DHL Import Express Worldwide Brochure

Komentáře

Transkript

DHL Import Express Worldwide Brochure
Import
Export
Domestic
Vysoce efektivní služba, která zahrnuje vyzvednutí Vaší zásilky ve více než 200 zemích světa a její
doručení na adresu, kterou určíte, obvykle následující pracovní den.
ZÍSKEJTE VÍCE KONTROLY POMOCÍ SLUŽBY DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
Díky službě DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE získáte více
Služba DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE Vám umožňuje
kontroly a flexibility k efektivnímu řízení veškerých zásilek
doručovat zásilky přímo jakékoliv třetí straně a do kterékoliv
směřujících do Vašich rukou. Jedna pevná cena, jediné kontaktní
země, aniž by bylo třeba starat se o náklady na skladování a ostatní
místo a jedna faktura – přehledné řešení, které Vám nabízí DHL
výdaje v rámci Vašeho dodavatelského řetězce. Nejenže díky tomu
Express.
ušetříte na celkových nákladech, ale snížíte tak i dobu potřebnou
k dosažení trhu. A lepší peněžní tok znamená zdravější základ
Naše unikátní služba Import Express je k dispozici ve více než 200
podnikání a silnější dodavatelský řetězec.
zemích světa, přičemž v žádném stádiu doručovacího procesu
není třeba využívat služeb místních společností zabývajících se
•• Doručování zásilek z 214 zemí
doručováním či odesíláním zásilek. K vyzvednutí Vaší zásilky
•• Jediná faktura vystavená v domácí měně
v Hongkongu nebo v New Yorku stačí jediný telefonát – a pak už
•• Jedno číslo účtu
jen čekáte, až Vám je doručíme do Berlína nebo Johannesburgu
•• Jedno kontaktní místo
a veškeré související náklady Vám vyfakturujeme ve Vaší místní
•• Se žádnou zásilkou si nemusíte dělat starosti
měně. Skutečně je to takhle jednoduché!
Import
Jednoduché řešení doručování zásilek v mezinárodním
měřítku.
Ať už potřebujete doručit jednotlivou zásilku nebo se postarat
o množství dodavatelů na několika místech na světě, víme, jak celý
proces zjednodušit.
•• Stanovte čas doručení a spolehněte se na nejrozsáhlejší
mezinárodní expresní doručovací síť.
•• S jedním jediným číslem účtu pokryjete globální trh a zároveň
zjednodušíte svou práci s rozpočtem a náklady.
•• Pokud Vaše zásilka vyžaduje celní odbavení, nemusíte si dělat
žádné starosti, protože víte, že DHL Express má více zkušeností
v tomto oboru než jakákoliv jiná společnost. Pokud chybí některá
povolení nebo jste učinili na poslední chvíli určité změny,
dokážeme Vám pomoci.
•• S cenami za doručení zásilky ze stolu na stůl stanovenými předem
se vyhnete skrytým nákladům a nepříjemným překvapením.
•• Díky jediné faktuře vystavené ve Vaší místní měně nebudete muset
řešit měnové fluktuace a bude pro Vás jednodušší alokovat
náklady na jednotlivé zákazníky či oddělení.
•• Se službou DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE je mnohem
jednodušší zapojit nové dodavatele, reagovat na urgentní
požadavky a vyhnout se potížím s nedostatkem zboží na skladě.
Export
Domestic
Vaše zásilky se nikdy neztratí z dohledu.
Služby DHL Shipping Tools (elektronických nástrojů pro přepravu
zásilek) zahrnují rozmanité možnosti od jednoduchého objednání
přepravy zásilky on-line až po propracované systémy, které
integrují přepravu s ostatními obchodními procesy, a tím pro Vás
zajišťují maximální efektivitu a pohodlí.
Díky službě DHL Import Express Online můžete vše potřebné
vyřídit pomocí několikerého kliknutí myší – od celní
dokumentace až po převzetí zásilky od kurýra.
DHL Tracking Tools (elektronické nástroje pro sledování zásilek)
využívají moderních technologií řízení přepravy, takže vždy víte,
kde se Vaše zásilka právě nachází. Následující možnosti sledování
zásilek jsou Vám k dispozici zdarma:
•• Webové stránky: Přihlaste se na www.dhl.cz. Vyberte
„Sledování zásilek“ a zadejte číslo nákladového listu zásilky,
kterou chcete sledovat.
•• E-mail: Na adresu [email protected] zašlete e-mail – můžete
uvést až deset čísel nákladových listů najednou.
•• Sledování pomocí SMS: Sledovat jednotlivé zásilky můžete
také pomocí služby zasílání zpráv na Váš mobilní telefon. Stačí
poslat textovou zprávu na číslo (+44) 7720 334455 za cenu
místní SMS zprávy.
Využijte výhod těchto doplňkových služeb.
Jelikož každé podnikání je jiné a každý den přináší něco nového,
nabízí DHL Express širokou škálu doplňkových služeb a možností
nakládání se zásilkou tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.
•• Pojištění: Doplňková finanční ochrana stanovená na základě
hodnoty zásilky.
•• Obalové materiály: Od standardních plastových obálek (tzv.
flyers) zdarma až po krabice nejvyšší kvality různých tvarů
a elikostí.
•• Fakturační služby: Flexibilní možnosti fakturace přepravních
poplatků, cel a daní mezi různými stranami.
•• Celní služby: Řada nadstandardních služeb celního odbavení pro
import a export a nakládání se zásilkami.
•• Nadstandardní podmínky pro vyzvednutí a doručení
zásilky: Služby poskytované mimo běžnou pracovní dobu,
doručování o sobotách a o svátcích a vozidla pro těžké a rozměrné
zásilky.
•• Doručení do odlehlých oblastí: Pokud potřebujete vyzvednout
zásilku nebo ji doručit do odlehlé oblasti, DHL to dokáže.
Tipy pro přepravu:
• Chcete-li si otevřít účet ke službě Import Express, kontaktujte svého
Obchodního zástupce.
• Svým zákazníkům můžete umožnit využívání Vašeho účtu ke službě Import
Express tak, že jednoduše zadáte standardní objednávku (Routing Order),
kterou je možné si stáhnout na adrese www.dhl.cz.
• Zákaznické centrum DHL v místě vyzvednutí zásilky může odesílateli pomoci
s veškerými dotazy týkajícími se balení a přepravy.
• Všechny dotazy o celních předpisech a dokumentaci zodpovíme
prostřednictvím on-line služby Trade Automation Service na adrese
www.dhl.com/TAS.
• Do 70 kg/kus
• Do 300 kg v jedné zásilce
© DHL, DHL® je registrovaná obchodní značka Deutsche Post
AG/DHL Operations B.V./DHL International GmbH

Podobné dokumenty

Všeobecné Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky Služba P. O. D. – příkazce si může objednat doklad o doručení zásilek. Tento doklad mu bude automaticky poslán na určenou emailovou adresu. Služba Doručení do rukou zletilé osoby – zasílatel obstar...

Více

ceník centrálního depozitáře a sazebník úhrad věcných

ceník centrálního depozitáře a sazebník úhrad věcných j) poplatky související s půjčováním cenných papírů, k) poplatky za vedení podílových listů otevřeného podílového fondu s obsluhou emitentem, l) poplatky za další služby poskytované účastníkům CDCP...

Více

Technický list Loctite 7117

Technický list Loctite 7117 všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi. V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vho...

Více

Mezinárodní dáma - Česká federace dámy

Mezinárodní dáma - Česká federace dámy Gratulujeme k úspěšnému absolvování úvodního workshopu. Naučili jste se pravidla tří duševních sportů, mezi nimiž je i dáma. Tato brožurka je určena všem, které mezinárodní dáma nadchla a zejména t...

Více

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV Řešení se zaměřuje na klíčové firemní procesy u velkoobchodních a distribučních firem. Řešení pro velkoobchody se orientuje na udržení optimální úrovně zásob, umožňuje řízení cenové politiky a vzta...

Více