DSO Division spezielle operationen

Komentáře

Transkript

DSO Division spezielle operationen
DSO
Division spezielle operationen
Současný stav
V současné době jsou v rámci DSO využity jednotky 1.FJR, KSK (Praha) a FSK. Fungování DSO je
uspokojivé. Dojde-li však k nasazení proti výrazně početnějšímu nepříteli je mu možné úspěšně čelit
pouze v konfliktech menší intenzity, případně během plnění defenzivních úkolů.
Jednotky:
1.FJR – 16 členů rozdělených do 3 družstev, 5 bojových vozidel
KSK – 6 členů, 1 bojové vozidlo
FSK – 4 členové
Cílový koncept
Vytvořit samostatnou funkční bojovou skupinu o síle cca 50 mužů pro koordinovaný postup během
rozsáhlejší operací. Skupina by měla být schopna čelit v boji uskupením jako je SAVE, 43. Výsadkový
prapor AČR, SOCOM a dalším.
Cílem projektu není zasahovat do fungování jednotek samotných, neurčovat zbraňové, výstrojové ani
výcvikové standardy. Cílem projektu také není imitovat skutečnou divizi speciálních operací, ať už při
výběru jednotek dle jejich názvu či zaměření, ani při výběru úkolů k plnění během operací.
Cílem tohoto projektu je sjednotit zúčastněné jednotky v rámci DSO v oblastech, jako je společné
velení a spolupráce celé skupiny, organizace v rámci skupiny a komunikace mezi jednotkami.
Velení DSO
Velením DSO bude pověřen jeden z velitelů zúčastněných jednotek. Z dalších velitelů jednotek budou
ustanoveni dva zástupci velitele. Tito tři lidé budou tvořit nejvyšší velení DSO. Na každé akci, které se
DSO účastní, bude přítomen jeden ze členů nejvyššího velení.
Pro případ vyřazení z boje velícího DSO na akci, bude vypracován seznam zástupů, aby bylo velení
skupiny zachováno. Tento seznam bude jednou měsíčně aktualizován.
Velení bude mít na starost koordinovat bojovou činnost jednotlivých jednotek. Provedení samotného
úkolu a chod každé jednotky, bude plně v kompetenci velení samotné jednotky.
Rozšířené velení DSO budou tvořit velitelé všech družstev.
Organizace
DSO bude rozděleno do 5-10 družstev. V každém družstvu bude umístěno 4-10 osob (dle velikosti
dané jednotky). V rámci jedné jednotky může existovat několik družstev.
Jednotka by měla být schopna se účastnit minimálně 75% akcí (tzn. 9x ročně).
Společné akce DSO budou probíhat jednou měsíčně. Termíny akcí budou známé minimálně jeden
měsíc před plánovanou akcí. Plánované akce budou zveřejňovány v rámci aplikace „Události“ na
sociální síti Facebook.
Jednou za 3 měsíce se sejdou velitelé jednotlivých jednotek a zhodnotí fungování DSO za uplynulé
období a připraví plány do budoucna.
Komunikace
Jednotky v rámci DSO by měly být schopny spolu během spolu aktivně komunikovat a podporovat se
při krizových situacích.
Komunikace mezi jednotlivými jednotkami bude probíhat pomocí radiostanic v pásmu UHF. Každá
jednotka proto musí být vybavena minimálně jednou stanicí s možností využít toto pásmo. Každému
družstvu bude přiděleno pásmo pro komunikaci (PMR, UHF, VFH, RF-10). Volba způsobu komunikace
v rámci jednotlivých jednotek je v plně v kompetenci samotné jednotky.
Každému družstvu bude přidělen volací znak.

Podobné dokumenty

přehled kurzů - ALBE Group sro

přehled kurzů - ALBE Group sro pokročilý potápěč s Nitroxem

Více

UR 214-1

UR 214-1 se jedná o první kvalifikační stupeň kterékoliv kariéry, kdy se metodou simulace výcvikového tábora pěchoty US Army školí nováčci bez předchozích vojenských zkušeností ve vojáky. Je samozřejmé, že ...

Více

UR 214-2 - 10th Mountain Division

UR 214-2 - 10th Mountain Division Pro rozhodování, které prvky výstroje vzhledem k charakteru mise, její délce, prostředí a počasí vzít a které zanedbat, existuje termín Combat Load - objasněn pro případ možného výskytu v dalším te...

Více

Jan Chalupa

Jan Chalupa Kořeny airsoftu sahají do Východní Asie konce 80. let 20. století, obzvlášť pak do Japonska, kde bylo vzhledem k místním zákonům pořizování ostrých zbraní velmi obtížné. Japonci proto hledali jinou...

Více

03. - Airsoft team Kardaška

03. - Airsoft team Kardaška Dostalo se vám do rukou již třetí číslo Airsoftu a při této příležitosti jsem byl požádán napsat nějakou ktátkou předmluvu. Moji dva redakční kolegové už přispěli, takže teď je řada na mě. Musím ří...

Více

Obsahy jednotlivých příběhů

Obsahy jednotlivých příběhů a připomínají, že i malá skupina může v spravedlivém boji obstát proti početnějšímu nepříteli.

Více

Seznam 30.1.11 AEG

Seznam 30.1.11 AEG Sten MK II Sten MK II

Více