podzimníček - ms

Komentáře

Transkript

podzimníček - ms
PODZIMNÍČEK
NAŠIM RODIČŮM
MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice
A je tu podzim
Mnoho z vás si děti říká: „Jéé, léto skončilo a je tu podzim.“ Ale na podzim se toho dá spoustu
dělat! Můžete jen zajít do lesa na houby nebo jít na procházku v lese a sesbírat nějaké pestrobarevné
listí. Nebo si vyrobit létajícího draka, kterého potom můžete pouštět po poli nebo na pasece. Na
podzim si třeba můžete vyrobit z kaštanů nějakého človíčka nebo zvířátko.
V úvodu letošního Podzimníčku se podíváme „houbám na zoubek“.
Houbová sklizeň je tu! Zkontrolujme tedy košíčky a koše, nabrusme nože, ale hlavně vezměme
rozum a atlas hub do hrsti! Nemusíme jít vždycky na houby s kosou. Procházka lesem je prospěšná
sama o sobě, i když se vrátíme bez velkého úlovku. Je to výborná příležitost přiblížit dětem či
vnoučatům přírodu, a když to potom doma zavoní například smaženými bedlami…ale pozor děti i
dospělí - na houby jedovaté…!
Milí rodiče, spolupracujte s námi
Prosíme, dávejte dětem do MŠ papírové kapesníčky.
Do MŠ patří pouze zdravé dětičky, chráníme tak zdraví své i druhých.
Učíme děti vstřícnému chování k ostatním dětem, potlačujeme agresivitu, pomáháme si.
Umět správně používat hygienické potřeby ( mýdlo, ručník,).
Esteticky stolujeme a používáme příbor.
Všechny věci máme podepsané a ukládáme je na své místo (značku).
Zdravíme p. učitelku i ostatní děti při příchodu i odchodu z MŠ, společně učme děti děkovat
za úsluhu.
Vytváříme spolu s Vámi pěkný vztah dětí ke kamarádům, paní učitelce, ostatním
pracovnicím MŠ, buďme dětem společně oporou a vzorem.
Připomínáme
V tomto školním roce probíhá opět plavecký výcvik, uskuteční se od 28. 4. do 16. 6. vždy ve
čtvrtek. Výcviku se účastní přednostně děti ze II. třídy.
Během celého školního roku se děti z celé MŠ SEDMIKRÁSKA zúčastní soutěže „SOUTĚŽ SE
SANTALEM“. Jedná se o sběr papíru, PET lahví,víček od PET lahví, hliníku, pomerančové kůry a
kaštanů. Tyto produkty mohou děti přinášet průběžně do MŠ. Lze vyhrát tablety, knížky,
společenské hry…
Předem děkujeme rodičům za spolupráci.
Podzimníček 2015
2
Uvnitř tohoto vydání
Kulturní a společesnké akce
Hlavní témata
Básničky, písně a koledy
Anglický jazyk
Omalovánky, labyrinty
Praktické informace
Kulturní a společenské akce
V dopoledních hodinách bez rodičů
21. a 22.9.2015
Pohádka o Zdravíkovi a Jedlíkovi
(Projekt Zdraví dětem)
23.9.2015
Den bez aut (pouze II. třída)
24.9.2015
Krtečkovo dobrodružství
1.10.2015
Divadlo Okýnko - Jak se víla skamarádila
7.10.2015
Agentura Bambini – Zvídavá liška, aneb pohádkové
písničky
19.10.2015
Hugo a Fugo – Kamarádi, mějte se rádi
datum bude
upřesněn
Drakiáda
19.11.2015
Divadlo Kos – O selce Lakomce
24.11.2015
Agentura Bambini – Sněhulinka a Vánoce
Podzimníček 2015
3
Hlavní témata – I. oddělení
Září
1.-2. týden
S úsměvem jde všechno líp
Seznamujeme se s novým prostředím, novými kamarády. Učíme se
pomáhat si a vysvětlujeme si proč si nesmíme ubližovat.
Učíme se znát své jméno a příjmení, značku, své místo u stolečku, v šatně
a která nám patří postýlka.
Vytváříme stavby z písku a jiných přírodních materiálů.
Zpíváme lidové písničky o zvířátkách.
3.-4. týden
Pojď ježku mezi nás
Zpíváme pro ježka a ukazujeme mu naši třídu a celou školku. Vytváříme
jablíčko pro ježka. Skáčeme k ježkovi. Kutálíme jablíčka- míče –
k ježkovi
Vyhledáváme stejný druh, velikost, barvu mezi hračkami a jinými
předměty.
Říjen
1.-2. týden
Já a moje rodina
Cvičí celá rodina - lezení v dřepu, po čtyřech, skákání...
Zpívá celá rodina - spojení zpěvu s pohybem, koordinace rukou a nohou.
U nás doma – vyprávíme si co děláme celý den. Procvičujeme si svoje
jméno, jména rodičů a sourozenců.
Hrajeme pohádku „O řepě“ . Upevňujeme si kdo je kdo v pohádce.
Podzimníček 2015
4
3.-4. týden
Barevný podzim
Rozlišujeme podle vzhledu i chuti některé druhy ovoce a zeleniny.
Vybíráme a určujeme předměty na základě druhu, barvy, velikosti (např.
malý zelený míček).
Zpíváme písničku „O podzimu“.
Jdeme na výlet do barevné podzimní přírody – určujeme plody keřů a
stromů, pozorujeme barvy listí, opadavé a neopadavé stromy a keře.
Listopad
1.-2. týden
Pohádkový výlet do lesa
Běháme s dráčky.
Seskakujeme z nízké překážky na měkkou podložku (švédská lavička).
Všímáme si změn v podzimní přírodě – barevné listí, opadávání listí,
ranní jinovatka, zamrzlé louže po ránu.
Přednášíme říkadla a básně „O podzimu“.
Vytváříme zvířátka z přírodnin – kaštanů, žaludů, listí, šišek...
Určujeme některá volně žijící zvířátka (žába, myška, veverka).
3.-4. týden
Čím jezdíme, létáme a plujeme
Poznáváme a určujeme dopravní prostředky podle způsobu pohybu a
zvuku. Hrajeme si na dopravu, správně reagujeme na semafor – stojíme
na červenou a jedeme na zelenou.
Kreslíme křídami i pastelkami některé dopravní prostředky – používáme
na to velký formát papíru.
Na ilustracích s dopravními prostředky se učíme popisovat obrázky.
Povídáme si „co vidíme na obrázku?“.
Podzimníček 2015
5
Hlavní témata – II. oddělení
Září
1.-2. týden
Létáje, jezdíme plujema a co dál?
Hrajeme si na cestování vlakem – říkáme se kdo sedí „před“ nebo „za“,
kdo je „hned před“,“ hned za“, „vedle“, nebo „vpravo a vlevo“. Mluvíme
také o tom kdo vlak nebo loď řídí a co dělají další členové posádky.
Vytváříme prostorové stavby dopravních prostředků (auto, letadlo, loď).
Zazpíváme si píseň „Tú, tú, tú, auto už je tu“
3.-4. týden
Malíř podzim maluje
Společně recitujeme báseň „Kuřátko a obilí“ a potom si vyprávíme
o maminkách a dětech.
Všímáme si změn v podzimní přírodě – barevného listí, plodů na
stromech, ptáků chystajících se k odletu...
Užíváme si barevnosti podzimní přírody, děláme dráčky z lístí.
Kreslíme a malujeme ježka, naučíme se o něm i básničku. A taky mu
postavíme domeček z přírodnin na školkové zahradě.
Říjen
1.-2. týden
Co viděl drak z výšky
Malujeme stromy – jaké barvy v přírodě na podzim převládají? Co se
stane s listím před zimou? Z krepového papíru vyrobíme dráčka, který se
na to všechno podívá.
Jak se zvířátka připravila na zimu? Vyprávíme si o tom jaké si dělají
zásoby a jak si připravují pelíšky a skrýše.
Dramatizujeme pohádku „O budce“.
Shromažďujeme kaštany a žaludy pro zvířata.
Oblékáme se vhodně vzhledem k počasí.
Podzimníček 2015
6
3.-4. týden
Koulelo se koulelo červené jablíčko
Co všechno patří do zahrádky na zimu? - Hrajeme „hru na pravdu“ - např.
ano - barevné lístí do zahrádky patří, ne – plavky nepatří...
Barvíme jablíčko s červíčkem, počítáme jablíčka s červíky, určujeme
čeho je více.
Kam se míček dokutálí? Míčky jako jablíčka napadaná na podzim pod
stromy - pohybové hry s malými míčky.
Listopad
1.-2. týden
Vesele do mateřské školky
Zdobíme školu - vytváříme podzimní barevné motivy z krepového papíru.
Vyprávíme si o tom, jak se jmenují moji kamarádi, já i moje rodina. Kdo
je příbuzný a kdo kamarád.
Zazpíváme si s vlaštovičkou – co se na podzim v přírodě mění?
3.-4. týden
Kam se schovalo léto?
Ptáčku jak zpíváš, děti jak mluvíte? Zaměřujeme se na správnou
výslovnost dětí, provádíme jednoduchá logopedická cvičení.
Léto se schovalo do jablíček, hruštiček, švestek – kreslíme a malujeme
ovoce, modelujeme z modelíny houby.
Vyhazujeme míček do výšky – „Prší“, podáváme si míče – pohybová hra
„Na obra a Palečka“
Provádíme grafomotorická cvičení, např. „Medvěd tančí“
Podzimníček 2015
7
Básničky, písně a koledy
Ježek
Na podzim když padá listí,
slídí ježek za kořistí.
Na zahrádce pod jabloní.
každé spadlé jabko honí.
Celou zimu raděj vyčká
stočen hezky do klubíčka
Hříbek
Krčí se v mlází na palouku,
má hnědou střechu na klobouku.
A bílou nohu
Nikde ho najít nemohu.
Netopýr
Čumáček jak myška hravá.
Hlavou dolů přes den spává.
Je to ale divná myš!
Na lov létá, když ty spíš.
Kuřátka
V dešti i sluníčku
Z louže do bláta.
Od zrníčka ke klíčku
Běhají kuřata.
*
*
Pohybové hry
Písně, koledy
Obr a paleček
Na Adama
Na proměny
Čáp ztratil čepičku.
Podzimníček 2015
Rybář
Chytat ryby to je věda!
Kdo si ale říci nedá,
Zato si pak natotata
dělá kapr šprťouchlata.
Vlaštovičko leť
Ovečky
Nemelem, nemelem
Maluji sluníčko
Tú,tú,tú auto už je tu.
8
Anglický jazyk
Opakujeme předchozí znalosti a komunikujeme ve skupině.
Seznámíme se s ostatními dětmi – pozdravy Hello, Good morning
Naučíme s základní barvy.
Postupně si osvojíme číselnou řadu 1 - 5, 5 - 10.
Učíme se základní fráze spojené s věkem:
How old are you?
I am five, I am six.
Učíme se pojmenovat členy rodiny–mother, father, sister, brother, baby …
Zařazujeme řivlastňovací zájmeno „my“.
Podzimníček 2015
It is my mother.
9
Omalovánky
Podzimníček 2015
10
Podzimníček 2015
11
Podzimníček 2015
12
Praktické informace
Vážení rodiče, víte že…?
Naše telefonní číslo je 387 410 495 702 018 209
Školka je denně otevřená od 6.00 – 16.30 hod.
Z důvodu bezpečnosti Vašeho dítěte přivádějte své děti do školky osobně a předávejte je paní učitelce
(v opačném případě nemůže brát MŠ za Vaše dítě zodpovědnost)
Omlouvání nemocných dětí – na tel čísle 387 410 495 702 018 209 či osobně do záznamů pro ŠJ
Placení stravného - formou inkasa z účtu rodičů – předem na následující měsíc
Placení školného – formou inkasa z účtu rodičů do 15. dne příslušného měsíce
Hlášení změn – prosíme o nahlášení každé změny zdravotního stavu dítěte, způsobu stravování – dieta,
rodinných poměrů, telefonního čísla, zaměstnání rodičů,adresy atd.
Vybavení dítěte do MŠ – prosíme o zvolení vhodného oblečení tak, aby se děti mohly samostatně oblékat
a svlékat bez neustálé starosti o poničení nákladného oblečení, všechny osobní věci dětem podepište,
předejdete tak záměnám
Vydávání dětí – vydáváme děti jen osobám zletilým (nad 18 let), po vzájemné písemné dohodě s rodiči
vyjímečně i mladším osobám
V zájmu bezpečnosti dětí – neprojíždíme areálem MŠ na kole, nevodíme psy na školní zahradu a do prostoru
MŠ
Vá zastavení u vánočního stromečku( vích hodinách sči, datum upřesníme )
VÁŠ KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA,
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŽELEZNIČÁŘSKÁ 12.
Podzimníček 2015
13

Podobné dokumenty

podzimníček 2014 - ms

podzimníček 2014 - ms Vlaštovičko leť Ovečky Nemelem, nemelem Maluji sluníčko Tú,tú,tú auto už je tu.

Více