THE INVOICE MESSAGE

Komentáře

Transkript

THE INVOICE MESSAGE
SBI FAKTURA
GLOBAL INVOIC
(EDIFACT INVOIC D.07A / VDA4938)
Implementační příručka
Verze: 1.0
Datum: 7.10.2014
Podrobný popis zprávy GLOBAL INVOICE používané firmou
Škoda Auto a. s.
pro EDI komunikaci s dodavateli v rámci procesu self-billing
Faktura vystavená zákazníkem jménem dodavatele (B2S)
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
1
Tento popis je vytvořen na základě dokumentace UN / EDIFACT. Detailní informace je
možno nalézt v dokumentaci UN / EDIFACT pro SYNTAX, INVOIC D.07A a v Odette
Standards & Recommendation dokumentaci pro GLOBAL INVOICE.
Obecná charakteristika přenosu
Standard zpráv
Syntax
Datové prvky
Znaková sada
Zpráva
Škoda Auto subset
UN / EDIFACT
UN / EDIFACT versn. 3 – DIN/ISO 9735
Directory UN/TDED – ISO 7372
B
GLOBAL INVOICE Version 3.1
(Based on EDIFACT INVOIC D.07A)
GIS013
Použití zprávy
Zpráva GLOBAL INVOICE je používána pro:
 tradiční fakturu vystavenou dodavatelem
 fakturu vydanou zákazníkem jménem dodavatele v rámci procesu self-billing
Následující popis se je zaměřen na použití zprávy v procesu self-billing – vystavení
faktury zákazníkem.
Právní aspekty
Škoda Auto používá elektronický přenos faktur s dodavateli v rámci procesu e-fakturace
prostřednictvím EDI.
Před implementací EDI komunikace v procesu selfbillingu musí být vždy uzavřena
písemná dohoda o elektronickém přenosu dat mezi Škoda Auto a dodavatelem.
Zpráva GLOBAL INVOICE zcela vyhovuje požadavkům Směrnice Rady 2001/115/EC,
týkající se elektronické fakturace a selfbillingu mezi členskými státy EU, na datový obsah
elektronické faktury, a je tedy akceptovatelná daňovými institucemi.
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
2
Seznam změn
datum zm.
07.10.2014
verze
1.0
GR
SEG
Seq.No.
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
DE
popis
3
Vysvětlivky k popisu zprávy
Skupina segmentů a jméno
segmentu
Uživatelem přiřazené názvy
skupiny segmentů a
segmentu podle obsahu.
Standardní název segmentu
UN/EDIFACT
Status a výskyt skupiny
segmentů a segmentu
Implementace Škoda ve
Škoda Auto
Použité kódy
Poznámky
Pořadové číslo segmentu v rámci
Implementační příručky
Čítač segmentů v rámci
UNSM
Šedě stínované segmenty Škoda Auto obvykle přenáší.
Vysvětlení hodnot status "St" uvedených v detailním popisu segmentů:
UN/EDIFACT
Status M
Implementace
Škoda
M
N
Status C
R
O
D
N
mandatory / povinné v rámci vyšší hierarchické úrovně
(složené datové prvky, segmenty, skupiny segmentů nebo
zpráva)
not used / nepoužito (platí pouze pro složené datové prvky)
required / požadováno v rámci vyšší hierarchické úrovně
(složené datové prvky, segmenty, skupiny segmentů nebo
zpráva)
optional / volitelné v rámci vyšší hierarchické úrovně (složené
datové prvky, segmenty, skupiny segmentů nebo zpráva)
depending / použít v závislosti na pravidlech uvedených v
poznámce
not used / nepoužito
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
4
Struktura zprávy Global INVOIC – segmenty přenášené v rámci jednoho přenosu
Counter
Poř.č.
Tag
St
Max
ŠA
opak
Obsah
0000
00
UNB
M
1
Interchange header / Záhlaví výměny
0010
01
UNH
M
1
Message header / Záhlaví zprávy
0020
02
BGM
M
1
Beginning of message / Začátek zprávy
0030
03
DTM
M
1
Message date / Datum vystavení faktury
0030
04
DTM
R
1
Tax point date or period / Datum zdanitelného plnění
0040
10
PAI
O
1
Means of payment / Způsob platby
0070
11
FTX
O
2
Legal info free text / Volný text – legislativní požadavky
0070
12
FTX
O
1
General information free text / Volný text – účetní informace
0090
13
GEI
O
1
Processing indicator / Indikátor zpracování – typ zboží
SG1
D
1
Invoice reference number
RFF
M
1
Original invoice number / Číslo původní faktury
SG1
D
1
Invoice reference number
RFF
M
1
Application reference number / Číslo reklamačního protokolu
SG2
R
1
Buyer / Zákazník
NAD
M
1
Buyer / Jméno a adresa
SG3
R
1
Buyer's reference number(s)
RFF
M
1
Buyer's reference number / IČ
SG3
M
1
Buyer's reference number(s)
RFF
M
1
Buyer's reference number / DIČ
SG5
O
1
Buyer's contact information
0120
0130
14/1
0120
0130
14/2
0220
0230
15
0270
0280
16/1
0270
0280
16/2
0330
0340
17
CTA
M
1
Contact information / Kontaktní informace
0350
18
COM
O
5
Communication contact / Komunikační informace
SG2
R
1
Supplier / Dodavatel
0220
0230
28
NAD
M
1
Supplier / Jméno a adresa
0250
29
FII
R
1
Supplier’s financial institution / Bankovní spojení
SG3
O
1
Supplier’s reference number(s)
RFF
D
1
Supplier’s reference number / IČ
SG3
M
1
Supplier’s reference number(s)
RFF
M
1
Supplier’s reference number / DIČ
SG7
R
1
Invoice and payment currency
CUX
M
1
Invoice currency / Měna dokladu
SG7
O
1
Invoice and payment currency
0270
0280
30/1
0270
0280
30/2
0400
0410
48
0400
0410
50
CUX
D
1
Home currency / Domácí měna
0420
51
DTM
O
1
Exchange rate date / Datum kurzu měny
SG8
R
1
Payment instructions
0430
0440
52
PYT
M
1
Payment terms basis / Platební podmínky
0450
53
DTM
R
1
Payment due date / Datum splatnosti
SG26
R
1090
9999
Line item section
1100
65
LIN
M
1
Line item / Položka faktury
1120
67
IMD
O
1
Description of article / Název fakturované položky
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
5
Counter
Poř.č.
Tag
St
Max
ŠA
Opak
Obsah
1140
70
QTY
R
1
Invoiced quantity / Fakturované množství
1160
73
ALI
O
1
Additional information / Doplňkové informace
SG27
O
1
Line item gross amount
MOA
M
1
Line item gross amount in invoice currency / Cena za položku
SG28
O
1
Payment instructions
1240
1250
81
1270
1280
83
PYT
M
1
Payment terms basis / Platební podmínky
1300
86
PCD
D
1
Percentage details / Podrobnosti o procentních údajích
1310
87
MOA
O
1
Installment or discount amount / Sleva na položku
SG29
O
1
Calculation gross price
PRI
M
1
Price details / Typ ceny
SG30
O
1
References to messages
RFF
O
1
Order number / Číslo objednávky
SG30
O
1
References to messages
1320
1330
89
1380
1390
90/1
1380
1390
90/2
RFF
M
1
Dispatch advice number / Číslo dodacího listu
1400
91
DTM
R
1
Dispatch advice date / Datum dodacího listu
SG34
O
1
VAT or other tax rate and amount for line item
1540
1550
92
TAX
M
1
VAT rate for line item / Sazba DPH
1560
93
MOA
O
1
VAT amount for line item / DPH
SG35
O
1
Ship-to party / Závod zákazníka
1580
1590
95
NAD
M
1
Ship-to / Závod
1600
96
LOC
O
1
Place of discharge / Složiště
SG39
O
2
Allowances or Charges
ALC
M
1
Allowance/charge
SG42
D
1
Allowance/charge - monetary amount
1710
1720
106
1820
1830
108
MOA
M
1
Allowance/charge - monetary amount
2160
114
UNS
M
1
Section control
SG50
R
1
Invoice amount in invoicing currency
MOA
M
1
Cena celkem s DPH v měně dokladu
SG50
M
1
Total taxable amount in invoicing currency
MOA
M
1
Cena celkem bez DPH v měně dokladu
SG50
R
1
Total tax amount in invoicing currency
MOA
M
1
DPH celkem v měně dokladu
SG50
O
1
Total invoice additional amount in invoicing currency
MOA
M
1
Total charges amount / Přirážky celkem (Měna dokladu)
SG50
O
1
Total discount amount in invoicing currency
MOA
M
1
Total allowances amount / Srážky celkem (Měna dokladu)
SG52
D
1
Tax rates and amounts
2180
2190
116
2180
2190
118
2180
2190
120
2180
2190
123
2180
2190
125
2230
2240
129/1
TAX
M
1
VAT type E / Daňová skupina E (Měna dokladu)
2250
131/1
MOA
R
1
Taxable amount in invoicing currency / Základ daně
SG52
D
1
Tax rates and amounts
TAX
M
1
VAT type E / Daňová skupina E (Domácí měna)
2230
2240
132/1
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
6
Counter
2250
Poř.č.
134/1
2230
Tag
St
Max
ŠA
Opak
Obsah
MOA
R
1
Taxable amount in home currency / Základ daně
SG52
D
1
Tax rates and amounts
2240
135
TAX
M
1
VAT type L / Daňová skupina L (Měna dokladu)
2250
136
MOA
R
1
VAT amount in invoicing currency / DPH
2250
137
MOA
R
1
Taxable amount in invoicing currency / Základ daně
SG52
D
1
Tax rates and amounts
2230
2240
138
TAX
M
1
VAT type L / Daňová skupina L (Domácí měna)
2250
139
MOA
R
1
VAT amount in home currency / DPH
2250
140
MOA
R
1
Taxable amount in home currency / Základ daně
SG52
D
1
Tax rates and amounts
2230
2240
141
TAX
M
1
VAT type S / Daňová skupina S (Měna dokladu)
2250
142
MOA
R
1
VAT amount in invoicing currency / DPH
2250
143
MOA
R
1
Taxable amount in invoicing currency / Základ daně
2230
SG52
D
1
Tax rates and amounts
2240
144
TAX
M
1
VAT type S / Daňová skupina S (Domácí měna)
2250
145
MOA
R
1
VAT amount in home currency / DPH
2250
146
MOA
R
1
Taxable amount in home currency / Základ daně
2310
147
UNT
M
1
Message trailer / Závěr zprávy
0000
148
UNZ
M
1
Interchange trailer / Závěr výměny
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
7
Struktura zprávy INVOIC – stromový diagram (úplná struktura)
1
Level
0
UNB
M
0000
Level
UNH
1
1
M
0010
BGM
1
1
M
0020
1
2
1
DTM
M
0030
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
DTM
1
3
R
0030
DTM
1
4
O
0030
DTM
1
5
O
0030
DTM
1
6
O
0030
DTM
1
7
O
0030
DTM
1
8
O
0030
1
9
8
2
1
Level
0
PAI
O
0040
SG1
1
10
D
SG2
5
R
0120
Level
1
FTX
FTX
M
0070
1
11/1
M
0070
FTX
1
11/2
O
0070
GEI
1
12
O
0090
M
0130
O
0220
RFF
1
13
SG2
1
NAD
1
14
M
0230
NAD
M
0230
1
15
SG3
M
2
Level
3
O
1
0330
RFF
M
0280
CTA
1
16
M
0340
1
17
COM
O
0350
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
1
19
SG5
2
0270
Level
1
0220
5
18
9
3
2
Level
0
SG2
O
SG2
1
O
0220
Level
1
SG5
4
0270
Level
2
Level
3
M
0340
COM
O
0350
M
0280
SG3
2
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
M
CTA
1
25
M
0340
FII
1
26
O
0350
R
0250
M
0280
O
3
0330
RFF
1
29
1
33
SG5
4
0270
COM
5
23
NAD
M
0230
1
28
0330
RFF
1
22
O
1
0220
SG5
4
0270
CTA
1
21
O
O
NAD
M
0230
1
24
SG3
2
0330
RFF
M
0280
O
SG2
1
0220
NAD
M
0230
1
20
SG3
O
R
0220
NAD
M
0230
SG2
1
CTA
1
30
M
0340
1
31
COM
5
27
O
0350
5
32
10
4
3
Level
0
SG2
R
SG2
1
O
0220
Level
1
SG3
SG5
2
O
0270
2
FII
M
0250
Level
0330
RFF
1
35
M
0280
M
0340
3
COM
O
0350
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
M
0280
M
0230
CTA
1
40
M
0340
O
0350
1
44
O
SG5
3
0270
M
0280
O
1
0330
RFF
1
41
COM
5
38
NAD
1
43
SG3
1
0330
RFF
1
37
O
1
0220
SG5
3
0270
CTA
1
36
O
O
NAD
M
0230
1
39
SG3
1
SG2
1
0220
NAD
M
0230
1
34
M
Level
O
0220
NAD
M
0230
SG2
1
CTA
1
45
M
0340
1
46
COM
5
42
O
0350
5
47
11
4
Level
5
0
SG7
R
SG7
1
0400
Level
1
SG8
1
R
0400
CUX
M
0410
O
D
0410
O
0430
CUX
1
48
SG9
1
0500
PYT
1
50
M
0440
SG14
1
TDT
M
0510
1
52
O
1000
0650
PAC
1
57
M
0660
1
59
SG11
O
1
0560
Level
2
DTM
O
0420
DTM
1
49
D
0420
DTM
1
51
R
0450
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
DTM
1
53
O
0450
PCD
1
54
D
0460
MOA
1
55
O
0470
RFF
1
56
M
0570
MEA
1
58
O
0670
3
60
12
7
5
Level
0
SG24
O
SG25
1
1030
Level
1
O
R
1060
AJT
M
1040
SG26
1
999999
1090
INP
1
61
M
1070
LIN
1
63
M
1100
1
65
6
Level
2
FTX
O
1050
FTX
5
62
O
1080
PIA
1
64
O
1110
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
IMD
1
66
O
1120
MEA
3
67
O
1130
MEA
1
68
O
1130
QTY
1
69
R
1140
QTY
1
70
O
1140
4
71
13
6
Level
2
8
PCD
O
1150
ALI
1
72
O
1160
DTM
1
73
D
1170
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
DTM
1
74
D
1170
DTM
1
75
D
1170
DTM
1
76
O
1170
GIN
35
77
O
1180
FTX
1000
78
O
1220
1
79
14
SG27
8
R
SG27
1
1240
Level
2
Level
SG27
O
1
MOA
1
80
M
1250
SG28
1
1240
1240
MOA
M
1250
O
M
1250
3
R
1
M
1280
9
1320
PYT
1
82
PRI
M
1330
1
83
DTM
O
1290
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
SG29
1
1270
MOA
1
81
O
DTM
1
84
O
1290
PCD
1
85
D
1300
1
88
MOA
1
86
O
1310
1
87
15
SG29
9
O
SG30
1
1320
Level
2
SG34
2
1380
PRI
M
1330
O
M
1390
SG35
1
1540
RFF
1
89
O
M
1550
SG35
1
1580
TAX
1
90
O
M
1590
11
1
1580
NAD
1
92
O
NAD
1
94
M
1590
1
95
10
Level
3
DTM
M
1400
MOA
1
91
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
O
1560
LOC
1
93
O
1600
LOC
1
96
O
1600
LOC
1
97
O
1600
1
98
16
10
SG36
O
SG38
4
1620
Level
3
Level
4
1
1680
RFF
M
1630
O
CTA
1
99
M
1690
COM
O
1700
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
1
100
5
101
17
11
SG35
O
SG39
1
O
1580
Level
2
SG38
4
1620
Level
3
Level
4
M
1690
M
1800
D
M
1830
TOD
1
111
M
1990
1
112
O
1
1900
MOA
1
107
1
SG44
1
1820
PCD
1
104
COM
O
1700
SG42
1
1790
CTA
1
103
D
O
1980
TDT
M
1940
1
106
SG41
1
1680
RFF
M
1630
O
SG47
10
1930
ALC
M
1720
1
102
SG36
O
O
1710
NAD
M
1590
SG45
1
TAX
1
108
M
1910
LOC
1
109
O
2000
1
113
MOA
5
105
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
O
1920
1
110
18
7
Level
0
12
UNS
M
2160
1
114
SG50
M
SG50
1
2180
Level
1
CNT
O
2170
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
M
2190
SG50
1
2180
MOA
3
115
O
M
2190
SG50
1
2180
MOA
1
116
R
M
2190
SG50
1
2180
MOA
1
117
O
M
2190
SG50
1
2180
MOA
1
118
R
M
2190
1
2180
MOA
1
119
O
MOA
1
120
M
2190
1
121
19
12
Level
13
0
SG50
O
SG50
1
2180
Level
1
SG50
1
2180
MOA
M
2190
O
M
2190
SG50
1
2180
MOA
1
122
O
M
2190
SG50
1
M
2190
3
2180
MOA
1
124
SG52
C
2180
MOA
1
123
O
M
2190
SG52
1
D
2230
MOA
1
125
D
TAX
1
126
M
2240
1
2230
TAX
M
2240
1
129/1
1
132/1
SG51
D
1
2200
Level
2
Level
3
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
RFF
M
2210
MOA
1
127
C
2250
1
130/1
MOA
R
2250
1
131/1
MOA
C
2250
1
133/1
MOA
R
2250
1
134/1
DTM
O
1
2220
128
20
14
13
Level
0
SG52
O
Level
1
2
SG52
1
D
2230
TAX
1
130/2
MOA
R
2250
1
131/2
D
1
133/2
M
2240
MOA
R
2250
1
134/2
TAX
M
2240
1
135
MOA
R
2250
1
2230
TAX
1
132/2
MOA
C
2250
SG52
1
2230
TAX
M
2240
1
129/2
MOA
C
2250
Level
O
2230
M
2240
Level
SG52
1
MOA
1
136
R
2250
1
138
MOA
MOA
1
137
R
2250
1
139
R
2250
1
140
3
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
21
14
Level
0
Level
0
UNT
M
2310
SG52
D
Level
1
Level
1
Level
2
Level
2
Level
3
Level
3
D
2230
1
148
1
2230
TAX
TAX
M
2240
1
141
MOA
R
2250
M
0000
SG52
1
M
2240
UNZ
1
147
MOA
1
142
©ŠKODA Auto / EOT, ŠKODA Global Invoice (SBI), 07.10.2014
R
2250
1
144
MOA
1
143
R
2250
MOA
1
145
R
2250
1
146
22
Segment:
UNB
Seq. No.:
Status:
Counter:
Interchange header
0 Level:
0
M Max. Occ.: 1
0000
Name:
Interchange header / Záhlaví výměny
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format
Užití / Poznámka
UNB
S001
0001
0002
SYNTAX IDENTIFIER
Syntax identifier
Syntax version number
M
M a4
M n1
S002
0004
INTERCHANGE SENDER
Sender identification
M
M
M an..35 M an..35
0007
0008
Partner identification code C
qualifier
Address for reverse routing C
M
M a4
M n1
an..4 O
an..4
an..14 C
an..14
S003
0010
INTERCHANGE RECIPIENT
Recipient identification
M
M
M an..35 M an..35
0007
Partner identification code
qualifier
Routing address
DATE/TIME OF
PREPARATION
Date of preparation
Time of preparation
C
Interchange control
reference
RECIPIENT'S REFERENCE
PASSWORD
Recipient's reference
password
Recipient's
reference/password qualifi
Application reference
Processing priority code
Acknowledgement request
Communications agreement
ID
Test indicator
M an..14 M an..14
0014
S004
0017
0019
0020
S005
0022
0025
0026
0029
0031
0032
0035
an..4 O
an..4
C an..14 C an..14
M
M
M n6
M n4
C
M n6
M n4
N
UNOD
3
= UN/ECE znaková sada D
= Verze 3
Odette ID odesílatele
O0013000001VW
R3A
Pokud Odette ID není identifikací odesílatele, pak typ
identifikac emusí být uveden v DE 0007.
Odette ID příjemce
Odette-ID příjemce – Škoda Auto
(ID obsahuje 6 mezer !)
A qualifier for the recipient identification if Odette ID
not used.
Datum vytvoření výměny YYMMDD
Čas vytvoření výměny HHMM
Referenční číslo výměny
(podle odesílatele)
not used
M an..14 N
not used
C
an2
not used
C
C
C
C
an..14 O
a1
N
n1
N
an..35 N
an..14
Name of sender company
not used
not used
not used
C
n1
n1
1
N
O
= Testovací výměna
Poznámka:
Obecně je povoleno ve zprávě používat znakovou sadu UNOD, která umožňuje přenášet texty s
jakoukoliv diakritikou.
Příklad:
UNB+UNOD:3+O0013000001VW
R3A+O093100000875450XXX+110822:0910+06844'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
23
Segment:
UNH
Seq. No.:
Status:
Counter:
1 Level:
0
M Max. Occ.: 1
0010
Message header
Name:
Message header / Záhlaví zprávy
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
0062
Message reference number
M an..14
M an..14 Referenční číslo zprávy
S009
Message identifier
M
M
0065
Message type
M an..6
M an..6
INVOIC
= Invoice Message
0052
Message version number
M an..3
M an..3
D
= Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054
Message release number
M an..3
M an..3
07A
= Release 2007 - A
0051
Controlling agency
M an..2
M an..2
UN
= UN/CEFACT
0057
Association assigned code
C an..6
R an..6
0068
Common access reference
C an..35
N
Subset Identification Number
GAS013 = Skoda Subset
Global Motor Industry Invoice,
Version 1 Release 3
not used
S010
Status of the transfer
C
N
0070
Sequence of transfers
M n..2
N
not used
0073
First and last transfer
C a1
N
not used
UNH
Poznámka:
Příklad:
UNH+00000152646193+INVOIC:D:07A:UN:GAS013'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
24
Segment:
BGM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
2 Level:
0
M Max. Occ.: 1
0020
Beginning of message
Beginning of message / Začátek zprávy
Description of segment:
UN/EDIFACT
BGM
C002
1001
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Document/message name
Document name code
C
C an..3
R
R an..3
Typ zprávy, kód
Druhy transakcí a jejich výsledky:
Transakce
Dodavatel
Zákazník
(Seller)
(Buyer)
----------------------------------------------------------Faktura S2B
Credit
Debit
Dobropis S2B
Debit
Credit
Vrubopis S2B
Credit
Debit
SBI Faktura B2S
Credit
Debit
SBI Dobropis B2S
Debit
Credit
SBI Vrubopis B2S
Credit
Debit
S2B – Seller (odesílatel) to buyer (příjemce)
B2S – Buyer (odesílatel) to seller (příjemce)
Akceptované typy zpráv jsou:
Transakce
Typ zprávy
--------------------------------------------Faktura B2S
389, 295
Dobropis B2S
402
Vrubopis B2S
403
389
403
295
C an..3
1131
Code list identification code
3055
Code list responsible agency C an..3
code
1000
Document name
C an..35 N
Document/message
identification
C
1004
Document identifier
C an..35 R an..17 Číslo faktury
1056
Version identifier
C an..9
O an..9
Message / guideline version number
1060
Revision identifier
C an..6
O an..6
Message / guideline revision number
1225
Message function code
C an..3
O an..3
4343
Response type code
C an..3
N an..3
7
= Duplikát / Duplicate
9
= Originál / Original
not used
C106
N
= Self-billing faktura / Self-billing Invoice
= Vrubopis / Debit note
= Dobropis – cenové vyrovnání /
Credit note – Price variances invoice
295 = Vrubopis – cenové vyrovnání /
Debit note – Price variances invoice
not used
O an..3 272
= Joint Automotive Industry agency
not used
R
Poznámka:
Typy zpráv (DE C002-1001) podle aktuální terminologie v zákoně o DPH:
389 – daňový doklad / faktura
403 – opravný daňový doklad / vrubopis ks (účtováno o kusech)
295 – opravný daňový doklad - cenové vyrovnání / dobropis cena (účtováno pouze o ceně) – všechny
hodnotové položky jsou se znaménkem plus
295 – opravný daňový doklad - cenové vyrovnání / vrubopis cena (účtováno pouze o ceně) – všechny
hodnotové položky jsou se znaménkem minus
Příklad:
BGM+389+123456+9'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
25
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
3 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Message date / Datum vytvoření zprávy
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M an..3
DTM
C507
2005
Date or time or period
function code qualifier
C an..35
2380
Date or time or period value
2379
Date or time or period format C an..3
code
M
M an..3
137
= Datum zprávy /
Document/message date/time
R n..14
Datum vytvoření zprávy je považováno za datum
vystavení faktury.
Datum vystavení faktury
O an..3
102
= CCYYMMDD
Poznámka:
Příklad:
DTM+137:20011231:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
26
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
4 Level:
1
R Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Tax point date or period / Datum zdanitelného plnění
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
2005
Date or time or period
function code qualifier
M an..3
M an..3
131
2380
Date or time or period value
C an..35
R n..16
Tax point date
Datum zdanitelného plnění
2379
Date or time or period format C an..3
Code
O an..3
102
DTM
C507
= Datum zdanitelného plnění /
= CCYYMMDD
Poznámka:
Příklad:
DTM+131:20011231:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
27
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
5 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Estimated delivery/arrival date / Datum dodání
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
M an..3
M an..3
17
C an..35
R n..12
Delivery date
R an..3
102
203
DTM
C507
2005
2380
2379
Date or time or period format C an..3
code
= Delivery date/time, estimated
= CCYYMMDD
= CCYYMMDDHHMM
Poznámka:
Qualifier 17 is only used in support of the 'remote ship direct' business process. From the supplier
perspective it is an invoice, but from a business perspective these goods may not have been received by
the customer, thus this information is also sent in the opening segments to identify that this is a slightly
modified business process.
Příklad:
DTM+131:20011231:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
28
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
6 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Horizon start date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
M an..3
M an..3
158
C an..35
R n..12
Horizon start date
R an..3
102
203
DTM
C507
2005
2380
2379
Date or time or period format C an..3
code
= Horizon start date
= CCYYMMDD
= CCYYMMDDHHMM
Poznámka:
Horizon start date describes the first date of an invoicing target period forming a horizon.
Příklad:
DTM+158:20001201:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
29
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
7 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Horizon end date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
M an..3
M an..3
159
C an..35
R n..12
Horizon end date
R an..3
102
203
DTM
C507
2005
2380
2379
Date or time or period format C an..3
code
= Horizon end date
= CCYYMMDD
= CCYYMMDDHHMM
Poznámka:
Horizon end date describes the last date of an invoicing target period forming a horizon.
Příklad:
DTM+159:20001231:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
30
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
8 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Horizon period
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
M an..3
M an..3
157
C an..35
R n..12
Horizon period
R an..3
609
DTM
C507
2005
2380
2379
Date or time or period format C an..3
code
= Validity start date
= YYMM
Poznámka:
This segment is used if the payment period has to be specified in the contract in terms of a month. It is
used as an alternative to horizon start and horizon end date.
Příklad:
DTM+157:20001231:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
31
Segment:
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
9 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0030
Date/time/period
Name:
Calculation date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
M an..3
M an..3
257
C an..35
R n..12
Calculation date
R an..3
102
203
DTM
C507
2005
2380
2379
Date or time or period format C an..3
code
= Calculation date
= CCYYMMDD
= CCYYMMDDHHMM
Poznámka:
Calculation date describes the date when an invoicing information is made.
Příklad:
DTM+257:20001230:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
32
Segment:
PAI
Seq. No.:
Status:
Counter:
10 Level:
0
O Max. Occ.: 1
0040
Payment instructions
Name:
Means of payment / Způsob platby
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format
St Format
Užití / Poznámka
PAI
Payment instruction details
M
M
4439
Payment conditions code
C an..3
O an..3
4431
Payment guarantee means
code
Payment means code
C an..3
N
C an..3
O an..3
Code list identification code C an..3
Code list responsible agency C an..3
code
Payment channel code
C an..3
N
O an..3
Payment Means Coded
41
= Úhrada na bankovní účet /
Remittance to bank account
not used
10
= Odette
N
not used
C534
4461
1131
3055
4435
Payment conditions coded
1
= Přímá platba / Direct payment
not used
Poznámka:
Příklad:
PAI+1::41'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
33
FTX
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
11/1 Level:
1
O Max. Occ.: 3
0070
Free text
Name:
Legal info free text / Volný text – registrace firmy
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
4451
Text subject code qualifier
M an..3
M an..3
4453
Free text function code
C an..3
N
C107
FTX
Free Text Qualifier
ABL
= Správní informace /
Government information
not used
Text reference
C
N
4441
Free text value code
M an..17
N
not used
1131
Code list identification code
C an..3
N
not used
3055
Code list responsible agency
code
C an..3
N
not used
R
Text literal
C
4440
Free text value
M an..512 M an..300 Údaje o registraci firmy
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 2)
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 3)
4440
Free text value
C an..512 O an..70
4440
C108
Free Text (Line 4)
Free text value
C
3453
Language name code
C an..3
O an..3
Any language code according to ISO 639-1988 is
applicable.
Jsou povoleny pouze texty bez diakritiky – viz
poznámka u segmentu UNB.
4447
Free text format code
C an..3
N
not used
an..512
O an..70
Free Text (Line 5)
Poznámka:
V tomto případě (ABL) musí obsah každé řádky volného textu odpovídat požadavkům národní legislativy.
Příklad:
FTX+ABL+++Legal info text +CZ'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
34
FTX
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
11/2 Level:
1
M Max. Occ.: 2
0070
Free text
Name:
Payment instructions free text
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
4451
Text subject code qualifier
M an..3
M an..3
AAB
4453
Free text function code
C an..3
N
not used
C107
FTX
= Daňové informace /
Terms of payments
Text reference
C
N
4441
Free text value code
M an..17
N
not used
1131
Code list identification code
C an..3
N
not used
3055
Code list responsible agency
code
C an..3
N
not used
Text literal
C
R
4440
Free text value
M an..512 M an..300 Daňová informace 1
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Daňová informace 2
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Daňová informace 3
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 4)
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 5)
3453
Language name code
C an..3
O an..3
4447
Free text format code
C an..3
N
C108
Any language code according to ISO 639-1988 is
applicable.
Jsou povoleny pouze texty bez diakritiky – viz
poznámka u segmentu UNB.
not used
Poznámka:
V segmentu FTX s kvalifikátorem AAB se mohou přenášet informace vztahující se k dani.
Příklad:
FTX+AAB+++Vystaveno zákazníkem+CZ'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
35
FTX
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
12 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0070
Free text
Name:
Accounting information free text / Volný text – účetní informace
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
4451
Text subject code qualifier
M an..3
M an..3
ABN
4453
Free text function code
C an..3
N
not used
C107
FTX
= Účetní informace /
Accounting information
Text reference
C
N
4441
Free text value code
M an..17
N
not used
1131
Code list identification code
C an..3
N
not used
3055
Code list responsible agency
code
C an..3
N
not used
Text literal
C
R
4440
Free text value
M an..512 M an..300 Účetní informace
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 2)
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 3)
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 4)
4440
Free text value
C an..512 O an..300 Free Text (Line 5)
3453
Language name code
C an..3
O an..3
4447
Free text format code
C an..3
N
C108
Any language code according to ISO 639-1988 is
applicable.
Jsou povoleny pouze texty bez diakritiky – viz
poznámka u segmentu UNB.
not used
Poznámka:
V segmentu FTX s kvalifikátorem ABN se přenáší informace např. o důvodu reklamace, o změně
bankovního účtu, možnosti penalizace, atd…
Příklad:
FTX+ABN+++Nedostatečná kvalita…+CZ'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
36
GEI
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
13 Level:
1
O Max. Occ.: 1
0090
General indicator
Name:
Processing indicator / Indikátor zpracování – typ zboží
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Processing information code
qualifier
M an..3
GEI
9649
C012
7365
1131
3055
7187
Processing indicator
Processing indicator
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
M an..3
PM
= výrobní materiál /
OM
= ostatní materiál /
S
= služby / services
production materials
C
other materials
O
not used
C an..3
N
not used
C an..3
R an..3
272
10
Process type description code C an..17
N
= Joint Automotive Industry agency
= Odette
It is recommended to use code 272 for codes, not
included in the UN/EDIFACT standard code list.
Regional code lists are scheduled to be united in a
common code list of the joint automotive industry.
not used
Poznámka:
Tento segment slouží pro rozlišení faktur za výrobní a nevýrobní materiál a služby.
Příklad:
GEI+PM+::272'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
37
Group:
Segment:
SG1
Status: D
Max. Occ.: 5
RFF
Seq. No.:
14/1 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0130
Status:
Counter:
Other reference
Reference
Name:
Application reference number / Referenční číslo
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementation
Name
St Format St Format Use / Comments
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..70
R an..17 Číslo původní faktury
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
IV = Číslo faktury / Invoice number
Poznámka:
Tento segment RFF se přenáší vždy v případě opravného dokladu. V DE 1154 se přenáší číslo původní
faktury, ke které se opravný doklad vztahuje. Vyžadováno legislativou ČR.
Příklad:
RFF+IV:300000012'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
38
Group:
Segment:
SG1
Status: D
Max. Occ.: 5
RFF
Seq. No.:
14/2 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0130
Status:
Counter:
Other reference
Reference
Name:
Application reference number / Referenční číslo
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementation
Name
St Format St Format Use / Comments
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..70
R an..17 Referenční číslo
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
ACT = Číslo reklamačního protokolu /
Unique claims reference number
Poznámka:
Tento segment RFF se přenáší pouze v případě reklamace. V DE 1154 se přenáší číslo reklamačního
protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.
Příklad:
RFF+ACT:12345678'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
39
Group:
Segment:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
NAD
Seq. No.:
15 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Status:
Counter:
Buyer
Name and address
Name:
Buyer / Zákazník – jméno a adresa
Description of segment:
UN/EDIFACT
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Party function code qualifier
Party identification details
Party identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
M
C
M
C
C
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
C an..3
O
M
O
O
O
O
R
M
O
N
N
N
N
Street
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
post
C
M an..35
R
M an..35 Ulice – řádek 1
post
C an..35
O an..35 Ulice – řádek 1
post
C an..35
N
not used
post
C an..35
N
not used
C
C
C
C
C
O
O an..9
N
N
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
an..3
an..35
an..3
an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
M an..3
R
M an..35
N
R an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
BY
= Zákazník / Buyer
Kód zákazníka / Buyer's Identification Number
not used
92
= Číselník podle zákazníka /
Assigned by buyer or buyer's agent
Buyer's
Buyer's
Buyer's
Buyer's
Buyer's
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
1
2
3
4
5
an..35 Jméno zákazníka – řádek 1
an..35 Jméno zákazníka – řádek 2
not used
not used
not used
not used
an..35 R an..35 Město
an..9
an..3
an..3
not used
not used
C an..35 N
not used
C an..17 R an..17 PSČ
C an..3 O a2
Buyer's Country Code
Use ISO 3166 two alpha codes. This codelist is
documented in a separate document.
Poznámka:
Název (DE 3036) a sídlo společnosti (DE 3042 a DE 3164) musí odpovídat oficiální registraci firmy.
Příklad:
NAD+BY+SKODA::92++ŠKODA AUTO a.s.+Václava Klementa 869+Mladá Boleslav++293 60
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
40
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Buyer
Group:
SG3
Status: R
Max. Occ.: 5
Buyer's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
16/1 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Segment:
Status:
Counter:
Reference
Name:
Buyer's reference number(s) / IČ zákazníka
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..35
R an..17 IČO
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
XA = IČO / Company / place registration number
Poznámka:
Příklad:
RFF+XA:12345678'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
41
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Buyer
Group:
SG3
Status: M
Max. Occ.: 5
Buyer's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
16/2 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Buyer's reference number(s) / DIČ zákazníka
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..35
R an..17 DIČ
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
VA = DIČ / VAT registration number
Poznámka:
Příklad:
RFF+VA:CZ12345678'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
42
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Buyer
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 3
Buyer's contact information
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
17 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information / Kontaktní informace zákazníka
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C an..3
R an..3
C056
Department or employee
details
C
O
3413
Department or employee
name code
C an..17
O an..17 Department or employee name, coded
3412
Department or employee
name
C an..35
R an..35 Kontaktní osoba zákazníka
CTA
AD
= Účetnictví / Accounting contact
Poznámka:
Příklad:
CTA+AD+:Jan Novak'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
43
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Buyer
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 3
Buyer's contact information
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
18 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact / Komunikační informace zákazníka
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
M
3148
Communication number
M an..512 M an..70
Tel/Fax číslo / e-mail adresa zákazníka
3155
Communication number code
qualifier
M an..3
TE
FX
EX
TT
EM
IM
TL
COM
C076
M
M an..3
=
=
=
=
=
=
=
Telephone
Telefax
Extension
Teletext
Electronic mail
Internal mail
Telex
Poznámka:
Příklad:
COM+00420 3268 11111 :TE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
44
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Buyer as officially registered
19 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Buyer as officially registered
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3035
Party function code qualifier
M an..3
M an..3
FG
C082
3039
1131
3055
C
M an..35
C an..3
C an..3
N
N
N
N
not used
not used
not used
C058
3124
3124
3124
3124
3124
Party identification details
Party identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
C
R
M
O
O
O
O
C080
Party name
NAD
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
Party
Party
Party
Party
Party
Party
post
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
an..35
N
not used
post
C an..35
N
not used
post
C an..35
N
not used
post
C an..35
N
not used
C an..35
N
not used
C
C an..9
C an..3
C an..3
N
N
N
N
not used
not used
not used
C an..35
N
not used
C an..17
N
not used
name
name
name
name
name
name format code
Street
3164
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
City name
C819
Country sub-entity details
3042
3042
3042
3229
1131
3055
3228
3251
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Buyer's
Buyer's
Buyer's
Buyer's
Buyer's
Legal
Legal
Legal
Legal
Legal
N
N
N
N
N
N
not
not
not
not
not
not
Line
Line
Line
Line
Line
1
2
3
4
5
used
used
used
used
used
used
N
Country sub-entity details
N
N
N
N
not used
not used
not used
code
Country sub-entity name
C an..35
N
not used
3251
Postal identification code
C an..17
N
not used
3207
Country name code
C an..3
N
not used
3228
Address
Address
Address
Address
Address
N
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
C
3229 Country sub-entity name code C an..9
1131 Code list identification code
C an..3
3055 Code list responsible agency C an..3
C819
= Buyer as officially registered
Poznámka:
Příklad:
NAD+FG++Buyer Ltd.:Sample Street 12:55300 Sample Town:SE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
45
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Invoicee
20 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Invoicee
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format
NAD
3035
Party function code qualifier M an..3 M an..3
Party identification details
O
C
3039 Party identifier
M an..35 M an..20
Užití / Poznámka
IV
= Invoicee
C082
1131
Code list identification code
3055
C058
Code list responsible agency
code
Name and address
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
C059
Street
3042
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
C an..3
C an..3
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
N
Invoicee's Identification Number
not used
R an..3
O
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
M
O
O
O
O
O
M
O
N
N
N
N
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Invoicee's
Invoicee's
Invoicee's
Invoicee's
Invoicee's
an..35
an..35
Invoicee's Name
not
not
not
not
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
1
2
3
4
5
used
used
used
used
O
an..35 M an..35
C an..35 O an..35
C
an..35 N
not used
C
an..35 N
not used
C
C
C
C
C
an..35 O an..35
O
an..9 R an..9
an..3 N
an..3 N
Invoicee's City Name
C
C
C
an..35 N
an..17 O an..17
an..3 O a2
not used
Invoicee's Postcode
Invoicee's Country Code
Use ISO 3166-2-alpha codes. The codes of this codelist
are documented in a separate document.
Invoicee's Country Sub-Entity Code
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
NAD+IV+1234568::92'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
46
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Invoicee
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 4
Invoicee's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
21 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Invoicee's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
C506
Reference
1153
Reference function code
qualifier
M
M an..3
RFF
M
M an..3
ADE
FC
VA
XA
AHP
=
=
=
=
=
1154
Reference identifier
C an..35
Account number
Fiscal number
VAT registration number
Company/place registration number
Tax registration number
R an..17 Invoicee's reference number
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
Poznámka:
Příklad:
RFF+ADE:ABC-22/2001'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
47
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Invoicee
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 2
Invoicee's contact information
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
22 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
CTA
3139
C056
3413
3412
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Contact function code
C an..3
R an..3
Department or employee
details
Department or employee
name
code
Department or employee
name
C
O
C an..17
N
C an..35
R an..35 Invoicee's Info. Contact Department Or Employee
IC
NT
= Information contact
= Notification contact
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+IC+:Accounting department'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
48
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Invoicee
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 2
Invoicee's contact information
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
23 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
M
3148
Communication number
3155
Communication number code
qualifier
M an..512 M an..512 Invoicee's Info. Contact Communication Means
M an..3
M an..3
TE
= Telephone
FX
= Telefax
EX
= Extension
TT
= Teletext
EM
= Electronic mail
IM
= Internal mail
TL
= Telex
COM
C076
M
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact, may
be transmitted.
Příklad:
COM+030 - 99 88 77 66:TE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
49
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Ship-to
24 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Ship-to
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Party function code qualifier
Party identification details
Party identifier
M an..3
C
M an..35
M an..3
ST
= Ship to
O
R an..20 Ship-to's Identification Number
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
C an..3
C an..3
N
R an..3
not used
C
M
C
C
C
C
C
O
M
O
O
O
O
O
For usage see Poznámka on C082.
Ship-to Address Line 1
Ship-to Address Line 2
Ship-to Address Line 3
Ship-to Address Line 4
Ship-to Address Line 5
.
Party name
M an..35
M an..35 Ship-to Name
C
C
C
C
C
C
O an..35
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
O
3164
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
C819
Country sub-entity details
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
3042
3042
3042
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
M an..35
M an..35
Ship-to Street Line 1
C an..35
O an..35
Ship-to Street Line 2
C an..35
N
not used
C an..35
N
not used
C an..35
O an..35 Ship-to City Name
C
O
3229
Country sub-entity name code C an..9
C an..9
1131
Code list identification code
C an..3
N
not used
3055
Code list responsible agency
code
C an..3
N
not used
3228
Country sub-entity name
C an..35
Postal identification code
Country name code
C an..17
C an..3
N
not used
O an..17 Ship-to Postcode
O a2
Ship-to Country Code
Use ISO 3166-2-alpha codes. The codes of this codelist
are documented in a separate document.
3251
3207
Poznámka:
Příklad:
NAD+ST+++Ship to name+Ship to street / number+City+SE-O+10369+SE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
50
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 4
Ship-to's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
25 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Ship-to's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
ADE
FC
VA
XA
1154
Reference identifier
C an..35
Account number
Fiscal number
VAT registration number
Company/place registration number
R an..17 Ship-to's reference number
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
=
=
=
=
Poznámka:
Příklad:
RFF+FC:HRB 99876'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
51
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 2
Ship-to's contact information
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
26 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C an..3
R an..3
C056
Department or employee
details
C
O
3413
Department or employee
name
code
C an..17
N
3412
Department or employee
name
C an..35
R an..35 Ship-to's Info. Contact Department Or Employee
CTA
IC
DL
= Information contact
= Delivery contact
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+IC+:department'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
52
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 2
Ship-to's contact information
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
27 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
M
3148
Communication number
M an..512 M an..512 Ship-to's contact communication number
3155
Communication number code
qualifier
M an..3
COM
C076
M
M an..3
TE
FX
EX
TT
EM
IM
TL
=
=
=
=
=
=
=
Telephone
Telefax
Extension
Teletext
Electronic mail
Internal mail
Telex
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact, listed on the
next page, may be transmitted.
Příklad:
COM+0046 31 554433:TE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
53
Group:
Segment:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
NAD
Seq. No.:
28 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Status:
Counter:
Supplier
Name and address
Name:
Supplier / Dodavatel - jméno a adresa
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format
St Format Užití / Poznámka
3035
Party function code
qualifier
M an..3
M an..3
C082
3039
Party identification details
Party identifier
C
M an..35
O
R an5
1131
Code list identification code
C an..3
N
Číslo dodavatele
uvádět vždy včetně vedoucích nul a bez indexu
not used
3055
Code list responsible agency C an..3
code
R an..3
92
NAD
C058
Name and address
3124
3124
3124
Name and address description
Name and address description
Name and address description
3124
Name and address description
3124
Name and address description
C080
Party name
3036
Party name
3036
Party name
3036
Party name
3036
Party name
3036
Party name
3045
Party name format code
C059
3042
3042
3042
3042
M an..35 Supplier's Address Line 1
O an..35 Supplier's Address Line 2
O an..35 Supplier's Address Line 3
an..35
O an..35 Supplier's Address Line 4
an..35
O an..35 Supplier's Address Line 5
an..35
M an..35 Jméno dodavatele – řádek 1
an..35
O an..35 Jméno dodavatele – řádek 2
an..35
N
not used
an..35
N
not used
an..35
N
not used
an..3
N
not used
R
C an..35
O an..35 Ulice – řádek 2
post
C an..35
N
not used
post
C an..35
N
not used
C an..35
C
C an..9
O an..35 Město
Country sub-entity details
Country sub-entity name
code
Code list identification code
3228
an..35
an..35
an..35
post
City name
3251
3207
Assigned by buyer or buyer's agent
O
M an..35 Ulice – řádek 1
C819
3229
3055
= Číselník podle Škoda /
C
M an..35
3164
1131
C
C
M
C
C
C
C
C
= Prodejce (Dodavatel) / Seller
post
Street
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
C
M
C
C
C
SE
C an..3
Code list responsible agency C an..3
code
Country sub-entity name
C an..35
Postal identification code
Country name code
C an..17
C an..3
O
O
O an..9
N
not used
N
not used
N
not used
O an..17 PSČ
O an..3
Země, kód
použijte ISO 3166-2-alpha kódy.
Poznámka:
Název (DE 3036) a sídlo společnosti (DE 3042 a DE 3164) musí odpovídat oficiální registraci firmy.
Příklad:
NAD+SE+00123::92++Nazev firmy dodavatele+Ulice+Mesto++120 80+CZ '
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
54
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Segment:
FII
Seq. No.:
29 Level:
2
R Max. Occ.: 1
0250
Status:
Counter:
Supplier
Financial institution information
Name:
Supplier's financial institution / Bankovní spojení dodavatele
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
FII
3035
Party function code qualifier M an..3
C078
Account holder identification
C
R
3194
Account holder identifier
C an..35
3192
Account holder name
C an..35
R an..17 Číslo bankovního účtu dodavatele
standardní č. účtu (ne IBAN)
O an..4
Konstantní symbol
3192
Account holder name
C an..35
O an..10 Variabilní symbol
6345
Currency identification code
C an..3
N
M an..3
RH
= Finanční instituce dodavatele /
Supplier’s financial institution
not used
Institution identification
C
R
3433
Institution name code
C an..11
R an..11 Směrový kód banky dodavatele
1131
Code list identification code
C an..3
N
not used
3055
Code list responsible agency
code
C an..3
N
not used
3434
Institution branch identifier
C an..17
O an..17 SWIFT kód
1131
Code list identification code
C an..3
N
not used
3055
Code list responsible agency
code
C an..3
N
not used
3432
Institution name
C an..70
O an..35 Jméno banky dodavatele
3436
Institution branch location
name
C an..70
O an..35 Místo banky dodavatele
Country name code
C an..3
N
C088
3207
not used
Poznámka:
V DE 3194 je přenášeno standardní číslo bankovního účtu, není zde uvedeno číslo účtu IBAN.
Příklad:
FII+RH+123456789:1234:9876543210+0800:::654321012345:::Bank Name:Bank Location'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
55
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Supplier
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 4
Supplier's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
30/1 Level:
2
D Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Suppliers's reference number(s) / IČ dodavatele
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..35
R an..17 IČO dodavatele
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
XA = IČO / Company / place registration number
Poznámka:
Subjekt, který IČ má, je povinen tento segment vždy přenášet.
Příklad:
RFF+XA:00765432'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
56
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Supplier
Group:
SG3
Status: M
Max. Occ.: 4
Supplier's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
30/2 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Suppliers's reference number(s) / DIČ dodavatele
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..35
R an..17 DIČ dodavatele
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
VA = DIČ / VAT registration number
Poznámka:
Příklad:
RFF+VA:DE00765432'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
57
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Supplier
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 4
Supplier's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
30/3 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Suppliers's reference number(s) / IBAN číslo účtu
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..35
R an..35 IBAN
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
ADE = Číslo účtu / Account number
Poznámka:
V DE 1154 musí být přenášeno pouze číslo účtu IBAN, jiný obsah je nepřípustný.
Příklad:
RFF+ADE:12345678901'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
58
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Supplier
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 4
Supplier's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
30/4 Level:
2
O Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Suppliers's reference number(s) / DUNS číslo
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M
1153
Reference function code
qualifier
M an..3
M an..3
1154
Reference identifier
C an..35
R an..15 DUNS číslo
1156
Document line identifier
C an..6
N
not used
4000
Reference version identifier
C an..35
N
not used
1060
Revision identifier
C an..6
N
not used
RFF
C506
ARB = DUNS číslo / DUNS number
Poznámka:
Příklad:
RFF+ARB:987654321'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
59
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Supplier
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 3
Information contact
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
31 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C an..3
C an..3
C056
Department or employee
details
C
O
Department or employee
name code
Department or employee
name
C an..17
N
C an..35
O an..35 Supplier's Info. Contact Department Or Employee
CTA
3413
3412
IC
AD
SR
= Information contact
= Accounting contact
= Sales representative or department
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+SR+:sales department'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
60
Group:
SG2
Status: R
Max. Occ.: 1
Supplier
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
32 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
M
3148
Communication number
M an..512 M an..512 Supplier's Info. Contact Communication
3155
Communication number code
qualifier
M an..3
COM
C076
M
M an..3
TE
FX
EX
TT
EM
IM
TL
=
=
=
=
=
=
=
Telephone
Telefax
Extension
Teletext
Electronic mail
Internal mail
Telex
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact, listed on the
next page, may be transmitted.
Příklad:
COM+089-77889966:FX'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
61
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Supplier as officially registered
33 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Supplier's official address
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
NAD
3035
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
C082
3039
1131
3055
Party function code qualifier M
Party identification details
C
Party identifier
M
Code list identification code
C
Code list responsible agency C
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
3228 Country sub-entity name
3251
3207
Postal identification code
Country name code
an..3
M an..3
N
an..35 N
an..3 N
an..3 N
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
C
M
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
FH
= Supplier as officially registered
not used
not used
not used
Supplier's
Supplier's
Supplier's
Supplier's
Supplier's
not
not
not
not
not
not
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
1
2
3
4
5
used
used
used
used
used
used
not used
C an..35 N
not used
C an..35 N
not used
C an..35 N
not used
C
C
C
C
C
an..35 N
not used
an..9
an..3
an..3
N
N
N
N
not used
not used
not used
C
C
C
an..35 N
an..17 N
not used
not used
an..3
not used
N
Legal
Legal
Legal
Legal
Legal
Poznámka:
Příklad:
NAD+FH++Supplier Inc.:Sample street 99:Sample town:DE-80559'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
62
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Pay-to
34 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Pay-To (Payee)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
NAD
3035
M an..3
C082
O
Party function code qualifier M an..3
Party identification details
C
3039 Party identifier
M an..35
1131
Code list identification code
3055
Code list responsible agency
code
Name and address
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
Name
Name
Name
Name
Name
and
and
and
and
and
address
address
address
address
address
= Payee (pay-to)
M an..20 Payee's Identification Number
N
not used
C an..3
post
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
an..35
M an..35 Payee's Street Line 1
post
C an..35
O an..35 Payee's Street Line 2
post
C an..35
N
not used
post
C an..35
N
not used
description
description
description
description
description
Party name
Party
Party
Party
Party
Party
Party
C an..3
C an..3
PE
name
name
name
name
name
name format code
Street
O
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
M
O
O
O
O
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Payee's
Payee's
Payee's
Payee's
Payee's
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
M an..35 Payee's Name
O an..35 Payee's Name line 2
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
1
2
3
4
5
O
O
3164
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
City name
C an..35
O an..35
C819
Country sub-entity details
C
O
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
C an..9
C an..3
C an..3
R an..9
N
N
C an..35
C an..17
C an..3
N
not used
O an..17
O an..3
Use ISO 3166-2-alpha codes. The codes of this codelist
are documented in a separate document.
3042
3042
3042
3229
1131
3055
3228
3251
3207
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
NAD+PE+765433::92'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
63
Group:
SG2
Status: O
Segment:
FII
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
35 Level:
2
O Max. Occ.: 1
0250
Pay-to
Financial institution information
Name:
Pay-to's financial institution
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
FII
3035
Party function code qualifier M an..3
C078
Account holder identification
3194
3192
3192
6345
C088
3433
1131
3055
3434
1131
3055
3432
3436
3207
Account holder identifier
Account holder name
Account holder name
Currency identification code
Institution identification
Institution name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Institution branch identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Institution name
Institution branch location
name
Country name code
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M an..3
BF
= Beneficiary's bank
O
an..35
an..35
an..35
an..3
R an..17 Payee's Financial Institution Account Number
N
not used
N
not used
N
not used
O
an..11
an..3
an..3
N
N
N
not used
not used
not used
C an..17
C an..3
C an..3
O an..17 Payee's Financial Institution Branch Number
N
not used
N
not used
C an..70
C an..70
O an..35 Payee's Financial Institution Name
N
not used
C an..3
N
not used
Poznámka:
Příklad:
FII+BF+Supplier company+:::10020000:::bank name'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
64
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Pay-to
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 4
Pay-to's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
36 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Pay-to's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M an..3
RFF
C506
1153
Reference function code
qualifier
1154
Reference identifier
1156
4000
1060
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
C
C
C
C
M
M an..3
ADE
FC
VA
XA
=
=
=
=
an..35
Account number
Fiscal number
VAT registration number
Company/place registration number
R an..17 Payee's reference number
an..6
an..35
an..6
N
N
N
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
RFF+ADE:Contract 123'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
65
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Pay-to
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
37 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C056
Department or employee
details
Department or employee
name code
Department or employee
name
C an..3
C
O
C an..17
N
C an..35
O an..35 Payee's Info. Contact Department Or Employee
CTA
3413
3412
R an..3
IC
= Information contact
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+IC+:Contact name'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
66
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Pay-to
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
38 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
Communication number
Communication number code
qualifier
M
M
M an..512 M an..512 Payee's Info. Contact Communication
M an..3
M an..3
TE
= Telephone
FX
= Telefax
EX
= Extension
TT
= Teletext
EM
= Electronic mail
IM
= Internal mail
TL
= Telex
COM
C076
3148
3155
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact, listed on the
next page, may be transmitted.
Příklad:
COM+089-99887700:TE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
67
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Ship-from
39 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Ship-from
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
Party function code qualifier M
Party identification details
C
Party identifier
M
Code list identification code
C
Code list responsible agency C
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
an..3
M an..3
an..35
an..3
an..3
O
R an..20 Seller's Plant Identification Number
N
not used
C an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
O
M
O
O
O
O
O
M
O
N
N
N
N
O
M
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
SF
Ship-from
Ship-from
Ship-from
Ship-from
Ship-from
= Ship from
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
an..35 Ship-from Name
an..35 Ship-from Name
not used
not used
not used
not used
an..35 Ship-from Street Line 1
C an..35
O an..35 Ship-from Street Line 1
C an..35
N
not used
C an..35
N
not used
C
C
C
C
C
O an..35 Ship-from City Name
O
R an..9
N
not used
N
not used
an..35
an..9
an..3
an..3
C an..35
C an..17
C an..3
1
2
3
4
5
N
not used
O an..17 Ship-from Postcode
O a2
Ship-from Country Code
Use ISO 3166-2-alpha codes. The codes of this codelist
are documented in a separate document.
Poznámka:
Příklad:
NAD+SF+Plant 22::91'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
68
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-from
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 3
Ship-from's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
40 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Ship-from's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
M
M an..3
RFF
C506
1153
Reference function code
qualifier
1154
Reference identifier
1156
4000
1060
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
C
C
C
C
M
M an..3
ADE
VA
XA
= Account number
= VAT registration number
= Company/place registration number
an..35
R an..17 Ship-from's reference number
an..6
an..35
an..6
N
N
N
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
RFF+ADE:765434'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
69
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-from
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
41 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C056
Department or employee
details
Department or employee
name code
Department or employee
name
C an..3
C
O
C an..17
N
C an..35
R an..35 Ship-from's Info. Contact Department Or Employee
CTA
3413
3412
R an..3
IC
= Information contact
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+IC+:department'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
70
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-from
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
42 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
Communication number
Communication number code
qualifier
M
M
M an..512 M an..512 Ship-from's Info. Contact Communication
M an..3
M an..3
TE
= Telephone
FX
= Telefax
EX
= Extension
TT
= Teletext
EM
= Electronic mail
IM
= Internal mail
TL
= Telex
COM
C076
3148
3155
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact, listed on the
next page, may be transmitted.
Příklad:
COM+07732-456765:TE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
71
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
43 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Manufacturer
Name and address
Name:
Manufacturer
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Party function code qualifier
Party identification details
Party identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
M
C
M
C
C
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
an..3
an..35
an..3
an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
M an..3
MF
= Manufacturer of goods
O
R an..20 Buyer's Identification Number
N
not used
C an..3
O
M
O
O
O
O
O
M
O
N
N
N
N
O
M
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Manufacturer's
Manufacturer's
Manufacturer's
Manufacturer's
Manufacturer's
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
1
2
3
4
5
an..35 Manufacturer's Name
an..35 Manufacturer's Name
not used
not used
not used
not used
an..35 Manufacturer's Street Line 1
C an..35
O an..35 Manufacturer's Street Line 1
C an..35
N
not used
C an..35
N
not used
C
C
C
C
C
O
R an..9
N
N
an..35 O an..35 Manufacturer's City Name
an..9
an..3
an..3
not used
not used
not used
C an..35 N
C an..17 O an..17 Manufacturer's Postcode
Manufacturer's Country Code
C an..3 O a2
Use ISO 3166-2-alpha codes. The codes of this codelist
are documented in a separate document.
Poznámka:
Příklad:
NAD+MF+123456789::16'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
72
Group:
Segment:
SG2
Status: O
NAD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Invoice issuer
44 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0230
Name and address
Name:
Invoice issuer
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
Party function code qualifier M
C
M
C
C
an..3
M an..3
II
= Issuer of invoice
C058
3124
3124
3124
3124
3124
Party identification details
Party identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
C
M
C
C
C
C
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
O
M
O
O
O
O
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
Party
Party
Party
Party
Party
Party
Party
C
M
C
C
C
C
C
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
O
M an..35 Invoice Issuer's Name
O an..35 Invoice Issuer's Name
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
C059
3042
Street
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
Street and number or
office box identifier
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
name
name
name
name
name
name
name format code
O
an..35 R an..20 Buyer's Identification Number
an..3 N
not used
an..3 C an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Invoice
Invoice
Invoice
Invoice
Invoice
Issuer's
Issuer's
Issuer's
Issuer's
Issuer's
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
post
O
C
M an..35 M an..35 Invoice Issuer's Street Line 1
post
C
an..35 O an..35 Invoice Issuer's Street Line 1
post
C
an..35 N
not used
post
C
an..35 N
not used
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
an..35 O an..35 Invoice Issuer's City Name
an..9
an..3
an..3
O
R an..9
N
N
not used
not used
3251
Postal identification code
not used
C an..35 N
C an..17 O an..17 For usage see Poznámka on C082.
3207
Country name code
C an..3
3228
O a2
Invoice Issuer's Postcode
Invoice Issuer's Country Code
Use ISO 3166-2-alpha codes. The codes of this codelist
are documented in a separate document.
Poznámka:
Příklad:
NAD+II+765435::92'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
73
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Invoice issuer
Group:
SG3
Status: O
Max. Occ.: 3
Invoice issuer's reference number(s)
RFF
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
45 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0280
Reference
Name:
Invoice issuer's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
C
C
C
C
R an..17 Invoice Issuer's reference number
N
not used
N
not used
N
not used
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
an..35
an..6
an..35
an..6
ADE
FC
VA
XA
=
=
=
=
Account number
Fiscal number
VAT registration number
Company/place registration number
Poznámka:
Příklad:
RFF+ADE:667788'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
74
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Invoice issuer
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
CTA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
46 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0340
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C056
Department or employee
details
Department or employee
name code
Department or employee
name
C an..3
C
O
C an..17
N
C an..35
R an..35 Invoice Issuer's Info. Contact Department Or Employee
CTA
3413
3412
R an..3
IC
= Information contact
not used
Poznámka:
Příklad:
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
75
Group:
SG2
Status: O
Max. Occ.: 1
Invoice issuer
Group:
SG5
Status: O
Max. Occ.: 1
Information contact
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
47 Level:
3
O Max. Occ.: 5
0350
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
Communication number
Communication number code
qualifier
M
M
M an..512 M an..512 Invoice Issuer's Info. Contact Communication
M an..3
M an..3
TE
= Telephone
FX
= Telefax
EX
= Extension
TT
= Teletext
EM
= Electronic mail
IM
= Internal mail
TL
= Telex
COM
C076
3148
3155
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact, listed on the
next page, may be transmitted.
Příklad:
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
76
Group:
Segment:
SG7
Status: R
Max. Occ.: 1
CUX
Seq. No.:
48 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0410
Status:
Counter:
Invoice and payment currency
Currencies
Name:
Currencies - Invoicing currency / Měna dokladu
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
CUX
C504
6347
6345
Currency details
C
Currency usage code qualifier M an..3
Currency identification code
C an..3
C
M an..3
R an..3
6343
Currency type code qualifier
C an..3
R an..3
6348
Currency rate value
C n..4
N
C504
6347
6345
6343
6348
5402
6341
Currency details
C
Currency usage code qualifier M an..3
Currency identification code
C an..3
O
M an..3
R an..3
Currency type code qualifier
C an..3
R an..3
Currency rate value
Currency exchange rate
Exchange rate currency
market
identifier
C n..4
C n..12
C an..3
N
O n..12
N
2
= Referenční měna / Reference currency
Měna dokladu
Kód měny, ve které je fakturováno - podle ISO 4217 three
alpha code.
Currency Purpose
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
3
= Cílová měna / Target currency
Měna platby
Kód měny, ve které je placeno - podle ISO 4217 three
alpha code.
Currency Purpose
11
= Měna platby / Payment currency
not used
Kurz měny
not used
Poznámka:
Měna dokladu musí být vždy uvedena v prvním výskytu segmentu CUX a v prvním výskytu sdruženého DE
C504.
Pokud z daňových důvodů musí být uváděna i domácí měna, t.j. CZK, uvede se v druhém výskytu
segmentu CUX - viz popis dále Seq. No. 50.
Příklad:
CUX+2:EUR:4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
77
Group:
Segment:
SG7
Status: R
Max. Occ.: 1
DTM
Seq. No.:
49 Level:
2
O Max. Occ.: 1
0420
Status:
Counter:
Invoice and payment currency
Date/time/period
Name:
Exchange rate date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
M
M
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
M an..3
M an..3
DTM
C507
2005
2380
2379
C an..35
Date or time or period format C an..3
code
134
= Rate of exchange date/time
R n8
Rate of Exchange Date
O an..3
102
= CCYYMMDD
Poznámka:
The exchange rate date has to be specified only when payment currency is used in an invoice.
Příklad:
DTM+134:20011230:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
78
Group:
Segment:
SG7
Status: O
CUX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Home currency
50 Level:
1
D Max. Occ.: 1
0410
Currencies
Name:
Currencies - Home currency / Domácí měna
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
CUX
C504
6347
Currency details
C
Currency usage code qualifier M an..3
R
M an..3
6345
Currency identification code
C an..3
R an..3
6343
Currency type code qualifier
C an..3
R an..3
6348
Currency rate value
C n..4
N
C504
6347
6345
6343
6348
Currency
Currency
Currency
Currency
Currency
5402
Currency exchange rate
C
M
C
C
C
C
N
N
N
N
N
D n..12
6341
Exchange rate currency
market
identifier
details
usage code qualifier
identification code
type code qualifier
rate value
an..3
an..3
an..3
n..4
n..12
C an..3
N
3
= Cílová měna (ve smyslu domácí měna) /
Target currency (in the sense of home currency)
Domácí měna
Kód měny - podle ISO 4217 three alpha code.
Currency Purpose
3
= Domácí měna / Home currency
not used
not used
not used
not used
not used
Kurz měny
Kurz mezi měnou dokladu a domácí měnou
(uváděno max. na 5 desetinných mist)
not used
Poznámka:
Měna dokladu je vždy uváděna v prvním výskytu segment CUX - viz Seq. No. 48.
Segment CUX pro domácí měnu přenášet pouze v případě že domácí měna je CZK.
Příklad:
CUX+3:CZK:3++24.51432'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
79
Group:
Segment:
SG7
Status: O
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Home currency
51 Level:
2
D Max. Occ.: 1
0420
Date/time/period
Name:
Exchange rate date / Datum kurzu měny
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
134
C an..35
C an..3
O n8
O an..3
Rate of exchange date/time
Datum kurzu měny
102
= CCYYMMDD
DTM
C507
2005
2380
2379
= Datum kurzu měny /
Poznámka:
Přenášet vždy, pokud je přenášen segment CUX pro domácí měnu.
Příklad:
DTM+134:20110315:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
80
Group:
Segment:
SG8
Status: R
PYT
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
52 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0440
Payment instructions
Payment terms basis
Name:
Payment terms basis / Platební podmínky
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Payment terms type code
qualifier
M an..3
PYT
4279
C110
4277
N
C
M an..17 N
Payment terms
Payment terms description
identifier
1131 Code list identification code
3055 Code list responsible agency
code
4276
Payment terms description
2475
Time reference code
2009
Terms time relation code
2151
Period type code
C
C
C
C
2152
C
Period count quantity
M an..3
C an..3
C an..3
N
N
an..35 N
an..3 O an..3
an..3 O an..3
an..3 O an..3
n..3
O n..3
Payment Terms Type Coded
1
= Základní (podle smlouvy) /
Basic (according to trade partner
agreements)
not used
not used
not used
not used
Payment Time Reference Coded
Date (Relation)
Type Of Period Coded
3M
=
Three-month period
6M
=
Half-year
D
=
Day
M
=
Month
P
=
Four-month period
W
=
Week
Y
=
Year
Number Of Periods
Poznámka:
Příklad:
PYT+1'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
81
Group:
Segment:
SG8
Status: R
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
53 Level:
2
R Max. Occ.: 1
0450
Payment instructions
Date/time/period
Name:
Payment due date / Datum splatnosti
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
140
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Datum splatnosti / Payment due date
Datum splatnosti
= CCYYMMDD
Poznámka:
Příklad:
DTM+140:20110415:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
82
Group:
Segment:
SG8
Status: R
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
54 Level:
2
O Max. Occ.: 1
0450
Payment instructions
Date/time/period
Name:
Reference date/time
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
171
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Reference date/time
Payment Reference Date
= CCYYMMDD
Poznámka:
The reference date is related to data element 2009 or code ZZZ in DE 2475 in the previous PYT segment.
If data element 2009 is filled, this reference date has to be specified.
Příklad:
DTM+171:20010131:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
83
Group:
Segment:
SG8
Status: R
PCD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
55 Level:
2
D Max. Occ.: 1
0460
Payment instructions
Percentage details
Name:
Discount or installment percentage
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
PCD
C501
5245
5482
5249
1131
3055
4405
Percentage details
M
Percentage type code qualifier M an..3
M
M an..3
C n..10
C an..3
R n..10
N
Payment Variation
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
N
not used
Percentage
Percentage basis identification
Code
Code list identification code
Code list responsible agency
Code
Status description code
Payment Variation Qualifier
= Percentage of invoice
= Discount
Code 7 must be used in conjunction with code 262 in
the following MOA segment, DE 5025. Code 12 must be
used in conjunction with code 52 in MOA, DE 5025.
7
12
Poznámka:
This segment specifies - depending on the qualifier of the leading PYT segment - the discount percentage
or the percentageof an invoice that an installment is based on. The following MOA segment has to match
this percentage, if given.
UK: Present HM Customs rules are that where invoice discounts (PYT/4279 = "22") are offered, based on
a percentage of the invoice, then the percentage rate must also be explicitly declared. In such cases, the
optional PCD segment 50 would be mandatory for UK invoicing purposes. Please note also that, where
(settlement) discounts are allowed, the VAT on the invoice is based on the discounted invoice amounts,
irrespective of whether the terms of the discount are actually taken up by the Buyer.
Příklad:
PCD+12:2.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
84
Group:
Segment:
SG8
Status: R
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
56 Level:
2
O Max. Occ.: 1
0470
Payment instructions
Monetary amount
Name:
Installment or discount amount
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
Qualifier
M
M an..3
Monetary amount
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
C
C
C
C
MOA
C516
5025
5004
6345
6343
4405
n..35
an..3
an..3
an..3
M
M an..3
262
R n..15
N
N
N
conjunction with code 21 in DE 4279
of PYT)
52
= Discount amount (to be used in
conjunction with code 22 in DE 4279
of PYT)
Amount (Installment or Discount)
not used
not used
not used
= Installment amount (to be used in
Poznámka:
Příklad:
MOA+52:20.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
85
Group:
SG9
Status: O
Max. Occ.: 1
Transport details
To specify the transport details such as mode of transport, means of transport, its
conveyance reference number, and the identification of the means of transport.
TDT
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
57 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0510
Details of transport
Name:
Details of transport
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
TDT
8051
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
Transport stage code qualifier M an..3
M an..3
12
= At departure
25
= Delivery carrier all transport
O an..17 Conveyance Reference Number
Unique reference given by the carrier to a certain
journey or departure of a means of transport (generic
term).
O
R an..3
N
not used
N
N
not used
8028
Means of transport journey
identifier
C an..17
C220
8067
8066
C228
8179
Mode of transport
Transport mode name code
Transport mode name
Transport means
Transport means description
code
Transport means description
Carrier
Carrier identifier
C
C an..3
C an..17
C
C an..8
1131
3055
Code list identification code
Code list responsible agency
code
C an..3
C an..3
3128
Carrier name
C an..35
C an..3
N
not used
O
R an..17 Identification of party undertaking or arranging
transport of goods between named points.
N
not used
O an..3
92
= Assigned by buyer or buyer's agent
182
= US, Standard Carrier Alpha Code
(Motor)
N
not used
N
not used
Excess transportation
information
Excess transportation reason
code
Excess transportation
responsibility code
C
O
M an..3
M an..3
M an..3
M an..3
Customer shipment
authorisation identifier
Transport identification
Transport means identification
name identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Transport means identification
name
Transport means nationality
code
C an..17
N
C
C an..9
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..35
N
not used
C an..3
N
not used
Transport means ownership C an..3
indicator code
N
not used
8178
C040
3127
8101
C401
8457
8459
7130
C222
8213
1131
3055
8212
8453
8281
Transit direction indicator
code
C an..17
C
C an..17
To provide details of reason for, and responsibility for,
use of transportation other than normally utilised.
B
S
X
A
not used
=
=
=
=
Material release issuer
Supplier authority
Responsibility to be determined
Customer plant (receiving location)
Poznámka:
Příklad:
TDT+12++C++LOOM::182++A:A'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
86
Group:
SG9
Status: O
Max. Occ.: 1
Transport details
To specify the transport details such as mode of transport, means of transport, its
conveyance reference number, and the identification of the means of transport.
Group:
SG11
Status: O
Segment:
RFF
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
58 Level:
2
M Max. Occ.: 1
0570
Transport reference
Reference
Name:
Carrier's reference number
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
M
M an..3
M
M an..3
C
C
C
C
R an..35 Reference number
N
not used
N
not used
N
not used
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
an..35
an..6
an..35
an..6
CN
= Carrier's reference number
Poznámka:
Příklad:
RFF+CN:244954335'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
87
Group:
SG14
Status: O
Max. Occ.: 1000
Number of packages and consignment
measurements
This Segment group can be used when miscellaneous charges are reported in a
previously transmitted DESADV.
Segment:
PAC
Seq. No.:
Status:
Counter:
59 Level:
1
M Max. Occ.: 1
0660
Package
Name:
Number of packages
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Package quantity
Packaging details
Packaging level code
Packaging related description
code
Packaging terms and
conditions
code
Package type
Package type description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Type of packages
C n..8
C
C an..3
C an..3
R n..8
N
N
N
Number of packages
C an..3
N
not used
C
C an..17
C an..3
C an..3
N
N
N
N
not used
not used
not used
C an..35
N
not used
C402
7077
7064
7143
7064
7143
Package type identification
Description format code
Type of packages
Item type identification code
Type of packages
Item type identification code
C
M
M
C
C
C
N
N
N
N
N
N
not
not
not
not
not
C532
8395
Returnable package details
Returnable package freight
payment responsibility code
Returnable package load
contents code
C
C an..3
N
N
not used
C an..3
N
not used
PAC
7224
C531
7075
7233
7073
C202
7065
1131
3055
7064
8393
an..3
an..35
an..3
an..35
an..3
not used
not used
used
used
used
used
used
Poznámka:
Příklad:
PAC+7'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
88
Group:
SG14
Status: O
Max. Occ.: 1000
Number of packages and consignment
measurements
This Segment group can be used when miscellaneous charges are reported in a
previously transmitted DESADV.
Segment:
MEA
Seq. No.:
Status:
Counter:
60 Level:
2
O Max. Occ.: 3
0670
Measurements
Name:
Measurements
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
MEA
6311
C502
6313
6321
Measurement attribute code M an..3
Measurement details
C
Property measured coded
C an..3
C174
6411
6314
6162
6152
6432
Measurement significance
code
Non-discrete measurement
name code
Non-discrete measurement
name
Value/range
Measurement unit code
Measurement value
Range minimum value
Range maximum value
Significant digits quantity
7383
Surface or layer code
6155
6154
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
M an..3
O
R an..3
AAX
= Consignment measurement
C an..3
N
G
N
SQ
not used
= Gross weight
= Actual net weight
= Shipped quantity
C an..17
N
not used
C an..70
N
not used
C
M
C
C
C
C
C
O
M an..3
R an..18
N
N
N
N
Use codes according to UN/ECE recommendation 20.
Value of measured unit
not used
not used
not used
not used
an..3
an..18
n..18
n..18
n..2
an..3
Poznámka:
This segment is used to transmit measurements of a consignment.
Příklad:
MEA+AAX+SQ+C62:7'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
89
Group:
SG24
Status: O
Segment:
AJT
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
61 Level:
1
M Max. Occ.: 1
1040
Adjustments
Adjustment details
Name:
Adjustment reason trigger
Description of segment:
UN/EDIFACT
AJT
4465
1082
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Adjustment reason
description code
Line item identifier
M an..3
M an..3
ZZZ
C an..6
N
not used
= Mutually defined
Poznámka:
Příklad:
AJT+ZZZ'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
90
Group:
SG24
Status: O
Segment:
FTX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
Max. Occ.: 1
62 Level:
2
O Max. Occ.: 5
1050
Adjustments
Free text
Adjustment reason
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Text
Free
Text
Free
subject code qualifier
text function code
reference
text value code
M an..3
C an..3
C
M an..17
M an..3
N
O
M an..3
C an..3
C an..3
N
R an..3
C108
4440
4440
4440
4440
4440
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Text literal
Free text value
Free text value
Free text value
Free text value
Free text value
3453
4447
Language name code
Free text format code
C
M
C
C
C
C
C
C
O
M an..70 Adjustment reason text
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
FTX
4451
4453
C107
4441
1131
3055
an..70
an..512
an..512
an..512
an..512
an..3
an..3
CHG
not used
= Change information
Adjustment reason coded
not used
10
= Odette
Poznámka:
Příklad:
FTX+CHG++01::10+OLD PRICE'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
91
Group:
SG25
Status: O
Segment:
INP
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
63 Level:
1
M Max. Occ.: 1
1070
Action required
Parties and instruction
Name:
Parties and instruction
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Parties to instruction
Enacting party identifier
C
M an..35
Instruction receiving party
identifier
Instruction
Instruction type code qualifier
Instruction description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Instruction description
Status of instruction
Status description code
Party name
Action request/notification
description code
C an..35
O
M an..20 Party Enacting Instruction Identification (i.e., customer
number or supplier number)
N
not used
C
M
C
C
C
O
M an..3
R an..3
N
R an..3
INP
C849
3301
3285
C522
4403
4401
1131
3055
4400
C850
4405
3036
1229
C
C
M
C
C
an..3
an..3
an..3
an..3
an..35
an..3
an..35
an..3
N
N
N
N
N
1
= Action required
Disputed Invoice Action Request Coded
not used
10
= Odette
not used
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
INP++1:01::10'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
92
Group:
SG25
Status: O
Segment:
FTX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
64 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1080
Action required
Free text
Name:
Disputed invoice action request
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Text subject code qualifier
Free text function code
M an..3
C an..3
M an..3
N
C
M an..17
C an..3
C an..3
N
N
N
N
C108
4440
4440
4440
4440
4440
Text reference
Free text value code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Text literal
Free text value
Free text value
Free text value
Free text value
Free text value
3453
Language name code
C
M
C
C
C
C
C
4447
Free text format code
C an..3
R
M an..70 Disputed Invoice Action Request
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
O an..3
Language, coded
Use ISO 639-1988
N
not used
FTX
4451
4453
C107
4441
1131
3055
an..70
an..512
an..512
an..512
an..512
an..3
INV
not used
= Invoice instruction
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
93
Group:
SG26
Status: R
Segment:
LIN
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
65 Level:
1
M Max. Occ.: 1
1100
Line item
Name:
Line item / Položka faktury
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Line item identifier
Action request/notification
description code
C an..6
C an..3
R n..6
N
C212
7140
7143
Item number identification
Item identifier
Item type identification code
C
C an..35
C an..3
1131
3055
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Sub-line information
Sub-line indicator code
Line item identifier
C an..3
C an..3
O
R an..35 Číslo zboží podle zákazníka
O an..3
IN
= Číslo zboží podle zákazníka /
Buyer’s item number
N
not used
N
not used
Configuration level number
Configuration operation
code
C
C
C
C
C
n..2
an..3
N
N
N
N
N
LIN
1082
1229
C829
5495
1082
1222
7083
an..3
an..6
Pořadové číslo položky
not used
not
not
not
not
used
used
used
used
Poznámka:
Příklad:
LIN+1++ 1U0 123 456 CE C21:IN'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
94
Group:
SG26
Status: R
Segment:
PIA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
66 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1110
Additional product ID
Name:
Additional article identifier(s) 1
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
4347
Product identifier code
qualifier
M an..3
M an..3
C212
7140
7143
1131
3055
Item number identification
Item identifier
Item type identification code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Item number identification
Item identifier
Item type identification code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
M
C
C
C
C
an..35
an..3
an..3
an..3
O
R an..35 Supplier's Article Number
R an..3
SA
= Supplier’s article number
N
not used
N
not used
C
C
C
C
C
an..35
an..3
an..3
an..3
O
R an..35 Design Revision Number
R an..3
DR
= Drawing revision number
N
not used
N
not used
Item number identification
Item identifier
Item type identification code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Item number identification
Item identifier
Item type identification code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Item number identification
Item identifier
Item type identification code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
C
C
C
C
C
an..35
an..3
an..3
an..3
O
R an..35 Engineering Change Number
R an..3
EC
= Engineering change level
N
not used
N
not used
C
C
C
C
C
an..35
an..3
an..3
an..3
C
R an..35 General specification number
R an..3
GS
= General specification number
N
not used
N
not used
C
C
C
C
C
an..35
an..3
an..3
an..3
C
R an..35 Color number
R an..3
CL
= Colour number
N
not used
N
not used
PIA
C212
7140
7143
1131
3055
C212
7140
7143
1131
3055
C212
7140
7143
1131
3055
C212
7140
7143
1131
3055
1
= Additional identification
Poznámka:
Příklad:
PIA+1+987654321:SA+101-22-33:DR+21:EC+1234567890:GS+RED001:CL'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
95
Group:
Segment:
SG26
Status: R
IMD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
67 Level:
2
O Max. Occ.: 3
1120
Item description
Name:
Description of article or service / Název fakturované položky
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
7077
Description format code
C272
7081
1131
3055
Item characteristic
Item characteristic code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
C
C
C
C
C
C273
7009
1131
3055
Item description
Item description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Item description
Item description
Language name code
IMD
7008
7008
3453
7383
Surface or layer code
an..3
N
not used
an..3
an..3
an..3
N
N
N
N
not used
not used
not used
R
N
N
N
not used
not used
not used
C
C an..17
C an..3
C an..3
C
C
C
C
an..256
an..256
an..3
an..3
R an..70 Název zboží – řádek 1
O an..70 Název zboží – řádek 2
N
not used
N
not used
Poznámka:
Název zboží (DE 7008) musí být vždy přenášen.
Příklad:
IMD+++:::left brake mount'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
96
Group:
Segment:
SG26
Status: R
MEA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
68 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1130
Measurements
Name:
Article net weight
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
MEA
6311
Measurement attribute code M an..3
M an..3
C502
6313
Measurement details
Measured attribute code
C
C an..3
R
R an..3
Measurement significance
code
Non-discrete measurement
name code
Non-discrete measurement
name
Value/range
Measurement unit code
C an..3
N
C an..17
N
not used
C an..70
N
not used
C
M an..3
R
M an..3
Measurement value
Range minimum value
Range maximum value
Significant digits quantity
C
C
C
C
C
6321
6155
6154
C174
6411
6314
6162
6152
6432
7383
Surface or layer code
an..18
n..18
n..18
n..2
an..3
PD
= Physical dimensions (product
ordered)
Constant Identifying A Net Weight Dimension
= Net weight
not used
AAL
Any acceptable code within UN/ECE recommendation
20 is allowed, although the business partners may limit
the number of usable codes. Typically the measure unit
used in other MEA segments concerning the weight
shall be the same as the unit given here.
R an..18 Net Weight - weight of goods including packing
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
Poznámka:
All article weights should be specified in the same measure unit. Each weight is transmitted in a specific
occurrence of the MEA segment where data element 6411 is mandatory in composite C174. This data
element should inherit the value of the measure unit common to all article weights.
Příklad:
MEA+PD+AAL+KGM:1000'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
97
Group:
Segment:
SG26
Status: R
MEA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
69 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1130
Measurements
Name:
Article net net weight
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
MEA
6311
Measurement attribute code M an..3
M an..3
C502
6313
Measurement details
Measured attribute code
C
C an..3
R
R an..3
Measurement significance
code
Non-discrete measurement
name code
Non-discrete measurement
name
Value/range
Measurement unit code
C an..3
N
C an..17
N
not used
C an..70
N
not used
C
M an..3
C
M an..3
6314
Measurement value
C an..18
R n..18
6162
6152
6432
Range minimum value
Range maximum value
Significant digits quantity
C
C
C
C
N
N
N
N
6321
6155
6154
C174
6411
7383
Surface or layer code
n..18
n..18
n..2
an..3
PD
= Physical dimensions (product
ordered)
Constant Identifying A Net Net Weight Dimension
= Net net weight
not used
AAF
Article Weight Measure Unit Specifier
The measure unit is common to all article weights. Each
weight is transmitted in a specific occurrence of the
MEA segment where data element 6411 is mandatory
in C174.
Net Net Weight - the weight of the goods themselves
without
any packing.
not used
not used
not used
not used
Poznámka:
The measure unit attribute is common to all article weight attributes. Each weight is transmitted in a
specific occurrence of the MEA segment where data element 6411 is mandatory in composite C174.
Because there is only one occurrence of the measure unit attribute, it appears in only one occurrence of
the MEA. In the other occurrences it is indicated that a specifier is needed. This specifier should inherit
the value of the measure unit attribute common to all article weights.
Příklad:
MEA+PD+AAF+KGM:980'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
98
Group:
Segment:
SG26
Status: R
QTY
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
70 Level:
2
R Max. Occ.: 1
1140
Quantity
Name:
Invoiced quantity / Fakturované množství
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Quantity details
Quantity type code qualifier
Quantity
Measurement unit code
M
M an..3
M an..35
C an..3
QTY
C186
6063
6060
6411
M
M an..3
M n..10
O an..3
47 = Fakturované množství / Invoiced quantity
Fakturované množství
Jednotka množství
Kódy podle číselníku UN/ECE Rec. 20
C62 = kusy
KGM = kilogram
MTR = metr
LTR = litr
Poznámka:
Hodnota v DE 6060:
165 ks = 165.000;
16,5 kg = 16.500.
Příklad:
QTY+47:165.000:C62'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
99
Group:
Segment:
SG26
Status: R
QTY
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
71 Level:
2
O Max. Occ.: 4
1140
Quantity
Name:
Other quantities
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Quantity details
Quantity type code qualifier
M
M an..3
M
M an..3
Quantity
Measurement unit code
M an..35
C an..3
M n..10
O an..3
QTY
C186
6063
6060
6411
12
20
48
61
113
119
121
124
194
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Despatch quantity
Unusable quantity
Received quantity
Return quantity
Quantity to be delivered
Short shipped
Over shipped
Damaged goods
Received and accepted
Other Quantity
Other Quantity Measure Unit Specifier
Applicable codes are to be specified between the
trading partners according to UN/ECE recommendation
20 or additional business requirements.
Poznámka:
Příklad:
QTY+20:1.000:C62'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
100
Group:
Segment:
SG26
Status: R
PCD
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
72 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1150
Percentage details
Name:
Material process rate
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
PCD
C501
5245
5482
5249
1131
3055
4405
Percentage details
M
Percentage type code qualifier M an..3
M
M an..3
36
C n..10
C an..3
R n..10
N
of material usage)
Material process rate
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
N
not used
Percentage
Percentage basis identification
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Status description code
= Volume capacity usage (in the sense
Poznámka:
If inferior parts are found in the middle of process or assembly, the processing fee is to be billed to the
supplier according to the processed rate. This is a different way of expressing a quantity unusable.
Příklad:
PCD+36:89.50'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
101
Group:
SG26
Status: R
Segment:
ALI
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
73 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1160
Additional information
Additional information / Doplňkové informace
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
ALI
3239
Country of origin name code
C an..3
O a2
9213
4183
Duty regime type code
Special condition code
C an..3
C an..3
N
O an..2
Země původu
Kód podle ISO two alpha code
not used
Nature Of Transaction Coded
7 = Příjem / Subject to commission
Poznámka:
Příklad:
ALI+CZ++7'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
102
Group:
Segment:
SG26
Status: R
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
74 Level:
2
D Max. Occ.: 1
1170
Date/time/period
Name:
Design revision date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
380
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Drawing revision date
Design Revision Date
= CCYYMMDD
Poznámka:
To be used only when design revision number was transmitted in PIA segment (code DR in DE 7143).
Příklad:
DTM+380:20010101:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
103
Group:
Segment:
SG26
Status: R
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
75 Level:
2
D Max. Occ.: 1
1170
Date/time/period
Name:
Engineering change level date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
60
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Engineering change level date
Engineering Change Date
= CCYYMMDD
Poznámka:
Dependent on transmission of engineering change level number.
Příklad:
DTM+60:20010401:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
104
Group:
Segment:
SG26
Status: R
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
76 Level:
2
D Max. Occ.: 1
1170
Date/time/period
Name:
Delivery date, requested
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
C an..35
C an..3
R n..14
R an..3
DTM
C507
2005
2380
2379
1
2
= Service completion date/time, actual
= Delivery date/time, requested
Service or Delivery date, requested
= CCYYMMDD
= CCYYMMDDHHMM
= CCYYMMDDHHMMSS
102
203
204
Poznámka:
Příklad:
DTM+2:20011205:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
105
Group:
Segment:
SG26
Status: R
DTM
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
77 Level:
2
O Max. Occ.: 35
1170
Date/time/period
Name:
Goods receipt date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
C an..35
C an..3
R an..14 Goods Receipt Date/Time Coded
O an..3
102
= CCYYMMDD
DTM
C507
2005
2380
2379
50
= Goods receipt date/time
Poznámka:
Příklad:
DTM+50:20011214:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
106
Group:
SG26
Status: R
Segment:
GIN
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
78 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1180
Goods identity number
Name:
Goods identity number
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Object identification code
qualifier
M an..3
M an..3
C208
7402
7402
Identity number range
Object identifier
Object identifier
M
M an..35
C an..35
M
R an..35 Identity Number (Serial Number)
N
not used
C208
7402
7402
Identity number range
Object identifier
Object identifier
C
M an..35
C an..35
N
N
N
not used
not used
C208
7402
7402
Identity number range
Object identifier
Object identifier
C
M an..35
C an..35
N
N
N
not used
not used
C208
7402
7402
Identity number range
Object identifier
Object identifier
C
M an..35
C an..35
N
N
N
not used
not used
C208
7402
7402
Identity number range
Object identifier
Object identifier
C
M an..35
C an..35
N
N
N
not used
not used
GIN
7405
BN
= Serial number
Poznámka:
Příklad:
GIN+BN+SN1234567890'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
107
Group:
SG26
Status: R
Segment:
FTX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 9999999 Line item section
79 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1220
Free text
Name:
Terms of delivery text
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Text subject code qualifier
Free text function code
M an..3
C an..3
M an..3
N
C
M an..17
C an..3
C an..3
N
N
N
N
C108
4440
4440
4440
4440
4440
Text reference
Free text value code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Text literal
Free text value
Free text value
Free text value
Free text value
Free text value
3453
4447
Language name code
Free text format code
C
M
C
C
C
C
C
C
R
R
O
O
O
O
O
N
FTX
4451
4453
C107
4441
1131
3055
an..512
an..512
an..512
an..512
an..512
an..3
an..3
AAR
not used
= Terms of delivery
not used
not used
not used
an..70
an..70
an..70
an..70
an..70
an..3
Dodací podmínky - řádek 1
Terms Of Delivery (Line 2)
Terms Of Delivery (Line 3)
Terms Of Delivery (Line 4)
Terms Of Delivery (Line 5)
Language, coded accordng to ISO 639-1988
not used
Poznámka:
Pouze volný text, kód a místo Incoterms přenášet v SG26-SG47-TOD a SG26-SG47-LOC.
Příklad:
FTX+AAR+++Vyplacene dopravci'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
108
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG27
Status: O
Max. Occ.: 1
MOA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
80 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1250
Line item net amount
Monetary amount
Name:
Line item net amount in invoice currency
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
4405
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
C an..3
C an..3
C an..3
N
N
N
MOA
C516
5025
203
= Line item amount
Amount - for currency, refer to CUX segment (invoice
currency)
not used
not used
not used
Poznámka:
Čistá částka za položku zahrnuje srážky a přirážky, ale nezahrnuje slevy a daně.
Příklad:
MOA+203:1100.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
109
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG27
Status: O
Max. Occ.: 1
MOA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
81 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1250
Line item gross amount
Monetary amount
Name:
Line item gross amount in invoice currency / Cena za položku
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
4405
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
C an..3
C an..3
C an..3
N
N
N
MOA
C516
5025
38 = Cena za položku / Invoice item amount
(gross line item amount = gross price *
quantity)
Částka za položku celkem
(měna - viz CUX segment měna dokladu)
not used
not used
not used
Poznámka:
Částka za položku = cena * množství. Nezahrnuje žádné slevy, příplatky, DPH.
Příklad:
MOA+38:1000.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
110
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG27
Status: O
Max. Occ.: 1
Adjustment amount
MOA
Seq. No.:
82 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1250
Monetary amount
Segment:
Status:
Counter:
Name:
Adjustment amount
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
4405
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
C an..3
C an..3
C an..3
N
N
N
MOA
C516
5025
165
= Adjustment amount
Adjustment amount - for currency, refer to CUX
segment
(invoice currency)
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
MOA+165:10.50'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
111
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG28
Status: O
Max. Occ.: 10
Segment:
PYT
Seq. No.:
Status:
Counter:
83 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1280
Payment instructions
Payment terms basis
Name:
Payment terms basis / Platební podmínky
Description of segment:
UN/EDIFACT
PYT
4279
C110
4277
1131
3055
4276
2475
2009
2151
2152
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Payment terms type code
qualifier
M an..3
M an..3
Payment terms
Payment terms description
identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Payment terms description
Time reference code
Terms time relation code
Period type code
Period count quantity
C
M an..17
N
N
C an..3
C an..3
N
N
C an..35 N
C an..3 O an..3
C an..3 O an..3
C an..3 O an..3
C n..3
O n..3
Payment Terms Type Coded
1
= Základní (podle smlouvy) /
Basic (according to trade partner
agreements)
not used
not used
not used
not used
Payment Time Reference Coded
Date (Relation)
Type Of Period Coded
Number Of Periods
Poznámka:
Příklad:
PYT+1'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
112
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG28
Status: O
Max. Occ.: 10
DTM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
84 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1290
Payment instructions
Date/time/period
Name:
Payment due date
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
140
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Payment due date
Payment Due Date
= CCYYMMDD
Poznámka:
This segment can be used in conjunction with any of the applicable qualifiers in the leading PYT segment.
Příklad:
DTM+140:20010110:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
113
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG28
Status: O
Max. Occ.: 10
DTM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
85 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1290
Payment instructions
Date/time/period
Name:
Reference date/time
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
171
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Reference date/time
Payment Reference Date
= CCYYMMDD
Poznámka:
The reference date is related to data element 2009 or code ZZZ in DE 2475 in the previous PYT segment.
If data element 2009 is filled, this reference date has to be specified.
Příklad:
DTM+171:20020115:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
114
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG28
Status: O
Max. Occ.: 10
PCD
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
86 Level:
3
D Max. Occ.: 1
1300
Payment instructions
Percentage details
Name:
Percentage details / Podrobnosti o procentních údajích
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
PCD
C501
5245
5482
5249
1131
3055
4405
Percentage details
M
Percentage type code qualifier M an..3
M
M an..3
C n..10
C an..3
R n..10
N
Payment Variation Qualifier
= Sleva / Discount
Kód 12 musí být použit v souvislosti s kódem 52 v
MOA, DE 5025.
Odchylka v procentech
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
N
not used
Percentage
Percentage basis identification
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Status description code
12
Poznámka:
Tento segment specifikuje v závislosti na předchozím segmentu PYT procento slevy. Následující segment
MOA tomu musí odpovídat.
Příklad:
PCD+12:25.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
115
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG28
Status: O
Max. Occ.: 10
MOA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
Payment instructions
87 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1310
Monetary amount
Name:
Installment or discount amount – Discount / Sleva na položku
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
M
M an..3
M
M an..3
52
C
C
C
C
R n..15
N
N
N
Částka slevy
not used
not used
not used
MOA
C516
5025
5004
6345
6343
4405
n..35
an..3
an..3
an..3
= Částka slevy / Discount amount
Poznámka:
Částka slevy se uvádí v měně dokladu – viz segment CUX měna dokladu.
Příklad:
MOA+52:30.50'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
116
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG29
Status: O
Max. Occ.: 1
Segment:
PRI
Seq. No.:
Status:
Counter:
Calculation net price
88 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1330
Price details
Name:
Price details – čistý výpočet
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Price information
Price code qualifier
C
M an..3
R
M an..3
Price amount
Price type code
Price specification code
C n..15
C an..3
C an..3
R n..15
N
O an..3
PRI
C509
5125
5118
5375
5387
AAA
= Calculation net
The price stated is the net price including allowances/
charges. Allowances/charges may be stated for
information only.
Item Price
not used
Price specification code - if stated, valid for net and
gross price
(transmitted in a PRI segment with qualifier AAB).
AAL
CON
NQT
PPR
contract
5284
6411
5213
Unit price basis value
Measurement unit code
C n..9
C an..3
O n..9
O an..3
Sub-line item price change
operation code
C an..3
N
=
=
=
=
Old price
Contract price
No quote
Provisional price (used before a
price is specified between the
parties)
The contract price is assumed to be the default net
price. If no contract price is available or for other
reasons an old price has to be stated, the above listed
codes can be used for that purpose.
Unit Price Basis - if stated, valid for net and gross price.
Unit Price Basis Measure Unit - if stated, valid for net
and gross price.
not used
Poznámka:
Cena včetně všech slev a příplatků. Škoda Auto čistý výpočet nepoužívá, pouze hrubý výpočet.
Příklad:
PRI+AAA:50.00::CON:100:C62'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
117
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG29
Status: O
Max. Occ.: 1
Segment:
PRI
Seq. No.:
Status:
Counter:
Calculation gross price
89 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1330
Price details
Name:
Price details / Cenové detaily – hrubý výpočet
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Price information
Price code qualifier
C
M an..3
R
M an..3
AAB
5118
Price amount
C n..15
R n..15
Cena za spotřebitelskou jednotku
5375
Price type code
C an..3
N
not used
5387
Price specification code
C an..3
O
Specifikace ceny
PRI
C509
5125
AAL
ABM
CON
= Hrubý výpočet / Calculation gross
= Stará cena
= Rozdíl od základní ceny
= Cena podle smlouvy
5284
Unit price basis value
C n..9
R
Spotřebitelská jednotka
Kódy podle doporučení VDA
1
= 1 měrná jednotka
10
= 10 měrných jednotek
100
= 100 měrných jednotek
1000
= 1000 měrných jednotek
6411
Measurement unit code
C an..3
O an..3
Jednotka množství
Kódy podle číselníku UN/ECE Rec. 20
C62 = kusy
KGM = kilogram
MTR = metr
LTR = litr
Sub-line item price change
operation code
C an..3
N
not used
5213
Poznámka:
Cena bez jakýchkoliv slev a příplatků.
Jednotka množství je uvedena v DE 6411 v segmentu SG26-QTY.
Příklad:
PRI+AAB:273.40::CON:100:C62'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
118
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG30
Status: O
Max. Occ.: 10
Segment:
RFF
Seq. No.:
Status:
Counter:
90/1 Level:
2
O Max. Occ.: 1
1390
References to messages
Reference
Name:
Reference message number – Order number / Číslo objednávky
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
M
M an..3
M
R an..3
C
C
C
C
R an..15 Číslo objednávky
O n..6
Document Line Number
N
not used
N
not used
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
an..35
an..6
an..35
an..6
Document Type Coded
ON = Číslo objednávky / Order number (purchase)
Poznámka:
V DE 1154 "Číslo objednávky" je uvedeno číslo objednávky nebo číslo rámcové smlouvy.
Příklad:
RFF+ON:333444'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
119
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG30
Status: O
Max. Occ.: 10
Segment:
RFF
Seq. No.:
Status:
Counter:
90/2 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1390
References to messages
Reference
Name:
Reference message number - Despatch advice number / Číslo dodacího listu
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
M
M an..3
M
R an..3
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
C
C
C
C
R an..15 Číslo dodacího listu
O n..6
Document Line Number
N
not used
N
not used
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
an..35
an..6
an..35
an..6
Document Type Coded
AAK = Číslo dodacího listu / Despatch advice
number
Poznámka:
Příklad:
RFF+AAK:00888222'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
120
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG30
Status: O
Max. Occ.: 10
DTM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
91 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1400
References to messages
Date/time/period
Name:
Reference message date – Despatch advice date / Datum dodacího listu
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
171
C an..35
C an..3
R n8
R an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Reference date/time
Datum vystavení dodacího listu
= CCYYMMDD
Poznámka:
Příklad:
DTM+171:20040130:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
121
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG34
Status: O
Max. Occ.: 5
VAT or other tax rate and amount for
line
item
Tato skupina je požadována v případě, že DPH je uváděna za jednotlivé položky.
Segment:
TAX
Seq. No.:
Status:
Counter:
92 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1550
Duty/tax/fee details
Name:
VAT or other tax rate line item – VAT / Sazba DPH
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Duty or tax or fee category
code
Party tax identifier
Calculation sequence code
Tax or duty or fee payment
due date code
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
C an..35 N
C
N
M an..6 N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15 N
not used
C
C an..7
O
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
not used
C an..17 R n..7
Procento DPH
C an..12 N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Duty/Tax/Fee Category Coded
Daňová skupina:
C an..20 N
C an..3 N
C an..3 N
S
L
H
Z
E
not used
not used
not used
=
=
=
=
=
standardní / standard rate
nižší / lower rate
vyšší / higher rate
nepodléhající /zero rate
osvobozená / exempt from VAT
Poznámka:
Daňová skupina "E" musí být uvedena vždy v případě, že daňový doklad obsahuje plnění splňující
podmínku dodání z jiného členského sátu EU a plnění osvobozená dle jiného paragrafu.
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
122
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG34
Status: O
Max. Occ.: 5
VAT or other tax rate and amount for
line
item
Tato skupina je požadována v případě, že DPH je uváděna za jednotlivé položky.
MOA
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
93 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1560
Monetary amount
Name:
VAT or other tax amount line item / DPH za položku
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
124
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Částka daně
6345
6343
4405
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
C an..3
C an..3
C an..3
N
N
N
not used
not used
not used
MOA
C516
5025
= Částka daně / Tax amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+124:160.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
123
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
NAD
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
94 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1590
Manufacturer
Name and address
Name:
Manufacturer
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
Party function code qualifier M
Party identification details
C
Party identifier
M
Code list identification code
C
Code list responsible agency C
code
Name
Name
Name
Name
Name
Name
and
and
and
and
and
and
address
address
address
address
address
address
description
description
description
description
description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
an..3
M an..3
an..35
an..3
an..3
O
M an..20 Manufacturer's Identification Number
N
not used
R an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
O
M
O
O
O
O
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
MF
= Manufacturer of goods
For usage see Poznámka on C082.
Manufacturer's Address Line 1
Manufacturer's Address Line 2
Manufacturer's Address Line 3
Manufacturer's Address Line 4
Manufacturer's Address Line 5
O
For usage see Poznámka on C082.
M an..35 Manufacturer's Name
O an..35 Manufacturer's Name Line 2
N
not used
N
not used
N
not used
N
not used
O
M an..35 Manufacturer's Street Line 1
C an..35
O an..35 Manufacturer's Street Line 2
C an..35
N
not used
C an..35
N
not used
C
C
C
C
C
O
R an..9
N
N
an..35 O an..35 Manufacturer's City Name
an..9
an..3
an..3
not used
not used
not used
C an..35 N
C an..17 O an..17 Manufacturer's Postcode
O a2
Manufacturer's Country Code
C an..3
Use ISO 3166 two alpha country codes..
Poznámka:
Příklad:
NAD+MF+49123765::91'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
124
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
NAD
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
Ship-to party
95 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1590
Name and address
Name:
Ship-to – Buyer's plant / Závod zákazníka
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
NAD
3035
C082
3039
1131
3055
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
Implementace Škoda
St Format St Format
Party function code qualifier M an..3 M an..3
Party identification details
O
C
Party identifier
M an..35 M an..20
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
C an..3
C an..3
N
R an..3
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
O
M
O
O
O
O
O
M
O
N
N
N
N
O
M
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Užití / Poznámka
ST
= Místo dodání / Ship to
Závod zákazníka
31
= Mladá Boleslav
32
= Vrchlabí
33
= Kvasiny
K3
= Skoda Part Centrum
not used
92
= Číselník podle Škoda /
Assigned by buyer or buyer's agent
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
Ship-to
Ship-to
Ship-to
Ship-to
Ship-to
an..35
an..35
Ship-to Name
Ship-to Name Line 2
not used
not used
not used
not used
an..35
Ship-to Street Line 1
C an..35 O an..35
Ship-to Street Line 2
C an..35 N
not used
C an..35 N
not used
C
C
C
C
C
an..35 O an..35
Ship-to City Name
an..9
an..3
an..3
not used
not used
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
O
R an..9
N
N
C an..35 N
C an..17 O an..17
C an..3 O a2
Address
Address
Address
Address
Address
Line
Line
Line
Line
Line
1
2
3
4
5
not used
Ship-to Postcode
Ship-to Country Code
Use ISO 3166 two alpha country codes.
Poznámka:
Příklad:
NAD+ST+31:92'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
125
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Segment:
LOC
Seq. No.:
Status:
Counter:
Ship-to party
96 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1600
Place/location identification
Name:
Place of discharge – Final delivery point / Složiště
Description of segment:
UN/EDIFACT
LOC
3227
C517
3225
1131
3055
3224
C519
3223
1131
3055
3222
C553
3233
1131
3055
3232
5479
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Location function code
qualifier
M an..3
M an..3
11 = Místo vykládky / Place/port of discharge
Location identification
Location name code
C
C an..25
R
R an..5
Složiště, kód
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Location name
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
Related location one
identification
First related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
First related location name
Second related location
identification
Second related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Second related location name
C
N
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
C
N
N
not used
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
C an..3
N
N
not used
not used
Relation code
C an..256 R an..70 Název složiště
Poznámka:
Příklad:
LOC+11+10127:::brana 7, Mlada Boleslav'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
126
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Segment:
LOC
Seq. No.:
Status:
Counter:
97 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1600
Ship-to party
Place/location identification
Name:
Manufacturing line
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3227
Location function code
qualifier
M an..3
M an..3
C517
3225
Location identification
Location name code
C
C an..25
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Location name
C an..3
C an..3
R
D an..25 Either coded place/location or location name (DE 3224)
must be present.
N
not used
N
not used
Related location one
identification
First related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
First related location name
C
D an..35 Manufacturing line
Either coded place/location or location name (DE 3224)
must be present.
N
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
N
not used
Second related location
identification
Second related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Second related location name
C
N
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
C an..3
N
N
not used
not used
LOC
1131
3055
3224
C519
3223
1131
3055
3222
C553
3233
1131
3055
3232
5479
Relation code
C an..25
6
19
= Factory/plant
Poznámka:
The delivery place where all parts being used in the manufacturing line are placed.
Příklad:
LOC+19+:::Assembling line 3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
127
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Segment:
LOC
Seq. No.:
Status:
Counter:
98 Level:
3
O Max. Occ.: 1
1600
Ship-to party
Place/location identification
Name:
Manufacturing process
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3227
Location function code
qualifier
M an..3
M an..3
C517
3225
Location identification
Location name code
C
C an..25
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Location name
C an..3
C an..3
R
D an..25 Either coded place/location or location name (DE 3224)
must be present.
N
not used
N
not used
Related location one
identification
First related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
First related location name
C
D an..35 Manufacturing process
Either coded place/location or location name (DE 3224)
must be present.
N
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
N
not used
Second related location
identification
Second related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Second related location name
C
N
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
C an..3
N
N
not used
not used
LOC
1131
3055
3224
C519
3223
1131
3055
3222
C553
3233
1131
3055
3232
5479
Relation code
C an..25
6
54
= Manufacturing department
Poznámka:
The delivery place where parts are used.
Příklad:
LOC+54+TC345'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
128
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to party
Group:
SG36
Status: O
Max. Occ.: 4
Ship-to's reference number(s)
Segment:
RFF
Seq. No.:
Status:
Counter:
99 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1630
Reference
Name:
Ship-to's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
M
M an..3
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
C
C
C
C
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
an..35
an..6
an..35
an..6
M
M an..3
ADE
FC
VA
XA
=
=
=
=
Account number
Fiscal number
VAT registration number
Company/place registration number
R an..17 Ship-to's reference number
N
not used
N
not used
N
not used
Poznámka:
Příklad:
RFF+ADE:2001/56
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
129
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to party
Group:
SG38
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to's contact
Segment:
CTA
Seq. No.:
Status:
Counter:
100 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1690
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C056
Department or employee
details
Department or employee
name code
Department or employee
name
C an..3
C
O
C an..17
N
C an..35
R an..35 Ship-to's Info. Contact Department Or Employee
CTA
3413
3412
R an..3
IC
= Information contact
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+IC+:Name'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
130
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to party
Group:
SG38
Status: O
Max. Occ.: 1
Ship-to's contact
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
101 Level:
4
O Max. Occ.: 5
1700
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
Communication number
Communication number code
qualifier
M
M
M an..512 M an..512 Ship-to's
M an..3
M an..3
TE
FX
EX
TT
EM
IM
TL
COM
C076
3148
3155
Info. Contact Communication
= Telephone
= Telefax
= Extension
= Teletext
= Electronic mail
= Internal mail
= Telex
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact may be
transmitted.
Příklad:
COM+030 4988 1355:FX'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
131
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
NAD
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
102 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1590
Account of party
Name and address
Name:
Account of
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
NAD
3035
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
C082
3039
1131
3055
Party function code qualifier M
Party identification details
C
Party identifier
M
Code list identification code
C
Code list responsible agency C
C058
3124
3124
3124
3124
3124
C080
3036
3036
3036
3036
3036
3045
C059
3042
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
C
C
C
C
M
3042
3042
3042
3164
C819
3229
1131
3055
3228
3251
3207
code
Name and address
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Name and address description
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name
Party name format code
Street
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
Street and number or post
office box identifier
City name
Country sub-entity details
Country sub-entity name code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Country sub-entity name
Postal identification code
Country name code
an..3
M an..3
an..35
an..3
an..3
O
M an..20 Account of's Identification Number
N
not used
R an..3
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..3
an..35
O
M
O
O
O
O
O
M
O
N
N
N
N
O
M
AO
= Account of
For usage see Poznámka on C082.
Account of's Address Line 1
Account of's Address Line 2
Account of's Address Line 3
Account of's Address Line 4
Account of's Address Line 5
For usage see Poznámka on C082.
an..35 Account of's Name
an..35 Account of's Name Line 2
not used
not used
not used
not used
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35
an..35 Account of's Street Line 1
C an..35
O an..35 Account of's Street Line 2
C an..35
N
not used
C an..35
N
not used
C
C
C
C
C
O
R an..9
N
N
an..35 O an..35 Account of's City Name
an..9
an..3
an..3
Account of's region
not used
not used
not used
C an..35 N
C an..17 O an..17 Account of's Postcode
O a2
Account of's Country Code
C an..3
Use ISO 3166 two alpha country codes.
Poznámka:
Příklad:
NAD+AO++Henry Myer Ltd.'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
132
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Account of party
Group:
SG36
Status: O
Max. Occ.: 4
Account of's reference number(s)
Segment:
RFF
Seq. No.:
Status:
Counter:
103 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1630
Reference
Name:
Account of's reference number(s)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
M
M an..3
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
C
C
C
C
an..35
an..6
an..35
an..6
M
M an..3
AIK
= Bank's individual transaction
reference number
R an..17 Account of's reference number
N
not used
N
not used
N
not used
Poznámka:
Příklad:
RFF+AIK:2001/005/56
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
133
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Account of party
Group:
SG38
Status: O
Max. Occ.: 1
Account of's contact
Segment:
CTA
Seq. No.:
Status:
Counter:
104 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1690
Contact information
Name:
Contact information
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3139
Contact function code
C056
Department or employee
details
Department or employee
name code
Department or employee
name
C an..3
C
O
C an..17
N
C an..35
R an..35 Account of's Info. Contact Department Or Employee
CTA
3413
3412
R an..3
IC
= Information contact
not used
Poznámka:
Příklad:
CTA+IC+:Name'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
134
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG35
Status: O
Max. Occ.: 1
Account of party
Group:
SG38
Status: O
Max. Occ.: 1
Account of's contact
COM
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
105 Level:
4
O Max. Occ.: 5
1700
Communication contact
Name:
Communication contact
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Communication contact
Communication number
Communication number code
qualifier
M
M
M an..512 M an..512 Account of's Info. Contact Communication
M an..3
M an..3
TE
= Telephone
FX
= Telefax
EX
= Extension
TT
= Teletext
EM
= Electronic mail
IM
= Internal mail
TL
= Telex
COM
C076
3148
3155
Poznámka:
A maximum of 5 out of the 7 possible communication numbers attached to the contact may be
transmitted.
Příklad:
COM+030 4988 1355:FX'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
135
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG39
Status: O
Max. Occ.: 10
Segment:
ALC
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
106 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1720
Allowances or charges
Allowance or charge
Allowance/charge / Přirážka/srážka
Description of segment:
UN/EDIFACT
ALC
5463
C552
1230
5189
4471
1227
C214
7161
1131
3055
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Allowance or charge code
qualifier
M an..3
R an..3
Allowance/charge information
Allowance or charge identifier
Allowance or charge
identification code
Settlement means code
Calculation sequence code
C
C an..35
C an..3
N
N
N
C an..3
C an..3
N
N
Special services identification
Special service description
code
Code list identification code
C
C an..3
R
R an..3
C an..3
C an..3
N
Allowance/Charge Type Coded
ABK
= Různé / Miscellaneous
not used
O an..3
6
= UN/ECE (United Nations - Economic
10
272
= Odette
= Joint Automotive Industry Agency
Code list responsible agency
code
Allowance/Charge Qualifier
A
= Srážka / Allowance
C
= Přirážka / Charge
not used
not used
not used
not used
7160
Special service description
C an..35
N
not used
7160
Special service description
C an..35
N
not used
Commission for Europe)
Poznámka:
Příklad:
ALC+A++++ABK'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
136
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG39
Status: O
Max. Occ.: 10
Allowances or charges
Group:
SG41
Status: D
Max. Occ.: 1
Allowance/charge - percentage
Either SG41 (percentage) or SG42 (monetary amount) has to be sent.
Segment:
PCD
Seq. No.:
Status:
Counter:
107 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1800
Percentage details
Name:
Allowance/charge Percentage
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Percentage details
Percentage type code qualifier
Percentage
Percentage basis identification
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
M
M an..3
C n..10
C an..3
M
M an..3
R n..10
N
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
N
not used
PCD
C501
5245
5482
5249
1131
3055
4405
Status description code
3
= Allowance or charge
Allowance/Charge Percentage
not used
Poznámka:
Příklad:
PCD+3:2.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
137
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG39
Status: O
Max. Occ.: 10
Allowances or charges
Group:
SG42
Status: D
Max. Occ.: 2
Allowance/charge - monetary amount
MOA
Seq. No.:
108 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1830
Segment:
Status:
Counter:
Monetary amount
Name:
Allowance/charge - monetary amount / Přirážka/srážka za položku
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
M
M an..3
M
M an..3
C
C
C
C
R n..15
N
N
N
MOA
C516
5025
5004
6345
6343
4405
n..35
an..3
an..3
an..3
8
= Částka srážky nebo přirážky /
Allowance or charge amount
Částka srážky nebo přirážky
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
MOA+8:0.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
138
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG39
Status: O
Max. Occ.: 10
Allowances or charges
Group:
SG44
Status: O
Max. Occ.: 1
Allowance/charge - applicable VAT rate
and amount
Segment:
TAX
Seq. No.:
Status:
Counter:
109 Level:
3
M Max. Occ.: 1
1910
Duty/tax/fee details
Name:
Allowance/charge - applicable VAT rate
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
M an..3
R an..3
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
C
C an..3
C
O an..3
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
C an..3
C an..3
N
N
7
Duty/Tax/Fee Type Coded
= Value added tax
= Other taxes
Code OTH shall be used when the tax in question is not
VAT.
not used
not used
VAT
OTH
C an..35 N
N
C
M an..6 N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15 N
not used
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
Duty or tax or fee
assessment basis value
= Tax
not used
C an..17 R n..7
Duty/Tax/Fee Rate
C an..12 N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
Duty or tax or fee category
code
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..20 N
C an..3 N
C an..3 N
Duty/Tax/Fee Category Coded
The use of any valid EDIFACT code is permitted; the
trading partners may limit the codes in accordance with
business and legal requirements.
Category codes (assigned by national organisation)
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
139
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG39
Status: O
Max. Occ.: 10
Allowances or charges
Group:
SG44
Status: O
Max. Occ.: 1
Allowance/charge - applicable VAT rate
and amount
MOA
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
110 Level:
4
O Max. Occ.: 1
1920
Monetary amount
Name:
Allowance/charge - applicable VAT amount
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
Currency identification code
Currency type code qualifier
Status description code
M
M an..3
M
M an..3
124
C
C
C
C
R n..15
N
N
N
Tax Amount
not used
not used
not used
MOA
C516
5025
5004
6345
6343
4405
n..35
an..3
an..3
an..3
= Tax amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+124:21.00'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
140
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG45
Status: O
Max. Occ.: 10
Transport details
To specify the transport details such as mode of transport, means of transport, its
conveyance reference number, and the identification of the means of transport.
Segment:
TDT
Seq. No.:
Status:
Counter:
111 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1940
Details of transport
Name:
Details of transport
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
TDT
8051
Transport stage code qualifier M an..3
8028
Means of transport journey
identifier
C an..17
C220
8067
Mode of transport
Transport mode name code
C
C an..3
12
= At departure
25
= Delivery carrier all transport
O an..17 Conveyance Reference Number
Unique reference given by the carrier to a certain
journey or departure of a means of transport (generic
term).
O
R an..3
8066
C228
8179
Transport mode name
Transport means
Transport means description
code
Transport means description
Carrier
Carrier identifier
C an..17
C
C an..8
N
N
N
C an..17
C
C an..17
Code list identification code
Code list responsible agency
code
C an..3
C an..3
Carrier name
Transit direction indicator
code
Excess transportation
information
Excess transportation reason
code
Excess transportation
responsibility code
Customer shipment
authorisation identifier
Transport identification
Transport means identification
name identifier
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Transport means identification
name
Transport means nationality
code
C an..35
C an..3
N
not used
O
R an..17 Identification of party undertaking or arranging
transport of goods between named points. May be used
to convey a routing code at line item level.
N
not used
O an..3
92
= Assigned by buyer or buyer's agent
182
= US, Standard Carrier Alpha Code
(Motor)
O an..35
N
not used
C
O
M an..3
M an..3
M an..3
M an..3
C an..17
N
not used
C
C an..9
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..35
N
not used
C an..3
N
not used
Transport means ownership C an..3
indicator code
N
not used
8178
C040
3127
1131
3055
3128
8101
C401
8457
8459
7130
C222
8213
1131
3055
8212
8453
8281
M an..3
not used
not used
To provide details of reason for, and responsibility for,
use of transportation other than normally utilized.
Poznámka:
Příklad:
TDT+25++C++CTRL::182'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
141
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG47
Status: O
Max. Occ.: 1
TOD
Seq. No.:
Segment:
Status:
Counter:
112 Level:
2
M Max. Occ.: 1
1990
Terms of delivery
Terms of delivery or transport
Name:
Terms of delivery – Incoterms / Dodací podmínky - Incoterms
Description of segment:
UN/EDIFACT
Name
Implementace Škoda
St Format St Format Užití / Poznámka
TOD
4055
Delivery or transport terms C an..3
function code
4215 Transport charges payment C an..3
method code
C100
Terms of delivery or transport C
4053 Delivery or transport terms
C an..3
1131
3055
4052
4052
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Delivery or transport terms
description
Delivery or transport terms
description
N
not used
N
not used
R
R a3
Incoterms kód
C an..3
C an..3
N
O an..3
4
C an..70
N
not used
C an..70
N
not used
not used
= ICC (International Chamber of
Commerce)
Poznámka:
Příklad:
TOD+++FCA::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
142
Group:
SG26
Status: R
Max. Occ.: 9999999 Line item section
Group:
SG47
Status: O
Max. Occ.: 1
Segment:
LOC
Seq. No.:
Status:
Counter:
113 Level:
3
O Max. Occ.: 1
2000
Terms of delivery
Place/location identification
Name:
Place/location identification- Incoterms / Místo dodání - Incoterms
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
3227
Location function code
qualifier
M an..3
M an..3
C517
3225
Location identification
Location name code
C
C an..25
R
D a5
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Location name
C an..3
C an..3
C an..256
Incoterms Place Code
Either location code or name has to be transmitted.
N
not used
O an..3
3
= IATA (International Air Transport
Association)
D an..35 Místo dodání Incoterms
Related location one
identification
First related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
First related location name
Second related location
identification
Second related location name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Second related location name
C
N
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
C
N
N
not used
C an..25
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..70
C an..3
N
N
not used
not used
LOC
1131
3055
3224
C519
3223
1131
3055
3222
C553
3233
1131
3055
3232
5479
Relation code
1
= Místo dodání /
Place of terms of delivery
Poznámka:
Příklad:
LOC+1+::3:FOB Location'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
143
Segment:
UNS
Seq. No.:
Status:
Counter:
114 Level:
0
M Max. Occ.: 1
2160
Section control
Name:
Section control
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Section identification
M a1
UNS
0081
M a1
S
= Detail / summary section
separation
Poznámka:
Příklad:
UNS+S'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
144
Segment:
CNT
Seq. No.:
Status:
Counter:
115 Level:
1
O Max. Occ.: 3
2170
Control total
Name:
Control total
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
C270
6069
Control
Control total type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
6066
6411
Control total value
Measurement unit code
M n..18
C an..3
R n..10
N
CNT
2
7
8
31
=
=
=
=
Number of line items in message
Total gross weight
Total pieces
Number of messages (refers only to
summarised invoice - invtrl)
It is recommended, to use at least CNT with code 2
(number of line items) in each detailed invoice
message.
Quantity / Control value
not used
Poznámka:
Příklad:
CNT+2:1'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
145
Group:
Segment:
SG50
Status: M
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Invoice amount in invoicing currency
116 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Invoice amount in invoicing currency / Cena celkem s DPH (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
Fakturováno celkem s DPH
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
Amount Type
77
= Částka faktury / Invoice amount
Poznámka:
Celková částka fakturovaná na 1 faktuře podle dodacích a platebních podmínek.
Částka faktury celkem (77) je součet:
částka za položku (Qualifier 79)
plus celkem příplatky za vš. položky (136)
plus celkem DPH (176)
minus slevy na fakturu (109)
plus nebo minus opravné částky (260)
Vztah mezi domácí měnou a měnou dokladu je dán prostřednictvím DE 5402 (kurz měny) v segmentu
CUX.
Příklad:
MOA+77:1160.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
146
Group:
Segment:
SG50
Status: O
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 2
Invoice amount in home or payment
currency
117 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Invoice amount in home currency/ Cena celkem s DPH (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
Fakturováno celkem s DPH
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Home currency
not used
MOA
C516
5025
Amount Type
77
= Částka faktury / Invoice amount
Poznámka:
viz Cena celkem v měně dokladu
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+77:28431.60::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
147
Group:
Segment:
SG50
Status: R
Max. Occ.: 1
MOA
Seq. No.:
118 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Status:
Counter:
Total taxable amount in invoicing
currency
Monetary amount
Name:
Total taxable amount in invoicing currency /
Cena celkem bez DPH (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
125
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Zdanitelná částka
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
Poznámka:
Částka podléhající dani na faktuře celkem.
Příklad:
MOA+125:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
148
Group:
SG50
Segment:
MOA
Status: O
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 2
Total taxable amount in home or
payment
currency
119 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Total taxable amount in home currency /
Cena celkem bez DPH (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
125
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Zdanitelná částka
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Home currency
not used
Poznámka:
viz Cena celkem bez DPH v měně dokladu.
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+125:24510.00::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
149
Group:
Segment:
SG50
Status: R
Max. Occ.: 1
MOA
Seq. No.:
120 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Status:
Counter:
Total tax amount in invoicing currency
Monetary amount
Name:
Total tax amount in invoicing currency / DPH celkem (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
176
= Částka daně celkem /
Message total duty/tax/fee amount
Částka daně celkem
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
Poznámka:
Částka daně na faktuře celkem.
Příklad:
MOA+176:160.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
150
Group:
Segment:
SG50
Status: O
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 2
Total tax amount in home or payment
currency
121 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Total tax amount in home currency / DPH celkem (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
176
= Částka daně celkem /
Message total duty/tax/fee amount
Částka daně celkem
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Home currency
not used
Poznámka:
viz DPH celkem v měně dokladu.
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+176:3921.60::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
151
Group:
Segment:
SG50
Status: O
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Total line items amount in invoicing
currency
122 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Total line items amount in invoicing currency
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
6345
6343
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
Currency identification code
Currency type code qualifier
C n..35
C an..3
C an..3
R n..15
N
O an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
79
= Total line items amount
Amount
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Invoicing currency
not used
Poznámka:
Total sum of all line items amounts.
If the amount is stated in the invoicing currency, the currency type qualifier is optional. For (additional)
home and payment currency it has to be stated.
Příklad:
MOA+79:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
152
Group:
SG50
Segment:
MOA
Status: O
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Total invoice additional amount in
invoicing
currency
123 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Total invoice additional amount in invoicing currency - Total charges /
Přirážky celkem
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
260
= Celkem přirážky / Total allowances
Částka přirážek na fakturu absolutně
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
Poznámka:
Příklad:
MOA+260:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
153
Group:
SG50
Segment:
MOA
Status: O
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 1
Total invoice price adjustment amount
in
invoicing currency
124 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Total invoice price adjustment amount in invoicing currency
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
O an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
165
= Částka zaokrouhlení /
Adjustment amount
Částka zaokrouhlení ceny celkem
Pro záporné číslo musí být vždy uvedeno znaménko
minus.
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
Poznámka:
V České republice je někdy cena celkem na faktuře zaokrouhlena na celé koruny (CZK). Součet všech
položek na faktuře + nebo – přirážky a srážky a daně v takovém případě neodpovídá zaokrouhlené ceně.
V tom případě je v použít tento segment MOA pro přenášení částky zaokrouhlení.
Příklad:
MOA+165:-0.32::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
154
Group:
Segment:
SG50
Status: O
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 3
Payment discount amount
125 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Monetary amount
Name:
Payment discount amount in invoice, home, or payment currency /
Slevy celkem
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
M
M an..3
M
M an..3
5004
Monetary amount
C n..35
R n..15
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
109
= Slevy celkem /
Payment discount amount
Částka slev na fakturu absolutně
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
Poznámka:
Příklad:
MOA+109:20.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
155
Group:
Segment:
SG50
Status: C
Max. Occ.: 3
MOA
Seq. No.:
126 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2190
Status:
Counter:
Prepaid amount
Monetary amount
Name:
Prepaid amount in invoicing currency
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
5004
6345
6343
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
Currency identification code
Currency type code qualifier
C n..35
C an..3
C an..3
R n..15
N
O an..3
4405
Status description code
C an..3
N
MOA
C516
5025
Amount Type
113
= Prepaid amount
Amount
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Home currency
4
= Invoicing currency
11
= Payment currency
not used
Poznámka:
This segment can be used to indicate received prepayments.
If the amount is stated in the invoicing currency, the currency type qualifier is optional. For (additional)
home and payment currency it has to be stated.
Příklad:
MOA+113:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
156
Group:
SG50
Status: C
Max. Occ.: 3
Prepaid amount
Group:
SG51
Status: D
Max. Occ.: 1
Reference to prepayment invoice
Segment:
RFF
Seq. No.:
127 Level:
2
M Max. Occ.: 1
2210
Status:
Counter:
Reference
Name:
Reference to prepayment invoice
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Reference
Reference function code
qualifier
Reference identifier
Document line identifier
Reference version identifier
Revision identifier
M
M an..3
RFF
C506
1153
1154
1156
4000
1060
C
C
C
C
an..35
an..6
an..35
an..6
M
R an..3
Document Type Coded
= Invoice number
R an..17 Document Number
N
not used
N
not used
N
not used
IV
Poznámka:
The RFF segment qualifier value IV is to be used to refer to a prepayment invoice, when relevant.
Příklad:
RFF+IV:12345'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
157
Group:
SG50
Status: C
Max. Occ.: 3
Prepaid amount
Group:
SG51
Status: D
Max. Occ.: 1
Reference to prepayment invoice
DTM
Seq. No.:
128 Level:
3
O Max. Occ.: 1
2220
Segment:
Status:
Counter:
Date/time/period
Name:
Date of prepayment invoice
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Date/time/period
Date or time or period
function code qualifier
Date or time or period value
Date or time or period format
code
M
M an..3
M
M an..3
171
C an..35
C an..3
R n8
O an..3
102
DTM
C507
2005
2380
2379
= Reference date/time
Document Date/Time
= CCYYMMDD
Poznámka:
Příklad:
DTM+171:20011210:102'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
158
Group:
SG52
Status: D
Segment:
TAX
Seq. No.: 129/1 Level:
1
Status:
M Max. Occ.: 1
Counter: 2240
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
Duty/tax/fee details
Tax type – Exempt from VAT (invoicing currency) /
Osvobozeno od daně (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
E
= Osvobozený od daně / Exempt from VAT
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Daňová skupina "E" musí být uvedena vždy v případě, že daňový doklad obsahuje plnění splňující
podmínku dodání z jiného členského sátu EU a plnění osvobozená dle jiného paragrafu.
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::0.00+E'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
159
Group:
SG52
Segment:
MOA
Status: D
Max. Occ.: 10
Seq. No.: 131/1 Level:
2
Status:
R Max. Occ.: 1
Counter: 2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in invoice currency / Základ daně (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+125:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
160
Group:
SG52
Status: D
Segment:
TAX
Seq. No.: 132/1 Level:
1
Status:
M Max. Occ.: 1
Counter: 2240
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
Duty/tax/fee details
Tax type – Exempt from VAT (home currency) /
Osvobozeno od daně (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
E
= Osvobozený od daně / Exempt from VAT
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Daňová skupina "E" musí být uvedena vždy v případě, že daňový doklad obsahuje plnění splňující
podmínku dodání z jiného členského sátu EU a plnění osvobozená dle jiného paragrafu.
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::0.00+E'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
161
Group:
SG52
Segment:
MOA
Status: D
Max. Occ.: 10
Seq. No.: 134/1 Level:
2
Status:
R Max. Occ.: 1
Counter: 2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in home currency / Základ daně (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+125:24510.00::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
162
Group:
SG52
Status: O
Segment:
TAX
Seq. No.: 129/2 Level:
1
Status:
M Max. Occ.: 1
Counter: 2240
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
Duty/tax/fee details
Tax type – Zero rate (invoicing currency) / Nepodléhající dani (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
Z
= Nepodléhající dani / Zero rate
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::0.00+Z'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
163
Group:
SG52
Segment:
MOA
Status: O
Max. Occ.: 10
Seq. No.: 131/2 Level:
2
Status:
R Max. Occ.: 1
Counter: 2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in invoice currency / Základ daně (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+125:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
164
Group:
SG52
Status: O
Segment:
TAX
Seq. No.: 132/2 Level:
1
Status:
M Max. Occ.: 1
Counter: 2240
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
Duty/tax/fee details
Tax type – Zero rate (home currency) / Nepodléhající dani (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
Z
= Nepodléhající dani / Zero rate
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::0.00+Z'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
165
Group:
SG52
Segment:
MOA
Status: O
Max. Occ.: 10
Seq. No.: 134/2 Level:
2
Status:
R Max. Occ.: 1
Counter: 2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in home currency / Základ daně (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+125:24510.00::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
166
Group:
SG52
Status: D
Segment:
TAX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
135 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2240
Duty/tax/fee details
Tax type – Lower rate (invoicing currency) /
Daňová skupina snížená (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
L
= Snížená daň / Lower rate
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::10.00+L'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
167
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
136 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Monetary amount
Name:
Tax amount in invoice currency / DPH (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
124
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Částka daně
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Částka daně / Tax amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+124:10.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
168
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
137 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in invoice currency / Základ daně (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+125:100.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
169
Group:
SG52
Status: D
Segment:
TAX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
Max. Occ.: 10
138 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2240
Tax rates and amounts
Duty/tax/fee details
Tax type – Lower rate (home currency) /
Daňová skupina snížená (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
L
= Snížená daň / Lower rate
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::10.00+L'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
170
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
139 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Monetary amount
Name:
Tax amount in home currency / DPH (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
124
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Částka daně
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Home currency
not used
MOA
C516
5025
= Částka daně / Tax amount
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+124:245.10::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
171
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
140 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in home currency / Základ daně (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+125: 2451.00::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
172
Group:
SG52
Status: D
Segment:
TAX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
141 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2240
Duty/tax/fee details
Tax type – Standard rate (invoicing currency) /
Daňová skupina standardní (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
S
= Standardní daň / Standard rate
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
173
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
142 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Monetary amount
Name:
Tax amount in invoice currency / DPH (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
124
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Částka daně
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Částka daně / Tax amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+124:200.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
174
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
143 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in invoice currency / Základ daně (měna dokladu)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
4
= Měna dokladu / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Příklad:
MOA+125:1000.00::4'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
175
Group:
SG52
Status: D
Segment:
TAX
Seq. No.:
Status:
Counter:
Name:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
144 Level:
1
M Max. Occ.: 1
2240
Duty/tax/fee details
Tax type – Standard rate (home currency) /
Daňová skupina standardní (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
TAX
5283
C241
5153
1131
3055
5152
C533
5289
1131
3055
5286
C243
5279
1131
3055
5278
5273
1131
3055
5305
3446
1227
5307
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Duty or tax or fee function
code qualifier
Duty/tax/fee type
Duty or tax or fee type name
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee type name
Duty/tax/fee account detail
Duty or tax or fee account
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee assessment
basis value
Duty/tax/fee detail
Duty or tax or fee rate
description code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee rate
description
Duty or tax or fee rate basis
code
Code list identification code
Code list responsible agency
code
Duty or tax or fee category
code
M an..3
M an..3
C
C an..3
R
O an..3
C an..3
C an..3
N
N
C an..35
C
M an..6
N
N
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..15
N
not used
C
C an..7
R
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..17
R n..7
Daňová sazba
C an..12
N
not used
C an..3
C an..3
N
N
not used
not used
C an..3
O an..3
Party tax identifier
Calculation sequence code
C an..20
C an..3
N
N
N
Duty/Tax/Fee Category Coded
VAT Category - codes assigned by national
organisations
Can be used if VAT is specified.
S
= Standardní daň / Standard rate
not used
not used
not used
Tax or duty or fee payment
due date code
C an..3
7
= Daň / Tax
Duty/Tax/Fee Type Coded
VAT
= DPH / Value added tax
not used
not used
not used
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
176
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
Tax rates and amounts
145 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Monetary amount
Name:
Tax amount in home currency / DPH (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
124
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Částka daně
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Home currency
not used
MOA
C516
5025
= Částka daně / Tax amount
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+124:482.79::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
177
Group:
Segment:
SG52
Status: D
MOA
Seq. No.:
Status:
Counter:
Max. Occ.: 10
146 Level:
2
R Max. Occ.: 1
2250
Tax rates and amounts
Monetary amount
Name:
Taxable amount in home currency / Základ daně (domácí měna)
Description of segment:
UN/EDIFACT
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
M
M an..3
M
M an..3
125
5004
Monetary amount
Monetary amount type code
qualifier
Monetary amount
C n..35
R n..15
Zdanitelná částka
6345
6343
Currency identification code
Currency type code qualifier
C an..3
C an..3
N
R
4405
Status description code
C an..3
N
not used
Amount Currency Qualifier
3
= Domácí měna / Invoicing currency
not used
MOA
C516
5025
= Zdanitelná částka / Taxable amount
Poznámka:
Segment pro domácí měnu nepřenášet v případě, že domácí měna = měna dokladu.
Příklad:
MOA+125:2541.00::3'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
178
Segment:
UNT
Seq. No.:
Status:
Counter:
147 Level:
0
M Max. Occ.: 1
2310
Message trailer
Name:
Message trailer / Závěr zprávy
Description of segment:
UN/EDIFACT
UNT
0074
0062
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Number of segments in the
message
Message reference number
M n..6
M n..6
Number of segments in the message
M an..14 M an..14 Message reference number
Poznámka:
Příklad:
UNT+130+1'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
179
UNZ
Segment:
Seq. No.:
Status:
Counter:
148 Level:
0
M Max. Occ.: 1
0000
Interchange trailer
Name:
Interchange trailer / Závěr výměny
Description of segment:
UN/EDIFACT
UNZ
0036
0020
Implementace Škoda
Name
St Format St Format Užití / Poznámka
Interchange control count
Interchange control
reference
M n..6
Number of messages within a transmission
M n..6
M an..14 M an..14 Interchange reference number
A number is allocated by sender (usually by converter).
Reference number is identical with UNB DE0020.
Comment:
Example:
UNZ+1+06844'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
180
Příklad : Invoice
UNB+UNOD:3+O093100000875450XXX+O0013000001VW
R3A+110822:0910+06844'
UNH+00000152646193+INVOIC:D:07A:UN:GAS013'
BGM+389+123456+9'
DTM+137:20140121:102'
DTM+131:20140121:102'
FTX+ABL+++Legal info text+CZ'
FTX+AAB+++Vystaveno zákazníkem+CZ'
FTX+ABN+++Nedostatečná kvalita…+CZ'
GEI+PM+::272'
NAD+BY+SKODA::92++ŠKODA AUTO a.s.+Václava Klementa 869+Mladá Boleslav++293 60
RFF+XA:12345678'
RFF+VA:CZ12345678'
CTA+AD+:Jan Novak'
COM+00420 3268 11111 :TE'
NAD+SE+00123::92++Nazev firmy dodavatele+Ulice+Mesto++120 80+CZ'
FII+RH+123456789:1234:9876543210+0800:::654321012345:::Bank Name:Bank Location'
RFF+XA:00765432'
RFF+VA:DE00765432'
CUX+2:EUR:4'
CUX+3:CZK:3++27.52500'
DTM+134: 20140121:102'
PYT+1'
DTM+140: 20140225:102'
LIN+1++ 1U0 123 456 CE C21:IN'
IMD+++:::left brake mount'
QTY+47:165.000:C62'
ALI+CZ++7'
MOA+38:1000.00'
PYT+1'
PCD+12:25.00'
MOA+52:30.00'
PRI+AAB:273.40::CON:100:C62'
RFF+ON:333444'
RFF+AAK:00888222'
DTM+171: 20140121:102'
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
MOA+124:4523.34::4'
NAD+ST+31:92'
LOC+11+10127:::brana 7, Mlada Boleslav'
ALC+A++++ABK'
MOA+8:0.00'
UNS+S'
MOA+125:21539.76::4'
MOA+176:4523.34::4'
MOA+77:26063.1::4'
TAX+7+VAT+++:::21+S'
MOA+124:4523.34::4'
MOA+125:21539.76::4'
TAX+7+VAT+++:::21+S'
MOA+124:124504.93::3'
MOA+125:592881.9::3'
UNT+50+00000152646193'
UNZ+1+06844'
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
181
Kontaktní informace
Škoda Auto
Web:
http://edi.skoda-auto.cz
Tel:
Email:
+420 326 817 448
[email protected]
Tel:
Email:
+420 326 817 659
[email protected]
Mr Michal Nettl
Mr Josef Chmelik
Odette International Limited
Tel:
Fax:
Email:
Web:
+44 207 344 9227
+44 207 235 7112
[email protected]
www.odette.org
©ŠKODA Auto / EOT, Skoda Global Invoice (SBI), 07.10.2014
182

Podobné dokumenty

Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT

Škoda Auto a.s. Skoda Auto Global DELJIT Recipient's reference/password Application reference

Více

zde - Orli Znojmo

zde - Orli Znojmo Maďarska, Slovinska či Chorvatska a kluby jako jsou EC RED BULL SALZBURG, EV VIENNA CAPITALS, KHL MEDVESCAK ZAGREB, EC KLAGENFURT AC, SAPA FEHÉRVÁR AV19, HDD TILIA OLOMPIJA LJUBLJANA a dalšími, kte...

Více

2002, Syntax 3 Zpráva RETANN

2002, Syntax 3 Zpráva RETANN Jednoznačné číslo zprávy odesílatele. Pořadové číslo zprávy v rámci výměny. DE 0062 v segmentu UNT je totožné. Generováno odesílatelem. “RETANN” = Announcement for returns message Avízo požadavku v...

Více

Kompletní nabídka klubu Orli Znojmo pro partnery

Kompletní nabídka klubu Orli Znojmo pro partnery Maďarska, Slovinska či Chorvatska a kluby jako jsou EC RED BULL SALZBURG, EC UPC VIENNA CAPITALS, KHL MEDVESCAK ZAGREB, EC KLAGENFURT AC, SAPA FEHÉRVÁR AV19, HDD TEMACH OLIMPIJA LJUBLJANA a dalšími...

Více