4. okna části - Střední škola stavebních řemesel Brno

Komentáře

Transkript

4. okna části - Střední škola stavebních řemesel Brno
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
Šablona:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název:
Stavebně truhlářská výroba
Téma:
Okna - části dřevěných oken
Autor:
Ing. Březinová Magda
Číslo:
VY_32_INOVACE_KON – 04.pdf
Datum:
1. 9. 2012
Ročník:
3. ročník SOU
Anotace:
Seznamuje se základními částmi dřevěného okna a jejich
popisem
Základní části dřevěného okna
Části dřevěného okna – bokorysný řez
Části dřevěného okna – bokorysný řez
 Okenní rám: pevná část okna, slouží k upevnění okna ve
stavbě, nese okenní křídlo. Může být rozdělen sloupky a
poutci.
 Okenní křídlo: pohyblivá část okna zavěšená na okenním
rámu. Může být rozděleno svislými a vodorovnými
příčkami (příčlemi).
 Sklo: zpravidla ploché, tažené sklo. U speciálního
zasklení se může skládat ze dvou nebo tří vrstev, může
být potaženo bezpečnostní fólií nebo mohou barevně
reagovat na intenzitu slunečního záření.
 Parapety: vnitřní a vnější.


Vnitřní- dokončení spodní části okna v interiéru
Vnější- zpravidla plechové, slouží k odvádění dešťové vody z prostoru
okna
Části dřevěného okna – bokorysný řez
 Okapnice: spodní úprava křídla nebo rámu, slouží k odvodu vody z
okna na parapet
 Větrací štěrbiny: zpravidla na spodním vlysu rámu, slouží k odvodu
vlhkosti z vnitřní části okna
 Okenice: mohou být vnitřní nebo vnější. Vyrábí se z různých
materiálů, různé konstrukce

Funkce- zatemňovací, zabezpečovací a izolační
 Závěsy a kování: otočný spoj křídla s rámem, nejčastěji se používají
závrtné závěsy. Závěsné kování kombinuje různé způsoby otvírání
okenního křídla a jeho zabezpečení v různých polohách
 Těsnění: rozlišují se tři roviny těsnění
1.
2.
3.
Mezi rámem a zdivem
Mezi rámem a křídlem
Mezi křídlem a sklem
Izolační skla v řezu
Zdroje:
 Příručka pro truhláře- Wolfgang Nutsch
 Truhlářské konstrukce- Elmar Josten, Thomas
Reiche, Bernd Wittchen
 http://www.ablak.cz

Podobné dokumenty

zde

zde 9. Lauf, Platzierungen: 1. Sebastian Vettel 2. Atila Abreu 3. Chris Van der Drift 4. Christopher Wassermann 5. Martin Hippe 6. Michael Vorba 7. Mario Josten 8. Dominik Jackson 9. Dominik Tiroch 10....

Více

N°|6 2006

N°|6 2006 SCH PARTNER a to znamená, že konec roku je opět přede dveřmi. Konec toho starého a začátek roku nového - roku 2007. Roku, o kterém často od zákazníků slýchávám, že je rokem, kdy bude poslední příle...

Více

inventární seznam josef josten - Centrum pro československá

inventární seznam josef josten - Centrum pro československá přejmenován na Features and News from Behind the Iron Curtain) i časopis Čechoslovák, které vydával, byly určeny nejen samotným exulantům, ale i britským, americkým a dalším úřadům a zpravodajským ...

Více

Kolmá axonometrie

Kolmá axonometrie Mongeova projekce má řadu předností: jednoduchost, snadná měřitelnost délek a úhlů. Je však poměrně nenázorná. Podstatnou část technických výkresů proto tvoří kromě půdorysu, nárysu event. bokorysu...

Více

Technika pro práci ve výškách Z600/Z500

Technika pro práci ve výškách Z600/Z500 Seventec 502 sklapovací prac.podesta se širokými stupni a plošinou 2x2

Více

Zde - Katedra společenských věd

Zde - Katedra společenských věd pøedevším rolí nìkterých zdejších, celostátnì povìstných „normalizátorù“: Prof. Jaromír Hrbek, nìkdejší rektor UP, se v období „Pražského jara“ stal i mezinárodnì proslulým protagonistou nejtvrdšíc...

Více