MALAKOPLAKIE

Komentáře

Transkript

MALAKOPLAKIE
MALAKOPLAKIE
Malakoplakie je neobvyklá forma chronického granulomatózního zánětu. Předpokládá se, že
k rozvoji granulomatózního procesu vede neschopnost mononukleárů zabít fagocytované
bakterie.
Malakoplakie v močovém měchýři byla poprvé popsána při cystoskopii na počátku 20. století
jako měkká, slizniční ložiska žlutavé barvy. Mezi nejčastější lokalizace výskytu malakoplakie
patří urogenitální trakt. Další orgány, jež bývají často postiženy, jsou tlusté střevo a rektum,
lymfatické uzliny, mozek, kosti a plíce. Postižení urogenitálního traktu je častější u žen starších
50 let. Generalizace onemocnění, či postižení více orgánů současně je vzácné. Onemocnění je
častější u imunokompromitovaných osob, u diabetiků a u pacientů po transplantaci ledviny.
Přesná patogeneze onemocnění není jasná, ale je všeobecně přijímána teorie, že
kombinace chronické infekce močových cest a chronické imunosuprese vede k defektní
fagocytóze makrofágů, kdy dochází k nekompletní lýze bakterií. Nejčastější agens udávané
v souvislosti s malakoplakií je Escherichia coli, méně často Proteus vulgaris či Klebsiella
pneumoniae. Bakterie perzistují ve fagolysozomech makrofágů, dochází k vazbě iontů
železa a vápníku na defektně lyzované bakterie za vzniku patognomonických
intracelulárních inkluzí, nazývaných Michaelis-Gutmannova tělíska.
Mikroskopický obraz obsahuje agregáty velkých mononukleárních fagocytů (von
Hasemanovy buňky), lymfocyty a plazmatické buňky. Michaelis-Gutmanova tělíska jsou
bazofilní a mohou být uloženy jak intracelulárně, tak i extracelulárně ve vazivu.
Mikroskopicky mají vzezření sovího oka. Většinou jsou bledě zbarvené s koncentrickým
uspořádáním. Reagují pozitivně s von Kossovým a Perlovým barvením, obvykle jsou
pozitivní při barvení PASem.
Histologicky se neliší od malakoplakie v jiných lokalizacích. Jde vždy o poměrně monomorfní
nakupení makrofágů s granulární a eosinofilní cytoplasmou pod urotelem.
Klinické projevy odpovídají zánětu močového měchýře, včetně časté hematúrie.
Cystoskopicky jde nejčastěji o měkké žlutavé povlaky na sliznici s překrvením na periférii.
Většinou jde o nevelké léze, udává se, že ložiska nad 2 cm v největším rozměru či polypovitá
ložiska jsou velmi vzácná.
Malakoplakie je benigní onemocnění a její prognóza je při postižení močového měchýře dobrá.
Naproti tomu při ložiskovém postižení horních močových cest, kdy způsobí obstrukci, nebo při
postižení močovodu u pacientů po transplantaci ledviny, se prognóza velmi zhoršuje s
udávanou mortalitou 20 až 50 %. Rozsáhlejší postižení parenchymu jedné ledviny může být
indikací k nefrektomii.
Michaelisova – Gumannova tělíska:
Malakoplakie:

Podobné dokumenty

LE PROFUNDUS SUBAKUTNÍ KOŽNÍ LUPUS ERYTHEMATOSUS

LE PROFUNDUS SUBAKUTNÍ KOŽNÍ LUPUS ERYTHEMATOSUS Probíhá v hlubších èástech kùže, bez výraznìjšího podílu epidermis, zasažen je i podkožní tuk (lupus panniculitis). Nejèastìji je formou CDE, ale mùže mít vztah i k SLE (kol 20%). Tvoøí se pevné, o...

Více

Anatomie fyziologie a patologie urogenitálního traktu, MUDr. Viktor

Anatomie fyziologie a patologie urogenitálního traktu, MUDr. Viktor tvořen hladkou svalovinou sloužící k drenáži moči Inervován vegetativním nervstvem Vystlán přechodným epitelem (urotelem)

Více

Anatomie urogenitálního traktu, MUDr. Viktor Vik

Anatomie urogenitálního traktu, MUDr. Viktor Vik močového měchýře identická s mužem dorsálně a kraniálně uloženy vagina & uterus

Více

zde

zde urogenitálních sliznic, hnisavý výtok z močové trubice

Více

seznam popsaných preparátů (fotky + text)

seznam popsaných preparátů (fotky + text) tkáně kolem centrálních arteriol, je nejcharakterističtější mikroskopickou strukturou sleziny. Červená pulpa je tvořena venosními sinusy a prostorovou sítí retikulárních buněk, ve které dochází k f...

Více

Systémové vaskulitidy

Systémové vaskulitidy projevy- urtika na končetinách a trupu- vývoj purpury, periartikulární zduření, kolikovité bolesti, hypertenze, bolesti hlavy léčba- infekce- ATB insuficience- symptomaticky kortikoidy MIKROSKOPICK...

Více

AtlasHome Test Infekce močových cest

AtlasHome Test Infekce močových cest Substance, které mění zbarvení moči, jako jsou některé léky, mohou mít vliv na vyvinutí barvy v testovacím políčku proužku. Vyvinutá barva může být maskována nebo se může vyvinout barva, která je m...

Více

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae • IgM: Při primoinfekci dochází k  vzestupu protilátek třídy IgM 1.  -  2.  týden po infekci, maxima dosahují cca 1 měsíc od začátku onemocnění a  můžou perzistovat více než 1 rok. Výskyt specific...

Více