stáhnout - active

Komentáře

Transkript

stáhnout - active
PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ
A CHLAZENÍ
NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY
UNIVERZÁLNÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY
Podlahové vytápění a chlazení HeatUp! je švédský systém s dlouholetou
tradicí, který navazuje na úspěšná léta mezinárodní spolupráce a společného
vývoje. Kombinací moderních technologií, materiálů a inovativního způsobu
myšlení představujeme produkt nízkoenergetického vytápění a chlazení.
Systém HeatUp! je Vaše správná volba teplovodního podlahového vytápění
PRO OBJEKTY V REKONSTRUKCI,
NOVOSTAVBY, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY,
PASIVNÍ DOMY, PRŮMYSLOVÉ A SPECIÁLNÍ
STAVBY.
V porovnání s klasickým podlahovým vytápěním je rozdíl v použitých materiálech,
proudění kapaliny, teplotou topné vody a způsobem pokládky s bifilárním
vedením. Velkou předností je minimální konstrukční výška do 15 mm.
Unikátní energetický koncept, který garantuje komplexní přístup,
použití speciálních produktů a technologií.
JEDNODUCHÉ • ÚSPORNÉ • KOMFORTNÍ řešení vytápění a chlazení vašeho bydlení.
WWW.ACTIVE-ELEMENTS.CZ
SKLADBY PODLAH
1
HEATUP! SPRINT
1
2
Potrubí je umístěno přímo pod nášlapnou vrstvou podlahy. Systém HeatUp!
si zachovává všechny výhody podlahového vytápění a navíc přináší benefit
v rychlém zátopu a ve vysokém samoregulačním efektu. V této skladbě funguje
výborně příjem energie z okolí a redistribuce tepla v objektu.
Nízkoprofilový systém lze provést několika metodami – nivelační stěrka, suchý
systém nebo zařezání potrubí do stávající podlahy.
3
4
5
6
Tato skladba podlahy se vyznačuje extrémně nízkou provozní teplotou topné
vody (26 - 34 °C), rychlou reakční dobou při zátopu, útlumu či vzniku tepelných
zisků (proslunění, elektrospotřebiče, atd.). Základním principem je uložení
potrubí přímo pod podlahovou krytinu.
PROVOZNÍ TEPLOTY: 26 – 34 °C
REAKČNÍ DOBA PODLAHY: 15 - 60 MINUT
2
1 – Podlahová krytina | 2 – Nivelační stěrka 15 mm, potrubí
3 – Podlahová vrstva (potěr, suchá podlaha aj.) | 4 – PE separační fólie
5 – Tepelná izolace EPS | 6 – Nosná konstrukce
1
HEATUP! KLASIK
2
Uložení topného potrubí na tepelné izolaci s vrstvou cementového potěru
(anhydritu) nad potrubím v tloušťce od cca 40 mm. Jde o klasický způsob
instalace, který se vyznačuje delší dobou akumulace, ale i setrvačností
(cca 2 - 4 hodiny). Teploty topné vody odpovídají standardním hodnotám pro
systémy podlahové vytápění (35 - 40 °C).
3
4
5
Tato skladba podlahy zaručuje vysokou teplotní stabilitu objektu za cenu
menší pružnosti ve změnách tepelného výkonu, například při náhlém ochlazení
venkovní teploty. Akumulační systém je vhodný pro novostavby i rekonstrukce.
PROVOZNÍ TEPLOTY: 35 – 40°C
REAKČNÍ DOBA PODLAHY: 2 – 4 HODINY
3
1 – Podlahová krytina | 2 – Anhydrit/podlahový potěr, potrubí
3 – PE separační fólie | 4 – Tepelná izolace EPS
5 – Nosná konstrukce
HEATUP! SCANDINAVIA
Podlaha má ojedinělou skladbu, která umožňuje temperovat podloží stavby
a vytvořit tak maximální tepelnou stabilitu objektu. Pro temperování spodní
vrstvy se užívá odpadní teplo z rekuperace, solární zisky nebo jakýkoliv jiný zdroj
odpadního tepla. Pro temperaci této vrstvy stačí teplota média např. 22 °C.
Horní vrstva potrubí je topná, připojuje se ke zdroji tepla a pracuje obvykle
v teplotách 26 - 34 °C. Díky této skladbě systém zaručuje efektivní uložení
tepla do stavební masy a přináší možnost jeho následného využití. Přínosem
systému je nejen nízká skladba topné vrstvy, což přináší výhody extrémně
nízkých provozních teplot, ale i rychlé regulace a redistribuce tepla. Naopak
v letní sezóně je možné systémy provozovat v režimu pasivního chlazení.
Výsledkem je maximální komfort a minimální provozní náklady na vytápění.
1
2
8
7
6
3
5
4
Budova a její podloží se stane „živým“ akumulátorem.
PROVOZNÍ TEPLOTY: 26 – 34 °C
REAKČNÍ DOBA PODLAHY: 15 - 60 MINUT
Spodní vrstva pracuje s teplotou do 22 °C, kde probíhá celoroční
akumulace odpadního tepla.
1 – Podlahová krytina | 2 – Potrubí – topná vrstva
3 – Nivelační stěrka 15 mm | 4 – Betonová podlaha
5 – Potrubí – akumulační vrstva | 6 – Cementový potěr
7 – Hydroizolace | 8 – Tepelná izolace z pěnového skla (tl. cca 200 mm)
PŘEDNOSTI
1
NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM
HeatUp! je extrémně nízkoteplotní systém teplovodního podlahového vytápění. Šetří energii
díky nízké teplotě vody v potrubí. Ta je dosažena malým teplotním spádem (3 K) a možností
pokládky přímo pod nášlapnou vrstvu podlahy. Pro vytápění potřebujeme teplotu topné vody
v rozmezí 26 - 34 °C.
Nízká teplota vody otopného systému přirozeně snižuje přestup tepla z objektu do
venkovního prostředí a umožňuje redistribuci tepla uvnitř objektu. S podlahovým vytápěním
se také dosahuje stejné tepelné pohody v místnosti při teplotě o 1 - 2 °C nižší, v porovnání
s klasickým vytápěním radiátory. Tento fakt odpovídá úspoře tepla 6 - 12%.
25°C
20°C
2
REDISTRIBUCE TEPLA
Redistribuce tepla je proces, ve kterém jsou tepelné zisky v místnosti nebo části budovy
22°C
18°C
17°C
18°C
20°C
převedeny do jiné, jenž je chladnější. Při slunných dnech, zejména v přechodném topném
období (jaro a podzim), systém vypne automaticky zdroj tepla. V okamžiku, kdy je určitá část
20°C
budovy vyhřátá sluncem se automaticky zahřejí i její další části. To se děje díky neustálé
cirkulaci vody v systému mezi všemi částmi budovy. Tento proces přináší úsporu mezi
5 - 10 % nákladů na sezónní vytápění. Klasické podlahové vytápění nebo radiátory toto
neumožňují kvůli vyšším provozním teplotám a vypínání oběhu.
3
RYCHLÁ REAKCE
HeatUp! nabízí jednoznačně nejnižší konstrukční výšku na trhu. V kombinaci s malým
množstvím vody v systému dosahuje velmi rychlé regulace a to i v případě náhlých změn
teplot v místnosti. Tomu je přizpůsobená i regulace prostorové teploty, která reaguje
VENKOVNÍ
JEDNOTKA
média. Systém tak potlačuje velkou setrvačnost podlahového vytápění a tím se stává velmi
s přesností 0,1 °C. Malé množství kapaliny a její rychlé proudění umožňuje potrubí s vnitřním
průměrem 6 mm. Například pro vytápění plochy 100 m2 stačí pouhých 14 litrů topného
flexibilním a efektivním. Je schopný zareagovat na okolní zdroje energie a umožňuje, aby
tepelné zisky byly skutečně využity.
4
VNITŘNÍ KLIMA
Systém je mimořádný v plynulém a komfortním udržování vnitřní teploty. Redukuje se tak
víření prachu, které bývá způsobeno prouděním vzduchu vlivem konvekčního vytápění, a tím
se vytváří zdravé mikroklima v objektu.
15
min
SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY
Specifikace
1
POTRUBÍ
Vnější průměr
10 mm
Unikátní systém flexibilních hadic umožňuje
Vnitřní průměr
6 mm
instalaci sálavých topných a chladících
Materiál
EPDM
systémů i v nejnáročnějších podmínkách.
Použití
vytápění a chlazení
Potrubí lze uložit do standardního potěru,
anhydritových a cementových tekutých
stěrek, tenkovrstvých stěrek ve výšce do
Maximální tlak
Maximální teplota
6 bar
+90°C
15 mm, do stěn i stropů nebo masivních
konstrukcí pro aktivaci betonového jádra.
Specifikace
2
ROZDĚLOVAČ
Vnější/vnitřní průměr
Mosazný rozdělovač pro teplovodní sálavý
Počet okruhů
systém
Materiál
mosaz
Použití
vytápění a chlazení
podlahového
vytápění
HeatUp!,
slouží k připojení rozvodů topné kapaliny do
jednotlivých okruhů potrubí.
Maximální tlak
Maximální teplota
3
46/26 mm
3, 6, 12, 18, 24
10 bar
+120°C
Specifikace
COMBI STANICE
Stanice zajišťuje funkci vytápění a chlazení
objektu. Připojuje se ke zdrojům tepla i chladu.
Obsahuje deskový nerezový výměník, úsporné
oběhové čerpadlo a zabezpečovací sestavu.
Model
Combi S, M, L
Výkon
7, 12, 17 kW
Připojení
230 V, 45 W
Maximální tlak
Maximální teplota
Vyrábí se v celonerezovém provedení.
Rozměry
3 bar
+90 °C
440 x 930 x 280 mm
Ochrana proti vniknutí
Propojení potrubí
4
Stanice zajišťuje kompletní funkci pro vytápění
objektu a je použitelná i jako bivalentní zdroj
pro tepelné čerpadlo. Obsahuje vlastní
a
zabezpečovací
oběhové
sestavu.
v celonerezovém provedení.
čerpadlo
Vyrábí
Materiál
nerezová ocel, mosaz, bronz
Použití
vytápění a chlazení
Specifikace
ELECTRA STANICE
elektrokotel, úsporné
IP 44
3/4” / DN20
se
Model
Elektra 6
Elektra 9
Výkon
6 kW
9 kW
400 V 3/N/PE
3f 230 V AC
3 bar
4 bar
Připojení
Maximální tlak
Maximální teplota
Provozní teplota
Rozměry
Ochrana proti vniknutí
Propojení potrubí
+60 °C
+90 °C
20-57 °C
34-75 °C
440 x 930 x 280 mm
IP 44
1” / DN25
Materiál
nerezová ocel, mosaz, bronz
Použití
vytápění
?
VHODNÝ PRO NOVOSTAVBU I REKONSTRUKCI
NÍZKÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA DO 15 MM
INOVATIVNÍ ŠVÉDSKÁ TECHNOLOGIE
VYŠŠÍ COP PRO TEPELNÁ ČERPADLA
ŽIVOTNOST POTRUBÍ 80 LET
EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK
RYCHLÁ REAKCE SYSTÉMU
REDISTRIBUCE TEPLA V OBJEKTU
UMOŽŇUJE PASIVNÍ CHLAZENÍ V LÉTĚ
PRACUJE PRO
VAŠE ÚSPORY
WWW.ACTIVE-ELEMENTS.CZ

Podobné dokumenty

Úvod do elektrických měření

Úvod do elektrických měření chyba přístroje je dána jeho třídou přesnosti, jejich výpočet se provádí zpravidla jen při přesnějších měřeních.

Více

Nikola Tesla - Věda Jinak

Nikola Tesla - Věda Jinak totálně ionizovány, a tedy vysoce vybuzeny, a vyzařují intenzivní světlo. Jakýkoli hmotný předmět, který do slupky narazí, je zasažen ohromným výbojem elektrické energie a okamžitě se vypaří – jako...

Více

ke stažení ZDE

ke stažení ZDE Rozmìry (š x h x v) .......... 510 x 590 x 350 mm Rozmìr komory (š x h x v)..1x 350x370x170mm Pizza prùmìr do 34 cm .............................. 1 ks Regulace teploty ...............................

Více

ke stažení ZDE

ke stažení ZDE Hluboká teplá vana BM 6130559 A1 TAN.LUX.WALL 1000 BM 137.900,- Kè 6130560 A1 TAN.LUX.WALL 1400 BM 139.900,- Kè 6130561 A1 TAN.LUX.WALL 2000 BM 189.900,- Kè

Více

cAPRI 2

cAPRI 2 1 PEÈÍCÍ TROUBA z nerezové oceli, rychlé natopení trouby díky umístìní nad topeništìm grilu, litinová dvíøka s keramickým sklem a teplomìrem. STAINLESS STEEL OVEN quick heatup thanks to the combust...

Více

Evropský kodex etiky franchisingu a jeho role jako zdroje právních a

Evropský kodex etiky franchisingu a jeho role jako zdroje právních a Německo, Itálie a Nizozemsko ve stádiu svého zrodu, se do značné míry opíral o etický kodex Francouzské franchisové federace. Jeho tvůrci byli přední vizionáři franchisingu své doby, všichni členov...

Více