Vařáky pro přípravu oxidovaných škrobů

Komentáře

Transkript

Vařáky pro přípravu oxidovaných škrobů
18
VAŘÁKY PRO PŘÍPRAVU
OXIDOVANÝCH ŠKROBŮ ŘADY JC (výkon 50 - 1 500 kg/hod.)
Nízkokapacitní silo
Šnekový dopravník
Reaktor
Rozvaděč,
řídicí systém
Vibrační
dno
Násypka
na ”Big-Bag”
Dávkovač
škrobu
Slurry nádobka s míchadlem
Čerpadlo
Příklad zařízení pro oxidované škroby
Vařáky pracují v ručním nebo plně automatickém režimu; jsou
navrženy pro kontinuální způsob vaření oxidovaných bramborových a kukuřičných škrobů pro aplikaci v klížicím lisu nebo
filmovém lisu. Výkon: 50 - 1 500 kg/hod.; lze vyrábět i ve vyšším
výkonu dle potřeby.
Zásobník škrobu:
}
násypka integrovaná v konstrukci vařáku, plněná buď z papírových pytlů nebo ”Big-Bagů”
}
nízkokapacitní silo napojené přímo na vařák plněné z ”BigBagů”
}
nízkokapacitní silo umístěné mimo vařák a propojené s dávkovačem vařáku pomocí šnekového dopravníku
}
velkokapacitní silo o objemu 50/85/100/120 m3 z materiálu
GPRS
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
Koncepce vařáku:
}
integrovaný kompakt (součástí nosného rámu jsou všechny
části vařáku)
}
dělená koncepce (slurry jednotka je instalována v prostoru
velkokapacitního sila a s následující částí vařáku je propojena potrubní trasou)
}
vařáky s/bez následné zásobní nádrže
}
řízení vařáku jednoúčelovým programovatelným relé
}
řízení vařáku pomocí CPU s dotykovým LCD barevným panelem, s možností vizualizace na PC, který je umístěn ve
velínu papírenského stroje
Klíčové součásti vařáku pro přípravu
oxidovaných škrobů řady JC:
}
zásobník práškového škrobu (viz výše)
}
precizní dávkovací zařízení škrobu (dávkovač šnekového
typu, poháněný elektromotorem s převodovkou, otáčky řízeny frekvenčním měničem)
}
slurry jednotka s příslušenstvím (zařízení pro míchání škrobu
s vodou pomocí vysoce účinného míchadla s dispergačním
účinkem)
}
varná jednotka s příslušenstvím (regulační obvod pro vstřikování nasycené páry, varná trubice, ředicí obvod pro finální
úpravu výstupní koncentrace)
}
elektrovybavení a řídicí systém
}
nosný rám vařáku
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
19
Popis funkce vařáku pro přípravu
oxidovaných škrobů řady JC
Práškový oxidovaný škrob je uložen v některém z uvedených
typů zásobníku. Odtud je dávkován kontinuálním způsobem do
slurry nádržky, kam je přiváděna voda. Koncentrace vzniklé
slurry je dána poměrem množství škrobu k vodě. Slurry je
kontinuálně připravováno a odváděno šnekovým čerpadlem do
varné části vařáku. Ve varné části je vstřikována nasycená pára
do parního směšovače, za kterým následuje varná trubice.
Množství páry a varná teplota je regulována pomocí regulačního
obvodu. Varná trubice je navržena pro použití jak bramborových, tak kukuřičných škrobů tak, aby došlo k dokonalému
uvaření škrobové slurry. Za varnou trubicí následuje směšovač
pro přívod studené vody, kde se nastavuje finální koncentrace
uvařeného roztoku dle technologických požadavků. Množství
ředicí vody je řízeno regulačním obvodem. Naředěný a ochlazený roztok škrobu o požadované koncentraci je skladován v
zásobní nádrži.
Celý proces přípravy oxidovaného škrobu je
řízen řídicím systémem, který zaručuje:
}
konstantní koncentraci slurry
}
možnost nastavení koncentrace slurry dle technologických
požadavků
}
reprodukovatelný režim kontinuálního vaření
}
reprodukovatelné výstupní parametry uvařeného škrobu
(koncentrace)
}
automatický start/stop zařízení dle přivedených externích
signálů
}
režim automatického proplachu zařízení před zahájením
procesu a po jeho ukončení
dle rozsahu a konfigurace řídicího systému lze regulovat
}
výkon ručně nebo pomocí externího signálu (například
odvozením od výkonu papírenského stroje)
Technické parametry zařízení
Princip přípravy oxidovaného škrobu:
kontinuální vaření oxidovaných škrobů
Oxidovaný škrob všech stupňů:
pšeničný
kukuřičný
bramborový
max. 20 % vlhkosti
2 min.
8 - 15 % a.s.
sigma = 0,2 %
5 bar, rosný bod -20oC
sytá pára p = 4 - 5 bar abs.
p = 3,5 bar
svedeny do průmyslové kanalizace
Vlhkost škrobu:
Doba vaření oxidovaných škrobů:
Výstupní koncentrace:
Přesnost koncentrace slurry:
Přístrojový vzduch:
Topné médium:
Průmyslová voda:
Proplachové vody:
Modelové provedení zařízení
Výkonové řady vařáků:
50 - 150 kg/hod. v a.s.
100 - 300 kg/hod. v a.s.
200 - 400 kg/hod. v a.s.
300 - 500 kg/hod. v a.s.
350 - 600 kg/hod. v a.s.
600 - 1000 kg/hod. v a.s.
Rychlost změny výkonu:
dQ = 5 kg/min., nebo skoková změna
Instalovaný příkon:
Zásobník škrobu:
12 - 26 kW, 3x 400 VAC 50 Hz
0,8 m3 násypka ve vařáku vždy
0,8 m3 násypka v rozpytlovací stanici
1,6 m3 v ”Big-Bag” stanici, včetně kladkostroje a ráhna
m
Skladování škrobu ve
velkoobjemových silech:
pro spotřeby 300 - 500 kg/hod. a více se doporučuje
skladovací silo o objemu 80 - 250 m3 s pneudopravou
pro stáčení z autocisterny.
m
Skladovací nádrž uvařeného škrobu:
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
4 m3 s pomaluběžným míchadlem a 2x vřetenové čerpadlo
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
Vařák typ JC-800-R
Výkon: 300 - 800 kg/hod.
Oxidované škroby
IFM-PAPCEL
IFM
20
PRŮMYSLOVÁ VODA 4 bar
SKLAD
ŠKROBU
KATIONICKÝ
OXIDOVANÝ
SYTÁ PÁRA 4,5 bar abs.
USPOŘÁDÁNÍ VAŘÁKŮ PRO VÝKONY 50 - 1 000 kg/hod.
DRUH: OXIDOVANÝ
VÝSTUP
(KLÍŽICÍ LIS)
ZÁSOBNÍ
NÁDRŽ
UVAŘENÉHO
ŠKROBU
VAŘÁK
ŠKROBU
DRUH:
KATIONICKÝ
ON-LINE
ŘEDĚNÍ
FILTRACE
VÝSTUP 1
(DO HMOTY)
VÝSTUP 2
Příkladové schéma zapojení stroje
VODA
WATER
PÁRA
STEAM
Vařák JC-700-R
Výkon: 200 - 700 kg/hod.
Oxidované škroby
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
21
VÝKONOVÉ A TYPOVÉ ŘADY VAŘÁKŮ TYPU JC PRO OXIDOVANÉ ŠKROBY
Typ stroje
Výstup
(kg/hod.)
Koncentrace Výkon
(%)
(kW)
L2
(m)
L1
(m)
V1
(m)
V2
(m)
S
(m)
V1
(m)
Hmotnost
(kg)
Napájení
5
JC-150-M
50 - 150
1-4
6
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,2
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
1000
3x400 VAC/50 Hz
50 - 150
1-4
6
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,2
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
1000
3x400 VAC/50 Hz
50 - 150
1-4
8
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,85
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
1400
3x400 VAC/50 Hz
50 - 150
1-4
8
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,85
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
2400
3x400 VAC/50 Hz
M
JC-150-M
M
JC-R-150-11
M
JC-R-150-BS
M
JC-R-150-SS-VB
50 - 150
1-4
17
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,85
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
2400
3x400 VAC/50 Hz
50 - 150
1-4
17
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,85
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
3400
3x400 VAC/50 Hz
50 - 150
1-4
17
2,7 - 3,35
2,5
1,75
2,85
1,4 - 1,6 1,7 - 1,75
9000
3x400 VAC/50 Hz
100 - 300
1-4
6
3,4
2,5
1,75
2,2
1,6
1,75
1100
3x400 VAC/50 Hz
100 - 300
100 - 300
1-4
1-4
6
8
3,4
3,4
2,5
2,5
1,75
1,75
2,2
2,85
1,6
1,6
1,75
1,75
1100
1500
3x400 VAC/50 Hz
3x400 VAC/50 Hz
M
JC-R-150-BS-VB
M
JC-R-150-PM-VB
M
JC-300-M
M
JC-R-300
JC-R-300-SS
M
M
JC-R-300-BS
100 - 300
1-4
8
3,4
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
2500
3x400 VAC/50 Hz
100 - 300
1-4
17
3,4
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
2500
3x400 VAC/50 Hz
100 - 300
1-4
17
3,4
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
3500
3x400 VAC/50 Hz
100 - 300
1-4
17
3,4
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
9400
3x400 VAC/50 Hz
200 - 400
1-4
8
3,6
2,5
1,75
2,2
1,6
1,75
1200
3x400 VAC/50 Hz
M
JC-R-300-SS-VB
M
JC-R-300-BS-VB
M
JC-R-300-PM-VB
M
JC-R-400
M
JC-R-400-BS
200 - 400
1-4
10
3,6
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
1200
3x400 VAC/50 Hz
200 - 400
1-4
19
3,6
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
3600
3x400 VAC/50 Hz
200 - 400
1-4
19
3,6
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
9500
3x400 VAC/50 Hz
300 - 500
1-4
11
3,7
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
2600
3x400 VAC/50 Hz
300 - 500
1-4
20
3,7
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
3600
3x400 VAC/50 Hz
300 - 500
1-4
20
3,7
2,5
1,75
2,85
1,6
1,75
9500
3x400 VAC/50 Hz
350 - 600
1-4
11
3,75
2,5
1,75
2,85
1,7
1,75
2600
3x400 VAC/50 Hz
M
JC-R-400-BS-VB
M
JC-R-400-PM-VB
M
JC-R-500-BS
M
JC-R-500-BS-VB
M
JC-R-500-PM-VB
M
JC-R-600-BS
M
JC-R-600-BS-VB
350 - 600
1-4
22
3,75
2,5
1,75
2,85
1,7
1,75
3600
3x400 VAC/50 Hz
350 - 600
1-4
22
3,75
2,5
1,75
2,85
1,7
1,75
9500
3x400 VAC/50 Hz
600 - 1000
1-4
26
3,95
3
1,75
2,85
1,9
1,75
9900
3x400 VAC/50 Hz
M
JC-R-600-PM-VB
M
JC-R-1000-PM-VB
POPIS MODELOVÝCH VARIANT
VARIANTA A:
VARIANTA B:
VARIANTA C:
Vařák JC-XXX-M:
Vařák JC-R-XXX-XX:
Vařák JC-R-XXX-SS:
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody nutno
nastavit ručně. Násypka 0,8 m3. Zařízení nemá žádné
další periferie.
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody regulován
automaticky. Regulace protitlaku v reaktoru je automatická. Násypka 0,8 m3. Zařízení nemá žádné další periferie.
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody regulován
automaticky. Regulace protitlaku v reaktoru je automatická. Rozpytlovací stanice se šnekovým dopravníkem do
násypky vařáku, automatická.
VARIANTA D:
VARIANTA E:
VARIANTA F:
Vařák JC-R-XXX-BS:
Vařák JC-R-XXX-SS-VB:
Vařák JC-R-XXX-BS-VB:
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody regulován
automaticky. Regulace protitlaku v reaktoru je automatická. ”Big-Bag” stanice se šnekovým dopravníkem do násypky vařáku, automatická. Stanice je vybavena el.
kladkostrojem a závěsem pro manipulaci s ”Big-Bagy”.
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody regulován
automaticky. Regulace protitlaku v reaktoru je automatická. Rozpytlovací stanice se šnekovým dopravníkem do
násypky vařáku, automatická. Zásobní nádrž 4 m3 s míchadlem, 2x dávkovací vřetenové čerpadlo.
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody regulován
automaticky. Regulace protitlaku v reaktoru je automatická. ”Big-Bag” stanice se šnekovým dopravníkem do násypky vařáku, automatická. Stanice je vybavena el.
kladkostrojem a závěsem pro manipulaci s ”Big-Bagy”.
Zásobní nádrž 4 m3 s míchadlem, 2x dávkovací vřetenové
čerpadlo.
VARIANTA G:
m
Vařák JC-R-XXX-PM-VB:
Vařák s výkonovou regulací, průtok ředicí vody regulován automaticky. Regulace protitlaku
v reaktoru je automatická.
Silo PM 85 pro stáčení z autocisterny o kapacitě 50 t / 85 m3
ø 3 000 x 17 700 mm se šnekovým dopravníkem do násypky
vařáku, automatická. Zásobní
nádrž 4 m3 s míchadlem, 2x
dávkovací vřetenové čerpadlo.
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
S
S
V2
V1
V2
V1
L1
L1
L2
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM
22
PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA TECHNOLOGICKÉ LINKY
S INSTALACÍ VAŘÁKU TYPU JC
Vařák typu JC - kompletní technologická linka na zpracování oxidovaných škrobů, verze pro filmový lis
výkon linky 50 - 500 - 2 000 kg/hod., regulace výkonu, bez potřeby dávkování chemikálií, 0,5 - 2 min., 120 - 140 oC
Zdroj škrobu:
standardní násypka
Zdroj škrobu: nízkokapacitní silo
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
Zdroj škrobu: vysokokapacitní silo
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL
IFM-PAPCEL

Podobné dokumenty

zařízení pro přípravu, skladování a dávkování plnidel a

zařízení pro přípravu, skladování a dávkování plnidel a v požadované koncentraci a množství, skladovat je v zásobní nádrži a z ní je dávkovat v předepsaném množství do technologie. V papírenském průmyslu se jedná nejčastěji o přípravu slurry kaolinu, mi...

Více

plniva na bázi kalcinovaných kaolinů v nátěrových hmotách pro

plniva na bázi kalcinovaných kaolinů v nátěrových hmotách pro korozního prostředí. Z grafu znázorňujícího celkovou korozní odolnost pro všechna korozní prostředí je zřejmé, že nejlepších výsledků bylo dosaženo u nátěrových hmot, kde plnivem byl Bentonit 70, f...

Více

popis - Profiltr.cz

popis - Profiltr.cz dvoucestných - pneumatických. Automatický ovladač ventilů AOV může být v základním provedení nebo jako inteligentní jednotku s volitelnými funkcemi. Elektrický ventil dá pokyn pneumatickému, který ...

Více

GPS souřadnice lokace: 49.1599161N, 16.2507589

GPS souřadnice lokace: 49.1599161N, 16.2507589 3. Pro nahlášení zásahu použij "MÁM" a označ se reflexní vestou. 4. Mrtvoly nemluví a neprozrazují polohu nepřítele, nikde se nezdržují a jdou přímo na res (do klubovny) tak, aby nebránili ostatním...

Více