2. – 4. prosince 2013

Komentáře

Transkript

2. – 4. prosince 2013
2. – 4. prosince 2013
REACH
KONFERENCE
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Mierová 19, Bratislava
REACH POKROK & REGISTRACE 2013
REACH IMPLEMENTACE PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE
KOMUNIKACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI — E-BL A EXPOZIČNÍ
SCÉNÁŘE
CLP
OMEZENÍ A ZÁKAZY; POVOLENÍ A VÝJIMKY
REACH KONFERENCE
POD ZÁŠTITOU:
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Officiální Partner:
Evropská rada chemického průmyslu
Ve spolupráci s:
Evropská asociace chemických distributorů
EUROMETAUX—Evropská asociace pro kovy
Asociace rakouského chemického průmyslu
REACH spektrum
Partner z automobilového průmyslu:
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Mediální partneři:
Education, s.r.o.
Chemical Watch
Enviweb s.r.o.
EJRR - A Journal on the European Law of Risk Regulation
Chemistry Views
Plastic Portal.eu
Hlavní organizátor:
Ekotoxikologické centrum
20 LET KONZULTAČNÍCH SLUŽEB (1993 – 2013)
Slovensko: Tel: +421 2 45943 712
E-mail: [email protected]
Česká republika: Tel: +420 5 1303 5888
www.ekotox.eu
www.reachconference.eu
REACH KONFERENCE
BRATISLAVA
2.—4. PROSINCE 2013
REACH Konference v Bratislavě, která se koná již posedmé, kombinuje
lektory a účastníky z různých sektorů průmyslu, úřadů, odborníků a dalších
zainteresovaných stran.
V současnosti se blížíme ke konci termínu pro
registraci REACH v roce 2013. Další povinnosti následných uživatelů v rámci
dodavatelského řetězce jsou ve fázi implementace. Expoziční scénáře a
rozšířené bezpečnostní listy (e-BL) jsou výzvou pro všechny zúčastněné. Bude
se diskutovat o komplikacích a také o osvědčených postupech. Na řadu přijde
taktéž proces povolování – Kandidátský seznam obsahuje v současnosti 138
chemických látek a první podání pro chemické látky uvedené v příloze XIV byla
zaslána do ECHA. Další omezení jsou uplatněna v revizi přílohy XVII.
Potenciální potřeba revize nařízení REACH byla intenzívně diskutovaná…
V tomto roce se zvláště zaměřujeme na implementaci REACH a
CLP legislativy v malých a středních podnicích (SMEs). Aby byla
zabezpečena přímá možnost porozumět, věcně reagovat a komunikovat během
REACH Konference, bude k dispozici simultánní překlad z anglického jazyka do
němčiny, polštiny, maďarštiny a slovenštiny. REACH Konference Bratislava 2013
zahrnuje i části zaměřené na
Nejdůležitější témata konference REACH budou: prosazování nařízení REACH a blok

REACH po REGISTAČNÍM TERMÍNU praktických prezentací v oblasti
automobilového průmyslu, hutnictví,
2013
chemických látek, distributorů a

Klasifikace, označování & Balení (CLP) následných uživatelů a nástrojů pro

Autorizace

REACH & Předměty


BL/ E-BL a Expoziční Scénáře
Povinnosti následných uživatelů &
Komunikace

Prosazování legislativy REACH
dodržování nařízení REACH a CLP...
výsledky setkání
Sdružení pro výměnu
informací o
Expozičních scénářích
(ENES) ...
Ekotoxikologické centrum Bratislava
20 LET KONZULTAČNÍCH SLUŽEB
1993—2013
Zabezpečení souladu pro — chemické látky,
biocidy, kosmetiku, detergenty, předměty...posouzení
rizik...ochranu životního prostředí...
Page 2
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
PROGRAM
PONDĚLÍ 2. PROSINCE, 2013
8,00
8,00—
—8,30
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
8,30– 8,40
PŘIVÍTÁNÍ A PŘEDSTAVENÍ
Ministerstvo hospodárstva SR
8,40—9,20
REACH & CLP Současný stav
Temenuzhka POPOVA, Evropsk
Evropská
á komise
9,20—10,00
10,00—10,30
REACH registrace 2013
2013—
—co nasleduje
Javier S
SÁNCHEZ
ÁNCHEZ,
ÁNCHEZ, ECHA
Implementace legislativy REACH z pohledu evropského
chemického průmyslu
Jean
Jean--Christophe DEWART, CEFIC
10,30
10,30—
—10,45
10,45
10,45—
—11,15
DISKUSE
PŘESTÁVKA
11,15—11,45
Registrace REACH
REACH–
–hlavní registrant, dossier, návrhy testování
Jan HOLOMEK, Reach Spektrum
11,45—12,15
REACH Iregistrace
Iregistrace—
— právní konsekvence
Temenuzhka POPOVA, Evropsk
Evropská
á komise
12,15
12,15—
—12,30
12,30
12,30—
—13,30
DISKUSE
OBĚD
13,30—14,15
Kvalita registračních dokumentací: Stav a kroky
Javier S
SÁNCHEZ
ÁNCHEZ,
ÁNCHEZ, ECHA
14,15—15,00
Důsledky REACH registrace
Jean
Jean--Christophe DEWART, CEFIC
15,00
15,00—
—15,15
15,15—15,45
PŘESTÁVKA
Hledisko průmyslu & Praktické zkušenosti
15,45—16,30
Christian GRÜNDLING, FCIO
Koordinované prosazování práva REACH/ CLP v EU
Eugen AN
ANWANDER
WANDER,
WANDER, Institute for Environment & Food Safety
16,30—17,00
REACH inspekce — Zkušenosti České inspekce ŽP
Jan SPONAR, ČIŽP
17,00—17,30
Praktické zkušenosti distributorů týkající se inspekce
Ophélie ROBLOT, Fecc
17,30
17,30—
—18,00
DISKUSE A UZAVŘENÍ 1. DNE KONFERENCE
Strana 3
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
PROGRAM
9,00—9,30
ÚTERÝ 3.PROSINCE 2013
Podpora agentury ECHA následných uživatelů a MSP
Laura WALIN
WALIN,, ECHA
9,30—10,00
Následní uživatelé — co dělat?
TBI
10,00
10,00—
—10,15
10,15—10,45
DISKUSE
Přehled legislativy CLP & REACH a další vývoj
10,45—11,15
Temenuzhka POPOVA, European Commission
SVHCs
SVHCs—
— Stav & Budoucnost
Martin Murín, Ekotoxikologické centrum
11,15
11,15—
—11,30
PŘESTÁVKA
11,30—12,15
Autorizační proces — Hledisko hutnického průmyslu
Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux
12,15-12,45
SVHC & Autorizace — Výzvy pro následné uživatele
Jan MERVART, Deza
12,45
12,45—
—13,00
13,00
13,00—
—14,00
DISKUSE
OBĚD
14,00—14,30
eBL a Expoziční scénáře - z pohledu agentury ECHA
Laura WALIN
WALIN,, ECHA
14,30—15,00
Problémy týkající se komunikace v dodavatelském řetězci
Ophélie ROBLOT, Fecc
15,00
15,00—
—15,30
15,30
15,30—
—16,00
DISKUSE
PŘESTÁVKA
16,00-16,30
Omezení — Hledisko hutnického průmyslu
Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux
16,30—17,00
REACH & Předměty
Martina KUB
KUBÁŇOVÁ,
ÁŇOVÁ, Ekotoxikologické centrum
17,00
17,00—
—17,30
DISKUSE A UZAVŘENÍ 2. DNE KONFERENCE
19,00-22,00
VEČEŘE
Strana 4
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
PROGRAM
9,00—9,30
9,30—10,00
10,00—10,30
10,30
10,30—
—10,45
10,45—11,15
11,15—11,45
11,45—12,15
12,15
12,15—
—12,45
12,45
12,45—
—14,00
STŘEDA 4.PROSINCE, 2013
REACH & CLP - Úlohy & Činnosti pro průmysl
TBI
Nové přístupy k řízení procesních chemických látek v
automobilovém průmyslu
Martin DROZD, Kia Motors Slovakia
Hodnocení zdravotních rizik & REACH
REACH—
—DNEL, DMEL
Ľubica PALKOVIČOVÁ, Ekotoxikologické centrum
PŘESTÁVKA
Ochrana životního prostředí ve výrobním závodě vs REACH
REACH—
—
PNECs
Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum
REACH IT, IUCLID, CHESAR
Jan HOLOMEK, Reach Spektrum
REACH Delivery
Delivery–
– Nástroj komunikace v dodavatelském řetězci
Malcolm CARROLL, REACH Delivery
DISKUSE A UKONČENÍ KONFERENCE
OBĚD
Bratislava — malé velké město:
Strana 5
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
Seznam hlavních pozvaných řečníků
ROBERT LINDENTHAL
European Commission
DG ENTR, Unit G/1 - REACH
Avenue d'Auderghem 45
1049 Brussels
BELGIUM
JAVIER SÁNCHEZ
ECHA European Chemicals Agency
Dossier Submission & Evaluation Unit
P.O. Box 400
Annkatu 18
00121 Helsinki, FINLAND
Tel: +(*32.2.29) 96328
Fax: +(*32.2.29) 88821
Web: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
chemicals/reach
Tel: +358 9 6861 8714
Web: http://echa.europa.eu
LAURA WALIN
ECHA European Chemicals Agency
Dossier Submission & Evaluation
Unit
P.O. Box 400
Annkatu 18
00121 Helsinki, FINLAND
JEAN-CHRISTOPHE DEWART
Cefic, European Chemical Industry
Council
4, Avenue E van Nieuwenhuyse
B-1160 Brussels
BELGIUM
Tel: +358 9 6861 8714
Web: http://echa.europa.eu
HUGO WAETERSCHOOT
EUROMETAUX, European Association
Tel: +32-2-676 73 33
Fax: +32-2-676 73 32
Web: http://www.cefic.org
BELGIUM
OPHÉLIE ROBLOT
Fecc, European Association of
Chemical Distributors
Rue du Luxembourg 16B
B - 1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0)2 775 63 13
Fax: +32 (0)2 779 05 23
Web: http://www.eurometaux.eu
Tel: + 32 2 679 02 68
Fax: +32 2 672 73 55
Web: www.fecc.org
EUGEN ANWANDER
CHRISTIAN GRÜNDLING
FCIO, Fachverband der Chemischen In-
of Metals
Avenue de Broqueville 12,
B - 1150 Brussels
Administration of the Federal State
of Vorarlberg
The Government Chemist & Chemicals
Inspectorate
Institute for Environment and Food
Safety
Montfortstraße 4, A-6901 Bregenz
Austria
Tel: +43(0)5574/511—42311
Fax: +43(0)5574/511—942095
Web: http://www.vorarlberg.at/umweltinstitut
dustrie Österreichs
Wiedner Hauptstraße 63
A - 1045 Vienna
AUSTRIA
Tel:+43 0590 900 - 3382
Fax:: +43 0590 900 - 280
Web: http://www.fcio.at
Strana 6
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
Seznam hlavních pozvaných řečníků
JAN SPONAR
Česká inspekce životního
prostředí
OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel: +420 545 545 111
Fax: +420 545 545 100
Web: http://www.cizp.cz
JAN MERVART
DEZA a.s.
Masarykova 753
757 28 Valašské Meziříčí
CZECH REPUBLIC
Tel: +420 571 691 111
Fax: +420 571 611 546
Web: http://www.deza.cz
MARTIN DROZD
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
013 01 Teplička nad Váhom
SLOVAK REPUBLIC
Tel: +420 41 515 0111
Fax: +420 41 515 0901
Web: http://www.kia.sk
MALCOLM CARROLL
REACH Delivery International Ltd
Hamilton House
111 Marlowes, Hemel Hempstead
Hertfordshire HP1 1BB
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1442 450 460
Web: http:/www.reachdelivery.com
ĽUBICA PALKOVIČOVÁ
Ekotoxikologické centrum
Bratislava s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23
010 01 Žilina
SLOVAK REPUBLIC
MALCOLM CARROLL
REACH Delivery International Ltd
Hamilton House
111 Marlowes, Hemel Hempstead
Hertfordshire HP1 1BB
UNITED KINGDOM
Tel: +421 2 45943712
Fax: +421 2 45945223
Web: http://www.ekotox.sk
Tel: +44 (0) 1442 450 460
Web: http:/www.reachdelivery.com
MARTINA KUBÁŇOVÁ
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23
010 01 Žilina
SLOVAK REPUBLIC
MARTIN MURÍN
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášiková 10/F
821 03 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
Tel: +421 41 5630006
Fax: +421 2 45945223
Web: http://www.ekotox.sk
Tel: +421 41 5630006
Fax: +421 2 45945223
Web: http://www.ekotox.sk
Strana 7
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
Pokyny pro účastníky
Termín uzávěrky přihlášek na konferenci je 15. listopad, 2013.
Platby musí být doručeny před začátkem konání akce.
Pro potvrzení Vaší účasti nám prosím zašlete potvrzení o zaplacení.
UZÁVĚRKA REGISTRACE
15. listopadu , 2013
POPLATEK
Registrační poplatek zahrnuje účast na konferencii pro jednu osobu, plnou
dokumentaci, oběd a občerstvení.
Po registraci obdržíte potvrzení a fakturu.
PODMÍNKY ZRUŠENÍ ÚČASTI
Akceptujeme zrušení registrace v termínu do 14 dní od začátku konání
konference
bez penalizace. V případě zrušení registrace po tomto termínu,
VENUE
nebo
v případě neúčasti je poplatek splatný v plné výši. Účast je možné
Ministry of Economy of the Slovak Republic,
zrušit
písemně.
Výměna účastníka za jinou osobu je možná.
Mierova pouze
19, Bratislava
827 15
ECONOMIC
Registrační poplatek za 3 dny,
v případě přihlášení a platby před
11. říjnem 2013
3 Dny -> 250,-
€ bez DPH
CELKEM 300,- € s DPH
Conference language is English, simultaneous translation into Slovak is provided.
MÍSTO KONÁNÍ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierova 19, Bratislava 827 15
ZAREGISTRUJTE SE UŽ TEĎ
w w w. e ko t ox . e u
w w w . r e a c h c o n f e r e n cPage
e 8. e u
REACH KONFERENCE BRATISLAVA, 2.—4. PROSINCE 2013
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Jméno
Organizace
Adresa
IČO
DIČ
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Banka
Číslo účtu
Celková částka
Bez DPH
DPH
Celkem
Platba za 3 dny
300,00.- €
60,00.- €
360,00.- €
Platba za 1 den
125,00.- €
25,00.- €
150,00.- €
250,00.- €
50,00.- €
300,00.- €
Váš
výběr
Brzká registrace
ECONOMIC
Registrační poplatek za 3
dny, přihlášení a platba před
11.10.2013
3. prosince, 2013
VEČEŘE a společenský program (pro 1 osobu) 35,00.- €
Registrace:
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášiková 10/F
821 03 Bratislava
Slovak Republic
Telefon: +421 459 43 712
Fax: +421 459 45 223
E-mail:
[email protected]
www.ekotox.eu
www.reachconference.eu
Pokud přihlašujete více účastníků z jedné organizace:
Sleva — až 25%, kontaktujte nás:
[email protected] / www.reachconference.eu
Hlavní organizátor: Ekotoxikologické centrum
20 LET KONZULTAČNÍCH SLUŽEB
Page 9 (1993 – 2013)
Slovensko: Tel: +421 2 45943 712
E-mail: [email protected]
Česká republika: Tel: +420 5 1303 5888
www.ekotox.eu
www.reachconference.eu

Podobné dokumenty

matgas n0vaK

matgas n0vaK i|Iůžešse nútn s,*ěřit, ze který.clt suých uystoupení si súm měI

Více

World of Warcraft - zamyšlení nad úspěchem, aneb o Warcraftech

World of Warcraft - zamyšlení nad úspěchem, aneb o Warcraftech svět plný zrady, nenávisti, pomsty, války, ale i odvahy a hrdinstsví... Všechny tyto jednotlivé útržkovité příběhy, které by sami vydali na slušný román, vytvářeli okolo RTS strategií Warcraft neza...

Více

Přílohy - Informační centrum OSN v Praze United Nations

Přílohy - Informační centrum OSN v Praze United Nations A/ Dne 19. září 1991 informovalo Bělorusko OSN, že změnilo název na Belarus. B/ Socialistická federativní republika Jugoslávie byla zakládajícím členem OSN. K Chartě OSN připojila podpis 26. června...

Více

lu_1930 - Catharina

lu_1930 - Catharina knihy a ptáti se nejprve, proč vznikl takový celek a v tom způsobu právě, jak jest dán v rámci sbírky. Jest krátce, zjistiti účel podání určité knihy co do obsahu i rozsahu /Klostermann Erbt/. Což ...

Více

BETON_5-11_Protlaceni1

BETON_5-11_Protlaceni1 which is used to design in the area of strut and tie model. Currently, studs are frequently used as punching shear reinforcement. DIN 1045-1 standard and other regulations are often used for design...

Více

Site a jejich charakteristiky

Site a jejich charakteristiky Evropský institut kulturních tras. Evropské mořské dědictví. Cílem této sítě je realizovat celoevropskou spolupráci v oblasti nového využití historických památek k uměleckým a výzkumným účelům. Evr...

Více