Zjištěné požárně-technické závady

Komentáře

Transkript

Zjištěné požárně-technické závady
Dne 21. 2. 2016 se uskutečnila preventivní požární kontrola v domě. Při ní byly zjištěné tyto
požárně-technické závady:
1) Hořlavý materiál, nábytek, či odpad na chodbách a na lodžiích vedle schodišť, který tam
nesmí být. Konkrétně ve vchodu 1158 ve 13., v 7., v 6. a ve 4. nadzemním podlaží. Ve vchodu
1159 v 15. a v 11. NP. Ve vchodu 1160 v 9. NP. Ve vchodu 1161 v 10., v 7. a v 6. NP. Ve vchodu
1162 v 9. NP. V 1163 v 15., ve 14. a ve 4. NP. Ve vchodu 1164 v 7. a v 5. NP.
2) Uzamčené únikové cesty v 16., 14., 9. a 4. nadzemním podlaží.
Výbor je povinen zajistit nápravu a odstranění zjištěných závad.
Ad 1) Vyzýváme obyvatele domu, hořlavé předměty z lodžií a chodeb neodkladně odstraňte.
Ad 2) Ve správě je doporučeno vložky FAB vyměnit za záslepky a demontovat mříže v 16. NP.
Výboru je známo, že dveře a mříže na spojovacích chodbách lidé zamykají z obav zejména před bezdomovci. To je však postup, který nijak nebrání nezvaným „návštěvníkům“ ve vstupu do domu a současně nás
ohrožuje na životech. Dům lze ochránit pouze důsledným dovíráním všech vstupních dveří do domu. Výbor
v souvislosti s předchozí preventivní požární kontrolou uskutečněnou v listopadu 2015 (při které také byly zjištěny uzamčené únikové cesty) nechal neprodleně pilotně nainstalovat elektromechanický zavírač dveří ve vstupních dveří do domu 1162/6 tak, aby se dveře za všech okolností důsledně dovíraly. Učinil tak poté, co si ověřil
bezchybnou funkci takového zavírače u panelových domů v Bohnicích a na doporučení firmy PRIMONT s.r.o.,
která pro BDH léta prováděla záruční i pozáruční servis domovních dveří. Výměnou zavírače také řešil oprávněné
stížnosti seniorů, v jejichž silách již nebylo dveře otevírat. Pokud by se zavírač osvědčil, výbor plánoval stejný
typ nechat nainstalovat i do ostatních hlavních vchodů domu. Na rozdíl od domů v Bohnicích se ale u nás neosvědčil – vzhledem ke konfiguraci okolních budov vítr zde dosahuje větší rychlosti a větší silou brání dovírání
dveří. Výbor proto nechal přešetřit funkci a stav hlavních vstupních dveří do domu od specializované firmy
Okenní servis s.r.o. a požádal jí o doporučení dalšího postupu. Firma doporučila co nejdříve provést výměnu
všech stávajících otáčivých hlavních vstupních dveří za automaticky otevírané/zavírané dveře posuvné. Blíže
viz přiložená zpráva.
Trvalé zprůchodnění uzamčených únikových cest však nemůžeme odkládat do doby, až
budou vstupní dveře vyměněny. Již nyní jsme ze zákona povinni znemožnit uzamykání únikových cest. Proto na únikových cestách v 16., 14., 9. a 4. nadzemním podlaží budou ve všech
dveřích zámky postupně zaslepeny tak, aby se nedaly uzamknout.
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 11
odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci nařizuje udržování trvale volně průchodných únikových cest.
Další podrobnosti jsou řešeny vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (např. § 10)
a českými technickými normami (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 73 0835, ČSN 73 0842 atd.).
V čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty se např. uvádí, že dveře, jimiž prochází úniková
cesta, musí umožňovat snadný a rychlý (resp. okamžitý) průchod, nesmí zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.
V Praze dne 6. 3. 2016
Jitka Vetenglová
místopředsedkyně výboru
MUDr. Petr Ježek
předseda výboru

Podobné dokumenty

FERRARI CALIFORNIA T PRODÁNO

FERRARI CALIFORNIA T PRODÁNO Magnetické odpružení tlumičů s možností dvojího nastavení, Metalická barva vozu Rosso California, Chromované hrany v přední mřížce nárazníku, Emblémy Scuderia Ferrari na blatnících, Barva brzdičů G...

Více

JhP/HSE-S-038 Číslo vydání Strana Externí firmy / JhP koordinátoři

JhP/HSE-S-038 Číslo vydání Strana Externí firmy / JhP koordinátoři proveden zápis a v případě pozitivního výsledku je zaměstnanec EF vyprovozen z areálu JhP a je informován nadřízený kontrolovaného zaměstnance EF. e) V případě potřeby je EF povinna stanovit zmocně...

Více

dorma bts 84

dorma bts 84 Zvláštní provedení na vyžádání: napø. plochý hranol, pøesazení o 3, ètyøhran a zasouvací osy pro pøíslušenství, které není specifické pro DORMA.

Více

SAB 45 - Adate

SAB 45 - Adate Plný automatický režim umožňuje automaticky provádět celý program složený z jednotlivých obráběcích cyklů nebo programování v ISO kódu. Samozřejmostí je možnost programování v pomocném CAD systému ...

Více

Katalog INTEDOOR

Katalog INTEDOOR Česká republika - Laufen, Jika, AGC

Více

Přední evropský výrobce nábytku

Přední evropský výrobce nábytku Valašské Meziříčí · MAHON Náb. · Masarykova 671 Veselí n. Moravou · Nábytek Konečný · Masarykova 1192 Vsetín · DELCON · Sychrov 55 Vsetín · Nábytek Vaculík · Lhota u Vsetína 270 Vysoké Mýto · H...

Více

Komplexní servisní služby Aesculap Dokonalá péče o

Komplexní servisní služby Aesculap Dokonalá péče o zaměstnanců. Nedílnou součástí této etapy je napojení zaměstnanců nemocnice na klientské služby Aesculap Akademie v České a Slovenské republice. Zde se snažíme pomoci nemocnicím publikovat a na kon...

Více

Cvičná kuchyň pro osoby se zrakovým postižením

Cvičná kuchyň pro osoby se zrakovým postižením Nevidomý člověk se v prostoru orientuje hmatem. Využívá k tomu linií, kterých se postupně dotýká a které jej vedou na místo, kam potřebuje dojít. V této kuchyni se může pohybovat po následujícím ok...

Více