v roce 2004 k rozsáhlé restrukturalizaci úseku privátního bankovnictví jeho rozdělením do tří nových
útvarů. Útvar „Privátní bankovnictví – individuální klienti“ poskytuje nyní
služby klientům s volným kapitálem od 500 000 EUR, čímž je zároveň
vytvořen přístup k novému klientskému potenciálu. Útvar „Privátní bankovnictví – správa majetku“ (Private Banking & Wealth Management) má
na starosti speciální potřeby klientů s objemem investic přesahujícím
1 milion EUR a útvar „Institucionální velcí investoři“ se i nadále stará
především o penzijní fondy, pojišťovací společnosti a sdružení.
> V roce 2004 přesáhla míra růstu obchodů útvaru Privátní bankovnictví
dle plánu průměrný růst rakouského trhu. Hodnotu spravovaného majetku
se podařilo zvýšit o téměř 23 % na více než 15,5 mld. EUR, počet klientů
stoupl o 10,8 % na 1 344.
> Dle příkladu Erste Bank aplikují nyní strategii komplexní péče o klienty v oblasti privátního bankovnictví spořitelny ve čtyřech hlavních zemských městech
(Innsbruck, Klagenfurt, Linec, Salcburk). V roce 2004 bylo takto pečováno
o 2 500 klientů s objemem 3,0 mld. EUR (+10,7 % oproti roku 2003).
> V roce 2004 byly v České republice a na Slovensku založeny samostatné
útvary privátního bankovnictví, které se zaměřily především na tzv. „onshore“ obchody, tj. na investiční obchody v tuzemsku, přičemž pečují o klienty
s majetkem přesahujícím hodnotu 5 milionů Kč (zhruba 160 000 EUR),
respektive 5 milionů SKK (zhruba 130 000 EUR).
Růst obchodů v oblasti privátního bankovnictví
Klienti a správa aktiv*)
15,52
12,60
9,91
7,44
ERSTE-SPARINVEST KAG
> ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft je investiční společností
Erste Bank a spořitelen, která je s celkovým tržním podílem ve výši 17,3 %
po léta druhým největším správcem investičních fondů v Rakousku.
> Objem aktiv spravovaných ve 241 fondech společnosti vzrostl v roce 2004
o 13,6 % na 21,5 mld. EUR (tj. o 2,572 mld. EUR).
> U retailových podílových fondů zaznamenal objem spravovaných aktiv
nárůst o 1,535 mld. EUR na 13,3 mld. EUR. Tím se podařilo oproti uplynulému roku mírně zvýšit podíl na trhu na 20,4 %, a upevnit tak vedoucí
pozici na rakouském trhu.
> Objem spravovaných aktiv v institucionálních fondech vzrostl v roce 2004
o 8,7 %, tj. o 1,031 mld. EUR, na 8,2 mld. EUR. Tím se podařilo obhájit třetí
místo na trhu při mírném nárůstu tržního podílu z 13,6 % v roce 2003
na 13,8 %.
> V roce 2004 společnost ERSTE-SPARINVEST dále zvýšila celkovou výkonnost svých fondů. Měřeno počtem čtyř- a pětihvězdičkových fondů (podle
ratingu agentury Standard & Poor’s), jakož i dle hodnocení ostatních
mezinárodních ratingových agentur, jako například MorningStar, ERSTESPARINVEST jasně vede před svými rakouskými konkurenty. Již druhý rok je
rakouským fondem s nejlepší výkonností vždy některý z fondů společnosti
ERSTE-SPARINVEST. V Německu získala ERSTE-SPARINVEST další prestižní
cenu – MorningStar vyhodnotil investiční společnost ERSTE-SPARINVEST
jako „nejlepšího správce dluhopisových fondů posledních tří let“.
> Na trzích střední Evropy pokračuje rychlé a plynulé zavádění produktů společnosti ERSTE-SPARINVEST. S výjimkou Chorvatska je klientům skupiny
Erste Bank ve všech zemích rozšířeného domácího trhu k dispozici rozsáhlá
paleta fondů. Společnost ERSTE-SPARINVEST přitom klade velký důraz
na správnou kombinaci místních a mezinárodních fondů.
1 344
1 213
1 028
952
2001
Řízení portfolií (Portfolio Management)
> Rok 2004 se vyznačoval silnou poptávkou klientů po kapitálově zajištěných
produktech. Mírný pokles objemu v oblasti strukturované správy majetku,
ke kterému tak došlo, byl více než vykompenzován nárůstem v rámci individuálních, speciálně na potřeby jednotlivých klientů optimalizovaných
investic. Celkem se podařilo zvýšit objem aktiv spravovaných v rámci řízení
portfolií oproti minulému roku o 8 % z 1,2 mld. EUR na téměř 1,3 mld. EUR.
> S využitím systému PORTIA pro správu portfolií a výkaznictví mohla být
v předchozím roce ve spořitelnách v Salcburku, Korutanech, Tyrolsku
a ve spořitelně Dornbirner Sparkasse nabízena kompletní paleta služeb
a produktů správy investičních portfolií.
2002
objem (v mld. EUR)
2003
2004
klienti
*) Z tohoto objemu bylo 38,1 % v roce 2004 investováno u ERSTE-SPARINVEST KAG.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
21
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Vývoj objemu aktiv spravovaných společností
ERSTE-SPARINVEST KAG (v mld. EUR)
13,30
11,80
10,65
10,16
8,20
7,17
6,00
4,68
2001
2002
podílové fondy
2003
2004
> Pojišťovna Sparkassen Versicherung se zaměřuje především na životní
pojištění. V této oblasti je pojišťovna exkluzivním partnerem společnosti
Erste Bank, spořitelen a jejich stavební spořitelny s Bausparkasse der
österreichischen Sparkassen.
> Postupy tak úspěšně uplatňované v Rakousku by měly být nadále aplikovány i ve střední Evropě. S pomocí místních bankovních dceřiných společností tak Erste Bank hodlá dosáhnout vedoucí pozice na trhu životního
pojištění i v tomto rostoucím regionu. V roce 2005 by již celých 20 % z objemu pojistného mělo pocházet ze střední Evropy (2004: zhruba 15 %).
institucionální fondy
Podíl Erste Bank na trhu podle objemu spravovaných aktiv
v roce 2004*)
Země
Rakousko
Česká republika
Slovenská republika
Maďarsko
Chorvatsko
Velikost trhu Podíl na trhu
v mil. EUR
v%
124 800
17,26 %
3 568
54,28 %
1 590
31,82 %
4 299
9,47 %
590
8,23 %
*) na základě místních investičních fondů
Privátní bankovnictví a správa aktiv Výhled na rok 2005
Privátní bankovnictví
> Společnost Erste Bank očekává pro rok 2005 nárůst objemu obchodů privátního bankovnictví okolo 15 %, zatímco pro celý rakouský trh privátního
bankovnictví se očekává růst ve výši 7 až 8 %. Tohoto cíle hodlá společnost
Erste Bank dosáhnout uplatňováním strategie cílených akvizic jak privátních, tak i podnikových klientů.
ERSTE-SPARINVEST KAG
> ERSTE-SPARINVEST KAG očekává v roce 2005 nárůst objemu
spravovaných aktiv až o 9 %.
> Paleta produktů zohledňující potřeby klientů bude rozšířena o plánované
zavedení zajištěných fondů fondů (hedge fonds-of-fonds) a zaručených
produktů.
> Dalšími stěžejními body jsou pro ERSTE-SPARINVEST KAG rozšíření aktivit
na trzích střední Evropy, zvýšení prodeje fondů v Rakousku, jakož i posílení
tzv. White Label managementu pro ostatní investiční společnosti, kde
ERSTE-SPARINVEST KAG poskytuje správu fondů a odborné poradenství.
22
Sparkassen Versicherung Strategie a cíle
Sparkassen Versicherung Hlavní události 2004
> Rakouský svaz pojišťoven zaznamenal v roce 2004 nárůst pojistného
v oblasti životního pojištění o 8,5 %. Nárůst běžného pojistného o 9,5 % byl
způsoben především velkým zájmem soukromých osob v Rakousku
o zajištění ve stáří.
> Společnost Sparkassen Versicherung obhájila v roce 2004 díky nejlepšímu
hospodářskému výsledku od založení společnosti v roce 1985 již počtvrté
za sebou pozici největšího poskytovatele životního pojištění v Rakousku.
Obzvláště dobře se v uplynulém roce vyvíjelo především životní pojištění
s pravidelně hrazeným pojistným. Společnost Sparkassen Versicherung
přitom dosáhla v oblasti státem dotovaných individuálních penzijních
spořících účtů a klasického penzijního spoření „s Private Pension“ příjmu
z pojistného ve výši 335,1 mil. EUR, což odpovídá nárůstu o 20,1 % proti
roku 2003.
> Navzdory trvale nízkým úrokovým sazbám se podařilo zvýšit objem
jednorázového pojistného za celý rok 2004 o 14,8 % (2003: –2,1 %)
na 552,5 mil. EUR. Společnost Sparkassen Versicherung tak byla opět
úspěšnější než celé odvětví a s 35% podílem na trhu jednorázového životního pojištění zůstává jasnou jedničkou na trhu.
> Společnost Sparkassen Versicherung dosáhla v roce 2004 celkových
příjmů z pojistného životního pojištění ve výši 887,6 mil. EUR, což odpovídá
tržnímu podílu více než 14,3 % a nárůstu o 16,8 % oproti roku 2003.
Výsledky společnosti Sparkassen Versicherung tak více než dvojnásobně
překonaly průměr odvětví.
> V oblasti úrazového pojištění činily příjmy z pojistného společnosti Sparkassen Versicherung v uplynulém obchodním roce 13,3 mil. EUR (+7,8 %
oproti předešlému roku).
> Počet uzavřených pojistných smluv vzrostl oproti předešlému roku o 9,8 %
a dosáhl ke konci roku 2004 úrovně 972 351 smluv životního a úrazového
pojištění. To znamená, že v prvním pololetí roku 2005 bude pravděpodobně překročena hranice jednoho milionu smluv.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
> V roce 2004 společnost Sparkassen Versicherung uzavřela téměř 30 000
smluv týkajících se nového státem dotovaného produktu penzijního spoření
pod názvem „s Private-Pension with Premiums Plus“, a tím zaujala vedoucí
pozici v této části pojistného trhu.
Počet pojistných smluv společnosti Sparkassen
Versicherung v Rakousku
972 351
885 844
799 319
749 932
Sparkassen Versicherung Výhled na rok 2005
> Ke strategickým cílům společnosti Sparkassen Versicherung patří vedle
upevnění vedoucí pozice v Rakousku a zvýšení tržního podílu v oblasti životního a úrazového pojištění také získávání nových klientů. Stejně tak usiluje
společnost o další budování pozice ve střední Evropě, jakož i o zvýšení
podílu tohoto regionu na celkových příjmech z pojistného na více než 20 %.
> Poptávka po penzijním spoření bude silným impulsem pro další očekávaný
růst v oblasti životního pojištění v roce 2005. Důležitou roli přitom budou
stejně jako v minulém roce hrát státem dotované produkty.
> Pro tržní segment zaměstnaneckého penzijního spoření se z důvodu realizace směrnice EU týkající se zrovnoprávnění penzijních fondů a soukromého životního pojištění očekává dlouhodobé posílení tohoto druhého
pilíře penzijního spoření. Tato okolnost vedla na počátku roku 2005 k zavedení nového produktu zaměstnaneckého skupinového pojištění. Společnost Sparkassen Versicherung by u tohoto produktu měla profitovat
ze silné tržní pozice skupiny spořitelen v oblasti malých a středních podniků
(SME).
Podíl společnosti Sparkassen Versicherung na rakouském
trhu s životním pojištěním (v %)
14,3
12,7
2001
13,3
12,7
2002
2003
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
2004
2001
2002
2003
2004
Nemovitosti Strategie a cíle
> Útvar Financování nemovitostí obsluhuje klienty ze sféry obecně
prospěšných a komerčních stavebních společností, správy nemovitostí,
makléřů s nemovitostmi, svěřenectví nemovitostí, stejně jako soukromou
klientelu v oblasti hypotéčního úvěrování.
> Podstatnou částí útvaru Financování nemovitostí je financování komerční
bytové výstavby, které v Rakousku představuje téměř třetinu celého trhu
financování bytové výstavby. V segmentu obecně prospěšných stavebních
společností činí tržní podíl Erste Bank 30 % v celém Rakousku a více než
50 % ve Vídni a v Dolním Rakousku.
> Za účelem ještě lepší připravenosti na požadavky trhu a optimálního využití
synergií byla s účinností od prvního července 2004 organizačně sloučena
všechna oddělení společnosti Erste Bank a stavební spořitelny s Bausparkasse, která se přímo či nepřímo zabývají péčí o tuto cílovou skupinu klientů a o jejich aktivity ve střední Evropě. Strategická zodpovědnost za majetkové účasti v oblasti bytové výstavby – jak ve stavebních společnostech,
tak i v s Wohnbaubank, tj. bance pro bytovou výstavbu – byla převedena
na stavební spořitelnu s Bausparkasse.
> Vedle péče o soukromé klienty v pobočkách společnosti Erste Bank
a v tzv. „wohnquadrat“ centrech, centrech zaměřených na hypotéky a řešení
dalších potřeb klientů spojených s bydlením, společnost s Bausparkasse
realizuje, organizuje a řídí jménem a na účet Erste Bank obchody se stavebními společnostmi aktivními převážně v dotované bytové výstavbě
pro rodiny s nižšími příjmy.
> V tomto obchodním útvaru má velký význam transfer know-how, jak
směrem k dceřiným společnostem ve střední Evropě, tak i směrem
opačným, a to s cílem zajišťovat nejlepší možnou péči o klienty v rámci
přeshraničních obchodů na rozšířeném domácím trhu skupiny Erste Bank.
23
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Nemovitosti Hlavní události roku 2004
Financování komerční bytové výstavby
> Tržní prostředí bylo i v roce 2004 charakterizováno nadále zdlouhavými
cykly výstavby a trvale nízkou úrovní schválených dotací pro financování
veřejného sektoru.
> Výstavbou nových bytů vzniklo v Rakousku v roce 2004 – v souladu
s prognózami expertů – zhruba 40 000 bytových jednotek. Počet novostaveb stagnuje na nízké úrovni již od roku 2002, což má stále větší měrou
pozitivní vliv na schopnost stavebních společností nacházet kupce
či nájemce.
> Objem vkladů v oblasti financování korporátní bytové výstavby se v roce
2004 zvýšil o 26 % na 503 mil. EUR. Navzdory stagnující nové bytové
výstavbě se podařilo zvýšit objem financování korporátní bytové výstavby
v meziročním srovnání celkem o 6 % na 2 300 mil. EUR (včetně
480 mil. EUR ve společnosti s Bausparkasse). Příspěvek stavební
spořitelny s Bausparkasse k celkovému výsledku se zvýšil dokonce
o 22,8 %.
> Důvodem poklesu úrokových marží v roce 2004 bylo zavedení zákonem
o dotacích v bytové výstavbě stanovené maximální pevné úrokové sazby
na úrovni pohybující se mimo možnost přímého refinancování, jakož
i doběhnutí stávajících obchodů s vyššími maržemi a neustále sílící konkurence na trhu. Tyto rámcové podmínky způsobily navíc změnu struktury
financování spočívající v asistenci specializovaných finančních institucí
s Wohnbaubank a s Bausparkasse, která vedla k přesunu výnosů z položky
úrokových výnosů do příjmů z poplatků a provizí.
> Vydáváním dvojnásobně daňově zvýhodněných dluhopisů získává společnost s Wohnbaubank při dlouhodobě stabilních úrokových sazbách levný
kapitál pro sociální a další komunální bytovou výstavbu. Objem nových
emisí dluhopisů dosáhl v roce 2004 rekordní výše 333 mil. EUR při nárůstu
o 189 mil. EUR, resp. o 175 % oproti předchozímu roku. Objem úvěrů se
po výrazném nárůstu již v předchozím roce opět mimořádně zvýšil, a to
o 26 % na 1 032 mil. EUR, částečně díky obchodním aktivitám spořitelen.
Financování soukromé bytové výstavby
> Kompetenční centra skupiny spořitelen pro soukromou bytovou výstavbu,
tzv. centra „wohnquadrat“ (bydlení na druhou) dále posílila svou pozici
na trhu, mimo jiné díky spolupráci s realitními makléři, stavebními společnostmi a dalšími partnery v oblasti nemovitostí, a docílila značného zvýšení
objemu poskytnutých finančních prostředků.
> Objem úvěrů poskytnutých na soukromou bytovou výstavbu se v roce 2004
výrazně zvýšil o 17,4 % na 3 483 mil. EUR. Rozhodujícím faktorem přitom
byla čilá investiční činnost soukromých investorů v oblasti soukromé bytové výstavby a z toho vyplývající optimální využití příležitostí pro financování.
> Díky vysoké poptávce domácností a nízké úrovni rizika se stále více účastníků trhu zaměřuje na financování soukromé bytové výstavby. Tato skutečnost vedla v roce 2004 k nárůstu konkurence v oblasti úvěrových podmínek a tím k nižším maržím v tomto klientském segmentu.
24
> Společnost s Bausparkasse zaznamenala nárůst jak u objemu vkladů,
tak u objemu úvěrů. Objem vkladů stavebního spoření vzrostl o 2,4 %
na 5 404 mil. EUR a objem úvěrů se zvýšil o 3,6 % na 4 990 mil. EUR.
Další aktivity
> Společnost s REAL, která se v rámci skupiny Erste Bank specializuje
na zprostředkování a oceňování nemovitostí, je se svými 84 pobočkami,
z nichž 40 se nachází ve zmíněných „wohnquadrat“ centrech, a svými partnery ze skupiny spořitelen široce zastoupena na celém území Rakouska.
Společně se spořitelnami a s REAL tak Erste Bank nabízí komplexní řešení
financování nemovitostí založené na jednotném způsobu obsluhy.
> Společnosti s REAL se v roce 2004 podařilo spolu s partnery ze skupiny
spořitelen zprostředkovat transakce s nemovitostmi v celkové hodnotě
330 mil. EUR. Ve srovnání s rokem 2003 (292 mil. EUR) to odpovídá
nárůstu o 13,0 %, čímž společnost s REAL dosáhla téměř 10% tržního
podílu.
Nemovitosti Výhled na rok 2005
> Vytyčeným cílem v oblasti bytové výstavby je nabídnout klientům
na rozšířeném domácím trhu společně se spořitelnami rozsáhlou paletu
služeb od nabídek pozemků a pomoci při hledání nemovitostí až po financování, pojištění a správu majetku, tzn. nabídnout financování bytové
výstavby z jednoho místa.
Portfolia úvěrů na bytovou výstavbu společností Erste Bank
AG a Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG
Soukromá a komerční bytová výstavba (v mil. EUR)
10 293
9 561
9 201
8 985
327
4 376
317
4 423
1 782
1 961
2 500
2 500
480
4 510
391
4 424
1 820
1 779
3 483
2 967
2001
2002
Erste Bank soukromá výstavba
Bausparkasse soukromá výstavba
2003
2004
Erste Bank komerční bytová výstavba
Bausparkasse komerční bytová výstavba
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
> Ve spolkových zemích je hlavním cílem posílení účasti při financování bytové výstavby prostřednictvím soustředěné podpory a nabídky úvěrových
produktů spořitelnám vedoucí k upevnění pozice spořitelen na místním
trhu.
> V oblasti financování komerční bytové výstavby – navzdory silné konkurenci na trhu – očekává Erste Bank mírný nárůst objemu úvěrů vzhledem
k poptávce po nových bytech (odhadované na 10 až 15 %) a zachování
dotací do bytové výstavby. Soustředění obchodních činností dokončením
sloučení financování komerční bytové výstavby se společností s Bausparkasse a s tím spojeným sloučením odborných znalostí a financování
by mělo v roce 2005 přinést mírné zlepšení situace v oblasti marží.
> Dalšímu předpokládanému nárůstu cenové konkurence v roce 2005
v oblasti financování soukromé bytové výstavby, vyplývající z přetrvávající
silné poptávky, bude Erste Bank čelit realizací inovativních konceptů
a nabídek. Podobně jsou v oblasti retailových hypotečních úvěrů nabízeny
tzv. balíčky produktů (úvěry se zajištěním úrokových sazeb a spořící modely).
> Předpokládaná přetrvávající poptávka po městských komerčních nemovitostech (činžovní domy, nájemní byty v privátních domech) představuje
další možnosti pro financování.
Dluhopisy emitované společností s Wohnbaubank
(v mil. EUR)
333
194
189
90
2001
2002
2003
2004
Malé a střední podniky Strategie a cíle
> Obchodní útvary pro malé a střední podniky (SME) poskytují rozsáhlé kompletní poradenské a další služby těmto klientům v regionálních bankovních
centrech ve Vídni, Dolním Rakousku a spolkové zemi Burgenland.
> V ostatních rakouských spolkových zemích pokrývají tuto obchodní oblast
místní spořitelny, které podporuje oddělení pro syndikované úvěry společnosti Erste Bank.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
> Podpora rakouských SME klientů na jejich cestě do nových zemí Evropské
unie zde získává stále více na významu. Kompetentním partnerem jsou
v tomto směru středoevropské dceřiné společnosti skupiny Erste Bank.
> Služby společnosti EVB-Leasing, která působí v oblasti leasingu
motorových vozidel, jsou nabízeny klientům Erste Bank a spořitelen
prostřednictvím široké distribuční sítě skupiny.
Malé a střední podniky Hlavní události roku 2004
> Ekonomické podmínky pro malé a střední podniky nepřinesly v roce 2004
očekávané zlepšení. Tato skutečnost se odráží i v nezměněném stále vysokém podílu insolventních firem v tomto segmentu.
> Na základě tohoto vývoje pokračovala Erste Bank v minulém roce
v úspěšné restrukturalizaci svého portfolia klientů v oblasti malých
a středních podniků s cílem snížení angažovaností s vysokým rizikem nesplácení nebo nepřiměřeným poměrem výnosů a rizik.
> Postupnou stabilizací portfolia se podařilo snížit celkový objem úvěrů SME
klientů koncem roku 2004 přibližně na 1 520 mil. EUR (1 550 mil. EUR
v roce 2003).
> V obchodech s rakouskými SME klienty došlo i v roce 2004 k dalšímu
zlepšení marží u krátkodobých i dlouhodobých úvěrů. U dlouhodobých
úvěrů se podařilo zvýšit průměrnou marži o 12 bazických bodů
na celkových 163 bazických bodů. U krátkodobých úvěrů byl zaznamenán
nárůst o 14 na celkem 130 bazických bodů.
> Náklady obchodních jednotek pro segment Malí a střední podnikoví klienti
klesly v roce 2004 téměř o 15 % při fakticky nezměněných celkových provozních výnosech. Těchto úspor nákladů bylo dosaženo částečně
i uzavřením jednoho obchodního centra pro SME ve třetím čtvrtletí, a to
z důvodu jeho nízké ziskovosti.
> Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) v segmentu SME
se podařilo zlepšit ze 73 % na 64 %.
> I přes nadále vysoký podíl insolventních firem v Rakousku se Erste Bank
podařilo významně snížit míru rizik v obchodech s SME klienty. Nová tvorba
opravných položek k úvěrům a pohledávkám za klienty se oproti
předešlému roku snížila o více než 30 %.
> Vedle klasických příjmů z poplatků a provizí v oblasti záruk a garancí,
obchodování s cizími měnami, platebního styku a obchodu s cennými
papíry nabývá na významu především oblast leasingových obchodů.
> Zatímco v roce 2004 vzrostl trh o 3,7 % měřeno novými registracemi vozidel,
objem nových leasingových obchodů se zvýšil o 19,5 % na 317,2 mil. EUR.
Počet nově uzavřených leasingových smluv stoupl o 13,6 % na 15 246
(2003: 13 422). Společnost EBV-Leasing je s 12,5% tržním podílem
největším rakouským poskytovatelem leasingu motorových vozidel
nezávislým na automobilových firmách.
> EBV-Leasing je poradcem společností pro leasing motorových vozidel skupiny Erste Bank v České Republice, Maďarsku a na Slovensku.
25
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Úvěrové portfolio SME klientů Erste Bank AG (v mil. EUR)
2 300
2 150
1 550
2001
2002
2003
1 520
2004
Marže při obchodech s SME klientelou Erste Bank AG
v bazických bodech (průměrné hodnoty)
163
160
151
140
134
128
130
120
116
100
91
88
80
60
Malé a střední podniky Výhled na rok 2005
> Rakouská daňová reforma platná od ledna 2005 by se dle očekávání měla
stát podnětem pro růst spotřebitelských výdajů (o 2,1 % podle WIFO1)
a o 2,5 % podle IHS2)). Na základě tohoto jednorázového efektu očekávají
ústavy pro ekonomický výzkum nárůst hrubého domácího produktu v roce
2005 o 2,2 % (WIFO1)), popř. o 2,3 % (IHS2)), což je více než očekávaný
průměrný růst HDP v Eurozóně (+1,7 %).
> Tento vývoj umožní Erste Bank v oblasti obchodů s SME klientelou úspěšně
pokračovat vytyčenou cestou zlepšování portfolia klientů a soustředit
se na vyváženost výnosů a rizik.
> Společnost EBV-Leasing předpokládá pro rok 2005 trvalý nárůst objemu
nově uzavřených leasingových smluv. Za účelem realizace své strategie
nabízí společnost EBV od počátku roku 2005 svým distribučním partnerům
a klientům tzv. „Svět výhod společnosti EBV“. V rámci tohoto pojetí obsluhy
klientů se EBV-Leasing prezentuje jako centrum vynikajících služeb
pro řešení všech potřeb prostřednictvím spolupráce s partnery z oblastí
obchodu s motorovými vozidly a pneumatikami, pronájmu motorových
vozidel a s partnery z řetězců čerpacích stanic.
40
1) WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien / Rakouský institut pro ekonomický výzkum, Vídeň
2) IHS – Institut für Höhere Studien (IHS), Wien / Institut pro rozvojová studia, Vídeň
20
0
Bazické body
2001
2002
dlouhodobé
2003
2004
krátkodobé
Leasing motorových vozidel: počet a hodnota nových
smluv společnosti EBV-Leasing
15 246
13 422
10 805
10 673
218,7
219,7
317,2
265,4
2001
2002
počet nových smluv
26
2003
2004
hodnota nových smluv (v mil. EUR)
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Velcí korporátní klienti
Segment Velcí korporátní klienti obsluhuje podnikové klienty
v Rakousku a v zahraničí, kteří dosahují obratu ve výši
nejméně 70 mil. EUR, a zaměřuje se také na financování projektů týkajících se rozvoje cestovního ruchu, turistických
zařízení a komerčních nemovitostí v Rakousku a v zahraničí.
V segmentu Velcí korporátní klienti jsou soustředěna kompetenční centra pro strukturované financování, financování
obchodu a exportu, dotovaná financování, akreditivy a záruky,
díky kterým se klientům dostává intenzivní individuální péče.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
83,7
55,8
39,1
2003
86,1
54,6
40,2
12,8
13,1
Provozní zisk v segmentu Velcí korporátní klienti se podařilo ve srovnání s rokem 2003 zvýšit o 6,8 % na 129,3 mil. EUR, a to díky mimořádnému
nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí především v oblasti leasingu
nemovitostí (zvýšení o 34 % na 71,2 mil. EUR). Tvorba rezerv a opravných
položek zaznamenala oproti roku 2003 pokles o více než 14,1 %, přičemž
přecenění projektů přiřazených tomuto segmentu vedlo v položce ostatní
provozní výsledek k čistému saldu ve výši –7,7 mil. EUR, takže čistý
zisk po menšinových podílech v segmentu Velcí korporátní klienti dosáhl hodnoty přibližně o 2 % vyšší než roce 2003. Zisk z prodeje podílu Erste Bank
ve společnosti Investkredit AG je zahrnut v segmentu Podnikové centrum
a nemá proto na výsledky tohoto segmentu žádný vliv. Poměr nákladů
k výnosům se podařilo dále snížit na hodnotu pod 40 %, zatímco se návratnost vlastního kapitálu s 12,8 % oproti roku 2003 téměř nezměnila.
Velcí korporátní klienti Strategie a cíle
> Prvotřídní kvalitou poradenství a individuální péčí bude Erste Bank usilovat
o získávání nových klientů a o prohlubování kontaktů se stávajícími klienty.
> V oblasti financování je i nadále hlavním principem upřednostnění kvality
před kvantitou, při schvalování úvěrů hraje hlavní roli bonita dlužníka
a dosažitelná marže.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
> Vybudováním úvaru Velcí podnikoví klienti skupiny zaměřila Erste Bank
svou pozornost především na rostoucí trhy ve střední Evropě a na podporu
projektů a korporátních klientů v tomto regionu. V této souvislosti Erste
Bank usiluje o zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí, především z leasingu a produktů z oblasti treasury.
Velcí korporátní klienti Hlavní události roku 2004
> Oživení ekonomiky očekávané v roce 2004 nenastalo. Namísto toho
pokračovala i v roce 2004 konsolidační fáze spojená s programy na snížení
nákladů a s redukcí investičních záměrů, kterou mnohé podniky zahájily již
v roce 2003. Vzhledem k poměrně stabilní výnosové situaci velkých korporátních klientů nevykazuje analýza portfolia těchto klientů žádné
mimořádné změny.
> U úvěrových obchodů s velkými korporátními klienty je dosahovaná úroveň
úrokové marže i nadále neuspokojivá, a to jak v místním, tak i v mezinárodním srovnání. Po mírném oživení v posledních několika letech došlo v segmentu velkých korporátních klientů v Rakousku v roce 2004 na základě
nižší poptávky po úvěrech ze strany podniků ke zvýšení tlaku na úrokové
marže. Díky selektivnímu přístupu při výběru angažovaností a rizikově
adekvátní tvorbě cen se však podařilo udržet průměrnou marži všech aktiv
téměř na konstantní úrovni.
> V odpovědi na vývoj marží se Erste Bank podařilo snížit svoji angažovanost
ve velmi krátkodobých úvěrových obchodech bez následků pro vztahy
se stávajícími klienty. V meziročním srovnání to způsobilo mírný pokles
aktiv z 10,5 mld. EUR na 10,1 mld. EUR. Naopak v bezrizikových investičních obchodech se podařilo získat nové klienty a rozšířit obchody s již
existujícími klienty. Silnější zaměření na obchody generující poplatky a provize se pozitivně odrazilo především v nárůstu čistého příjmu z poplatků
a provizí z obchodování s cennými papíry a z leasingu nemovitostí.
> Uzavřením četných nových obchodů s mezinárodními potravinářskými
řetězci a řetězci obchodů pro kutily, jakož i asistencí rakouským průmyslovým podnikům při jejich akvizicích ve střední Evropě se společnosti Erste
Bank podařilo ještě více upevnit svou silnou pozici v tomto regionu.
> Tyto projekty jsou realizovány v těsné spolupráci s dceřinou společností
Immorent, specialistou na leasingové obchody skupiny Erste Bank.
V Rakousku byly Evropskou investiční bankou (EIB) korporátní klientele
poskytnuty finanční prostředky v hodnotě více než 100 mil. EUR .
> Financování projektů v oblasti turismu zaznamenalo v roce 2004 se zhruba
936 mil. EUR mírný nárůst oproti předchozímu roku (téměř 900 mil. EUR).
Celosvětové oživení v sektoru cestovního ruchu a s tím spojená investiční
činnost přinesly společnosti Erste Bank příležitosti k dalšímu financování
mezinárodních hotelových projektů. Za zmínku stojí především získání
mandátu k financování pětihvězdičkového hotelu v Mnichově a čtyřhvězdičkového hotelu pro obchodníky nedalo bruselského letiště.
27
SEGMENT Y | RAKOUSKO
> Navzdory trvale silné konkurenci v oblasti financování projektů
se podařilo zvýšit objem financování komerčních nemovitostí o celých 5 %
na 1,1 mld. EUR. Díky čilé investiční činnosti především rakouských
a mezinárodních nemovitostních fondů byla poptávka po strukturovaném
financování projektů v oblasti nemovitostí velmi vysoká. V roce 2004
se aktivity Erste Bank soustředily především na střední Evropu. K hlavním
událostem patřilo financování výstavby kancelářských budov v Praze
a strukturované financování dvou projektů sestávajících z kancelářských
a logistických nemovitostí ve Varšavě.
Objem úvěrů velkých korporátních klientů Erste Bank AG
(v mld. EUR)
Velcí korporátní klienti Výhled na rok 2005
Průměrné marže v segmentu vekých korporátních klientů
Erste Bank AG v bazických bodech (nově financované
projekty)
> Navzdory prognózám předpovídajícím oživení rakouské ekonomiky Erste
Bank očekává v segmentu Velcí korporátní klienti i nadále jen mírnou
poptávku po úvěrech. Neuspokojivá situace ve vývoji úrokových marží
u úvěrů v Rakousku, přestože snad již dosáhla svého dna, se v roce 2005
zřejmě významně nezmění.
> Úspěšný vývoj v segmentu Velcí korporátní klienti je posilován jednak
nepřetržitým rozvojem středoevropských aktivit souvisejících s rostoucí
poptávkou po financování projektů, ale také i rozšiřováním obchodů generujících poplatky a provize.
> Na rostoucí význam trhů ve střední a východní Evropě pro rakouské a nadnárodní klienty reagovala Erste Bank vytvořením obchodního útvaru „Velcí
podnikoví klienti skupiny“, jehož úkolem je celoregionální péče o klienty –
velké nadnárodní korporace. Tato nová jednotka přejímá od prvního ledna
2005 plnou zodpovědnost za péči o špičkovou korporátní klientelu (klienty
s ročním obratem více než 175 mil. EUR) celé skupiny Erste Bank a tím
i o vybrané klienty ze segmentu Velcí korporátní klienti. Cílem je pomocí
celoskupinové obchodní strategie, intenzivního řízení vztahů s klienty, optimalizace nabídky produktů a služeb a nabídky správy portfolia dosáhnout
v segmentu Velcí podnikoví klienti skupiny dlouhodobé návratnosti
kapitálu ve výši 15 %. Tato změna odpovědností také přináší synergie
v podpoře středo- a východoevropských aktivit dalších velkých korporátních klientů spadajících do tohoto segmentu.
28
2001
10,5
10,4
10,2
2002
2003
2004
140
125
130
125
60
60
60
60
2001
2002
2003
2004
120
100
10,1
105
80
60
40
20
0
Bazické body
dlouhodobé
krátkodobé
IMMORENT Strategie a cíle
> IMMORENT je ve skupině Erste Bank specialistou na leasing nemovitostí
a zařízení a nabízí komplexní služby v oblastech leasingu, nemovitostí
a investic do nemovitostí.
> V souladu se strategií Erste Bank pro rozšířený domácí trh rozšířila i společnost IMMORENT svoji činnost do střední a východní Evropy, kde nyní disponuje dceřinými společnostmi v České republice, na Slovensku, v Maďarsku,
Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.
> Základem úspěchu společnosti IMMORENT je zaměření se na klíčový obchod
(leasing nemovitostí a zařízení, plánování projektů, služby a investice
v oblasti nemovitostí), inovativní rozvoj nabídky služeb, využívání synergií
v rámci skupiny Erste Bank a zvýšená angažovanost na rozšířeném
domácím trhu.
> Obezřetná politika řízení rizik a zdravá struktura klientů jsou základem
silného výnosu společnosti. Navzdory současné konkurenci na leasingovém trhu proto při uzavírání smluv platí princip „kvalita před kvantitou“.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
IMMORENT Hlavní události roku 2004
> Vnitřní organizace byla optimalizována tak, aby odpovídala změněným
rámcovým podmínkám v obchodní oblasti, jakož i budoucím výzvám. Vzhledem ke stále sílícímu významu dceřiných společností ve střední Evropě,
došlo ke strukturálnímu vyrovnání tuzemské a zahraniční oblasti. Za účelem optimálního zajištění realizace tržní politiky skupiny s přihlédnutím
k vlastním značkám IMMORENT a s Leasing byl kladen velký důraz také
na rozdělení obchodů společnosti IMMORENT na výkonnostně diferencovaný leasing nemovitostí a cenově diferencovaný leasing zařízení.
> Celkový objem nových leasingových obchodů (tuzemských, přeshraničních
a mezinárodních) činil v roce 2004 téměř 1,3 mld. EUR oproti 1,2 mld. EUR
v roce 2003, což – i přes mimořádný nárůst v roce 2003 – představuje
zvýšení o dalších 5,5 %.
> Objem nových obchodů v rámci leasingu nemovitostí činil celkem
665,2 mil. EUR (2003: 777,6 mil. EUR). V Rakousku se přitom podařilo
docílit 280,1 mil. EUR (2003: 330,0 mil. EUR) a v zemích střední Evropy
385,1 mil. EUR (v předchozím roce 447,4 mil. EUR). Objem nových
obchodů v leasingu nemovitostí se tak i nadále pohybuje na velmi vysoké
úrovni. Pokles ve srovnání s minulým rokem je dán následujícími
mimořádnými faktory: Jednak je trh leasingu nemovitostí v Rakousku
se 450 novými smlouvami ročně relativně malý a je výrazně ovlivňován
zřetelnými cyklickými fluktuačními výkyvy souvisejícími s vývojem hlavních
projektů na trhu. Ve střední Evropě pak byl v roce 2003 objem leasingových
obchodů díky velkým zakázkám mimořádně vysoký. Pokles v roce 2004 je
proto vlastně spíše návratem na běžnou úroveň.
> Leasing zařízení byl v roce 2004 stěžejním, růst ovlivňujícím faktorem.
V Rakousku se podařilo docílit oproti předchozímu roku nárůstu objemu
nových obchodů o 68,6 % na 360,6 mil. EUR. Potěšující byl také vývoj
zahraničních dceřiných společností, kde došlo k rozšíření objemu nových
obchodů o 47,7 % ze 127,9 mil. EUR v roce 2003 na 188,9 mil. EUR
v roce 2004.
> V rámci mezinárodního financování byl zaznamenán pokles o 36,5 %
na 50,7 mil. EUR. Důvodem je skutečnost, že leasingový obchod realizují
v jednotlivých zemích ve stále větší míře místní dceřiné společnosti.
> Spolupráce značky s Leasing se společností Erste Bank a spořitelnami byla
podporována i v roce 2004. Kromě toho byla oblast leasingu zařízení dále
posílena distribuční leasingovou společností F&S Leasing GmbH.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
> Mimořádně vysoký objem nových obchodů ve střední Evropě v roce 2003
ve výši 575 mil. EUR (nemovitosti a zařízení vyjma mezinárodního financování) se i v roce 2004 (novými obchody ve výši 574 mil. EUR) podařilo
udržet na velmi vysoké úrovni. V roce 2004 zahájila společnost IMMORENT
činnost ve dvou nových dceřiných společnostech v Sofii a v Bukurešti.
Mimořádně úspěšné byly dceřiné společnosti v České republice (objem
nových obchodů činil více než 200 mil. EUR), v Chorvatsku (objem nových
obchodů ve výši 103 mil. EUR) a na leasing zařízení specializovaná
dceřiná společnost v Srbsku (objem nových obchodů zde dosáhl více
než 56 mil. EUR).
> V roce 2004 zaznamenaly velmi pozitivní vývoj oblasti komplexních stavebních služeb a plánování projektů, a to nejen v Rakousku, ale také ve střední
Evropě. Rozhodujícím pro tento vývoj byl mimořádný nárůst jak objemu
výkonů, tak nových zakázek.
Immorent – nově uzavřené leasingové obchody
(v mil. EUR)
777,6
665,2
600,2
598,1
513,8
421,7
341,9
276,2
2001
2002
leasing nemovitostí
2003
2004
leasing zařízení
IMMORENT Výhled na rok 2005
> Na pozadí Basel II se pro rok 2005 v tomto odvětví očekává rostoucí zájem
o leasing jako způsob podrozvahového financování. Lze rovněž očekávat,
že v roce 2005 dojde k realizaci některých velkých projektů v oblasti leasingu nemovitostí, které ještě nebyly v předchozím roce dokončeny.
> V oblasti leasingu zařízení, která v roce 2004 před zrušením státní podpory
investic zaznamenala mimořádné zvýšení, se pro rok 2005 předpokládá
normalizace objemu nových obchodů. Společnost IMMORENT
se i v budoucnu soustředí na rozšíření palety služeb v Rakousku a v zemích
střední Evropy a na další posílení spolupráce se společností Erste Bank
a se spořitelnami.
29
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Obchodování na finančních trzích
a investiční bankovnictví
Treasury Hlavní události roku 2004
Segment obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví skupiny Erste Bank zahrnuje kromě obchodních útvarů
Investičního bankovnictví a Treasury také oblast řízení aktiv
a pasiv (Asset/Liability Management), jako jednu z hlavních
odpovědností útvaru Treasury.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
140,8
107,5
38,7
2003
131,5
91,2
41,5
44,8
43,5
Čistý zisk po menšinových podílech oproti předchozímu roku vzrostl
o 17,9 % na 107,5 mil. EUR (2003: 91,2 mil. EUR). Čistý úrokový výnos
se snížil ze 112,1 mil. EUR na 102,4 mil. EUR. Tento vývoj je způsoben
všeobecným vývojem na trhu a efekty spojenými se zajišťováním kurzových
rizik, a je částečně kompenzován pozitivním vývojem ostatního provozního
výsledku v důsledku lepšího výsledku z přecenění portfolia cenných papírů
na prodej. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí z 41,5 mil. EUR
na 51,7 mil. EUR byl způsoben především prodejem strukturovaných produktů soukromým a institucionálním investorům. Důsledné řízení nákladů
vedlo ke snížení všeobecných administrativních nákladů o 7,4 % oproti
předchozímu roku. Důsledkem je zlepšení poměru nákladů k výnosům
ze 41,5 % na 38,7 % a zvýšení ukazatele návratnosti vlastního kapitálu
ze 43,5 % na 44,8 %.
Treasury Strategie a cíle
> Základním úkolem útvaru Treasury je řízení rizik vyplývajících z nevyváženosti bilance (úroková a likvidní rizika).
> Dále je tento útvar zodpovědný za další rozvoj systému řízení likvidity,
výnosu a rizika v rámci celé skupiny.
> Útvar Treasury Erste Bank rovněž podporuje celou skupinu včetně
rakouských spořitelen zapojených do křížového garančního systému
v záležitostech týkajících se řízení aktiv a pasiv, tzn. v rámci analýz úrokového a měnového rizika, jakož i v řízení vlastních finančních investic.
> Důležitou roli hraje sektor Treasury při vývoji retailových produktů
a při využití velkého potenciálu klientů na rostoucích trzích ve střední
Evropě.
> Mezinárodním klientům rozšířeného domácího trhu poskytuje útvar Treasury centrální servis.
30
Obchodování a prodej
> Oblast Obchodování a prodej má za sebou úspěšný rok. Vliv obtížných rámcových podmínek v oblasti obchodování na vlastní účet způsobených nízkou
volatilitou a korelací jednotlivých tříd aktiv se podařilo vykompenzovat
nadprůměrně dobrým vývojem v oblastech obchodování s cizími měnami
a dluhopisy. V oblasti obchodování s cizími měnami těžila Erste Bank ze své
vynikající pozice tvůrce trhu na středoevropském trhu (především pro českou
a slovenskou korunu a pro maďarský forint) dosažené především využitím
vynikajících kontaktů se zahraničními bankovními dceřinými společnostmi.
> Díky výraznému nárůstu objemu v oblasti strukturovaných investičních produktů, jak na úrokové bázi, tak na bázi akcií, se v oblasti prodeje podařilo
stejně jako již v minulém roce výrazně překročit stanovené cíle. Tento
úspěšný vývoj potvrzuje silnou pozici útvarů Treasury – prodej skupiny Erste
Bank u privátní a institucionální klientely.
> V oblasti alternativních investic panovala v roce 2004 silná poptávka
jak u institucionálních, tak u retailových klientů. Zcela v tomto trendu
pokračoval vývoj diverzifikované palety majetkových produktů.
U zajištěných fondů se podařilo díky dalšímu úspěšnému roku s pozitivním
výkonem a vedoucímu postavení v Rakousku výrazně zvýšit objem aktiv
ve správě z 200 mil. EUR v roce 2003 na 440 mil. EUR. Tento nárůst
je výsledkem úspěšného působení na trhu institucionálních klientů
v Německu, v České republice a na Slovensku (nárůst 120 mil. EUR jen
ve střední Evropě) a aktivního prodeje v rakouské síti poboček.
> Obchodní jednotky dále rozšířily stávající paletu produktů a obsluhu retailových klientů (např. školením o produktech pro prodejce, rozšířením
nabídky služeb na sekundárním trhu strukturovaných produktů). Důležitou
událostí je zavedení zajišťovacích produktů pro vypůjčovatele na ochranu
proti úrokovým a měnovým rizikům. Erste Bank tak jako první na rakouském trhu nabízí zajišťovací produkt v nominální hodnotě vyhovující
potřebám retailových klientů.
Nové emise
> Emisí hybridního kapitálu TIER 1 ve výši 275 mil. EUR v březnu 2004 bylo
využito příznivého tržního prostředí v tomto segmentu ke zlepšení struktury
kapitálu. Tato emise představovala největší jednotlivou hybridní transakci
TIER 1 v Rakousku v roce 2004.
> V dubnu 2004 byl 10letý pevně úročený benchmarkový dluhopis s termínem splatnosti září 2013 navýšen vydáním dodatkové tranše ve výši
250 mil. EUR na celkový objem 1 mld. EUR.
> Erste Bank opět prokázala účinnost své strategie v oblasti emisí. I když je
hodnocena jako instituce s ratingovým zařazením A1 (rating Moody’s), je
obchodována téměř na úrovni emisí hodnocených stupněm AA3.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Vlastní emise roku 2004 podle zemí
Treasury Výhled na rok 2005
1,8 %
Ostatní
10,5 %
3,0 %
Asie
Státy Beneluxu
11,3 %
Německo
11,0 %
Francie
2,8 %
5,9 %
Velká Británie
Itálie
53,7 %
Rakousko
Vlastní emise roku 2004 podle typu investorů
1,6 %
6,6 %
Ostatní
Spořitelny
15,9 %
Pojišťovny
15,3 %
Správci aktiv
25,0 %
Banky
35,6 %
Soukromé osoby
Řízení aktiv a pasiv
> Počet spořitelen, kterým Erste Bank poskytuje služby v oblasti řízení aktiv
a pasiv (Asset and Liability Management – ALM) se oproti minulému roku
zvýšil o další čtyři. Tímto je nyní pokryto 96 % celkových aktiv spořitelen
zapojených do křížového garančního systému.
> Proces řízení likvidity se dále rozvíjel. Ve výborech skupiny bylo rozhodnuto
o zavedení celoskupinových pravidel řízení likvidity (tzv. Liquidity Rule
Book), zpřesněny a dále rozšiřovány byly procesy pravidelné analýzy a vykazování rizik.
Informační technologie
> I nadále pokračovalo důsledné zavádění centrálních, celoskupinových
informačních systémů pro řízení tržního rizika. Kromě toho se v oblasti
informačních technologií podařilo dokončit zavedení centrálního, jednotného řešení pro řízení aktiv a pasiv v rámci celé skupiny.
> V oblastech front office, middle office a back office útvarů Treasury a Investiční bankovnictví byla nadále podporována průběžná optimalizace procesů (Straight Through Processing). Za účelem zlepšení struktury nákladů
v oblastech informačních technologií a informačních služeb byla mimo jiné
úspěšně použita nová informační platforma a bylo dosaženo celoskupinových synergií v oblasti informačních služeb (Reuters, Bloomberg).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Na počátku roku 2005 proběhly v úseku Treasury organizační změny.
Vznikly dva nové obchodní útvary „Velcí podnikoví klienti skupiny“
a „Treasury skupiny“, dosavadní obchodní útvar „Investiční bankovnictví“ byl
integrován do obou těchto nových organizačních jednotek.
Díky této reorganizaci je nyní možno využít výhodnosti produktů
v oblastech Treasury a Kapitálový trh nejen unvnitř skupiny, ale také
pro potřeby klientů Erste Bank. Tato nová organizační struktura umožňuje celé
skupině poskytovat komplexní péči velkým korporátním klientům (od standardizovaného financování až po aktivity na kapitálovém trhu) vždy jedinou organizační složkou Erste Bank.
Reorganizace obchodního útvaru Treasury k 1. lednu 2005 má
na zřeteli především čtyři strategické cíle:
> seskupení všech skupin aktiv v současné době obchodovaných
na peněžních a kapitálových trzích do působnosti jednoho obchodního
útvaru integrací obchodování s akciemi a prodeje akcií,
> rozvoj a podpora strukturovaných produktů napříč všemi třídami aktiv,
> podpora velkých podnikových klientů a institucionálních klientů v obchodech s produkty Treasury,
> vybudování funkce „Investiční portfolio skupiny“ s cílem řízení investičních
portfolií jednotlivých skupin klientů s ohledem na strukturu jejich bilancí.
Investiční bankovnictví Strategie a cíle
> V oblasti Investičního bankovnictví bude i nadále vytrvale sledován cíl Erste
Bank stát se vedoucí bankou s kompletním servisem na středoevropském
kapitálovém trhu. Veškeré služby investičního bankovnictví, od transakcí
na kapitálovém trhu přes podnikové financování a poradenství v oblasti fúzí
a akvizic (M&A), až po vyhledávání možných investičních příležitostí budou
přitom nabízeny standardně z jednoho zdroje.
> V souladu se strategií skupiny je hlavním úkolem Investičního bankovnictví
poskytování služeb středním podnikům, které obzvláště aktivně působí
v regionu a velkým podnikům, které v tomto regionu chtějí rozšířit své trhy.
Přitom by měl být kromě klasických produktů investičního bankovnictví
dále využíván také potenciál pro křížový prodej úvěrového financování
a derivátových produktů.
> Erste Bank bude i nadále prohlubovat svou pozici specialisty na investiční
bankovnictví především na rozšířeném domácím trhu a posilovat vztahy
s klienty ve střední Evropě.
31
SEGMENT Y | RAKOUSKO
Investiční bankovnictví Hlavní události roku 2004
Kapitálové trhy a financování podniků
> Rok 2004 byl ve znamení očekávaného oživení primárního akciového
trhu v Rakousku, přestože pramenilo spíše z navyšování kapitálu
než z primárních emisí. Na rozdíl od četných úspěšně umístěných navýšení
kapitálu se na vídeňské burze v roce 2004 objevila pouze jedna jediná
primární emise akcií.
> Vedle role vedoucího manažera pro uvedení na burzu a několika menších
transakcí byla Erste Bank ve sledovaném období jako skupinový hlavní
manažer (Joint Lead Manager) odpovědná také za největší navýšení
kapitálu, které bylo kdy v Rakousku realizováno. V kombinované transakci
pro OMV se podařilo jak u soukromých, tak i u národních a mezinárodních
institucionálních investorů úspěšně umístit nově emitované akcie.
Prodej akcií a akciové deriváty.
> Rakouský index ATX v roce 2004 plynule navázal na dobrý vývoj objemu
obchodů v předchozích letech. Se senzačním nárůstem více než 57 %
uzavřel index ATX rok 2004 s hodnotou 2 431,38 bodů.
> Erste Bank se podařilo zvýšením zisku z hotovostního prodeje akcií a z prodeje derivátů o téměř 37 % výrazně překročit cíl stanovený pro rok 2004 .
Přestože byl výsledek v oblasti emisí nižší, než se předpokládalo, byla tato
skutečnost více než vykompenzována vynikajícími výsledky v oblasti prodeje ve střední a východní Evropě.
Podíly Erste Bank na objemu celkových obchodů místních
burz cenných papírů v roce 2004 (v %)
Společnost
EB Investment Hungary
Česká spořitelna
Erste Securities Zagreb
Slovenská sporiteľňa
Erste Securities Polska
Podíl na trhu
20,84
8,41
11,41
3,36
3,19
Pozice
1.
3.
3.
9.
10.
Investiční bankovnictví ve střední Evropě
> Výkonnost akciových trhů na klíčových trzích společnosti Erste Bank
ve střední Evropě byla výrazně podpořena jak rozšířením Evropské Unie
k prvnímu květnu 2004, tak i rostoucím přibližováním Chorvatska směrem
k EU.
> Útvary investičního bankovnictví skupiny Erste Bank významně profitovaly
z tohoto pozitivního vývoje a podařilo se jim udržet nebo dále zvýšit v řadě
případů již značně vysoké tržní podíly.
Investiční bankovnictví Výhled na rok 2005
> S počátkem roku 2005 bylo obchodní útvar „Investiční bankovnictví“ integrován do nových obchodních útvarů „Velcí podnikoví klienti skupiny“
a „Treasury skupiny“. Útvar „Kapitálové trhy“, který od 1. ledna 2005 patří
do obchodního útvaru „Velcí podnikoví klienti skupiny“, bude i nadále posilovat svou pozici hlavního poskytovatele služeb v oblasti financování
prostřednictvím vlastního kapitálu a dále rozšiřovat nabídku produktů
pro rakouské podniky.
> Díky synergickým efektům vyplývajícím z této reorganizace je nyní v oblasti
financování možné nabízet balíčky produktů a služeb šité na míru potřebám
malých a středních podnikových klientů.
> Pozitivní vývoj investičního bankovnictví by měl pokračovat i v roce 2005
spolu s dalším rozšířením koordinace aktivit všech investičních bank
na rozšířeném domácím trhu ve střední Evropě.
32
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Střední Evropa
Region střední Evropy je rozšířeným domácím trhem společnosti Erste Bank. Význam dceřiných společností Erste Bank
v tomto regionu se odráží ve vysoké kvalitě péče o klienty
v celé skupině Erste Bank a v důvěře našich klientů v regionu.
Vedoucí postavení České spořitelny v České republice,
Slovenskej sporitel’ni na Slovensku, Erste Bank Maďarsko
v Maďarsku a Erste Bank Chorvatsko v Chorvatsku je detailně
zobrazeno v následujícím přehledu.
Česká spořitelna, a. s.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
314,1
209,4
60,5
2003
212,9
122,5
62,3
43,2
32,4
Strategie a cíle
> V první fázi expanze Erste Bank definovala jako svůj rozšířený domácí trh
sousední země Rakouska ve střední Evropě, tj. Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko s celkovým počtem více
než 40 milionů obyvatel.
> Dalším krokem je rozšíření domácího trhu společnosti Erste Bank o druhou
a třetí vlnu kandidátských zemí na vstup do EU z východní a jihovýchodní
Evropy s enormním hospodářským potenciálem a s více než 70 miliony
obyvatel.
> Nejdůležitějším předpokladem úspěchu v oblasti retailového obchodu
v tomto regionu je přitom silná přítomnost na trhu. V každé zemi
rozšířeného domácího trhu je proto jasným dlouhodobým cílem společnosti Erste Bank dosažení tržního podílu ve výši přinejmenším 20 %. Ve snaze
o dosažení tohoto cíle spoléhá Erste Bank jak na vhodné akvizice, tak
i organický růst.
> Díky důsledné realizaci strategie rozšířeného domácího trhu se podařilo
České spořitelně, a. s., v České republice a Slovenskej sporitel’ni, a. s.,
na Slovensku zaujmout vedoucí pozici na trhu, společnosti Erste Bank
Maďarsko se v roce 2004 podařilo upevnit svou pozici druhé největší místní retailové banky a společnost Erste Bank Chorvatsko se etablovala jako
číslo tři na chorvatském bankovním trhu.
Čistý zisk po menšinových podílech se oproti roku 2003 podařilo
zvýšit o 86,8 mil. EUR, tj. o 70,9 %, na 209,4 mil. EUR. Meziroční nárůst provozního zisku o 13,5 % je důsledkem zvýšení celkových provozních výnosů
o 8,3 % z 761,4 mil. EUR na 824,6 mil. EUR při současně mírném nárůstu
všeobecných administrativních nákladů o 5,2 %. Tato položka je přitom
významně ovlivněna změnou daně z přidané hodnoty v České republice
(v souvislosti se vstupem do Evropské unie od 1. května 2004). Vedle zvýšení
čistého úrokového výnosu díky nárůstu objemu úvěrových obchodů
se podařilo dále výrazně zvýšit již beztak vysokou úroveň čistých příjmů
z poplatků a provizí, především v oblasti platebního styku a platebních karet.
Stejně uspokojivě se vyvíjel také čistý zisk z obchodních operací, především
v oblasti obchodování s cennými papíry a úrokovými deriváty. Značné
zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno eliminací amortizace
goodwillu (2003: 40,2 mil. EUR) a také mimořádnými odpisy softwaru a tvorbou rezerv na procesní a ostatní rizika, které byly příčinou neobvykle vysoké
hodnoty této položky v roce 2003. Tvorba rezerv a opravných položek vzrostla především v důsledku toho, že v roce 2004 nedošlo k rozpuštění
všeobecných rezerv jako tomu bylo v roce 2003 (ve výši téměř 60 mil. EUR).
Na základě velmi příznivého vývoje čistého zisku po menšinových podílech
se zlepšil poměr nákladů k výnosům z 62,3 % na 60,5 % a návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 32,4 % na 43,2 %.
Majetkové účasti Erste Bank ve střední Evropě1)
Stát
Česká republika
Slovenská republika
Maďarsko
Chorvatsko
Dceřiná společnost Erste Bank
Česká spořitelna
Slovenská sporiteľňa2)
Erste Bank Maďarsko
Erste Bank Chorvatsko3)
1) k 31. prosinci 2004
2) zvýšení podílu na 100 % v lednu 2005
3) po změně vlastnické struktury Erste Bank Chorvatsko v lednu 2005
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Majetková
účast
98,0 %
100,0 %
99,9 %
62,0 %
Česká spořitelna Hlavní události roku 2004
> V roce 2004 Česká spořitelna úspěšně obhájila případně dále posílila své
tržní podíly ve všech hlavních obchodních oblastech. Zvýšit se podařilo
kromě jiného podíl na trhu úvěrů klientům z 19,5 % na 20,3 %. Podíl
na trhu klientských vkladů činil více než 20 %.
> Celkové úvěrové portfolio České spořitelny (nekonsolidované výsledky
banky) v roce 2004 vzrostlo o 9,3 % na 214,4 mld. Kč. Retailové úvěry
se přitom zvýšily celkem o 33,6 % na 97,1 mld. Kč, z toho retailové hypoteční úvěry vzrostly o 66 % na 44,5 mld. Kč. Úvěry podnikům zaznamenaly
nárůst o 9,9 % na 95,2 mld. Kč na konci roku 2004.
33
SEGMENT Y | STŘEDNÍ EVROPA
> V roce 2004 probíhala výrazná kampaň na podporu hypotečního úvěrování
formou otevření čtrnácti center pro bytovou výstavbu a nemovitosti, specializovaných na poradenství a prodej kompletní škály produktů hypotečního
úvěrování a financování bytové výstavby, a formou rozšíření segmentově
specifické palety produktů. Podíl na trhu hypotečních úvěrů vzrostl
z 30,1 % na 33,7 % koncem roku 2004 a podíl na trhu retailových hypotečních úvěrů se podařilo zvýšit z 29,1 % na 32,4 % k 31. prosinci 2004.
> Došlo také k dalšímu rozšíření alternativních distribučních cest. Internetové bankovnictví bylo nově zpřístupněno také malé a střední podnikové
klientele. „Servis24“ (telefonní a internetové bankovnictví) byl v rámci soutěže „Zlatá koruna“ oceněn jako nejlepší internetový finanční produkt roku
2004 v České republice. Počet uživatelů stoupl v roce 2004 o 19,9 %
na 813 000. Celkem 931 000 klientů využívalo ke konci roku 2004 alternativních distribučních cest, což odpovídá nárůstu o 16,2 % oproti
předchozímu roku.
> Také v roce 2004 obdržela Česká spořitelna od nezávislých organizací
několik ocenění, která potvrzují vysokou kvalitu služeb poskytovaných
téměř 5,4 mil. klientů. V rámci celoevropské ankety prováděné společností
Readers Digest tak Česká spořitelna byla již počtvrté za sebou zvolena
nejdůvěryhodnější bankou v České republice. Kromě toho, že se jí podařilo
obhájit titul „Hypotéka roku“, získala také v rámci soutěže pořádané firmou
MasterCard již potřetí za sebou titul „MasterCard Bank of the year“.
> Zvýšení efektivity bylo důvodem další redukce počtu zaměstnanců a optimalizace sítě poboček. Počet zaměstnanců skupiny Česká spořitelna
poklesl ke konci roku 2004 o 6,3 % na 11 639. Počet poboček k 31. prosinci 2004 činil 647 (2003: 667), počet komerčních center zůstává nezměněn.
> V roce 2004 byla i nadále důsledně realizována strategie ČS v oblasti jejích
dceřiných společností a majetkových účastí, jejímž cílem bylo zavedení
norem holdingového řízení, jakož i implementace již existujících pravidel
správy a řízení společnosti (Corporate Governance).
> Penzijní fond ČS obhájil s tržním podílem ve výši 12,8 % čtvrté místo
na českém trhu. Factoring ČS dosáhl s tržním podílem ve výši 27,4 %
prvního místa na factoringovém trhu.
34
> V roce 2004 vstoupila na český trh společnost s Autoleasing, dceřiná společnost České spořitelny. Tato společnost založená v říjnu 2003 zahájila
v minulém roce svou činnost se zaměřením na leasing motorových vozidel
distribučními kanály České spořitelny.
> V souladu se strategií skupiny byl České spořitelně jako jejímu hlavnímu
distribučnímu partnerovi převeden 34,5% podíl Erste Bank ve společnosti
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., v účetní hodnotě 27,5 mil. EUR.
Česká spořitelna tak nyní drží 95% podíl v této stavební spořitelně.
> S cílem zaměřit své aktivity výhradně na životní pojištění Pojišťovna ČS,
z 55 % vlastněná dceřiná společnost České spořitelny (45% podíl drží společnost Sparkassen Versicherung AG), prodala své obchody v oblasti
pojištění majetku v lednu 2004 společnosti Kooperativa pojišt’ovna, české
dceřiné společnosti Wiener Städtische Versicherung. Celkem 640 000 klientů
bylo převedeno do společnosti Kooperativa. Zisk z prodeje ve výši 2,9 mld. Kč
se odrazil ve výsledcích za rok 2004.
> V roce 2004 se České spořitelně také podařilo vyhrát veřejnou soutěž
na vedení účtů Evropské komise pro Českou republiku. Byla rovněž zahájena spolupráce s Evropskou investiční bankou (EIB) za účelem podpory projektů v oblasti infrastruktury.
> Investiční společnost České spořitelny, a. s., obhájila svoji vedoucí pozici
na trhu domácích investičních fondů. Objem aktiv spravovaných ve fondech se ve srovnání s rokem 2003 podařilo zvýšit o 10,6 mld. Kč
na 58,9 mld. Kč ke konci roku 2004.
Česká spořitelna Výhled na rok 2005
> V centru aktivit České spořitelny pro rok 2005 jsou v rámci intenzivnější
spolupráce se skupinou Erste Bank další růst objemu úvěrů klientům
a posílení křížového prodeje. Také pro rok 2005 je cílem udržení návratnosti vlastního kapitálu (ROE) převyšující 20 %.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | STŘEDNÍ EVROPA
Slovenská sporitel’ňa, a. s.
Slovenská sporitel’ňa Hlavní události roku 2004
Finanční výsledky
> Poté, co Erste Bank v dubnu 2004 zvýšila koupí dalších 10 % akcií
od slovenského Fondu národního majetku svůj podíl ve Slovenskej sporiteľni na 80,01 %, byla v lednu 2005 uplatněna call opce k nákupu
19,99 % akcií Slovenskej sporiteľni od Evropské banky pro rekonstrukci
a rozvoj (EBRD). Společnost Erste Bank tak nyní vlastní 100 % akcií
Slovenskej sporiteľni.
> Slovenská sporiteľňa je s bilanční sumou v hodnotě 235,4 mld. SKK
ke konci roku 2004 a tržním podílem ve výši 20,2 % i nadále vedoucí bankou ve Slovenské republice. Celkem 2,5 mil. klientů profituje z inovací produktů, zlepšené kvality služeb v jednotlivých klientských segmentech
a z optimalizace obchodních procesů .
> Potěšující byl růst úvěrových obchodů Slovenskej sporiteľni v roce 2004.
Pohledávky za klienty (nekonsolidované výsledky banky) stouply o 10,8 %
na 60,5 mld. SKK, přičemž retailové úvěry v místní měně se zvýšily o 39 %
na 27,1 mld. SKK. Retailové hypoteční úvěry zaznamenaly nárůst o 41 %
na 8,7 mld. SKK.
> Výše celkových klientských vkladů zůstala ve srovnání s předchozím rokem
stabilní na úrovni 172,7 mld. SKK. Zároveň zde došlo k obecnému posunu
směrem k investičním fondů a produktům životního pojištění.
> Využívání alternativních distribučních kanálů se dále zvýšilo. Celkový počet
uživatelů elektronického bankovnictví tak v roce 2004 vzrostl o 21,3 %
ze 320 000 na 406 000.
> Za účelem zvýšení efektivity byl zredukován počet zaměstnanců, byla
dokončena restrukturalizace a změna rozsahu sítě poboček na současných
333 poboček. Počet zaměstnanců Slovenskej sporiteľni se ke konci roku
2004 meziročně snížil o 5 % na 5 083 zaměstnanců (2003: 5 283).
> V březnu 2004 zahájila činnost společnost Leasing Slovenskej sporiteľni,
dceřiná společnost Slovenskej sporiteľni a společnosti EBV-Leasing specializovaná na leasing motorových rozidel. V roce 2004 uzavřela již 337
leasingových smluv.
> V oblasti factoringových obchodů se Slovenskej sporiteľni podařilo zvýšit
svůj podíl na trhu z 22 % v roce 2003 na více než 50 %, a vybudovat si tak
vedoucí pozici ve Slovenské republice.
> Tržní podíl dceřiné společnosti Slovenskej sporiteľni zaměřené na správu
aktiv, jejíž SPORO fond peněžního trhu jako první na Slovensku dosáhl objemu více než 10 mld. SKK, dosáhl tři roky po založení 31,8 %.
> Velmi úspěšně se vyvíjela společnost pro životní pojištění, Poisťovňa
Slovenskej sporitel’ni, a. s., která s tržním podílem ve výši 5,3 % ke konci
roku 2004 zaujala páté místo na trhu a druhé místo s 19,5% podílem,
pokud jde o nové obchody.
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
85,6
59,6
59,0
2003
61,3
32,7
52,9
48,8
36,5
Vývoj čistého úrokového výnosu Slovenskej sporiteľni
(z 234,7 mil. EUR na 185,8 mil. EUR v roce 2004) byl výrazně ovlivněn
již dříve zmiňovaným jednorázovým vlivem slovenské stavební spořitelny
PSS v roce 2003 (mimořádný výnos ve výši 36 mil. EUR). Vedle vyšších nákladů na refinancování nákupu 10% podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni
se projevil všeobecně nepříznivý vývoj úrokových sazeb ve Slovenské republice – především v souvislosti se značným objemem cenných papírů, které
musela Slovenská sporiteľňa převzít v rámci své restrukturalizace před privatizací – který se podařilo i přes nárůst objemu úvěrových obchodů vykompenzovat pouze zčásti. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly oproti roku 2003
o 28,6 % na 66,4 mil. EUR, především díky výraznému nárůstu poplatků
z platebního styku (o 9,4 mil. EUR, tj. o 28,0 % ) a z úvěrových obchodů
(o 4,8 mil. EUR, tj. o 41,0 %). Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil
o 52,8 % na 16,5 mil. EUR, především v oblasti obchodování s cizími měnami a cennými papíry. Navzdory vysoké inflaci a negativnímu vlivu měnového
kurzu se všeobecné administrativní náklady podařilo udržet víceméně na úrovni roku 2003. Pokles provozního zisku ze 139,9 mil. EUR na 110,2 mil. EUR
byl způsoben především pozitivním dopadem výše zmíněné jednorázové
položky v minulém roce. Po vyloučení této položky ve výši 36 mil. EUR
by se provozní zisk nepatrně zvýšil. Výrazné zlepšení ostatního provozního
výsledku je způsobeno jednorázovým přeceněním a tvorbou rezerv v roce
2003. Díky zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni ze 70 %
na 80 % ve druhém čtvrtletí 2004 došlo ke snížení menšinových podílů. Díky
tomuto pozitivnímu vývoji vzrostl ukazatel návratnosti vlastního kapitálu
z 36,5 % na 48,8 %, zatímco poměr nákladů k výnosům se na základě výše
uvedeného jednorázového efektu z roku 2003 zhoršil z 52,9 % na 59,0 %.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
35
SEGMENT Y | STŘEDNÍ EVROPA
Slovenská sporitel’ňa Výhled na rok 2005
> Slovenská sporiteľňa se v roce 2005 bude snažit o výrazné rozšíření úvěrového portfolia ve všech klientských segmentech a o zvýšení svých tržních
podílů. Cílem pro rok 2005 je dosažení návratnosti vlastního kapitálu (ROE)
nejméně 20 %.
Erste Bank Maďarsko Rt.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
31,3
31,5
68,1
2003
14,7
13,2
70,0
24,0
23,8
Srovnání s rokem 2003 nemá velkou vypovídací schopnost v důsledku prvotního zahrnutí společnosti Postabank do konsolidované účetní závěrky od roku 2004. Integrace společnosti Postabank do Erste Bank Maďarsko
byla úspěšně ukončena sloučením informačních technologií ve čtvrtém čtvrtletí. Vykázané konsolidované výsledky předčily již v prvním roce všechna
očekávání. Zřetelné zlepšení výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2004 při srovnání jednotlivých čtvrtletí je způsobeno konzervativním časovým rozlišením
zisku a tvorbě dohadných položek v období po integraci Postabank a změnou
cenové politiky ve čtvrtém čtvrtletí 2004.
Erste Bank Maďarsko Hlavní události roku 2004
> Fúzí společností Erste Bank Maďarsko a Postabank do společnosti Erste
Bank Maďarsko Rt. vznikla druhá největší retailová banka v Maďarsku
s vedoucí pozicí v investičním bankovnictví a leasingových obchodech.
Rychlý průběh integrace a skutečnost, že potřebná povolení bankovního
dohledu a obchodního soudu byla udělena mnohem dříve, než se předpokládalo, umožnily provést právní integraci obou bankovních společností
již k 1. září. Vlastnický podíl Erste Bank ve společnosti Erste Bank Maďarsko činí 99,9 %.
> Integrační program probíhající od ledna 2004, který sestává z 24 projektů,
byl úspěšně dokončen koncem listopadu 2004, tedy necelý rok po převzetí
společnosti Postabank.
36
> V rámci integrace byly optimalizovány zdroje v centrále a v distribuční síti.
Počet zaměstnanců byl zredukován o téměř 23 % na 2 435. Vzhledem
k překrývání pobočkových sítí společností Postabank a Erste Bank byl
počet poboček slučováním a uzavíráním zredukován o 53 na 142 poboček
ke konci roku.
> Strategické partnerství s maďarskou poštou je velmi významné vzhledem
k vysokému potenciálu křížového prodeje. Proto byly aktualizovány či nově
uzavřeny smlouvy o spolupráci týkající se distribuce důležitých standardních bankovních produktů (vkladů, vedení účtů, hypotečních úvěrů) a investičních fondů.
> Díky značnému růstu v oblasti úvěrů došlo ke zvýšení tržních podílů v segmentu retailu na 8,0 % a v korporátním segmentu na 8,5 %. V retailovém
segmentu se podařilo zvýšit objem o 31 % z 268 mld. HUF (pro forma
2003) na 351 mld. HUF. V korporátním segmentu vzrostl objem úvěrů
o 18,5 % z 367 mld. HUF (pro forma 2003) na 435 mld. HUF.
> Proti klesajícímu trendu u vkladů soukromých klientů stojí výrazně vyšší
nárůst investic do investičních fondů. Díky výraznému růstu obchodů vlastních investičních fondů se podařilo nárůstem ze 2,6 % na 9,5 % dosáhnout
téměř čtyřnásobného tržního podílu.
> Díky sloučení leasingových aktivit společností Erste Bank Maďarsko
a Postabank a výraznému nárůstu objemu financování došlo k posílení
pozice na trhu v oblasti leasingu motorových vozidel růstem tržního podílu
z 9,2 % na 10,4 %.
> Společnosti Erste Investment Bank Maďarsko se podařilo zvýšit tržní podíly ve všech obchodních segmentech. U obchodování s akciemi činil tržní
podíl více než 20 %. V oblasti obchodování s cizími měnami zaujímá společnost Erste Investment Bank Maďarsko vedoucí pozici na trhu.
Erste Bank Maďarsko Výhled na rok 2005
> Společnost Erste Bank Maďarsko se zaměří především na dokončení
zbývajících integračních opatření do konce prvního pololetí roku 2005.
> Vedle upevňování tržní pozice druhé největší retailové banky v Maďarsku je
stěžejním cílem také další zvyšování tržních podílů v oblasti financování
bytové výstavby s důrazem zejména na úvěry v cizí měně, spořících produktů (zejména vkladů a investičních fondů) a ve všech segmentech obchodu s korporátními klienty včetně institucí veřejné správy.
> Implementace nového modelu spolupráce s maďarskou poštou a zavedení
nových nástrojů finančního poradenství umožní lepší využití stávajícího
potenciálu křížového prodeje.
> Důležitým cílem pro rok 2005 je výrazné zlepšení místní návratnosti vlastního kapitálu (ROE).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | STŘEDNÍ EVROPA
Erste Bank Chorvatsko
(Erste & Steiermärkische banka)
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
42,2
21,6
56,6
2003
23,7
21,3
67,1
17,6
24,2
Zisk před zdaněním se oproti předchozímu roku zvýšil o 78,1 %
na 42,2 mil. EUR. Díky nárůstu objemu obchodů se čistý úrokový výnos zvýšil
o 12,1 % na 84,5 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 33,6 %
na 16,7 mil. EUR, a to především v oblasti platebního styku. Čistý zisk
z obchodních operací se ve srovnání s rokem 2003 zvýšil o 17,8 %
na 12,6 mil. EUR. Předpověď učiněnou ve třetím čtvrtletí, že se všeobecné
administrativní náklady v roce 2004 ve srovnání s předchozím rokem nezmění, se díky důslednému řízení nákladů podařilo překonat: Všeobecné
administrativní náklady vykázaly dokonce pokles o 2,7 % na 64,3 mil. EUR.
Čistý zisk po menšinových podílech společnosti Erste Bank Chorvatsko mírně
vzrostl o 1,6 % na celkem 21,6 mil. EUR, a to i přesto, že možnost daňového
převodu ztrát byla vyčerpána již v minulém roce a že se v důsledku prodeje
podílů v Erste Bank Chorvatsko společnosti Steiermärkische Bank und Sparkassen AG zvýšily menšinové podíly. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu
poklesl na 17,6 % z důvodu zvýšení alokovaného vlastního kapitálu, zatímco
poměr nákladů k výnosům se výrazně zlepšil z 67,1 % na 56,6 %.
Erste Bank Chorvatsko Hlavní události roku 2004
> S téměř 550 000 retailovými klienty a 120 pobočkami nabízejícími své
služby na území celého státu je společnost Erste Bank Chorvatsko v tomto
segmentu třetí největší bankou v Chorvatsku. V roce 2004 se banka
zaměřila především na poskytování hypotečních úvěrů, získávání nových
klientů, kartové obchody a další finanční služby. K dalším novinkám
v oblasti produktů a služeb patřily kreditní karty vydávané ve spolupráci
s obchodními partnery (co-branded credit cards) s příslušnými prodejními
programy, kontinuální vývoj a zavádění nových funkcí v rámci alternativních
distribučních kanálů, jakož i další nové úvěrové a spořící produkty.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
> Velmi úspěšné byly snahy společnosti Erste Bank Chorvatsko týkající
se křížového prodeje, kde se jí podařilo zvýšit počet doplňkových finančních
produktů (životní a neživotní pojištění, investiční fondy a stavební spoření),
a dosáhnout tak o více než 150 % vyšších výnosů z prodeje oproti roku
2003.
> Díky těmto aktivitám se společnosti Erste Bank Chorvatsko podařilo zvýšit
podíly na trhu jak retailových úvěrů, tak i depozit, a to o téměř 1 procentní
bod. V současné době tak společnost drží zhruba 10% podíl na trhu retailových úvěrů a 9,5% podíl na trhu retailových vkladů v Chorvatsku. Objem
úvěrů poskytnutých podnikové klientele vzrostl oproti předchozímu roku
o 40 %. Obzvláště v segmentu malých a středních podniků (SME) bylo
dosaženo mimořádného úspěchu, přičemž se banka od svých konkurentů
odlišovala efektivními produkty, rychlým rozhodováním při poskytování
úvěrů a proaktivním, flexibilním kontaktem s klienty.
> Společnost Erste Bank Chorvatsko patří k vedoucím bankám v Chorvatsku
při realizaci státem dotovaných úvěrových programů vytvořených speciálně
na podporu a rozvoj sektorů malých a středních podniků a exportu. Díky
svým obchodním úspěchům společnost Erste Bank Chorvatsko zvýšila své
tržní podíly u úvěrů podnikovým klientům z 9,2 % k 31. 12. 2003 na téměř
11,5 % ke konci roku 2004. V oblasti závazků k podnikovým klientům
zvýšila banka svůj tržní podíl zhruba o 0,5 procentního bodu a drží v této
oblasti zhruba 10,3 % celého chorvatského trhu.
> I přes silný růst úvěrů podnikům a privátním klientům se i nadále zlepšovala
kvalita portfolia společnosti Erste Bank Chorvatsko. Podařilo se snížit podíl
nebonitních pohledávek a současně se zvýšilo krytí nesplacených úvěrů
rezervami a opravnými položkami na více než 90 %.
> Součástí trvalé snahy o zvýšení kvality služeb banky bylo úspěšné
dokončení některých iniciativ zaměřených na zlepšení bankovního image,
na optimalizaci vnitřních procesů a na redukci provozních nákladů.
Za zmínku stojí též otevření tří retailových poboček ve městech Dubrovník,
Virovitica a Zadar a tří komerčních center ve městech Pozega, Koprivnica
a Dubrovník.
> K dalším opatřením patří zlepšení datové sítě využívané pro další služby
jako jsou internetové bankovnictví nebo telefonní bankovnictví a na podporu sítě bankomatů. Implementovány byly rovněž procesy zaměřené
na nové, tržně orientované zdokonalování klíčového bankovního systému.
37
SEGMENT Y | STŘEDNÍ EVROPA
Erste Bank Chorvatsko Výhled na rok 2005
> Erste Bank Chorvatsko se vedle upevnění pozice třetí největší retailové
banky na chorvatském trhu zaměří především na zvýšení tržních podílů
v retailovém a podnikovém bankovnictví (především v obchodech s malými
a středními podniky – SME), a to jak na straně úvěrů, tak na straně vkladů.
> K opatřením, která budou přijata za účelem dosažení těchto stanovených
cílů, patří mimo jiné i optimalizace palety produktů a zavedení nových
úvěrových a depozitních produktů šitých na míru a posílení křížového prodeje. Dále je plánováno rozšíření pobočkové sítě o dalších pět poboček.
> Cílem pro rok 2005 je dosažení návratnosti vlastního kapitálu (ROE)
převyšující 18 %.
Srovnání klíčových údajů o dceřiných společnostech Erste Bank ve střední Evropě (podle IFRS) – dle výkaznictví
jednotlivých společností
v mil. EUR
Provozní výsledek
Čistý zisk
Návratnost kapitálu (ROE, v %)
Poměr nákladů k výnosům (v %)
Celková aktiva
Vlastní kapitál
Počet zaměstnanců
Počet klientů (v mil.)
Počet poboček
Česká spořitelna
2004
2003
358,7
314,2
270,8
234,9
23,8
23,7
58,0
59,8
19 052
17 095
1 257
1 062
11 639
12 420
5,4
5,5
647
667
Slovenská sporiteľňa1)
2004
2003
120,3
145,7
80,9
66,3
20,1
19,2
56,6
51,9
6 126
5 060
432
377
5 083
5 283
2,5
2,5
333
339
Erste Bank Maďarsko2)
2004
2003
103,7
44,9
27,3
18,5
11,7
8,2
62,9
78,6
4 760
3 805
253
211
2 435
3 145
0,9
0,4
142
194
Erste Bank Chorvatsko3)
2004
2003
55,7
39,7
38,6
29,9
17,6
14,7
48,9
62,3
3 360
2 551
219
210
1 441
1 463
0,6
0,6
120
118
1) Erste Bank zvýšila v lednu 2005 svůj podíl ve Slovenskej sporiteľni na 100 %.
2) 2003 Erste Bank Maďarsko včetně Postabank bez nákladů na restrukturalizaci Postabank
3) změna vlastnické struktury ve společnosti Erste Bank Chorvatsko v lednu 2005
38
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Mezinárodní obchod
Segment Mezinárodní obchod zahrnuje komerční obchody
zahraničních poboček v Londýně, v New Yorku a v Hongkongu,
jakož i zahraniční obchody Erste Bank Vídeň včetně obchodních transakcí se zahraničními bankami, pokud se netýkají
mezibankovních obchodů treasury.
Finanční výsledky
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Čistý zisk po menšinových podílech
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě
čistého zisku po menšinových podílech (v %)
2004
120,4
93,6
19,1
2003
94,1
70,1
20,2
23,1
18,3
> I přes obtížné tržní podmínky – 65 % nových úvěrů na americkém trhu je
řazeno do kategorie B, a neodpovídá tak úvěrovým požadavkům společnosti Erste Bank – a velký tlak na úroveň marží se na základě silné poptávky
fondů, bank a specializovaných investorů (CLOs) podařilo čistý zisk
pobočky v New Yorku zvýšit.
> Na základě příznivé ekonomické situace a klesající míry nesplácení půjček
se v roce 2005 očekává i nadále silná poptávka v oblasti úvěrů.
Garantované úvěrové linky – profitcentrum New York (v mil. EUR)
2 827
2 081
1 592
Trvale dobré výsledky se podařilo i v roce 2004 dále zlepšit. Zvýšení
čistého zisku po menšinových podílech ze 70,1 mil. EUR na 93,6 mil. EUR
napomohly pokles tvorby rezerv a opravných položek v pobočce v New Yorku,
konstantní úroveň nákladů a daňové výhody. Poměr nákladů k výnosům
se zlepšil z 20,2 % na 19,1 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl
z 18,3 % na 23,1 %.
Strategie a cíle
> Útvar Mezinárodního obchodu je zaměřen na rizikovou a výnosovou diverzifikaci nad rámec úvěrových portfolií na domácím trhu skupiny Erste Bank.
> Útvar participuje na sekundárních a syndikovaných trzích a neuzavírá tudíž
úvěrové obchody přímo s klienty.
> Všechna profitcentra aktivně řídí svá úvěrová portfolia na základě kriteria
riziko-návratnost (risk-return criteria) za účelem dlouhodobě stabilního
příspěvku k čistému zisku skupiny Erste Bank.
Hlavní události v roce 2004
Profitcentrum New York
Pobočka v New Yorku se soustřeďuje na financování podniků, zahraničního
obchodu a projektů.
> Téměř dvě třetiny veškerých půjček tvoří syndikované, prvotřídně zajištěné
podnikové úvěry.
> Z důvodu velkého objemu předčasně splacených pohledávek v prosinci
a vývoje kurzu USD/EUR vykazovalo úvěrové portfolio koncem roku 2004
klesající tendenci.
2001
2002
2003
1 403
2004
Vzhledem ke změnám ve vykazování objemu garantovaných úvěrových linek je srovnatelnost
s údaji za předchozí roky jen omezená.
Profitcentrum Londýn
Aktivity londýnské pobočky zahrnují cenné papíry zajištěné aktivy (Asset
Backed Securities – ABS), financování akvizic a zahraničního obchodu, jakož
i financování nemovitostí a leteckého průmyslu.
> Paralelně se silným růstem na trhu cenných papírů zajištěných aktivy došlo
k silnému poklesu marží. Proto se v tomto segmentu nepodařilo dosáhnout
plánovaného objemu nových obchodů.
> Další rozšíření portfolia v oblasti financování akvizic bylo velmi obtížné, jelikož poměry rizika a návratnosti často neodpovídaly stanoveným požadavkům. Příležitost k růstu nastala v tomto segmentu ve střední Evropě, konkrétně v České republice, kde společnost Erste Bank navzdory rostoucí
konkurenci zaujímá vedoucí pozici na trhu.
> V oblasti financování zahraničního obchodu se pobočka specializovala
na ropu a ropné deriváty v bývalém Sovětském svazu, na Středním východě
a v Africe. Ale i zde – přes udělení investičního stupně ratingu Rusku – vykazují marže klesající tendence.
Garantované úvěrové linky – profitcentrum Londýn (v mil. EUR)
2001
2002
2 539
2 360
2 216
1 999
2003
2004
Vzhledem ke změnám ve vykazování objemu garantovaných úvěrových linek je srovnatelnost
s údaji za předchozí roky jen omezená.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
39
SEGMENT Y | MEZINÁRODNÍ OBCHOD
> Na základě splácení a díky aktivnímu managementu portfolia se podařilo
snížit podíl vyššího rizika v portfoliu z 16 % na 11 %.
Garantované úvěrové linky – profitcentrum Vídeň (v mil. EUR)
7 156
6 303
Profitcentrum Hongkong
Činnost pobočky v Hongkongu zahrnuje úvěrování finančních institucí, národních vlád a špičkových podniků v asijsko-pacifickém prostoru a cenné papíry
zajištěné aktivy (Asset Backed Securities – ABS).
> Navzdory všeobecnému zhoršení poměru rizika a výnosu způsobeného rostoucí poptávkou po kapitálu na tomto trhu v roce 2004, předčily výsledky
nových obchodů v této oblasti očekávání o téměř 20 %, a to především díky
aktivitám v Austrálii, Indii a v Koreji.
> Kvalita úvěrového portfolia se oproti předchozímu roku zlepšila; podíl aktiv
ohodnocených investičním stupněm se zvýšil z 85 % na 87 %.
> Vlády, banky a nadnárodní společnosti představují 73 % portfolia obchodů
dle stavu ke konci roku 2004.
5 602
5 196
2001
2002
2003
2004
Garantované úvěrové linky – profitcentrum Hongkong (v mil. EUR)
1 705
2001
2002
1 871
1 825
1 665
Výhled na rok 2005
2003
2004
Vzhledem ke změnám ve vykazování objemu garantovaných úvěrových linek je srovnatelnost
s údaji za předchozí roky jen omezená.
Profitcentrum Vídeň
Těžištěm mezinárodního obchodu ve Vídni je poskytování úvěrů národním
vládám a bankám. Cílem strategického zaměření je maximální výnos při
co možná nejširší diverzifikaci rizik jednotlivých zemí s přihlédnutím na různé
bonity a doby splatnosti.
> V souladu se strategií Erste Bank zůstává střední Evropa klíčovým obchodním regionem a v tomto smyslu jsou podporovány také aktivity dceřiných
společností v této oblasti.
> Kvalita portfolia byla i v roce 2004 velmi uspokojivá; podíl aktiv ohodnocených investičním stupněm činil 87,1 %. Banky a státní závazky tvořily
94 % celého portfolia.
> Navzdory vysoké míře splácení se podařilo rozšířit portfolio o 810 mil. EUR
na 7,2 mld. EUR. Také v profitcentru ve Vídni došlo díky vysoké likviditě
k poklesu marží, a to především při poskytování úvěrů státům vstupujícím
do Evropské unie.
> Mezinárodní obchod ve Vídni se zaměřuje především na aranžování syndikovaných úvěrů za účelem částečné kompenzace klesajících marží vyššími
příjmy z poplatků a provizí.
40
> Strategickým cílem Erste Bank v rámci mezinárodního obchodu je i nadále
dosahování pravidelných stabilních výnosů.
> Vzhledem k rostoucí poptávce po aktivech a současně při zhoršujících
se úvěrových podmínkách je stěžejním úkolem zajištění kvality úvěrového
portfolia, a tím ochrana investovaného kapitálu a jeho ziskovosti.
> Struktura portfolia se v souladu s BASEL II mění stále více ve prospěch
kapitálově efektivních produktů.
> Nadměrná likvidita a s tím spojená vysoká poptávka po investicích budou
zřejmě i v roce 2005 příčinou tlaku na marže ve všech segmentech.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Podnikové centrum
Segment Podnikové centrum podporuje svými službami v oblastech marketing, organizace a informačních technologií realizaci strategických cílů skupiny Erste Bank. K tomuto segmentu byla také přiřazena rychle se rozvíjející oblast elektronického bankovnictví (e-business). Dále tento segment zahrnuje účetnictví, kontroling, vypořádání, řízení majetkových
účastí, jakož i nebankovní dceřiné společnosti a dceřiné společnosti podporující bankovní aktivity.
Segment Podnikové centrum zahrnuje ostatní položky akciové společnosti Erste Bank AG, pomocné podniky, konsolidační položky, mimořádné
vlivy testování snížení hodnoty goodwillu a mimořádný zisk z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS. Tento prodej je rovněž hlavním důvodem nárůstu
menšinových podílů. Navíc je v tomto segmentu ve čtvrtém čtvrtletí 2004
vykázán zisk z prodeje společnosti Investkredit AG ve výši 50 mil. EUR
(po zdanění). Jak již bylo uvedeno v prvním čtvrtletí, byl v roce 2004 proveden
odpis daňových pohledávek, který vyplynul ze snížení rakouské daně z příjmu
právnických osob z 34 % na 25 % od roku 2005. Z toho vyplývá v porovnání
s předchozím rokem podstatný nárůst položky daně z příjmů.
Marketing Strategie a cíle
> Útvar Marketing skupiny je zodpovědný za udržování a další vývoj moderní,
aktuální obchodní značky na rozšířeném domácím trhu. V rámci této celoskupinové zodpovědnosti se jedná o vytváření marketingových strategií
v souladu s tržními podmínkami a potřebami klientů. Cílem strategického
vystupování na trhu spolu s odpovídající komunikační politikou je upevnění
podoby nezaměnitelné obchodní značky v povědomí klientů.
Rozpoznání hesla „V každém vztahu jde především o lidi”
60 %
53 %
40 %
4. čtvrtletí
2002
4. čtvrtletí
2003
4. čtvrtletí
2004
> Značka Erste Bank a spořitelen byla podle ankety společnosti Readers‘
Digest, prováděné v celoevropském měřítku, zvolena v roce 2004
nejdůvěryhodnější bankovní značkou Rakouska.
> První polovina roku 2004 byla zcela ve znamení rozšíření Evropské unie.
Na základě této historické události vydala Erste Bank obsáhlou informační
brožuru pro malou a střední podnikovou klientelu. V této příručce
pro střední a východní Evropu lze najít pro každý z nových členských států
důležité kontakty a adresy usnadňující úspěšný vstup na trh. Příručka dále
přináší přehled místních daňových a legislativních odlišností od běžného
práva Evropské unie. Během celého roku probíhaly různé akce a semináře
zaměřené na toto téma, při kterých byly zkušenosti skupiny Erste Bank
ze střední Evropy poskytovány širšímu obecenstvu.
> V segmentu soukromých klientů se společnosti Erste Bank v roce 2004
podařilo prostřednictvím aktivního řízení cílových skupin, zaměřením
především na mládež a seniory, dosáhnout ve Vídni tržního podílu
přes 19 %. Měřeno podle klientských podílů v Rakousku dosáhly spořitelny
s tržním podílem ve výši 21,6 % nejvyšší hodnoty od roku 1997, přičemž
spořitelny těžily z převzetí místních poboček společnosti Erste Bank.
Marketing Hlavní události roku 2004
Tržní podíly v segmentu Svobodná povolání v Rakousku
> Erste Bank se podařilo společně se spořitelnami dále posílit společnou
pozici na trhu reprezentovanou duálním logem. Schopnost vybavit
si příslušnou reklamu činila ve třetím čtvrtletí předchozího roku 51 % (zdroj:
Werbetracking), čímž bylo dosaženo nejvyšší hodnoty v historii společné
reklamy Erste Bank a spořitelen a vyšší hodnoty než u všech ostatních
rakouských bank (zdroj: ETB 2004)
> Již beztak velmi vysoká míra rozpoznávání společného hesla „V každém
vztahu jde především o lidi“ se oproti předešlému roku ještě dále zvýšila
a ve třetím čtvrtletí dosáhla 60 %.
Tržní podíl v %
Svobodná povolání celkem
Lékaři
Právníci/Notáři
Lékárníci
Auditoři
Technická povolání
Skupina spořitelen Erste Bank
(Erste Bank
a spořitelny)
58
28
51
27
71
28
58
22
69
34
54
24
Spořitelny
37
30
51
46
46
35
Zdroj: Freie Berufe 2003, Fessel-GFK
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
41
SEGMENT Y | PODNIKOVÉ CENTRUM
> Nadprůměrně vysoké podíly na tomto trhu má Erste Bank především
ve Vídni. Jako partner svobodných povolání zaujímá skupina spořitelen
vedoucí postavení na rakouském trhu.
> Úspěšná realizace celoskupinové podnikové kultury (5 bankovních značek
– jedna vizuální identita) byla bezvýhradným úspěchem, což bylo v roce
2004 potvrzeno četnými cenami.
> V roce 2004 obdržela skupina Erste Bank od společnosti Lafferty Group
ocenění Retailová skupina roku.
> Česká spořitelna obdržela v soutěži pořádané Mastercard titul
Nejdůvěryhodnější banka roku 2004 („Most Trusted Bank“) a od časopisu
The Banker titul Banka roku („Bank of the Year“).
> Slovenská sporiteľňa byla vyznamenána jako nejlepší značka v kategorii
banky (GfK Slovakia „Koloseum – award“).
> Erste Bank Chorvatsko byla v předešlém roce vyznamenána jako banka
s nejlepšími mediálními kontakty („Golden Share Award“).
> Nákladově optimální poskytování a zajištění IT podpory každodenních
obchodních činností, jakož i aktivní řízení operačního rizika v oblasti IT
pro celou skupinu Erste Bank a spořitelen jsou hlavním cílem a hlavním
okruhem odpovědnosti útvaru IT skupiny. Z hlediska stávajícího transformačního procesu skupiny je v rámci skupinových strategických projektů
úkolem IT skupiny zjišťovat společně s příslušnými obchodními útvary
za jakých předpokladů a jakými prostředky lze prostřednictvím strategického
využití IT docílit konkurenčních výhod.
> Harmonizace a standardizace infrastruktury a procesů v oblasti IT byly
i v roce 2004 klíčovými podněty k další redukci nákladů.
> Celoskupinové plánování zdrojů v oblasti IT s důrazem na optimalizaci
přínosů, které vyvažuje lokální zájmy, napomáhá Erste Bank k dosažení
maximální návratnosti investic v oblasti IT. Nosnými pilíři jsou přitom koncentrace na strategické obchodní cíle a optimalizované využívání zdrojů
v rámci IT.
Marketing Výhled na rok 2005
Organizace a informační technologie (IT) Hlavní události
roku 2004
> Pozice Erste Bank a spořitelen jako předního poskytovatele finančních
služeb bude dále upevňována a dodatečně posílena novou rozsáhlou marketingovou kampaní. Tato kampaň je zaměřena ještě silněji než dříve
na klíčovou způsobilost Erste Bank a spořitelen – kvalifikovanost privátních
poradců v oblasti poradenství a služeb – a poskytuje tak optimální podporu
v oblasti distribuce.
> Co se týče tematického zaměření reklamy bude pozornost soustředěna
především na široký okruh spoření pro budoucnost ve snaze pokrýt tuto
rostoucí společenskou potřebu vhodnými produkty. Přitom jsou v reklamě
určené k oslovení klientů zdůrazňovány také potřeby týkající se pozdějších
životních fází s důrazem na služby přizpůsobené potřebám klientů, jako
je např. plánování pozůstalosti.
Organizace a informační technologie (IT) Strategie a cíle
> Zatímco v posledních letech byl důraz kladen především na mezinárodní
akvizice a jejich integraci do skupiny Erste Bank, v roce 2004 šlo v první
řadě o detailní analýzu stávajících infrastruktur a systémů a jejich přínosu
k vytváření hodnot.
> Na základě zjištěných skutečností byla vypracována dlouhodobá strategie
IT, jejímž cílem jsou významné a trvalé úspory nákladů při současném
zajištění strategických konkurenčních výhod prostřednictvím cíleného
využití informačních technologií.
42
> Formulací střednědobé a dlouhodobé strategie v oblasti IT byl udán směr
vývoje budoucí infrastruktury IT skupiny Erste Bank. V rámci tohoto projektu byly veškeré možnosti úspor nákladů podrobeny důkladné analýze.
V této souvislosti byly zahájeny následující konkrétní iniciativy:
– Decentralizované nasazení počítačů – úspora nákladů díky celoskupinově jednotnému postupu při nasazení počítačů, tiskáren a příslušných
zařízení
– Core SAP – studie proveditelnosti týkající se sloučení center SAP a seskupování vývojových aktivit
> Plánovací procesy pro IT projekty se podařilo výrazně zlepšit v rámci celé
skupiny. Byla tak vytvořena základna pro využití synergií, které vyplývají
např. z centralizovaného nákupu, soustřeďování požadavků a podobných
aktivit.
> Implementace Basel II i nadále úspěšně pokračuje, přičemž se v roce 2004
podařilo dosáhnout řady důležitých dílčích cílů:
– Úspěšně byla zavedena celoskupinová centrální databáze údajů, které
jsou pro Basel II z hlediska rizika relevantní.
– Byly zpracovány první výsledky z výpočtu rizikových parametrů Basel II
(pravděpodobnost nesplacení, ukazatel splácení a ukazatel výnosů
ze zajištění) na základě historických dat.
– Stejně tak našel uplatnění program sběru dat o operačních rizicích
a databáze zajištění.
> Obnova klíčových bankovních informačních systémů v Rakousku s důrazem
na správu a vedení účtů dále úspěšně pokračovala. Podařilo se tak dosáhnout redukce provozních nákladů v oblasti IT.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
SEGMENT Y | PODNIKOVÉ CENTRUM
> Byly podniknuty první důsledné kroky v rámci realizačního plánu spolupráce se společností Bawag/PSK v oblasti platebního styku (soustředění realizace platebního styku, platebního styku spořitelen a zahraničního platebního styku do jednoho místa, přípravné práce pro zkušební provoz
v částečném projektu Zahraniční platební styk, jakož i start podprojektu
Tuzemský platební styk). Tento Projekt umožní do roku 2007 oběma
bankám podstatně efektivnější provádění transakcí platebního styku.
Projekty ve střední Evropě
> V Chorvatsku se v rámci dokončení fúze společností ESB a Riječka Banka
podařilo v plánovaném období dokončit migrační projekt „IBIS RB“
(sloučení IT systémů obou bank).
> Díky centralizaci databází klíčového systému Slovenskej sporitel’ni bylo
dosaženo rozhodujících synergických efektů. Vedle podstatného snížení
operačního rizika bylo docíleno také zřetelného zlepšení výkonnosti
systému, které vedlo ke zvýšení kvality servisu poskytovaného klientům.
> Starbank, klíčový systém České spořitelny, byl zdokonalen a plně aktualizován, čímž byl položen základní kámen pro další centralizaci procesů
v útvaru back-office a pro zlepšení komplexní péče i o klienty a řízení rizik.
Výsledkem zavedení systému CRM (Customer Relationship Management)
do poboček České spořitelny v dubnu 2004 je výrazná strategická konkurenční výhoda vůči ostatním bankám v České republice.
> Po integraci produktů a bankovních procesů byla již 1. listopadu 2004
ukončena první fáze migrace IT systémů (retailoví klienti a bankovní karty)
společnosti Postabank do Erste Bank Maďarsko.
> Odpovědí na očekávanou rostoucí poptávku v oblasti cenných papírů
a osobních penzijních spořících produktů na Slovensku bude rozšíření
ve skupině uplatňovaných řešení. Distribuce a vypořádání v oblasti obchodování s cennými papíry budou v budoucnu podporovány řešením dceřiné
společnosti pro on-line obchodování – ecetra.com. Tento systém bude
zaveden v roce 2005.
> Na Slovensku jsou v roce 2005 stěžejním bodem aktivity v oblasti optimalizace obchodních procesů a jejich reengineering. Kritické prověření všech
relevantních bankovních procesů bude významným přínosem ke snižování
nákladů a zvyšování rentability.
Elektronické bankovnictví Strategie a cíle
> V souladu se čtvrtou klíčovou strategií se společnosti Erste Bank podařilo
realizovat vytyčený cíl, tzn. dát klientům možnost volby, v jaké formě a kdy
chtějí využít nabídky skupiny. Elektronické bankovnictví již není vnímáno jen
jako dodávka standardních služeb elektronickou cestou, ale rovněž jako
rozvíjející se distribuční kanál pro jednoduché finanční produkty.
> Vývoj a zavádění produktů elektronického bankovnictví Erste Bank probíhá
i nadále v úzké spolupráci s rakouskými spořitelnami.
> Také ve střední Evropě nabízí Erste Bank služby elektronického bankovnictví prostřednictvím svých dceřiných společností a usiluje o rozvoj nabídky
služeb v tomto regionu.
Elektronické bankovnictví Hlavní události roku 2004
Organizace a informační technologie (IT)
Výhled na rok 2005
> Rozpočtová politika posledních let, jejímž cílem je dosažení dodatečných
výnosových potenciálů nebo zlepšování v oblasti uspokojování klientských
potřeb, bude důsledně realizována v rámci celé skupiny i v roce 2005.
> Optimalizační a přizpůsobovací procesy budou pokračovat i v roce 2005.
Tyto celoskupinové procesy vedoucí k optimálnímu uplatnění zdrojů v oblasti IT bude podporovat nově založený útvar Řízení IT portfolia (IT Portfolio
Management Office).
> Od počátku roku 2005 probíhá v oblasti IT projektová studie týkající
se vyhodnocení možných synergií (sdílením zdrojů, softwarových aplikací
a procesů) mezi stávajícími vývojovými útvary v dceřiných společnostech
a odbory IT vývoje na úrovni celé skupiny.
> V rámci skupinových synergických projektů byla vypracována nová jednotná strategie v oblasti karet. Potřebná realizační opatření bude na základě
stanovených vývojových kroků podporovat tým expertů ze všech bank.
> Projekt „New Front-End“, plně integrovaná obchodní platforma, bude k dispozici pracovníkům poboček České spořitelny a přinese prostřednictvím
integrací systému a přizpůsobením procesů významné možnosti úspor nákladů .
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
> Počet soukromých klientů Erste Bank a spořitelen využívajících netbanking,
tj. produkt internetového bankovnictví, zaznamenal další dynamický
nárůst, když v roce 2004 vzrostl o 15,3 % na stávajících 570 000. Koncem
roku 2004 byla již plná čtvrtina všech standardních transakcí tuzemského
platebního styku realizována přes netbanking. Také transakce související
s výpisy z účtu vzrostly v roce 2004 o 29 % na téměř 2,2 miliony, počet
elektronických dotazů určených privátním poradcům se zvýšil o 44 %,
z 90 000 na téměř 130 000. Celkem bylo v roce 2004 registrováno
22 milionů kontaktů s klienty realizovaných prostřednictvím všech elektronických transakčních kanálů (16 milionů v roce 2003).
> Prostřednictvím služby netbanking bylo v roce 2004 zřízeno přibližně
2 200 účtů „ProfitKonto“ a uzavřeno více než 500 smluv o stavebním
spoření, což potvrzuje rostoucí úspěšnost snah o online prodej standardních bankovních produktů.
> Obdobně se počet zákazníků služeb nettrading a brokerjet, dvou platforem
pro obchodování cenných papírů prostřednictvím internetu vytvořených
pro klienty s různými investičními potřebami, v roce 2004 zvýšil o více než
15 % na 23 029.
43
SEGMENT Y | PODNIKOVÉ CENTRUM
> Přesun platebního styku od konvenčních, fyzických forem realizace
(s využitím papírových příkazů či fyzických nosičů dat) směrem k možnostem využití elektronického podání pro firemní klienty, klienty z oblasti
nemovitostních služeb a institucionální klienty byl v roce 2004 významně
podpořen aktivním a cíleným převáděním perspektivních příjemců k těmto
novým distribučním kanálům. V tuzemském platebním styku bylo v roce
2004 více než 65 % veškerých platebních příkazů všech korporátních klientů Erste Bank zadáno elektronickou cestou (u středních a velkých podniků
to bylo již plných 85 %). V předchozím roce činily tyto hodnoty 55 %, resp.
76 %. Podíl tuzemských plateb zadávaných v papírové podobě je nižší
než 4 %, s využitím fyzických nosičů dat (například disket a kazet s magnetofonovou páskou) probíhá kolem 30 % tuzemských plateb.
> Telefonní bankovnictví, produkt elektronického platebního styku pro podnikové klienty, zaznamenal přibližně 7% nárůst počtu nových zákazníků.
Využívání služby telefonního bankovnictví se podstatně zintenzívnilo. V roce
2004 bylo touto cestou realizováno přes 8 milionů plateb, což odpovídá
nárůstu oproti předchozímu roku o přibližně 28 %. Objemy finančních
prostředků procházejících přes telefonní bankovnictví vzrostly o více než
15 % a dosáhly nové nejvyšší hodnoty ve výši 22 miliard EUR.
Počty uživatelů elektronického bankovnictví Erste Bank
a rakouských spořitelen
58 000
23 000
388 000
43 000
20 000
329 000
> Velmi pozitivně se vyvíjel internetový platební systém netpay, který byl
vytvořen společností Erste Bank a spořitelnami za účelem pohodlného
a bezpečného placení nákupů v internetových obchodech. Po dosažení
úspěšné pozice na trhu v roce 2003, probíhal rok 2004 ve znamení intenzivního rozvoje. Počet provozovatelů internetových obchodů v nejrůznějších
odvětvích (téměř 90 obchodníků ke konci roku 2004) v roce 2004 výrazně
vzrostl stejně jako počet uživatelů a počet transakcí. Počet měsíčně realizovaných transakcí je v meziročním srovnání sedminásobně vyšší.
> Aktivity v rámci elektronického bankovnictví ve střední Evropě byly také
v roce 2004 dále rozšiřovány. Česká spořitelna ke konci roku 2004 měla
více než 931 000 uživatelů alternativních distribučních kanálů, což odpovídá nárůstu o 16,2 % oproti konci roku 2003. U Slovenskej sporiteľni
se počet uživatelů elektronického bankovnictví zvýšil ve stejném období
o téměř 21,3 % ze 320 000 na 406 000.
Elektronické bankovnictví Výhled na rok 2005
> Za účelem dalšího rozvoje využívání elektronických kanálů je v roce 2005
stěžejním bodem zintenzivnění komunikace s klienty prostřednictvím např.
spolupráce v oblasti marketingu, soutěží, informačních kampaní pro klienty apod. Dalším tématem, kterému bude věnována velká pozornost, bude
online prodej standardních produktů.
> V roce 2005 dojde na základě hloubkových analýz týkajících se míry
využívání a klientských údajů k restrukturalizaci a dalšímu zlepšování internetového portálu společnosti Erste Bank a spořitelen z hlediska propojení
transakčních a informačních oblastí.
33 000
14 000
242 000
570 000
492 000
19 000
8 000
107 000
386 000
223 000
2001
2002
internetové bankovnictví
nettrading a brokerjet
44
2003
2004
telefonní bankovnictví
členové ecetra
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Úvěrová rizika ve skupině Erste Bank
Celková úvěrová angažovanost
Vývoj kvality úvěrového portfolia:
> Celková úvěrová angažovanost odpovídá součtu rozvahových položek pohledávky za bankami, pohledávky za klienty, cenné papíry s pevným
výnosem (ať už jsou drženy v obchodním portfoliu nebo jako cenné papíry
na prodej či finanční investice) a podrozvahových úvěrových rizik ve formě
záruk a akreditivů. Součástí úvěrové angažovanosti je také investiční portfolio společnosti s Versicherung.
> Celková úvěrová angažovanost skupiny Erste Bank se k 31. prosinci 2004
zvýšila oproti předchozímu roku o 9,5 % (tj. o 11,4 mld. EUR)
na 131,8 mld. EUR. Z tohoto navýšení připadají 3,0 mld. EUR na Erste
Bank AG (představující převážně vnitrobankovní obchody a investice
do cenných papírů v oblasti treasury a mezinárodního obchodu),
5,1 mld. EUR pak připadá na dceřiné společnosti na hlavních středoevropských trzích (růst objemu poskytnutých úvěrů, především retailových),
1,7 mld. EUR na spořitelny zahrnuté do křížového garančního systému
(především zvýšení objemu retailových úvěrů a financování bytové výstavby) a 0,9 mld. EUR na společnost s Versicherung.
Struktura úvěrového portfolia podle rizikových kategorií
v roce 2004 (v %)
85,0 %
Nízké riziko
9,4 %
Sledované managementem
2,6 %
2,9 %
Nestandardní
Nebonitní (non-performing)
> Nárůst celkového objemu úvěrů byl zaznamenán výhradně v nejlepší rizikové kategorii (nízké riziko), zatímco v kategoriích sledované managementem,
nestandardní a nebonitní (non-performing loans) došlo k poklesu.
> Z celkového objemu úvěrového portfolia skupiny Erste Bank patří nyní zhruba 85,0 % do nejlepší rizikové kategorie, relativní podíly ostatních
rizikových kategorií spolu s jejich absolutním objemem poklesly.
Struktura úvěrového portfolia podle rizikových kategorií
v mil. EUR
Celková angažovanost k 31. 12. 2004
Podíl (v % celkové angažovanosti)
Opravné položky k 31. 12. 2004
Krytí opravnými položkami (poměr opravných
položek k celkové angažovanosti v %)
Celková angažovanost k 31. 12. 2003
Podíl (v % celkové angažovanosti)
Opravné položky k 31. 12. 2003
Krytí opravnými položkami (poměr opravných
položek k celkové angažovanosti v %)
Změna celkové angažovanosti v roce 2004
Změna (v %)
Změna opravných položek v roce 2004
Změna (v %)
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Nízké riziko
112 055
85,0 %
93
Sledované
managementem
12 406
9,4 %
107
Nestandardní
3 473
2,6 %
484
Nebonitní
(non-performing)
3 879
2,9 %
2 130
Celková
angažovanost
131 814
100,0 %
2 814
0,1 %
99 825
82,9 %
177
0,9 %
12 498
10,4 %
118
14,0 %
4 070
3,4 %
504
54,9 %
4 038
3,4 %
2 030
2,1 %
120 431
100,0 %
2 829
0,2 %
12 230
12,3 %
–84
–47,6 %
0,9 %
–91
–0,7 %
–11
–9,5 %
12,4 %
–598
–14,7 %
–19
–3,9 %
50,3 %
–159
–3,9 %
100
4,9 %
2,3 %
11 382
9,5 %
–15
–0,5 %
45
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Vývoj v Rakousku a v zahraničí
> Úvěrová angažovanost je vykazována podle země dlužníka; rozdělení mezi
společnosti skupiny Erste Bank je v členění podle jednotlivých segmentů.
> V Rakousku se celkový objem úvěrů zvýšil oproti předchozímu roku
o 2,3 mld. EUR, tj. o 3,7 %, především díky výše zmíněnému nárůstu úvěrů
u spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému a u společnosti
s Versicherung.
> Proti zvýšení o 2,9 mld. EUR, tj. o 6,2 % v kategorii nízké riziko a o téměř
100 mil. EUR, tj. o 1,4 % v kategorii úvěry sledované managementem stál
pokles o více než 500 mil. EUR, tj. o 15,8 % v kategorii nestandardní
a o zhruba 200 mil. EUR, tj. o 5,2 % v kategorii nebonitní (non-performing)
pohledávky.
Struktura úvěrového portfolia podle rizikových kategorií – Rakousko
v mil. EUR
Celková angažovanost k 31. 12. 2004
Podíl (v % celkové angažovanosti)
Opravné položky k 31. 12. 2004
Krytí opravnými položkami (poměr opravných
položek k celkové angažovanosti v %)
Celková angažovanost k 31. 12. 2003
Podíl (v % celkové angažovanosti)
Opravné položky k 31. 12. 2003
Krytí opravnými položkami (poměr opravných
položek k celkové angažovanosti v %)
Změna celkové angažovanosti v roce 2004
Změna (v %)
Změna opravných položek v roce 2004
Změna (v %)
46
Nízké riziko
49 446
76,5 %
12
Sledované
managementem
9 242
14,3 %
20
Nestandardní
2 894
4,5 %
391
Nebonitní
(non-performing)
3 033
4,7 %
1 526
Celková
angažovanost
64 615
100,0 %
1 950
0,0 %
46 545
74,7 %
35
0,2 %
9 111
14,6 %
36
13,5 %
3 436
5,5 %
381
50,3 %
3 198
5,1 %
1 504
3,0 %
62 290
100,0 %
1 956
0,1 %
2 900
6,2 %
–23
–65,1 %
0,4 %
131
1,4 %
–16
–43,4 %
11,1 %
–541
–15,8 %
10
2,7 %
47,0 %
–165
–5,2 %
22
1,5 %
3,1 %
2 326
3,7 %
–6
–0,3 %
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
> V zahraničí vzrostl objem úvěrů o téměř 9,1 mld. EUR, tj. o 15,6 %. Nejvíce k tomuto nárůstu přispěly obchody v oblasti treasury, mezinárodního
obchodu a růst objemu úvěrů ve střední Evropě.
> Také zde byl nárůst zaznamenán prakticky pouze v nejlepší rizikové kategorii (+ 9,3 mld. EUR, resp. 17,5 %); objem v kategorii nebonitní pohledávky
vzrostl pouze mírně o 6 mil. EUR, tj. o 0,7 %, ostatní rizikové kategorie zaznamenaly pokles.
Struktura úvěrového portfolia podle rizikových kategorií – zahraničí
v mil. EUR
Celková angažovanost k 31. 12. 2004
Podíl (v % celkové angažovanosti)
Opravné položky k 31. 12. 2004
Krytí opravnými položkami (poměr opravných
položek k celkové angažovanosti v %)
Celková angažovanost k 31. 12. 2003
Podíl (v % celkové angažovanosti)
Opravné položky k 31. 12. 2003
Krytí opravnými položkami (poměr opravných
položek k celkové angažovanosti v %)
Změna celkové angažovanosti v roce 2004
Změna (v %)
Změna opravných položek v roce 2004
Změna (v %)
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Nízké riziko
62 610
93,2 %
80
Sledované
managementem
3 164
4,7 %
86
Nestandardní
578
0,9 %
93
Nebonitní
(non-performing)
846
1,3 %
604
Celková
angažovanost
67 198
100,0 %
864
0,1 %
53 280
91,6 %
142
2,7 %
3 387
5,8 %
82
16,1 %
635
1,1 %
123
71,4 %
840
1,4 %
526
1,3 %
58 142
100,0 %
873
0,3 %
9 330
17,5 %
–61
–43,2 %
2,4 %
–223
–6,6 %
4
5,2 %
19,4 %
–56
–8,9 %
–30
–24,2 %
62,7 %
6
0,7 %
78
14,8 %
1,5 %
9 057
15,6 %
–9
–1,0 %
47
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Struktura úvěrového portfolia podle odvětví
Struktura úvěrového portfolia podle odvětví v roce 2004 (v %)
48
32,7 %
Bankovnictví a pojišťovnictví
17,8 %
Domácnosti
15,2 %
Veřejná správa
9,9 %
Ostatní
9,2 %
6,0 %
Nemovitosti a jiné obchodní činnosti
Zpracovatelský průmysl
6,0 %
3,1 %
Obchod
Stavebnictví
> Odvětvími s nejvyšší úvěrovou angažovaností byly stejně jako v předchozím
roce bankovnictví a pojišťovnictví, domácnosti a veřejná správa, na které
připadají celkem téměř dvě třetiny celkového objemu úvěrů.
> Podle objemu úvěrů pak následují odvětví financování nemovitostí a jiné
obchodní činnosti, zpracovatelský průmysl a obchod.
> S výjimkou stavebnictví jsou podíly ostatních odvětví nižší než 3 %,
čímž struktura podle odvětví zůstává i nadále vyrovnaná s přiměřeným
stupněm diverzifikace rizik.
> Ačkoliv je struktura úvěrového portfolia podle odvětví znázorněna na úrovni skupiny, je typická i pro většinu jednotlivých společností skupiny Erste
Bank, která je především retailovou bankou s téměř jednotnou strukturou
rizika. Odchylky se vyskytují v podstatě pouze u společností se specializací
na určitý produkt, jako je např. s Bausparkasse, s Wohnbaubank (nemovitosti) nebo společnost Immorent (leasingové obchody).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Struktura úvěrového portfolia podle odvětví
v mil. EUR
Zemědělství a lesnictví
Těžební průmysl
Zpracovatelský průmysl
Energetika a vodohospodářství
Stavebnictví
Obchod
Hotely a veřejné stravování
Doprava a spoje
Bankovnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti a jiné obchodní činnosti
Veřejná správa
Zdravotnictví a sociální služby
Jiné služby
Domácnosti
Ostatní
Celkem
Nízké riziko
795
363
5 427
1 085
2 610
5 207
1 062
1 609
42 268
8 481
19 837
889
1 080
20 445
897
112 055
Sledované
managementem
274
403
1 421
411
882
1 564
973
862
682
2 620
206
134
377
1 553
46
12 406
> V rámci nárůstu objemu úvěrů v Rakousku o 2,3 mld. EUR činil nárůst
v odvětvích domácnosti, bankovnictví a pojišťovnictví, nemovitosti a jiné
obchodní činnosti celkem 2,7 mld. EUR, zatímco pohledávky za klienty
z odvětví zpracovatelský průmysl, stavebnictví a obchod poklesly o celkem
0,7 mld. EUR.
> Ke zvýšení objemu úvěrového portfolia v zahraničí ve výši 9,1 mld. EUR
došlo především v odvětvích bankovnictví a pojišťovnictví a veřejná správa
s celkovým nárůstem o 5,3 mld. EUR. Rovněž úvěry v odvětví domácností
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Nestandardní
61
18
712
46
274
618
441
110
64
525
9
38
107
443
6
3 473
Nebonitní
(non-performing)
91
33
405
26
343
566
409
164
42
550
24
36
148
1 013
28
3 879
Celková
angažovanost
1 221
818
7 966
1 569
4 108
7 955
2 884
2 745
43 056
12 176
20 076
1 096
1 712
23 454
977
131 814
vykazují značný nárůst, a to o 1,5 mld. EUR, resp. o 30,8 %. Expanze retailových úvěrů ve střední Evropě tvoří 92 % tohoto nárůstu a je způsobena
z více než poloviny 38% nárůstem objemu úvěrů v České spořitelně.
> V roce 2004 vzrostl podíl zahraniční úvěrové angažovanosti ze 48 %
na 51 %. Výše znázorněná odvětvová struktura tohoto růstu stejně jako
jeho následující znázornění podle regionů ale ukazují, že z něj nevyplývají
žádné významné změny profilu úvěrových rizik skupiny Erste Bank.
49
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Struktura úvěrového portfolia podle odvětví – Rakousko
v mil. EUR
Zemědělství a lesnictví
Těžební průmysl
Zpracovatelský průmysl
Energetika a vodohospodářství
Stavebnictví
Obchod
Hotely a veřejné stravování
Doprava a spoje
Bankovnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti a jiné obchodní činnosti
Veřejná správa
Zdravotnictví a sociální služby
Jiné služby
Domácnosti
Ostatní
Celkem
Nízké riziko
504
51
2 750
461
2 041
2 855
741
727
11 306
5 610
6 252
816
771
14 511
49
49 446
Sledované
managementem
190
324
1 016
167
801
1 185
819
595
217
2 062
47
117
305
1 382
15
9 242
Nestandardní
50
18
581
16
258
561
389
87
28
446
8
36
91
325
0
2 894
Nebonitní
(non-performing)
69
26
308
4
310
443
338
92
19
482
5
33
105
797
3
3 033
Celková
angažovanost
813
419
4 655
647
3 410
5 045
2 287
1 501
11 569
8 600
6 311
1 002
1 273
17 015
67
64 615
Sledované
managementem
84
79
405
245
81
379
153
267
466
558
159
16
72
171
31
3 164
Nestandardní
11
0
131
31
16
57
52
23
36
79
1
2
16
118
6
578
Nebonitní
(non-performing)
23
7
98
22
33
123
71
72
23
67
20
3
43
216
25
846
Celková
angažovanost
408
398
3 311
922
697
2 910
596
1 244
31 487
3 576
13 765
95
439
6 440
910
67 198
Struktura úvěrového portfolia podle odvětví – zahraničí
v mil. EUR
Zemědělství a lesnictví
Těžební průmysl
Zpracovatelský průmysl
Energetika a vodohospodářství
Stavebnictví
Obchod
Hotely a veřejné stravování
Doprava a spoje
Bankovnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti a jiné obchodní činnosti
Veřejná správa
Zdravotnictví a sociální služby
Jiné služby
Domácnosti
Ostatní
Celkem
50
Nízké riziko
290
312
2 677
625
568
2 351
320
882
30 962
2 872
13 585
73
309
5 935
848
62 610
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Struktura úvěrového portfolia podle regionů
Struktura úvěrového portfolia podle regionů v roce 2004 (v %)
49,0 %
Klíčový trh Rakousko
24,8 %
Klíčový trh střední Evropa
17,3 %
Ostatní státy EU
6,7 %
Ostatní průmyslové země
2,3 %
Rozvíjející se trhy (Emerging Markets)
> Z celkového nárůstu ve výši 11,4 mld. EUR připadají 2,3 mld. EUR (20,4 %)
na Rakousko, 5,1 mld. EUR (45 %) na středoevropský klíčový trh
a 3,6 mld. EUR (31,6 %) na ostatní země EU.
> Zvýšení objemu úvěrů ve střední Evropě je výsledkem organického růstu
dceřiných společností, v ostatních zemích EU došlo k rozšíření obchodů
v segmentech Treasury, Investiční bankovnictví a Mezinárodní obchod.
> Plných 91 % objemu úvěrů skupiny Erste Bank připadá na země klíčového
trhu a Evropské unie.
> Obchody na rozvíjejících se trzích zaznamenaly celkový nárůst
o 0,4 mld. EUR, mají však s podílem ve výši 2,3 % i nadále velmi malý
význam.
Struktura úvěrového portfolia podle regionů
v mil. EUR
Klíčový trh
Rakousko
Česká republika
Slovenská republika
Maďarsko
Chorvatsko
Slovinsko
Ostatní státy EU
Ostatní průmyslové země
Rozvíjející se trhy
Jihovýchodní Evropa/SNS
Asie
Latinská Amerika
Blízký východ/Afrika
Celkem
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Nízké riziko
79 450
49 446
15 315
5 348
5 869
2 541
930
21 811
8 433
2 362
520
945
600
298
112 055
Sledované
managementem
10 891
9 242
375
281
424
446
123
719
246
550
132
49
49
319
12 406
Nestandardní
3 310
2 894
76
74
130
111
25
68
58
36
6
2
28
0
3 473
Nebonitní
(non-performing)
3 614
3 033
175
100
134
130
42
165
46
54
11
16
5
22
3 879
Celková
angažovanost
97 264
64 615
15 941
5 804
6 557
3 227
1 121
22 764
8 783
3 002
669
1 012
682
640
131 814
51
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Kvalita úvěrového portfolia podle segmentů
Tento oddíl popisuje strukturu úvěrové angažovanosti podle jednotlivých segmentů. Rozdělení je provedeno podle sídla příslušných společností
skupiny, které nesou úvěrová rizika ve svých účetních knihách.
Různý stupeň pokrytí nebonitních úvěrů opravnými položkami
v rámci sledovaných segmentů je daný situací v oblasti úvěrových rizik na jednotlivých trzích, požadavky regulatorních orgánů, jakož i právním prostředím
(možnost realizace zajištění, vymahatelnost záruk pro splacení pohledávek).
Struktura úvěrového portfolia podle segmentů
v mil. EUR
Rakousko celkem
Střední Evropa celkem
Mezinárodní obchod
Podnikové centrum
Celkem
Nízké riziko
70 733
27 642
13 538
143
112 055
Sledované
managementem Nestandardní
10 440
3 075
1 306
331
660
67
0
0
12 406
3 473
Nebonitní úvěry (non-performing loans) a opravné položky
a rezervy
Jako nebonitní (non-performing) jsou klasifikovány pohledávky,
na které se vztahuje přinejmenším jedno z kritérií nesplácení ve smyslu
Basel II (nepravděpodobná splátka v plné výši, nesplácení úroků nebo jistiny
již více než 90 dnů po splatnosti, restrukturalizace ústící do ztráty věřitele,
odpis úvěrové ztráty nebo zahájení konkurzního řízení). Tyto pohledávky jsou
zobrazeny v kategorii nebonitní úvěry.
Zde uvedené hodnoty nebonitních úvěrů představují hrubé částky,
tedy částky bez odpočtu hodnoty zajištění a opravných položek.
52
Nebonitní
(nonCelková
performing) angažovanost
3 327
87 575
483
29 761
69
14 334
0
143
3 879
131 814
Nebonitní
úvěry (non
performing
loans)
3 327
483
69
0
3 879
Celkový
objem
opravných
položek
2 122
573
119
0
2 814
Krytí
nebonitních
úvěrů
opravnými
položkami
(v %)
63,8 %
118,6 %
172,9 %
72,5 %
V průměru za celou skupinu pokrývají rezervy a opravné položky
72,5 % vykázaných nebonitních úvěrů. Vzhledem k tomu, že nebonitní úvěry
jsou z části zajištěny, lze tuto úroveň považovat za dostačující, zejména
při zohlednění skutečných realizovaných ztrát způsobených nesplácením
úvěrů. Při zavedení definice nesplácení podle Basel II v roce 2002 Erste Bank
zvolila konzervativní přístup.
Během roku 2004 objem nebonitních úvěrů klesl o 159 mil. EUR,
tj. o 3,9 % na 3 879 mil. EUR. Obzvláště zřetelný byl pokles v Rakousku
a v segmentu Mezinárodního obchodu. Stabilní naproti tomu zůstaly opravné
položky a rezervy s hodnotou 2 814 mil. EUR (pokles o 15 mil. EUR,
tj. o 0,5 %), přičemž byl pokles hodnoty opravných položek v České spořitelně
vykompenzován nárůstem opravných položek a rezerv v Rakousku. Z tohoto
vývoje vyplývá nárůst ukazatele krytí nebonitních úvěrů opravnými položkami
a rezervami o 2,4 procentní body na výslednou hodnotu 72,5 %.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Segment Rakousko
Ekonomický růst byl v roce 2004 patrně lepší než v předchozím roce.
Nehledě na to byly globální hospodářské podmínky především pro malé
a střední podniky i nadále obtížné. Počet insolvencí výrazně stoupl, a to jak
u soukromé klientely, tak i u podniků. Obzvláště výrazný byl nárůst
zamítnutých návrhů na konkurs.
Spořitelny zapojené do křížového garančního systému
Objem úvěrů spořitelen zapojených do křížového garančního
systému vzrostl v průběhu roku 2004 o 1,7 mld. EUR, tj. o 5,6 %
na 31,4 mld. EUR. Podíl na celkovém objemu úvěrového portfolia skupiny
se díky podprůměrnému nárůstu snížil na méně než 24 %.
Nebonitní úvěry se snížily o 0,7 % a jejich podíl na celkovém objemu
mírně poklesl z 5,6 % na 5,2 %, krytí opravnými položkami se zlepšilo
o 2,4 procentní body ze 71,7 % na 73,9 %, a to díky navýšení rezerv a opravných položek.
Podíl úvěrů poskytnutých do zahraničí vzrostl z 10,3 % na 11,3 %,
především v ostatních zemích EU. Ve struktuře jednotlivých odvětví nedošlo
k žádným výrazným změnám, i nadále jsou zde největšími podíly zastoupeny
domácnosti (jejichž podíl se zvýšil o 1,3 procentní body na 26,9 %) a nemovitosti (bytová výstavba).
Spořitelny jsou regionálními institucemi, a proto se růst úvěrových
obchodů vyvíjel rozdílně v závislosti na místních ekonomických podmínkách.
Retailové úvěry vykazovaly vyšší růstovou tendenci než úvěry podnikům.
Retail a nemovitosti
Objem úvěrů v segmentu retailu a nemovitostí Erste Bank a do tohoto segmentu zařazených dceřiných společností –především Salzburger a Tiroler Sparkasse, s Bausparkasse, s Wohnbaubank a s Versicherung – se ve sledovaném období podařilo zvýšit o 1,7 mld. EUR, tj. o 7,2 % na 11,8 mld. EUR,
z čehož polovina připadala na pojišťovací obchody. Objem v kategorii nízké
riziko vzrostl o více než 2 mld. EUR a ve všech ostatních kategoriích došlo
k poklesu.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Retail
Zatímco obchod se soukromou klientelou a s příslušníky svobodných
povolání se v roce 2004 vyvíjel relativně stabilně, došlo v segmentu malých
podniků k mírnému nárůstu rizika. Slabá ekonomická aktivita a z ní vyplývající
rostoucí počet malých insolvencí způsobily zhoršení rizikového profilu tohoto
portfolia. Vzhledem k tvrdé konkurenci bylo možné dopad tohoto vývoje eliminovat jen z části zvýšením úrokových marží. Odpovědí Erste Bank na tento
vývoj byla selektivní úvěrová politika a zpřísnění požadavků na úvěrové
zajištění, které vedlo ke značnému nárůstu krytí úvěrů zajištěním.
Zlepšení v tomto segmentu by měl přinést k tomu účelu koncipovaný
nový ratingový proces, který byl implementován v listopadu roku 2004. Tento
proces podporuje ohodnocení úvěrového rizika spojením tzv. tvrdých dat
(podnikové finanční údaje) a tzv. měkkých dat (chování klienta a další údaje)
do věrohodného úvěrového ratingu a navíc umožňuje jeho průběžné monitorování.
Nemovitosti
Hypoteční financování společnosti Erste Bank je značně koncentrováno do oblasti Vídně a okolí. Díky úspěšnému prodeji produktů společnosti
s Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG ve spolupráci s Erste
Bank a se spořitelnami je rakouský retailový trh velmi dobře pokryt.
Navzdory neutuchající silné konkurenci a trvalému tlaku na ceny
se Erste Bank v roce 2004 podařilo zvýšit objem financování komerční bytové výstavby o téměř 0,2 mld. EUR na 2,9 mld. EUR.
Navzdory konzervativní úvěrové politice se podařilo bez zvýšení
stávajících rizik nesplácení dále zlepšit kvalitu úvěrů ve všech obchodních
jednotkách skupiny Erste Bank specializovaných na financování bytové
výstavby (tedy včetně společností s Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG a s Wohnbaubank).
Příznivý vývoj v minulém roce bude pokračovat i v roce 2005,
a to díky rozšíření a upevnění dosažených tržních podílů v jednotlivých
klientských segmentech za dalšího pokračování dosavadní úvěrové politiky
orientované na klienty a citlivé na možná rizika.
53
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Salzburger Sparkasse
Díky opětovnému posílení financování soukromé bytové výstavby
a výraznému zvýšení podílu zahraničních klientů z necelých 2 % na více než
5 % bylo po několika letech stagnace v roce 2004 dosaženo mírného nárůstu
objemu úvěrů o 2,8 %.
Pokud jde o kvalitu úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům, došlo k další redukci v kritických kategoriích. Podobný vývoj byl zaznamenán i u soukromé klientely, kde se kvalitu úvěrů podařilo mírně zlepšit.
Cílem pro rok 2005 je další zvýšení objemu úvěrů – také na domácím
trhu – přičemž bude i nadále uplatňována úvěrová politika, která v posledních letech vedla k výraznému zlepšení kvality portfolia. S ohledem
na současnou kvalitu úvěrového portfolia jsou i pro rok 2005 plánovány rizikové náklady ve stejné výši 0,7 % předpokládaného objemu úvěrů.
Tiroler Sparkasse
Navzdory slabé ekonomické aktivitě a všeobecně silné konkurenci
v oblasti Tyrolska se podařilo znovu zlepšit strukturu portfolia úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům a dosáhnout mírného nárůstu objemu
úvěrů.
Strategickým cílem je získávání nových tržních podílů
u nejúspěšnějších podniků a pokračující redukce podílu vysoce rizikových
úvěrů ve stávajícím portfoliu. Struktura úvěrů podle odvětví je vyvážená.
Pro hlavní tržní segmenty jsou definovány limity, které jsou neustále sledovány.
Důsledně pokračuje snižování vysoce rizikových angažovaností. Na retailovém trhu je strategickou prioritou financování bytové výstavby, kde je hlavním
cílem další posílení stávající dobré pozice na trhu při dodržení současné
úvěrové politiky.
V roce 2004 se společnosti Tiroler Sparkasse podařilo dále zlepšit
rizikový profil úvěrového portfolia snížením jak objemu nebonitních pohledávek, tak nezajištěného rizika.
Vzhledem k trvalému pozitivnímu vývoji a ze současného hlediska
dostatečných celkových opravných položek a rezerv je pro rok 2005 plánován
opětovný pokles celkových rizikových nákladů.
54
Společnost s Bausparkasse
V roce 2004 byl – na rozdíl od předchozích let –zaznamenán výrazně
silnější posun směrem k financování prostřednictvím stavebního spoření,
což podpořilo posílení vedoucí pozice společnosti s Bausparkasse na trhu.
Objem úvěrů se v roce 2004 vyvíjel pozitivně, nárůst byl zaznamenán
jak u retailových, tak korporátních úvěrů. Objem retailových úvěrů vzrostl
ze zhruba 4,4 mld. EUR v roce 2003 na zhruba 4,5 mld. EUR v roce 2004.
Silnější nárůst se projevil u korporátní klientely, kde objem úvěrů vzrostl
ze 391 mil. EUR v roce 2003 na 480 mil. EUR v roce 2004. Celkový objem
úvěrů se zvýšil o 3,6 % na přibližně 5,0 mld. EUR.
Stejně pozitivně jako objem úvěrů se vyvíjela i kvalita úvěrového portfolia. Kvalita úvěrů se zlepšila směrem k posílení dobrých nebo nejlepších
ratingových tříd při současném výrazném snížení objemu nebonitních pohledávek. Velkou roli přitom kromě pozitivních strukturálních efektů hrálo také
systematické očišťování od starých problematických úvěrů.
Malí a střední podnikoví klienti
Na pozadí ekonomicky napjatého prostředí sledovala Erste Bank
v roce 2004 i nadále nový směr v obchodech s malou a střední podnikovou
klientelou, kterým se vydala již před delší dobou. Banka pokračovala v redukci úvěrů s vysokým rizikem nesplácení nebo úvěrů, kde výnos nebyl úměrný
podstupovanému riziku. Tím došlo k celkovému snížení objemu úvěrů
ve špatných rizikových kategoriích o více než 20 %. Erste Bank však vykompenzovala tento pokles získáním nových klientů a poskytnutím nových úvěrů
stávajícím klientům, proto se celkový objem úvěrů snížil pouze mírně (zhruba
o 1 %).
Stejně tak se díky novému nasměrování obchodů s malými a středními podniky v roce 2004 snížil podíl nezajištěných úvěrů o 2,6 %, což bylo
způsobeno především zvýšenými požadavky na zajištění, stanovováním cen
podle rizika a selektivní akvizicí nových klientů. Struktura úvěrového portfolia
podle odvětví neukazuje žádnou postřehnutelnou koncentraci rizik.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Velcí korporátní klienti
Na základě nepříznivé makroekonomické situace mnoho velkých
rakouských podniků i nadále realizovalo úsporné programy. Tato opatření
ke zvýšení ziskovosti podniků měla částečně za následek pozastavení investiční činnosti podniků a tomu odpovídající nízkou poptávku po financování.
V některých odvětvích ekonomiky intenzivně pokračoval již několik let
probíhající proces konsolidace (např. ve stavebnictví) a vytěsňování slabší
konkurence (např. v oblasti maloobchodu). Z této situace profitovali
především velcí účastníci trhu, což se odrazilo také v poptávce po úvěrech.
Investiční chování všech úrovní státní správy a poskytovatelů veřejných služeb
bylo i nadále ovlivněno omezenými veřejnými rozpočty.
Složité ekonomické prostředí a pokračující tlak na tvorbu cen
při obchodech s velkými korporátními klienty se odrazily v poklesu objemu
úvěrů. Díky několika uzavřeným smlouvám o financování však celkový objem
schválených úvěrových linek mírně vzrostl. Právě v nejrizikovější kategorii
došlo k prudkému poklesu objemu úvěrů a objem nezajištěných úvěrů
se rovněž snížil.
Pro rok 2005 očekává především zpracovatelský průmysl výrazně
více nových zakázek. Dá se proto očekávat odpovídající nárůst investic, který
by měl stimulovat zvýšení poptávky po úvěrech.
V důsledku složitého tržního prostředí se financování projektů v oblasti turismu v roce 2004 omezilo jen na několik málo významnějších projektů.
Úvěrová angažovanost – především její nebonitní část – se snížila a podařilo
se zvýšit krytí portfolia zajištěním.
V oblasti financování komerční bytové výstavby objem úvěrů ve sledovaném období poklesl a krytí úvěrového portfolia zajištěním se oproti
předchozímu roku výrazně zlepšilo, především u nebonitních úvěrů.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Immorent
V oblasti zahraničního obchodu těžila společnost Immorent také
v roce 2004 z ekonomického růstu přesahujícího průměrný růst v zemích EU.
Nárůst investic byl zaznamenán především v České republice a na Slovensku.
Objem nových úvěrů se v podstatě týká financování leasingu nemovitostí
ve výše uvedených zemích. Jejich klienti jsou převážně dceřiné společnosti
mezinárodních podniků, jejichž závazky mají díky ručení mateřských společností dobrou úvěrovou bonitu.
V oblasti domácích obchodů se objem úvěrů nevyvíjel podle
očekávání, což bylo způsobeno především poklesem u velkých projektů.
S výjimkou jednoho obchodního případu, pro který již byly vytvořeny
odpovídající opravné položky a rezervy, nejsou v zahraničním portfoliu žádné
podstatné problémové případy a v současné době nejsou očekávány žádné
specifické případy nesplácení. Navíc byly v posledních letech postupně
vytvořeny všeobecné rezervy ve výši zhruba 3,7 mil. EUR pro všechny úvěry
na nemovitosti na celém rozšířeném domácím trhu. Rizika ze spotřebitelských
úvěrů na nákup dopravních prostředků a zařízení byla v rozvahách
jednotlivých dceřiných společností dostatečně pokryta opravnými položkami.
Také v oblasti tuzemského obchodu nebylo v roce 2004 zaznamenáno žádné podstatné zvýšení rizikových nákladů způsobené nesplácením
úvěrů klienty. Úvěrová angažovanost v kategorii nestandardní úvěry se snížila
ze zhruba 81,0 mil. EUR na zhruba 50,4 mil. EUR. Objem nebonitních úvěrů
vzrostl jen mírně na zhruba 35,0 mil. EUR (v předchozím roce: 33,1 mil. EUR).
55
ÚVĚROVÁ RIZIKA VE SKUPINĚ ERSTE BANK
Segment Střední Evropa
Česká spořitelna
Vstupem České republiky do EU v roce 2004 bylo vytvořeno prostředí
prospěšné pro zlepšení kvality úvěrů v uplynulém roce. Výrazně vzrostly
pohledávky za klienty, přičemž tento růst byl téměř z poloviny způsoben
růstem retailových hypotečních úvěrů.
Objem nebonitních úvěrů jen mírně poklesl, jejich podíl na celkovém
objemu se však vlivem celkového růstu úvěrů o 14 % snížil z 1,2 % na 1,0 %.
Podíl rizikové kategorie nestandardní se rovně snížil z 0,8 % na 0,4 %. Tento
pozitivní vývoj byl způsoben především úvěrovými obchody s korporátními
klienty.
V roce 2004 došlo jak k poklesu čisté tvorby rezerv a opravných
položek, tak i k poklesu stavu rezerv a opravných položek, a to z několika
důvodů:
> pokračovalo rozpouštění rezerv a opravných položek k úvěrům
bez zvláštního rizika nesplácení, které bylo zahájeno v roce 2002
> opravné položky vytvořené nad rámec požadavků bankovního dozoru byly
rozpuštěny
> kvalita úvěrového portfolia se celkově zlepšila
Na počátku roku 2004 byl systém hodnocení (ratingu) klientů
používaný v České spořitelně přizpůsoben skupinovým standardům.
Při restrukturalizaci úvěrů v segmentu korporátní klientely byl důraz
kladen na včasné odhalení rizika, zatímco vysoce rizikové retailové úvěry byly
většinou rychle předávány agenturám pro vymáhání pohledávek.
Slovenská sporiteľňa
Pozitivní prostředí z pohledu úvěrového rizika bylo ovlivněno konkurencí způsobeným tlakem na marže u komerčních úvěrových obchodů. Nárůst
ochoty klientů zadlužit se umožnil navzdory splacení velké části retailových
úvěrů v roce 2004 nárůst retailových úvěrů o více než třetinu, k čemuž
nejvyšší měrou přispěly hypoteční a spotřebitelské úvěry.
V segmentu korporátní klientely naproti tomu došlo k mírnému
poklesu objemu úvěrů.
Zlepšení kvality úvěrů se odráží v poklesu podílu nebonitních úvěrů
na celkovém objemu při mírném nárůstu krytí úvěrového portfolia rezervami
a opravnými položkami.
56
Erste Bank Maďarsko
Fúze společností Erste Bank Maďarsko a Postabank byla dokončena
ve třetím čtvrtletí roku 2004; objem úvěrů sloučené instituce tvoří zhruba
ze dvou třetin korporátní a z jedné třetiny retailové úvěry.
V retailovém úvěrovém portfoliu připadá téměř 80 % na hypoteční
úvěry, jejichž intenzivní nárůst v roce 2004 byl způsoben převážně zvýšením
objemu financování v cizích měnách.
Nebonitní úvěry vzrostly o něco více než objem rezerv a opravných
položek, krytí úvěrového portfolia rezervami a opravnými položkami je však
i nadále uspokojivé.
Erste Bank Chorvatsko
Při výrazném nárůstu celkového objemu obchodů o téměř 34 % oproti předchozímu roku zůstaly podíly jednotlivých úvěrových kategorií (banky,
veřejný sektor, korporátní klientela a retail) ve srovnání s koncem roku 2003
většinou konstantní. Objem korporátního úvěrového portfolia rostl rovnoměrně po celý rok, zatímco nárůst retailových úvěrových obchodů –
poháněný silnou poptávkou po hypotečních úvěrech a dalších úvěrech
na bydlení – byl zaznamenán především ve druhé polovině roku a zvýšení
pohledávek za bankami se soustředilo do posledního čtvrtletí.
V prvním čtvrtletí roku 2004 došlo k technicky podmíněnému
nárůstu nebonitních úvěrů z důvodu změny předpisů centrální banky a aplikace mezinárodních standardů IFRS, které vedly k migraci úvěrů do nejhorší rizikové kategorie bez objektivních změn úvěrového rizika. Nehledě na tuto skutečnost se riziková struktura portfolia vyvíjela pozitivně a podíl nebonitních
úvěrů se dařilo od druhého čtvrtletí soustavně snižovat.
Mezinárodní obchod
V oblasti mezinárodního obchodu s jeho čtyřmi lokalitami (Vídeň
a pobočky v Londýně, New Yorku a v Honkongu) došlo k výraznému poklesu
objemu nebonitních úvěrů celkově téměř o 48 %. Této redukce bylo dosaženo především prostřednictvím prodeje a odpisů pohledávek a jen ojedinělému výskytu nových případů nesplácení úvěrů.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004 podle IFRS
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
I. Konsolidovaná rozvaha Erste Bank k 31. 12. 2004
v tis. EUR
Aktiva
1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
2. Pohledávky za bankami
3. Pohledávky za klienty
4. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
5. Cenné papíry k obchodování
6. Cenné papíry na prodej
7. Finanční investice
8. Nehmotný majetek
9. Hmotný majetek
10. Ostatní aktiva
Aktiva celkem
Pasiva a vlastní kapitál
1. Závazky k bankám
2. Závazky ke klientům
3. Emitované dluhopisy
4. Rezervy
5. Ostatní pasiva
6. Podřízený kapitál
7. Menšinové podíly
8. Vlastní kapitál
Pasiva a vlastní kapitál celkem
58
Bod přílohy
31.12.2004
31.12.2003
12
1, 13
1, 14
2, 15
3, 16
4, 17
5, 18, 19, 49
6, 19
7, 19
11, 20, 21
2 722 931
15 513 265
72 721 800
– 2 748 775
4 628 261
9 140 806
28 866 928
1 823 409
1 722 576
5 290 610
139 681 811
2 548 758
13 140 025
67 766 224
– 2 771 653
5 259 294
7 379 239
26 454 438
1 868 201
1 814 078
5 116 649
128 575 253
22
23
9, 24
10, 11, 25
26
27
28 551 355
68 212 546
19 886 962
7 328 240
6 178 548
3 048 309
3 128 790
3 347 061
139 681 811
25 703 928
64 838 840
16 944 124
6 366 096
5 514 814
3 537 729
2 878 953
2 790 769
128 575 253
28
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
II. Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Erste Bank
za rok končící 31. 12. 2004
v tis. EUR
1. Úrokové a podobné výnosy
2. Úrokové a podobné náklady
I. Čistý úrokový výnos
3. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
4. Výnosy z poplatků a provizí
5. Náklady na poplatky a provize
Čistý příjem z poplatků a provizí
(Saldo položek 4 a 5)
6. Čistý zisk z obchodních operací
7. Všeobecné administrativní náklady
8. Výnos z pojišťovací činnosti
9. Ostatní provozní výsledek
10. Mimořádný výsledek
II. Zisk před zdaněním
11. Daně z příjmů
III. Zisk za účetní období
12. Menšinové podily
IV. Čistý zisk po menšinových podílech
Bod přílohy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
2004
5 228 778
– 2 533 270
2 695 508
– 406 185
1 358 449
– 217 381
2003
5 209 459
– 2 622 618
2 586 841
– 406 428
1 181 614
– 185 047
1 141 068
216 481
– 2 592 923
34 819
– 27 737
–
1 061 031
– 273 759
787 272
– 242 751
544 521
996 567
214 551
– 2 460 755
32 944
– 202 132
–
761 588
– 224 191
537 397
– 184 094
353 303
Zisk na akcii
Ukazatel zisk na akcii zobrazuje poměr čistého zisku po menšinových podílech k průměrnému počtu kmenových akcií v oběhu. Ukazatel zředěný zisk
na akcii ukazuje maximální možné zředění (zvýšení průměrného počtu akcií), ke kterému by došlo v případě uplatnění všech vydaných upisovacích práv nebo
práv na výměnu.
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrný počet akcií v oběhu1)
Zisk na akcii
Zředěný zisk na akcii
Dividenda na akcii
1)
2)
v tis. EUR
počet
v EUR
v EUR
v EUR
2004
544 521
238 576 585
2,28
2,26
0,50
2003
353 303
237 845 836 2)
1,49
1,47
0,38
Včetně akcií představujících menšinové podíly
Po rozdělení akcií
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
59
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
III. Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním
kapitálu
v mil. EUR
Vlastní kapitál k 31. 12. předchozího roku
Kurzové rozdíly
Vlastní akcie
z toho: získané
z toho: prodané
z toho: zůstatek
Dividendy
Navýšení kapitálu
Čistý zisk po menšinových podílech
Ostatní změny
z toho: zajištění peněžních toků
z toho: odložená daň
z toho: ostatní
Vlastní kapitál k 31. 12.
Základní
Dodatečný
kapitál splacený kapitál
436
1 445
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
47
– 16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
483
1 429
Nerozdělený
zisk
820
115
– 27
– 632
591
14
1
–
424
– 19
– 19
5
–5
1 314
Zisk
k rozdělení
90
–
–
–
–
–
– 90
–
121
–
–
–
–
121
Celkem
2004
2 791
115
– 27
– 632
591
14
– 89
31 *)
545
– 19
– 19
5
–5
3 347
Zajištění peněžních toků k 31. prosinci
38
Celkem
2003
2 481
– 46
55
– 268
307
16
– 73
6
353
15
24
–7
–2
2 791
57
*) navýšení kapitálu z rezerv a z programu majetkové účasti zaměstnanců (ESOP 2004), akciového opčního plánu pro management (MSOP 2004), speciální rezerva na konvertibilní dluhopisy a speciální rezerva na akciové opce
Vývoj počtu akcií (viz bod 28 přílohy)
v kusech
Akcie v oběhu k 1. 1.
Nákup vlastních akcií
Prodej vlastních akcií
Navýšení kapitálu z ESOP a MSOP
Akcie v oběhu k 31. 12.
Vlastní akcie *)
Počet akcií k 31. 12.
Průměrný počet akcií v oběhu
2004
po rozdělení akcií
225 138 004
– 13 195 346
12 395 744
1 667 660
226 006 062
15 436 830
241 442 892
2003
po rozdělení akcií
221 728 868
– 13 588 700
16 523 060
474 776
225 138 004
14 637 228
239 775 232
2003
před rozdělením akcií
55 432 217
– 3 397 175
4 130 765
118 694
56 284 501
3 659 307
59 943 808
238 576 585
237 845 836
59 461 459
*) včetně akcií, které vlastní členové křížového garančního systému
60
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
IV. Konsolidovaný výkaz peněžních toků
v mil. EUR
Zisk za účetní období
Nepeněžní položky čistého zisku
Odpisy, amortizace, přecenění hmotného majetku, finančních investic a cenných papírů na prodej
Tvorba nebo rozpuštění rezerv a opravných položek (včetně rezerv na rizika)
Zisk z prodeje finančních investic a hmotného majetku
Ostatní úpravy
Změny aktiv a pasiv z provozních činností po úpravě o nepeněžní položky
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Cenné papíry k obchodování
Cenné papíry na prodej
Ostatní aktiva
Závazky k bankám
Závazky ke klientům
Emitované dluhopisy
Ostatní pasiva z provozních činností
Cash flow z provozních činností
Příjmy z prodeje
finančních investic
hmotného a nehmotného majetku
Výdaje z nabytí
finančních investic
hmotného a nehmotného majetku
Získání dceřiných společností (po odečtení získané hotovosti a jiných rychle likvidních prostředků)
Cash flow z investičních činností
Navýšení kapitálu
Placené dividendy
Ostatní finanční činnosti
Cash flow z finančních činností
Hotovost a jiné rychle likvidní prostředky na počátku období
Cash flow z provozních činností
Cash flow z investičních činností
Cash flow z finančních činností
Vliv kurzových rozdílů
Hotovost a jiné rychle likvidní prostředky ke konci období
Platby daní, úroků a dividend
Platby daně z příjmů
Přijaté úroky a dividendy
Placené úroky
2004
787
2003
537
342
463
– 105
– 110
489
454
– 91
330
– 2 407
– 5 017
631
– 1 696
– 619
2 901
3 374
2 927
1 532
3 003
2 447
– 2 314
– 1 766
– 635
– 964
– 1 012
2 326
2 747
1 070
3 618
6 594
257
5 832
818
– 8 676
– 443
– 72
– 2 339
31
– 90
– 473
– 532
2 549
3 003
– 2 339
– 532
42
2 723
2 558
– 138
5 229
– 2 533
– 9 123
– 1 323
– 482
– 4 278
6
– 74
136
68
3 181
3 618
– 4 278
68
– 40
2 549
2 496
– 90
5 209
– 2 623
Dne 20. dubna 2004 zvýšila Erste Bank svůj majetkový podíl ve Slovenskej sporiteľni o 10 procentních bodů na celkem 80,01 %. Kupní cena činila
72 mil. EUR a goodwill 31,1 mil. EUR.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
61
V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce skupiny
Erste Bank
Všeobecné údaje
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG je nejstarší rakouskou spořitelnou a největší úvěrovou institucí, která je zcela v soukromém
vlastnictví. Akcie Erste Bank jsou kótovány na vídeňské burze a od října 2002
rovněž na pražské burze cenných papírů. Sídlo společnosti se nachází
ve Vídni 1010, Graben 21, Rakousko.
Skupina Erste Bank nabízí širokou škálu bankovních a finančních
služeb, jako jsou spoření, správa aktiv (včetně investičních fondů), úvěry,
hypoteční úvěry, investiční bankovnictví, obchodování s cennými papíry
a deriváty, správa cenných papírů, projektové financování, financování zahraničního obchodu, podnikové financování, služby na kapitálovém a peněžním
trhu, obchodování s cizími měnami, leasing, faktoring a pojišťovací služby.
Všechny číselné údaje jsou uvedeny v milionech EUR, pokud není
výslovně uvedeno jinak. V tabulkách uvedených v příloze mohlo dojít
k rozdílům způsobeným zaokrouhlováním.
Získávání majetkových účastí v jiných společnostech
Dne 27. ledna 2004 proběhla plánovaná změna ve vlastnické struktuře společnosti Erste & Steiermärkische Banka d.d. (Chorvatsko), kdy společnost Steiermärkische Bank und Sparkassen AG zvýšila svůj podíl ve společnosti Erste & Steiermärkische Banka d.d. z 15,1 % na 35,0 %, a to
navýšením podílu o 2,4 procentního bodu prostřednictvím nepovinné nabídky odkupu akcií menšinových akcionářů, a o dalších 17,5 procentního bodu
nákupem akcií od společnosti Erste Bank. Kupní cena, kterou Steiermärkische Bank und Sparkassen AG zaplatila společnosti Erste Bank ve výši
46,3 mil. EUR, nemá žádný bezprostřední vliv na výkaz zisků a ztrát skupiny
Erste Bank, neboť se jedná o interní transakci v rámci skupiny.
Dne 20. dubna 2004 společnost Erste Bank zvýšila svůj majetkový
podíl na slovenské dceřiné společnosti Slovenská sporiteľňa o 10 procentních bodů na celkem 80,01 %. Transakce proběhla v rámci opce, která byla
dohodnuta mezi slovenským ministerstvem financí a společností Erste Bank
při privatizaci společnosti Slovenská sporiteľňa v roce 2001. Kupní cena tohoto 10% podílu činila 72 mil. EUR, přičemž goodwill dosáhl 31,1 mil. EUR.
V souladu s dosavadní strategií zjednodušování pobočkové sítě
v rámci rakouské skupiny spořitelen byl valnou hromadou konanou dne
4. května 2004 schválen převod poboček Erste Bank ve městech Kitzbühel,
Kufstein, Krems a Korneuburg místním spořitelnám proti platbě v hotovosti.
Objem obchodů, kterých se tato transkace týkala, byl nepodstatný. Souhrnný
čistý výnos z prodeje na základě platby v hotovosti činil celkem 5 mil. EUR.
Kromě toho prodala Erste Bank svůj podíl ve společnosti Sparkasse Bregenz
ve výši 43,71 % společnosti Sparkasse Dornbirn. Tato transakce proběhla
v říjnu 2004.
62
Sloučením společností Erste Bank Maďarsko a Postabank do společnosti Erste Bank Maďarsko Rt. vznikla s účinností od 1. září 2004 druhá
největší retailová banka v Maďarsku. V souvislosti s integrací došlo k redukci
pobočkové sítě z celkem 195 poboček v roce 2003 na 169 poboček na konci
roku 2004. V konsolidované účetní závěrce Erste Bank se tato událost neprojevila.
Pobočka Erste Bank v New Yorku uzavřela v roce 2000 smlouvu
o investičním poradenství s firmou High Peak Funding LLC (se sídlem v New
Yorku). Tato firma se zvláštní právní formou ve vlastnictví Global Securitization Services, LLC (se sídlem v New Yorku) nepatří do skupiny Erste Bank. Global Securitization Services, LLC se specializuje na vedení a správu společností, jejichž předmětem podnikání je strukturované financování. High Peak
Funding nabízí možnost vydat komerční cenné papíry zajištěné aktivy
pro mezinárodní investory a tyto prostředky investovat do amerických –
mezinárodně ohodnocených – cenných papírů zajištěných aktivy. Investiční
politika této společnosti podléhá dle vzájemné dohody přísným pravidlům,
podle kterých je rovněž definována a průběžně kontrolována i diverzifikace
rizik (tj. rozložení rizika podle mezinárodního ratingu jednotlivých investic).
Na základě ratingu agentur Moody’s a Fitch musí nejméně 80 % celého portfolia vykazovat rating mezi A1/A+ a Aaa/AAA a nejméně 60 % portfolia
cenných papírů musí mít rating Aa2/AA nebo vyšší. Riziko spojené s tímto
portfoliem tak může být klasifikováno jako nízké. Žádná investice do instrumentů s ratingem horším než Baa3/BBB nesmí být uskutečněna. Kromě toho
poskytuje pobočka Erste Bank v New Yorku této společnosti krátkodobé refinanční linky pro případ, že by investice nebyla zcela refinancována investičními prostředky emitovanými firmou High Peak Funding. Pobočka Erste Bank
v New Yorku má také povinnost financování, pokud by kreditní rating udělený
některému cennému papíru byl horší než Aa3/AA- a v portfoliu High Peak
Funding by se nacházelo více než deset takových cenných papírů. Pobočka
Erste Bank v New Yorku není vázána ke garanci ani k financování v případě,
že emitent některého cenného papíru nedodrží své platební závazky, stejně
tak nemá žádné závazky pro případ insolvence High Peak Funding. Za popsané aktivity dostává pobočka Erste Bank v New Yorku provize. K 31. prosinci 2004 dosáhl objem obchodů High Peak Funding přibližně 2,0 mld. USD.
Vzhledem ke své zvláštní právní a vlastnické struktuře nebyla firma High Peak
Funding zahrnuta do konsolidované účetní závěrky Erste Bank.
Vlastnictví podílů v důležitých společnostech a jejich vykazování
v konsolidované účetní závěrce je uvedeno v bodě 49 přílohy.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Vztah k největším akcionářům
Soukromá nadace DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung ke konci roku 2004 držela 32,48% podíl ve společnosti Erste Bank AG,
a je tak jejím největším akcionářem.
Účelem nadace je kromě držení významné majetkové účasti v Erste
Bank také podpora sociálních, vědeckých, kulturních a charitativních institucí, stejně tak jako i obecná podpora filozofie spořitelen.
Na základě rozhodnutí dozorčí rady z 11. března 2004 byl
do představenstva nadace místo Mag. Reinharda Ortnera jmenován
Dr. Dietrich Karner. V současné době jsou členy představenstva této soukromé nadace Mag. Andreas Treichl, Dr. Franz Ceska a Dr. Dietrich Karner.
V dozorčí radě nadace bylo ke konci roku 2004 celkem 9 členů, z nichž 3 jsou
rovněž členy dozorčí rady Erste Bank AG.
Účetní principy
Konsolidovaná účetní závěrka Erste Bank za rok 2004 a rovněž tak
srovnatelné údaje za rok 2003 byly sestaveny v souladu s platnými
Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (International Financial
Reporting Standards – IFRS, dříve IAS), vydanými Radou pro mezinárodní
účetní standardy (International Accounting Standards Board – IASB) a v souladu s jejich výkladem vydaným Mezinárodním výborem pro výklad
finančního výkaznictví (International Financial Reporting Interpretations
Committee – IFRIC, dříve SIC). Rovněž byly splněny i předpoklady ustanovení
§ 59a rakouského zákona o bankách (BWG) a § 245a rakouského obchodního zákoníku o výjimkách z konsolidovaných účetních závěrek podle
mezinárodně uznávaných zásad vedení účetnictví. Splněny byly také požadavky EU na zveřejňování finančních informací.
Rozdíly mezi konsolidovanými účetními závěrkami podle IFRS
a podle rakouských zásad vedení účetnictví jsou vysvětleny v části VI. této
přílohy k účetní závěrce.
Na základě nových standardů výkaznictví, které vstoupily v platnost
v roce 2004, došlo k podstatným změnám v účetních principech, a to zejména v následujících oblastech:
Nové Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví IFRS 3 (Business Combination – obchodní spojování), zveřejněné v roce 2004, spolu
s Mezinárodními účetními standardy IAS 36 (Impairment of Assets – znehodnocení aktiv) a IAS 38 (Intangible Assets – nehmotná aktiva) upravují
výpočet, zobrazení a testování znehodnocení goodwillu. Nejzávažnějším
důsledkem této změny je skutečnost, že doposud prováděná lineární amortizace goodwillu je nahrazena jednou ročně prováděným přehodnocením
hodnoty goodwillu. Tyto standardy mohly být aplikovány již od 1. ledna 2004
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
a skupina Erste Bank této možnosti využila. Z tohoto nového určení
hodnoty goodwillu vyplynul mimořádný odpis rakouského goodwillu ve výši
80 mil. EUR, který se odrazil ve výkazu zisků a ztrát v položce Ostatní provozní
výsledek. Přitom došlo k snížení hodnoty goodwillu u společnosti Tiroler Sparkassen AG o 45,6 mil. EUR na 32,8 mil. EUR, jakož i goodwillu společnosti
Salzburger Sparkassen AG o 24,8 mil. EUR na 22,3 mil. EUR. Zbylých
9,6 mil. EUR připadlo na ostatní dceřiné společnosti. Jednorázové snížení
hodnoty goodwillu ve výši 80 mil. EUR je popsáno v části věnované segmentu Podnikové centrum.
Erste Bank také využila možnosti aplikovat již od 1. ledna 2004 nové
IFRS 2 (Share-Based Payments – platby založené na akciích). V souvislosti
s programem majetkové účasti a akciovým opčním plánem a s nimi souvisejícími termíny pro uplatnění příslušných opcí byly zaúčtovány personální náklady ve výši 3,3 mil. EUR.
Dne 17. prosince 2003 zveřejnila IASB revidované účetní standardy
IAS 32 (Financial Instruments: Disclosure and Presentation – finanční
nástroje: údaje a zobrazení) a IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and
Measurement – finanční nástroje: zjišťování a oceňování). Tato nová znění
jsou závazná pro účetní závěrky za období počínající od 1. ledna 2005 včetně. Pro obchodní rok 2004 byly proto dále používány účetní principy původních Mezinárodních účetních standardů IAS 39.
Důsledky aplikace nových účetních standardů IAS 39 se ve skupině
Erste Bank týkají především obchodování s cennými papíry a oceňování pohledávek. Běžná aktiva zahrnují cenné papíry na prodej („available for sale“),
u nichž je čistý dopad z přecenění zahrnut ve vlastním kapitálu až do doby
realizace. Kromě toho běžná aktiva Erste Bank obsahují rovněž účetními standardy nově definovanou kategorii tržní hodnota pro výkaz zisků a ztrát („fair
value through profit and loss“), jejíž přecenění je zachyceno ve výkazu zisků
a ztrát. Oceňování pohledávek je zdokonaleno zavedením testování hodnoty
na úrovni portfolia. V roce 2005 budou změny hodnot vyplývající z uplatnění
nových standardů zachyceny ve vlastním kapitálu se zpětnou účinností
k 1. lednu 2004. Vliv změny na vlastní kapitál činí po zohlednění odložených
daní a menšinových podílů celkem + 34,7 mil. EUR, z toho připadá
+ 61,0 mil. EUR na obchody s cennými papíry a – 26,3 mil. EUR na úvěrové
obchody.
Aktiva a pasiva v cizích měnách stejně jako neuzavřené spotové
obchody se přepočítávají referenční sazbou Evropské centrální banky (ECB),
devizové termínované obchody pak termínovým kurzem ke dni závěrky.
Přepočet ročních závěrek zahraničních dceřiných společností sestavovaných v cizích měnách proběhl v případě rozvahy referenčním směnným
kurzem ECB ke dni závěrky a v případě výkazu zisků a ztrát průměrným ročním
kurzem. Kurzové zisky a ztráty ze zahrnutí zahraničních dceřiných společností
do konsolidované účetní závěrky jsou účtovány přímo v nerozdělených
ziscích.
63
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Zajišťovací činnosti (hedging)
Zajišťovací činnosti (hedging) skupiny Erste Bank se zaměřují
na opatření k zajištění čistého úrokového výnosu a řízení tržního rizika. Jako
opatření k minimalizaci úrokového rizika se používá zajištění peněžních toků
(Cash Flow Hedges). Ke snížení tržního rizika se využívá zajištění tržních hodnot (Fair Value Hedges).
Principy konsolidace
Všechny důležité dceřiné společnosti, které Erste Bank AG kontroluje, byly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
Společnost Erste Bank je členem křížového garančního systému sektoru spořitelen, vytvořeného v roce 2001 a platného od 1. ledna 2002.
K datu účetní závěrky jsou členy tohoto systému vedle společnosti Erste Bank
téměř všechny rakouské spořitelny.
Ustanovení smlouvy o křížovém garančním systému se uvádějí
do praxe prostřednictvím Řídící společnosti, s Haftungs- und Kundenabsicherungs GmbH, přičemž Erste Bank AG přímo drží nejméně 51 % základního
kapitálu této společnosti. Dva ze čtyř členů vedení této společnosti, včetně
předsedy (CEO), který má rozhodující hlas, jmenuje Erste Bank AG. Řídící společnost je oprávněna určovat svým členům pravidla řízení rizik a kontrolovat
jejich dodržování. V případě vážných problémů některého ze členů, což lze
stanovit na základě průběžně zjišťovaných ukazatelů, má právo činit
podpůrná opatření popsaná dále a vstupovat v nezbytné míře do řízení této
ohrožené členské spořitelny. Jelikož Erste Bank AG vlastní majoritní podíl
v Řídící společnosti křížového garančního systému a tato společnost má
na základě svých pravidel a procedur rozhodující vliv na obchodní politiku
všech členů křížového garančního systému, jsou všichni členové tohoto
systému podle ustanovení IFRS od 1. ledna 2002 zahrnuti do konsolidované
účetní závěrky Erste Bank.
Důležité majetkové účasti s podílem mezi 20 % a 50 % (přidružené
společnosti) jsou zahrnuty ekvivalenční metodou. Účasti v pojišťovacích společnostech jsou uvedeny ekvivalenční metodou podle místních účetních
standardů z důvodu absence vhodných pravidel IFRS.
Poměrová konsolidace se v konsolidované účetní závěrce nepoužívá
(IAS 31.28). Dceřiné společnosti, jejichž vliv na stav majetku, výnosů
a finanční pozici skupiny má pouze malý význam, a společnosti, jejichž majetek podléhá omezením na základě ustanovení rakouského zákona o neziskové bytové výstavbě (WGG), nebyly konsolidovány.
Ostatní majetkové účasti jsou vykazovány v tržní hodnotě. Pokud
hodnotu těchto majetkových účastí nelze spolehlivě určit, jsou vykazovány
v nákladech pořízení, které jsou v případě podstatného snížení hodnoty
(impairment) adekvátně upraveny.
64
Obchodní spojení jsou účtována podle nákupní metody při porovnání pořizovacích nákladů s podílem mateřské společnosti na identifikovatelných aktivech a pasivech v tržní hodnotě. Goodwill vznikající po 1. lednu
1995 je vykazován v aktivech. Lineární amortizace goodwillu je z důvodu aplikace nových účetních standardů IFRS 3 (Business Combinations – obchodní
spojování) ve spojení s IAS 36 (Impairment of Assets – znehodnocení aktiv)
a IAS 38 (Intangible Assets – nehmotná aktiva) již od 1. ledna 2004 nahrazena jednou ročně prováděným přehodnocením hodnoty goodwillu.
Menšinové podíly v získaném zjistitelném majetku a v závazcích jsou
vykazovány podle poměrného kapitálu.
Vzájemné pohledávky a závazky, náklady a výnosy uvnitř skupiny
stejně jako vzájemné zisky a ztráty se eliminují, pokud nemají pouze podřadný
význam.
1) Úvěry a půjčky
Pohledávky za bankami a za klienty jsou v rozvaze vykazovány
v zůstatkové hodnotě, přičemž úvěrové ztráty, na které nebyly vytvořeny
opravné položky, jsou v této položce přímo odepisovány.
Snížení hodnoty úvěrových aktiv ve formě rezerv a opravných položek
k úvěrům a pohledávkám je uvedeno ve zvláštní položce rozvahy.
Prémie a diskonty, tj. rozdíly mezi vyplacenými částkami a nominálními hodnotami, jsou vykazovány jako časově rozlišené úrokové výnosy nebo
úrokové náklady pod ostatními aktivy nebo ostatními pasivy.
Pohledávky z úroků nejsou účtovány jako výnos ve výkazu zisků a ztrát
bez ohledu na právní nárok tak učinit, pokud je velmi nepravděpodobné, že
tyto pohledávky budou uhrazeny.
Nekótované cenné papíry (s výjimkou obchodovatelných úvěrových
náhrad) jsou vykázány v příslušných portfoliích cenných papírů (podle jejich
zařazení v obchodním portfoliu, v cenných papírech na prodej nebo držených
do splatnosti). Z toho jsou od 1. ledna 2001 (tj. od první aplikace IAS 39)
vyňaty swapy na aktiva (asset swaps), které jsou od té doby vykazovány v pohledávkách za bankami nebo v pohledávkách za klienty.
2) Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Specifická rizika neodmyslitelně spojená s bankovnictvím jsou
zohledněna při tvorbě opravných položek a rezerv. Rezervy jsou vytvářeny
na specifická rizika s využitím stejné metodologie v rámci celé skupiny
a při zohlednění případného zajištění. Přenos rizika z úvěrů poskytnutých
zahraničním dlužníkům (riziko v daných zemích) se hodnotí na základě
interního ratingového systému, který zohledňuje danou hospodářskou,
politickou a regionální situaci.
Celkový objem opravných položek a rezerv je v rozvaze vykazován
na straně aktiv jako samostatná záporná položka po pohledávkách za bankami a pohledávkách za klienty. Rezervy na rizika z podrozvahových obchodů
(především ručení a garance, stejně jako jiné úvěrové závazky) jsou obsaženy
v samostatné položce rezervy.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
3) Pohledávky a závazky z obchodování
Cenné papíry, deriváty a ostatní finanční nástroje, které slouží
pro účely obchodování, se v rozvaze objevují ve výši svých tržních hodnot ke dni
závěrky. Negativní tržní hodnoty jsou vykazovány v položce ostatní pasiva.
V případě produktů kótovaných na burze se k ohodnocení používají
burzovní kurzy. Tržní hodnoty produktů, které nejsou kótované na burze,
se vypočítají podle metody současné hodnoty nebo pomocí vhodných oceňovacích modelů.
Všechny realizované a nerealizované zisky a ztráty z takovýchto produktů jsou vykazovány ve výkazu zisků a ztrát v položce Čistý zisk z obchodních
operací. Stejně tak jsou v této položce obsaženy i úroky a dividendy z cenných
papírů v obchodním portfoliu a na ně připadající úroky z refinancování.
4) Cenné papíry na prodej
V této položce se v tržní hodnotě vykazují cenné papíry, které podle
interních směrnic skupiny nejsou přiřazeny ani k obchodnímu portfoliu
cenných papírů, ani k finančním investicím.
Zisky a ztráty z tohoto portfolia jsou zahrnuty v položce Ostatní provozní výsledek.
5) Finanční investice
Tato položka rozvahy zahrnuje dlouhodobé dluhopisy, které jsou
určeny k držení do splatnosti, stejně jako jiné cenné papíry, ať už s pevným
nebo variabilním výnosem, pokud mají stanovenu konečnou dobu splatnosti.
Tyto položky patří k portfoliu drženému do splatnosti. Kromě toho obsahuje
tato položka i majetkové účasti a podíly v přidružených společnostech
a vlastnická práva na nekonsolidovaných společnostech, stejně jako
majetek určený především k pronájmu třetím osobám. Majetkové účasti
v přidružených společnostech jsou vykazovány na základě poměrové (ekvivalenční) metody. Podíly, které jsou určeny k prodeji v krátkodobém nebo
střednědobém horizontu, jsou uváděny v tržní hodnotě (v případě společností
obchodovaných na burze podle burzovního kurzu) ke dni závěrky.
Majetek, určený k pronájmu třetím osobám, se vykazuje v pořizovacích nákladech (na pronajatý majetek po odečtení běžných pravidelných
odpisů) při použití nákladové metody, která je přípustná podle normy IAS 40.
V případě trvalého snižování hodnoty (impairment) je hodnota majetku
v nutné míře odepsána. Pokud pominou důvody, které vedly k těmto
odpisům, dojde k odpovídajícímu navýšení hodnoty, maximálně však do výše
původních pořizovacích nákladů.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
6) Nehmotný majetek
Nehmotný majetek zahrnující především goodwill vyplývající z akvizic
a software byl až do 31. prosince 2003 vykazován v pořizovacích nákladech
snížených o odpisy.
Od zahájení aplikace standardů IFRS 3 (ve spojení s IAS 36 a IAS 38)
s účinností od 1. ledna 2004 je prováděno roční testování snížení hodnoty
(impairment test) u všech hotovost generujících jednotek (Cash-generating
Units) za účelem přezkoumání hodnoty existujícího goodwillu.
Testy snížení hodnoty musí být prováděny u všech hotovost generujících jednotek, na které je alokován goodwill. Výpočet očekávaných
peněžních toků je založen na normalizované projekci zisku těchto jednotek
(nebo individuální společnosti v případě menšinově vlastněných společností). Základem pro normalizovanou projekci zisku je zpravidla vykazovaný zisk
před zdaněním a menšinovými podíly v místní měně.
Pro stanovení budoucích peněžních toků je normalizovaný plánovaný
zisk před zdaněním podle IFRS ve třech následujících letech přepočten
průměrnými směnnými kurzy použitými v plánu a diskontován na současnou
hodnotu diskontní sazbou před zdaněním.
Jako diskontní sazba je obvykle používán pohyblivý tříletý průměr
pětileté swapové sazby (bezriziková sazba) v místní měně. K této sazbě je
připočtena zpravidla 80% riziková přirážka pro domácí dceřiné společnosti
a 100% riziková přirážka pro zahraniční dceřiné společnosti. Na základě
těchto parametrů je každý rok v prosinci vypočítána hodnota společnosti
v EUR.
Částečná nebo celková hodnota dceřiné společnosti je srovnávána
s částečnou nebo celkovou hodnotou kapitálu v této dceřiné společnosti
a goodwillu. Jestliže částečná nebo celková hodnota společnosti je nižší
než částečná nebo celková hodnota vlastního kapitálu a goodwillu, je zjištěno
snížení hodnoty společnosti (impairment loss) v rozsahu tohoto rozdílu. Toto
snížení hodnoty se přiřadí nejprve do odpisu goodwillu této společnosti
a zbývající část sníží účetní hodnotu ostatních aktiv dotčené společnosti, ne
však na úroveň pod jejich skutečnou reálnou hodnotu. Odpis goodwillu není
nutný, pokud částečná nebo celková hodnota společnosti je vyšší nebo
se rovná částečné nebo celkové hodnotě vlastního kapitálu a goodwillu. Jakmile je vykázáno snížení hodnoty goodwillu, není možné ho v dalších
obdobích stornovat.
Samostatně vytvořený software je zahrnut do majetku, když je pravděpodobné, že skupině v budoucnu přinese ekonomický prospěch a metoda
na určení nákladů je spolehlivá. Takový software se odpisuje po předpokládanou dobu životnosti, která je zpravidla stanovena na 4 až 6 let podobně jako
v případě nakoupeného softwaru.
V případě snižování hodnoty, které je považováno za trvalé, se provádějí odpisy.
65
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
7) Hmotný majetek
Hmotný majetek – pozemky, budovy, kancelářský nábytek a vybavení
– je veden v pořizovací ceně snížené o oprávky odpovídající jeho předpokládané době životnosti. V případě trvalého snížení hodnoty (impairment)
se provádějí odpisy.
Předpokládaná doba životnosti je uvedena v následující tabulce:
Budovy
Kancelářský nábytek a vybavení
Počítačové vybavení
Předpokládaná doba
životnosti v letech
25–50
5–20
4–5
8) Leasing
Leasingové dohody, existující ve skupině Erste Bank, jsou téměř
výlučně klasifikovány jako finanční leasing, což znamená, že všechna rizika
i prospěch, spojené s pronajatým majetkem, se přenáší na nájemce. Podle
ustanovení IAS 17 se na straně pronajímatele účtuje pohledávka vůči nájemci ve výši současné hodnoty smluvně stanovených plateb a při zohlednění
případných zůstatkových hodnot.
V případě operativního leasingu (kde rizika a prospěch spojené
s vlastnictvím zůstávají na straně pronajímatele) se pronajatý majetek
na straně poskytovatele vykazuje v položce finanční investice a je odpisován
podle zásad platných pro příslušnou kategorii tohoto hmotného majetku.
Leasingové splátky jsou účtovány jako příjem ve výkazu zisků a ztrát rozvržený
po dobu pronájmu.
9) Emitované dluhopisy
Vydané dluhopisy jsou vykazovány v zůstatkové nebo nominální hodnotě. Dluhopisy s dlouhodobou splatností (např. dluhopisy s nulovým kupónem) a podobné dluhopisy jsou v rozvaze uvedeny ve své současné hodnotě.
10) Rezervy
Dlouhodobé personální rezervy (závazky výplaty důchodů, odstupného a jubilejních odměn) jsou v souladu s ustanoveními IAS 19 („Zaměstnanecké výhody“) vyčísleny podle projektové jednotkové zápočtové metody
(projected unit credit method). Rezervy na důchody se nyní tvoří již pouze
pro zaměstnance v důchodu; rezervy na důchody pro aktivní zaměstnance
byly v minulých letech převedeny na penzijní fondy.
Budoucí závazky jsou stanoveny s využitím znaleckých posudků
pojistných matematiků. Při tomto výpočtu se nezohledňují pouze důchody
a nároky na budoucí výplaty důchodů známé ke dni závěrky, nýbrž
se předvídají i budoucí míry zvýšení platů a penzí.
66
Nejdůležitějšími předpoklady použitými pro pojistné výpočty důchodových závazků jsou roční diskontní sazba (dlouhodobá úroková sazba
kapitálového trhu) ve výši 5,5 % a roční zvýšení platů o 3,5 % pro aktivní
zaměstnance. Odpovídajícími parametry pro tvorbu důchodové rezervy
pro důchodce (pro tu část, která nebyla převedena do penzijního fondu) jsou
diskontní sazba ve výši 5,5 % a předpokládané zákonné zvýšení důchodů
o 1,5 % ročně.
Pro výpočet závazků na výplaty odstupného a jubilejních odměn byla
také použita roční diskontní sazba ve výši 5,5 % a průměrné roční zvýšení
platů o 3,8 %. Předpokládaný věk odchodu do důchodu je pro ženy 60 let
a pro muže 65 let.
Dlouhodobé personální rezervy (důchody, odstupné a jubilejní
odměny) byly vypočteny podle aktuálních tabulek úmrtnosti (AVÖ 1999 P –
Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung – Pagler & Pagler).
Ostatní rezervy jsou vytvořeny na budoucí možné závazky vůči třetím
osobám ve výši očekávané potřeby.
11) Daně z příjmů – odložené daně
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vykazovány v položkách
Ostatní aktiva a Ostatní rezervy. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou
uváděny v daňových sazbách, v jejichž výši budou daně zaplaceny nebo vráceny příslušnými daňovými orgány.
Při výpočtu odložených daní je pro dočasné rozdíly použita metoda
rozvahových závazků, která srovnává vykazované hodnoty s daňovým základem příslušné společnosti skupiny. Rozdíly mezi těmito částkami představují
dočasné rozdíly, pro které musí být vykázány odložené daňové pohledávky
nebo závazky bez ohledu na to, kdy takové rozdíly přestanou existovat.
Odložené daně v jednotlivých společnostech skupiny se vypočítávají na základě místních daňových sazeb, které se očekávají v budoucnosti. Odložené
daňové pohledávky a odložené daňové závazky každé jednotlivé společnosti
se vzájemně započítávají pouze v tom případě, pokud jsou daně z příjmů
odváděny stejnému daňovému orgánu.
Odložená daňová pohledávka ze zatím nevyužitých daňových ztrát
z minulých let se do rozvahy zahrnuje jen v případě, kdy je pravděpodobné,
že společnost vykáže zdanitelné zisky v obdobích, po která je možno nevyužitou daňovou ztrátu využít. Odložené daně nejsou diskontovány.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Údaje z konsolidované rozvahy
12) Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
v mil. EUR
Pokladní hotovost
Vklady u centrálních bank
Celkem
31.12.2004
1 282
1 441
2 723
31.12.2003
1 243
1 306
2 549
31.12.2004
2 495
13 018
15 513
31.12.2003
2 193
10 947
13 140
31.12.2004
31.12.2003
2 899
26 147
17 892
106
47 044
3 004
25 977
16 650
127
45 758
2 695
15 851
6 937
195
25 678
72 722
2 996
13 861
4 949
202
22 008
67 766
13) Pohledávky za bankami
v mil. EUR
Pohledávky za tuzemskými bankami
Pohledávky za zahraničními bankami
Celkem
14) Pohledávky za klienty
v mil. EUR
Pohledávky za tuzemskými klienty
Veřejný sektor
Korporátní klienti
Fyzické osoby
Ostatní
Pohledávky za tuzemskými klienty celkem
Pohledávky za zahraničními klienty
Veřejný sektor
Korporátní klienti
Fyzické osoby
Ostatní
Pohledávky za zahraničními klienty celkem
Celkem
Tato položka zahrnuje pohledávky z finančního leasingu ve výši
3 802 mil. EUR (2003: 2 997 mil. EUR). Hrubá hodnota leasingových smluv
činí 4 871 mil. EUR (2003: 3 591 mil. EUR) a související dosud neinkasovaný
finanční příjem dosahuje 1 051 mil. EUR (2003: 601 mil. EUR).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
67
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
15) Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
mil. EUR
31.12.2003
Rezervy a opravné položky
2 691
Odložený úrok
81
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám1)
2 772
Ostatní rezervy a opravné položky3)
26
Rezervy na záruky
57
Celkem
2 855
Kurzové
rozdíly
19
1
20
3
1
24
Tvorba2)
788
21
809
24
45
878
Použití
– 322
– 10
– 332
–1
–2
– 335
Rozpuštění2)
– 456
– 21
– 477
–4
– 36
– 517
Reklasifikace
– 42
–1
– 43
43
–
–
31.12.2004
2 678
71
2 749
91
65
2 905
1) Rizika a opravné položky k úvěrům a pohledávkám jsou vykazovány v položce 4 na aktivní straně bilance.
2) Tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek týkajících se úvěrových obchodů včetně záruk je zahrnuta v položce ”Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám” ve výkazu zisků a ztrát.
Odložené úroky se vykazují v čistém úrokovém výnosu a ostatní rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám v ostatním provozním výsledku.
3) Tato položka zahrnuje rezervy na právní spory, rizika spojená s investicemi, ztráty z realizace a závazky z prohlášení učiněných v prospektech.
16) Cenné papíry k obchodování
v mil. EUR
Dluhopisy a jiné cenné papíry s pevným výnosem
Kótované
Nekótované
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem
Kótované
Nekótované
Finanční deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Měnové
Úrokové
Ostatní
Celkem
31.12.2004
31.12.2003
2 671
181
3 586
190
301
261
89
355
209
999
6
4 628
152
868
19
5 259
31.12.2004
31.12.2003
5 313
531
4 136
442
333
2 964
9 141
198
2 603
7 379
17) Cenné papíry na prodej
v mil. EUR
Dluhopisy a jiné cenné papíry s pevným výnosem
Kótované
Nekótované
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem
Kótované
Nekótované
Celkem
68
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
18) Finanční investice
v mil. EUR
Dluhopisy a jiné cenné papíry s pevným výnosem
Kótované
Nekótované
Cenné papíry s variabilním výnosem
Kótované
Nekótované
Majetkové účasti
v nekonsolidovaných dceřiných společnostech
v přidružených společnostech konsolidovaných ekvivalenční metodou
Finanční instituce
Nefinanční instituce
Ostatní majetkové účasti
Finanční instituce
Nefinanční instituce
Kapitálové investice pojišťoven
Ostatní finanční investice
Celkem
31.12.2004
31.12.2003
16 276
4 293
14 657
4 475
9
661
70
670
124
123
85
77
63
72
57
143
5 979
1 163
28 867
85
154
4 989
1 096
26 454
V položce ostatní finanční investice jsou zahrnuty účetní hodnoty
aktiv, která jsou předmětem smluv o operativním leasingu, ve výši
217 mil. EUR (31. 12. 2003: 187 mil. EUR).
19) Změny hmotného a nehmotného majetku a finančních investic
v mil. EUR
Nehmotný majetek
Goodwill
Ostatní
Hmotný majetek
Pozemky a budovy
Kancelářský nábytek a vybavení
Finanční investice
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní majetkové účasti
Ostatní finanční investice (především
nemovitosti využívané třetími osobami)
Celkem
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
V cenách
k 31.12.2003
2 727,8
1 810,8
917,0
3 529,0
2 051,3
1 477,7
2 036,7
170,2
164,4
295,7
Kurzové
rozdíly
(+/–)
25,2
0,1
25,1
87,7
48,8
38,9
4,1
1,2
0,9
1,4
Přírůstky
(+)
209,5
31,1
178,4
269,4
121,2
148,2
487,7
75,7
103,9
29,8
Úbytky
(–)
– 67,0
0,0
– 67,0
– 416,9
– 261,2
– 155,7
– 433,4
– 82,2
– 73,3
– 95,7
V cenách
k 31.12.2004
2 895,5
1 842,0
1 053,5
3 469,2
1 960,1
1 509,1
2 095,1
164,9
195,9
231,2
1 406,4
8 293,5
0,6
117,0
278,3
966,6
– 182,2
– 917,3
1 503,1
8 459,8
69
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
v mil. EUR
Nehmotný majetek
Goodwill
Ostatní
Hmotný majetek
Pozemky a budovy
Kancelářský nábytek a vybavení
Finanční investice
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované
ekvivalenční metodou
Ostatní majetkové účasti
Ostatní finanční investice (především
nemovitosti využívané třetími osobami)
Celkem
1)
2)
Akumulované
odpisy
(–)
– 1 072,1
– 402,5
– 669,6
– 1 746,6
– 649,1
– 1 097,5
– 446,1
– 40,6
Kurzové
rozdíly
(+/–)
9,1
0,1
9,0
45,7
34,5
11,2
3,2
0,8
Amortizace
a odpisy
(–) 1)
– 141,1
0,0
– 141,1
– 205,2
– 57,2
– 148,0
– 42,3
– 0,3
Snížení
hodnoty
(impairment)
(–) 2)
– 81,0
– 80,0
– 1,0
– 11,3
– 10,2
– 1,1
– 20,1
– 4,8
Účetní
hodnota
k 31.12.2004
1 823,4
1 439,5
383,9
1 722,6
1 311,0
411,6
1 649,0
124,3
Účetní
hodnota
k 31.12.2003
1 868,1
1 482,7
385,4
1 814,0
1 378,4
435,7
1 593,8
122,8
– 33,9
– 31,6
1,0
0,8
0,0
– 1,4
– 5,3
– 7,3
162,0
199,6
134,5
239,9
– 340,0
– 3 264,8
0,6
58,0
– 40,6
– 388,6
– 2,7
– 112,4
1 163,1
5 195,0
1 096,6
5 275,9
včetně odpisů v nebankovních společnostech, které jsou vykazovány v ostatním provozním výsledku
snížení hodnoty (impairment) je zahrnuto v položce Ostatní provozní výsledek
20) Ostatní aktiva
v mil. EUR
Výnosy z časově rozlišených úroků a provizí
Náklady příštích období
Odložené daně
Půjčky cenných papírů a jiné dohody o zpětném odkupu (repurchase agreements)
Finanční deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Banking Book)
Ostatní aktiva
Celkem
31.12.2004
1 476
99
292
1 454
565
1 405
5 291
31.12.2003
1 341
101
362
1 258
548
1 507
5 117
Položka ostatní aktiva obsahuje především platby na účet nedokončené výstavby a kapitalizované náklady na získávání zdrojů.
70
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
21) Odložené daňové pohledávky a závazky
v mil. EUR
Dočasné rozdíly vztahující se k následujícím položkám:
Pohledávky za klienty
Cenné papíry na prodej
Finanční investice
Hmotný majetek
Závazky ke klientům
Dlouhodobé personální rezervy
Ostatní rezervy
Převod daňových ztrát
Ostatní
Mezisoučet
Reklasifikace
Celkem
Odložené daňové pohledávky
31.12.2004
31.12.2003
–5
–1
79
27
1
40
18
122
11
292
–1
–1
78
14
5
66
25
123
17
326
36
362
292
Pro dočasné rozdíly vztahující se k majetkovým účastem v dceřiných
společnostech ve výši 296,9 mil. EUR (31. 12. 2003: 285,9 mil. EUR) nebyly souladu s IAS 12.39 vytvořeny žádné odložené daně.
Odložené daňové závazky
31.12.2004
31.12.2003
24
– 39
– 25
–7
– 20
29
–8
2
– 32
– 76
22
– 42
–7
– 10
– 24
27
– 12
5
– 30
– 71
– 36
– 107
– 76
Odložené daňové pohledávky jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, odložené daňové závazky v položce rezervy.
22) Závazky ke klientům
v mil. EUR
Závazky k tuzemským bankám
Závazky k zahraničním bankám
Celkem
31.12.2004
6 658
21 893
28 551
31.12.2003
5 583
20 121
25 704
23) Závazky ke klientům
v mil. EUR
Spořící vklady
Ostatní
Veřejný sektor
Korporátní klienti
Fyzické osoby
Ostatní
Celkem ostatní
Celkem
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Tuzemsko k 31.12.
2004
2003
29 879
29 587
442
6 500
4 567
204
11 713
41 592
470
6 151
4 293
166
11 080
40 666
Zahraničí k 31.12.
2004
2003
8 080
7 748
1 198
5 890
10 506
947
18 541
26 621
946
5 070
9 915
493
16 424
24 173
Celkem k 31.12.
2004
2003
37 959
37 335
1 640
12 390
15 073
1 151
30 254
68 213
1 416
11 221
14 208
659
27 504
64 839
71
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
24) Emitované dluhopisy
v mil. EUR
Ostatní dluhopisy
Vkladové certifikáty
Ostatní vkladové certifikáty/dlužní úpisy na jméno
Hypoteční a komunální dluhopisy
Ostatní
Práva na podíl na zisku
Celkem
Rozsah Programu vydávání dluhopisů (Debt Issuance Programme –
DIP) zavedeného v roce 1998 byl pro rok 2004 stanoven ve výši 15 mld. EUR.
DIP je program pro vydávání dluhových instrumentů v jakékoli měně se širokou řadou možných struktur a splatností.
V roce 2004 bylo v rámci DIP nově vydáno 57 emisí v celkovém objemu 1,8 mld. EUR, čímž míra využití programu DIP k 31. prosinci 2004
dosáhla přibližně 75 %.
31.12.2004
13 684
2 866
1 673
1 278
279
107
19 887
31.12.2003
11 527
2 187
1 695
1 222
222
91
16 944
Objem programu euro komerčních cenných papírů (Euro Commercial Paper Programme) včetně vkladových certifikátů činí i nadále 3 mld. EUR.
V roce 2004 bylo v rámci tohoto programu vydáno 49 nových emisí s celkovým objemem přibližně 1,8 mld. EUR, čímž míra využití tohoto programu
k 31. prosinci 2004 dosáhla přibližně 25 %.
25) Rezervy
v mil. EUR
Dlouhodobé personální rezervy
Ostatní rezervy
Celkem
31.12.2004
1 080
6 248
7 328
31.12.2003
1 097
5 269
6 366
a) Dlouhodobé personální rezervy
v mil. EUR
Čistá současná hodnota k 31.12.2002
Neurčená pojistně matematická ztráta
Dlouhodobé personální rezervy k 31.12.2002
Servisní náklady
Úrokové náklady
Platby
Pojistně matematické zisky/ztráty
Čistá současná hodnota k 31.12.2003
Neurčená pojistně matematická ztráta
Dlouhodobé personální rezervy k 31.12.2003
Servisní náklady
Úrokové náklady
Platby
Pojistně matematické zisky/ztráty
Čistá současná hodnota k 31.12.2004
Neurčená pojistně matematická ztráta
Dlouhodobé personální rezervy k 31.12.2004
72
Důchodové
rezervy
827
– 68
759
–
43
– 70
90
822
– 90
732
1
43
– 71
97
802
– 95
707
Rezervy
na odstupné
314
–
314
13
17
–8
– 25
311
–
311
12
17
– 29
6
317
–
317
Rezervy
pro jubilea
44
–
44
2
2
–4
10
54
–
54
5
3
–4
–2
56
–
56
Dlouhodobé personální
rezervy celkem
1 185
– 68
1 117
15
62
– 82
75
1 187
– 90
1 097
18
63
– 104
101
1 175
– 95
1 080
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Dlouhodobé personální rezervy
Při použití aktuálních tabulek pro výpočet penzijního pojištění
(AVÖ 1999 P – Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung
– Pagler & Pagler) činí současná hodnota budoucích příspěvků na důchodo-
vé závazky 802 mil. EUR k 31. prosinci 2004. Rozdíl ve výši 95 mil. EUR mezi
touto částkou a důchodovými rezervami vykázanými v rozvaze je způsoben
především použitím aktuálních tabulek úmrtnosti.
b) Ostatní rezervy
mil. EUR
Daňové rezervy 1)
Rezervy na podrozvahová a ostatní rizika
Technické rezervy – pojištění
Jiné rezervy 2)
Celkem
1)
2)
31.12.2003
222
83
4 829
135
5 269
Kurzové
rozdíly
6
4
18
5
33
Tvorba
112
69
1 021
54
1 256
Použití Rozpuštění
– 114
– 13
–3
– 40
– 54
– 74
– 37
– 17
– 208
– 144
Reklasifikace
0
43
0
–1
42
31.12.2004
213
156
5 740
139
6 248
v souvislosti s odloženými daňovými závazky (viz Bod 21 přílohy)
Tato položka obsahuje restrukturalizační rezervy a rezervy na soudní spory.
26) Ostatní pasiva
v mil. EUR
Závazky vztahující se k obchodování
Měnové obchody
Úrokové obchody
Ostatní obchody
Výnosy příštích období
Časově rozlišené úroky a provize
Půjčky cenných papírů a jiné dohody o zpětném odkupu (repurchase agreements)
Finanční deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Banking Book)
Ostatní pasiva
Celkem
31.12.2004
31.12.2003
88
951
7
219
716
1 611
288
2 299
6 179
113
769
40
242
633
1 290
514
1 914
5 515
31.12.2004
1 194
1 854
3 048
31.12.2003
1 434
2 104
3 538
Položka ostatní pasiva obsahuje především běžné zůstatky z obchodování s cennými papíry, deriváty a zůstatky z běžného platebního styku
a jiných běžných účtů.
27) Podřízený kapitál
v mil. EUR
Podřízené závazky
Doplňkový kapitál
Celkem
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
73
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
28) Vlastní kapitál
Upsaný kapitál k 31. prosinci 2004 činil 482,9 mil. EUR (2003:
435,6 mil. EUR), a je tvořen 241 442 892 kusy akcií na doručitele s hlasovacím právem a nestanovenou nominální hodnotou (kmenové akcie).
Navýšení kapitálu z rezerv v souladu s ustanovením rakouského zákona o úpravě kapitálu (Kapitalberichtigungsgesetz – KapBG) proběhlo na principu rozdělení akcií, programu majetkové účasti zaměstnanců (ESOP 2004)
a akciového opčního plánu pro management (MSOP 2002):
> Řádná valná hromada společnosti Erste Bank schválila dne 4. května
2004 navýšení základního kapitálu ze současné nominální hodnoty ve výši
435 628 641,82 EUR na nominální hodnotu 479 550 464,00 EUR
připsáním 43 921 822,18 EUR z celkového objemu dodatečně splaceného
kapitálu a prostřednictvím rozdělení akcií v poměru 1 : 4 také změnu počtu
kusů akcií na doručitele s nestanovenou jmenovitou hodnotou
z 59 943 808 na 239 775 232. Rozhodnutí byla 25. června 2004 zapsána do obchodního rejstříku u obchodního soudu ve Vídni.
> Zvýšením kapitálu vzrostla hodnota upsaného základního jmění Erste Bank
připadajícího na jednu akcii z původních 7,27 EUR na 8,00 EUR. To umožnilo rozdělení každé akcie v poměru 1 : 4, kdy každá nová akcie reprezentuje podíl na základním kapitálu Erste Bank ve výši 2,00 EUR. Rozdělení
akcií proběhlo s účinností ke dni 8. července 2004. Po zapsání nových
akcií z programu majetkové účasti zaměstnanců (ESOP 2004) dne 26. června 2004, uplatnění opcí v rámci programu MSOP 2002 a po realizaci
rozdělení akcií činí počet akcií 241 442 892, které představují upsané základní jmění ve výši 482 885 784 EUR.
Navýšení kapitálu z rezerv zpětně k 1. lednu 2004 podle ustanovení
rakouského zákona o úpravě kapitálu 1967 (KapBG) a tvorba zvláštních
rezerv k podmíněnému kapitálu:
> K navýšení kapitálu z prostředků společnosti o 43 921 822,18 EUR došlo
výlučně připsáním dodatečně splaceného kapitálu v souvislosti
s navýšením kapitálu v červenci 2002.
> Jednoúčelová rezerva ve výši 4 396 299,50 EUR byla v souladu s § 5,
odst. 3 rakouského zákona o úpravě kapitálu (KapBG) vytvořena k podmíněnému kapitálu ve výši 43 603 700,50 EUR určenému k uplatnění práv
na konverzi akcií vyplývajících z konvertibilních dluhopisů. Tento podmíněný kapitál představuje maximálně 6 000 000 akcií před rozdělením
akcií, resp. 24 000 000 akcií po rozdělení.
> Obdobně byla k podmíněnému kapitálu, který je určen pro případ uplatnění akciových opcí (program majetkové účasti zaměstnanců ESOP
a akciový opční plán pro management MSOP), vytvořena rezerva ve výši
1 254 580,79 EUR. Tato rezerva odpovídá zůstatku schváleného podmíněného kapitálu s nominální hodnotou ve výši 13 697 856 EUR, resp.
6 848 928 kusů kmenových akcií.
> K přizpůsobení účetní hodnoty akcie byly vytvořeny dvě speciální rezervy
převedením dodatečně splaceného kapitálu z navýšení základního jmění
v roce 2002.
74
Program majetkové účasti zaměstnanců (Employee Stock
Ownership Programme – ESOP) a akciový opční plán pro
management (Management Stock Option Plan – MSOP)
MSOP 2002: Program MSOP 2002 zahrnuje maximálně 4 400 000
kmenových akcií Erste Bank po rozdělení akcií, což odpovídá 1 100 000 opcí,
z nichž je 60 000 opcí (12 000 na osobu) určeno pěti členům představenstva
a dalších 8 000 opcí šestému členu představenstva Erste Bank, který
je ve funkci od 1. ledna 2003. Zbylých 1 032 000 opcí je určeno oprávněným
vedoucím pracovníkům a dalším vybraným zaměstnancům skupiny Erste
Bank.
Podmínky MSOP 2002: Každá z bezplatně poskytnutých opcí opravňuje držitele k upsání čtyř akcií; opce jako takové jsou nepřenosné na jinou
osobu. Opce z roku 2002 jsou poskytovány ve třech tranších formou připsání
na účet příjemce: představenstvu a ostatním vedoucím pracovníkům
dne 24. dubna 2002, 1. dubna 2003 a 1. dubna 2004 a nejvýkonnějším
zaměstnancům 1. června 2002, 1. června 2003 a 1. června 2004. Cena,
za kterou mohou být opce uplatněny, byla pro všechny tři tranše stanovena
ve výši průměrného burzovního kurzu akcií Erste Bank v březnu 2002, zaokrouhleno dolů na půl eura, což bylo 66 EUR za akcii. Cena, za kterou mohou
být opce uplatněny, činí i po rozdělení akcií v červenci 2004 i nadále 66 EUR.
To znamená, že jedna opce opravňuje k získání čtyř akcií Erste Bank za celkem
66 EUR, což odpovídá kupní ceně ve výši 16,50 EUR za akcii. Doba platnosti
opce začíná okamžikem jejího připsání na účet a končí posledním dnem lhůty
pro uplatnění opce (tzv. exercise window – viz níže uvedený popis), pátého
kalendářního roku po poskytnutí opce. Oznámení o uplatnění mohou
být předložena každý rok počínaje dnem zveřejnění předběžných výsledků
skupiny za předchozí finanční rok, avšak ne dříve než 1. dubna a ne později
než 30. dubna daného roku (což představuje tzv. exercise window). Doba,
po kterou není možno s akciemi nakládat, trvá do 10. května roku následujícího po uplatnění opce, přičemž oprávněná osoba může před uplynutím této
lhůty prodat maximálně 15 % takto získaných akcií.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Dosud připsané opce byly mezi oprávněné osoby rozděleny následujícím způsobem:
Andreas Treichl
Elisabeth Bleyleben-Koren
Reinhard Ortner
Franz Hochstrasser
Erwin Erasim
André Horovitz
Obdrženo na základě členství v představenstvu
Christian Coreth (ne na základě členství v představenstvu)
Představenstvo celkem
Vedoucí pracovníci
Zaměstnanci
Celkem připsané opce
> Podmíněné navýšení kapitálu dle bodu 4.4.3 stanov (ESOP a MSOP) bylo
v roce 2004 realizováno upsáním 416 915 akcií na doručitele v účetní
hodnotě 3 335 320 EUR zaměstnanci, vedoucími pracovníky a členy
představenstva Erste Bank nebo jejích dceřiných společností v rámci
akciového opčního plánu pro management 2002 (MSOP) navrženého
představenstvem a schváleného dozorčí radou a programu majetkové účasti zaměstnanců 2004 (ESOP). S přihlédnutím k rozhodnutí valné hromady
dne 4. května 2004 (rozdělení akcií v poměru 1 : 4) tak bylo upsáno
1 667 660 akcií.
> Z toho bylo v rámci MSOP 2002 ve lhůtě pro uplatnění opcí v dubnu 2004
uplatněno 347 180 opcí. Při emisním kurzu ve výši 66 EUR činil výnos
22 913 880 EUR, z čehož 2 777 440 EUR bylo přiřazeno základnímu
kapitálu a 20 136 440 EUR dodatečně splacenému kapitálu. Z uplatněných opcí připadlo 181 312 na první tranši, z toho 20 000 kusů představenstvu, 125 445 kusů vedoucím pracovníkům a 35 867 kusů zaměstnancům. Rozdíl mezi kupní cenou a uzavíracím kurzem v době uplatnění
činil u první tranše pro představenstvo mezi 59,20 EUR a 62,80 EUR,
pro vedoucí pracovníky a zaměstnance mezi 58,85 EUR a 62,80 EUR.
Z druhé tranše bylo uplatněno 165 868 opcí, z nichž připadlo 19 000 kusů
představenstvu, 111 508 kusů vedoucím pracovníkům a 35 360 kusů
zaměstnancům. Rozdíl mezi kupní cenou a uzavíracím kurzem v době
uplatnění činil u druhé tranše pro představenstvo mezi 59,90 EUR
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
2002
2003
2004
Celkem
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
0
20 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
24 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
24 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
8 000
68 000
Uplatněné
opce
8 000
7 000
8 000
6 000
6 000
4 000
39 000
1 000
21 000
173 000
93 211
287 211
1 000
25 000
179 500
116 959
321 459
1 000
25 000
190 500
95 748
311 248
3 000
71 000
543 000
305 918
919 918
2 000
41 000
234 953
71 227
347 180
a 62,50 EUR, pro vedoucí pracovníky a zaměstnance mezi 58,85 EUR
a 62,80 EUR.
> Cena, za kterou jsou jednotlivé opce přidělovány, byla vypočtena z průměru
všech uzavíracích kurzů v březnu 2002 se zaokrouhlením dolů na půl eura
a dosáhla 66 EUR. Tržní cena (Fair Value) jednotlivých opcí k 31. 12. 2004
činila 91,60 EUR u opcí připsaných v roce 2002, 91,60 EUR u opcí
připsaných v roce 2003 a 91,44 EUR u opcí připsaných v roce 2004.
ESOP 2004: V rámci programu majetkové účasti zaměstnanců ESOP
2004 bylo mezi 10. a 21. květnem 2004 upsáno 69 735 akcií za stanovenou
cenu 101 EUR.
> Z dosaženého emisního výnosu ve výši 7 043 235 EUR plus
1 410 041,70 EUR (z rozdílu mezi emisní cenou 101 EUR a kurzem k poslednímu dni lhůty pro úpis akcií 26. května 2004 ve výši 121,22 EUR
účtovaného do personálních nákladů), tedy celkem 8 453 276,70 EUR,
bylo 557 880 EUR přiřazeno základnímu kapitálu a 7 895 396,70 EUR
dodatečně splacenému kapitálu.
> Celkový počet 69 735 kusů kmenových akcií upsaných v květnu 2004
v rámci programu ESOP se po rozdělení akcií zvýšil na 278 940 kusů. Z tohoto počtu připadá zaměstnancům a vedoucím pracovníkům Erste Bank
162 460 kusů akcií, včetně 100 kusů upsaných představenstvem (Andreas Treichl).
75
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Informace o vlastnictví a obchodech s akciemi Erste Bank realizovaných členy představenstva a dozorčí rady:
Členové představenstva: (počet akcií – po rozdělení akcií)
31.12.2003
80 840
8 840
73 200
12 728
400
8 000
Andreas Treichl
Elisabeth Bleyleben-Koren
Reinhard Ortner
Franz Hochstrasser
Erwin Erasim
Christian Coreth
Níže uvedení členové dozorčí rady vlastnili k 31. prosinci 2004 následující počet akcií Erste Bank:
Jméno člena dozorčí rady:
Klaus Braunegg
Werner Hutschinski
Georg Winckler
Günter Benischek
Joachim Härtel
Anton Janku
Počet akcií
3 280
480
960
280
400
328
Osoby blízké členům představenstva nebo dozorčí rady držely
k 31. prosinci 2004 podle dostupných údajů 5 055 kusů akcií Erste Bank.
76
Nákup
2004
32 400
28 000
32 000
24 000
24 000
8 000
Prodej
2004
9 200
12 440
0
8 472
3 600
0
31.12.2004
104 040
24 400
105 200
28 256
20 800
16 000
Schválený ale dosud nevydaný kapitál a podmíněný
kapitál k 31. prosinci 2004:
Bod 4. 4., jakož i body 4. 4. 1. a 4. 4. 2. stanov opravňují po dobu
pěti let od zapsání změny stanov do obchodního rejstříku k vydání
až 80 000 000 akcií v účetní hodnotě ve výi 160 000 000 EUR. Představenstvo je oprávněno se souhlasem dozorčí rady vyloučit upisovací práva
akcionářů při vydání akcií proti nepeněžnímu vkladu nebo pokud navýšení
kapitálu slouží k vydání akcií zaměstnancům, vedoucím pracovníkům
a členům představenstva společnosti Erste Bank nebo jejích dceřiných společností.
Bod 4. 4. 3. stanov opravňuje po dobu pěti let od zapsání
změny stanov do obchodního rejstříku k navýšení kapitálu v hodnotě
18 168 208,54 EUR ve formě 2 500 000 kusů kmenových akcií na doručitele nebo na jméno za účelem poskytnutí akciových opcí zaměstnancům,
vedoucím pracovníkům a členům představenstva Erste Bank nebo jejích
dceřiných společností. Po uplatnění opcí v letech 2002 a 2004
a po rozdělení akcií v červenci 2004 činí k 31. prosinci 2004 zůstatek tohoto
schváleného ale dosud nevydaného kapitálu 6 848 928 kusů kmenových
akcií v účetní hodnotě 13 697 856 EUR.
Jak bylo schváleno na mimořádné valné hromadě konané dne
21. srpna 1997 a podle bodu 4. 5. stanov je možné provést podmíněné
navýšení kapitálu ve výši 24 000 000 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě ve výši 48 000 000 EUR v takovém případě, pokud by držitelé konvertibilních dluhopisů uplatnili práva na jejich konverzi (akcie na doručitele).
Pro rok 2005 představenstvo plánuje – s podmínkou souhlasu
dozorčí rady – další program majetkové účasti zaměstnanců (ESOP 2005).
Konsolidovaný kvalifikovaný kapitál skupiny Erste Bank podle
rakouského zákona o bankách (BWG) se skládá z následujících položek:
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
v mil. EUR
Upsaný kapitál
Rezervy
Minus nehmotný majetek
Základní kapitál (Tier 1)
Oprávněné podřízené závazky
Rezerva na přecenění
Dodatkový kvalifikovaný kapitál (Tier 2)
Krátkodobý podřízený kapitál (Tier 3)
Kvalifikovaný kapitál celkem
Odpočty podle § 23, odst. 13 a § 29, odst. 1 a 2 BWG
Oprávněný kvalifikovaný kapitál celkem
Kapitálový požadavek
Přebytek kapitálu
Ukazatel krytí (v %)
Ukazatel Tier 1 (v %)
Ukazatel solventnosti (v %)
31.12.2004
482
4 375
– 480
4 377
2 528
230
2 758
316
7 451
– 165
7 286
5 594
1 692
130
6,7
10,7
31.12.2003
436
3 940
– 464
3 912
2 696
198
2 894
340
7 146
– 137
7 009
5 315
1 694
132
6,3
10,7
31.12.2004
65 384
5 231
49
314
5 594
31.12.2003
62 188
4 975
14
326
5 315
Rizikově vážený vyměřovací základ podle § 22, odst. 1 rakouského
zákona o bankách (BWG) a z něho vyplývající požadavek na minimální kapitál
se vyvíjely následovně:
v mil. EUR
Rizikově vážený vyměřovací základ podle § 22 BWG
z toho požadavek na minimální kapitál ve výši 8 %
Kapitálový požadavek na otevřenou devizovou pozici podle § 26 BWG
Kapitálový požadavek na obchodní portfolio (Trading Book) podle § 22, odst. 1 BWG
Kapitálový požadavek celkem
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
77
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Údaje z konsolidovaného výkazu zisků a ztrát
29) Čistý úrokový výnos
v mil. EUR
Úrokové výnosy z:
úvěrových obchodů a obchodů na peněžním trhu s finančními institucemi
úvěrových obchodů a obchodů na peněžním trhu s klienty
cenných papírů s pevným výnosem
Ostatní úrokové a podobné výnosy
Běžné výnosy z:
akcií a jiných cenných papírů s variabilním výnosem
majetkových účastí v
– nekonsolidovaných dceřiných společnostech
– přidružených společnostech konsolidovaných ekvivalenční metodou
– ostatních majetkových účastech
pronájmu majetku třetím stranám
Úrokové a podobné výnosy celkem
Úrokové náklady na:
závazky k bankám
závazky ke klientům
emitované dluhopisy
podřízený kapitál
ostatní
Úrokové a podobné náklady celkem
Čistý úrokový výnos
2004
2003
588,1
3 009,2
1 269,2
86,5
788,0
2 883,7
1 154,0
70,8
173,9
163,9
9,2
13,7
13,5
65,5
5 228,8
10,7
56,9
14,2
67,3
5 209,5
– 494,7
– 1 208,2
– 611,1
– 212,8
– 6,5
– 2 533,3
2 695,5
– 600,3
– 1 214,9
– 577,2
– 223,3
– 7,0
– 2 622,7
2 586,8
2004
– 857,3
497,0
– 61,2
15,3
– 406,2
2003
– 745,1
374,9
– 59,8
23,6
– 406,4
V čistém úrokovém výnosu je obsažen také čistý úrokový výnos
finančního leasingu ve výši 137 mil. EUR (2003: 139 mil. EUR).
30) Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
v mil. EUR
Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a pohledávkám
Rozpuštění rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám
Přímé odpisy úvěrů a pohledávek
Výnosy z odepsaných úvěrů a pohledávek
Celkem
Ve výše uvedených údajích nejsou zahrnuty tvorby a rozpuštění
opravných položek a rezerv započítávaných do položky čistý úrokový výnos
(odložené úroky) – viz vysvětlení v bodě 15.
Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, které se netýkají úvěrové
činnosti, jsou vykazovány v položce ostatní provozní výsledek (viz bod 35).
Tvorba a rozpuštění rezerv pro podrozvahová úvěrová rizika a ostatní rizika
jsou obsaženy ve výše uvedených číslech.
78
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
31) Čistý příjem z poplatků a provizí
v mil. EUR
Úvěrové obchody
Platební styk
Obchody s cennými papíry
z toho: obchody investičních fondů
poplatky za správu cenných papírů (custodial fees)
brokerské poplatky
Pojišťovací obchody
Zprostředkování stavebního spoření
Obchodování s cizími měnami
Ostatní
Celkem
2004
178,7
443,7
303,1
133,6
44,9
124,6
61,6
35,9
40,9
77,2
1 141,1
2003
160,1
384,7
248,8
111,2
43,9
93,6
59,0
38,3
50,5
55,2
996,6
2004
89,9
126,6
216,5
2003
97,6
117,0
214,6
32) Čistý zisk z obchodních operací
v mil. EUR
Obchodování s cennými papíry a deriváty
Obchodování s cizími měnami
Celkem
U produktů kótovaných na burze se používá kurz ke dni účetní závěrky. Pro nekótované produkty se tržní hodnoty zjišťují na základě metody čisté
současné hodnoty nebo pomocí vhodných modelů pro oceňování opcí.
Všechny realizované a nerealizované zisky se vykazují ve výkazu zisků a ztrát
v položce Čistý zisk z obchodních operací. Stejně tak jsou v této položce zahrnuty i úroky a dividendy z portfolia cenných papírů k obchodování a související náklady na získávání zdrojů.
33) Všeobecné administrativní náklady
v mil. EUR
Personální náklady
Ostatní administrativní náklady
Odpisy a amortizace
Celkem
2004
– 1 480,4
– 772,2
– 340,3
– 2 592,9
2003
– 1 422,3
– 691,9
– 346,6
– 2 460,8
2004
– 1 080,9
– 292,7
– 87,0
– 19,8
– 1 480,4
2003
– 1 031,4
– 273,5
– 62,0
– 55,4
– 1 422,3
Personální náklady
v mil. EUR
Mzdy a platy
Povinné příspěvky na sociální zabezpečení
Dlouhodobé personální rezervy
Ostatní personální náklady
Celkem
*)
*) Zde je zahrnuto 32,0 mil. EUR vyplývajících z jednorázových plateb do penzijních fondů realizovaných v Rakousku na základě § 48a novely zákona o penzijních fondech.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
79
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Průměrný počet zaměstnanců během roku (přepočtený na plný úvazek – FTE)
2004
36 533
14 765
6 843
21 768
11 805
5 233
4 730
Osoby zaměstnané ve skupině
Tuzemsko
z toho: banky křížového garančního systému
Zahraničí
z toho: skupina České spořitelny
z toho: Slovenská sporiteľňa
z toho: ostatní dceřiné společnosti
Kromě výše uvedeného počtu zaměstnanců bylo v roce 2004
v průměru dalších 73 pracovníků (2003: 68) zaměstnáno v jiných
než finančních společnostech skupiny (obor hoteliérství a rekreace).
Úvěry a půjčky poskytnuté členům představenstva dosáhly ke konci
roku 2004 objemu 138 tis. EUR (2003: 150 tis. EUR). V případě členů
dozorčí rady dosáhl objem úvěrů výše 1 973 tis. EUR (2003: 2 397 tis. EUR).
Úroková sazba a ostatní podmínky (doba splatnosti a zajištění) odpovídají
tržním zvyklostem. Z úvěrů poskytnutých členům představenstva bylo v roce
2004 splaceno 12 tis. EUR (2003: 11 tis. EUR), z úvěrů poskytnutých členům
dozorčí rady 424 tis. EUR (2003: 218 tis. EUR). Úvěry poskytnuté v roce
(v tis. EUR)
člen představenstva
Andreas Treichl
Elisabeth Bleyleben-Koren
Reinhard Ortner
Franz Hochstrasser
Erwin Erasim
Christian Coreth od 1. 7. 2004
André Horovitz do 30. 6. 2004
Finanční příjmy:
pevná mzda
1 200
900
750
750
500
200
218
4 518
2003
36 661
15 213
6 958
21 448
12 823
5 300
3 325
2004 osobám spřízněným s dozorčí radou nesly běžné úrokové sazby a jejich
další podmínky byly v souladu s tržní praxí.
Členové představenstva v roce 2004 obdrželi za celý rok odměny
za výkon funkce (včetně nepeněžních odměn) ve výši 11 672 tis. EUR (2003:
5 911 tis. EUR), což odpovídá 0,8 % celkových personálních nákladů skupiny
Erste Bank.
Bývalým členům představenstva a jejich rodinným příslušníkům bylo
v roce 2004 vyplaceno 683 tis. EUR (2003: 599 tis. EUR).
Odměny vyplacené představenstvu v roce 2004 se dělí mezi jednotlivé členy představenstva následovně:
Finanční příjmy:
bonus
3 000 1)
750
625
625
420
0 2)
364
5 784
Ostatní příjmy
345
205
172
172
117
48
311
1 370
Celkem
4 545
1 855
1 547
1 547
1 037
248
893
11 672
1) včetně mimořádného bonusu 2 000 tis. EUR
2) bonusy jsou vypláceny v první polovině roku
80
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Představenstvo Erste Bank AG neobdrželo v roce 2004 od dceřiných
společností majoritně vlastněných společností Erste Bank odměny
za působení v dozorčích radách ani žádné další odměny. Položka ostatní
odměny zahrnuje příspěvky na penzijní spoření a různé nepeněžní odměny.
Odměny členům představenstva závisí na odpovědnostech každého člena,
na dosažení podnikových cílů a na ekonomické situaci skupiny.
Členové dozorčí rady Erste Bank v roce 2004 obdrželi za výkon své
funkce roční odměny ve výši 349 tis. EUR (2003: 467 tis. EUR). Uvedení členové dozorčí rady obdrželi za své funkce v dozorčích radách plně konsolidovaných dceřiných společností Erste Bank následující odměny: Dr. Heinz
Kessler 7 632,51 EUR a Dr. Klaus Braunegg 12 538,88 EUR. Z ostatních
obchodů byly členům dozorčí rady nebo jim blízkým podnikům vyplaceny následující částky:
Právnická firma Braunegg, Hoffmann & Partner, blízká Dr. Klausovi
Brauneggovi, obdržela v roce 2004 za právní služby v oblasti vymáhání pohle-
dávek finanční úhradu v hrubé částce v celkové výši 133 015,95 EUR, včetně daně z přidané hodnoty a soudních poplatků ve výši 41 146,27 EUR.
Za právní poradenství poskytnuté společnosti Erste Bank a plně konsolidovaným dceřiným společnostem Erste Bank obdržela právní kancelář Braunegg, Hoffmann & Partner v roce 2004 finanční úhradu v celkové hrubé výši
53 588 EUR včetně daně z přidané hodnoty a úhrady vynaložených nákladů.
Právní kancelář DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte GmbH,
blízká Dr. Therese Jordisové, účtovala v roce 2004 za poradenské smlouvy
plně konsolidovaným dceřiným společnostem Erste Bank finanční úhradu
ve výši celkem 112 770,58 EUR (bez daně z přidané hodnoty a úhrady vynaložených nákladů).
Společnost PwC PricewaterhouseCoopers GmbH, blízká Dipl. Ing.
Mag. Friedrichu Rödlerovi, účtovala v roce 2004 za poradenské smlouvy plně
konsolidovaným dceřiným společnostem Erste Bank finanční úhradu ve výši
celkem 91 395 EUR.
Odměny vyplacené jednotlivým členům dozorčí rady:
(v tis. EUR).
Člen dozorčí rady
Heinz Kessler
Klaus Braunegg
Theresa Jordis
Bettina Breiteneder
Dietrich Blahut do 4. 5. 2004
Elisabeth Gürtler
Jan Homan
Wolfgang Houska do 4. 5. 2004
Werner Hutschinski
Dietrich Karner do 10. 3. 2004
Josef Kassler
Lars-Olof Ödlund
Friedrich Rödler
Hubert Singer
Georg Winckler
Günter Benischek
Erika Hegmala
Ilse Fetik
Joachim Härtel
Anton Janku
Christian Havelka
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Odměny
dozorčí rady
27
27
21
0
18
18
0
18
18
18
18
18
0
18
18
0
0
0
0
0
0
Odměny za účast
na zasedání
12
12
10
4
1
3
2
3
9
0
4
2
7
3
10
2
5
3
8
9
3
Celkem
39
39
31
4
19
21
2
21
27
18
22
20
7
21
28
2
5
3
8
9
3
81
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Ostatní administrativní náklady
v mil. EUR
Náklady na informační technologie
Náklady na kancelářské prostory
Náklady na provoz kanceláří
Náklady na reklamu a marketing
Náklady na poradenství a právní služby
Ostatní administrativní náklady
Celkem
2004
– 194,5
– 153,4
– 138,6
– 114,7
– 74,8
– 96,2
– 772,2
2003
– 162,1
– 140,7
– 135,7
– 103,5
– 71,4
– 78,5
– 691,9
2004
– 136,9
– 53,9
– 149,5
– 340,3
2003
– 132,3
– 60,0
– 154,3
– 346,6
2004
1 013,5
320,4
– 249,0
– 856,6
– 75,0
– 106,0
17,6
64,9
290,3
– 320,4
34,8
2003
937,1
252,4
– 285,8
– 693,6
– 67,7
– 102,9
– 10,0
29,5
255,8
– 252,4
32,9
Odpisy a amortizace
v mil. EUR
Software a jiný nehmotný investiční majetek
Nemovitosti v užívání skupiny
Kancelářský nábytek a vybavení a ostatní hmotný majetek
Celkem
34) Výsledek z pojišťovací činnosti
v mil. EUR
Získané pojistné
Kapitálové výnosy z technických obchodů
Výdaje na pojistné události
Změna pojistně technických rezerv
Náklady na bonusy pojistníků
Provozní náklady
Ostatní pojistně technické výsledky
Čistý pojistně technický výsledek
Čistý zisk z investic
Převod na pojišťovací účet
Celkem
82
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
35) Ostatní provozní výsledek
v mil. EUR
Ostatní provozní výnosy
Výnosy z přecenění/prodeje cenných papírů držených do splatnosti
Výnosy z nemovitostí/majetku
Výnosy z rozpuštění ostatních rezerv/rizik
Zisk z prodeje neživotní části Pojišťovny České spořitelny
Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy celkem
Ostatní provozní náklady
Náklady na přecenění/prodej cenných papírů držených do splatnosti
Ztráty z nemovitostí/majetku
Amortizace goodwillu (od 1.1.2004 Impairment)
Náklady na tvorbu ostatních rezerv/rizik
Náklady na pojištění vkladů
Ostatní daně
Náklady na soudní spory
Jednorázové náklady na nekapitalizovaný software
Jiné provozní náklady
Ostatní provozní náklady celkem
Ostatní provozní výsledek
Výnosy z přecenění/prodeje cenných papírů na prodej
Ocenění prodeje společnosti Investkredit
Výnosy z přecenění/prodeje podílů v nekonsolidovaných dceřiných společnostech
Ostatní provozní výsledek celkem
2004
2003
11,7
36,4
11,4
88,0
67,9
215,4
14,2
45,5
7,5
–
94,3
161,5
– 12,7
– 25,1
– 80,0
– 35,2
– 54,0
– 18,1
– 44,5
– 17,3
– 117,6
– 404,5
– 15,3
– 27,3
– 81,2
– 26,4
– 41,5
– 10,7
– 19,7
– 33,4
– 108,4
– 363,9
60,9
67,2
33,3
– 27,7
9,6
–
– 9,3
– 202,1
Jiné provozní výnosy/náklady obsahují především položky vykázané
v hrubé částce, které nelze přiřadit běžným aktivitám bankovní skupiny, např.
provozní náklady, cena zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje,
a podíly na zisku.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
83
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
36) Daně z příjmů
Daně z příjmů obsahují splatné daně z příjmů vypočítané pro jednotlivé společnosti skupiny na základě výsledků vykazovaných pro účely zdanění,
opravy daně z příjmů z předchozích let a změny v odložených daních.
v mil. EUR
Daň z příjmu splatná
Náklad z titulu odložené daně
Celkem
2004
– 232,4
– 41,4
– 273,8
2003
– 179,0
– 45,2
– 224,2
2004
1 061,1
– 360,7
42,6
134,7
– 74,0
– 16,4
– 273,8
2003
761,6
– 258,9
14,7
178,4
– 137,4
– 21,0
– 224,2
2004
544,5
– 423,8
0,1
120,8
2003
353,3
– 263,4
0,2
90,1
Následující tabulka ukazuje přeměnu zisku před zdaněním a rakouské daňové sazby do položky daně z příjmů vykazované ve výkazu zisků a ztrát.
v mil. EUR
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů vypočtená při použití tuzemské zákonné daňové sazby (34%)
Vliv rozdílných zahraničních daňových sazeb
Snížení daní v souvislosti s daňově osvobozenými výnosy z investic a dalšími výnosy osvobozenými od daně
Zvýšení daní na základě daňově neodpočitatelných nákladů
Daňové náklady/výnosy nespadající do účetního období
Vykázané daně z příjmů
37) Příděly z čistého zisku
v mil. EUR
Čistý zisk po menšinových podílech
Příděl do rezerv
Nerozdělený zisk
Zisk mateřské společnosti k rozdělení
Představenstvo navrhne valné hromadě vyplatit akcionářům dividendu ve výši 0,50 EUR na akcii (v roce 2003: po rozdělení akcií 0,375 EUR
za akcii). Dále bude navrženo, aby byl zbývající zisk převeden do dalších
období jako nerozdělený zisk podle § 65, odst. 5, rakouského zákona
o akciových společnostech.
84
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
38) Údaje podle segmentů
Segmentace podle klíčových obchodních činností
V roce 2004 zůstala struktura segmentového reportingu skupiny
Erste Bank nezměněna.
Segmentace prvního stupně zahrnuje čtyři hlavní tržní segmenty –
Rakousko, Střední Evropu, Mezinárodní obchod a Podnikové centrum skupiny.
Segment Rakousko: Segment Rakousko zahrnuje všechny obchodní útvary a dceřiné společnosti působící v Rakousku a je dále detailněji
rozdělen podle obchodní činnosti na Spořitelny křížového garančního
systému, Retail a nemovitosti, Velké korporátní klienty a Obchodování
na finančních trzích a investiční bankovnictví.
Segment Retail a nemovitosti zahrnuje také ty spořitelny, ve kterých
má Erste Bank majoritní podíl (Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse
a Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl). Spořitelny, které jsou konsolidovány
v důsledku jejich zapojení do křížového garančního systému a ve kterých má
Erste Bank menšinový nebo žádný podíl, jsou znázorněny v segmentu
„Spořitelny křížového garančního systému“.
Segment Střední Evropa: V tržním segmentu Střední Evropa, který je
rozdělen podle společností operujících v jednotlivých zemích střední Evropy,
jsou obsaženy výsledky České spořitelny, a. s. (segment Česká republika),
Slovenskej sporiteľni (segment Slovensko), společnosti Erste Bank Maďarsko
Rt. (segment Maďarsko) a společnosti Erste & Steiermärkische Banka d.d.
(segment Chorvatsko). Výsledky maďarské Postabank (získané v roce 2003
a od 1. srpna 2004 integrované do společnosti Erste Bank Maďarsko) za rok
2004 jsou zahrnuty ve výsledcích společnosti Erste Bank Maďarsko.
Segment Mezinárodní obchod: Tento segment zahrnuje vedle
útvaru mezinárodního obchodu ve Vídni také komerční úvěrové obchody
zahraničních poboček v Londýně, New Yorku a Hongkongu.
Segment Podnikové centrum skupiny: V tomto segmentu jsou zahrnuty všechny výsledky, které nelze přímo přiřadit k jiným segmentům, a také
všeobecné konsolidační položky.
Základem pro přiřazení výsledků jednotlivým segmentům jsou interní
zprávy jednotek o jejich příspěvku k zisku. Čistý úrokový výnos se stanovuje
na základě nákladů ušlé příležitosti (tržní rozpětí, nesoulad splatností),
přičemž příspěvek z transformace splatností je souhrnně přiřazen segmentu
Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví. Čisté příjmy
z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací, rizikové náklady a ostatní provozní výsledek jsou přiřazeny těm segmentům, v nichž byly vytvořeny.
Všeobecné administrativní náklady jsou vykazovány na základě alokace nákladů na procesy (produktové náklady, nepřímé náklady a celkové
režijní náklady) na úrovni obchodních útvarů.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Segmentace podle geografických trhů
Vykazování výsledků podle geografických trhů je založeno na následujícím regionálním dělení:
> Rakousko
> Střední Evropa (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Chorvatsko)
> Ostatní Evropa
> Severní Amerika
> Střední a Jižní Amerika
> Asie
> Ostatní
V geografickém segmentu Rakousko jsou zahrnuty příspěvky
vytvořené v Rakousku a v Podnikovém centru, rozčleněné dále podle
klíčových obchodních oblastí. Segment Střední Evropa pak představuje
příspěvky ze zemí střední Evropy.
Segment Mezinárodní obchod v dělení podle klíčových obchodních
činností je rozdělen do geografických segmentů podle zemí, ve kterých
se nachází sídla klientů.
85
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Údaje podle segmentů/Celkový přehled
Celkem
v mil. EUR
2004
2003
Čistý úrokový výnos
2 695,5
2 586,8
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
– 406,2
– 406,4
Čistý příjem z poplatků a provizí
1 141,1
996,6
Čistý zisk z obchodních operací
216,5
214,6
Všeobecné administrativní náklady
– 2 592,9
– 2 460,7
Výsledek z pojišťovací činnosti
34,8
32,9
Ostatní provozní výsledek
– 27,7
– 202,1
Zisk před zdaněním
1 061,1
761,6
Daně z příjmů
– 273,8
– 224,2
Menšinové podíly
– 242,8
– 184,1
Čistý zisk po menšinových podílech
544,5
353,3
Průměrná rizikově vážená aktiva
66 470,4
61 888,0
Průměrný přiřazený vlastní kapitál
3 022,8
2 578,2
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
63,4 %
64,2 %
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
18,0 %
13,7 %
Náklady na refinancování
– 163,1
– 142,0
Amortizace goodwillu
– 80,0
– 81,1
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Průměrný přiřazený vlastní kapitál
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
Náklady na refinancování
Amortizace goodwillu
86
Rakousko
2004
2003
1 607,9
1 622,8
– 341,3
– 374,6
722,1
680,2
117,6
137,1
– 1 613,0
– 1 655,6
26,4
25,9
– 32,0
– 26,4
487,8
409,4
– 113,4
– 128,4
– 158,7
– 112,3
215,7
168,7
46 484,0
44 771,0
1 731,0
1 549,1
65,2 %
67,1 %
12,5 %
– 70,6
0,0
10,9 %
– 73,0
– 18,5
Střední Evropa
2004
2003
950,9
829,4
– 49,9
– 9,7
404,3
345,3
101,4
71,2
– 897,0
– 766,7
8,4
10,2
– 44,8
– 167,1
473,2
312,6
– 107,8
– 78,1
– 43,3
– 44,7
322,1
189,7
13 318,7
10 162,1
860,8
611,0
61,2 %
61,0 %
37,4 %
– 64,8
0,0
31,1 %
– 44,4
– 54,4
Mezinárodní obchod
2004
2003
150,8
146,8
– 15,5
– 26,1
22,5
21,1
1,7
0,1
– 33,4
– 34,0
0,0
0,0
– 5,7
– 13,8
120,4
94,1
– 26,7
– 24,0
0,0
0,0
93,6
70,1
6 262,0
6 387,5
404,7
384,0
19,1 %
20,2 %
Podnikové centrum
2004
2003
– 14,1
– 12,1
0,6
3,9
– 7,9
– 50,0
– 4,2
6,2
– 49,5
– 4,4
0,0
– 3,2
54,8
5,2
– 20,3
– 54,5
– 25,8
6,3
– 40,7
– 27,1
– 86,9
– 75,3
405,7
567,3
26,2
34,1
– 189,7 %
– 7,4 %
23,1 %
0,0
0,0
– 331,3 %
– 27,7
– 80,0
18,3 %
0,0
0,0
– 220,6 %
– 24,5
– 8,3
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Údaje podle segmentů/Rakousko
Rakousko
v mil. EUR
2004
2003
Čistý úrokový výnos
1 607,9
1 622,8
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
– 341,3
– 374,6
Čistý příjem z poplatků a provizí
722,1
680,2
Čistý zisk z obchodních operací
117,6
137,1
Všeobecné administrativní náklady
– 1 613,0
– 1 655,6
Výsledek z pojišťovací činnosti
26,4
25,9
Ostatní provozní výsledek
– 32,0
– 26,4
Zisk před zdaněním
487,8
409,4
Daně z příjmů
– 113,4
– 128,4
Menšinové podíly
– 158,7
– 112,3
Čistý zisk po menšinových podílech
215,7
168,7
Průměrná rizikově vážená aktiva
46 484,0
44 771,0
Průměrný přiřazený vlastní kapitál
1 731,0
1 549,1
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
65,2 %
67,1 %
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
12,5 %
10,9 %
Náklady na refinancování
– 70,6
– 73,0
Amortizace goodwillu
0,0
– 18,5
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Průměrný přiřazený vlastní kapitál
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
Náklady na refinancování
Amortizace goodwillu
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Spořitelny
2004
2003
849,6
841,3
– 184,5
– 198,1
318,8
321,5
18,8
29,3
– 801,7
– 820,5
0,0
0,0
– 11,8
– 22,3
189,1
151,3
– 46,6
– 46,7
– 133,8
– 101,5
8,7
3,1
22 986,2
22 179,7
242,3
190,8
67,5 %
68,8 %
3,6 %
– 16,2
0,0
1,6 %
– 15,3
– 5,9
Retail a nemovitosti
2004
2003
516,1
521,8
– 118,9
– 132,4
280,4
264,1
10,5
16,7
– 634,8
– 653,0
26,4
25,9
– 5,5
– 2,5
74,2
40,5
– 15,7
– 15,5
– 14,8
– 5,3
43,7
19,8
12 844,7
12 185,8
813,8
732,7
76,2 %
78,8 %
5,4 %
– 37,0
0,0
2,7 %
– 39,5
– 12,6
Velcí korporátní klienti
2004
2003
139,9
147,7
– 37,9
– 44,1
71,2
53,1
1,2
1,5
– 83,0
– 81,2
0,0
0,0
– 7,7
9,1
83,7
86,1
– 17,9
– 25,6
– 10,1
– 6,0
55,8
54,6
6 860,9
6 918,9
434,7
416,0
39,1 %
40,2 %
Obchodování
na finančních trzích
a investiční bankovnictví
2004
2003
102,4
112,1
0,0
0,0
51,7
41,5
87,1
89,6
– 93,5
– 100,9
0,0
0,0
– 7,0
– 10,8
140,8
131,5
– 33,3
– 40,6
0,0
0,3
107,5
91,2
3 792,1
3 486,6
240,3
209,6
38,7 %
41,5 %
12,8 %
– 14,6
0,0
44,8 %
– 2,8
0,0
13,1 %
– 15,7
0,0
43,5 %
– 2,5
0,0
87
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Údaje podle segmentů/Střední Evropa
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Průměrný přiřazený vlastní kapitál
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
Náklady na refinancování
Amortizace goodwillu
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Průměrný přiřazený vlastní kapitál
Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %)
Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého
zisku po menšinových podílech (v %)
Náklady na refinancování
Amortizace goodwillu
88
Střední Evropa
2004
2003
950,9
829,4
– 49,9
– 9,7
404,3
345,3
101,4
71,2
– 897,0
– 766,7
8,4
10,2
– 44,8
– 167,1
473,2
312,6
– 107,8
– 78,1
– 43,3
– 44,7
322,1
189,7
13 318,7
10 162,1
860,8
611,0
61,2 %
61,0 %
37,4 %
– 64,8
0,0
31,1 %
– 44,4
– 54,4
Česká spořitelna
2004
2003
506,6
460,8
– 15,8
1,3
268,6
252,3
41,0
38,1
– 498,5
– 474,1
8,4
10,2
3,9
– 75,7
314,1
212,9
– 92,5
– 75,2
– 12,3
– 15,2
209,4
122,5
7 491,5
6 287,5
484,2
378,0
60,5 %
62,3 %
Slovenská sporiteľňa
2004
2003
185,8
234,7
0,8
3,3
66,4
51,6
16,5
10,8
– 158,5
– 157,3
0,0
0,0
– 25,4
– 81,9
85,6
61,3
– 7,2
– 5,6
– 18,8
– 22,9
59,6
32,7
1 890,2
1 493,2
122,2
89,8
59,0 %
52,9 %
43,2 %
– 26,4
0,0
48,8 %
– 11,1
0,0
32,4 %
– 27,7
– 40,2
36,5 %
– 6,2
– 12,0
Erste Bank Maďarsko
2004
2003
174,0
58,5
– 30,0
– 7,5
52,6
28,8
31,3
11,6
– 175,7
– 69,3
0,0
0,0
– 21,0
– 7,6
31,3
14,7
0,3
– 1,7
– 0,1
0,1
31,5
13,2
2 031,2
920,8
131,3
55,4
68,1 %
70,0 %
Erste Bank Chorvatsko
2004
2003
84,5
75,4
– 4,9
– 6,9
16,7
12,5
12,6
10,7
– 64,3
– 66,1
0,0
0,0
– 2,3
– 1,8
42,2
23,7
– 8,5
4,3
– 12,1
– 6,7
21,6
21,3
1 905,9
1 460,6
123,2
87,8
56,6 %
67,1 %
24,0 %
– 21,5
0,0
17,6 %
– 5,8
0,0
23,8 %
– 3,2
0,0
24,2 %
– 7,3
– 2,2
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Údaje podle regionů
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Rakousko
2004
2003
1 596,0
1 628,5
– 340,7
– 370,6
711,5
626,8
111,1
141,6
– 1 637,9
– 1 659,7
26,4
22,7
23,5
– 32,7
490,1
356,6
– 136,9
– 117,5
– 199,7
– 139,4
153,5
99,7
48 338
46 238
Střední Evropa
2004
2003
964,4
837,7
– 50,0
– 12,3
406,9
348,5
101,4
71,2
– 917,1
– 769,1
8,4
10,2
– 43,5
– 167,1
470,5
319,1
– 109,9
– 80,1
– 43,1
– 44,7
317,6
194,3
13 856
11 402
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Ostatní Evropa
2004
2003
30,2
28,1
– 4,4
– 2,5
7,3
5,2
1,3
0,3
– 14,1
– 13,3
0,0
0,0
– 3,8
– 2,4
16,6
15,4
– 1,3
– 4,7
0,0
0,0
15,3
10,7
1 585
1 373
Severní Amerika
2004
2003
56,7
44,4
– 3,5
– 13,4
6,2
8,3
1,3
0,5
– 15,4
– 11,6
0,0
0,0
– 4,6
0,0
40,8
28,2
– 18,6
– 8,7
0,0
0,0
22,2
19,4
1 394
1 587
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
Střední/Jižní Amerika
2004
2003
1,8
2,6
– 0,1
– 0,3
4,4
2,6
0,0
0,0
– 1,0
– 1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
3,9
– 1,2
– 1,2
0,0
0,0
3,9
2,7
112
180
2004
42,8
– 4,9
4,4
1,4
– 7,0
0,0
0,8
37,5
– 6,0
0,0
31,5
1 057
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Asie
2003
14,9
– 2,6
4,4
– 0,6
– 4,9
0,0
0,0
11,2
– 3,5
0,0
7,7
642
89
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Ostatní
v mil. EUR
Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čistý příjem z poplatků a provizí
Čistý zisk z obchodních operací
Všeobecné administrativní náklady
Výsledek z pojišťovací činnosti
Ostatní provozní výsledek
Zisk před zdaněním
Daně z příjmů
Menšinové podíly
Čistý zisk po menšinových podílech
Průměrná rizikově vážená aktiva
2004
3,4
– 2,6
0,4
0,0
– 0,4
0,0
– 0,1
0,7
0,0
0,0
0,6
129
Celkem
2003
30,7
– 4,7
0,9
1,6
– 1,1
0,0
0,0
27,3
– 8,5
0,0
18,9
467
2004
2 695,5
– 406,2
1 141,1
216,5
– 2 592,9
34,8
– 27,7
1 061,1
– 273,8
– 242,8
544,5
66 470
2003
2 586,8
– 406,4
996,6
214,6
– 2 460,7
32,9
– 202,1
761,6
– 224,2
– 184,1
353,3
61 888
39) Ostatní údaje
Aktiva a pasiva denominovaná v cizích měnách:
v mil. EUR
Aktiva
Pasiva
31.12.2004
60 624
49 297
31.12.2003
53 874
45 986
31.12.2004
69 763
63 736
31.12.2003
59 609
54 807
Pouze měny mimo oblast eura jsou nyní vykazovány jako cizí měny.
Nekonsolidované zahraniční investice a goodwill nejsou vykazovány
jako aktiva a pasiva v cizích měnách.
Zahraniční aktiva a pasiva:
v mil. EUR
Aktiva
Pasiva
90
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
40) Úvěry a pohledávky za a závazky k nekonsolidovaným dceřiným společnostem a investicím
v mil. EUR
Pohledávky za bankami
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Pohledávky za klienty
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Cenné papíry na prodej
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Finanční investice
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Závazky k bankám
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Závazky ke klientům
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Emitované dluhopisy
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
Podřízený kapitál
Nekonsolidované dceřiné společnosti
Přidružené společnosti konsolidované ekvivalenční metodou
Ostatní investice
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
31.12.2004
31.12.2003
–
46
398
1
42
377
529
323
734
466
107
598
2
36
62
3
36
61
–
4
4
1
7
67
2
22
2 296
3
29
2 020
46
72
124
56
19
164
5
26
114
5
26
44
–
5
7
–
9
26
91
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
41) Přehled zajištění
Pro následující závazky a budoucí možné závazky byla dána do zástavy aktiva v níže uvedených hodnotách:
v mil. EUR
Závazky k bankám
Závazky ke klientům
Emitované dluhopisy
Ostatní závazky
31.12.2004
1 307
349
1 088
19
31.12.2003
202
788
1 314
21
31.12.2004
1
1 275
78
217
1 555
1
31.12.2003
5
1 920
122
204
363
1
31.12.2004
53
2 263
768
3 084
27
2 430
627
3 084
31.12.2003
103
2 449
597
3 149
260
2 224
665
3 149
Následující aktiva byla dána do zástavy jako zajištění výše uvedených
závazků:
v mil. EUR
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Cenné papíry k obchodování
Cenné papíry na prodej
Finanční investice
Hmotný majetek
42) Svěřenecké transakce
V rozvaze nevykazované svěřenecké operace jsou rozděleny následovně:
v mil. EUR
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Cenné papíry na prodej
Spravovaná aktiva
Závazky k bankám
Závazky ke klientům
Emitované dluhopisy
Spravovaná pasiva
92
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
43) Pravidla řízení rizik
Strategie a politika řízení rizik
Politika řízení rizik skupiny Erste Bank je zaměřena na optimalizaci
poměru mezi rizikem a výnosem s cílem trvale dosahovat vysoké návratnosti
kapitálu (ROE). Strategie řízení rizik ve skupině Erste Bank je charakteristická
konzervativním přístupem k rizikům v oblasti bankovního provozu, který
je ovlivňován jednak požadavky vyplývajícími z klientsky orientovaného
poskytování bankovních služeb, a také obecnými zákonnými požadavky.
V souladu s touto strategií řízení rizik využívá skupina Erste Bank celoskupinový systém pro monitoring a řízení rizik, který zajišťuje identifikaci veškerých
rizik v celé skupině (tržních, úvěrových, obchodních a operačních), jejich
měření na základě metody Value-at-Risk (VaR) a který umožňuje managementu aktivní řízení těchto identifikovaných a změřených rizik za účelem
dosažení vytyčeného cíle optimalizace poměru mezi rizikem a návratností.
Organizace řízení rizik
V souladu s relevantními právními předpisy (především s rakouským
zákonem o bankách) nese hlavní zodpovědnost za řízení rizik představenstvo
skupiny, které s tím spojené povinnosti plní mimo jiné schvalováním celkového limitu banky založeného na metodě Value-at-Risk na čtvrtletních
schůzkách výboru pro rizika (Risk Committee).
Úkolem výboru pro rizika je podle pravidel pro řízení rizik (Risk Rulebook) společnosti Erste Bank schvalování změn této sady předpisů, alokace
kapitálu na úrovni banky, stanovení celkového rizikového limitu pro banku
jako celek na základě kapacity banky absorbovat rizika, stanovení celkového
limitu na základě Value-at-Risk pro aktivity s tržním rizikem v rámci obchodního portfolia (Trading book) a stanovení střednědobých cílů pro řízení rizik.
K zajištění celkového řízení rizik ve skupině Erste Bank byla ustanovena pozice vrchního ředitele pro řízení rizik (Chief Risk Officer – CRO) odpovědného za nezávislé sledování a řízení rizik. Do jeho kompetence spadají následující podpůrné útvary
> Strategické řízení rizik,
> Řízení úvěrových rizik Rakousko/Střední Evropa,
> Mezinárodní řízení úvěrových rizik a
> Restrukturalizace úvěrů
Útvar Strategické řízení rizik podporuje vrchního ředitele pro řízení
rizik (CRO) v prosazování disciplinovaného zacházení s riziky a při harmonizaci uplatňování řízení všech druhů rizik v obchodních útvarech. V úzké spolupráci s odděleními řízení rizik jednotlivých obchodních útvarů tato divize dále
zajišťuje realizaci strategie v oblasti řízení rizik.
Na každém stupni v procesu řízení rizik – především tržních
a úvěrových rizik – jsou funkce měření a kontroly vykonávány nezávisle
na příslušných kontrolovaných obchodních funkcích (oddělení obchodních
činností a vypořádání obchodů).
Vrchní ředitel pro řízení rizik (CRO) rovněž odpovídá za vývoj, implementaci a kontrolu dodržování limitů, za výkaznictví rizik, strategii řízení rizik
a souvisejících standardů a procesů.
Vrchní ředitel pro řízení rizik (CRO) má také na starost řízení
úvěrových rizik skupiny Erste Bank. Pod jeho vedením jsou definovány standardy pro úvěrovou politiku a úvěrové procesy, řízení úvěrového portfolia
a oceňování podle rizika. Vrchní ředitel pro řízení rizik (CRO) je dále zodpovědný za celkovou organizaci řízení úvěrových rizik.
S ohledem na rostoucí požadavky kladené na řízení rizik a v zájmu
jasné definice rolí a kompetencí všech zainteresovaných útvarů, byl vytvořen
nový podpůrný útvar Strategické řízení rizik, který v sobě spojuje řízení
úvěrových rizik skupiny a činnosti řízení rizik.
VRCHNÍ ŘEDITEL PRO ŘÍZENÍ RIZIK (CHIEF RISK OFFICER – CRO)
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ RIZIK
ŘÍZENÍ RIZIK SKUPINY
ŘÍZENÍ & VÝKAZNICT VÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK SKUPINY
Řízení tržních rizik skupiny
Výkaznictví a monitoring úvěrových rizik skupiny
Řízení úvěrových rizik skupiny
Správa úvěrových rizik skupiny
Řízení operačních rizik skupiny
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
93
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Řízení rizik
Odbor Řízení rizik skupiny je součástí podpůrného útvaru Strategické
řízení rizik. Vykonává funkci centrálního a nezávislého kontrolního útvaru
řízení rizik v souladu s rakouským zákonem o bankách (§ 39, odst. 2 BWG)
a stanovuje celoskupinové směrnice pro procesy vztahující se k řízení rizik
(Erste Bank Risk Rulebook). Odbor Řízení rizik skupiny jako na obchodních
útvarech nezávislý útvar zajišťuje, že se veškerá měřená rizika pohybují
v rámci limitů stanovených představenstvem.
K hlavním pravomocím odboru Řízení rizik skupiny v rámci procesů
řízení rizik patří denní výpočty, analýzy a vykazování tržních rizik za celou skupinu, jakož i včasné a neustálé sledování úvěrových, obchodních a operačních rizik na základě Value-at-Risk. Dalším důležitým úkolem tohoto
odboru je agregace veškerých rizik (tržních, úvěrových, obchodních a operačních) do míry celkového rizika banky (ekonomický kapitál) jako součásti
stanovení schopnosti skupiny nést rizika. Kromě toho je tento odbor odpovědný za pravidelné informování představenstva založené na Value-at-Risk.
Aby odbor Řízení rizik skupiny mohl lépe plnit všechny své úkoly, je
rozdělen do tří skupin, které se zaměřují na tržní, úvěrové a operační riziko.
Tyto dílčí jednotky průběžně provádějí výpočty Value-at-Risk pomocí specializovaných modelů. K jejich dalším povinnostem patří dolaďování, nepřetržitá
aktualizace a zlepšování kvality používaných modelů a měřících metod
a rozvoj procesů řízení rizik ve skupině.
Proces řízení rizik
Nezávislý proces řízení rizik se ve skupině Erste Bank skládá z pěti
dílčích kroků:
> Identifikace rizik v rámci skupiny Erste Bank spočívá ve zjištění všech relevantních rizik souvisejících s bankovním provozem. Přitom je kladen důraz
na systematický a strukturovaný přístup k tomuto úkolu. Vedle již existujících rizik je třeba identifikovat také potenciální rizika. Záměrem identifikace rizik je permanentní, včasná, rychlá, úplná a hospodárná evidence
všech jednotlivých rizik ve skupině, která mají vliv na obchodní cíle skupiny
Erste Bank. Identifikace rizik se však nezabývá pouze včasným odhalením
rizik, ale také co možná nejúplnějším rozpoznáním všech potenciálních
zdrojů rizik.
> Měření rizik ve skupině Erste Bank spočívá ve zhodnocení a analýze všech
měřitelných rizik na základě Value-at-Risk (VaR).
> Očekávaná ztráta je průměrná částka, kterou Erste Bank ztratí v souvislosti s obchodní činností v rámci jednoho roku. Tato částka odpovídá průměru
ročně pozorovaných historických ztrát v průběhu jednoho ekonomického
cyklu. Tyto předvídatelné náklady ovlivňují tvorbu cen v podobě rizikové
prémie (standardní rizikové náklady) a musí být kompenzovány v rámci
podmínek, které jsou nastavovány zákazníkům. Očekávaná ztráta proto
nepředstavuje pro Erste Bank riziko, ale obchodní náklady (cost of business).
94
> Neočekávaná ztráta (rovnající se hodnotě Value-at-Risk) je maximální
skutečná ztráta, přesahující očekávanou ztrátu za určité sledované období
a při předem stanovené pravděpodobnosti výskytu (vyjádřené v úrovni spolehlivosti). Pro případ takové neočekávané ztráty je nutné rezervovat vlastní kapitál jako určitou bezpečnostní rezervu.
> Kromě toho jsou definovány stresové scénáře s cílem změřit ztráty, které
by mohly být způsobeny extrémně nepříznivými, i když velmi nepravděpodobnými událostmi. Testovací stresové scénáře poskytují doplňkové informace k výsledkům VaR, a usnadňují tak odhad důsledků potenciálních
extrémních pohybů trhu.
> Agregace rizik se vztahuje ke shromažďování výsledků měření jednotlivých
druhů rizik (při zohlednění diverzifikačních efektů) na základě Value-at-Risk
do celkového ztrátového potenciálu vyplývajícího z převzetí rizik známého
pod názvem ekonomický kapitál (představující VaR s úrovní spolehlivosti
99,95 % v horizontu jednoho roku). Tento agregovaný celkový ztrátový
potenciál vyplývající z převzetí rizik (ekonomický kapitál) je ve vícestupňovém procesu porovnáván s celkovým objemem disponibilních zdrojů
k pokrytí těchto potenciálních ztrát (schopnost dosažení výnosů, rezervy
a vlastní kapitál). Tento proces probíhá ve společnosti Erste Bank jako
součást stanovení kapacity absorpce rizik.
> Stanovování limitů rizik ve společnosti Erste Bank znamená stanovení
maximální výše případné ztráty (celkový bankovní limit) managementem
v rámci výboru pro rizika na základě periodicky determinované schopnosti
skupiny absorbovat rizika , která zohledňuje kapitálovou základnu a ziskovost banky.
> Výkaznictví rizik v Erste Bank představuje průběžné vykazování výsledků
různých výpočtů Value-at-Risk týkajících se jednotlivých druhů rizik
předkládané managementu (denní VaR zpráva distribuovaná odborem
Řízení tržních rizik prostřednictvím elektronického informačního systému
Erste Bank, měsíční a čtvrtletní zprávy, výpočet kapacity absorpce rizik).
Druhy rizik
Tržní riziko
Výkyvy úrokových sazeb, směnných kurzů, cen akcií a zboží tvoří tržní
rizika. Tržní rizika souvisejí s krátkodobým obchodováním (trading book)
s instrumenty, jejichž ceny jsou denně fixovány, ale také s tradičními bankovními obchody (banking book).
Představenstvo stanovuje celkový limit ve Výboru pro rizika s přihlédnutím ke kapacitě banky absorbovat rizika a k plánovaným výnosům. Celkový
limit je poté alokován Výborem pro tržní rizika na základě doporučení decentralizované jednotky Řízení rizik treasury a investičního bankovnictví. Všem
aktivitám spojeným s tržními riziky jsou přiděleny rizikové limity, které jsou
jako celek statisticky v souladu s celkovým limitem Value-at-Risk
pokrývajícím veškerá tržní rizika Erste Bank. Dodržování limitů je ověřováno
na několika úrovních: příslušným místním útvarem řízení rizik, odborem Řízení
rizik treasury a investičního bankovnictví a také nezávislým útvarem Řízení
rizik skupiny (Group Risk Control).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Klíčovým krokem při stanovování limitů je odhad potenciálních ztrát,
které mohou být způsobeny pohyby trhu. Tato hodnota – Value-at-Risk je
na úrovni skupiny denně vypočítávána a prostřednictvím elektronického
manažerského informačního systému předkládána představenstvu. Výpočet
vychází z metody simulace na základě historických dat. Erste Bank používá
při svých analýzách 99% úroveň spolehlivosti a období jednoho nebo deseti
dnů. Pomocí zpětného testování probíhá neustálé ověřování platnosti
použitých statistických metod.
Extrémní tržní situace mohou mít velký dopad na hodnotu obchodních pozic a následně vést k mimořádným dopadům do výsledků obchodování. K takovýmto událostem patří především tržní pohyby s malou pravděpodobností. Čistě statistické metody při měření rizik, jako je Value-at- Risk,
neberou dostatečně v úvahu následky krizových situací. Proto se ve skupině
Erste Bank měření rizik podle Value-at-Risk doplňuje stresovými testy (stress
testing) podle několika metod (historicky nejhorší, teorie extrémních hodnot,
analýzy scénářů). Také výsledky těchto analýz jsou prostřednictvím elektronického manažerského informačního systému poskytovány představenstvu.
Model tržního rizika byl schválen rakouským kontrolním orgánem
pro finanční trh (FMA) a je používán ke stanovení minimálních regulatorních
kapitálových požadavků skupiny Erste Bank podle rakouského zákona
o bankách (BWG). Pro výpočet je používán nejvýhodnější možný multiplikátor 3, který byl udělen rakouským kontrolním orgánem pro finanční trh
(FMA) na základě posudku rakouské národní banky.
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko vzniká na jedné straně z tradičních úvěrových obchodů
(ztráty utrpěné na základě nesplacení úvěrů nebo z nutnosti vytvořit opravné
položky z důvodu zhoršení úvěrové bonity dlužníků), na straně druhé z obchodování s instrumenty tržního rizika (riziko nesplacení na straně obchodních
partnerů). Rizika zemí (country risks) jsou implicitně zohledňována
při výpočtu úvěrového rizika.
Úkolem útvaru Řízení úvěrových rizik skupiny (Group Credit Risk Control) v rámci odboru Řízení rizik skupiny (Group Risk Control) je stanovit
s použitím portfoliového modelu založeného na Value-at-Risk úvěrové riziko
všech úvěrových aktivit společnosti Erste Bank AG a jejích největších zahraničních a tuzemských dceřiných společností. Do operativních úvěrových
rozhodnutí není zapojen ani odbor Řízení rizik skupiny ani odbor Řízení
úvěrových rizik skupiny. Tato odpovědnost spadá do kompetence příslušných
decentralizovaných jednotek řízení úvěrových rizik (Výkaznictví úvěrových rizik
skupiny, Mezinárodní řízení úvěrových rizik a Řízení úvěrových rizik Rakousko/Střední Evropa).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Výpočet úvěrové Credit Value-at-Risk je založen na 95% a 99,95%
míře spolehlivosti – stejně jako v případě celkového řízení rizik banky výpočet
kapacity absorpce rizik – a na období jednoho roku. Hlavní rizikové parametry v portfoliovém modelu – tj. pravděpodobnosti nesplacení nebo přechodné pravděpodobnosti v jednotlivých segmentech klientů – jsou zjišťovány
na základě vlastní ratingové historie skupiny a používány pro výpočet úvěrové
Value-at-Risk.
V roce 2004 vyvinul útvar Řízení úvěrových rizik skupiny nový model
standardních rizikových nákladů, který mimo jiné zohledňuje parametry
Basel II. Používání nového modelu je plánováno pro rok 2005, čímž má být
zajištěna funkční aplikace ustanovení Basel II při oceňování úvěrů.
Operační riziko
Již v březnu 2000 byl zahájen projekt k prvnímu vymezení a změření
operačních rizik v rámci celé banky, který byl v dubnu 2001 ukončen implementací modelu na výpočet operačního rizika na základě Value-at-Risk.
Erste Bank tak definuje operační riziko stejně jako Basilejský výbor
pro bankovní dohled (Basel II) jako riziko ztrát vyplývající z nepřiměřenosti
nebo selhání vnitřních procesů nebo systémů, lidského faktoru nebo
z externích událostí. Podle praxe obvyklé ve většině mezinárodních bank nese
zodpovědnost za operační rizika management v liniovém řízení. Identifikace
a měření operačních rizik se provádí kvantitativními a kvalitativními metodami.
Kvantitativní metody měření jsou založeny na interních údajích
o mimořádných událostech, k jejichž podchycení byl v polovině roku 2004
zaveden nástroj na shromažďování dat založený na intranetu. Údaje
shromážděné od roku 1998 byly rovněž vloženy do této nové evidence.
Náležité hlášení mimořádných událostí je ověřováno odborem Interní audit.
Aby bylo možné přihlédnout k dosud nenastalým, ale možným mimořádným
událostem, jsou používány také externí data a scénáře.
Na straně kvalitativních metod se od počátku roku 2003 používá
ohodnocování rizik. První aplikace ve všech obchodních oblastech společnosti Erste Bank AG byla ukončena v roce 2004. Na základě získaných kvalitativních informací budou moci být dále rozvíjeny nástroje řízení rizik pro podporu liniového řízení při rozhodování zaměřeném na snížení operačního rizika.
Erste Bank pracuje v současné době na definici klíčových ukazatelů rizika,
aby bylo v budoucnu možno včas odhadnout potenciální rizika.
Od počátku roku 2004 je veškeré pojistné krytí skupiny Erste Bank
sloučeno do celoskupinového pojistného programu. Tímto postupem
se podařilo snížit náklady na obvyklé pojištění majetku a nakoupit další
pojištění pro dosud nepojištěná specifická bankovní rizika. Potenciálních
úspor na straně jedné a dalšího pojistného krytí na straně druhé, bez zvýšení
nákladů, je dosaženo částečným pokrytím škod z vlastních zdrojů v rámci
zpětného pojištění, čímž je umožněna diverzifikace rizika ve skupině.
95
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Business Risk (riziko fixních nákladů)
Obchodní riziko, nebo také riziko fixních nákladů, je v Erste Bank definováno jako riziko ztráty způsobené přetrvávajícími fixními náklady v případě
nečekaného poklesu výnosů. Toto obchodní riziko, často označované jako
operační pákové riziko (Operating Leverage Risk), odráží míru volatility hlavních výnosových a nákladových položek ve výpočtu příspěvkové marže společnosti Erste Bank. Příčinou neočekávaných výkyvů výnosů mohou být
změny konkurenčního prostředí, změny v chování klientů, ale také důsledky
technického pokroku.
Řízení celkového rizika Erste Bank
Regulatorní požadavky na kvalitativní řízení rizik, které vyplývají
z druhého pilíře Basel II (kontrolní proces v rámci dozoru) a z konzultačního
dokumentu ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), mohou
být ve společnosti Erste Bank AG pokryty prostřednictvím stanovení kapacity
absorpce rizik, které se používá již několik let, a měřením výkonu při zohlednění rizik.
Stanovení kapacity absorpce rizik
Jak vyplývá ze vzorce pro výpočet kapacity absorbování rizik, cílem
procesu řízení celkového rizika musí být zajištění trvalé platební schopnosti
finanční instituce. Základním nástrojem při zajišťování platební schopnosti
Erste Bank je výpočet kapacity absorpce rizik. V něm se shrnutím
vypočtených Value-at-Risk pro jednotlivé druhy rizik stanoví celková možná
ztráta z převzetí rizik (ekonomický kapitál) a ta se ve vícestupňovém procesu
porovnává s disponibilními zdroji k pokrytí těchto potenciálních ztrát (schopnost dosažení výnosů, rezervy a vlastní kapitál). Kromě skutečně změřeného
rizika na základě Value-at-Risk se přihlíží také k bezpečnostní rezervě
(tzv. safety buffer) a k existujícím limitům rizik. Cílem tohoto porovnání
je určení mezí schopnosti banky zvládnout potenciální neočekávané ztráty
(kalkulace kapacity absorpce rizik). Kapacita absorpce rizik tak slouží jako
limit pro veškeré rizikové aktivity Erste Bank. Na základě stanovené kapacity
absorpce rizik banky představenstvo během čtvrtletního zasedání výboru
pro rizika stanovuje celobankovní limit
Mírou rizika použitou k výpočtu tohoto celobankovního limitu je ekonomický kapitál, který banka musí držet k pokrytí rizika. Ekonomický kapitál
je definován jako minimální kapitál nutný k pokrytí neočekávaných ztrát
na ročním základě a při míře spolehlivosti 99,95 %, který je odvozen z pravděpodobnosti nesplnění cílových ratingů Erste Bank. Cílem výpočtu této
hodnoty je zjištění výše kapitálu potřebného k zabezpečení životaschopnosti
Erste Bank i v extrémních ztrátových scénářích. Dále tento ukazatel umožňuje srovnávací měření a agregaci všech rizik. Paralelně k tomuto sledování
z pohledu ekonomického kapitálu se za účelem informování provádí výpočet
kapacity absorpce rizik při mnohem nižší míře spolehlivosti 95 %, který je
poskytován managementu jako doplňující informace.
96
Podíly jednotlivých druhů rizik na celkovém riziku Erste
Bank AG (neauditováno)
Alokace ekonomického kapitálu (úroveň spolehlivosti 99,95 %)
k 31. prosinci 2004:
70,5 %
Úvěrové riziko
18,1 %
Operační riziko z úvěrového rizika
10,8 %
Operační riziko
0,6 %
Tržní riziko
Měření výkonu při zohlednění rizik (Risk-adjusted Performance Measurement – RAPM) a přidaná hodnota pro
akcionáře (Shareholder Value Added)
Na základě tohoto výpočtu rizik provedeného v celé bance pomocí
Value-at-Risk pro jednotlivé druhy rizik je Erste Bank schopna zahrnout ekonomický kapitál stanovený pro každý obchodní segment jako klíčovou složku
do výpočtu rizikově očištěné návratnosti ekonomického kapitálu (Return on
Economical Capital – ROEC). Tento ukazatel porovnává každý výnos s rizikem
spojeným s jeho dosažením při využití ekonomického kapitálu jako měřítka
rizik. V rámci měření výkonu při zohlednění rizik (RAPM) se také provádí porovnání výsledků kalkulace mezních nákladů na základě regulatorního kapitálu
a výsledků založených na ekonomickém kapitálu.
Ukazatel návratnosti ekonomického kapitálu (ROEC) se stanovuje
pro každou obchodní jednotku. Tímto způsobem je možné poskytnout managementu mimo již ověřených nástrojů kontrolingu, jako např. kalkulace mezních nákladů na základě regulatorního kapitálu, také informace nutné
pro zobrazení celé banky z pohledu ukazatelů rizik a výnosů. Kromě stanovení
kapitálové přiměřenosti podle regulatorních požadavků je tím položen základ
pro rizikově efektivní alokaci kapitálu jako součást měření výkonu při zohlednění rizik (RAPM). Ekonomický kapitál a ukazatel ROEC tak spojují limitaci rizik
zaměřenou na zajištění další existence banky a aktivní řízení rizik a kapitálu
směrem ke zvýšení hodnoty společnosti Erste Bank pro její akcionáře (Adding
Shareholder Value).
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Decentralizované řízení rizik
Za každodenní řízení tržních rizik spojených s obchodními aktivitami
je zodpovědný decentralizovaný útvar Řízení rizik finančních trhů v divizi Treasury. Tento útvar dohlíží na dodržování limitů tržního rizika a limitů protistran
(counterparty limits). Dalšími důležitými úkoly jsou výkaznictví rizik, podpora
obchodní divize, právní podpora, testování nových produktů a ve spolupráci
s Řízením rizik skupiny rovněž řízení tržních rizik.
Divize Treasury má na starosti také měření tržních rizik vztahujících
se k Banking Book. Úsek Řízení bilance vyhotovuje pro Výbor pro řízení aktiv
a pasiv (ALCO) měsíčně zprávy o riziku úrokových sazeb skupiny Erste Bank
a skupiny spořitelen jako základ pro rozhodování o rizicích vyplývajících
z nevyváženosti bilance.
Odpovědnost za řízení operačních úvěrových rizik leží na dvou divizích: Řízení úvěrových rizik Rakousko/Střední Evropa a na divizi Mezinárodní
řízení úvěrových rizik. Zahraniční pobočky a dceřiné společnosti mají
v případě potřeby své vlastní jednotky pro řízení rizik.
Basel II
Pro splnění požadavků předepsaných novými předpisy kapitálové
přiměřenosti (BASEL II/Brusel), byl ve skupině Erste Bank vytvořen vlastní
program s názvem BASEL II. Za odborné vedení programu „BASEL II“ zodpovídá organizační jednotka Strategické řízení rizik.
Pokročilé postupy k měření úvěrových, tržních
a operačních rizik
Erste Bank AG se aktivně podílí na konzultačním procesu v souvislosti s novými předpisy kapitálové přiměřenosti pro banky. Cílem Erste Bank je
kvalifikovat se pro pokročilé přístupy (dle definice BASEL II), až vstoupí v platnost nová ustanovení.
V oblasti úvěrových rizik usiluje Erste Bank o používání pokročilého
IRB přístupu (Advanced IRB Approach) v retailovém segmentu a o používání
základního IRB přístupu (Foundation IRB Approach) ve všech ostatních Basel
segmentech. Interní model schválený rakouským orgánem dozoru
nad finančními trhy se již používá pro měření tržního rizika v Trading Book
a model pro měření rizika úrokových sazeb v Banking Book již nyní do značné
míry splňuje basilejské požadavky. V oblasti operačních rizik pracuje Erste
Bank na tom, aby se po vstoupení nových ustanovení v platnost kvalifikovala
pro pokročilý přístup měření (Advanced Measurement Approach) (ztrátu
rozdělující přístup – Loss Distribution Approach). Rozhodnutí, který přístup
bude s konečnou platností použit k regulaci kapitálu, závisí na konečných
kvalitativních a kvantitativních požadavcích.
Kvalifikace pro základní IRB přístup (Foundation IRB Approach)
a pro pokročilý přístup měření (Advanced Measurement Approach – Loss
Distribution Approach) by měla mít odpovídající pozitivní vliv na regulatorní
kapitálové požadavky skupiny Erste Bank.
Úvěrová rizika
v mil. EUR
Banky a pojišťovny
Obyvatelstvo
Veřejná správa, sociální zabezpečení
Zpracovatelský průmysl
Reality
Maloobchod
Stavebnictví
Hotely a restaurace
Doprava a spoje
Energetika a vodohospodářství
Ostatní
Celkem
Celkové úvěry a půjčky
bankám a klientům
(včetně cenných papírů
s pevným výnosem)
40 499
23 349
19 139
6 461
11 499
7 332
3 152
2 686
2 400
1 390
5 572
123 479
Záruky, akreditivy
2 558
105
938
1 505
677
623
956
198
345
180
250
8 335
Celkem
31.12.2004
43 057
23 454
20 077
7 966
12 176
7 955
4 108
2 884
2 745
1 570
5 822
131 814
Celkem
31.12.2003
39 246
20 760
17 774
7 642
10 582
7 233
4 096
2 906
2 849
1 871
5 472
120 431
Součet obsahuje úvěry a půjčky bankám a klientům, cenné papíry
s pevným výnosem držené v obchodním portfoliu, v portfoliu cenných papírů
na prodej (available for sale) a ve finančních investicích (held to maturity)
a také úvěrová rizika z podrozvahy.
Změny v opravných položkách a rezervách k úvěrům a pohledávkám
jsou vysvětleny v bodech 15 a 30 přílohy.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
97
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Úrokové riziko
Úrokové riziko představuje změnu reálné hodnoty finančních
nástrojů způsobenou změnami tržních úrokových sazeb. Toto riziko vzniká,
když spolu nesouhlasí doby splatnosti nebo období, ve kterých dochází
k úpravám úrokových sazeb aktiv a pasiv (včetně podrozvahových položek).
Za účelem identifikace úrokového rizika jsou veškeré finanční
instrumenty, včetně transakcí nezachycených v bilanci, seskupovány
do příslušných pásem splatnosti podle jejich zbývající doby splatnosti nebo
doby do úpravy úrokové sazby.
V následujících tabulkách jsou uvedeny otevřené pozice pevných
úroků skupiny Erste Bank ve třech měnách, které nesou značné riziko změny
úrokových sazeb: EUR, CZK a SKK.
Zobrazeny jsou pouze ty otevřené pozice pevných úroků, které nelze
přiřadit k obchodnímu portfoliu (Trading Book). Pozice s pozitivní hodnotou
označují riziko pevných úroků na straně aktiv, tj. přebytek aktivních položek.
Negativní hodnoty představují přebytek na straně pasiv.
Otevřené pozice pevných úroků nepřiřazené obchodnímu portfoliu (Trading Book) (neauditováno)
v mil.
Fixní úrokový gap v EUR k 31.12.2004
Fixní úrokový gap v CZK k 31.12.2004
Fixní úrokový gap v SKK k 31.12.2004
1–3
roky
– 1 569,2
– 18 383,2
– 5 505,4
Hedging
Cílem řízení tržních rizik Banking Book skupiny Erste Bank je optimalizace rizikových pozic s přihlédnutím ke stavu ekonomiky a konkurenčního
prostředí, riziku tržní hodnoty a vlivu na čistý úrokový výnos, udržování
přiměřené likvidity skupiny a centrální řízení všech tržních rizik Banking Book
prostřednictvím Výboru pro řízení aktiv a pasiv skupiny.
Ve shodě s cíli řízení rizik se aktivity hedgingu zaměřují na dvě
nejdůležitější kontrolní proměnné – čistý úrokový výnos a riziko tržní hodnoty.
K řízení těchto dvou proměnných mohou být použity následující instrumenty:
Jako opatření ke stabilizaci úrokového rizika se používá zajištění peněžních
toků (Cash Flow Hedges) a ke snížení rizika tržní hodnoty se využívá zajištění
reálných hodnot (Fair Value Hedges).
Zajištění reálných hodnot (Fair Value Hedges) se v současné době
používá k přeměně pevně úročených nebo strukturovaných obchodů
na transakce s pohyblivým úročením. Nynějším cílem v oblasti emitovaných
dluhopisů je přeměna emisí neprovázaných s peněžním trhem pomocí
zajištění reálných hodnot na emise s peněžním trhem provázané. Další
98
3–5
let
985,1
– 16 746,9
5 164,0
5–7
let
801,3
24 089,0
1 132,4
7–10
let
136,5
13 646,1
10 082,5
více než 10
let
– 31,3
10 090,0
162,2
zajištění reálných hodnot bylo definováno pro část portfolia syndikovaných
úvěrů, jakož i pro pevně úročené úvěry.
Úrokové swapy (Interest Rate Swaps) jsou hlavním nástrojem
pro tato zajištění reálných hodnot. Obzvláště v oblasti emisí se k zajištění
reálných hodnot užívají také Cross Currency Swaps, Swaptions, Caps, Floors
a jiné opce.
Zajištění peněžních toků (Cash Flow Hedges) se používají k přeměně
obchodů provázaných s peněžním trhem na pevně úročené transakce za účelem snížení úrokového rizika, k zajištění minimální úrokové míry prostřednictvím Floors a za účelem zajištění předpokládaných úrokových výnosů v cizích
měnách proti kurzovému riziku. V současné době se část obnovujících
se pasiv peněžního trhu přeměňuje na pevně úročené obchody. Floors
se požívají k zajištění přinejmenším minimální úrokové míry u úvěrů provázaných s peněžním trhem v případě poklesu tržních úroků.
K zajištění úrokových peněžních toků (interest cash flows) byly použity úrokové swapy (Interest Rate Swaps) a Floors; k zajištění měnového rizika
sloužily spotové obchody.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
44) Celkový objem nevypořádaných derivátů k 31. prosinci 2004
v mil. EUR
Úrokové kontrakty
OTC produkty
– Úrokové opce
Nákup
Prodej
– Úrokové swapy
Nákup
Prodej
– FRA
Nákup
Prodej
Kótované produkty
– Futures
Nákup
Prodej
– Úrokové opce
Nákup
Prodej
Měnové kontrakty
OTC produkty
– Měnové opce
Nákup
Prodej
– Měnové swapy
Nákup
Prodej
Kótované produkty
– Futures
Nákup
Prodej
– Měnové opce
Nákup
Prodej
Obchody se vzácnými kovy
OTC produkty
– Opce na vzácné kovy
Nákup
Prodej
Kótované produkty
– Futures
Nákup
Prodej
– Opce na vzácné kovy
Nákup
Prodej
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Nominální hodnoty podle zbývající doby splatnosti
<1 rok
1–5 let
>5 let
Celkem
Reálná hodnota
pozitivní
negativní
14 290
14 456
7 524
10 699
5 733
5 323
27 547
30 477
2 563
14
– 11
– 2 618
94 426
101 194
35 665
33 445
21 007
15 418
151 098
150 058
5 677
418
298
– 5 141
18 259
17 178
1 508
1 553
–
–
19 767
18 731
7
18
11
–7
4 724
2 914
65
411
73
392
4 861
3 717
2
–
–
–
1 219
1 219
–
–
302
29
1 521
1 248
1
–
–
–
5 413
4 769
136
72
17
17
5 566
4 858
62
–
–
– 44
26 468
23 884
1 464
1 619
1 728
1 701
29 660
27 205
849
630
– 607
– 569
185
138
–
–
–
–
185
138
1
–
–
–3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
3
–
–
–
–
4
3
–
–
–
–
6
–
–
–
–
–
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
99
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Nominální hodnoty podle zbývající doby splatnosti
<1 rok
1–5 let
>5 let
Celkem
v mil. EUR
Obchody s cennými papíry
OTC produkty
– Akciové opce
Nákup
Prodej
Kótované produkty
– Futures
Nákup
Prodej
– Akciové opce
Nákup
Prodej
Celkem
z toho OTC produkty
Nákup
Prodej
z toho Kótované produkty
Nákup
Prodej
45) Reálná hodnota finančních instrumentů (Fair Value)
V následující tabulce jsou porovnány reálné hodnoty (neauditované)
rozvahových položek s jejich účetními hodnotami.
Reálná hodnota je částka, za kterou může být finanční instrument
směněn nebo vypořádán mezi dobře informovanými a k obchodu ochotnými
v mil. EUR
Aktiva
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Cenné papíry k obchodování
Cenné papíry na prodej
Finanční investice
Deriváty v Banking Book (ostatní aktiva)
Pasiva
Závazky k bankám
Závazky ke klientům
Emitované dluhopisy
Obchodní pasiva (ostatní pasiva)
Podřízený kapitál
Deriváty v Banking Book (ostatní pasiva)
Reálná hodnota
pozitivní
negativní
15
124
47
89
30
2
92
214
25
2
–2
– 14
97
174
3
–
–
–
99
174
–
–
–
–
606
451
332 214
–
–
94 298
–
–
51 773
606
451
478 285
4
–
10 271
–
–6
– 8 714
158 873
161 609
46 344
47 476
28 515
22 461
233 733
231 546
9 182
1 082
– 312
– 8 394
6 836
4 896
67
411
375
421
7 278
5 728
7
–
0
–9
stranami. V těch případech, kdy byly k dispozici tržní ceny, byly tyto použity
k výpočtu.
V případech, kdy není stanovena pevná smluvní doba splatnosti,
byla použita účetní hodnota. V případech, kdy nebyly tržní ceny k dispozici,
byly uplatněny interní oceňovací modely, především metoda čisté současné
hodnoty.
Reálná hodnota
31.12.2004
Účetní hodnota
Reálná hodnota
31.12.2003*)
Účetní hodnota
2 723
15 532
73 210
– 2 749
4 628
9 141
29 580
564
2 723
15 513
72 722
– 2 749
4 628
9 141
28 867
564
2 549
13 149
68 187
– 2 772
5 259
7 379
26 830
548
2 549
13 140
67 766
– 2 772
5 259
7 379
26 454
548
28 590
68 220
19 887
1 046
3 048
288
28 551
68 213
19 887
1 046
3 048
288
25 733
65 034
16 944
922
3 538
514
25 704
64 839
16 944
922
3 538
514
*) Údaje roku 2003 byly upraveny tak, aby reflektovaly změny ve vykazování položek bez smluvní doby splatnosti. Vklady na viděnou s tržní hodnotou nižší než je účetní hodnota jsou zobrazeny
v účetní hodnotě.
100
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
46) Budoucí možné závazky a ostatní závazky
v mil. EUR
Budoucí možné závazky
– z ručení a záruk
– ostatní
Ostatní závazky
– nečerpané úvěrové rámce, dlužní úpisy
– závazky z dohod o zpětném odkupu (repurchase agreements)
– ostatní
V souvislosti s rozšířením Evropské unie Evropská komise prověřuje,
zda státní podpory, které byly v minulosti poskytnuty vládami přistupujících
zemí v období po přistoupení (1. květen 2004), jsou v souladu se standardy
Evropské unie. Šetření Evropské komise v souvislosti s restrukturalizací České
spořitelny, a. s., v České republice, a Slovenskej sporiteľni na Slovensku bylo
v roce 2004 příznivě ukončeno rozhodnutím Evropské komise o tom, že tato
restrukturalizační opatření nemají žádný dopad na období po vstupu těchto
zemí k EU.
Šetření Evropské komise v souvislosti se společností Postabank,
Maďarsko, bylo ukončeno v rámci prozatímního řízení (Interim Procedure)
v říjnu 2004 s následujícím výsledkem: Evropská komise zjistila, že žádné –
vyjma jediného – z osmnácti kontrolovaných opatření ve prospěch společnosti
Postabank, včetně „prohlášení o ručení za hrozící soudní spory“, které učinila Republika Maďarsko vůči společnosti Erste Bank v kupní smlouvě o prodeji 99,9% podílu ve společnosti Postabank (v rámci privatizace společnosti
Postabank, po ukončení dvoustupňového veřejného výběrového řízení),
nemá dopady na období po vstupu země do EU. Poté, co Evropská komise
přešetřila konkrétní opatření přijaté maďarskou vládou, a sice „prohlášení
o ručení za dosud neznámé nároky“, které v rámci té samé kupní smlouvy
o prodeji akcií učinila Republika Maďarsko vůči společnosti Erste Bank, informovala Evropská komise Republiku Maďarsko o tom, že má vážné pochybnosti o kompatibilitě tohoto konkrétního prohlášení o ručení s principy Evropského společenství (Acquis Communautaire), a rozhodla se proto vznést proti
tomuto opatření námitku a zahájit formální šetření dle čl. 88 (2) Smlouvy
Evropského společenství.
Některá tvrzení, která koncem roku 2003 předložila jedna
z rakouských konkurenčních společností rakouskému kontrolnímu orgánu
pro finanční trh a rakouskému spolkovému úřadu pro hospodářskou soutěž,
uvádějí, že ustanovení § 30, odst. 2a rakouského zákona o bankách (BWG)
není v souladu s evropskými právními ustanoveními, a že se vytvoření křížového garančního systému Erste Bank s příslušnými rakouskými spořitelnami
neslučuje s evropským a národním právem. Na základě § 30, odst. 2a
rakouského zákona o bankách (BWG) je existující křížový garanční systém
mezi společností Erste Bank a ostatními členy kvalifikován jako bankovní skupina. Tato bankovní skupina je základem pro Erste Bank prováděnou konsolidaci kvalifikovaného kapitálu (požadovanou dle § 24 BWG) a rizikově
vážených aktiv (dle § 22 BWG) členů křížového garančního systému.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
31.12.2004
8 692
8 335
357
19 221
16 655
1 772
794
31.12.2003
7 068
6 955
113
15 926
15 047
328
551
Rakouský kontrolní orgán pro finanční trh dokončil přezkoumání
oprávněnosti této stížnosti s tím, že konsolidace na základě křížového
garančního systému nebyla zakázána.
Konsolidace kvalifikovaného kapitálu na základě křížového
garančního systému způsobila při prvním provedení v září roku 2002 rozdíl
v ukazateli Tier 1 skupiny Erste Bank přibližně 55 bazických bodů (0,55 %).
Zákonný minimální požadavek na kapitál je přitom beze zbytku splněn
i bez zahrnutí spořitelen účastnících se křížového garančního systému.
Šetření zahájené kartelovým soudem, který se do věci zapojil
na žádost konkurenta (a na žádost úřadu pro hospodářskou soutěž), v otázce
použitelnosti evropského soutěžního práva na spolupráci Erste Bank s ostatními spořitelnami zainteresovanými v křížovém garančním systému není
doposud ukončeno. Tato spolupráce je založena na výjimkách umožněných
rakouským zákonem o hospodářské soutěži (Austrian Competition Rules).
Společnost Erste Bank je plně přesvědčena, že výsledkem této kontroly bude zjištění, že vytvoření křížového garančního systému Erste Bank je
plně v souladu se všemi příslušnými právními normami.
V prosinci 2004 společnost Erste Bank předložila společně s ručitelskou společností a některými členy křížového garančního systému kartelovému soudu žádost o zjištění, zda žadatelé z právně kartelového hlediska tvoří
sloučení. Toto zjišťovací řízení nemění nic na principech, na kterých je založen
křížový garanční systém.
V souvislosti s finančním krachem tzv. WEB-IMMAG-konglomerátu
společností v oblasti financování nemovitostí v rakouském Salcburku,
ke kterému došlo koncem osmdesátých let, byly v roce 2003 soudem vydány
trestněprávní rozsudky proti třem bývalým manažerům společnosti Salzburger Sparkasse. Tito tři manažeři, kteří jsou v současné době již v důchodu,
jsou obviněni z napomáhání již právoplatně odsouzeným odpovědným
osobám v konglomerátu WEBIMMAG při spáchání trestného činu zpronevěry.
Počátkem roku 2004 zahájilo přes tři tisíce bývalých investorů společnosti
WEB-IMMAG s odvoláním na tento rozsudek a údajné ručení společnosti
Salzburger Sparkasse za činy jejích manažerů a s podporou rakouského
sdružení pro ochranu spotřebitelů občansko-právní řízení proti společnosti
Salzburger Sparkasse z důvodu uplatnění údajného nároku na náhradu škody
v celkové výši 61 mil. EUR, po započtení úroků pak v celkové výši 66 mil. EUR.
Začátek jednání u soudu první instance byl stanoven na únor 2005. Ještě
před začátkem soudního jednání došlo ze strany žalobců k výraznému ome-
101
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
zení žalobního návrhu – nyní uplatňovaný nárok na náhradu škody činí
44 mil. EUR včetně ztráty úroků/zisku ve výši 10 mil. EUR. Společnost Salzburger Sparkasse tento nárok popírá. S ohledem na komplexní charakter
skutkového děje a právních otázek lze konečné rozhodnutí očekávat nejdříve
za několik let.
Dále jsou jak Erste Bank, tak i několik dceřiných společností zapojeny do právních sporů vztahujících se k jejich běžné obchodní činnosti.
V současné době je nepravděpodobné, že by tyto právní spory mohly mít
závažné negativní dopady na finanční pozici nebo výsledky banky, protože
v některých případech již byly vytvořeny dostatečné rezervy, v dalších případech má Erste Bank právo na regres a zbývající část právních sporů je tak
nevýznamná, že jejich dopad je považován za nepodstatný.
47) Rozdělení podle zbytkové doby splatnosti k 31. prosinci 2004
v mil. EUR
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Cenné papíry k obchodování
Cenné papíry na prodej
Cenné papíry držené do splatnosti
Celkem
Závazky k bankám
Závazky ke klientům
Emitované dluhopisy
Podřízený kapitál
Celkem
Významné události po datu účetní závěrky
Dne 10. ledna 2005 získala Erste Bank od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) zbývající 19,99% podíl ve Slovenskej sporiteľni. Společnost Erste Bank tak nyní vlastní 100 % akcií Slovenskej sporiteľni.
Předběžná kupní cena za tento zbývající podíl činí celkem 122,3 mil. EUR. To
odpovídá poměru ceny k účetní hodnotě téměř 1,6 na základě očekávané
výše vlastního kapitálu Slovenskej sporitel’ni podle IFRS ke konci roku 2004.
102
Na
požádání
2 278
5 680
497
540
22
9 017
2 605
25 403
440
–
28 448
Do
3 měsíců
10 348
8 082
337
595
1 286
20 648
21 437
11 714
1 787
23
34 961
3 měsíce
až 1 rok
1 517
9 675
362
635
2 994
15 183
2 389
9 613
2 348
95
14 445
1 rok až
5 let
1 054
20 374
1 603
2 034
9 431
34 496
706
10 732
7 391
456
19 285
> 5 let
316
28 911
1 829
5 337
7 506
43 899
1 414
10 751
7 921
2 474
22 560
Po potvrzení účetní závěrky dozorčí radou a schválení rozdělení zisku společnosti bude podle potřeby upravena konečná kupní cena.
Dne 1. ledna 2005 vstoupila v Rakousku v platnost daňová reforma
uzákoněná v minulém roce. Pro skupinu Erste Bank je relevantní především
snížení sazby daně z příjmů pro právnické osoby z 34 % na 25 % a zavedení
nových pravidel zdanění skupin.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
48) Statutární orgány Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Dozorčí rada
Heinz Kessler,
předseda dozorčí rady
penzionovaný bývalý generální ředitel Nettingsdorfer Papierfabrik AG
Klaus Braunegg,
1. místopředseda dozorčí rady
advokát
Theresa Jordis,
2. místopředsedkyně dozorčí rady
advokátka
Dietrich Blahut
do 4. 5. 2004
podnikatel
Bettina Breiteneder
od 4. 5. 2004
podnikatelka
Elisabeth Gürtler
podnikatelka
členka představenstva Rakouského hotelového svazu
Jan Homan
od 4. 5. 2004
generální ředitel společnosti Teich AG
Wolfgang Houska
do 4. 5. 2004
podnikatel
Werner Hutschinski
výkonný ředitel společnosti A.Sochor & Co GmbH.
Dietrich Karner
do 10. 3. 2004
penzionovaný bývalý generální ředitel Generali Holding Vienna AG
Josef Kassler
prezident Rakouského svazu spořitelen
Lars-Olof Ödlund
vedoucí poradce společnosti FöreningsSparbanken AB
Friedrich Rödler
od 4. 5. 2004
auditor a daňový poradce
Hubert Singer
generalní ředitel společnosti Dornbirner Sparkasse AG
Georg Winckler
rektor Vídeňské univerzity
profesor ekonomických věd na Vídeňské univerzitě
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
103
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Zástupci odborové rady:
Představenstvo
Günter Benischek
předseda Ústřední odborové rady
Andreas Treichl
předseda představenstva
Erika Hegmala
místopředsedkyně Ústřední odborové rady
Elisabeth Bleyleben-Koren
místopředsedkyně představenstva
Ilse Fetik
členka Ústřední odborové rady
Reinhard Ortner
člen představenstva
Joachim Härtel
člen Ústřední odborové rady
Franz Hochstrasser
člen představenstva
Christian Havelka
člen Ústřední odborové rady
Erwin Erasim
člen představenstva
Anton Janku
člen Ústřední odborové rady
André Horovitz
člen představenstva
do 30. 6. 2004
Zástupci dozorčího orgánu
Christian Coreth
člen představenstva
od 1. 7. 2004
Robert Spacek
senátní rada, státní komisař
Peter Pillmeier
náměstek ředitele městského úřadu, náměstek státního komisaře
do 1. 12. 2004
Sabine Kanduth-Kristen
státní kontrolorka pro pojistné rezervy
Eduard Moser
náměstek státní kontrolorky pro pojistné rezervy
Irene Kienzl
komisařka pro zajištění hypotečních zástavních listů a komunálních obligací
Anton Rainer
náměstek komisařky pro zajištění hypotečních zástavních listů a komunálních
obligací
104
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
49) Přehled společností skupiny Erste Bank k 31. prosinci
2004
Společnosti skupiny Erste Bank
Vysvětlení týkající se rozsahu konsolidace při zohlednění dohody
o křížovém garančním systému mezi společností Erste Bank AG a rakouskými
spořitelnami se nachází na začátku přílohy ke konsolidované účetní závěrce
podle IFRS.
Uvedené hodnoty vlastního kapitálu a hospodářského výsledku byly
vykázány podle IFRS, a mohou se proto odchylovat od zveřejněných účetních
závěrek jednotlivých společností, připravených podle místních pravidel
pro výkaznictví.
Položka čistý zisk odpovídá čistému zisku nebo ztrátě za účetní
období (před přídělem do rezervních fondů), v případě daňových afilací pak
zisku před zdaněním.
Název společnosti, sídlo
Podíl v %
1. Banky
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
Bankaktiengesellschaft, Linec (skupina)
26,9 %
Bausparkasse der österreichischen
Sparkassen Aktiengesellschaft, Vídeň
98,0 %
Česká spořitelna, a.s., Praha (skupina)
98,0 %
Erste & Steiermärkische banka d.d., Rijeka
59,8 %
Erste Bank (Malta) Limited, Sliema
100,0 %
Erste Bank Maďarsko, Budapešť (skupina)
99,9 %
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Vídeň
84,3 %
Europay Austria Zahlungsverkehrssysteme GmbH, Vídeň
3,1 %
Intermarket Bank AG, Vídeň
22,2 %
Investkredit Bank AG, Vídeň (skupina)
11,8 %
Kapital-Beteiligungs Aktiengesellschaft, Vídeň
15,0 %
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, Klagenfurt (skupina)
25,0 %
NÖ Beteiligungsfinanzierungen GmbH, Vídeň
30,0 %
NÖ Bürgschaften GmbH, Vídeň
25,0 %
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, Vídeň (skupina)
12,9 %
Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H., Vídeň 18,8 %
Prvá stavebná sporitel’ňa, a.s., Bratislava
33,0 %
s Wohnbaubank AG, Vídeň (skupina)
90,7 %
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft, Salzburg
98,7 %
Slovenská sporitel’ňa, a.s., Bratislava (skupina)
80,0 %
„Spar-Finanz“-Investitions- und
Vermittlungs-Aktiengesellschaft, Vídeň
50,0 %
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl
Aktiengesellschaft, Hainburg
75,0 %
Sparkasse Kremstal-Pyhrn Aktiengesellschaft, Kirchdorf
24,1 %
Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft, Rohrbach
40,0 %
Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft, Voitsberg
6,3 %
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft,
Graz (skupina)
25,0 %
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck,
Innsbruck (skupina)
74,7 %
Vlastní
kapitál
v mil. EUR
Čistý zisk
v mil. EUR
Převod Datum účetní
závěrky
zisku1)
Začlenění do
konsolidované
účetní závěrky2)
371,8
53,5
31.12.2004
V
123,5
1 312,2
218,5
130,6
252,9
10,5
33,6
21,9
557,5
8,8
261,0
3,0
6,5
259,6
27,4
237,4
31,4
165,6
431,8
16,1
319,6
37,7
7,9
28,1
25,5
8,2
2,7
60,0
0,2
50,1
0,2
0,0
20,1
1,7
15,1
3,5
7,0
83,8
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2003
30.09.2004
31.12.2004
30.09.2004
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
V
V
V
V
V
V
E
E
A
A
V
E
E
A
A
E
V
V
V
3,7
0,1
31.12.2004
E
28,9
32,1
36,9
25,2
4,4
1,7
4,0
1,2
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
V
V
V
V
622,0
69,6
31.12.2004
V
168,9
20,2
31.12.2004
V
X
X
X
X
X
1) Smlouva o převodech zisku s Erste Bank AG
2) V ................ Úplná konsolidace
E ................ Konsolidováno ekvivalenční metodou podle ustanovení rakouského podnikového práva
A ................ Nekonsolidováno
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
105
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Název společnosti, sídlo
2. Finanční instituce
CDI-Erste Central Europe Holding Ges.m.b.H.,
Düsseldorf (skupina)
EBV – Leasing Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., Vídeň
Erste Securities Polska S.A., Varšava (skupina)
Erste Securities Zagreb d.o.o., Záhřeb
IMMORENT Aktiengesellschaft, Vídeň (skupina)
Neue Eisenstädter gemeinnützige Bau-, Wohn- und
Siedlungsgesellschaft m.b.H., Eisenstadt
Österreichisches Volkswohnungswerk Gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vídeň
s Autoleasing GmbH, Vídeň
„Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige
Wohnbaugesellschaft m.b.H., Mödling
3. Ostatní
ARWAG Holding- Aktiengesellschaft, Vídeň (skupina)
AVS Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck
BMG-Warenbeschaffungsmanagement GmbH, Vídeň
Budapesti Értéktözsde Rt, Budapešť
Capexit Private Equity Invest AG, Vídeň (skupina)
CSSC Customer Sales Service Center GmbH, Vídeň
Donau Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, Vídeň
EB-Beteiligungsservice GmbH, Vídeň
EB-IT-Erste Bank Informations-Technologie Ges.m.b.H., Vídeň
EB-Malta-Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., Vídeň
EB-Restaurantsbetriebe Ges.m.b.H., Vídeň
EB-Touristik Unternehmensbeteiligungs GmbH, Vídeň
ecetra Internet Services AG, Vídeň (skupina)
ECO Unternehmensbeteiligungs-GmbH, Vídeň
Erste Reinsurance S.A., Lucemburk
Erste Wiener Hotel-Aktiengesellschaft, Vídeň
GESCO Gesellschaft für Unternehmenscommunication GmbH, Vídeň
Informations-Technologie Austria GmbH, Vídeň
OM Objektmanagement GmbH, Vídeň (skupina)
s Haftungs- und Kundenabsicherungs GmbH, Vídeň
s Immobilienfinanzierungsberatung GmbH, Vídeň
s REAL Immobilienvermittlung GmbH, Vídeň (skupina)
SPARDAT Sparkassen-Datendienst Gesellschaft m.b.H., Vídeň
Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft, Vídeň (skupina)
Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft, Vídeň (skupina)
Sparkassen Zahlungsverkehrsabwicklungs GmbH, Linec
„Sparkassen-Haftungs Aktiengesellschaft“, Vídeň
SporDat, spol. s.r.o., Bratislava
S-Tourismusfonds Management Aktiengesellschaft, Vídeň
UBG-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft m.b.H., Vídeň
106
Podíl v %
Vlastní
kapitál
v mil. EUR
Čistý zisk
v mil. EUR
Převod Datum účetní
závěrky
zisku1)
Začlenění do
konsolidované
účetní závěrky2)
100,0 %
100,0 %
100,0 %
98,0 %
100,0 %
0,5
6,8
4,0
1,4
465,9
– 0,2
1,2
0,2
0,4
120,0
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
V
V
V
V
V
49,8 %
2,6
0,5
31.12.2003
A
100,0 %
100,0 %
27,5
0,0
2,0
0,0
31.12.2003
31.12.2004
A
V
26,0 %
16,7
3,1
31.12.2003
A
19,2 %
51,0 %
55,9 %
12,2 %
93,9 %
46,9 %
8,5 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
35,2 %
55,9 %
25,9 %
100,0 %
62,6 %
72,9 %
98,4 %
73,4 %
22,7 %
61,9 %
40,0 %
38,5 %
100,0 %
99,9 %
100,0 %
42,2
79,1
0,0
21,8
6,9
0,0
103,0
0,0
0,0
131,4
0,1
4,4
16,6
18,1
15,0
19,7
2,2
25,4
62,8
0,2
– 4,6
1,3
2,5
196,5
179,5
0,3
0,2
2,3
42,7
0,6
4,7
– 4,4
0,0
4,2
– 0,7
0,0
9,5
0,0
0,1
7,0
0,0
1,2
– 10,7
0,1
0,0
– 0,4
0,2
0,2
5,1
0,0
– 1,5
0,5
0,2
4,3
40,3
0,0
0,0
2,1
1,0
0,0
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
A
V
V
A
V
V
A
V
V
V
V
V
V
V
V
E
V
E
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
X
X
X
X
X
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2004 PODLE IFRS
Název společnosti, sídlo
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft, Vídeň
VERMREAL Liegenschaftserwerbs- und -betriebs GmbH, Vídeň
VMG-Erste Bank Versicherungsmakler GmbH, Vídeň
WED Holding Gesellschaft m.b.H., Vídeň
Wiener Börse AG, Vídeň
Podíl v %
26,4 %
25,6 %
100,0 %
19,2 %
10,1 %
Vlastní
kapitál
v mil. EUR
37,2
9,0
0,2
11,6
26,2
Čistý zisk
v mil. EUR
7,1
4,4
– 0,3
0,0
1,8
Převod Datum účetní
závěrky
zisku1)
31.12.2003
31.12.2004
X 31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
Začlenění do
konsolidované
účetní závěrky2)
E
E
V
A
A
1) Smlouva o převodech zisku s Erste Bank AG
2) V ................ Úplná konsolidace
E ................ Konsolidováno ekvivalenční metodou podle ustanovení rakouského podnikového práva
A ................ Nekonsolidováno
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
107
VI. Informace a vysvětlení podle § 245a rakouského
obchodního zákoníku o použitých metodách
účetnictví, měření a konsolidace, které se liší
od rakouských účetních principů
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS se od účetní závěrky sestavené podle specifických účetních principů rakouského obchodního zákoníku
a zákona o bankách (BWG) liší především svým účelem. Účetní závěrka
připravená podle IFRS poskytuje zejména větší transparentnost a více relevantních informací o společnosti. Údaje připravované čistě jen pro daňové
účely nejsou podle IFRS povoleny; prioritu mají informační potřeby investorů.
Podle § 30 rakouského zákona o bankách (BWG) musí být finanční
instituce, které patří do křížového garančního systému, splňujícího požadavky
§ 30 odst. 2a BWG, zahrnuty do skupiny finančních institucí jako nadřazená
finanční instituce podle § 30 BWG. To se týká i Erste Bank a spořitelen zapojených v křížovém garančním systému. Musí tak být splněna všechna zákonná
ustanovení pro finanční skupiny ve smyslu § 30 BWG při zapojení všech členů
systému.
Podle ustanovení rámcové dohody uzavřené mezi Erste Bank
a spořitelnami, které se na křížovém garančním systému podílí, ručí tento
systém na základě společného a nerozdílného závazku do plné výše vkladů
klientů (všechny vklady podle § 1, odst. 1.1 rakouského zákona o bankách,
všechny peněžní pohledávky z bankovních transakcí, všechny peněžní pohledávky z emisí cenných papírů, s výjimkou kapitálových zdrojů podle § 23 BWG
a plateb z transakcí závažných z pohledu trestního práva).
Podle ustanovení rakouského zákona o bankách a rámcové dohody
křížového garančního systému musí každý člen systému poskytnout podporu
a další typy intervence ostatním členům v případě finančních potíží (včetně
poskytnutí likvidity, poskytnutí úvěrů, převzetí garancí, převodu kapitálových
zdrojů až k ovlivnění obchodní politiky a změn ve vedení) a vyplatit zajištěné
závazky členské společnosti klientům v případě definovaném v § 93,
odst. 3.1 BWG. V důsledku toho není možné určit skutečný rozsah plnění
poskytnutého jednotlivými členy křížového garančního systému v případě
potřeby. Tato podpora zahrnuje i částky, které členové systému poskytli
v rámci zákonné ochrany vkladů podle § 93 a dalších BWG.
Rozdílné cíle těchto dvou účetních standardů vedou v některých
případech k významným rozdílům v účetních principech a rovněž k rozšířeným
požadavkům na obsah přílohy podle IFRS.
Rozdíly mezi IFRS a rakouskými účetními principy vedou v následujících případech k podstatným rozdílům v metodách měření a výkaznictví
používaných v konsolidované účetní závěrce (pouze vybrané položky):
Základ konsolidace: Na rozdíl od rakouských ustanovení o vedení
účetnictví jsou podle IFRS konsolidovány i ty dceřiné a přidružené společnosti, které se nezabývají přímo bankovnictvím, ale nad kterými má mateřská
společnost úplnou nebo významnou kontrolu.
Formát rozvahy a výkazu zisků a ztrát: Rakouský zákon o bankách
předepisuje pro banky specifické formáty rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Podle
IFRS takový požadavek neexistuje.
108
Pohledávky za bankami a klienty: Tyto položky se podle IFRS vykazují v hrubé výši, to znamená před odečtením opravných položek. Kromě toho
jsou nekótované cenné papíry, které podle rakouského zákona o bankách
patří do položek úvěrů a půjček, podle IFRS vedeny jako součást příslušného
portfolia cenných papírů (cenné papíry k obchodování, cenné papíry na prodej a finanční investice).
Opravné položky a rezervy k úvěrům a pohledávkám: Rezervy
a opravné položky zachycené v rozvaze se podle IFRS vykazují v souladu s běžnou mezinárodní praxí na straně aktiv jako samostatná položka po úvěrech
a půjčkách, což poskytuje větší přehled o politice tvorby opravných položek
a rezerv skupiny. Tvorba a rozpuštění opravných položek a rezerv k úvěrům
a pohledávkám je vykazována na konci roku v samostatné položce výkazu
zisků a ztrát za čistým úrokovým výnosem.
Cenné papíry k obchodování: Veškeré cenné papíry k obchodování
se v rozvaze podle IFRS objevují jako samostatná položka, která obsahuje
především cenné papíry držené v obchodním portfoliu vykazované v reálné
hodnotě a pozitivní reálné hodnoty z derivátových pozic, které ke dni účetní
závěrky ještě nebyly vypořádány.
Cenné papíry na prodej: V této položce se podle IFRS vykazují cenné
papíry, které nejsou klasifikovány ani jako cenné papíry k obchodování, ani
jako finanční investice. Podle ustanovení IAS 39 jsou tyto cenné papíry ohodnocovány jejich reálnou hodnotou.
Finanční investice: Tato položka zahrnuje podle IFRS dlouhodobé
investice, cenné papíry držené jako finanční investice a ostatní finanční
investice (především pronajaté nemovitosti). V souladu s IAS 39 nejsou
již akcie a ostatní finanční aktiva bez pevné doby splatnosti vykazovány jako
finanční investice (držené do splatnosti).
Nehmotný majetek: Nehmotný majetek vytvořený společností musí
být podle IFRS kapitalizován, pokud jsou splněny podmínky pro tuto kapitalizaci, zatímco rakouský obchodní zákoník kapitalizaci takových aktiv zakazuje.
Zakoupený goodwill musí být podle IFRS vykazován jako aktivum,
podle rakouského obchodního zákoníku mohou být tato aktiva zúčtována
proti vlastnímu kapitálu. S první aplikací IFRS 3 k 1. lednu 2004 musí být
každý rok prováděn test trvalého snižování hodnoty za účelem přehodnocení
stávajícího goodwillu. Pokud hodnota goodwillu je nižší než jeho účetní hodnota, musí dojít ke snížení hodnoty goodwillu. Lineární odpisy goodwillu
po předpokládanou dobu životnosti se od 1. ledna 2004 již neprovádějí.
Dlouhodobé personální rezervy: Při pojistně-matematických výpočtech dlouhodobých personálních rezerv (s použitím projektové jednotkové
zápočtové metody – projected unit credit method) se podle IFRS zohledňuje
očekávaný růst platů a jako diskontní sazba se používá dlouhodobá úroková
sazba kapitálového trhu.
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
INFORMACE A VYSVĚTLENÍ PODLE § 245A RAKOUSKÉHO OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
Odložené daně: Při výpočtu a vykazování odložených daní se podle
IFRS aplikuje dočasný koncept, který porovnává účetní částky aktiv a pasiv
s příslušným daňovým základem. Odlišnosti v těchto částkách vedou
k dočasným rozdílům v hodnotě, které opravňují k odloženým daňovým
pohledávkám a odloženým daňovým závazkům bez ohledu na to, kdy tyto
rozdíly zaniknou. Podle IFRS musí být tyto odložené daně povinně vykazovány,
podle rakouského obchodního zákoníku je jejich vykazování dobrovolné
ve zvláštních finančních výkazech. Podle rakouského obchodního zákoníku
jsou časová rozlišení a odložení daní přípustná pouze jako důsledek
dočasných rozdílů mezi ziskem vykazovaným ve výkazu zisků a ztrát
a daňovým základem za předpokladu, že daňové náklady skutečně vznikly
před zaúčtováním daňových ztrát z minulých let. Rakouský obchodní zákoník
zakazuje účtování odložených daňových pohledávek vztahujících
se k daňovým ztrátám.
Svěřenecká správa: V souladu s jejich ekonomickým účelem
se podle IFRS obchody spojené se svěřeneckou správou prováděné jménem
banky na cizí účet v rozvaze nevykazují. Podle § 48, odst. 1 rakouského zákona o bankách musí být tyto svěřenecké smlouvy vykazovány zásadně
svěřeneckým agentem. Pokud však existují jiná pravidla, podle kterých lze
spravovaná aktiva v případě vyhlášení konkurzu vyloučit z konkurzní podstaty, mohou být tyto svěřenecké transakce vykazovány v podrozvaze.
Čistý úrokový výnos: Tato položka podle IFRS zahrnuje úrokové
výnosy, úrokové náklady, výnosy z majetkových účastí v přidružených
a nekonsolidovaných dceřiných a jiných společnostech, ostatní výnosy z divi-
dend a příjmy z cenných papírů s variabilním výnosem. Naproti tomu se úrokové výnosy a náklady na financování, které vyplývají z položek obchodního
portfolia, vykazují ve výkazu zisků a ztrát v položce čistý zisk z obchodních
operací.
Podle ustanovení rakouského zákona o bankách jsou čistý úrokový
výnos a výnosy z cenných papírů s variabilním výnosem a investic vykazovány
ve dvou samostatných položkách.
Odpisy a amortizace: Tato položka zahrnuje odpisy, amortizaci
a snížení hodnoty (impairment) celého hmotného a většiny nehmotného
majetku. Jednorázová amortizace získaného goodwillu, která se podle
rakouského obchodního zákoníku vykazuje v položce odpisy a amortizace,
se podle IFRS zahrnuje do položky ostatní provozní výsledek (stejně
tak ostatní mimořádné odpisy hmotného a nehmotného majetku).
Ostatní provozní výsledek: Tato položka podle IFRS obsahuje následující složky zisku:
> výsledek z přecenění nebo prodeje cenných papírů z portfolia cenných
papírů na prodej a celého portfolia finančních investic (cenné papíry
držené do splatnosti, majetkové účasti)
> zisky nebo ztráty z přecenění, čistá tvorba nebo rozpuštění rezerv
netýkajících se úvěrové činnosti
> mimořádné odpisy a výnosy z prodeje nemovitostí
> jednorázová amortizace získaného goodwillu
> ostatní provozní výnosy a náklady, pokud je nelze přiřadit k jiným položkám
výkazu zisků a ztrát
Ve Vídni dne 18. března 2005
Představenstvo společnosti
Andreas Treichl v.r.
předseda
Elisabeth Bleyleben-Koren v.r.
místopředsedkyně
Reinhard Ortner v.r.
člen
Franz Hochstrasser v.r.
člen
Erwin Erasim v.r.
člen
Christian Coreth v.r.
člen
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
109
Zpráva auditora
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (skupina Erste Bank) k 31. prosinci 2004 a 31. prosinci 2003, sestávající z rozvah k 31. prosinci 2004
a 31. prosinci 2003 a výkazů zisků a ztrát, přehledů o změnách ve vlastním
kapitálu, výkazů peněžních toků a přílohy za roky končící 31. prosincem 2004
a 31. prosincem 2003.
Za sestavení této konsolidované účetní závěrky odpovídá představenstvo společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na konsolidovanou
účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu.
Náš audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu
(International Standards on Auditing – ISA) vydanými Mezinárodní federací
účetních (International Federation of Accountants – IFAC). Tyto standardy
vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru
jistoty, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů
a dalších informací prokazujících údaje v účetní závěrce. Audit také zahrnuje
posouzení účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Věříme, že provedený
audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku o účetní závěrce.
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka věrně zobrazuje
finanční situaci skupiny k 31. prosinci 2004 a k 31. prosinci 2003, a výsledky jejího hospodaření a její peněžní toky za roky 2004 a 2003 v souladu
s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (International Financial
Reporting Standards – IFRS).
Podle rakouského obchodního práva musí být zpráva představenstva
skupiny auditována a musí být zjištěno, zda byly splněny právní požadavky
(§ 59a rakouského zákona o bankách) pro udělení výjimky z přípravy konsolidovaných výkazů podle rakouských účetních principů.
Potvrzujeme, že zpráva představenstva je v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou a že byly splněny právní předpoklady pro udělení výjimky
z přípravy konsolidované účetní závěrky podle rakouských účetních principů.
Ve Vídni dne 18. března 2005
Sparkassen-Prüfungsverband
Svaz kontroly spořitelen
Wolfgang Riedl
odpovědný účetní
Erich Steffl
daňový poradce
Deloitte Wirtschaftsprüfungs
GmbH
Účetní a daňoví poradci
Kurt Schweighart
odpovědný účetní
110
Claudia Fritscher-Notthaft
odpovědná účetní
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Zpráva dozorčí rady
V průběhu sledovaného roku byla dozorčí rada představenstvem pravidelně informována o činnosti a situaci Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG a zajišťovala veškeré úkoly, které jí ze zákona a podle stanov
Erste Bank náleží.
Audit účetní závěrky společnosti Erste Bank a konsolidované účetní
závěrky za rok 2004 provedl Svaz kontroly spořitelen (Sparkassen-Prüfungsverband) a společnost Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH. Výsledek auditu
nedal podnět k žádným námitkám, a proto byl vydán výrok bez výhrad.
Dozorčí rada souhlasila s výsledkem auditu a schválila zprávu
představenstva o činnosti a finančních výsledcích a návrh na rozdělení zisku
společnosti předložené představenstvem. Dozorčí rada tak potvrdila účetní
závěrku společnosti Erste Bank za rok 2004, která je tímto podle § 125
odst. 2, rakouského zákona o akciových společnostech schválena.
Heinz Kessler v.r.
Předseda dozorčí rady
ERSTE BANK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
111
POZNÁMKY
Vydavatel a vlastník autorských práv: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21,
A-1010 Vídeň Redakce, výroba, grafická úprava: GESCO Gesellschaft für Unternehmenscommunication GmbH Fotografie: Wolfgang Zajc Fotoprodukce: See'ya Tisk: Grasl Druck & Neue Medien,
A-2540 Bad Vöslau Překlad: alter ego.die andere übersetzung
112
Tuto výroční zprávu jsme sestavili s největší možnou péčí a zkontrolovali jsme všechny údaje. Přesto
nemohou být vyloučeny chyby vzniklé zaokrouhlováním nebo přenosem, případně chyby sazby a tisku.
Tato výroční zpráva byla vyhotovena v německém jazyce. Výroční zprávy v anglickém a v českém jazyce
jsou překlady. Pouze německá verze je autentická.

Podobné dokumenty

Erste Group Bank

Erste Group Bank Generální ředitel banky Andreas Treichl charakterizuje Erste Group jako banku klíčovým způsobem provázanou s reálnou ekonomikou střední a východní Evropy, čímž pádem by měla silně profitovat na bud...

Více

Erste Bank 2003 Vedoucí postavení: více než 11

Erste Bank 2003 Vedoucí postavení: více než 11 Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (v %) Dividendový výnos (v %) Účetní hodnota na akcii Provozní výsledek na akcii Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV ratio) Celková návratnost pro ak...

Více