Datový list

Komentáře

Transkript

Datový list
Datový list
Argon 4.6
Čistota, %obj.: ≥
Příměsi: H2O
99,996%
≤
10ml.m-3
O2
≤
5ml.m-3
CO2
≤
1ml.m-3
(1 ml.m-3= 1 ppm obj.; 1mg.kg-1= 1 ppm hmot.)
Související předpisy: Vstupní surovina odpovídá požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/ 2008 v platném znění.
Produkt splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14175.
Způsob dodání: Tlakové láhve
Objem [ l ]
Plnicí tlak při 15°C [bar]
Objem náplně při tlaku 1bar [m3]
10
200 +0-10
2,1
GENIE 10l
300 +0-10
3,0
20
200 +0-10
4,3
20l odlehčená láhev
200 +0-10
4,3
GENIE 20l
300 +0-10
6,0
33l s integrovaným ventilem
300 +0-10
10,0
50
200 +0-10
10,7
50
50l s multifunkčním ventilem
EVOS Ci
300 +0-10
15,2
300 +0-10
15,16
Pozn.
na objednávku
na objednávku
Svazky lahví
Objem [ l ]
svazek 12x 50l
Plnicí tlak při 15°C [bar]
Objem náplně při tlaku 1bar [m3]
128,4
svazek 12x 50l
200 +0-10
300 +0-10
svazek 16x 50l
300 +0-10
242,5
Značení láhve dle EN 1089-3: Barva horní zaoblené části
Pozn.
181,9
tmavě zelená odstín
na objednávku
RAL6001
Typ ventilu:
Typ ventilu: láhev do 200bar
W21,8x 1/14"
svazek do 200bar
W21,8x 1/14"
láhev 300bar
M30x 2
multifunkční ventil EVOS Ci
integrovaný ventil LISYtec (pouze pro láhve 33l)
svazek 300bar
plnění: M30x 2
výstup: W21,8x 1/14"
Nálepky: Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1006 - ARGON, STLAČENÝ s bezpečnostními značkami,
bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu
Páska s nápisem ‘‘Plná láhev‘‘ kolem klobouku
Datový list
strana 2 ze 2
Vlastnosti: Argon je plyn bez chuti, barvy a zápachu, který je obsažen ve vzduchu v množství 0,934% obj.
Je nejedovatý a nehořlavý.
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/ 2008: Press. Gas, H280
Chemický vzorec
Molární hmotnost
Relativní hustota plynu
Ar
39,948
(vzduch = 1)
1,691
kg.m-3
teplota
-185,9
°C
výparné teplo
160,8
teplota
Hustota plynu při 15°C a 101,3kPa
Bod varu při 101,3kPa
Trojný bod
Kritický bod
g.mol-1
1,38
-189,4
kJ.kg-1
°C
tlak
68,70
kPa
teplota
-122,3
°C
tlak
4898,0
kPa
hustota
537,7
kg.m-3
16,36
mW.m-1.K-1
Tepelná vodivost
Vhodné hasivo
lze použít všechna známá hasiva
přizpůsobit látce hořící v okolí
Přepočtové hodnoty: m3 plynu (101,3 kPa, 15°C)
litr kapaliny (101,3 kPa, teplota
bodu varu)
kg
1
1,197
1,669
0,835
1
1,395
0,599
0,717
1
Použití: Ochranný plyn pro všechny postupy, které jsou narušovány již stopovými množstvími reaktivních plynů.
Ochranný plyn při svařování MIG:
- hliníku a jeho slitin,
- mědi a jejích slitin,
- niklu a jeho slitin.
Ochranný plyn při svařování TIG- WIG - všechny svařitelné kovy jako:
- nelegované a legované oceli,
- hliník, měď, nikl a jejich slitiny,
- vysokolegované CrNi oceli.
Plazmový a ochranný plyn při svařování WP pro všechny svařitelné kovy jako u WIG.
Při svařování jako ochrana kořene svaru a okolí- pro všechny materiály, kde je nutné na straně kořene svaru zabránit oxidaci.
Ochranný plyn při svařování laserem- všechny svařitelné kovy, materiály považované za obtížně svařitelné.
Při napařovacích a difuzních postupech v přípravě polovodičů a tenkých vrstev.
Jako plnící plyn pro zářivky a žárovky.
Použití v potravinářství.
Klasifikace dle ISO 14175: ISO 14175- I1- Ar
Bezpečnost: Bezpečnostní list (BL000010021700) podle nařízení EP a Rady (ES) č.1907/ 2006 na vyžádání.
ČSN 07 8304
Jiné formy dodávek: Argon plynný pro spektrometrii, 4.8, 5.0, 5.3, 5.6, 6.0, 7.0.
Argon 5.0 kapalný.
Corgonové směsi, CORGON S, CRONIGON S, CRONIGON 2.
Směs argon/ vodík- VARIGON H.
Plynné směsi a kalibrační plyny s příměsí argonu.
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 Kyje
Tel.: 800 121 121, www.linde-gas.cz
V případě Vašich dotazů je Vám k dispozici odborný personál v našich prodejních centrech a Zákaznickém centru 800 121 121.
Form 1151/5 10.2010
DL 0123/13 z 05.2016

Podobné dokumenty

Helium 4.6 - Katalog plynů Linde Gas

Helium 4.6 - Katalog plynů Linde Gas Páska s nápisem ‘‘Plná láhev‘‘ kolem klobouku

Více