listopad - prosince - DOP

Komentáře

Transkript

listopad - prosince - DOP
S náminení nikdo sám
Zpravodaj
Domu ošetřovatelské péče
Home Care s.r.o. v Dolním Rychnově
Poskytujeme zdravotní a sociální péči
Setkání zaměstnanců
a jejich dětí bylo
tvořivé
Listopad
Prosinec
2014
Pět přání pro příští rok
I v letošním roce jsme museli vynaložit velké úsilí,
aby naše práce byla kvalitní, aby klienti a pacienti
byli spokojení a cítili se u nás a s námi v bezpečí.
Hned v úvodu roku jsme již po třetí úspěšně
obhájili národní certifikát kvality – Akreditaci.
Společnosti se dařilo o něco lépe i ekonomicky, a to hlavně díky lepším
podmínkám ve zdravotnictví a vyšším úhradám od zdravotních
pojišťoven, než tomu bylo v letech 2012 a 2013. Mohli jsme tak o něco
lépe ohodnotit těžkou práci našich pracovníků.
Také jsme prošli úspěšně Genderovým auditem, který zjišťuje aktuální
atmosféru v organizaci s přihlédnutím k rovným příležitostem žen a
mužů. Zrealizovali jsme několik vzdělávacích akcí pro zaměstnance díky
dotacím z evropských fondů.
Podařilo se nakoupit vybavení, které jsme naplánovali začátkem roku, el. polohovatelných postelí, matrací a dalších pomůcek, potřebných pro
poskytování péče. Vybudovali jsme jednolůžkový pokoj v léčebně a
začali v projektových pracech na přístavbě prostor k léčebně. Přístavba
zvýší komfort pro naše pacienty, a to snížením počtu čtyřlůžkových a
pětilůžkových pokojů ve prospěch dvou a třílůžkových pokojů.
Samozřejmě jsme bojovali i s překážkami, ale to už je součástí naší práce
a jsem přesvědčena, že i nezdary nás posunuly dál k lepšímu a že jsme v
nich nalezli poučení.
Co nás čeká v příštím roce? Za nás všechny bych měla pět přání:
1.
Ať jsme všichni zdraví, ale nechme také žít lékaře a lékárníky.
2.
Každý den hodně radosti a co nejméně zlosti.
3.
Ať máme dobré kolegy, přátele, příbuzné i partnery.
4.
Ať v sobě najdeme sílu a schopnost bránit dobro, lásku a
pravdu.
5.
Nechť do Nového roku vstoupíme dobře a úspěšně jím projdeme
a co nejlépe z něj nakonec vyjdeme!
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům za velké pracovní nasazení,
angažovanost, za to, že pomáhají potřebným, nemocným lidem. Přeji
zaměstnancům, klientům, i jejich rodinám šťastné a veselé svátky,
hodně štěstí v maličkostech i důležitých okamžicích v roce 2015.
Magdaléna Radošová, ředitelka DOP-HC v Dolním Rychnově
Jídelna se proměnila
v hravou dílnu
Letos se v prosinci poprvé uskutečnila vánoční besídka pro děti zaměstnanců.
Bylo to nejen zábavné, ale i pracovní setkání. Děti a jejich rodiče vytvářeli různé
ozdoby a také pochoutky. Jídelna se tak proměnila ve velikou dílnu s dlouhým
stolem, u nějž se s velkým zaujetím tvořilo. Komu nestačil stůl v jídelně, mohl
se přestěhovat do sousední klubovny, proměněné v tu chvíli v kuchyňku, kde
se připravoval a vařil čaj z pečeného ovoce a vytvářelo vánoční pečivo. A ti
nejmenší, pro které je svět čirou zábavou, se vyřádili na vodním lůžku a při hře
světel v relaxační místnosti Snoezelen. Velkou měrou se na besídce podílela
staniční sestra z Vily Maria Ilona Štáhlovská, která napekla spoustu perníčků a
učila nejen děti jejich zdobení. A kuchyň připravila občerstvení. jch,ak
Ředitelka četla dětem
pohádku
Na závěr besídky pro zaměstnance
a jejich děti přečetla ředitelka DOPHC paní Radošová v romantické
atmosféře Snoezelenu strašidelnou
pohádku o dobrodružném putování skřítků za strašidlem Tlustcem,
aby zachránili ukradený prstýnek
princezny Květušky.
V kruhu rodiny oslavila sto let
Paní Eva Ryvolová, klientka domova pro seniory Vila Maria v Dolním
Rychnově, oslavila v kruhu příbuzných, spolubydlících a zaměstnanců
domova v klubovně vily své sté narozeniny. Nechyběli ani další
gratulanti z okruhu dobrovolníků a také úřadů.
V sedmnácti letech přišla ještě před válkou na Plzeňsko. Brzy se ale s
manželem odstěhovala do našeho kraje, do tehdejšího krajkářského
centra Libavského Údolí. Pracovala tu ve výrobně záclon. Také
prodávala v mlékárně, ještě ve svých osmdesáti letech uklízela v
libavské škole. V pohybu jí více omezil až v jejích devadesáti osmi
letech úraz kyčle. V domově pro seniory v Dolním Rychnově, kde má
ošetřovatelskou, zdravotní i socioterapeutickou péči, bydlí půl roku.
"Chvilku si zvykala," říká o mamince, pro níž samostatnost byla
samozřejmá téměř celé století, její syn Jaroslav. Paní Ryvolová má tři
děti, ještě syna Antonína a dceru Olgu. Má samozřejmě i vnoučata,
pravnoučata a už také jedno prapravnouče. "Střídáme se v návštěvách,
a protože má maminka hodně potomků, navštěvujeme jí každý den,"
říkají její děti.
Na oslavu v klubovně přišli
jubilantce
gratulovat
také
ředitelka DOP-HC Magdaléna
Radošová a výkonný ředitel
léčebny Jan Pakosta, také
sokolovská
místostarostka
Renata Oulehlová, která se svým
dobrovolnickým
sdružením
Střípky organizuje pro klienty
rychnovského
zařízení
společenské programy, a též
pracovnice
Okresní
správy
sociálního
zabezpečení
v
Sokolově. Ty oslavenkyni předaly
blahopřejný dopis od ministryně
práce a sociálních věcí, ve
kterém bylo i sdělení, že stoleté
oslavenkyni byl navýšen důchod.
Vyráběli jsme
dárkové vánoční
balíčky
Letos poprvé jsme s pacienty vytvářeli
vánoční balíčky jako poděkování pro
dobrovolnice a pro lidi, kteří spolupracují
s DOP-HC. Velkou měrou se na těchto
dárkových balíčcích podíleli i pacienti
léčebny. V balíčcích byla sklenička
s čajem z pečeného ovoce, svíčka z
včelího vosku, kterou jsme také vyráběli,
a dřevěná ozdůbka, kterou jsme barvili a
přáníčko s textem:
S přípravou čaje
z pečeného
ovoce pomáhaly
i děti
zaměstnanců
„Kvalitní péče a respekt k člověku jsou pro
naši společnost stěžejními kritérii při
poskytování služeb už 21 let. Přejeme, aby i
vám nový rok přinesl mnoho kvalitních chvil
a zážitků, a abyste jej prožili ve vzájemném
porozumění s lidmi, kteří vás obklopují.“
Mám hodně nalétáno
Proletěli jsme celý rok
Krásnou pohádku Čtvero ročních období nám zahrálo sokolovské
divadlo Konvalinky pod vedení paní Evy Konvalinové. Ta také hry pro
své divadélko píše a skládá k nim i písničky.
Pohádka začala jarním obdobím, kdy se příroda probouzí, následovalo
letní období a doba dovolených, let k moři byl trochu dramatický,
protože pilot byl šprýmař, ale vtipkoval na špatném místě. Jeho hlášky
děsili cestující. Třeba když hlásil: „Mám už hodně nalétáno - doma na
počítači“.
Nesem vám
noviny,
poslouchejte
Podzim jsme prožili v lese se
zvířátky a stali jsme se diváky
soutěže Les hledá talent, v níž
zvířátka předváděla, co umí a
nakonec zvítězil čmelák Čestmír
ze
Sokolova
se
svým
akrobatickým letem. Čmeláka
jsme ale neviděli, jen tušili, kde
asi zrovna poletuje podle
bzučení a toho, kam ho herci
svými zraky pronásledovali.
Zimní období jsme prožili
společně s Honzou a Anežkou v
jejich chaloupce a přípravou na
Vánoce. Na závěr jsme si
společně
zazpívali
vánoční
koledy a v dobré pohodě jsme
se rozešli. jch
Paní Kubínová se
fotila s Miráklem
Klientka domova pro seniory Vila Maria paní Kubínová se fotila do kalendáře, jehož hlavními hrdiny jsou
senioři, vyfocení společně s osobnostmi karlovarského kraje. S paní Kubínovou se v listopadu na
jevišti divadla v Hornickém domě v Sokolově fotila
hned celá skupina. Tou osobností totiž byla taneční
skupina Mirákl, která je ve své kategorii světovou
špičkou. "Paní Kubínová byla velice trpělivá a focení
si velice užila," uvedla jedna ze socioterapeutek,
které klientku vily doprovázely. Kalendář na rok 2015
představí 12 vitálních seniorů a stejný počet osobností v různých prostředích a zajímavých činnostech.
Výtěžek z prodeje kalendářů má podpořit dobrovolnické sdružení Střípky, které i pro naše zařízení pořádá různé výlety a kulturní programy. kt,ak
Taneční skupinu Mirákl
ze Sokolova aktivně
navštěvuje přes 120
tanečníků, kteří pracují
ve 4 věkových skupinách. Skupina se věnuje tanečním kategoriím
modern, show a jazz
dance. Tanečníci procházejí i systematickou
přípravou baletní, gymnastickou, akrobatickou
a dramatickou. Účastní
se soutěží Czech Dance
Organization, reprezentujeme ČR na prestižních mezinárodních
soutěžích.
Den veteránů u starosty
Vzpomínky na Den válečných veteránů 11. listopadu se v Sokolově na
pozvání sokolovského starosty zúčastnil i klient našeho zařízení pan
Josef Neuman. U pomníku vojáka od Dukly v centru Sokolova položil
společně se starostou květinu. Starosta ho, jako válečného veterána,
přijal i na radnici, kde pan Neuman zavzpomínal na svá válečná léta.
Žil v té době na Slovensku, kde
se svou rodinou hospodařil na
skromném zemědělském hospodářství. Do armády byl odveden když mu bylo 19 let.
"Přišli v roce 1940 četníci a
vzali mě k odvodu. Jelikož jsem
byl u nás doma ministrantem,
udělali ze mě jakéhosi vojenského kněze. Dnes je to v armádě kaplan. Zprvu jsem byl
rád, nemusíš na cvičení nebo
do boje, říkal jsem si. Jenže
pak, když jsem pochovával
Pan Neuman si stiskl ruku se starostou.
mrtvé, tak jsem plakal.
Dodnes se ptám pánaboha, proč jsem tu zůstal, když moji kamarádi
zemřeli," řekl v rozhovoru pro SokoDen válečných veteránu, 11.
lovský deník, který přinesl příběh pana
listopad se slaví celosvětově.
Neumana na svých stránkách.
Od roku 2001 je tento výKonec války už prožil v československé
znamný den připomínán i v
armádě. "Všichni jsme se těšili v létě
České republice. 11. listopad
byl vybrán symbolicky. Toho
domů, já také, a moc. Ale přišel velitel
dne roku 1918 bylo u frana poručil: Češi napravo, Slováci nalevo.
couzského města Compičgne
Nás Slováky dali do pohraničí a museli
podepsáno příměří mezi spojsme vyhánět Maďarské vojáky. V Čejenci a Německem, jímž byly
chách válka skončila osvobozením v
na západní frontě ukončeny
květnu. Já přišel do civilu až v zimě,"
boje 1. světové války. Symbolem dne veteránů se stal rudý
zavzpomínal pan Neuman.
květ vlčího máku.
Soubor přivedl omladinu
Taneční soubor Radost z Krásna jezdí k nám do Domu ošetřovatelské
péče už pravidelně. Tentokráte s sebou seniorský tým přivedl i
omladinu - dětský soubor Háječek, samozřejmě také z Krásna, pod
vedením paní Masopustové. Stejně jako dospělí měly i děti u publika
velký
úspěch,
zatančily
lidové
tance a zazpívaly.
Příjemnou chvilkou
bylo
nenadálé
setkání - ženy ze
souboru
se
tu
potkaly
s
naší
pacientkou
paní
Jindrou Knaffovou,
která s nimi léta
tancovala a zpívala.
Nadšené
setkání
bylo velmi dojemné.
Zvonek zpíval i v latině
Poslední bohoslužba v roce 2014 u nás
v léčebně byla 18. prosince. Pan farář se
s námi rozloučil, popřál krásné svátky a
řekl, že se 8. ledna 2015 zase uvidíme.
Panu faráři Petru Bauchnerovi jsme
předali vánoční balíček jako poděkování
za to, že k nám pravidelně přichází. jch
První předvánoční
vystoupení měl u nás dětský
pěvecký sbor Zvonek ze
Sokolova.
V první polovině programu
zazněly písničky z celého
světa, začalo se v Anglii,
následovala skladba v latině
v jazzovém rytmu. Také
zazněly písničky od
Jaroslava Ježka, např. Šaty
dělají člověka a Ezop a
mravenec. V druhé polovině
vystoupení jsme si vytvořili
předvánoční atmosféru a
vyslechli si vánoční písně
Rolničky v angličtině a také
od písničkáře Františka
Nedvěda Betlém. Závěrem
jsme si společně zazpívali
koledu Nesem vám noviny.
jch
mmmmm
Nannnnnn
Muži smažili
Slovo bramboráky má magickou moc a to i u
mužů. Při rozhovoru s pacientem panem
Tunegou padlo, že při socioterapii mimo jiné
pečeme v klubovně léčebny bramboráky. Slovo
dalo slovo, dala se dohromady parta mužů a ti
ovládli kuchyňku v klubovně.
Škrábali a
strouhali brambory a pan
Tunega se ujal smažení.
Nechyběla ani trocha piva
na spláchnutí. Bramboráky
mají zkrátka magickou
moc. jch
Každým rokem se naši
pacienti a klienti podílejí
na pečení vánočního
cukroví. Letos se zapojili
i muži, což bylo velice
oceněno všemi
přítomnými ženami. Při
pečení jsme si pouštěli
koledy, vzpomínalo se
na to, co kdo pekl a jak
dříve Vánoce probíhaly.
Cukroví si dáme ke kávě
a nebude chybět ani na
vánočním stole na
Štědrý den. jch
I když populární Walda je už v
hudebním nebi, přesto jsme si
živě poslechli jeho písně.
Pořad o Waldemaru Matuškovi
i s písněmi předvedl u nás pan
Šimon Pečenka. Nebyla to jeho
první návštěva v rychnovské léčebně.
Letos už u nás byl s pořady o zpěvácích
Rudolfu Cortesovi a Milanu Chladilovi.
Předcházející představení se velice líbila a
tak na pořad s názvem Vzpomínky na
kovboje se naši klienti velice těšili. Není
divu, že společenský sál v léčebně praskal
ve švech, tak velký byl zájem.
Program zahájil pan Pečenka známou
písničkou Eldorádo. Vyprávěl o životě
Waldemara Matušky. Slovo prokládal
známými písničkami, jako Schody do nebe,
Orchestrion ze seriálu Chalupáři, Píseň pro
Kristýnku a další.
Mnozí klienti si zavzpomínali na mládí a i ta slzička v oku se objevila. Na závěr
nám pan Pečenka zazpíval opět operní árii z jeho připravovaného CD. I
tentokrát byli všichni nadšeni a snad se dočkáme další návštěvy. jch
Šimon zpíval Waldu
Pátého prosince
přišli Mikuláš, čert
i anděl do léčebny.
Radost klientům
udělali senioři ze
sokolovského
Háječku, kteří mezi
nás chodí
pravidelně. Mikuláš
s čertem rozdávali
nejen dárečky, ale
také předvedli, že i
v pekle či v nebi
může být veselo a
společně tančili a
zpívali. Klienti si
prozpěvovali také a
odpoledne s
Mikulášem rychle
uběhlo. jch
Cestu si k nám do
Domu ošetřovatelské
péče našly v
předvánoční čas i
děti z Mateřské školy
v Březové, která
sídlí ve Smetanově
ulici. Už podruhé
nám ukázaly, jak
jsou šikovné.
Nacvičily si pásmo
vánočních písniček a
básniček, celé
představení nemělo
chybu a děti i jejich
paní učitelky sklidily
velký potlesk. Děti si
připravily pro naše
klienty dárečky v
podobě krásného
dřevěného
vánočního
stromečku s
přáníčkem. jch
a dostaly záložky
Přišly mezi nás děti z mateřské
školy Barevný klíček ze
Sokolova. Připravily si pro nás
pásmo říkadel, písniček a
básniček o podzimu a také
zazněly písničky z pohádek.
Děti přednášely a také tančily
na pohádkové písničky jako
Žluťásku z filmu Přijela k nám
pouť, nebo také zazněla
písnička Svítí slunce nad hlavou
z pohádky Honza málem
králem. My jsme si pro děti
připravili malou odměnu, nejen
sladkosti, ale také naši klienti
pro ně vyrobili krásné vánoční
záložky do knih. Děti z toho
měly velkou radost a my jsme je
odměnili velkým potleskem.
V adventní čas jsme se
vydali s klienty do
sokolovského
kapucínského kláštera Sv.
Antonína Paduánského na
vernisáž výstavy
vánočních stromečků. Na
výzdobě a výstavě
vánočních stromečků se
podílely hlavně děti ze
sokolovských škol.
Vánoční ozdoby byly
vyrobeny z netradičních
materiálů, jako např. z
plastových lahví, lžiček a
podobně. Nejen že jsme
stromečky obdivovali, ale
hlavně jsme nasbírali
inspiraci. V léčebně i v
domově pro seniory totiž
společně s klienty ozdoby
vyrábíme a stromečky
zdobíme. jch
Noví společníci
Potěšení se zvířátky je velkým
přínosem i v léčbě, hlavně zlepší
náladu a malí společníci dokáží
vyloudit i úsměv. K pomazlení
máme v klubovně léčebny králíčka
Vikiho, morčátko Šmudlu, a teď
nám přibyli malí, bezsrstí potkánci.
Dostali jméno Píďa a Albi. Jsou
velmi chytří, učenliví (hlavně v
rošťárnách, jak je vidět ze snímku,
na němž Píďa ukořistil ze stolu
šunku) a i naši klienti je velmi
dobře přijali. Radost z nich mohou
mít i děti zaměstnanců léčebny.
O Vánocích se příbuzní
sejdou u oslavence
Pacient pan František Svoboda oslavil v prosinci 55. narozeniny. Pohoštění v
léčebně přichystala jeho sestra paní Dana Glahutová. Popřát mu přišlo vedení
léčebny, zaměstnanci i jeho spolubydlící. Pan Svoboda, který dříve žil v
Chebu, je v léčebně sedm let.
„Mám zranění po fyzickém napadení,“
vzpomenul na okamžik, který hospitalizaci
předcházel. Do té doby pracoval jako
elektrikář. „Dělal jsem elektrické rozvody v
obytných domech i ve fabrikách, kde jsem
se staral i o stroje,“ povyprávěl. Jinak ale
žije přítomností. Díky počítači, který má na
svém pokoji, a připojení na internet si píše s
přáteli. Také hodně čte. „S péčí v léčebně
jsem spokojený, už jsem si je ochočil“ říká
se smíchem. Každý týden ho navštíví někdo
z příbuzných. Všichni se tu u něj v Dolním
Rychnově sejdou v jeden čas – právě teď o
Vánocích.
U rozsvíceného dortu se sestrou.
10 let u firmy: Míla Meinkingová
Starat se o lidi mi dává smysl
Ošetřovatelka Míla Meikingová je v léčebně známá svou veselou povahou. V
Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnov pracuje a šíří dobrou náladu už
deset let. "Jsem veselá odjakživa, to už je dané od přírody, a vždy mi to
pomáhalo," říká. Ráda si i povídá. "Jsem upovídaná, ale o sobě nerada mluvím.
Myslím si, že za mě hovoří má práce," dodává.
Ve zdravotnictví začala Míla pracovat už dodává.
Nejnáročnější
v jejím
v osmdesátých letech. Ze sokolovské zaměstnání je, jak říká, trpělivost a snaha
nemocnice přišla do léčebny pro vyhovět pacientům tak, aby nikdo
dlouhodobě nemocné v Dolním nestrádal. Spokojenost pacientů pomáhá
Rychnově v roce 2004. Už tehdy tady i její práci. "Když jsou pacienti spokojení,
byla odměna za práci vyšší, než v tak i práce s nimi je jednodušší," hovoří o
obdobných zařízeních v okolí. "Šla jsem své zkušenosti Míla.
sem kvůli výdělku, ale za chvíli jsem si tu Ke zvládnutí náročné profese jí pomohla i
připadala jako doma. Přišla jsem brzy o vstřícnost vedení léčebny. Říká o
maminku a tak mi dávalo smysl starat se tom:"Zaměstnavatel nám umožnil se
o lidi, naše pacienty, kteří potřebují vzdělávat, měli jsme různá školení, na
pomoc," říká Míla. Idyla to ale pro ni kterých jsme se naučili to, co jsme ještě
nebyla. "Sama se divím, že jsem tak neznali. Bylo mi ctí, že jsem tady mohla
náročnou práci vydržela už deset let," deset let pracovat." ak
Narozeniny slavila v kruhu rodiny
V léčebně mezi svými nejbližšími oslavila v listopadu narozeniny paní
Hilma Kuncová. Rodina v klubovně socioterapie připravila občerstvení
včetně narozeninového dortu s nápisem „k 92. narozeninám“. Paní
Kuncová je babičkou ředitelky DOP-HC v Dolním Rychnově paní
Magdalény Radošové a jejích sourozenců, kteří také v léčebně a
v domově pro seniory pracují, a maminkou zakladatelky Domu
ošetřovatelské péče a domácí péče Home Care paní Marie Scholzové.
Tento krásný adventní
věnec pro naše
seniory vyrobila sama
majitelka květinářství
Slaměnka ze
Sokolova, paní Milena
Slabochová, která si
každý rok na naše
klienty vzpomene.
Věnec nám do Vily
Maria přinesla paní
Renata Oulehlová z
dobrovolnického
sdružení Střípky. kt
Mezi zaměstnanci jsme
v listopadu ke kulatým
narozeninám gratulovali
zdravotní sestře paní
Jurníkové a paní
Surmajové, která pracuje
v kuchyni.
Tři sourozenci slaví v prosinci
ve stejný den narozeniny.
Ředitelka DOP-HC Magdaléna
Radošová, sociální pracovnice
Kateřina Kutheil a správce sítě
Adam Scholz. Ke společným
narozeninám jim poblahopřáli
jejich kolegové.
V předvánočním čase jsme měli
spoustu kulturních programů. Při
zpívání seniorského souboru
Háječek ze Sokolova nám účinkující
předvedli i tradiční zvyky, jako je
třeba hledání hvězdy v jádřinci
rozpůleného jablka.
Zpravodaj Domu ošetřovatelské péče Home Care s.r.o.
v Dolním Rychnově, VI. ročník
Zpravodaj je určen pro vnitřní potřebu DOP HC
www.dop-hc.cz

Podobné dokumenty