Váš dopis zn - Bezpečnostně právní akademie Brno

Komentáře

Transkript

Váš dopis zn - Bezpečnostně právní akademie Brno
Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0036
Název projektu
Inovace a individualizace výuky
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_HAS34
Název školy
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.,
střední škola
Autor
Ing. Milan HAŠKA, Ph.D.
Tematický celek
Podpůrné techniky STV
Název materiálu
Hando-no-kuzushi – Migi-yoko
Ročník
Druhý
Datum tvorby
9. 1. 2014
Anotace
Tento materiál je určen pro implementaci do elektronické
knihovny: http://eknihovna.bpa-brno.cz
Učební materiál napomáhá pochopení podpůrných technik 2. ročníku.
Metodický pokyn
Ve výuce lze použít pro výklad principů podpůrných
technik.
KANO, Jigoro. Kodokan Judo. Kodokan Editorial Committee. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 1994.
Zdroje
264 s. ISBN 4-7700-1799-5.
LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana.
Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
2014
Ing. Milan Haška, Ph.D.
VY_32_INOVACE_HAS34
OBSAH
OBSAH ................................................................................................................................................... 2
1
ÚVOD ........................................................................................................................................... 3
1.1
2
HANDO-NO-KUZUSHI .......................................................................................................................... 3
TORI-WAZA-NO-KATA .................................................................................................................. 3
2.1 MIGI YOKO ........................................................................................................................................ 4
2.1.1
Základní požadavky na techniku .......................................................................................... 4
3
IMPLEMENTACE DO ELEKTRONICKÉ KNIHOVNY ........................................................................... 5
4
OTÁZKY K TEXTU .......................................................................................................................... 6
5
ŘEŠENÍ .......................................................................................................................................... 6
LITERATURA .......................................................................................................................................... 7
2
Ing. Milan Haška, Ph.D.
VY_32_INOVACE_HAS34
1 ÚVOD
Při studiu Kuzushi-waza rozlišujeme dva základní způsoby vychylování
soupeře z rovnováhy:
 Při prvním způsobu je stojící soupeř vychylován na místě, usměrněním
do některého z osmi základních směrů vychýlení (Happo-no-kuzushi).
Tento způsob je dominantně uplatňován ve výuce v 1. ročníku.
 Při druhém způsobu je přiveden do vychýlení za pohybu (Hando-nokuzushi). Tento způsob je dominantně uplatňován ve výuce od 2.
ročníku.
1.1 Hando-no-kuzushi
Hando-no-kuzushi rozvíjí principy Happo-no-kuzushi za pohybu. Principy
Hando-no-kuzushi jsou například demonstrovány v Tori-waza-no-kata a Shodan-jitsu-no-kata.
Je velmi důležité studovat možnosti vychýlení soupeře za pohybu. Pro
vychýlení soupeře v pohybu používáme jeho energie, kterou jen usměrňujeme
do potřebného směru.
Při dodržení principů správného držení těla SHIZEN-TAI-NO-RI
s přizpůsobením JU využíváme síly soupeře s přidáním nezbytného množství
vlastní energie pro jeho vychýlení a následné zneškodnění. Často se uvádí tzv.
zásada deseti, kde k osmi jednotkám síly soupeře přidáme dvě jednotky síly
vlastní a tím jej uvedeme do KYO.
2 TORI-WAZA-NO-KATA
K podrobnějšímu objasnění principů vychýlení za pohybu (Hando-no-kuzushi)
používáme Tori-waza-no-kata. V základní formě je kata cvičena bez
ceremoniálu, důraz je ve výuce položen na práci těla (viz Principy sebeobrany).
Tori-waza využívá všech osmi základních směrů vychýlení. Směry v Tori-waza
jsou pojmenovány z pohledu Ukeho. Uke je ten kdo padá, je to ten na kom jsou
techniky demonstrovány. Tori je ten kdo techniky demonstruje. Tori odpovídá
na pohyb Ukeho.
3
Ing. Milan Haška, Ph.D.
VY_32_INOVACE_HAS34
2.1 Migi yoko
Čtvrtým směrem demonstrovaným v Tori-waza je Migi-yoko. Při Migi-yoko je
Uke vychýlen vpravo.
2.1.1 Základní požadavky na techniku
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost
jednoho vykročení.
Viz video VY_32_INOVACE_HAS34_Migi_yoko.avi (Techniky demonstrují: Jan
Kaláb, Dominik Jiřikovský).
 Tsukuri (nástup): Uke vykročí pravou nohou a pravou rukou provádí
úchop Toriho levého límce (Hidari-eri-dori). V okamžiku počátku útoku
Tori vykročí levou nohou vně Ukeho postoje do postoje s vnitřním
napětím (Hangetsu-dachi nebo Sanchin-dachi dle potřeby). Tori levou
rukou kontroluje pravou ruku Ukeho a pravou rukou provádí Ageteisho-uchi na bradu Ukeho.
 Kuzushi (vychýlení): Tori dále provádí Tate-empi-uchi do ohbí lokte
Ukeho, loket přitáhne na osu těla a provádí rotaci vpravo, čímž vytáčí
Ukeho do směru Migi-yoko a vychyluje ho. V závěru rotace Tori provádí
mírné kyvadlo, čímž zvyšuje vychýlení.
 Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes posun těla (zakročení pravé
nohy) hází Ukeho do směru Migi-yoko do Ushiro-ukemi.
 Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (rotace, kyvadlo
a posunutí těžiště).
4
Ing. Milan Haška, Ph.D.
VY_32_INOVACE_HAS34
3 IMPLEMENTACE DO ELEKTRONICKÉ
KNIHOVNY
5
Ing. Milan Haška, Ph.D.
VY_32_INOVACE_HAS34
4 OTÁZKY K TEXTU
1) Jaké jsou dva základní způsoby vychylování?
2) Do kolika směrů porušujeme soupeřovu rovnováhu v Tori-waza?
3) Migi-yoko je?
4) Dle čeho jsou pojmenovány směry v Tori-waza?
5 ŘEŠENÍ
1) Jaké jsou dva základní způsoby vychylování?
Při prvním způsobu je stojící soupeř vychylován na místě (Happo-no-kuzushi),
při druhém způsobu je přiveden do vychýlení za pohybu (Hando-no-kuzushi).
2) Do kolika směrů porušujeme soupeřovu rovnováhu v Tori-waza?
Soupeřovu rovnováhu v Tori-waza porušujeme do osmi základních směrů.
6
Ing. Milan Haška, Ph.D.
VY_32_INOVACE_HAS34
3) Migi-yoko je?
Migi-yoko čtvrtým směrem demonstrovaným v Tori-waza, při Migi-yoko je
Uke vychýlen vpravo.
4) Dle čeho jsou pojmenovány směry v Tori-waza?
Směry v Tori-waza jsou pojmenovány z pohledu Ukeho.
LITERATURA
[1]
[2]
KANO, Jigoro. Kodokan Judo. Kodokan Editorial Committee. 1 st edition.
Tokyo: Kodansha International, 1994. 264 s. ISBN 4-7700-1799-5.
LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko,
1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
7

Podobné dokumenty

TECHNIKY HAKKORYU JUJUTSU 1

TECHNIKY HAKKORYU JUJUTSU 1 Úplně první a základní technikou Hakkoryu shodan kata je „hakkodori“. Jedna z věcí, kterou nás tato technika učí je princip úniku. V případě, že útok bezprostředně hrozí, nebo již probíhá, tohle um...

Více

Sebeobrana

Sebeobrana řešení konfliktních situací, Ing. Milan HAŠKA, Ph.D. – kapitola č. 4 – Profesní sebeobrana, kapitola č. 5 – Praktický výcvik v sebeobraně. Účelem tohoto studijního materiálu je umožnit studium zejm...

Více

Obsah čteček k 31.3.2014

Obsah čteček k 31.3.2014 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Více

J. Štěpán-Úpoly - Inovace Kombinovaného Studia tělesné výchovy a

J. Štěpán-Úpoly - Inovace Kombinovaného Studia tělesné výchovy a se na boj, který je povýšený na umění. Bojová umění jsou pohybové systémy, které se vyvinuly ze starých způsobů boje a v dnešní době se provádějí jako součást životní cesty, pro sport, sebeobranu n...

Více

podklady pro stv

podklady pro stv Šebej, F. Karate. Bratislava: Timy, 1998. ISBN: 8088799503 Strnad, K. Karate. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1932-0 http://www.czechkarate.cz/ http://www.czechkyokushin.cz/ ...

Více

Forma a prostředky ve výcviku karate - kumite

Forma a prostředky ve výcviku karate - kumite Z hlediska techniky karate by se skupina dětí 10-16 let měla postupně věnovat dle pořadí: • zdokonalování základní techniky kihon • kombinace technik a koordinace prostorového pohybu v kata • zákla...

Více