Tempo a tempové označení, metronom Zápis tempových označení

Komentáře

Transkript

Tempo a tempové označení, metronom Zápis tempových označení
Tempo a tempové označení, metronom
Tempo znamená rychlost, kterou se skladba hraje nebo zpívá. V tradičním notovém zápisu
se tempo udává nejčastěji pomocí mezinárodně platného italského názvosloví. Součástí
tempového označení bývá také číselný údaj označující rychlost pohybu v úderech za minutu,
případně i další upřesňující požadavky. Udané tempo je nutno chápat především jako základní
orientační vodítko k interpretaci skladby, skutečné tempo při provedení však může být
ovlivněno např. vlastním interpretačním pojetím, akustikou sálu (koncertní sál s dlouhým
dozvukem vyžaduje poněkud pomalejší přednes, naopak prostor se „suchou“ akustikou vede
k rychlejším tempům), technickými dovednostmi interpreta apod. Jsou doloženy také případy,
kdy sami skladatelé prováděli své skladby v odlišných tempech, než která sami předepsali
v notách.
Zcela přesně udává tempo metronom. Jedná se o mechanický přístroj poháněný ocelovým
perem (jako u starých hodin), který vynalezl vídeňský mechanik Jan Mälzel počátkem 19.
století. Na metronomu je číselné měřítko, které udává počet úderů za minutu, rychlost klepání
metronomu se nastavuje posuvným závažím na kyvadle. Ve skladbě se pak uvádí, zda časový
úsek mezi údery metronomu představuje čtvrťovou, osminovou, půlovou (apod.) notu a na
kolik úderů za minutu se má přístroj nastavit. Metronomy někdy obsahují i nastavitelný
zvonek, který zdůrazňuje těžké doby v taktu.
Zkratka metronomického označení je M.M. (= dle Mälzelova Metronomu). V anglické
hudební terminologii se ve stejném významu používá zkratka BPM (= Beats Per Minute).
Dnes se nečastěji setkáváme s metronomy elektronické konstrukce (na baterie nebo v podobě
programů pro počítače, tablety, chytré telefony apod.).
Metronom se používá převážně při studiu hry na hudební nástroj k procvičení rytmické
přesnosti, dále pak pro zjištění skladatelem předepsaného tempa, pro kontrolu tempa při
nahrávání ve studiu apod. Při koncertním provádění skladeb se metronom neuplatňuje, protože
přednes skladby vyžaduje určitou pohybovou volnost a drobné odchylky od strojově přesného a
monotónního tempa. Tato pohybová volnost ve skladbě se nazývá agogika a interpret ji při
reprodukci provádí podle svého vkusu, avšak s ohledem na slohové zařazení skladby,
interpretační zvyklosti, požadavky skladatele apod.
Zápis tempových označení
Tempové označení se v notách používá na začátku skladby a při změnách také v jejím
průběhu. Tempová označení se zapisují tučným písmem nad vrchní notovou osnovou. První
písmeno je vždy velké, nápis je umístěn (zarovnán) nad označením metra (pokud toto schází,
pak nad první notou, pro kterou platí nové tempo). Pro doplňková označení změn tempa
(zpomalování, zrychlování apod.) se používá kurzíva.
Příklad: Andante q = 63 (M.M.) – ritardando – a tempo – Poco animato – Tempo I – rit.
V následujícím přehledu uvádím nejčastěji používaná tempová označení. U těch, která jsou
vyznačena na metronomu, doplňuji i přesný číselný metronomický údaj (= M.M., BPM).
Tempová označení
Velmi pomalá tempa
40
44
50
54
60
lentissimo, adagissimo
grave
largo
lento
adagio
larghetto
co nejpomaleji
těžce, vážně
široce
táhle, rozvláčně, zdlouha
pomalu, zvolna
poněkud široce
Nepříliš pomalá tempa
63
69
76
80
84
andante
andantino
sostenuto
commodo
maestoso
volně, krokem
poněkud volně, trochu rychleji než andante
zdrženlivě
pohodlně
důstojně, velebně, majestátně
Střední mírné tempo
88 moderato
106 allegretto
120 animato, animando
con moto
mírně
poněkud vesele, pomaleji než allegro
oživeně
hybně, s pohybem
Rychlá tempa
126 allegro moderato
132 allegro
144 allegro assai
mírně rychle
vesele, rychle
značně rychle
Velmi rychlá tempa
152 allegro vivace
veloce
160 vivace, vivo
184 presto
molto presto, molto vivace
208 prestissimo
rychle a živě
rychle
živě
rychle, úprkem
velmi rychle
co nejrychleji
Postupné změny tempa se označují pomocí výrazů:
accelerando
poco a poco animato
stringendo
ritardando
ritenuto, rallentando
diminuendo
zrychlovat
postupně, pozvolna oživovat
naléhavěji, zrychlovat
zpomalovat
postupně zpomalovat
zpomalovat a zároveň zeslabovat
Tato označení mohou být upřesněna doplňujícími výrazy, jako jsou:
molto
più
un poco, poco
velmi
více
poněkud
poco a poco
sempre
meno
ma non troppo
non tanto
postupně, pozvolna
stále
méně
ale ne příliš
ne tolik
Někdy skladatel požaduje zrušení přesného rytmického pohybu a ponechává interpretovi
určitou volnost v zacházení s tempem:
rubato
a piacere, ad libitum
neklidně, trhavě (doslovný překlad = krást, kradeně)
podle libosti
Pro náhlé změny tempa se používají také tato označení:
doppio movimento
animato
meno mosso, poco meno
dvojnásob rychlým pohybem
oživeně
trochu pomaleji, poněkud méně
Při změně metra se dříve uvádělo, zda se mění nebo nemění tempo:
l'istesso tempo
ve stejném tempu (ale jiném metru)
Dále bývá uvedeno označení v notách, pokud se například dřívější čtvrťová hodnota rovná
v novém taktu hodnotě půlové (např. q = h ). Návrat původního počátečního tempa po tempově
odlišném dílu se zapisuje jako Tempo I nebo Tempo primo, návrat do tempa po zpomalení
nebo zrychlení oznamuje výraz a tempo.
Příklady: Allegro – Andante – Tempo I (= znovu Allegro)
Moderato – ritardando – a tempo (= znovu Moderato)

Podobné dokumenty

Otázky z Hudební nauky pro školní rok 2015/16

Otázky z Hudební nauky pro školní rok 2015/16 čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu (nahoru i dolů), zapiš noty g – g2 do notové osnovy (pozor na správný směr nožiček). 4. Co je to stupnice a trojzvuk? 5. Jaké hodnoty ma...

Více

ZDE

ZDE čtvrťová, osminová, vlastnosti tónu. Posuvky- křížek, béčko, odrážka. Stupnice C dur, G dur, půltón, celý tón, akord. Tečka za notou, legato, ligatura, staccato, dynamika. 2. ročník Stupnice dur do...

Více

Ke stažení ve formátu PDF - Severočeské muzeum v Liberci

Ke stažení ve formátu PDF - Severočeské muzeum v Liberci Tak jako jsme zvyklí na  fotografickou řeč Jany Hunterové, stejně můžeme číst i fotografie z cyklu Země nikoho. Neřeší politiku, neřeší kontroverze, zaměřuje se především na situaci, ve které se ti...

Více

14. Já přiznávám

14. Já přiznávám FESTER No, neřekl bych, že spolu chodíme v pravém smyslu toho slova. MAL Pane Addamsi, my jsme obyčejní lidé. My nejsme zvyklí na tenhle váš sofistikovaný new yorský styl života. Takže my se, s vaš...

Více

4/2009 - Hudební výchova

4/2009 - Hudební výchova Druhý díl sestává z jedenácti duet poněkud většího rozsahu, stále je však možné vše hrát v první poloze. Autor již využívá jednodušších dvojhmatů, často v kombinaci s prázdnou strunou a naznačuje s...

Více

Ludwig van Beethoven. Smyčcový kvartet f moll op. 95

Ludwig van Beethoven. Smyčcový kvartet f moll op. 95 2 2 Allegretto ma non troppo  3 3 Allegro assai vivace ma serioso  4 4 Larghetto espressivo. Allegretto agitato. Allegro 

Více