HERNÍ ŘÁD_Hot Wheels

Komentáře

Transkript

HERNÍ ŘÁD_Hot Wheels
HERNÍ ŘÁD
Soutěž: Vyhraj super sadu autíček Hot Wheels!
Na webových stránkách Pigy.cz bude v termínu od 22. listopadu do 28. listopadu 2010 realizována soutěž pod názvem
Vyhraj super sadu autíček Hot Wheels!
O co hrajeme:
7x balíček – sada autíček Hot Wheels a sada karet UNO H2O.
Systém hry:
Soutěžící mají za úkol správně odpovědět na soutěžní otázku. Vyhrává každý den 150. (stopadesátá) přijatá soutěžní
odpověď ze správně odpovídajících soutěžících. V případě, že je přijato méně než 150 (stopadesát) správných odpovědí,
vyhrává poslední přijatá správná odpověď.
Organizátor soutěže:
Organizátorem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.
Termín a popis soutěže:
Soutěž probíhá od 22. 11. do 28. 11. 2010 do 24 hod.
Hraje se o 7 balíčků od společnosti Mattel, který obsahuje autíčka Hot Wheels a sadu karet UNO H2O. Výherci budou
kontaktováni produkční Pigy.cz nejpozději během 30. 11. 2010 prostřednictvím kontaktní emailové adresy.
Detailní popis výhry
7x balíček – Autíčka Hot Wheels a sada karet UNO H2O.
Podmínky účasti v soutěži: Soutěže se mohou zúčastnit ti, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky.. Z účasti v
soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže nebo poskytovatelem
výher, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby
přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto došlo k tomu, že vítězem některé z cen se stane osoba
uvedená v odst. 4 tohoto herního řádu, jsou provozovatelé oprávněni odebrat takovému výherci výhru.
Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry organizátor soutěže má právo využít jejich osobních
údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas
apod.) pro reklamní a marketingové účely. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu.
Výhru nezasíláme poštou, k vyzvednutí bude na nonstop recepci Pigy.cz ve Wenzigově 4, Praha 2. Výherce
není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze směnit
za hotovost. Jeden výherce smí vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve výše popsané soutěži. Pokud si výherce výhru
nepřevezme nejpozději do 90 dnů od data uskutečněné výhry, nárok na výhru propadá. Uveřejnění pravidel soutěže:
Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.pigy.cz. Soutěžící s pravidly
souhlasí a zavazují se zúčastnit se soutěže v souladu s těmito pravidly.
Oprávnění organizátora soutěže:
Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je
konečné a závazné. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.

Podobné dokumenty

HERNÍ ŘÁD_Matel

HERNÍ ŘÁD_Matel přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto došlo k tomu, že vítězem některé z cen se stane osoba uvedená v odst. 4 tohoto herního řádu, jsou provozovatelé oprávněni odebrat ta...

Více