Výroční zpráva Městského úřadu Písek za rok 2012

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva Městského úřadu Písek za rok 2012
OBSAH
strana
1.
Vize
3
2.
Úvod
4
3.
Městský úřad Písek
3.1.
4.
5.
Všeobecné informace
5
Odbory Městského úřadu Písek
4.1.
Oddělení starosty
4.2.
Odbor vnitřních věcí
20
4.3.
Odbor rozvoje, investic a majetku města
31
4.4.
Odbor výstavby a územního plánování
43
4.5.
Odbor dopravy
56
4.6.
Odbor finanční
70
4.7.
Odbor školství a kultury
75
4.8.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
92
4.9.
Odbor životního prostředí
96
4.10.
Živnostenský úřad
114
4.11.
Útvar interního auditu
117
8
Přílohy - výroční zprávy
5.1.
5.2.
Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
118
Zpráva o peticích a stížnostech
121
stránka 2 (celkem 121)
1.
VIZE
stránka 3 (celkem 121)
2.
ÚVOD
Pravidelně, již devátým rokem, informujeme o událostech, činnostech a množství správních jednání,
kterými se jednotlivé odbory a oddělení Městského
úřadu Písek zabývají. Snažíme se seznámit veřejnost
s tím, co významného se v uplynulém roce událo.
Některé akce se týkají samosprávy, o tom jsou občané
města více informováni prostřednictvím medií, jednání zastupitelstva města a rady města. Avšak
nezanedbatelný je výkon státní správy, kterou na nás
stát delegoval. Díky tomu dochází k výměně řidičských
průkazů, vydávání nových cestovních a občanských
dokladů, živnostenských oprávnění, k možnosti kolaudovat stavby apod.
Tyto všechny činnosti se snažíme vykonávat tak, abychom co nejméně zatížili Vás, občany,
abychom služby prováděli k Vaší spokojenosti a dbali na dodržování zákonů a vyhlášek.
Věřím, že právě Výroční zpráva Městského úřadu Písek za rok 2012, je rekapitulací toho,
jaké množství práce a v jaké kvalitě je zaměstnanci odváděno.
Ing. Zlatuše Hofmanová
tajemnice Městského úřadu Písek
stránka 4 (celkem 121)
3.
MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK
3.1.
VŠEOBECNÉ INFORMACE K 31.12.2012
Počet obyvatel města
Počet obyvatel správního obvodu obce s pověřeným úřadem
Počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností
Počet obyvatel správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem
Počet obyvatel správního obvodu obce s matričním úřadem
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem
Počet obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností
Počet obcí správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem
Počet matričních úřadů
Počet stavebních úřadů
Počet km čtverečních vlastního území obce
Počet km čtverečních správního obvodu obce s rozšířenou působností
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu
3.1.1.
30.120
40.228
52.392
39.237
37.686
25
49
21
8
5
63,2371
741,6839
151
Budovy
Radnice, Velké náměstí 114/3
Budova městského úřadu, Budovcova 207/6
3.1.2.
Správní obvody městského úřadu
Pověřený obecní úřad
Správní obvod města Písku jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím
obcí Albrechtice nad Vltavou, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Kestřany,
Kluky, Křenovice, Olešná, Oslov, Ostrovec, Písek, Podolí I, Předotice, Putim, Ražice,
Slabčice, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí.
Obec s rozšířenou působností
Správní obvod města Písku jako obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí
Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly,
Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice,
Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov,
Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice,
Slabčice, Skály, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž,
Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.
Matriční úřad
Správní obvod matričního úřadu města Písku je vymezen územím obcí Albrechtice
nad Vltavou, Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Kestřany, Kluky, Křenovice, Olešná, Písek,
Podolí I, Předotice, Putim, Ražice, Slabčice, Vráž.
stránka 5 (celkem 121)
Stavební úřad
Správní obvod stavebního úřadu města Písku je vymezen územím obcí Albrechtice
nad Vltavou, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Kestřany, Kluky, Oslov,
Ostrovec, Písek, Předotice, Putim, Ražice, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice,
Záhoří, Zvíkovské Podhradí.
Stavební úřad pro vodní stavby
Správní obvod stavebního úřadu pro vodní stavby města Písku je vymezen územím obcí
Albrechtice nad Vltavou, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Kestřany,
Kluky, Křenovice, Olešná, Oslov, Ostrovec, Písek, Podolí I, Předotice, Putim, Ražice,
Slabčice, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí.
Speciální stavební úřad pro vodní stavby
Správní obvod speciálního stavebního úřadu pro vodní stavby je shodný se správním
obvodem města Písku jako obce s rozšířenou působností.
Silniční správní úřad a speciální stavební úřad pro silnice II. a III. třídy
Správní obvod silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III.
třídy je shodný se správním obvodem města Písku jako obce s rozšířenou působností.
Speciální stavební úřad pro místní komunikace a veř. přístupné účelové komunikace
Správní obvod speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace je shodný se správním obvodem stavebního úřadu.
Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace je vymezen územím města Písek.
stránka 6 (celkem 121)
stránka 7 (celkem 121)
Oddělení dopravně
správních agend
Oddělení
výstavby
Oddělení
územního plánování
a památkové péče
Odbor výstavby
a územního plánování
Oddělení dopravy
a sil. hospodářství
Odbor
dopravy
Oddělení
účetnictví
Oddělení
kultury
Oddělení
vodního hospodářství
Oddělení
ekologie
Oddělení
zemědělství
Odbor
životního prostředí
Oddělení samosprávy
v sociální oblasti
Odbor
sociálních věcí
Oddělení sociálně
právní ochrana dětí
Oddělení
školství
Odbor
školství a kultury
Odbor
finanční
Oddělení rozpočtu,
daní a poplatků
2. místostarostka
1. místostarosta
Organizační struktura
Městského úřadu Písek
Odbor
vnitřních věcí
Oddělení
informatiky
Oddělení
správních agend
Oddělení
právní
Oddělení
registrace
Oddělení
provozní
Oddělení
matrik
Oddělení
kontroly
Oddělení
správy majetku
Oddělení
investic a údržby
Odbor rozvoje, investic
a majetku města
Útvar
interního auditu
Oddělení
starosty
Odbor
Živnostenský úřad
3. místostarosta
Tajemnice
Starosta
3.1.3.
Organizační struktura Městského úřadu Písek k 31.12.2012
4.
ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU PÍSEK
4.1.
ODDĚLENÍ STAROSTY
Personální zajištění oddělení do 29.02.2012
Sekretariát
2
Tiskový mluvčí
1
Personalistika
1
Mzdová účetní, likvidace cestovních dokladů
1
Požární ochrana, bezpečnostní ředitel, ekonomika oddělení
1
Havarijní plánování, hospodářská opatření pro krizové stavy
1
Celkem
7
Personální zajištění oddělení od 01.03.2012
Sekretariát
2
Tiskový mluvčí
1
Personalistika
1
Mzdová účetní, likvidace cestovních dokladů
1
Havarijní a obranné plánování, hospodářská opatření pro krizové stavy,
požární ochrana, bezpečnostní ředitel, ekonomika oddělení
1
Celkem
6
4.1.1.
Sekretariát
Jednání samosprávy
Jednání zastupitelstva města se uskutečnilo ve dnech:
5. ledna1)
21. června
1)
26. ledna
20. září
29. března
1. listopadu
26. dubna
24. května
6. prosince
mimořádné zasedání
Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:
19. ledna
1. února1)
16. února
8. března
22. března
29. března1)
5. dubna
19. dubna
3. května
10. května2)
17. května
31. května
14. června
21. června1)
19. července
16. srpna
6. září
18. října
1. listopadu1)
5. ledna
28. června2)
13. září
8. listopadu
1)
2)
9. července1)
20. září1)
12. listopadu1)
4. října
22. listopadu
13. prosince
mimořádné zasedání
výjezdní zasedání
stránka 8 (celkem 121)
Významné akce zajišťované sekretariátem
Datum Akce
06.03. Přijetí čínské delegace
28.03. Přijetí čínské delegace
25.04. Přijetí delegace z Kyrgyzstánu – ukázka průmyslové zóny
02.05. Přijetí čínské delegace
06.05. Pietní vzpomínková akce – památník americké armády
08.05. Pietní vzpomínková akce – Palackého sady, Lesní hřbitov, u Nového mostu
16.05. Přijetí zástupců z Deggendorfu
28.05. Přijetí zástupců Rotary clubu
06.06. Seminář pro zastupitele města – kapitační platba za svoz odpadu
08.06. Městská slavnost – přijetí přátel města Písku
10.06. Podpis smlouvy o partnerství s městem Deggendorf
15.06. Přijetí úspěšných členů taneční skupiny ZIP
21.06. Přijetí zástupců Mezinárodního mistrovství světa v hokejbale
16.07. Přijetí čínské delegace
26.07. Přijetí čínské delegace
31.07. Přijetí čínské delegace
07.08. Přijetí čínské delegace
21.08. Přijetí čínské delegace
24.08. Přijetí delegace z partnerského města Wetzlar
25.08. Zajištění přijetí účastníků Folklorního festivalu v Prácheňském muzeu
03.09. Přijetí čínské delegace
11.09. Přijetí čínské delegace
05.10. Přijetí úspěšných reprezentantů AC SOLE
16.10. Přijetí čínské delegace
28.10. Zajištění pietní akce – Den vzniku samostatného československého státu
02.11. Přijetí čínské delegace
08.11. Přijetí čínské delegace
09.11. Přijetí izraelského velvyslance
09.11. Zajištění pietního aktu na Vojenském hřbitově u příležitosti „Dne veteránů“
10.12. Přijetí čínské delegace
Přijímání zaměstnanců při významných životních výročích a odchodu do důchodu a další
akce. Příprava pozvánek, materiálů, zápisů, usnesení a jejich kontrola pro zasedání rady
města a zastupitelstva města.
stránka 9 (celkem 121)
Přijetí delegace z provincie Guizhou, Čína
Přijetí delegace z Kyrgyzstánu
Pietní akt – památník americké armády
Městská slavnost – přijetí přátel města Písku
stránka 10 (celkem 121)
Pietní akt – lesní hřbitov
Mezinárodní folklorní festival
Přijetí účastníků Mistrovství světa v hokejbale
Pietní akt - Den vzniku samostatného
československého státu
4.1.2.
Přijetí zástupce velvyslance Státu Izrael
Tiskový mluvčí
Pracovní náplní tiskového mluvčího Městského úřadu Písek je zejména zajišťovat styk
s médii a veřejností, dozorovat a upravovat webové stránky města, zajišťovat tvorbu
a vydávání Zpravodaje města Písku a pravidelně, pro radu a zastupitelstvo města,
monitorovat v denním tisku aktuální zprávy o městě Písku. Nedílnou součástí jeho práce je
také odpovídat na dotazy občanů města, vydávat tiskové zprávy o aktuálním dění ve městě
a organizovat veřejná projednání a pravidelné tiskové konference.
V roce 2012 bylo:
 vydáno 110 tiskových zpráv pro tato média: ČTK, Mladá Fronta Dnes, Právo, Český
rozhlas, Písecký deník, Písecké postřehy, Rádio Faktor, TV Nova, Česká televize, Blesk,
Jihočeská televize, TV Prima, Písecký svět, Rádio Blaník, Rádio Kiss Jižní Čechy, Rádio
Orlík, Rock Rádio, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Regiony online, Jihočeské
novinky, Parlamentní listy a další média;
 zodpovězeno 331 dotazů z řad občanů;
 realizováno více jak sto vstupů do mluvených médií;
 zorganizováno 24 tiskových konferencí a 4 veřejná projednání;
 prováděn pravidelný elektronický monitoring tisku a předáván radě a zastupitelstvu
města;
 vytvořena nová grafická podoba Zpravodaje města Písek;
 zajištěny aktuální zprávy a fotogalerie akcí na webových stránkách města;
stránka 11 (celkem 121)



zavěšovány dokumenty a informační materiály na webové stránky města od jednotlivých
odborů;
zajišťována tvorba a vydávání Zpravodaje města Písku;
pravidelná účast na zasedání rady a zastupitelstva města se zajištěním tiskových zpráv.
4.1.3.
Pracoviště PaM
4.1.3.1. Personalistika
Počet zaměstnanců
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok
Počet žen
Počet mužů
Počet pracovníků do 20-ti let
Počet pracovníků ve věku 21-30 let
Počet pracovníků ve věku 31-40 let
Počet pracovníků ve věku 41-50 let
Počet pracovníků ve věku 51-60 let
Počet pracovníků ve věku 61 let a výše
Počet pracovníků se základním vzděláním
Počet pracovníků se středním odborným vzděláním (bez maturity)
Počet pracovníků s úplným středním odborným vzděláním (s maturitou)
Počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním a vyšším odborným vzděláním
Počet funkčních míst
Počet úředníků
Počet vedoucích úředníků
Počet vedoucích úředníků - žen
Počet vedoucích úředníků - mužů
Počet vedoucích úředníků do 20-ti let
Počet vedoucích úředníků ve věku 21-30 let
Počet vedoucích úředníků ve věku 31-40 let
Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 let
Počet vedoucích úředníků ve věku 51-60 let
Počet vedoucích úředníků ve věku 61 let a výše
Počet vedoucích úředníků se základním vzděláním
Počet vedoucích úředníků s úplným středním odborným vzděláním
Počet vedoucích úředníků se středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)
Počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním
Počet ostatních zaměstnanců (neúředníků zařazených do úřadu)
Počet dnů pracovní neschopnosti
151
149,41
94
57
0
12
42
44
48
5
1
4
84
62
151
128
28
17
11
0
3
6
8
11
0
0
0
5
23
23
983
4.1.3.2. Vzdělávání
Náklady na vzdělávání celkem (včetně ZOZ) v Kč
Z toho náklady na akreditované vzdělávání (včetně ZOZ) v Kč
Počet absolventů akreditovaného vzdělávání
Náklady na neakreditované vzdělávání v Kč
676.167
568.697
120
107.470
4.1.3.3. Platy
Vyplaceno na platech v Kč (vč. dotací)
Průměrný měsíční plat v Kč
stránka 12 (celkem 121)
57.171.790
31.887
4.1.4.
Pracoviště krizového řízení
Agenda pracoviště a činnost
Činnost pracoviště lze rozdělit do 4 základních oblastí:
 krizové řízení (mimořádné události, krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové
stavy, obranné plánování),
 ochrana obyvatelstva,
 ochrana utajovaných informací,
 požární ochrana.
4.1.4.1. Krizové řízení
Činnost
Provádění výkonu státní správy k připravenosti správního obvodu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních
prací a ochranu obyvatelstva.
Poskytování nezbytných podkladů a informací potřebných ke zpracování Havarijního plánu
kraje Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje.
Organizování přípravy na řešení krizových situací v rámci území správního obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností Písek.
Na základě novelizovaného zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádění přípravných opatření a analýz
k dopracování a schválení Krizového plánu obce s rozšířenou působností Písek.
Poskytování podkladů a informací potřebných ke zpracování Krizového plánu Jihočeského
kraje a obce s rozšířenou působností Písek Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského
kraje.
Zajišťování stálé funkčnosti pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou působností Písek
a doplňování požadovanou technikou a materiálem. Zpracování dokumentace krizového
štábu obce s rozšířenou působností Písek.
Školení krizového štábu obce s rozšířenou působností Písek (05.06.).
Pracovní shromáždění pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností
a Krajského úřadu Jihočeského kraje (15.02., 14.05., 10. až 12.09., 25.10., 4. a 5.12.).
Spolupráce (zpracovatelský tým) při přepracování a aktualizaci Vnějšího havarijního plánu
Jaderné elektrárny Temelín (jednání 28.02., 12.04., 25.04., 22.06., 23.08., 23.11.).
Aktualizace Dílčího plánu k zajišťování obrany pro Jihočeský kraj se zaměřením
na podmínky správního obvodu ORP Písek.
 přepracování katalogových listů;
 aktualizace přehledu sil a prostředků;
 aktualizace přehledu věcných prostředků;
 aktualizace seznamu zdravotnických pracovnic;
 aktualizace dokumentů pro odvodní řízení.
stránka 13 (celkem 121)
Činnost
Aktualizace podkladů pro Plán nezbytných dodávek (dle jen „ND“):
 zadání reálných potřeb ND do IS ARGIS dle analýzy vycházející z typových plánů
a analýzy možného vzniku krizových situací na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Písek;
 zpracování přehledu o účelovém využití ND k překonání krizové situace;
 částečná bilance zdrojů;
 stanovení nových dodavatelů ND k provedení oslovení HZS JčK ÚO Písek;
 zhotovení Bilance zdrojů pro Krajský úřad Jihočeského kraje;
 doplnění bilance od nových zdrojů poskytnutých ústředními správními úřady.
Cvičení pořádané Krajským úřadem Jihočeského kraje a Správou státních hmotných rezerv
za pomocí informačního systému KRIZKOM (14.03., 24.05. a 19.09.).
Plnění funkce sekretariátu bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek, tzn.
zajišťování, organizování, příprava a průběh jednání bezpečnostní rady, kontrola a vlastní
plnění úkolů atd.
Operativní plnění dalších úkolů stanovených Krajským úřadem Jihočeského kraje
při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
Účast v pracovní skupině (08.02.) připravující jednotnou dokumentaci Plánu regulačních
opatření pro ORP Jihočeského kraje v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy
se zaměřením na:
 energetiku (plynárenství a teplárenství);
 regulaci zboží se zaměřením na ORP a obce ve správním obvodu.
Spolupráce se Správou státních hmotných rezerv zaměřenou na novelu vyhlášky
č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
(06.02.). Projednán § 1 a § 2, které jsou zaměřeny na zpracování a obsah plánu
nezbytných dodávek.
Kontrola Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v součinnosti s Krajským
úřadem Jihočeského kraje v oblastech krizového řízení, ochrany obyvatelstva,
hospodářských opatření pro krizové stavy a obranného plánování (18.04.).
V souladu s novelou krizového zákona provedena v součinnosti s Hasičským záchranným
sborem JčK, ÚO Písek kontrola měst Mirotice a Mirovice a obcí Čimelice, Ostrovec
(všechny 04.04.), Putim (03.10.), a to v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.
Publikační činnost do sborníků přednášek (s aktivním vystoupením):
HORÁK, J., KUDLÁK, A. Analýza potřeb nezbytných dodávek pro řešení krizových situací
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, In Sborník mezinárodní konference
Bezpečnostní management a společnost, 2012, Brno, s. 131–138, ISBN: 978-80-7231-8711.
KUDLÁK, A. Finanční zabezpečení krizových opatření na úrovni obce. Časopis 112
(Odborný
časopis
požární
ochrany,
integrovaného
záchranného
systému
a ochrany obyvatelstva) (lektorovaný), Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR,
2012, roč. 11, č. 11, Praha, s. 24–27, ISSN 1213-7057.
KUDLÁK, A., HORÁK, J. Obec a její finanční zabezpečení krizových situací se zaměřením
na
povodně,
In
Finanční
souvislosti
povodní,
Sborník
z workshopů
a seminářů Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra, Masarykova univerzita,
Ekonomicko-správní fakulta, 2012, Brno, s. 35–44, ISBN 978-80-210-6049-4.
stránka 14 (celkem 121)
Školení krizového štábu ORP Písek
Činnost bezpečnostní rady města Písku
Rok
Počet jednání
bezpečnostní rady města
Počet projednaných
bodů (opatření)
Počet evidovaných
uložených úkolů
2012
2
15
6
4.1.4.2. Ochrana obyvatelstva
Činnost
Plnění úkolů v oblasti zajišťování varování, evakuace a ukrytí osob před hrozícím
nebezpečím a podílení se na zajištění nouzového přežití obyvatel.
Provedena nová verze web stránek města Písek, sekce Bezpečnost ve městě a jejím
prostřednictvím seznamování fyzických a právnických osob s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi, krizovými opatřeními včetně
způsobu jejich provedení a s ochranou obyvatelstva.
Byla zpracována nová struktura sekce, a to pro občany, právnické a podnikající fyzické
osoby a obce ve správním obvodu města Písku, která byla v průběhu roku postupně
spouštěna. Její finální verze se uskuteční v roce 2013.
stránka 15 (celkem 121)
Činnost
Aktualizace SW systému pro rozesílání hromadných SMS zpráv spojené s aktualizací
mobilních telefonních čísel. Zadávání nových telefonních čísel do systému na základě
požadavků občanů.
Přednášky žákům základní školy a studentům středních škol ve městě Písku týkající se
ochrany obyvatelstva
 Střední odborná škola a SOU Písek (22.03. a 29.03, cca 150 učňů);
 Střední zdravotnická škola (28.05., cca 60 studentů);
 Gymnázium Písek (28.06., cca 120 studentů).
Informování právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve městě Písku o vzniku
možných mimořádných událostí na území města Písku dle § 15, odst. 2, písm. a) a c)
a odst. 4, zákona č. 239/2000 Sb. a § 21, odst. 2, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.
(dle potřeby).
Poskytování odborných rad a zkušeností z řízení mimořádných událostí a krizových situací
posluchačům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (průběžně celý rok).
Pravidelná poslechová a SW kontrola akustického přezkoušení sirén na území města Písek
vč. zátopové oblasti (stěžejní oblast – Pražské a Václavské Předměstí).
Doplnění a kontrola funkčnosti materiálu humanitární pomoci ve skladu pro postižené
obyvatele města Písek mimořádnou událostí.
Zajištění údržby STOÚ v majetku města Písek (DVÚ kino Portyč).
Publikační činnost do sborníků přednášek (s aktivním vystoupením) mezinárodních
konferencí:
KUDLÁK, A., HORÁK, J. Ochrana obyvatelstva a její finanční zabezpečení obcí.
In Sborník XI. mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012,
Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 86-90, ISBN: 97880-7385-109-5 (ISSN 1803-7372).
KUDLÁK, A., HORÁK, J. Logistika obce v oblasti ochrany obyvatelstva, In Sborník
mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost, 2012, Brno,
s. 251–258, ISBN: 978-80-7231-871-1.
4.1.4.3. Utajované informace




V budově městského úřadu v Budovcově ulici č. p. 207 jsou vytvořeny podmínky
pro ukládání utajovaných informací kategorie „DŮVĚRNÉ“, a to vybudováním
zabezpečené oblasti (včetně odpovídající dokumentace objektové bezpečnosti). Prostory
budovy byly stanoveny objektem kategorie „D“;
aktualizovaná dokumentace k administrativní a fyzické bezpečnosti;
aktualizován přehled pracovních míst a funkcí MěÚ Písek, u kterých je nezbytné se
seznamovat s utajovanými informacemi, provedeno oznámení o splnění podmínek
pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené - 9 fyzických osob. 2 fyzické
osoby mají prověrku II. stupně na ktg. „D“;
05.06.2012 bylo provedeno poučení vybraných fyzických osob podle § 9, odst. 1 a § 11,
odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, seznámení s předpisy vztahujícími se k ochraně utajovaných informací
a s následky jejich porušení.
stránka 16 (celkem 121)
Prezentace pro školení vybraných zaměstnanců
o ochraně utajovaných informací
4.1.4.4. Požární ochrana
Město Písek v samostatné působnosti vydává nebo zpracovává:
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002, Požární řád města Písek, ve které stanovuje také
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob;
 Plán preventivně výchovné činnosti 2012;
 Zprávu o stavu požární ochrany ve městě Písku za 1. půlrok a celý kalendářní rok 2012;
 Základní pravidla používání přenosných hasicích přístrojů.
Město Písek má zřízeno 5 jednotek sborů dobrovolných hasičů, které v loňském roce
vybavilo:
 8 ks kompozitních láhví pro dýchací techniku (v Kč)
111.360
 osobními ochrannými pracovními prostředky (v Kč)
276.886
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Písek (dále jen „JSDHM Písek“) se zúčastnila
celkem 36 zásahů, přičemž:
 u požáru zasahovala 17 krát;
 u dopravní nehody silniční hromadné 1 krát;
 technickou pomoc poskytovala 14 krát;
 technologickou pomoc poskytovala 1 krát;
 planý poplach ji byl vyhlášen 3 krát.
Z výše uvedených zásahů byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Písek povolána
k 28 činnostem na území města Písku a k 8 mimo jeho správní obvod.
stránka 17 (celkem 121)
Zásah JSDHM Písek v Ražicích
Zachraňování života na heliportu v Písku
Výcvik JSDHM Písek s dekontaminačním zařízením
Výcvik JSDHM Písek nad volným prostorem
Výcvik JSDHM Písek v Záhoří
Ukázka techniky a materiálu požární
ochrany k 10. výročí povodní
stránka 18 (celkem 121)
Ukázka techniky a materiálu požární
ochrany k 10. výročí povodní
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
JSDHM Písek
Dětský den v Ražicích
Ukázka techniky a materiálu požární
ochrany k 10. výročí povodní
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
JSDHM Písek
Soustředění členů JSDHM Písek, stavba stanu
stránka 19 (celkem 121)
4.2.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení právní
Vedoucí oddělení, stanoviska
1
Přestupky, správní delikty, stanoviska
3
Vyšetřování, zápisy, vedení přestupkové agendy, petice a stížnosti
1
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
3
Oddělení matrik
Vedoucí oddělení, matrika
1
Matrika
2
Trvalý pobyt
1
Oddělení správních agend
Vedoucí oddělení, cestovní doklady
1
Evidence obyvatel
2
Občanské průkazy
2
Cestovní doklady
1
Oddělení provozní
Vedoucí oddělení, ekonomika, majetek
1
Recepce, podatelna, úřední deska
6
Pokladna
1
Domovník
2
Řidiči
2
Oddělení informatiky
Vedoucí oddělení
1
Informatici
4
Celkem
4.2.1.
36
Právní oddělení
V souladu s Organizačním řádem právní oddělení:
 zajišťuje právní službu v otázkách výkonu státní správy a samosprávy,
 zastupuje město před soudy a notáři v otázkách samostatné působnosti,
 realizuje právní ochranu občanů při zjevném zásahu do pokojného stavu,
 eviduje sbírky zákonů a právních předpisů kraje,
 eviduje právní a vnitřní předpisy města,
 vede přestupkovou agendu ve věcech, které nejsou svěřeny jiným odborům,
stránka 20 (celkem 121)












projednává přestupky a správní delikty na úseku provozu na pozemních komunikacích,
dopravy a silničního hospodářství,
projednává správní delikty a ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti města,
vede centrální evidenci vyřizování stížností a petic,
zajišťuje právní stránku pojištění majetku města,
zajišťuje šetření pro státní orgány,
vymáhá pohledávky z obchodních vztahů a občanskoprávní povahy vzniklé ze smluvních
závazkových vztahů (například nájemné, cena díla, smluvní pokuta, sankční úrok, půjčka
apod.),
vede evidenci soudních rozhodnutí, které neevidují ostatní odbory,
vede agendu přísedících okresního soudu,
zajišťuje zveřejňování materiálů na úřední desce,
zajišťuje agendu práva shromažďovacího,
vede agendu komisí a výborů - zpracovává materiály pro jednání rady a zastupitelstva
města, zveřejňuje zápisy v systému městského úřadu a na webových stránkách města,
koordinuje agendu poskytování informací.
V roce 2012 právní oddělení zajišťovalo agendu, která pro něj vyplývá z organizačního řádu.
Zastupovalo město před soudy a notáři v otázkách samostatné působnosti. V soudních
řízeních vedlo řízení jak u pohledávek za dlužníky, tak i spory občanskoprávní, kdy město
vystupovalo jak na straně žalobců, tak i žalovaných.
V roce 2012 byly veškeré soudem přiznané pohledávky vymáhány prostřednictvím
Exekutorského úřadu v Písku, pokud nebyly dobrovolně uhrazeny. Exekutorskému úřadu
bylo předáno k vymožení 7 pohledávek. Důvodem spolupráce s Exekutorským úřadem je
dosažení větší úspěšnosti ve vymáhání pohledávek.
Město Písek mělo k 31.12.2012 uzavřeno 28 veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu
přestupkové agendy s okolními obcemi. V průběhu roku 2012 byly uzavřeny 3 nové
veřejnoprávní smlouvy. Na základě uzavření veřejnoprávních smluv bylo zasláno 69
oznámení o přestupku. Převážná část této agendy je zaměřena na projednávání přestupků
proti občanskému soužití, přestupků proti majetku a proti veřejnému pořádku.
Právní oddělení spolupracuje s Dopravním inspektorátem Policie ČR Písek, jednotlivými
obvodními odděleními Policie ČR, Okresním státním zastupitelstvím a Městskou policií
Písek.
Značně obsáhlé je zajišťování šetření pro státní orgány, soudy, policii a ostatní správní
orgány. V roce 2012 bylo podáno 1561 žádostí o zprávu z místa bydliště a 986 žádostí
o sdělení k žádostem o zbrojní průkaz.
Právní oddělení poskytuje právní konzultace pro občany, jednotlivé odbory Městského úřadu
Písek či pro další subjekty.
Přestupky zejména dle § 21, 30, 31 a 46-50 zákona č. 200/1990 Sb.
Počet přestupků došlých během roku 2012
Vyřízeno v blokovém řízení
Vyřízeno v příkazním řízení
Počet odvolání
Podíl podaných odvolání k celkovému počtu projednaných přestupků (v %)
Počet zrušených rozhodnutí
Vyřízeno ve správním řízení
Počet odložených podnětů
stránka 21 (celkem 121)
588
74
134
1
0,167
0
111
259
Prekluze
Součet uložených pokut (v Kč)
59
231.300
Spolu s přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejného pořádku je součástí
právního oddělení i řešení přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.
Dopravní přestupky
Počet přestupků došlých během roku 2012
Počet všech přestupků ke zpracování v období roku 2012
Počet podnětů nevyřízených k 31.12.2012 – převod do roku 2013
Počet odvolání
Podíl podaných odvolání k celkovému počtu projednaných přestupků (v %)
Počet zrušených rozhodnutí
Počet zrušených rozhodnutí a věcí vrácených k novému projednání
Předepsané pokuty celkem (v Kč)
491
843
352
9
1,83
0
2
2.170500
Statistické údaje
Počet správních deliktů
Vyřízeno pravomocným rozhodnutím
Součet uložených pokut u pravomocných rozhodnutí (v Kč)
+ náhrada řízení
11
3
4.000
2.000
Počet veřejnoprávních smluv na projednání přestupků
28
Počet zaevidovaných stížností
Počet oprávněných stížností
Počet částečně oprávněných stížností
Počet neoprávněných stížností
13
0
4
9
Počet zaevidovaných petic
4.2.2.
6
Oddělení matrik
Vykonává státní evidenci narození, uzavření manželství a úmrtí. V návaznosti na to vede
matriční knihy a sbírky listin pro obec, v níž má sídlo, a pro obce patřící do jeho správního
obvodu. Provádí zápisy matričních událostí, dodatečné záznamy, změny a opravy zápisů
v matričních knihách rukopisně a souběžně pomocí výpočetní techniky. Zabezpečuje
svatební obřady. Provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, ověřování matričních
dokladů, vede a aktualizuje sbírku listin, provádí metodickou činnost, ověřuje odbornou
způsobilost matrikářů všech matričních úřadů ve svém územním obvodu. K této agendě
oddělení matrik vede a aktualizuje podpisové vzory a otisky úředních razítek matrikářek
matričních úřadů v územním obvodu, které dále předává Krajskému úřadu Jihočeského
kraje. V návaznosti na to vede archiv těchto sbírek listin. Na začátku roku předává sbírky
listin krajskému úřadu a podává návrh na skartaci písemností a předání matričních knih
k trvalému uložení do Státního oblastního archivu v Třeboni.
Vydává matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), stejnopisy matričních dokladů,
potvrzení o údajích z matriční knihy, doslovné výpisy z matriční knihy, vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství, ke vstupu do registrovaného partnerství a osvědčení
k církevnímu sňatku. Přijímá prohlášení o volbě jména, žádosti o užívání příjmení žen
v mužském tvaru a oznámení užívání příjmení po rozvodu manželství.
stránka 22 (celkem 121)
Rozhoduje ve správním řízení o žádosti o změny jména a příjmení, uzavření manželství
na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu.
Provádí vidimaci a legalizaci, vede evidenci vidimací a legalizací, provádí zkoušky úředníků
zařazených do obecních úřadů. Provádí identifikaci podle § 2 odst. 6 zák. č. 61/1996 Sb.
Podané žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky postupuje
krajskému úřadu. Zajišťuje složení státoobčanského slibu před tajemnicí úřadu.
Žádosti o zápis do zvláštní matriky (narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR
v cizině) postupuje k vyřízení Úřadu městské části Brno-střed. Zasílá matriční doklady
v rámci výměny matrik mezi státy. Obstarává vypravení pohřbu městem osob zemřelých
v Písku. Vybírá správní poplatky na úseku matriční agendy, vidimace a legalizace.
Splňuje oznamovací povinnosti soudu, Všeobecné zdravotní pojišťovně, České správě
sociálního zabezpečení, ÚZIS, Českému statickému úřadu, cizinecké policii.
Odevzdává úřadům obcí s rozšířenou působností občanské průkazy zemřelých. V případě
změny skutečností zapisovaných do občanského průkazu, odděluje vyznačenou část
a vydává potvrzení o změně těchto údajů a zasílá oznamovací povinnost úřadu obce
s rozšířenou působností.
Od 01.07.2010 je matriční úřad ve funkci ohlašovny a je povinen zapisovat údaje
do Informačního systému evidence obyvatel (IS EO). K zapisování údajů do systému a
přidělování rodných čísel je využíván systém [email protected] IS EO je využíván
k ověřování údajů.
Oddělení matrik vykonávalo do 30.06.2012 činnost také na úseku správního řízení o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu. Ve druhém pololetí byla agenda převedena na oddělení
právní, matrikářka prováděla do konce roku zástup. Tato řízení jsou vedena podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých předpisů
a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V I. pololetí 2012
bylo podáno 37 návrhů o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, z toho bylo do 30.06.2012
vyřízeno 30 návrhů. Na úřední adrese Písek, část Vnitřní Město, Velké náměstí 114/3, bylo
k 31.12.2012 evidováno 447 občanů.
Úřednice se zkouškou, potřebnou k znalosti na úseku voleb, zabezpečuje koordinaci
občansko-správních záležitostí v obci – volby, místní referendum. Oddělení matrik v roce
2012 zajišťovalo organizační a technickou přípravu:
 voleb do Krajských zastupitelstev, které se konaly ve dnech 12. a 13. října 2012,
 pro volbu prezidenta republiky, konanou v roce 2013,
 pro konání místního referenda.
Od vyhlášení voleb volební štáb, ve složení Ing. Zlatuše Hofmanové, tajemnice Městského
úřadu Písek, Ing. Jiřího Votýpky, vedoucího odboru vnitřních věcí, Jitky Palcútové,
matrikářky a Mgr. Bc. Michala Hanuse, přestupky, zajišťoval úkoly dle povinností a lhůt,
vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých dalších zákonů, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
Dle výše uvedených zákonů byli jmenováni zapisovatelé okrskových volebních komisí a
na základě přijatých delegací politických stran na členy okrskových volebních komisí, složili
zapisovatelé a členové okrskových volebních komisí slib do rukou starosty. Pro konání
místního referenda byli jmenováni zapisovatelé komisí a na základě přijaté delegace
přípravného výboru byli jmenováni členi komisí, kteří ve stanoveném termínu složili slib.
stránka 23 (celkem 121)
Dále byly uzavřeny dohody na místnosti okrskových volebních komisí a hlasovacích
místností. Dále byly průběžně zabezpečovány obecní úřady volebním materiálem (obálky,
pokyny, zákony, voličské průkazy, aj.).
Od vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů bylo přijato a vyřízeno 150 žádostí o vystavení
voličského průkazu. Pro tyto volby byly přijaty i žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů,
kterého využili především pověřené sociální pracovnice příslušných ústavů, tj. Nemocnice
Písek, a. s., Domov důchodců – Světlo, Prácheňské sanatorium, Psychiatrická léčebna
U Honzíčka, Domovinka, Seniorský dům – Čelakovského, Čechova 454/11 – Český červený
kříž.
Po ukončení voleb byly všechny volební materiály řádně dle prováděcích vyhlášek
k zákonům o volbách zarchivovány.
Statistické údaje
Počet zápisů matriční událostí – narození
– manželství
– úmrtí
– souhlasné prohlášení o určení otcovství
Počet změn v matričních zápisech, dodatečné záznamy
Počet vydaných duplikátů matričních dokladů
Počet vydaných matričních dokladů do ciziny
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin
Osvědčení k církevnímu sňatku
Nahlédnutí do matriky
Volba jména, uvedení cizojazyčného jména v českém jazyce
Výměna matrik
Správní řízení o prominutí dokladu k uzavření manželství
Správní řízení ve věci uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě
Správní řízení ve věci uzavření manželství mimo stanovenou dobu
Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
Žádosti o užívání příjmení žen v mužském tvaru
Žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR
(kromě podání žádosti byly zodpovězeny dotazy žadatelů a klienti
byli informováni ohledně včasného vydání toho osvědčení krajským úřadem)
Správní řízení ve věci změna jména a příjmení
Žádosti o zápis do zvláštní matriky
Žádosti o vystavení osvědčení o SO ČR – ÚMČ Praha 1
Ověřovací doložka do ciziny na doklady vydaných matričními úřady
v územním obvodu
Příprava a přezkoušení matrikářů, vidimace a legalizace
Kontroly matriční agendy úřadů ve svém územním obvodu
Předání Listiny o udělení státní občanství ČR, státoobčanský slib
Identifikace
Obstarání pohřbu městem (celkem 3 šetření)
Oddělení matrik vybralo na správních poplatcích v Kč
Do IS EO zadáno:
přidělení rodného čísla
u osob změna údajů – narození
– manželství
– úmrtí
stránka 24 (celkem 121)
840
139
549
215
385
584
65
12
4
16
19
13
23
5
58
3
6
15
2
18
12
3
6
3
7
4
1
2
121.625
840
840
139
549
Datovými schránkami zaslány oznamovací povinnosti (soudy, ČSSZ, VZP)
Vydána potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
Svatební obřady
uzavřeno sňatků v obřadní síni Velké náměstí
v Koncertní a výstavní síni Nejsvětější Trojice
na kterémkoli vhodném místě
mimo stanovenou dobu radou obce
z nichž jeden snoubenec byl cizinec
oba snoubenci cizinci
uzavřeno církevních sňatků
Vidimace a legalizace – počty podle pracovišť
oddělení matrik
Brücklerová Ivana
Palcútová Jitka
evidence obyvatel
Supová Lenka
recepce Budovcova ul.
Podrová Ivana
Rašková Stanislava
Krejčová Helena
recepce Velké náměstí
Velíšková Jana
Vejlupková Stanislava
Odbor RIMM
Sitterová Lenka
Vokatá Daniela
Celkem
4.2.3.
3500
306
65
15
43
3
5
0
16
9
19
8
618
3.382
1.214
3.247
2.036
117
52
10.702
Oddělení správních agend
Zajišťuje agendu evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, ohlašovnu
pobytu a agendu ztrát a nálezů.
Na úseku evidence obyvatel se evidují všichni občané ČR, hlášeni ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností a v informačním systému se k nim vedou veškeré změny trvalého
pobytu, změny rodinného stavu a jiné. Vede evidenci domů celého správního obvodu, čísel
popisných a evidenčních. Evidence obyvatel pak dohledává a odstraňuje rozpory
v Informačním systému evidence obyvatel (IS EO). Každý měsíc vyhotovuje a zasílá
změnové sestavy pro obce. Na žádost obcí zpracovává také základní výdej dat. Evidence
obyvatel na žádost obyvatele poskytuje údaje z IS EO a to jak pro použití v České republice,
tak i pro použití v cizině. Dále vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel
a ohlašovny pobytu.
Agenda ohlašovny pobytu eviduje všechny občany ČR přihlášené k pobytu ve městě Písek
a vede evidenci domů. Pracovnice ohlašovny pobytu při ohlášení změny trvalého pobytu
odděluje vyznačenou část občanského průkazu a vydává potvrzení o změně těchto údajů.
Zasílá oznamovací povinnost na obce s rozšířenou působností, které občanský průkaz
vydaly. Zasílá též oznamovací povinnost vlastníkům objektů. Ohlašovna je povinna zapisovat
údaje o změně trvalého pobytu do IS EO. Zapisuje také údaj o zrušení trvalého pobytu
na základě rozhodnutí o zrušení TP. Pracovnice ohlašovny pobytu dále z důvodu
nemohoucnosti občanů přihlašuje k trvalému pobytu i v domovech důchodců
a pečovatelských domech.
Ohlašovna pobytu stále přijímá žádosti vlastníků nemovitostí o výrobu tabulky s číslem
popisným nebo evidenčním. Zajišťuje také výrobu tabulek s číslem popisným u novostaveb.
V listopadu proběhlo v souvislosti s peticí k výstavbě aquaparku ověřování osobních údajů
více než 4.000 občanů, podepsaných v podpisových arších.
stránka 25 (celkem 121)
Na úseku ztrát a nálezů bylo v roce 2012 evidováno 1.407 nálezů, z toho bylo 35 předáno
vlastníkům a 24 předáno úřadům. K fyzické likvidaci bylo předáno 95 nálezů a prodáno bylo
6 nálezů, které připadly do majetku Města Písek za Kč 410,-. Na účet Města Písek byla
připsána z nálezů finanční hotovost celkem Kč 8.310,-. Nejvíce nálezů bylo přijato
od Městské policie Písek – 86, dále od občanů – 44, z různých úřadů – 3 a od Policie ČR 14.
Na úseku občanských průkazů k 01.01.2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, kterou se zcela změnilo vydávání občanských průkazů, jeho
podoba i podmínky k jeho vydání. Nově se vydává občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu o velikosti platební karty a občan
na něj nepředkládá fotografii ani nevypisuje žádost. Podoba se pořizuje přímo na pracovišti a
občan již za fotografii neplatí. Nyní lze občanský průkaz na žádost vydat i občanovi
mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Stále
dochází k výměně OP z důvodu skončení platnosti, změny trvalého pobytu, změny rod.
stavu, ztráty, odcizení atd. K osobám, které jsou imobilní a mají zákonný důvod k výměně
OP je pak nutná osobní návštěva pracovnic, při které musí pořídit digitální podobu občana a
jeho podpisu pomocí off-line procesu a též je nutno pak vyhotovený OP osobně předat.
Při převzetí občanského průkazu si musí každý občan zvolit bezpečnostní osobní kód. Každý
měsíc se tiskne seznam skartovaných občanských průkazů, které se následně fyzicky
likvidují.
Vzhledem k tomu, že s účinností novely zákona o občanských průkazech nedošlo na našem
úřadě k navýšení pracovišť, musí toto zabezpečit na pracovištích cestovních dokladů.
Zatímco dříve byly dvě pracoviště na OP a dvě na CD, nyní musí vše zvládnout dvě
kombinovaná pracoviště na cestovních dokladech a jedno výdejové pracoviště na OP.
Zvláště v letních měsících, kdy je větší zatížení na cestovních dokladech, dochází k delší
čekací době občanů na tyto služby. Také z tohoto důvodu došlo k rozšíření služeb
pro veřejnost a to tak, že si občané mohou rezervovat čas pro vyřízení cestovních dokladů a
občanských průkazů. Rezervace je možná v úterý a ve čtvrtek tedy mimo úřední dny.
Od 19.06.2012 této možnosti využilo celkem 70 občanů, z toho 52 na cestovní doklady a 18
na občanské průkazy.
Na úseku cestovních dokladů se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
a nosičem dat s biometrickými údaji a cestovní pasy bez SČÚ a bez nosiče dat s BÚ
(typ blesk). V roce 2012 došlo výraznému navýšení žádostí o cestovní pas pro děti do 15 ti
let, zejména do jednoho roku a také kojenců. Tím se zvýšila náročnost na snímání jejich
podoby tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu biometrického údaje. V roce 2012 bylo
vyrobeno o 450 cestovních dokladů více než v roce předchozím. Každý měsíc se tiskne
seznam skartovaných cestovních dokladů, které se následně fyzicky likvidují. Ve 2 případech
byly na žádost občana poskytnuty údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci
cestovních dokladů. V roce 2012 bylo odpovězeno na 76 dotazů zaslaných občany e-mailem
nebo prostřednictvím datové schránky. Více občanů žádá o vyhotovení druhého platného
cestovního pasu z důvodu vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí a
potřeby dalšího k jiné cestě do zahraničí. I nadále občané mění platné cestovní pasy
z důvodu cesty do USA, kdy jim pak nový biometrický pas umožňuje vycestovat bez vyřízení
víza.
Zastupitelské úřady zasílají hlášení o ztrátě nebo odcizení CD, nalezené CD nebo žádosti
předaných CD a vrácené neplatné cestovní pasy ke skartaci. V jednom případě došlo
k přerušení řízení o žádosti o vydání CP z důvodu chybně podepsané žádosti. Spolupráce
se zastupitelskými úřady je i nadále na velmi dobré úrovni.
I když je práce na jednotlivých odděleních odlišná, je zajištěna vzájemná zastupitelnost
úřednic tak, aby v době dovolených nebo nemoci nedocházelo k uzavírání přepážek.
stránka 26 (celkem 121)
Statistické údaje
Počet změn trvalého pobytu na území obce
Počet hlášení čísla potvrzení o změně místa trvalého pobytu úřadům
Počet vydaných potvrzení občanů o změně místa trvalého pobytu
Počet oznámení vlastníkům objektů o změně v počtu přihlášených osob
Zavedení zrušení trvalého pobytu do AISEO
Zavedení do AISEO a hlášení indexu domu obcím
Poskytnutí údajů z AISEO oprávněným subjektům
Poskytnutí údajů z AISEO fyzickým osobám
Využití údajů z AISEO pro výkon působnosti (§4 zák.133/2000Sb.)
Sdělení vlastníkovi objektu údaje o občanech přihlášených k TP
Žádost o poskytnutí informace (e-mail – dotazy)
Ukončení trvalého pobytu na území ČR
Oprava a zavedení volebních okrsků do AISEO
Opravy a doplnění údajů v AISEO
Řešení a oprava nesouladů v AISEO (reklamace z OÚ)
Kontrola a řešení nesouladů mezi AISEO a RUIAN
Počet žádostí o výrobu čísla popisného (novostavby)
Počet žádostí o výrobu čísla popisného (na žádost vlastníka)
Vybráno na poplatcích za čísla popisné v Kč
Vybráno na správních poplatcích v Kč
Počet žádostí o OP celkem
Počet žádostí o e-OP
Počet vydaných OP blesk
Počet žádostí o e-OP off-line a předání e-OP off-line
Počet vydaných potvrzení o OP
Počet vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
Počet skartovaných OP
Počet přestupků na úseku OP
Počet předvolaných osob k vyřízení přestupku
Počet nalezených OP
Poskytnutí údajů z EOP
Zapůjčení materiálů z manuální evidence OP
Vyřazení materiálů z evidence OP zemřelých osob
Vyřazení materiálů z evidence OP odstěhovaných osob
Počet uložených blokových pokut
Vybráno na pokutách v Kč
Vybráno na správních poplatcích v Kč
Vypraveno obchodních balíků ks
Počet žádostí o CD celkem
Počet žádostí o CD s biometrickými údaji celkem
Počet žádostí o CD s biometrickými údaji občanům do 15 let
Počet žádostí o CD ve zkrácené lhůtě celkem
Počet žádostí o CD ve zkrácené lhůtě občanům do 15 let
Počet žádostí o CD ze zastupitelských úřadů
Počet vydaných cestovních průkazů na ZÚ
Počet vydaných druhých CD
Počet vydaných třetích a více CD
Počet předvolaných osob k vrácení CD po zemřelém
Počet předvolaných osob k vrácení CD 3 měsíce po sňatku
Počet skartovaných CD
Počet přestupků na úseku CD
stránka 27 (celkem 121)
1.704
235
1.049
258
84
33
36
26
41
5
38
12
5.807
180
12
176
34
34
7.308
51.406
6.826
6.668
158
54
1.825
252
5.720
983
385
190
9
4
554
598
107
16.700
126.850
120
3.190
3.067
1.689
123
64
17
9
33
3
137
79
1.965
128
Počet přestupků vyřešených domluvou
Počet uložených blokových pokut
Vybráno na pokutách v Kč
Vybráno na správních poplatcích v Kč
4.2.4.
72
56
14.200
1.098.500
Provozní oddělení
Z akcí, které oddělení zařizovalo, lze uvést realizaci vybavení novým nábytkem pěti
kanceláří, nákup vozidla Škoda Yeti, vybudování archivu odboru výstavby a územního
plánování v budově Velké náměstí 1, včetně vybavení archivními regály, další větší akce
bylo vrácení kanceláří v budově Velké náměstí 115 do původního stavu z důvodu ukončení
nájemní smlouvy. Dále:
 budova Budovcova
o výměna světel a oprava elektrické instalace,
o opravy podlah, výměna podlahových krytin,
o malování kanceláří,
o zajištění vybavení nového pracoviště na odboru dopravy
o stěhování odboru sociálních věcí
 budova Radnice
o oprava věžních hodin,
o malování kanceláří,
o oprava podlah a výměna podlahových krytin,
o stěhování odboru výstavby a tiskového mluvčího,
o oprava elektrické instalace.
Statistické údaje
Počet budov pro styk s veřejností
Podlahová plocha (v m2)
Počet kanceláří
Výdaje na teplo (v Kč)
Výdaje na plyn (v Kč)
Výdaje na vodu (v Kč)
Výdaje na elektřinu (v Kč)
Výdaje na běžné opravy v daném roce celkem (v Kč)
Pokladna
Počet příjmových a výdajových pokladních operací celkem
Počet stvrzenek celkem vydaných v rámci příručních pokladen
2
5.199
122
861.362
601.819
182.938
904.203
1.436.032
1.084
5
Telefony
Celkové výdaje na používání telefonů (v Kč) – pevné linky
Počet mobilních telefonů
Celkové výdaje na úhradu telefonních hovorů (v Kč) – mobilní telefony
347.035
50
281.240
Úklid
Výdaje na dodavatelský úklid celkem (v Kč)
709.137
Autoprovoz
Výdaje na pohonné hmoty (v Kč)
Výdaje na opravy (v Kč)
Výdaje na služby (výměna kol, defekty aj.) (v Kč)
319.090
128.182
29.029
stránka 28 (celkem 121)
Činnost recepce
Legalizace a vidimace (počet celkem)
Vybráno na správních poplatcích (v Kč) - vidimace a legalizace
Datová schránka
Počet přijatých datových zpráv
Počet odeslaných datových zpráv
4.2.5.
10.497
474.740
13.073
11.174
Oddělení informatiky
Statistické údaje
Počet serverů
Počet operačních systémů
Počet databázových systémů
Celkový počet spravovaných PC
Počet tiskáren
Počet kopírovacích strojů
Počet multifunkčních zařízení
Výdaje na HW a SW celkem včetně dotací (v Kč)
Přístup zaměstnanců k internetu (v %)
Počet e-mailových schránek
8
1
1
271
95
18
37
4.714.720
99
174
V roce 2012 zajišťovali pracovníci oddělení informatiky zejména:
 provoz a průběžné aktualizace informačního systému městského úřadu,
 připojení městského úřadu k internetu a aktualizaci internetových stránek města,
 školení zaměstnanců městského úřadu a obcí ve správním území v eGON centru,
 technickou podporu jednání rady a zastupitelstva města,
 realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností Písek a
v obcích správního obvodu ORP Písek“,
 ohlašování působnosti v agendách registru práv a povinností.
Ve školícím eGON centru, spolufinancovaném z prostředků Evropské unie, byl v roce 2012
završen vzdělávací projekt „Školící centrum ORP Písek“. Nabídku vzdělávání využilo 291
zastupitelů, úředníků a zaměstnanců z 38 obcí a z 21 organizací zřizovaných obcemi.
V průběhu tří let trvání projektu bylo uspořádáno 171 kurzů, z toho 128 kurzů prezenční
formou v učebně a 43 kurzů distanční formou prostřednictvím internetu. Mnoho účastníků
absolvovalo více než jeden kurz, celkem v eGON centru úspěšně dokončilo kurzy 1408
absolventů.
V rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností Písek a
v obcích správního obvodu ORP Písek“, který je spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie,
byly dokončené zbývající části – hostovaná spisová služba pro obce ve správním území
města Písek a vnitřní integrace úřadu.
stránka 29 (celkem 121)
Zakoupené vozidlo Škoda Yeti
Nová informační vývěska na sídlišti Logry
Výpočetní technika pro seniory
v pečovatelském domě
Nová informační vývěska v Erbenově ulici
Vybavení spisovny odboru výstavby a ÚP
stránka 30 (celkem 121)
Oprava věžních hodin
4.3.
ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A MAJETKU MĚSTA
Odbor rozvoje, investic a majetku města zajišťuje nakládání s nemovitým majetkem města,
který není svěřen do správy jinému odboru nebo organizaci města. Realizuje tedy koupě,
prodeje či směny a pronájmy pozemků a budov, zřizování věcných břemen a uzavírání
dohod o omezení užívání nemovitostí. Dále zabezpečuje pronájmy nebytových prostor
a bytovou agendu. V rámci investiční činnosti zajišťuje vybrané akce investiční, dále pak
opravy a běžnou údržbu svěřeného majetku. Při opravách a rekonstrukcích místních
komunikací úzce spolupracuje se správcem těchto komunikací Městskými službami Písek
s.r.o. Odbor také zajišťuje nakládání s pronajatým majetkem vodohospodářského fondu a
tepelného hospodářství. Rovněž připravuje strategii rozvoje města, obstarává dotační tituly a
podává žádosti o dotace.
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení správy majetku
6
Oddělení investic a údržby
7
Celkem
4.3.1.
14
Oddělení správy majetku
Oddělení se zabývá vyřizováním žádostí o prodej, případně koupi pozemků včetně
zajišťování evidence pozemků a dohledávání historického majetku. Připravuje podklady
pro jednání zastupitelstva města, přičemž každá žádost o prodej pozemku musí být
projednána zastupitelstvem minimálně 2x (záměr, konečné schválení smlouvy),
ve skutečnosti ale vícekrát, z důvodů změn v žádostech, zpracování geometrických plánů,
dodatečných žádostí o slevu z kupní ceny apod. Proto může trvat vyřízení žádosti o prodej
i více než 1 rok, stejně tak jako výkupu nebo bezúplatného převodu od státu, kde smlouvy
procházejí náročným schvalovacím procesem na obou stranách. Oddělení rovněž zajišťuje
aukční výběry kupců stavebních pozemků a vybraných nemovitostí města a kupní smlouvy
o prodeji objektů, které nejsou bytovými domy. V listopadu 2012 zastupitelstvo města
schválilo nové Zásady stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek,
s účinností od 01.01.2013.
Uzavřené smlouvy kupní, darovací, směnné
Celkové příjmy za rok 2012 z prodeje pozemků (v Kč)
z prodeje pozemků s budovou (v Kč)
62
6.734.264
1.412.020
Oddělení dále řeší agendu věcných břemen a omezení užívání nemovitostí vztahující se
k pozemkům v majetku města nebo v návaznosti na investiční činnost města. Tato agenda je
vzhledem k ustanovením stavebního zákona velmi náročná na pečlivost, navíc
od 01.10.2005, kdy se město Písek stalo plátcem DPH, podléhají přijatá plnění této dani a
musí být odpovídajícím způsobem fakturována. V roce 2012 byla Radou města přijata
změna Pravidel pro ukládání inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města.
Uzavřené smlouvy o věcných břemenech a omezení užívání nemovitostí
132
V oblasti pronájmu pozemků jsou kromě zahrádek pronajímány i pozemky pod stánky, pro
podnikání, pro rekreační využití v katastrech mimo město Písek, pro další účely (zajištění
vjezdu, pozemky pod stavbami atd.). Postup při zpracování žádosti o pronájem odpovídá
zákonu, tj. zveřejnění, předložení radě města, sepsání nájemní smlouvy, kontrola plateb.
stránka 31 (celkem 121)
Uzavřené smlouvy na pronájem pozemků
Celkem platných smluv
Příjmy za pronájem pozemků v roce 2012 (v Kč)
383
394
12.389.076
Oddělení zpracovává materiály pro radu i zastupitelstvo města, vyřizuje korespondenci,
provádí kontrolu plateb, návrhy na změny rozpočtu v oblasti příjmů i výdajů, inventarizaci
pozemků, přiznání k daním.
Materiály předložené do rady města
Materiály předložené do zastupitelstva města
Podaná daňová přiznání k dani z převodu nemovitostí na FÚ v Písku
269
187
52
Celková výměra pozemků ve vlastnictví města Písek je 76.906.996,79 m2 v celkové hodnotě
698.233.473,31Kč.
Bytová problematika
Oddělení dále zajišťuje úkony v oblasti bytů - úkony vztahující se k výběru nájemce
(zveřejňování výběrových řízení, příprava podkladů pro jednání bytové komise, příprava
materiálů do rady města) uvolněného městského bytu. Dále přijímá žádosti občanů,
potvrzuje přechody nájmů a výměny bytů, doplňuje a kontroluje evidenci bytů v majetku
města, vede agendu nízkoúročených půjček občanům na opravy bytového fondu. V průběhu
roku rada města přijala s účinností od 01.10.2012 nová Pravidla o přidělování bytů do nájmu
občanů. Bytová problematika je rozdělena mezi odbor RIMM a Domovní a bytovou správu
města Písku.
Celkový počet bytů
Přidělené byty v domech s pečovatelskou službou
Ostatní přidělené a vydražené byty
1423
28
107
Nájem nebytových prostor
V oblasti nebytových prostor je zajišťován příjem žádostí, zpracování materiálů do rady
města, vyhotovení nájemních smluv, případně smluv o výpůjčce, sledování plateb
nájemného, návrhy na výpověď z nájmu. Dále je zajišťována inventarizace veškerého
majetku ve správě odboru.
Počet zveřejněných záměrů
Počet materiálů projednaných v radě města
Celkový počet platných smluv
4.3.2.
121
72
99
Oddělení investic a údržby
Oddělení v rámci dotačních záležitostí zajišťuje mj. tyto činnosti:
 sledování jednotlivých výzev k identifikaci a podávání žádostí o dotace a granty v celé její
šíři,
 práce v pracovních skupinách tvořených k úspěšné realizaci, administraci a udržitelnosti
doby projektů, zejména ze strukturálních fondů EU,
 metodika a pomoc ostatním odborům města při zpracování a podávání žádostí o dotace
a granty,
 práce a činnost v řídící skupině pro rozvoj a značení cyklotras a cyklostezek.
stránka 32 (celkem 121)
Podané žádosti a přiznané dotace podané do operačních programů Strukturálních fondů EU
a ostatních programů:
 Regionální operační program NUTS II Jihozápad
o Plavecký bazén v Písku
nerozhodnuto
o Cyklostezka Písek - Smrkovice
nerozhodnuto
 Operační program životní prostředí
o Aktualizace digitálního povodňového plánu a vybudování
varovného systému ochrany před povodněmi
nepřiznaná dotace
o Odbahnění a obnova a oprava hráze rybníka Karvašinský
nerozhodnuto
Realizované projekty a projekty v realizaci:
o Zelené brány Píseckých hor – 1. část
bude dokončeno v roce 2013
o Odbahnění rybníka Adamec a Pánovec
„
o Technické úpravy litorálního pásma v přírodní památce Ražický rybník
„
o Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku
„
o Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku
„
o Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti v Písku
bude dokončeno v roce 2013
 Integrovaný operační program:
o Technologické centrum a el. spisová služba
města Písek a ORP Písek
bude dokončeno v roce 2013
 OP lidské zdroje a zaměstnanost:
o Školící centrum ORP Písek
dokončeno v roce 2012
o Zvýšení kvality řízení, financování a good governance
v úřadech veřejné správy
nepřiznaná dotace
 Grantový program JČ kraje:
o POV 2012
193.878 Kč
o Kamenný most v Písku – oprava ledolamů
450.000 Kč
o Oprava pomníků na vojenském hřbitově
nepřiznaná dotace
o Oprava kaple Panny Marie Svatohorské
29.000 Kč
Po ukončení realizace jednotlivých projektů podpořených dotací se musí sledovat tzv. doba
udržitelnosti:
 Revitalizace ploch Na Výstavišti v Písku – 1. etapa
do roku 2014
 Výstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici v Písku
do roku 2014
 Písek – regenerace centrální zóny Bakaláře
do roku 2014
 Obnova soustavy retenčních nádrží na Americe
do roku 2014
 Obnova soustavy Klášterských rybníků
do roku 2015
 Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad
do roku 2015
 Písek - Otavská cyklostezka - 1. etapa
do roku 2018
 Písek - Otavská cyklostezka - 2. etapa
do roku 2019
 Písek - Otavská cyklostezka - 3. etapa
do roku 2019
 Písek - zpřístupnění věže Děkanského kostela
do roku 2016
 Revitalizace sídliště Portyč - 1. etapa
do roku 2017
Projektový zásobník města Písku
V roce 2012 byl Projektový zásobník města Písku přepracován a doplněn o výhled investic
na rok 2013-2015. Projektový zásobník schválila rada města a zastupitelstvo města
projednalo v lednu 2013.
Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč
Město Písek obdrželo dotaci na IPRM – zóna Portyč ve výši 3.938.336,- €. Oproti žádosti
byla dotace krácena o 14,6% (důvodem krácení dotace byl převis finančních prostředků,
o které žádala jednotlivá města nad celkovou alokovanou částkou).
stránka 33 (celkem 121)
V červnu roku 2012 byl dokončen projekt Revitalizace sídliště Portyč Písek – 1. etapa
s celkovými náklady 25.109.573,- Kč. Ve 4. výzvě na regeneraci bytových domů byly
podpořeny dva projekty panelových domů, výše dotace činila 2.355.650,- Kč. Doposud bylo
na regeneraci bytových domů a regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Portyč na
dotacích rozděleno 44.355.773,- Kč. Celkové náklady vynaložené na Integrovaný plán
rozvoje města Písek – zóna Portyč od jeho zahájení v roce 2009 činí 80.615.780,- Kč.
Pro rok 2013 připravuje město projekt Revitalizace sídliště Portyč Písek – 2. etapa
s předpokládanými náklady cca 60 mil. Kč. Projekt bude zahájen v červnu a dokončen
v prvním pololetí 2014.
Strategický plán rozvoje města
Strategický plán rozvoje města Písku byl schválen v Zastupitelstvu města Písku v roce 2001.
Po jeho přijetí byla zahájena průběžná činnost pracovních skupin pro postupné naplnění cílů
strategického plánu. V roce 2006 a 2008 byla zastupitelstvem města schválena
1. a 2. aktualizace a rozšíření o nové projekty. Výroční zpráva o plnění strategického plánu
za rok 2009 byla zastupitelstvem města Písek schválena dne 22.04.2010, usnesením
č.135/10. Činnost pracovních skupin Strategického plánu byla ukončena k 31.05.2010.
Strategický plán rozvoje města Písku – vize
Písek je městem vzdělaných a aktivních lidí, centrem dynamicky se rozvíjejících
a na znalostech založených moderních podnikatelských aktivit a svým prostředím a okolím
vstřícným a přívětivým místem pro obyvatele i návštěvníky.
A. Podnikání
B. Lidské zdroje
C. Cestovní ruch
Písek bude městem
Písek bude městem, které
Písek zvýší počet turistů
s příznivým a dynamickým posiluje svoji pozici jako
přijíždějících do města a okolí
podnikatelským prostředím, centrum vzdělanosti
a vytvoří podmínky pro zvýšení
ve kterém bude fungovat
v technických i humanitních ekonomického efektu
a aktivně spolupracovat
oborech s kvalitní nabídkou z cestovního ruchu
celá řada firem rozvíjejících celoživotního vzdělání
pro podnikatele i obyvatele
se v perspektivních oborech i uplatnění pro vysoce
města.
s vyšší přidanou hodnotou. kvalifikovanou pracovní sílu.
A.1 Komunikace
B.1 Propojení škol
C.1 Destinační management
a informace
a podniků
Zavést systém vzájemné
Zvyšovat zaměstnatelnost
Vytvořit řídící struktury a zavést
výměny informací,
absolventů škol a jejich
systém koordinace a spolupráce
pravidelné komunikace
hodnotu pro písecké podniky zainteresovaných subjektů
a podpory spolupráce mezi prostřednictvím aktivní
a institucí s cílem uskutečňovat
podnikateli a mezi
a koordinované spolupráce
trvalé a systematické aktivity
soukromými subjekty
mezi firmami a školami.
na podporu rozvoje cestovního
a veřejnou správou.
ruchu.
A.1.1 Portál / burza
B.1.1 Školy a podniky
C.1.1 Agentura DM
A.1.2 Setkávání podnikatelů B.1.2 Písecké podniky
C.1.2 DM v řízení města
A.1.3 Nabídky a poptávky
a vysoké školy
A.2 Podnikavost
B.2 Kvalitní vzdělávání
C.2 Marketing v CR
Zajistit růst konkurenceVytvořit možnosti dalšího
Zpracovat a uskutečnit
schopnosti píseckých firem vzdělávání pedagogů a
marketingový plán v oblasti
zvyšováním povědomí
zvýšit využití vnějších zdrojů cestovního ruchu pro město
obyvatel o podnikání
pro zkvalitnění výuky
Písek a jeho širší turisticky
a poskytováním cíleného
na píseckých školách.
zajímavé okolí, s cílem
a efektivního poradenství,
dosáhnout trvalého zvýšení
vzdělávání a asistence.
přílivu turistů.
stránka 34 (celkem 121)
A.2.1 Kampaň Podnikáme v
Písku
A.2.2 Tematické vzdělávání
A.2.3 Poradenství
a asistence
A.3 Inovace
a infrastruktura
Vytvářet infrastrukturu
pro rozvoj podnikání
a inovace, zajistit zapojení
píseckých firem
do globálních hodnotových
řetězců.
A.3.1 Rozvoj Brownfields
A.3.2 Klastry
A.3.3 Podnikatelský
inkubátor
A.3.4 Integrovaný plán
rozvoje města obytná zóna Portyč
B.2.1 Příprava pedagogů
B.2.2 Projekty škol
kofinancované
z vnějších zdrojů
C.2.1 Marketingový plán /
kampaň
C.2.2 Image destinace / vizuální
styl
B.3 Infrastruktura pro
rozvoj LZ
Podporovat vzdělávací
infrastrukturu,
institucionalizovat ve městě
péči o rozvoj lidských zdrojů,
vytvořit ve městě informační
systém o potřebách
a možnostech vzdělávání.
B.3.1 Rada pro rozvoj LZ
B.3.2 Komunitní centrum
vzdělávání a sociálních
služeb
B.3.3 Mezinárodní
vzdělávací centrum
B.3.4 Rekonstrukce
školských objektů a
objektů pro sociální
účely
C.3 Infrastruktura pro CR
Zlepšit turistickou infrastrukturu
a vytvořením nových
turistických produktů rozšířit
celkovou nabídku pro turisty
přijíždějící na Prácheňsko.
C.3.1 Audit infrastruktury CR
C.3.2 Grantové investiční
schéma
C.3.3 Katalog investičních
příležitostí v CR
C.3.4 Regenerace a
rekonstrukce kulturních
památek, objektů
pro kulturu a rozvoj
cyklistické infrastruktury
S ohledem na nové programovací období EU od roku 2014 – 2020 byla na konci roku 2012
zahájena jednání o dalším postupu a přípravě nového rozvojového dokumentu města Písku.
Program obnovy venkova
Ve spolupráci s Jihočeským krajem a v rámci obcí s rozšířenou působností Písek jsou
administrovány žádosti o dotaci čtyřiceti devíti obcí a pěti svazků obcí směřovaných
do Programu obnovy venkova. Na tuto činnost poskytl Jihočeský kraj městu Písek dotaci
ve výši 193.878,- Kč. Do tohoto programu bylo celkem podáno 84 žádostí a jednotlivé obce
v rámci obce s rozšířenou působností Písek získaly finanční prostředky ve výši celkem cca
8.870 tis. Kč.
Oddělení dále zprostředkovává spolufinancování aktivit osadních výborů z rozpočtu města.
Pro tyto účely byla pro každý osadní výbor (Hradiště, Nový Dvůr, Svatý Václav, Semice
a Smrkovice) účelově vymezena částka 130 tis. Kč ročně.
Správa vodohospodářského fondu města
Vodohospodářský fond města Písku pro rok 2012 činil 52,205 mil. Kč s DPH. Společnost
ČEVAK a.s. uhradila za pronájem vodohospodářského majetku města Písku 54,256 mil Kč
s DPH. Mimo výdajů na běžné opravy a údržbu vodohospodářského majetku uhradilo město
Písek výstavbu nového vodovodního a kanalizačního řadu v Erbenově ulici, včetně
zhotovení nové dešťové kanalizace, výstavbu nové dešťové kanalizace DN 600 Logry –
Mírové náměstí. Došlo k dokončení čerpací stanice a vybudování nového výtlaku
v průmyslové zóně.
V roce 2012 se Vodárenské správě Písek s.r.o. podařilo získat dotaci ze SFŽP ČR
na rekonstrukci ÚV Písek a podat žádost o dotaci na SFŽP ČR na akci „Intenzifikace ČOV
Písek, 2. Etapa“, která je v současné době projednávána.
stránka 35 (celkem 121)
Během roku byly provedeny běžné opravy na technologických zařízeních úpravny vody a
čistírny odpadních vod. Z hlediska přípravy nových akcí je připravena projektová
dokumentace stavby rekonstrukce vodovodu, kanalizace a nové dešťové kanalizace v ulici
Třídy Národní svobody (v celkové výši cca 25 mil Kč). Rok 2012 skončil s úsporou
vodohospodářského fondu města Písku ve výši 2,873 mil. Kč.
Investiční akce
V průběhu roku 2012 byly realizovány mj. tyto investiční akce:
Dětská hřiště, dětské koutky
V roce 2012 byla podle schválené koncepce modernizována další veřejná dětská hřiště
v Písku, dodavatelská firma byla určena výběrovým řízením, do předmětu veřejné zakázky
byly zahrnuty podněty občanů z veřejného projednání. Z rozpočtu města byla obnovena a
modernizována čtyři dětská hřiště a jedno stávající dětské hřiště bylo doplněno o další herní
prvky:
Dětské hřiště na sídlišti JIH - vnitroblok ulic Smrkovická - Truhlářská
Dodala společnost Hřiště s.r.o. za cenu 298.560,- Kč s DPH.
Dětské hřiště na sídlišti JIH - U školky
Dodala společnost Hřiště s.r.o. za cenu 298.620,- Kč s DPH.
stránka 36 (celkem 121)
Dětské hřiště na sídlišti LOGRY - Park Na Trubách
Modernizovala společnost Hřiště s.r.o. za cenu 298.644,- Kč s DPH.
Dětské hřiště na sídlišti LOGRY - vnitroblok ulic J. Malého a O. Jeremiáše
Dodala společnost Hřiště s.r.o. za cenu 198.660,- Kč s DPH.
Dětské hřiště v ulici Strakonická
Na základě požadavku a výběru osadního výboru sv. Václav a po projednání v pracovní
skupině Za hřiště, nainstalovaly Městské služby Písek s.r.o. herní prvky na dětské hřiště v
ulici Strakonická. Cena za dodání a instalaci prvků činila cca 450.000,- Kč s DPH. Byly
dodány herní prvky - houpací hnízdo, lokomotiva, pružinové houpadlo, volejbalové sloupky.
Součástí dodávky byla i úprava oplocení.
stránka 37 (celkem 121)
Veřejné dětské hřiště v Lipové aleji
Společnost Lidl Česká republika vybudovala na své náklady v lokalitě Na Pakšovce veřejné
dětské hřiště. Hřiště (autorské dílo „Rákosníček“) v hodnotě 1.429.241,- Kč bylo městu Písek
předáno do užívání, slavnostní otevření se uskutečnilo 25.08.2012.
Park pro aktivní odpočinek seniorů
Píseckým seniorům, v rámci druhé etapy, firma TR Antoš s.r.o. na základě uzavřené
smlouvy rozšířila stávající a využívaný park pro aktivní odpočinek o další čtyři cvičební prvky.
Nová část parku byla seniorům slavnostně předána již v květnu 2012 (první etapa byla
předána v roce 2011). V případě zájmu seniorů může být tento park dále rozšířen o další
cvičební a protahovací prvky.
Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti
Stavební úpravy byly provedeny ve stávajícím sběrném místě. Předmětem úprav byla
rekonstrukce stávajících panelových a monolitických ploch, sběrné místo bylo vybaveno
otevřeným přístřeškem pro umístění kontejnerů a uzavřenými sklady, ve dvoře je osazena
provozní buňka, byla provedena i rekonstrukce oplocení. Součástí stavby byla i dodávka
technologického vybavení.
Rekonstrukci provedla firma STRABAG a.s. za cenu 3.441.622,- Kč s DPH, 90% výdajů bylo
hrazeno z dotace SFŽP.
stránka 38 (celkem 121)
Původní stav
Nové sběrné místo
Modernizace a rozšíření kompostárny
a vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku
Na pozemcích původní tzv. studené kompostárny (za areálem Teplárny a.s. směrem k obci
Smrkovice) vzniká nová rozšířená kompostárna. Stavba bude sloužit k efektivnějšímu
zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Část areálu bude sloužit jako sběrný dvůr. Oba
provázané areály byly dány v prosinci 2012 do předčasného užívání. Stavbu provádí firma
STRABAG a.s., obě stavby budou dokončeny v roce 2013. Součástí projektu je i dodávka
technologie - stroje na zpracování odpadu, kontejnery. 90% uznatelných výdajů je hrazeno
z dotace SFŽP.
Původní příjezdová komunikace
Nová příjezdová komunikace
stránka 39 (celkem 121)
Sběrný dvůr odpadu
Část kompostovací plochy
Zpracovávání svezeného odpadu na kompostovací ploše
Sportovně komunitní centrum na píseckém zimním stadionu
V polovině roku bylo v prostorách zimního stadionu v Písku dokončeno a předáno do užívání
Sportovně komunitní centrum. Cílem tohoto projektu byla kompletní rekonstrukce zázemí
stávajícího zimního stadionu, které bude uzpůsobené a využitelné pro různé skupiny
obyvatelstva, jako jsou aktivní senioři, rodiny s dětmi, osoby se sníženou schopností pohybu,
děti a mládež. V rámci projektu došlo k vybudování víceúčelové tělocvičny pro všechny
skupiny obyvatel, vznikla zde moderně vybavená přednášková místnost pro pořádání
seminářů, workshopů a různých besed. Opravou prošly také šatny pro veřejnost. Nechybí
zde ani fitness centrum, rekondiční centrum a nově je zde i možnost vybudování variabilní
ledové plochy pro volejbal, nohejbal či zumbu. Nově rekonstruované prostory byly upraveny
bezbariérově.
Celkové výdaje projektu byly 28.249.808,- Kč a město Písek na tuto akci čerpalo dotaci
z ROP Jihozápad ve výši 22.376.760,- Kč. Z rozpočtu města bylo tedy do této rekonstrukce
investováno 5.918.047,- Kč.
stránka 40 (celkem 121)
Správa budov
Oddělení také zabezpečuje v rámci úseku správy budov opravy a údržbu nemovitostí
ve správě odboru. Úsek zadává zakázky malého rozsahu. Podílí se na zajištění chodu akcí
týkajících se oprav a údržby nemovitého majetku města. Zajišťuje provoz a činnosti
související s pronájmem nebytových prostor.
V průběhu roku 2012 byly provedeny jednak akce jmenovitě financované z rozpočtu,
Jmenovité akce
Výdaje Kč
Oprava ledolamů Kamenného mostu v Písku
2.458.615,-
Výměna oken a oprava fasády DDM
538.024,-
Oprava hřbitovní zdi Svatý Václav
472.349,-
Obnova kapličky Panny Marie Svatohorské v ulici Pražská
Lokální opravy hradebních zdí
1)
2)
74.177,-
1)
2)
140.185,-
- na akci byla poskytnuta dotace z programu obnovy JČK ve výši 450.000,- Kč
- na akci byla poskytnuta dotace z programu obnovy JČK ve výši 29.000,- Kč
tak akce v rámci položky údržba a opravy.
Údržba a opravy
Výdaje Kč
Celková částka vydaná na údržbu a opravy
2.921.044,27
v tom zahrnuty mj. tyto akce:
Oprava ploché střechy objektu Ouzká 223 - Hradiště
212.619,-
Oprava elektroinstalace v objektu Tyršova 28 - DPČ
128.126,40
Oprava oken objektu ZUŠ, Fráni Šrámka 131
99.060,-
Oprava turbíny MVE
69.576,-
Výměna oken dvorní fasády objektu Velké náměstí 1
67.498,80
oprava topení a VZT v objektu Alšovo náměstí 75 - 77
48.371,08
stránka 41 (celkem 121)
Oprava ledolamů Kamenného mostu
Výměna oken a oprava fasády DDM
Obnova kapličky Panny Marie Svatohorské v Písku
stránka 42 (celkem 121)
4.4.
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Odbor výstavby a územního plánování plnil v roce 2012 úlohu nejen obecného stavebního
úřadu na správním území města (včetně osad Hradiště, Nový Dvůr, Semice, Smrkovice)
a na území dalších 20 obcí s přibližně 40 osadami – od Albrechtic přes Předotice
až na Zvíkovské Podhradí, ale zajišťoval i výkon funkce pořizovatele územně plánovacích
dokumentací a územně plánovacích podkladů pro město Písek a v rámci přenesené
působnosti obce i pro celé správní území zahrnující kromě města Písek 48 okolních
samosprávných obcí.
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení výstavby města a obcí
8
Oddělení územního plánování a památkové péče
6
Úsek dokumentace a správy archivu
2
Celkem
4.4.1.
17
Oddělení výstavby města a obcí
Odbor vede (a rozhoduje při nich) zejména následující správní řízení:
 územní řízení pro všechny druhy staveb (umístění staveb a jejich změn, využití území,
ochranná pásma a chráněná území, stavební uzávěra, dělení a scelování pozemků),
 ohlašování staveb,
 stavební řízení,
 povolování reklamních a propagačních zařízení,
 řešení údržby a užívání staveb (při kolaudačních řízeních, změnách v užívání staveb,
nařizování údržby),
 výkon státního stavebního dozoru,
 řešení správních deliktů a přestupků za porušování stavebního zákona,
 vyvlastňovací řízení,
 vydávání posudků a vyjádření,
 spravování archivu dokumentace staveb na celém správním území a poskytování
informací včetně nahlížení do dokumentace oprávněným osobám,
 uzavírá se stavebníky veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby.
Celkový počet podání za rok 2012 byl 4.530. Od začátku roku 2007 pravomoci obcí, které
vydávaly stavební povolení na úpravy jednoduchých staveb a ty následně i kolaudovaly,
přijímaly ohlášení a zajišťovaly výkon státního stavebního dohledu, přešly v plném rozsahu
na stavební úřad MěÚ Písek. Zdejší stavební úřad vede a rozhoduje správní řízení
ve stavebních záležitostech jak pro město Písek a jeho části (Hradiště, Nový Dvůr, Semice,
Smrkovice, Purkratice), tak i pro 20 samostatných obcí a jejich 51 osad. Celkový počet
podání včetně struktury je patrný v níže uvedené tabulce.
Odbor výstavby řeší i značnou část sousedských sporů, kdy pod záminkou stavební činnosti,
a to někdy již dávno minulé, jsou řešeny vzájemné několikaleté spory.
stránka 43 (celkem 121)
Celkový počet podání za rok 2012
Z toho územní řízení
4.530
136
územní souhlas, územně plánovací informace
územně plánovací informace
273
36
stavební řízení
227
ohlašování staveb
174
kolaudační rozhodnutí
54
kolaudační souhlas a souhlas s užíváním
odstraňování staveb
400
4
přestupky a delikty
11
ostatní podání (obecná řízení, vyjádření, stanoviska apod.)
3.215
Oddělení výstavby archivuje úřední spisové složky včetně projektové dokumentace jak
ve svých kancelářích na MěÚ Písek, tak i v archivu stavebního úřadu na Velkém náměstí
č.p. 1. V tomto archivu jsou umístěny především průmyslové komplexy na území města a
dokumentace ke stavbám na území obcí, které náleží do působnosti našeho stavebního
úřadu. Jako obecný stavební úřad v roce 2012 řešil mnoho staveb investiční výstavby, ať již
vydáním územního rozhodnutí, tak i vydáním stavebního povolení souhlasů, kolaudací
či jiných rozhodnutí. K těm významnějším v jednotlivých kategoriích bytové, občanské
i technické vybavenosti a průmyslové patří například:
Bytové stavby
 Stavby územně rozhodnuté
o RD, garáže, přístavby a nástavby – Písek, Heřmaň, Kestřany, Smrkovice, Oldřichov,
Zátaví, Mladotice, Čížová,
o Revitalizace sídliště Portyč, 2. etapa – Jablonského, Vinařického, Třebízského,
Na Stínadlech, Na Pěníku, Písek,
o Bytový dům Lesnická ul., Písek,
o Regenerace sídliště Jih – Nádražní a Truhlářská ul., třída Přátelství, Písek,
 Stavby povolené
o Rodinné domy Amerika II,
o Zateplení domů Třebízského, Na Stínadlech, Hradiště,
o Obytné soubory RD Hradiště, Smrkovice, Sv. Václav,
o Samostatné RD Vrcovice, Třešně, Heřmaň, Oslov, Albrechtice nad Vltavou, Kluky,
Čížová, Oldřichov, Topělec a další,
o RD – přístavby, nástavby, drobné stavby,
 Stavby kolaudované
o Novostavba bytového domu Gregorova 2653,
o Rodinné domy Amerika II, Václavské předměstí a Hradiště,
o Zateplení bytového domu Otavská 1799,
o Zateplení bytových domů K Háječku 232, Třebízského 379, Na Stínadlech 362-363,
o Rodinné domy Oldřichov, Topělec, Dobev, Vrcovice, Vráž,
o Rodinné domy Nepodřice, Kestřany, Nová Ves, Kluky a Putim,
o Rekreační chaty Vrcovice a Putim,
o Rodinné domy Písek, půdní vestavby a nástavby bytových domů,
o Samostatné RD, přístavby, nástavby, drobné stavby.
stránka 44 (celkem 121)
Zateplení BD Otavská 1799
RD Amerika II
RD Sv. Václav a RD Oldřichov
Zateplení BD 17.listopadu
stránka 45 (celkem 121)
Stavby občanské vybavenosti
 Stavby územně rozhodnuté
o Revitalizace sídliště Portyč II. etapa,
o Regenerace sídliště JIH
o Technická a dopravní infrastruktura ro výstavbu RD Kluky a Albrechtice,
 Stavby povolené
o Modernizace sportovního hřiště DM a ŠJ Budějovická 1664, Písek,
o Chráněné bydlení, objekt č.p. 2309, Písek - Logry,
o Rozšíření ubytovací kapacity pivovarského dvora Zvíkov,
o Turistická ubytovna Krašovice,
o Ubytovna pro agroturistiku Červený Újezdec,
o SOŠ a SOU Písek – modernizace technologického vybavení,
 Stavby kolaudované
o Písek, U Výstaviště – rekonstrukce sportovně komunitního centra,
o Modernizace sportovního hřiště DM a ŠJ Budějovická 1664, Písek.
o Obnova tělocvičny ZŠ Edwarda Beneše, Mírové náměstí Písek,
o Chráněné bydlení, objekt č. p. 2309, Písek - Logry,
o Písek Hradiště – rekonstrukce sběrného dvora,
o Zateplení objektů v areálu Nemocnice Písek,
o Prodejna zahradní techniky Páral Písek,
o Garáže vnitroblok Erbenova ul. Písek,
o Revitalizace sídliště Portyč I. etapa,
Modernizace hřiště DM Budějovická
Třebízského 379, Sídliště Portyč
Výstaviště - sportovně komunitní centrum
stránka 46 (celkem 121)
Sběrný dvůr Hradiště
Stavby technické vybavenosti
 Stavby územně rozhodnuté
o Dopravní a technická infrastruktura RD Kluky a Albrechtice,
o Protipovodňová ochrana města Písek - Portyč,
o Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice,
o Komunikace a inženýrské sítě Hradiště,
 Stavby povolené
o Žižkovy kasárna – technologický park,
o Sídliště Portyč – veřejné osvětlení,
 Stavby kolaudované
o Bioplynka Písek – Průmyslová zóna,
o Bioplynka Kestřany,
o Zokruhování STL plynovodu Sv. Václav.
Bioplynka Kestřany
Bioplynka Písek
Stavby pro průmysl a zemědělství
 Stavby územně rozhodnuté
o Výrobní areál firmy Hüva Písek,
o Výrobní hala Lovato Písek,
 Stavby povolené
o Kopeko Písek - přístavba,
o Výrobní areál firmy Hüva Písek,
o Výrobní hala Lovato Písek,
stránka 47 (celkem 121)

o Přístavba budovy firmy Pewtronic,
o Bošovice - jízdárna,
Stavby kolaudované
o Provozní budova a garáže Zakom Písek,
o AGPI Písek – hala pro chov nosnic,
o Zakom Písek,
o Prodejna zahradní techniky Páral Písek.
AGPI Písek – hala pro chov nosnic
Areál Lovato Písek
Prodejna Páral Písek
Areál Hüwa Písek
Pewtronic Písek
Operační sály Písek
stránka 48 (celkem 121)
Zateplení ZŠ Tylova
4.4.2.
Oddělení územního plánování a památkové péče
Oddělení zajišťuje:
 úřad územního plánování výkon státní správy pro území ORP Písek podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavebního zákona). Úřad územního plánování zajišťuje výkon pořizovatele územně
plánovacích podkladů pro ORP Písek (územně analytické podklady - ÚAP), územně
plánovacích podkladů (územní studie - ÚS) pro město Písek, územně plánovacích
podkladů (ÚS) na základě žádosti obcí správního území ORP Písek, územně
plánovacích dokumentací (ÚPD) pro město Písek a ÚPD pro obce správního území ORP
Písek na základě jejich žádosti. Dále pořizuje vymezení zastavěného území na žádost
obcí ve správním území, je dotčeným orgánem z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování. Spravuje archiv územně plánovací dokumentace a na základě pověření
krajského úřadu vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za ORP Písek.
 orgán státní památkové péče výkon státní správy pro území ORP Písek podle zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska
samosprávy zajišťuje péči o údržbu památek vedených na kapitole odboru výstavby a
územního plánování, zajišťuje agendu příslušných programů Ministerstva kultury
(program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
a program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností). Z hlediska státní správy pracovníci památkové péče také vedou evidenci
válečných hrobů a pietních míst podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a
pietních místech, ve znění pozdějších předpisů.
 činnost městského architekta pro území města Písek, zejména při posuzování
investičních aktivit na území města Písek, reklamních a obdobných zařízení,
zpracovávání územních a jiných podkladů a vyhlašování architektonických soutěží,
zajišťuje funkci sekretáře komise pro urbanismus a rozvoj města.
 vydávání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek za MÚ
Písek.
 správu a údržbu geografického informačního systému.
stránka 49 (celkem 121)
4.4.2.1. Úřad územního plánování
Aktivity na úseku územního plánování pro město Písek
Přehled pořizování územně plánovací dokumentace
Název ÚPD
1
Nový územní plán
Zadání nového územního plánu
Fáze pořízení
Datum schválení
zadání
26.04.2012
Nový územní plán města Písek mimo jiné:
 stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a
prostorového uspořádání (tzv. urbanistickou koncepci), koncepci uspořádání krajiny a
koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající funkce, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (tzv. plochy přestavby), plochy a koridory pro veřejně prospěšné
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky
pro využití těchto ploch a koridorů,
 pořizuje se a vydává pro celé správní území obce,
 vydává se formou opatření obecné povahy podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád),
 může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní
studií, nebo pořízením regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách
v území,
 zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního
rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje ČR,
 je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce,
pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Územní plán řeší správní území města, zahrnuje tedy celé správní území města Písek,
tzn. k.ú. Písek, Hradiště u Písku, Nový Dvůr u Písku, Semice u Písku a Smrkovice. Žádná
plocha ve správním území města nezůstane bez funkční náplně. Řešené území je vymezeno
hranicí správního území.
Přehled administrativní činnosti:
 vyjádření z hlediska ÚPnSÚ Písek – 75 vyjádření,
 materiál do rady města – 19.04., 13.09., 18.10., 22.11.,
 materiál do zastupitelstva města – zadání ÚP Písek (26.04.2012).
stránka 50 (celkem 121)
Výkres - podklad zadání ÚP
Aktivity na úseku územního plánování pro obce ORP Písek
Obce, pro které úřad územního plánování vykonává funkci pořizovatele územně plánovací
dokumentace, územně plánovacích podkladů a dotčeného orgánu z hlediska uplatňování
záměrů územního plánování: Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová,
Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota,
Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná,
Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Podolí I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim,
Rakovice, Ražice, Slabčice, Skály, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec,
Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.
Stav územně plánovací dokumentace obcí
K závěru roku 2012 měly platný územní plán sídelního útvaru 2 obce, územní plán obce 33
obcí, územní plán 7 obcí, rozpracováno bylo 20 územních plánů a 8 změn územních plánů
obce. V průběhu roku 2012 požádaly o pořízení nového územního plánu 4 obce, 2 obce
o pořízení úpravy směrné části územního plánu obce, 2 obce o pořízení územní studie. Byly
vydány 3 územní plány a 5 změn územních plánů obce.
stránka 51 (celkem 121)
Územní plány sídelních útvarů a územní plány obcí musí být nejpozději do 31.12.2020
nahrazeny územními plány ve smyslu stavebního zákona, jinak pozbývají platnosti.
Přehled administrativní činnosti pro obce správního území:
vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace – 330.
Stav územně plánovací dokumentace
Územně analytické podklady
Během roku 2012 došlo, v souladu se stavebním zákonem, k úplné aktualizaci územně
analytických podkladů (dále jen ÚAP) včetně rozboru udržitelného rozvoje území. Výstupy
z úplné aktualizace ÚAP jsou k dispozici na webových stránkách města Písku (Odbory
městského úřadu > Odbor výstavby a územního plánováni > Oddělení územního plánování a
památkové péče > Územně analytické podklady). Úplnou aktualizaci ÚAP obdržely všechny
stavební úřady ORP Písek.
V průběhu roku 2012 byly ÚAP průběžně aktualizovány a zpřesňovány na základě nových
údajů o území poskytované vlastníky technické a dopravní infrastruktury a průzkumu území.
stránka 52 (celkem 121)
Bylo provedeno celkem 186 aktualizací a u řady jevů byla zpřesněna nebo doplněna
atributová část. ÚAP byly v průběhu roku 2012 poskytovány k pořízení změny nebo nového
územního plánu. Celkem byly pro tento účel vydány jedenácti obcím datové sady ÚAP
ve formátech GIS a CAD.
Územně analytické podklady – výkres limitů
4.4.2.2. Orgán státní památkové péče
Výkon státní památkové péče
Správní území pro výkon agendy státní památkové péče zahrnuje celé území ORP Písek a
nachází se v něm 2 městské památkové zóny, 6 vesnických památkových zón a 2 krajinné
památkové zóny a dále 21 památkových ochranných pásem. V rámci ORP Písek je také
evidováno 359 nemovitých a 390 movitých kulturních památek. V rámci této agendy bylo
v roce 2012 vydáno:
Všech správních rozhodnutí
168
Závazných stanovisek
37
Vyjádření archeologie
300
Vyjádření ostatní
31
Počet všech úkonů celkem
537
1 autoremedurou
1 vzato zpět
1 v roce 2012 neukončeno
Počet podaných odvolání 3
stránka 53 (celkem 121)
Péče o památky na kapitole odboru výstavby a územního plánování
V rámci péče o památky ve městě bylo vynaloženo celkem cca 215.000,- Kč:
 kříž na Kamenném mostě – očištění a konzervace,
 kopie kamenných soch na Kamenném mostě - restaurátorsko-konzervační zásah
(očištění, zpevnění, spárování, tmelení, retuš a hydrofobizace).
Administrace programů ministerstva kultury
S cílem získat finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou Programy regenerace Městské
památkové zóny Písek Ministerstvu kultury ČR předkládány od roku 1996. Za tuto dobu
Město Písek získalo ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 23.274.000,- Kč.
Zařazeno v rámci „Programu“ 2012
3 akce
Státní příspěvek
960.000,- Kč
Příspěvek města soukromým vlastníkům
273.814,- Kč
Podíl vlastníků
320.708,- Kč
Celkem náklady
1.554.522,- Kč
Od roku 2008 administruje město Písek také program Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Za tuto dobu bylo pro území ORP poskytnuto
celkem 6.068.000,- Kč.
Zařazeno v rámci programu „Podpora obnovy KP“ 2011
Státní příspěvek
5 akcí
1.439.000,- Kč
Podíl vlastníků
733.204,- Kč
Celkem náklady
2.172.204,- Kč
Válečné hroby
Agenda válečných hrobů na území v působnosti města Písku obsahuje evidenci 74 hrobů.
Tato evidence je průběžně doplňována.
4.4.2.3. Městský architekt
Posouzení záměrů z hlediska městského architekta:
 cca 65 vyjádření.
Přehled činnosti Komise pro urbanismus a rozvoj města
Za rok 2012 se uskutečnilo 8 zasedání komise v termínech: 11.01., 15.02., 28.03., 18.04.,
09.05., 30.05., 20.06., 01.08., 26.09., 31.10,. 05.12.
4.4.2.4. Koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska
Za rok 2012 vydalo oddělení 4 závazná koordinovaná stanoviska.
stránka 54 (celkem 121)
4.4.2.5. Geografický informační systém města





systematická aktualizace a reambulace digitální technické mapy města Písek, GS Webu
města, která je zajišťovaná firmou Hrdlička spol. s r.o.,
v únoru 2012 byl vyhodnocen zkušební provoz služby Geodata On Line/e-UtilityReport,
byl podán návrh radě města v pokračování této služby a od března 2012 je tato služba
k dispozici veřejnosti na webových stránkách města, která umožňuje vytvoření hromadné
žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí,
Geodata On Line (zpřístupňuje mapové podklady města Písek veřejnosti a pracovníkům
MÚ). Vybraným pracovníkům odboru dopravy, výstavby a ÚP, rozvoje, investic a majetku
města a domovní bytové správě je umožněno stažení „surových“ dat z digitálně technické
mapy města Písku,
do aplikace Misys byla nahrána poslední změna územního plánu města Písku. Od února
2012 je též k dispozici nová ortofotomapa z roku 2011, předaná bezplatně Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním v Praze,
Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v závěru roku 2012 poskytl
městu zpracovanou účelovou katastrální mapu (dále jen ÚKM). Projekt ÚKM byl
definován v rámci výzvy č. 08 IOP a účelem ÚKM bylo vytvořit vektorový obraz
katastrální mapy v místech, která jsou pokryta analogovou katastrální mapou, vedenou
na plastové fólii. Zde je katastrální mapa digitálně k dispozici pouze ve formě rastru, která
má pro geografické informační systémy pouze omezené využití. V lednu 2013 byly
zahájeny práce na aktualizaci této ÚKM a vektorové výstupy z této aktualizace budou
městu opět k dispozici.
Geodata On Line
stránka 55 (celkem 121)
4.5.
ODBOR DOPRAVY
Odbor dopravy zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy a úseku dopravy, silničního
hospodářství a provozu na pozemních komunikacích.
Agendu odboru dopravy v roce 2012 vykonávalo 15 úředníků zařazených do dvou oddělení,
a to:
 oddělení dopravy a silničního hospodářství,
 oddělení dopravně správních agend.
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
5
Oddělení dopravně správních agend – registr vozidel
5
Oddělení dopravně správních agend – registr řidičů
3
Oddělení dopravně správních agend – zkušební komisaři
2
Celkem
4.5.1.
16
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Vykonává agendu:
 silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy a pro místní a veřejně přístupné účelové
komunikace,
 speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a pro místní a veřejně přístupné
účelové komunikace,
 dopravního úřadu pro městskou hromadnou dopravu, taxislužbu a stanice měření emisí,
 stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu (dopravní značení a dopravní zařízení)
na silnicích II: a III. třídy a na místních komunikacích,
 vykonává agendu BESIP.
Základní statistické údaje činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství:
Celkem vypraveno písemností
Počet vydaných rozhodnutí
Počet odvolání
Počet zrušených rozhodnutí
Vyměřené správní poplatky - včetně veřejnoprávních smluv (v Kč)
Vyměřené místní poplatky (v Kč)
Uložené sankce (v Kč)
Poplatky a sankce na oddělení dopravy a SH celkem (v Kč)
Další úkony vykonávané oddělením dopravy a SH:
Státní odborný dozor v SH
Počet stanovení místní a přechodné úpravy provozu (dopravní značení)
Správní úkony v taxislužbě a měření emisí
Státní odborný dozor v TAXI A SME
Státní dozor a ostatní opatření v městské hromadné dopravě
stránka 56 (celkem 121)
1.464
582
3
0
164.100
1.096.118
30.000
1.290.218
27
244
63
15
22
Poměrně novým a stále častěji vyžadovaným úkonem v činnosti oddělení dopravy a silničního
hospodářství je osvědčování existujícího právního vztahu anebo rozhodování sporů mezi
zúčastněnými stranami o právních otázkách spojených s existencí a užíváním veřejně
přístupných účelových komunikací.
Jedná se obvykle o velmi složitá a zdlouhavá řízení končící zpravidla podáním řádných
či mimořádných opravných prostředků a nezřídka i podáním žalob u soudu, v jejichž rámci
jsou pak naše prvoinstanční rozhodnutí zevrubně a velmi podrobně přezkoumávána. Proto
jsou tato řízení velmi náročná jak časově, tak i personálně, neboť je mohou vykonávat pouze
ti nejzkušenější a odborně nejzdatnější úředníci, což negativně dopadá do ostatních
vedených řízení. Zvlášť složité případy byly v roce 2012 řešeny v lokalitě Nový Dvůr a v ulici
17. listopadu v Písku. V těchto případech se angažoval i úřad veřejného ochránce práv –
ombudsmana.
Taktéž složitější a časově náročnější postup je na základě metodiky ministerstva dopravy a
související judikatury aplikován v případech stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, kdy je zasahováno do práv a povinností zúčastněných stran v souvislosti
s umísťováním dopravních značek a zařízení. Postup s využitím tzv. „opatření obecné
povahy“ podle části VI. správního řádu bylo nutno užít v roce 2012 ve 13 případech.
4.5.1.1. Vraky a dlouhodobě odstavená vozidla
V roce 2012 se pozitivně projevil dopad dlouhodobého a systematického řešení problematiky
„vraků“ a vozidel nesplňujících předpisy k provozu na pozemních komunikacích, které jsou
dlouhodobě odstavené na místních komunikacích na území města.
Dostavily se pozitivní výsledky stálého dohledu z předchozích let, který byl koncepčně zaměřen
do této oblasti. Výsledek se projevil nízkým počtem řešených případů. V roce 2012 bylo
nahlášeno již jen 7 případů dlouhodobě odstavených vozidel s registrační značkou a 1 vozidlo
bez registrační značky v územním obvodu města Písku. Celkem tedy bylo nově nahlášeno
pouze 8 případů. K tomu zůstaly v řešení ještě další 2 případy z roku 2011, takže se v roce
2012 projednávalo celkem 10 případů.
Bylo odesláno 9 výzev a opakovaných výzev k odstranění vozidla z pozemní komunikace a
byla vydána 4 usnesení. Ve 3 případech bylo k doručování výzev nutné požádat o spolupráci
orgány Policie ČR nebo Městské policie z důvodu, že majitelé vozidel písemnosti opakovaně
nepřebírali. Ve dvou případech pak bylo nutno dohledávat vlastníka vozidla prostřednictvím
výzvy umístěné na úřední desce.
V roce 2012 nebylo ani v jednom případě nutné vest správní řízení z důvodu neuposlechnutí
výzvy k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla z komunikace.
Všech 10 vozidel bylo v průběhu roku 2012 odstraněno, což je 100% úspěšnost:
Počet vozidel nahlášených v roce 2012
z toho „vrak“ ve smyslu § 19 silničního zákona č. 13/1997 Sb.
0
z toho „dlouhodobě odstavené vozidlo“
8
Počet vozidel převedených z roku 2011
Počet vozidel v řešení v roce 2012 celkem
Počet vozidel odstraněných v roce 2012 celkem
Počet vozidel v řešení – převod do roku 2013
8
2
10
10
0
Klesající trend v počtu oznámených a odstraněných vozidel je nejlépe patrný z přiloženého
grafu ve srovnání počtu případů z let 2010, 2011 a 2012.
stránka 57 (celkem 121)
Počet oznámených a odstraněných vozidel
4.5.1.2. Speciální stavební úřad
V působnosti speciálního stavebního úřadu došlo po novele stavebního zákona v roce 2006
ke změně kompetencí, kdy do působnosti odboru dopravy přešly i veškeré správní úkony
nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v územním obvodu obce
s rozšířenou působností III. stupně, které do té doby vyřizovaly stavební úřady obcí
s rozšířenou působností II. stupně v Protivíně, Miroticích, Mirovicích a Bernarticích. Od té doby
se počet řízení na úseku stavebního řádu ustálil okolo 70 opatření ročně.
Agenda
2006
2011
2012
Stavební řízení a změny stavby
29
14
31
Trvalé a předčasné užívání staveb
16
25
10
Ohlášení stavebních úprav
22
38
30
Opatření podle stavebního zákona celkem
67
77
71
Z námi povolovaných dopravních staveb se v roce 2012 podařilo zahájit či zrealizovat několik
významných projektů, zejména:
 Významné dopravní stavby realizované ve městě Písek:
o rekonstrukce Erbenovy ulice,
o rekonstrukce Fügnerova náměstí – I. etapa,
o Kamenný most – oprava ledolamů,
o oprava Zeyerovy ulice – I. část,
o povrchové opravy v ulicích Preslova, Nádražní, Jeremiášova a další.

Další dopravní stavby realizované na silnicích II. a III. třídy:
o Most 140-002 v Nádražní ulici Písek (u Tesca),
o oprava krytu silnice III/02024 Písek – Borečnice,
o oprava krytu silnice III/1382 Vlastec – Červený Újezdec a další.

Významné dopravní stavby na území města, na které bylo v roce 2012 vydáno stavební
povolení a které budou zahájeny v následujícím období:
o revitalizace sídliště Portyč – II. etapa,
o revitalizace sídliště Portyč II – rozšíření,
o rekonstrukce třídy Národní svobody,
o komunikace pro Technologický park Písek II. etapa v areálu kasáren a další.
stránka 58 (celkem 121)
Úpravu křižovatky v ulici Hradišťská (u čerpací stanice Shell) na křižovatku okružní, která
nahradila předchozí zcela nevyhovující řešení, zjednodušila průjezd křižovatkou a byla kladně
přijata motoristy, město Písek přihlásilo do celostátní architektonické soutěže „CESTY MĚSTY“
vyhlášené Nadací partnerství. Stavba sice nezískala žádné ocenění, nicméně již samotné
přijetí k účasti v této soutěži mezi špičková díla dopravního stavitelství svědčí o tom, že se
jedná o inovativní řešení v segmentu malých městských okružních křižovatek, které není
nikterak nákladné, ale přitom je zcela funkční a zároveň i estetické.
Erbenova ulice
Zeyerova ulice
stránka 59 (celkem 121)
Fügnerovo náměstí
Ledolamy
stránka 60 (celkem 121)
Preslova ulice
Nádražní ulice
stránka 61 (celkem 121)
Okružní křižovatka Hradišťská
Jeremiášova ulice
stránka 62 (celkem 121)
Most Tesco
4.5.1.3. Městská autobusová doprava (MHD)
Od 01.01.2012 vstoupil v platnost nový ceník jízdného MHD v Písku, reagující na tehdejší
skokové navýšení snížené sazby DPH a na již zavedený elektronický odbavovací systém.
Současně se zvýšením některých tarifů došlo i k zavedení paušální roční jízdenky pro občany
nad 65 let věku, která jim umožňuje za jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč uskutečnit
v průběhu roku neomezený počet jízd v síti MHD Písek.
V průběhu roku 2012 byly do provozu nasazeny nové autobusy Mercedes Benz Conecto,
které postupně nahradily původní a dosluhující autobusy Mercedes Benz Citaro. Na počátku
roku 2013 zavedl dopravce v souvislosti s realizací plnící stanice na CNG v areálu bývalého
JITEXu prozatím do provozu dvě vozidla Irisbus Citelis CNG na plynový pohon. Tím byla
dokončena kompletní obnova vozového parku MHD v Písku, který nyní tvoří výhradě nové a
nízkopodlažní autobusy s moderním elektronickým odbavovacím a informačním systémem.
Rok 2012 byl též druhým rokem, v jehož celém průběhu plně fungoval systém elektronického
odbavování pomocí čipových karet. Systém čipových karet umožňuje mimo jiné získat úplný
přehled o počtu odbavených a přepravených cestujících a o obsazenosti jednotlivých spojů,
takže je pak možné na nejméně vytížené spoje nasazovat nízkokapacitní vozidla, popřípadě
tyto spoje zcela zrušit.
stránka 63 (celkem 121)
V roce 2012 byly uvedeny do provozu dvě zrekonstruované autobusové zastávky MHD, a to
v ulicích Dvořákova (ve směru z centra) a nábřeží 1. máje (u Racka) s nástupními hranami
z kasselských obrub, které umožňují lepší využití bezbariérových autobusů pří obsluze
těchto zastávek.
Současně byly na autobusových zastávkách „Kulturní dům“ a „Nemocnice“ jako zázemí
pro cestující osazeny čekárny s lavičkami.
V rámci dopravně bezpečnostních aktivit a programu prevence
bezpečnosti silničního provozu se odbor dopravy ve spolupráci
s Jihočeským krajem a Domem dětí a mládeže v Písku každoročně podílí
na organizování dětské dopravní soutěže a soutěže hlídek mladých
zdravotníků žáků základních a středních škol na území ORP Písek.
4.5.2.
Oddělení dopravně správních agend
Vykonává agendu:
 vedení registru vozidel,
 vedení registru řidičů,
 vedení agendy bodového systému hodnocení přestupků,
 schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených silničních vozidel,
 povolování a schvalování individuálních staveb a přestaveb silničních vozidel,
 vydávání a evidence paměťových karet pro digitální tachografy,
 výběr poplatků na podporu ekologické likvidace vyřazených silničních vozidel do fondu
životního prostředí,
 vedení registru autoškol,
 vykonávání zkoušek odborné způsobilosti k řízení silničních vozidel.
4.5.2.1. Registr vozidel
Základní statistické údaje činnosti registru vozidel
Počet vozidel v registru vozidel
Počet obsloužených klientů
Průměrná čekací doba (v min:sek)
Počet úkonů provedených v „novém“ registru vozidel (od 01.07.2012 *)
Počet žádostí o schválení jednotlivě dovezených vozidel
Počet vydaných rozhodnutí – stavby, přestavby, změny vozidel
Počet vydaných rozhodnutí – trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
Správní poplatky vyměřené za úkony v registru vozidel (v Kč)
65.243
14.187
5:57
8.694
1.149
30
489
5.459.015
Tzv. „starý“ registr vozidel, který se používal do konce I. pololetí, zůstal po jeho odpojení
zakonzervován a údaje z něj, včetně údajů statistických, nám nejsou dostupné.
V roce 2012 došlo několikrát ke krátkodobému přerušení či omezení provozu registru, zejména
v souvislosti s přechodem na nový Centrální registr vozidel (CRV). Dne 30.06.2012 došlo
k odpojení staré aplikace registru vozidel ve správě Ministerstva vnitra a dne 09.07.2012 byla
spuštěna nová verze CRV, který je od července 2012 plně v kompetenci Ministerstva dopravy.
CRV se od svého spuštění potýkal s problémy a častými výpadky, postupem času se však
podařilo většinu chyb a problémů odstranit a i napojení registru vozidel na Informační systém
základních registrů (ISZR) v prosinci 2012 proběhlo bez větších komplikací.
stránka 64 (celkem 121)
V současné době již systém funguje stabilně a ze strany provozovatele by v dohledné době
nemělo dojít k rozsáhlejším systémovým zásahům, takže jediným přetrvávajícím problémem
je nevhodné uživatelské rozhraní, kdy je vkládání jednotlivých údajů do registru daleko
komplikovanější než tomu bylo ve „starém“ registru, což snižuje produktivitu práce úředníků
na přepážkách a prodlužuje čekací dobu klientů.
Ve správním obvodu města Písek jako obce s rozšířenou působností bylo ke konci roku 2012
registrováno 65.243 vozidel, což je téměř stejně jako v roce 2011. V předchozích letech však
docházelo k nárůstu počtu registrovaných vozidel v průměru o 2,5 tisíce vozidel ročně a s tím
pak narůstal i počet spisových složek. Proto v roce 2010 proběhla v úzké spolupráci
s provozním oddělením odboru vnitřních věcí rekonstrukce stávajících naprosto
nevyhovujících sklepních prostor v Budovcově ulici na archiv, včetně jeho vybavení, čímž
odbor dopravy získal potřebné prostory pro uskladnění spisů registru vozidel s výhledovou
kapacitou ještě na dalších cca 3 až 5 let. Také ostatní statistické údaje týkající se výkonu
agendy registru vozidel – viz tabulka výše, zůstávají zhruba na úrovni roku 2011.
4.5.2.2. Poplatky na podporu sběru a využití autovraků
Od roku 2009 registr vozidel provádí též výběr poplatků na podporu
sběru a využití autovraků. Poplatky se vybírají za převod vozidel,
která neplní alespoň emisní normu EURO 3 (u nově vyráběných
vozidel se přitom za současný standard považuje norma EURO 5).
Tyto poplatky však nejsou na rozdíl od ostatních správních poplatků
příjmem obce, protože jsou odváděny ve prospěch Státního fondu
životního prostředí. Počet a výši poplatků vybraných v roce 2012
udává následující tabulka:
Emisní norma
Sazba poplatku
Počet poplatků
Vybráno [Kč]
EURO 0
10.000
13
130.000
EURO 1
5.000
36
180.000
EURO 2
3.000
507
1.521.000
556
1.831.000
Celkem
Porovnáme-li údaje o výši ekologických poplatků vybraných v roce 2012 s roky předchozími,
lze pozorovat pozitivní trend snižování objemu vybraných poplatků, což lze interpretovat jako
pokles prodeje vozidel nadměrně zatěžujících životní prostředí.
Celkově se objem vybraných ekologických poplatků meziročně neustále snižuje, a proto se
zvažuje možnost zavedení výběru ekologického poplatku i za převod vozidel, která neplní
alespoň emisní normu EURO 4, takže by se placení ekologického poplatku vztahovalo
i na novější vozidla s datem výroby do roku 2006.
Výrazně sestupný trend ve výběru ekologických poplatků je patrný z následujícího grafu.
stránka 65 (celkem 121)
Výběr poplatků
4.5.2.3. Registr řidičů
Základní statistické údaje činnosti registru řidičů
Počet řidičů v registru řidičů
Počet obsloužených klientů
Průměrná čekací doba (min:sek)
Počet úkonů provedených v registru řidičů
Počet přestupků zapsaných do bodového systému
Počet „vybodovaných“ v roce 2012
Vydaná záznamová zařízení (paměťové karty pro digitální tachografy)
Poplatky vyměřené za úkony v registru řidičů (v Kč)
34.330
7.700
5:58
45.615
5.744
33
274
337.485
Povinná výměna řidičských průkazů
Stěžejním úkolem, který před námi na registru řidičů
v roce 2013 stojí, je další etapa povinné výměny řidičských
průkazů.
Řidičské
průkazy
vydávané
v
době
od 01.01.2001 do 30.04.2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím stanovené
doby tyto řidičské průkazy pozbývají platnosti. V roce 2013
zbývá v ORP Písek vyměnit ještě 4.377 řidičských
průkazů.
Do agendy registru řidičů patří i vedení tzv. „bodového systému hodnocení řidičů“. Body jsou
v registru zaznamenávány každému, kdo se dopustí přestupku při řízení motorového vozidla,
tedy jak těm, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění = řidiči, tak i těm, kteří držiteli řidičského
oprávnění (ať již z jakéhokoliv důvodu) nejsou = neřidiči.
Pozitivním faktem je zjištění, že v uplynulém roce se, na rozdíl od let předešlých, neobjevil
žádný „vybodovaný“ neřidič:
stránka 66 (celkem 121)
Počet „vybodovaných“ – ORP Písek
Sledované období – rok
2008
2009
2010
2011
2012
Počet „vybodovaných“ celkem
33
38
39
42
33
z toho držitelů řidičského oprávnění (řidičů)
24
33
32
33
33
z toho bez řidičského oprávnění (neřidičů)
9
5
7
9
0
Počet „vybodovaných“ v ORP Písek
4.5.2.4. Řízení o odnětí nebo o podmínění zdravotní způsobilosti
S účinností od 01.01.2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, podle kterého „Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel
řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo
není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého
bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.“
Na základě této novely zákona došlo v roce 2012 k dramatickému zvýšení počtu námi
vedených správních řízení o odnětí nebo o podmínění zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel ze 6 řízení v roce 2011 na 167 řízení v roce 2012.
Tato řízení se navíc obvykle vyznačují velkou časovou náročností, protože se vesměs jedná
o starší a nemocné klienty, s nimiž je jednání často značně komplikované. Jelikož
v souvislosti s uvedenou novelou zákona nedošlo k adekvátnímu personálnímu posílení
registru vozidel, probíhá vedení těchto řízení na úkor obsluhy klientů na přepážkách.
stránka 67 (celkem 121)
4.5.2.5. Získávání odborné způsobilosti k řízení silničních vozidel (autoškoly)
Základní statistické údaje činnosti na úseku autoškol
Počet autoškol ve správním obvodu
Počet školících středisek profesní způsobilosti řidiče ve správním obvodu
Počet žadatelů o přezkoušení
Počet zkoušek
z toho opravných zkoušek
úspěšnost u první zkoušky (v %)
Poplatky vyměřené za úkony zkušebních komisařů (v Kč)
21
4
811
1.495
684
52,9
835.900
V roce 2012 se zvýšil počet zaregistrovaných autoškol v našem správním obvodu o jednu
nově vzniklou autoškolu z loňských 20 na nynějších 21 autoškol.
Alarmujícím zjištěním je neustále se snižující připravenost absolventů autoškol ke zkouškám,
když v loňském roce uspěl u první zkoušky v průměru pouze každý druhý žadatel, přičemž
za poslední dva roky klesla úspěšnost při prvních zkouškách o více než 10%:
Sledované období – rok
2008
2009
2010
2011
2012
Úspěšnost u první zkoušky
61,9 %
65,6 %
63,6 %
59,8 %
52,9 %
Úspěšnost u prvního přezkoušení
75,0 %
72,5 %
80,4 %
72,6 %
73,4 %
Sestupný trend úspěšnosti při zkouškách z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
názorně ukazuje následující graf.
Úspěšnost žadatelů
Dnem 19.01.2013 nabyla účinnosti hlavní část zákona č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon
o silničním provozu č. 361/2000 Sb. a zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel č. 247/2000 Sb. Většina změn, k nimž touto novelou na úseku
autoškol a řidičských průkazů dochází, se přitom týká nového vymezení skupin vozidel
pro účely určení rozsahu řidičského oprávnění, které se tak bude muset všem řidičům
postupně manuálně pomocí převodních tabulek zkontrolovat a zaznamenat do nových
řidičských průkazů při dalších povinných výměnách řidičských průkazů v období
následujících 10 let.
stránka 68 (celkem 121)
Příjmy z činností vykonávaných odborem dopravy – rekapitulace:
Poplatky předepsané za úkony na úseku dopravy a SH
Sankce předepsané za přestupky na úseku dopravy a SH
Poplatky vybrané za úkony na úseku registru vozidel
Poplatky vybrané za úkony na úseku registru řidičů
Poplatky vybrané za úkony na úseku zkušebních komisařů
Poplatky na podporu sběru druhotných surovin
Příjem z prodeje druhotných surovin (vyřazené registrační značky)
Příjmy za odbor dopravy do rozpočtu města
Příjmy za odbor dopravy do státního rozpočtu
Příjmy za odbor dopravy celkem
stránka 69 (celkem 121)
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
[ Kč ]
1.260.218
30.000
5.459.015
337.485
835.900
1.831.000
21.000
7.943.618
1.831.000
9.774.618
4.6.
ODBOR FINANČNÍ
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení rozpočtu, daní a poplatků
9
Oddělení účetnictví
5
Celkem
4.6.1.
15
Oddělení účetnictví
Oddělení všeobecně zajišťuje vedení účetnictví a sestavuje účetní výkazy za město Písek.
Účetnictví je vedeno v souladu s platnými zákony a českými účetními standardy.
Během roku bylo sledováno poskytnutí účelových prostředků ze strukturálního fondu EU,
státního rozpočtu republiky, kraje a dalších ÚSC. V souvislosti s rozšířením požadavků
na vykazování transferů z fondů EU jsou podle vyhlášky Ministerstva financí označovány
finanční prostředky v příjmech a výdajích atributem „Nástroj, Zdroj“ financování, tj. rozdělení
na zdroj financování z vlastních prostředků, z prostředků SR a z prostředků EU. Pro každou
akci Regionálního operačního programu je vedeno samostatně účetnictví.
V souvislosti s plátcovstvím DPH, oddělení účetnictví při pořizování dokladů, platby označuje
číselným kódem při účtování z hlediska předmětu daně na plnění zdanitelná, osvobozená,
nejsou předmětem daně a přijaté faktury při nároku na odpočet, tak aby vstupovaly
do daňového přiznání.
Rok 2012 byl pro nás rokem pokračování změn, spojených s postupným přechodem
na „Účetnictví státu“. Celostátní reforma účetnictví územních samosprávných celků začala
v roce 2010. Provedená reforma účetnictví od 01. 01. 2010 byla jedna z nejrozsáhlejších
změn v systému účetnictví, která zde proběhla od začátku devadesátých let. Cílem účetnictví
státu je efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci
státu a příslušných účetních jednotek. V souvislosti s novým účetnictvím státu došlo
k novelizaci zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška k účetnictví byla nahrazena novou
vyhláškou a byly vydány nové „Účetní standardy“. Byl nahrazen princip cash flow – peněžní
tok příjmy a výdaje, akruálním principem účetnictví, tj. účtování o majetku, závazcích,
pohledávkách, nákladech a výnosech podle jejich vzniku bez ohledu na jejich zaplacení,
tj. období, se kterým věcně a časově souvisí. Přechod na akruální princip účetnictví
neznamená, že byl zrušen stávající systém zpracování a sledování rozpočtu i nadále je
sledován příjem a výdej finančních prostředků dle rozpočtové skladby. Dále začalo město
časově rozlišovat, vytvářet dohadné položky, účtovat opravné položky ve výši 10%
za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky a závazně účtovat
na podrozvahových účtech, které jsou obsahově vymezeny novou prováděcí vyhláškou
o účetnictví. Změny nastaly v účtování dotací, kdy je město příjemcem a
i zprostředkovatelem, došlo ke změně pojetí průtokových a neprůtokových transferů. Od roku
2010 účetní informace předáváme do „Centrálního systému účetnictví státu“ na základě nové
technické vyhlášky o účetních záznamech a současně i na Krajský úřad v Českých
Budějovicích.
V roce 2012 začalo na základě novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb.
město zpracovávat Pomocný analytický přehled. Pro implementaci Pomocného analytického
přehledu (PAP) jsou v rámci účtového rozvrhu členěny syntetické účty na analytické účty
podle stanovených potřeb a jsou přiřazovány kódy, typy změn a IČ partnerů.
stránka 70 (celkem 121)
Nové výkazy Pomocného analytického přehledu jsou předávány do Centrálního systému
účetnictví státu.
V roce 2011 vstoupil v platnost nový prováděcí předpis k zákonu o účetnictví, vyhláška
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, podle které v roce 2012 probíhaly
inventarizace majetku a závazků.
V roce 2011 byl vydán Český účetní standard – Odpisování dlouhodobého majetku. Zahájení
odpisování je jedna z nejvýznamnějších změn účetních metod reformy účetnictví veřejných
financí. Veškerý majetek města byl v roce 2011 zařazen podle přílohy účetního standardu
do odpisových skupin a provedeno dopočtení oprávek k 31.12.2011. Od roku 2012 město
Písek provádí rovnoměrné účetní měsíční odpisy majetku.
Změny, které vyplynuly z nových zákonů účetnictví, byly doplněny do „Směrnice upravující
finanční a majetkové vztahy“.
Reforma účetnictví státu se dotkla i příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město.
Těmto organizacím jsme poskytli v průběhu roku metodickou pomoc.
Všechny příspěvkové organizace na základě usnesení Rady města Písek od 01.01.2010
vedou zjednodušené účetnictví. U příspěvkových organizací je dále prováděna kontrola
vedení účetnictví a inventarizace podle plánu kontrol.
4.6.2. Oddělení rozpočtu, daní a poplatků
V průběhu roku 2012 toto oddělení zajišťovalo rozpočtový proces a realizovalo kontrolu
hospodaření podle schváleného rozpočtu, který vycházel ze schváleného rozpočtového
výhledu. Dále zpracovávalo rozpočtová opatření, která byla následně předkládána
ke schválení orgánům města. Předmětem činnosti ve sledovaném roce byla dále metodická
a kontrolní činnost u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. Kontroly
se týkaly zejména dodržování závazných limitů a rozpočtové kázně, naplňování jednotlivých
fondů organizací, převodů peněžních prostředků do fondů, včetně čerpání a převodů
v souladu s platnými zákony. Jednotlivé rozpočtářky vystavovaly pro svěřené odbory
objednávky, platební poukazy, vydané faktury, zajišťovaly likvidaci faktur, přehledy čerpání
rozpočtových prostředků, aj.
Po ukončení rozpočtového období zpracovalo oddělení závěrečný účet – rozbor hospodaření
města Písku za rok 2011. Celoroční hospodaření a závěrečný účet projednalo dne
21.06.2012 zastupitelstvo města včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu
hospodaření za rok 2011 a schválilo jej bez výhrad.
Oddělení rozpočtu, daní a poplatků mj. evidovalo účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu
a ostatních zdrojů, přičemž nejvyšší položkou byl tzv. souhrnný dotační vztah, který
charakterizuje následující tabulka (v Kč):
Školství
Převedené organizace kultury
5 582 900,0
13 183 000,0
Státní správa
(základní dotace, matriční úřad, stavební úřad, pověřený úřad, rozšířená působnost)
29 943 100,0
CELKEM
48 709 000,0
Přehledy o celkovém stavu příjmů a výdajů Města Písek za rok 2012 popisuje následující
tabulka.
stránka 71 (celkem 121)
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ZA ROK 2012
v tis. Kč
Rozpočet schválený (RS)
2012
338 982
Rozpočet upravený (RU)
2012
332 021
Skutečnost
2012
329 961
% plnění k RU
2012
99,4%
Nedaňové příjmy
157 318
179 415
184 321
102,7%
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
12 340
20 531
26 772
130,4%
217 330
146 794
130 415
88,8%
725 970
678 761
671 469
98,9%
Provozní výdaje
617 280
494 547
461 770
93,4%
Kapitálové výdaje
196 191
242 745
204 290
84,2%
Výdaje celkem
813 471
737 292
666 060
90,3%
SALDO ROZPOČTU
-87 501
-58 531
5 409
PŘÍJMY ROZPOČTU
Daňové příjmy
Příjmy celkem
VÝDAJE ROZPOČTU
Rozpočet a skutečnost kapitálových a provozních výdajů jednotlivých kapitol v roce 2012
charakterizuje následující přehled.
PŘEHLED VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL
ZA ROK 2012
v tis. Kč
KAPITOLA - VÝDAJE
Kapitola 702 - životní prostředí
Rozpočet schválený (RS)
2012
22 700
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
Rozpočet upravený (RU)
2012
26 319
Skutečnost
2012
25 760
% plnění k RU
2012
97,9%
3 000
3 075
3 071
99,9%
19 700
23 244
22 689
97,6%
Kapitola 709 - lesní hospodářství
0
1 581
1 579
99,9%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
0
0
0
0,0%
0
1 581
1 579
99,9%
36 100
99,9%
37 652
37 597
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
1 200
1 311
1 259
96,0%
34 900
36 341
36 338
100,0%
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova
55 500
72 659
72 413
99,7%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
10 660
10 253
10 250
100,0%
44 840
62 406
62 163
99,6%
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch
39 555
41 649
40 331
96,8%
Kapitola 710 - doprava
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
500
98
97
99,0%
39 055
41 551
40 234
96,8%
Kapitola 718 - oddělení starosty
89 684
89 589
84 261
94,1%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
1 000
1 000
89
8,9%
88 684
88 589
84 172
95,0%
Kapitola 719 - vnitřní věci vč. soc.fondu
26 576
25 084
21 047
83,9%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
3 676
2 448
2 354
96,2%
22 900
22 636
18 693
82,6%
Kapitola 720 - městská policie
17 300
17 667
17 568
99,4%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
200
481
481
100,0%
17 100
17 186
17 087
99,4%
Kapitola 728 - sociální věci
174 950
24 391
24 327
99,7%
2 500
2 585
2 585
100,0%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
172 450
21 806
21 742
99,7%
Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek města
284 017
334 246
290 907
87,0%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
172 455
219 437
183 048
83,4%
111 562
114 809
107 859
93,9%
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
64 500
62 945
48 307
76,7%
0
1 057
1 057
0,0%
64 500
61 888
47 250
76,3%
Kapitola 745 - výstavba a územní plánování
2 589
3 510
1 952
55,6%
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
1 000
1 000
0
0,0%
1 589
2 510
1 952
77,8%
813 471
737 292
666 060
Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
Finan. vypořádání min.let, mylné platby a převody
Výdaje celkem
11
stránka 72 (celkem 121)
90,3%
Následující grafy zobrazují podíly jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech
rozpočtu města Písku v roce 2012 a podíly jednotlivých kapitol na celkových výdajích města
v roce 2012.
Podíl jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech
města Písku v roce 2012
Kapitálové příjmy
4%
Přijaté transfery
19%
Nedaňové příjmy
28%
Daňové příjmy
49%
Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích
města Písku v roce 2012
životní prostředí
a vodní hosp.
3,9%
lesní hospodářství
0,2%
doprava
5,6%
výstavba a ÚP
0,3%
školství, mládež
a tělovýchova
10,9%
všeobecná pokladní
správa
7,3%
kultura
a cestovní ruch
6%
rozvoj, investice
a majetek města
43,7%
oddělení starosty
12,6%
živnostenský úřad
0,00%
sociální věci
a zdravotnictví
3,7%
stránka 73 (celkem 121)
vnitřní věci
vč. soc. fondu
3,2%
městská policie
2,6%
V průběhu roku 2012 rovněž oddělení rozpočtu, daní a poplatků zajišťovalo správu místního
poplatku ze psů, tzn. evidenci poplatníků, evidenci předpisů a plateb, vystavení platebních
výměrů (v případě, že poplatek nebyl uhrazen v termínu stanoveném vyhláškou o místních
poplatcích) a zahájení exekučního řízení. K 31.12.2012 bylo evidováno 2.031 držitelů psů,
kteří chovali celkem 2.225 psů. Z celkového ročního předpisu místního poplatku ze psů
ve výši 1.020.486,- Kč bylo uhrazeno 981.801,- Kč (tj. 96,20 %).
Oddělením rozpočtu, daní a poplatků je také zajišťována agenda výherních hracích přístrojů
(VHP). V průběhu roku 2012 zajišťovalo oddělení administrativní záležitosti ohledně výtěžku
za rok 2011 a vydávalo rozhodnutí o změnách k rozhodnutím o povolení provozu VHP z roku
2011. Od 01.01.2012 vstoupila v platnost novela zákona o loteriích, kterou byl zrušen místní
poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle zvláštního právního předpisu. V návaznosti na uvedenou novelu vedlo oddělení
evidenci odvodu z loterií, který nahradil místní poplatek a je městům zasílán místně
příslušnými finančními úřady. V průběhu roku 2012 byly na účet města Písek připsány
finanční prostředky ve výši 13.584.680,95 Kč.
Dále oddělení zajišťovalo vymáhání platebních povinností uložených v rámci dělené správy,
tj. pokut a nákladů správního řízení uložených jednotlivými odbory městského úřadu a
Městskou policií Písek. Vymáhání sankčních plateb je prováděno v souladu se zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Finanční odbor evidoval
k 31.12.2012 celkem 9.980 ks předpisů pohledávek (pokut a nákladů správního řízení)
v úhrnné částce 25.826.200,93 Kč, ze které bylo ke stejnému datu uhrazeno 18.351.631,52
Kč (tj. 71,05 %). Na základě žádostí o povolení úhrady uložených sankčních plateb
v měsíčních splátkách vydávalo oddělení rozpočtu, daní a poplatků rozhodnutí pro dlužníky,
kteří jsou ve finanční tísni. V průběhu roku 2012 bylo vydáno 20 rozhodnutí o povolení
splátek. Exekuční řízení je zajišťováno prostřednictvím Exekutorského úřadu JUDr. Evy
Jablonské.
stránka 74 (celkem 121)
4.7.
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení školství
Samospráva, sportovní a volnočasové příspěvky
2
Státní správa
2
Oddělení kultury
Kultura a občanské záležitosti
2
Cestovní ruch a zahraniční vztahy
2
Celkem
9
4.7.1.
Školství
4.7.1.1. Základní a mateřské školy
Město Písek je zřizovatelem 6 základních škol, které spravují 13 mateřských škol
rovnoměrně rozmístěných po celém městě. Písecké základní školy navštěvovalo v roce 2012
celkem 2.974 žáků, školy mateřské celkem 1.112 dětí.
Zápis do prvních tříd základních škol proběhl jako obvykle v lednu a k zápisu přišlo celkem
441 dětí, z nichž bylo přijato 365. Stejně jako minulý rok vzrostl počet odkladů.
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2012/2013 proběhl v měsíci dubnu, k tomu se
dostavilo 459 dětí, vyhověno bylo 334 dětem. Ze zápisu do mateřských škol byly
k 31.12.2012 umístěny všechny písecké děti, jejichž rodiče umístění potřebovali. V průběhu
roku samozřejmě dochází k velké fluktuaci dětí, a tak jsou průběžně umisťovány i další děti.
stránka 75 (celkem 121)
Školní rok 2012/2013
Zařízení
ZŠ E. Beneše
ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ J. Husa
ZŠ J. K. Tyla
ZŠ T. Šobra
ZŠ Svobodná
Kapacita
MŠ dle
KHS
2. MŠ - Mírové nám. 1466
Celkem
zapsáno
k 30.09.
Vyjádřeno
v%
80
80
100,00
15. MŠ - Erbenova 2080
100
100
100,00
3. MŠ - Pražská 230
111
111
100,00
6. MŠ - Strakonická 42
25
25
100,00
8. MŠ - Zeyerova 1683
100
100
100,00
13. MŠ - tř. Přátelství 2065*)
145
141
97,24
5. MŠ - Fügnerovo nám. 47
91
91
100,00
100
100
100,00
11. MŠ - Na Ryšavce 241
52
52
100,00
Křesťanská MŠ - Dobrovského 672
50
50
100,00
12. MŠ - Šobrova 1940
79
79
100,00
16. MŠ - J. Malého 2190
79
79
100,00
104
104
100,00
1.116
1.112
99,64
9. MŠ - Alšova 1930
MŠ Sluníčko - Dr. M. Horákové 1720
Celkem
*) snížený počet dětí v logopedické třídě
Zdroj: Výkazy o mateřských školách v Písku
Pokud je do třídy přijato dítě se speciálními vzdělávacími požadavky, maximální počet dětí
ve třídě musí klesnout. Z tohoto důvodu nelze kapacitu mateřských škol naplnit na 100 %.
Investice a opravy většího rozsahu na školských zařízeních
I v roce 2012 byly vynaloženy finanční prostředky z rozpočtu města na investiční
i neinvestiční akce na základních i mateřských školách formou účelových příspěvků.
stránka 76 (celkem 121)
Vybrané investiční akce a opravy velkého rozsahu na školských objektech
Zařízení
Akce
Oprava osvětlení a elektroinstalace v ZŠ
ZŠ J. Husa
ZŠ E. Beneše
ZŠ J. K. Tyla
ZŠ Svobodná
ZŠ T. Šobra
1.157
Výměna oken 13. MŠ - dokončení I. etapy
964
Oprava hlavních rozvaděčů 8. MŠ a 13. MŠ
143
Dokončení opravy rozvodů vody 13. MŠ
163
Oprava schodiště a přístřešku 8. MŠ
108
Obvodový plášť 3. MŠ, Pražská 230 vč. odizolování
ZŠ T. G. Masaryka
Částka
v tis. Kč
2.760
Nákup elektrického konvektomatu
183
Oprava plotu u vchodu na 1. stupeň
100
Rekonstrukce zázemí u tělocvičny
2.100
Rekonstrukce vodovodního řadu na 2. stupni ZŠ
1.000
Oprava poškozených příček na 15. MŠ
1.694
Výměna oken v ZŠ - III. etapa
4.323
Zastínění pískovišť
153
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ
88
Oprava střech v areálu Dr. M. Horákové 1720
120
Dokončení výměny osvětlovacích těles 12. MŠ
319
Oprava střešní krytiny v areálu ZŠ
136
Zdroj: rozpočet města
Konkursní řízení
V roce 2012 vstoupil v platnost zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Změna se týkala pracovního poměru
ředitelů škol. Zákon stanovil výkon činnosti ředitele školy na dobu určitou a to na 6 let.
Zároveň v přechodných ustanoveních vymezil ukončení výkonu činnosti ředitele školy podle
doby, po kterou je dosavadní ředitel nepřetržitě na místě vedoucího zaměstnance.
Na základě této změny zákona rada města vyhlásila tři konkursní řízení na školy, kterých se
v roce 2012 toto ustanovení týkalo. Byly to Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola
Písek, Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek a Základní škola Svobodná
a Mateřská škola Písek.
Po konkursních řízeních jmenovala rada města od 01.08.2012 do 31.07.2018 na místa
vedoucích zaměstnanců pro výkon činnosti ředitele školy Mgr. Evu Vanžurovou na ZŠ
E. Beneše, Mgr. Jana Adámka na ZŠ J. Husa a Mgr. Miloslava Machače na ZŠ Svobodná.
Školský rejstřík
Odbor školství a kultury Městského úřadu Písek podal v tomto roce žádost o změnu zápisu
v údajích o řediteli Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek.
stránka 77 (celkem 121)
Příspěvky na sportovní činnost a volnočasové aktivity
Na základě Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost bylo ve sportovní komisi
a nadále v zastupitelstvu města projednáno rozdělení příspěvků na sport v roce 2012.
Příspěvky jsou rozdělovány na investice, činnost, akce či systémovou podporu sportu.
O příspěvky žádaly právnické i fyzické osoby, jejichž činnost je orientována na sportovní
aktivity nekomerčního charakteru.
V roce 2012 byly celkem rozděleny příspěvky ve výši celkem 4.357.000,- Kč, z toho investice
tvořily 660.000,- Kč, činnost 3.520.000,- Kč a akce 177.000,-. Dále byly vyplaceny též
příspěvky pod Záštitou starosty v celkové částce 100.000,- Kč a systémová podpora sportu
ve výši 500.000,- Kč. Jmenovité rozdělení příspěvků je k dispozici na www.granty-pisek.cz.
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
Dle Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže
bylo v zastupitelstvu a radě města projednáno rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity
na rok 2012.
Žádosti o příspěvek byly nejprve posouzeny komisí pro výchovu a vzdělávání a následně
předloženy příslušným orgánům ke schválení. Na činnost bylo celkem rozděleno 399.097,Kč a na akce 99.300,- Kč. V rámci příspěvků na volnočasové aktivity je snaha o podporu
mládež do 19 let. Jmenovité rozdělení příspěvků je k dispozici na www.granty-pisek.cz.
Kontrolní činnost
V rámci kontrolní činnosti odboru školství a kultury byly i v roce 2012 prováděny kontroly
účelnosti vynakládání finančních prostředků na provoz z rozpočtu zřizovatele u všech šesti
základních škol za rok 2011. Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že prostředky
poskytované městem Písek školám, jsou vynakládány účelně k zajištění jejich provozu.
V roce 2012 taktéž probíhaly i kontroly na mateřských školách, které byly zaměřeny
na evidenci dětí. Kontroly byly provedeny na níže uvedených subjektech:
 3. mateřská škola, Pražská 230,
 6. mateřská škola, Strakonická 42,
 8. mateřská škola, Zeyerova 1683,
 9. mateřská škola, Alšova 1930,
 Křesťanská mateřská škola, Dobrovského 672,
 11. mateřská škola, Na Ryšavce 241,
 12. mateřská škola, Šobrova 1940,
 13. mateřská škola, tř. Přátelství 2064,
 15. mateřská škola, Erbenova 2080,
 16. mateřská škola, J. Malého 2190,
 Mateřská škola Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720.
Kontrolní činnost se týká též poskytnutých příspěvků na sportovní činnost - investice
a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Fyzické kontroly byly tak na místě učiněny u těchto
organizací:
 Tenisový klub Písek, Výstaviště 300, Písek,
 Sportovní klub Polici Písek, Výstaviště 311, Písek,
 TJ Sokol Písek, Tylova ulice, Písek,
 IHC Písek, Na Výstavišti 371, Písek,
 Radioklub Písek, Ouzká 223, Písek,
 TJ Hradiště, Na Rozhledně 307, Písek.
stránka 78 (celkem 121)
Fyzické kontroly provedl odbor školství a kultury také u vybraných organizací, které obdržely
příspěvek na volnočasové aktivity a mládeže:
 Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Stínadla Písek, Na Stínadlech 321, Písek,
 TJ Sokol Semice Písek, K Píseckým horám 120, Písek.
Na základě fyzických kontrol na místě lze konstatovat, že poskytnuté příspěvky byly použity
v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na sportovní činnost i Pravidly
pro poskytování finančních příspěvků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Přestupky na úseku školství
V roce 2012 bylo řešeno celkem 10 přestupků na úseku školství. Jedná se o zanedbávání
povinné školní docházky dítěte do základní školy.
4.7.1.2. Výkon státní správy
Rozpis rozpočtu přímých výdajů
Obce s rozšířenou působností provádějí návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků
státního rozpočtu v souladu s § 161 odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Návrh rozpisu rozpočtu byl na rok 2012 zpracován podle krajské
soustavy ukazatelů a normativů v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských
normativech, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí MŠMT č. j. 28 768/2005-45, ve znění
pozdějších předpisů, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské
úřady rozpis rozpočtu a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností
návrhy rozpisů rozpočtu. Jde o účelové prostředky, které mohou být použity v souladu
s § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona (dále jen „přímé výdaje“).
Krajská soustava ukazatelů a normativů stanovuje veličiny rozhodné pro výpočet
normativního počtu zaměstnanců a jemu odpovídající normativní objem mzdových
prostředků a normativ pro výpočet ostatních neinvestičních výdajů. Normativní rozpis
rozpočtu je závaznou metodou rozdělení finančních prostředků.
Základními jednotkami výkonu pro krajské normativy jsou dítě, žák, strávník. Počty dětí, žáků
a strávníků (dále jen „výkony“) byly převzaty z výkonových výkazů platných pro školní rok
2011/2012 jednotlivých škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Ve výkonových výkazech bylo uvedeno celkem 1.841 dětí v mateřských školách, 4.052 žáků
v základních školách, 1334 žáků zapsaných k pobytu ve školních družinách, 386 žáků
zapsaných ve školních klubech, ve školních jídelnách bylo vykázáno celkem 5.602
stravovaných dětí a žáků, v tom je 1.840 stravovaných dětí z mateřských škol a 3.762
stravovaných žáků ze základních škol.
Regulační opatření vlády ČR
Vláda České republiky svým usnesením č. 178 ze dne 21.03.012 schválila regulační opatření
týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012. Pro regionální školství územních
samosprávných celků z tohoto opatření vyplynulo vázat výdaje poskytované pod účelovým
znakem ÚZ 33 353 ve výši 2,15% z objemu mzdových prostředků a odvodů. OŠMT KÚ
Jihočeského kraje rozhodl vázat tyto prostředky u obecních škol plošně ve dvou úrovních:
 školy, které mají nižší než vyhláškou stanovený nejnižší počet dětí nebo žáků, byly
z vázání vyjmuty. Důvodem bylo snížení nepříznivého důsledku nerovnosti v přístupu
k čerpání rezervy obce s rozšířenou působností, kdy těmto školám není z rezervy
poskytováno žádné navýšení rozpočtu,
 školám, které splňující vyhlášku o počtu žáků, bylo stanoveno vázání ve výši 2,32%.
stránka 79 (celkem 121)
Tímto opatřením byl zachován předepsaný finanční objem vázání výdajů pod účelovým
znakem ÚZ 33 353 v celkové výši 4.907.000,- Kč.
Rozpis rezervy, úpravy rozpočtu
Krajský úřad při rozpisu rozpočtu přidělil obci s rozšířenou působností rezervu na řešení
specifických případů, které nelze postihnout normativy. Rezerva byla přidělena pro obvod
Písek ve výši 1.521.000,-- Kč. Odbor školství a kultury Městského úřadu Písek stanovil
pro školy obvodu kritéria pro přidělení prostředků z této rezervy a byla rozepisována
v průběhu roku vždy po dohodovacím řízení se řediteli škol. O dohodovacím řízení byly
s řediteli škol sepsány protokoly a jedno vyhotovení bylo zasláno odboru školství KÚ. I z této
rezervy bylo nařízeno vázat prostředky ve výši 14 tis. Kč.
V roce 2012 zůstalo v platnosti rozdělení závazných ukazatelů prostředků na platy
a na ostatní osobní náklady (dále jen OON) zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro nepedagogy.
V tomto roce bylo provedeno celkem šest úprav rozpočtu:
 k 30.03.: dle žádostí škol na přesuny mezi platy a OON a mezi pedagogy
a nepedagogy
 k 16.04.: rozepsána první část rezervy OŠK Písek a KÚ přidělil prostředky
na pedagogické asistenty
 k 25.09.: vázání mzdových prostředků dle usnesení vlády č. 178 z 21.03.2012
 k 09.10.: úprava závazných ukazatelů dle nových výkonů od září 2012
 k 27.11.: přesuny mezi platy a OON pro pedagogy a nepedagogy
 k 30.11.: úprava limitu počtu zaměstnanců a uvolnění části vázaných prostředků
na platy
Přehled závazných ukazatelů rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 v tis. Kč
(celkem za školy obvodu obce s rozšířenou působností)
Rozpočet přímých
výdajů na rok 2012 UZ 33353 (v tis. Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozpis
úprava k úprava k úprava k úprava k úprava k úprava k
rozpočtu
30.03.
16.04.
25.09.
09.10.
27.11.
30.11.
Neinvestiční výdaje
celkem
227.972
227.972
232.354
227.446
228.370
228.773
229.135
z toho:
Platy
167.203
166.269
169.503
165.803
166.487
166.742
167.011
0
934
934
941
941
965
965
Odvody zdravotní
a sociální pojištění
56.849
56.849
57.949
56.693
56.926
57.022
57.112
Fond kulturních
a sociálních potřeb
1.672
1.672
1.695
1.658
1.665
1.667
1.670
Ostatní neinvestiční
výdaje
2.248
2.248
2.273
2.351
2.351
2.377
2.377
Počet zaměstnanců
669
669
669
669
669
669
669,8
Ostatní osobní náklady
stránka 80 (celkem 121)
Ostatní dotace
Prostředky přidělené školám v rozpočtu přímých výdajů jsou účelově určené a jsou
v účetnictví vedeny pod účelovým znakem 33353. Kromě těchto prostředků získaly školy
v roce 2012 tyto další dotace:
UZ
33018
33024
33435
33457
Objem prostředků
celkem v Kč
Název RP
Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání
dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním
Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků cizinců
z třetích zemí
Začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní
příslušností jiného čl. státu EU
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním
101.736,61.900,31.050,467.240,-
Dohadovací řízení
K přípravě a realizaci rozpisu rozpočtu, úprav a rozpisu rezervy se uskutečnily dvě porady,
v březnu a září na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých
Budějovicích pro pracovníky školství obcí s rozšířenou působnosti. V květnu se konala
společná porada pracovníků odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu České
Budějovice a ředitelů škol obvodů ORP Písek a Milevsko v aule Základní školy Josefa
Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391. Odbor školství a kultury Městského
úřadu Písek uspořádal 09.03.2012 poradu se řediteli škol obvodu, kde zároveň proběhlo
první dohodovací řízení s řediteli škol k rozpisu rozpočtu. Další dohodovací řízení k úpravám
rozpočtu a řešení specifických okruhů rozpočtu bylo vedeno individuálně s řediteli dotčených
škol a následně s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
Finanční vypořádání dotací a plnění závazných ukazatelů
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu bylo provedeno v lednu 2013.
Z celkově poskytnuté částky 229.796.926,- Kč školy použily 229.733.484,- Kč. Celkem
46.982,- Kč nepoužitých prostředků na účet kraje v průběhu roku a 16.460,- Kč
nevyčerpaných prostředků vrátily na účet kraje při finančním vypořádání v lednu 2013.
Závazné ukazatele finančních prostředků byly dodrženy.
Zpracování statistických výkazů
Do roku 2011 byly statistické výkazy zpracovávány pod záštitou Ústavu pro informace
ve vzdělávání. Po organizačních změnách v resortu Ministerstva školství byl Ústav
pro informace ve vzdělávání zrušen a výkaznictví převedeno přímo pod Ministerstvo školství.
Systém zpracování se nezměnil. Pracovnice odboru školství a kultury Městského úřadu
Písek se zúčastnily konzultačních dnů pro zpracování výkazů. Zpracování statistických
výkazů je nedílnou součástí rozpisu normativního rozpočtu, neboť výkazy obsahují údaje
o počtech tříd, dětí a žáků, strávníků, počtu zaměstnanců a vyplaceném objemu mzdových
prostředků a další doplňující údaje.
stránka 81 (celkem 121)
Název
P1-04
Zpracování
- o zaměstnancích a mzdových prostředcích
S53-01 - o zahájení povinné školní docházky v ZŠ
S1-01
- o mateřské škole
Z2-01
- o školní družině, klubu
čtvrtletně
březen
říjen
listopad
M3, M3a - o základní škole
březen a říjen
R13-01 - o ředitelství škol
říjen
Z17-01
- o činnosti zařízení školního stravování
R22-01 - o školní knihovně
4.7.2.
listopad
září
Kultura a cestovní ruch
4.7.2.1. Kultura
Kulturní akce
Pořádání kulturních akcí v Písku mají na starosti organizace zřízené městem Písek. Další
podpora pořadatelům je formou finančních příspěvků z grantového programu na podporu
kultury.
Propagace kultury
Zvýšená pozornost byla i nadále věnována propagaci městem pořádaných akcí. Stabilně
byly využívány a aktualizovány všechny stávající internetové stránky: www.tourpropag.cz,
www.akcevpisku.cz, www.cartoon-pisek.cz, www.cipiskoviste.cz, www.adventvpisku.cz a
www.pisek.eu.
K 31.12.2012 má město Písek přihlášeno celkem 7 ochranný známek pro registrovaná loga:
 Turistické logo,
 Advent v Písku,
 Dotkni se Písku,
 Cipískoviště,
 Otavská plavba,
 Šrámkův Písek,
 Tourpropag.
Organizace zřízené městem


Městská knihovna Písek, příspěvková organizace, Alšovo náměstí 85, 397 01 Písek,
www.knih-pi.cz - spravuje knižní fond více než 135 000 knihovními jednotkami (knihy,
časopisy, mapy, audiovizuální média aj.) a poskytuje také přístup k internetu a
meziknihovní výpůjční službu,
Centrum kultury Písek, o.p.s., Nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, www.ckpisek.cz spravuje prostory a zajišťuje kulturní služby v Kulturním domě, divadle Fráni Šrámka,
kině a galerii Portyč, letním kině, koncertní síni v kostele Nejsvětější Trojice, hudebním
pavilonu v Palackého sadech,
stránka 82 (celkem 121)

Sladovna Písek, o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek, www.sladovna.cz - spravuje
prostory a zajišťuje kulturní služby ve Sladovně (Malá galerie, Vysoké trámy, Nízké
trámy, Bílé trámy a Nádvoří) a dále provozuje Turistické informační centrum Písek (TIC)
a Kancelář destinačního managementu (KDM).
Zřízené organizace jsou financovány z rozpočtu města prostřednictvím kapitoly 716. Tyto
příspěvky činily včetně účelových v roce 2012:
Městská knihovna Písek, příspěvková organizace
9.776 tis. Kč
z toho přijaté dotace na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v JČ“
996 tis. Kč
Centrum kultury Písek, o.p.s.
12.600 tis. Kč
Sladovna Písek, o.p.s.
8.250 tis. Kč
4.7.2.2. Příspěvky z grantového programu na podporu kultury a cestovního ruchu
Příspěvky z grantového programu na podporu kultury
Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na podporu kultury a
cestovního ruchu byly schváleny zastupitelstvem města dne 15.12.2005. Jejich aktualizace
byla projednána a schválena zastupitelstvem města dne 24.09.2009 a dále dne 26.05.2011 a
je platná i účinná dnem schválení. Zásady vymezují základní pojmy, systém evidence,
kontroly a vyúčtování příspěvků a nově i podmínky pro víceleté granty. Účelem bylo stanovit
jasná a transparentní pravidla přidělování příspěvků z rozpočtu města do oblasti kultury a
cestovního ruchu.
Z těchto zásad vychází možnosti získání příspěvků na podporu kultury:
 získáním Záštity starosty města nad kulturní akcí/aktivitou,
 prostřednictvím vyhlášeného grantového programu,
 nově je zavedena víceletá grantová podpora až do roku 2014.
stránka 83 (celkem 121)
Celková částka určená na podporu kultury v roce 2012 činila 4.621,9 tis. Kč, z toho bylo
vyčerpáno:
Záštita starosty (celkem posouzeno 22 žádostí)
99,9 tis. Kč
Grantový program – kultura (celkem posouzeno 60 žádostí)
4.093,3 tis. Kč
Grantový program – doplatky 2011
428,7 tis. Kč
V rámci grantového programu města Písek na podporu kultury byla v roce 2012 vyhlášena
1 výzva s celkovou alokací 5.100 tis. Kč.
Aktuální informace o vyúčtování příspěvků z jednotlivých opatření naleznete v archivu
na adrese www.granty-pisek.cz.
Grantový program kultury pro rok 2012 – čerpání*)
Rok 2012: výzva / opatření
Počet
podaných
žádostí
Počet
schválených
žádostí
Celkový vyplacený
příspěvek v tis. Kč
k 31.12.2012
1. výzva 6311
Infrastruktura kultury
0
0
pro rok 2012
nevypsáno
1. výzva 5212
Podpora živé kultury
46
26
1.441,3
1. výzva 5213
ZLATÝ FOND – Písek
centrum kultury
14
12
2.652,0
Celkem 1. výzva
60
38
4.093,3
Celkem kultura
60
38
4.093,3
*) čerpání příspěvků k 31.12.2012 není shodné s celkovým vyplaceným příspěvkem po vyúčtování, neboť doba
trvání u některých projektů trvá až do ledna 2013.
Příspěvky z grantového programu na podporu cestovního ruchu
Zásady a jejich aktualizace byly schváleny zastupitelstvem města dne 26.05.2011 a jsou
platné i účinné dnem schválení. Zásady vymezují základní pojmy, systém evidence, kontroly
a vyúčtování příspěvků a nově i podmínky pro víceleté granty. Účelem bylo stanovit jasná a
transparentní pravidla přidělování příspěvků z rozpočtu města do oblasti kultury a cestovního
ruchu.
Z těchto zásad vychází možnosti získání příspěvků na podporu cestovního ruchu:
 prostřednictvím vyhlášeného grantového programu,
 nově je zavedena víceletá grantová podpora až do roku 2014.
Celková částka určená na podporu cestovního ruchu v roce 2012 činila 523,3 tis. Kč, z toho
bylo vyčerpáno:
Grantový program – cestovní ruch (celkem posouzeno 20 žádostí)
479,5 tis. Kč
Grantový program – doplatky 2011
43,8 tis. Kč
V rámci grantového programu města Písek na podporu cestovního ruchu byla v roce 2012
vyhlášena 1 výzva s celkovou alokací 1.300 tis. Kč.
Aktuální informace o vyúčtování příspěvků z jednotlivých opatření naleznete v archivu
na adrese www.granty-pisek.cz.
stránka 84 (celkem 121)
Grantový program cestovního ruchu pro rok 2012 – čerpání*)
Rok 2012: výzva / opatření
1. výzva 6211
Infrastruktura cestovního
ruchu
1. výzva 6212
Podpora rozvoje
cestovního ruchu
1. výzva 6213
1. výzva 6214
Počet
Počet
podaných schválen.
žádostí
žádostí
Celkový vyplacený
příspěvek v tis. Kč
k 31.12.2012
0
0
pro rok 2012
nevypsáno
12
9
250,7
ZLATÝ FOND – Písek
centrum cestovního ruchu
2
1
78,8
Výměny s partnerskými
městy
6
5
150,0
Celkem 1. výzva
20
15
479,5
Celkem cestovní ruch
20
15
479,5
*) čerpání příspěvků k 31.12.2012 není shodné s celkovým vyplaceným příspěvkem po vyúčtování, neboť doba
trvání u některých projektů trvá až do ledna 2013.
Jiné zdroje financování cestovního ruchu
V rámci podpory DE MINIMIS získalo město Písek 2 příspěvky od Jihočeského kraje:
 ve výši 30 tis. Kč na projekt Cipískoviště 2012 - sochy z Písku a Pískové tvůrčí dílny,
 ve výši 40 tis. Kč, jako dar JČ kraje, na akci Cipískoviště 2012.
Odbor věnuje nemalé úsilí zajišťování vícezdrojového financování, a to jak podáváním
žádostí o granty, tak i zajišťováním finanční podpory a spolupráce s partnery akcí.
4.7.2.3. Občanské záležitosti
Akce, které lze zahrnout do této oblasti mají v Písku dlouholetou tradici. Jedná se především
o níže uvedené symbolické obřady:
Vítání občánků
25 obřadů, pozvaných 285 dětí, účast 205 (71,9 %)
Zlaté a diamantové svatby
2x zlatá svatba – 1 obřad v obřadní síni,
1 obřad v kostele Nejsvětější Trojice
1x diamantová svatba – obřad v kostele Nejsvětější Trojice
Setkání nejstarších občanů
44 účastníků starších 90 let (dne 6.10.)
Blahopřání s bonboniérou
1.450 návštěv
Další akce
první občánek roku (dne 2.1.),
1x návštěva 102. let výročí narození
Výjimka z vyhlášky č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku (dne 21.06.2012 byla schválena OZV č. 4/2012 s účinností
od 01.09.2012)
K projednání radě města bylo předloženo celkem 56 žádostí o udělení výjimky z vyhlášky
pro jednorázové akce i jednotlivé provozovny na území města a 3 žádosti o odejmutí výjimky
z vyhlášky.
stránka 85 (celkem 121)
Městský znak
Bylo vyřízeno 15 žádostí o souhlas s použitím znaku. Pravidla užívání společně s městským
znakem jsou zveřejněny na www.mesto-pisek.cz (Odbory městského úřadu > Odbor školství
a kultury > Kultura > Městské symboly).
Počty zpracovaných materiálů o oblasti kultury, občanských záležitostí a cestovního ruchu:
 do rady města 52,
 do zastupitelstva města 13.
Návštěva 1. píseckého občánka roku 2012
Setkání nejstarších občanů
4.7.2.4. Agenda ubytovacích poplatků
Poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatek vybraný k 31.12.2012: 247.189,- Kč.
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Místní poplatek vybraný k 31.12.2012: 104.890,- Kč.
stránka 86 (celkem 121)
Vítání občánků
4.7.2.5. Cestovní ruch
V průběhu roku 2012 byla realizována propagace města Písku
v rámci vyhlášeného marketingového tématu „Písek – město
filmu“.
Spolu s rozšířením Příkazní smlouvy mezi městem Písek a Sladovnou Písek o.p.s.
o středisko destinačního managementu v září 2012 byly z odboru školství a kultury částečně
převedeny rozpočtové prostředky i příslušné aktivity.
V průběhu roku 2012 byly realizovány mj. tyto projekty a akce:
Věž děkanského kostela
Věž byla pro prohlídky otevřena po celý rok 2012. Rezervační systém prohlídek byl
provozován na www.icpisek.cz. V mimosezóně byl provoz na věži o víkendech a svátcích
ve 13, 15 a 17 h. Od června do srpna pak denně mimo pondělí od 13, 14, 15, 16, 17 a
18 hod. Během letních prázdnin byly prohlídky věže zapojené do projektu „Poznávání
památek za letních úplňků“. V průběhu roku 2012 proběhlo 1.000 prohlídek se 6.930
účastníky.
Písecká karta
Nový projekt spojil hlavní turistické zajímavosti města – Prácheňské
muzeum, Památník A. Heyduka, Sladovnu, Městskou elektrárnu a Galerii
Portyč. Návštěvníci měli po zakoupení jednoho vstupného v plné výši
možnost ostatní objekty navštívit za poloviční vstupné. V uvedených
zařízeních bylo vydáno celkem 8.355 karet, počet uplatněných slev byl
1.402.
Cipískoviště (11. - 13.05.)
V rámci aktivit odboru byla zkoordinována tato tradiční akce s aktivitami řady pořadatelů.
Cipískoviště zaujalo pískovými sochami na náplavce řeky Otavy na námět „Písek – město
filmu“. Součástí akce byl také závod dračích lodí, koncerty a další zábavní program
v Palackého sadech, promítání filmů, různé dílny, pochod Pohádkovým lesem či Cipískovo
zábavné odpoledne.
stránka 87 (celkem 121)
Tourpropag (23.05.)
Na základě výběrového řízení vyhlášeného agenturou CzechTourism byl v Písku
zorganizován 16. ročník soutěžního festivalu propagačních materiálů z oboru cestovního
ruchu. Součástí akce byla výstava ve Sladovně instalovaná do 04.06.2012, prezentační den
pro odborníky, slavnostní předávání cen a doprovodný program včetně presstripu „Písek –
město filmu“
Exteriérové výstavy



„Písek - město filmu“ – realizována na panelech umístěných na nábřežích mezi
Kamenným a Novým mostem od května do října 2012,
„Buďte v Písku jako V peřině“ – umístěna v nádvoří Sladovny o prázdninách 2012,
Výstava Kámen 2012 – kamenné artefakty převezené z Milevska byly vystavené
na náplavce 07.09. - 30.11.2012.
Otavská plavba
Projekt se v roce 2012 soustředil na možnosti zlepšení splavnění Otavy pro vodáky
prostřednictvím spolupráce s Povodím Vltavy směřující ke vzniku rybích přechodů a přípravy
projektu „Otavská plavba - říční přístavy“ do 23. výzvy ROP Jihozápad.
Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí
Valná hromada proběhla v červenci 2012 v Neunburgu vorm Wald. Společenství se zaměřilo
na přípravu aktivit souvisejících s výročím kostnického koncilu a upálení Mistra Jana Husa.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
V Písku byl zorganizován Den otevřených dveří památek dne 08.09.2012 - zpřístupněno bylo
celkem 16 objektů, které navštívilo 2025 návštěvníků. V souvislosti s činností Sdružení byly
také zpracovány přihlášky do výběrového řízení na uskutečnění Národního zahájení EHD
v r. 2013 a na uspořádání odborné konference SHS v r. 2013; dále do soutěže o cenu
za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2012.
Kancelář destinačního managementu
Viz informace v úvodu části 4.7.2.5. Po výběrovém řízení uskutečněném v září 2012 pracují
od 01.11.2012 v kanceláři 2 zaměstnanci. Probíhá průběžná koordinace aktivit s odborem
školství a kultury.
stránka 88 (celkem 121)
Distribuce propagačních materiálů






Veletrhy cestovního ruchu Regiontour Brno (leden 2012, pult Písku v expozici
Jihočeského kraje) a Holiday World Praha (únor 2012, pult Písku na stánku JCCR),
CzechTourism - materiály pro potřeby informačních center a zahraničních zastoupení,
Letiště Praha Ruzyně - stánek Tourist info v Terminálu 1 v příletové hale (letákový servis
„Navštivte Písek“, tip na výlet do Písku) do července 2012,
Husitská města - propagace v centrále Společenství v Husově muzeu v Kostnici,
partnerská města Písku včetně přímé účasti na akcích Harmonie Tage Deggendorf
(květen 2012), Hessentag Wetzlar (červen 2012),
distribuční síť letáků Adjust Art v Praze i v regionech.
Reklama v médiích apod.













Billboardová kampaň (červen-srpen 2012) - realizována na celkem 6 plochách ve třech
krajích – Středočeském, Plzeňském a Jihočeském,
Mediální partnerství s MAFRA – inzerce v Mladé frontě DNES 16.08., 30.08., 04.10.
Jihočeský, Plzeňský a Středočeský kraj,
Tisková konference v Mediálním centru ORBIS agentury CzechTourism 02.05.2013,
inzerce v časopisu TIM veletržní (leden- únor), květen – červen, speciál Historická sídla,
inzerce v novinách TTG veletržní 1/2012, 6/2012,
inzerce v Kapesním katalogu volného času,
inzerce Kam v Praze / KŘÍŽEM KRÁŽEM ČR 2012-13,
inzerce/mediální spolupráce v časopisu COT duben, květen 2012,
inzerce v magazínu OREA HOTELS,
inzerce v Deníku jižní Čechy - CESTY MĚSTY, 770 tipů na zimní zážitky v ČR,
prezentace v Obrazovém atlasu regionů a církevních památek ČR EUROBEDS 2013,
prezentace v ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. – bulletin pro MHD Písek,
rozhlasová kampaň k akci Cipískoviště.
Vydané propagační materiály





leták „Písek město pro rodinu“,
sada „Po stopách pěti osobností z kulturní historie města Písku“,
trhací mapy „Písecko“,
knihy „Písek - příběh města“ a „Znak města Písku“, v souvislosti s vydáním těchto titulů
se město Písek stalo účastníkem systému ISBN,
spolupráce na tvorbě „Kalendáře města Písku 1243-2013“, turistického průvodce „Písek
a okolí“ z řady Visit Bohemia Guide.
stránka 89 (celkem 121)
E-marketing






www.icpisek.cz – průběžná aktualizace, rozšíření o katalog sportu a katalog
volnočasových aktivit,
www.otavskaplavba.cz – průběžná aktualizace písecké části stránek,
www.cipiskoviste.cz, www.tourpropag.cz - internetové stránky akcí,
www.idos.cz - umístění reklamy Písku při zobrazení Písku jako cílové destinace,
www.cyklotoulkytv.cz – informace o Písku umístěné v souvislosti s pořadem Cyklotoulky,
www.turistika.cz – kampaň v srpnu-září 2012.
Navigační systémy
V průběhu roku byly průběžně udržovány směrovky pro pěší a informační panely na
příjezdových místech a v centru města. Proběhla příprava k osazení nových infopanelů
v Píseckých horách. Opravena byla informační tabule v parku sv. Trojice.
Zahraniční vztahy
Město Písek udržuje partnerské vztahy s městy/oblastmi Caerphilly - Velká Británie, Wetzlar,
Deggendorf - Německo, Lemvig - Dánsko, Smiltene - Lotyšsko, Veľký Krtíš – Slovensko;
dále i s dalšími partnery těchto měst, např. německým Ludwigsburgem.
Zástupci partnerských měst/oblastí navštívili Písek při Městské slavnosti v červnu 2012.
Regiony Caerphilly, Deggendorf a Smiltene se představily v prezentačních stáncích
v Palackého sadech, ze Smiltene do Písku zavítal pěvecký sbor PRIEKS KUR TU RODIES a
z Caerphilly skupiny ALLAN YN Y FAN a 4TH STREET TRAFFIC.
stránka 90 (celkem 121)
V závěrečný den akce, dne 10.6.2012, byl podepsán dokument o partnerství s bavorským
Deggendorfem. Slavnostní akt byl doplněn odpoledním kulturním programem partnerských
měst.
V srpnu 2012 zavítala do Písku delegace z Wetzlaru při Mezinárodním folklorním festivalu a
v říjnu další návštěva z Wetzlaru s cílem rozvoje spolupráce v oblasti sportu.
Město Písek se rovněž zúčastnilo na pozvání akcí v partnerských městech - Kulturní
olympiáda v Caerphilly, Dny partnerství a obchodu Smiltene.
stránka 91 (celkem 121)
4.8.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
8
Oddělení samosprávy v sociální oblasti
5
Celkem
4.8.1.
14
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Počet případů SPO
2.733
Z toho živých
1.134
Počet návštěv v rodinách
796
Počet návštěv soudů, účast u soudního řízení
584
Počet vyhotovených zpráv pro soudy a orgány státní správy
929
Zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí se v roce 2012 snažili po celý rok
pracovat zejména v terénu. Vyhledávali nezletilé děti, které se ocitly v ohrožení, nebo bylo
okamžitě nutno řešit jejich krizovou situaci. Spolupracovali s Okresním soudem v Písku,
Městskou policií a Policií ČR. Jejich aktivity jsou zaměřovány zejména na zabezpečení
náhradní rodinné péče dětem, které se ocitly bez rodičovské péče nebo dětem, jejichž
rodičům byla rodičovská práva soudy odňata.
Starostou města byla ustanovena komise pro sociálně právní ochranu dětí, která se mimo
jiné snaží koordinovat činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí zejména v menších
obcích, zasedala v roce 2012 celkem 2x.
4.8.2.
Oddělení samosprávy v sociální oblasti
Od ledna 2012 došlo k přesunu agend dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek
pro osoby se zdravotním postižením z obcí s rozšířenou působností na Úřady práce ČR.
V rámci sociální práce se zaměstnanci odboru, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci,
snaží vyhledávat sociálně, kulturně a zdravotně znevýhodněné občany a skupiny v rizikovém
prostředí. Sociální pracovníci vyvíjejí aktivitu, která je zaměřená na pomoc těmto osobám
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jim přirozeném prostředí a
zabránit tak hrozbě sociálního vyloučení.
V samostatné působnosti se město Písek snaží zabezpečit seniorům a zdravotně
postiženým občanům ubytování v domech s pečovatelskou službou, stravování a dostupnou
pečovatelskou službu. K zabezpečení těchto služeb má město Písek k dispozici 355 bytů
v domech zvláštního určení (dříve DPS). Koncem září 2012 byl slavnostně otevřen nově
zrekonstruovaný dům na nábřeží 1. máje č.p. 1497 s 12 bytovými jednotkami
s bezbariérovým přístupem. Terénní sociální služby v domácnostech seniorů a zdravotně
postižených občanů poskytuje město Písek prostřednictvím své příspěvkové organizace
Pečovatelská služba a jesle města Písku.
stránka 92 (celkem 121)
V srpnu 2012 byla slavnostně uvedena do provozu další část Stravovacího střediska
pro seniory na nábřeží 1. máje, která prošla úpravami v rámci II. etapy rekonstrukce
střediska. Došlo k vybudování bezbariérového senzorového vstupu, kompletnímu
vybudování hygienického střediska, zateplení vstupu a úpravě gastronomické části.
Rekonstrukce Stravovacího střediska je rozložena do tří etap. Třetí etapa bude provedena
v roce 2013, kdy dojde k obnově zastaralých technologií provozu prádelny a mandlovny a
dovybavení prostor pro aktivizační programy seniorů, které si získaly velkou oblibu.
Na základě výběrového řízení v roce 1994 poskytlo město Písek bezplatně prostory
v objektu Domovinka na Jiráskově nábřeží č. 2443 Středisku Blanka Diakonie ČCE. Vedle
toho, tak jako v předchozích letech, byl i v roce 2012 poskytnut Diakonii ČCE na základě
dohody, schválené zastupitelstvem příspěvek na částečnou úhradu nákladů za elektrickou
energii, vodné a stočné, plyn, teplo a teplou vodu ve výši 530.000,- Kč.
Arkáda, o. s. obdržela na základě smlouvy schválené zastupitelstvem města 250.000,- Kč.
Jejím předmětem je zajištění služeb pro drogově závislé, kontaktní práci s uživateli, terapie
pro rodiče a blízké uživatelů.
Finanční prostředky Naději, o. s. byly poskytnuty na základě schváleného rozpočtu na rok
2012 v celkové výši 1.675.000,- Kč. Předmětem dohody je poskytnutí finančního příspěvku
na úhradu nákladů v souvislosti se zajištěním provozu Komunitního centra nábřeží 1. máje
1401, Svatoplukova 211, Purkratice 1, U sadů – Fügnerovo nám. 48/14.
Arkáda
Org.
6025
OdPa
4379
SpPo
5222
S/U
250.000,- Kč
čerpání
250.000,- Kč
Prostředky o.s. Arkáda jsou poskytovány ve výši 250.000,- Kč ročně na základě smlouvy
schválené zastupitelstvem města. Smlouva je uzavřena na dobu 15-ti let, změna možná
pouze na základě písemného dodatku. Předmětem smlouvy je zajištění služeb pro drogově
závislé, konkr. kontaktní práci s uživateli drog (terapie, poradenství, poskytování harm
reduction materiálu, zprostředkování detoxikace a léčby), terapie pro rodiče a blízké
uživatelů. Rozsah – 40 hod. týdně.
Naděje
Org.
1021
OdPa
4379
SpPo
5222
S/U
1.675.000,- Kč
čerpání
1.675.000,- Kč
Finanční prostředky pro Naději, o.s. poskytnuty na základě smlouvy v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2012 v celkové výši 1.675.000,- Kč. Předmětem dohody je poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů vzniklých se zajištěním provozu Komunitního centra nábřeží
1. máje, střediska Svatoplukova 211, Purkratice 1 a střediska U Sadů – Fügnerovo nám.
48/14. Jsou poskytovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, terénní služby pro osoby
ohrožené rizikovým způsobem života a správcovská činnost v uvedených objektech.
Domovinka
Org.
0419
OdPa
4359
SpPo
5223
S/U
530.000,- Kč
čerpání
530.000,- Kč
stránka 93 (celkem 121)
Příspěvek Středisku Blanka Diakonie ČCE poskytován na základě dohody schválené
zastupitelstvem města na částečnou úhradu nákladů za elektrickou energii, vodné, stočné,
plyn, teplo a teplou vodu. Středisko Blanka poskytuje sociální služby v prostorách stacionáře
Domovinka a ostatních pronajatých prostorech v domě na Jiráskově nábřeží.
Pečovatelská služba a jesle města Písku
Stř. Sociální služby
Org.
OdPa
0421
4351
SpPo
5331
S/U
5.004.000,- Kč
čerpání
5.004.000,- Kč
Stř. Stravovací středisko
Org.
Odpa
SpPo
0421
4351
5331
S/U
5.679.000,- Kč
čerpání
5.679.000,- Kč
Stř. Jesle
Org.
OdPa
0421
4351
SpPo
5331
S/U
3.302.000 Kč
čerpání
3.302.000 Kč
Odpisy PSJ
Org.
OdPa
0421
4351
SpPo
5331
S/U
182.000,- Kč
čerpání
181.892,- Kč
Neinvestiční transfer – sociálně aktivizační služby
Org.
OdPa
SpPo
S/U
čerpání
0421
4379
5331
100.000,- Kč
100.000,- Kč
14.267.000,- Kč 14.266.892,- Kč
Celkem
Rekonstrukce SSSD – 2. Etapa
Org.
0421
OdPa
4356
SpPo
6351
S/U
2.500.000,- Kč
čerpání
2.500.000,- Kč
Účelové prostředky určené na rekonstrukci stravovacího a společenského střediska
Pečovatelské služby a jeslí města Písku. Za tímto účelem bylo žádáno o finanční prostředky
v rámci ROP, z důvodu neúspěchu poskytnuty prostředky z rozpočtu města. V rámci 2. etapy
rekonstrukce došlo k vybudování bezbariérového senzorového vstupu, hygienického
střediska, zateplení vstupu a úpravě gastronomické části.
Příspěvky na sociální účely
Org.
0210
0210
0210
0210
OdPa
4399
4399
4399
4359
SpPo
5222
5223
5213
5223
S/U
1.242.000,- Kč
158.000,- Kč
302.000,- Kč
198.000,- Kč
čerpání
1.219.000,- Kč
158.000,- Kč
302.000,- Kč
198.000,- Kč
Celkem byla v rámci příspěvků na sociální účely v r. 2012 z rozpočtu města vyčleněna
částka ve výši 1.500.000,- Kč pro registrované a neregistrované služby a pro pobytová
zařízení byla vyčleněna částka 500.000,- Kč.
stránka 94 (celkem 121)
V roce 2012 bylo poskytnuto celkem 890.000,-Kč deseti organizacím z řad poskytovatelů
sociálních služeb, 487.000,- Kč bylo poskytnuto osmi právnickým, příp. fyzickým osobám,
poskytujícím služby, které nepodléhají registraci. Dvěma pobytovým zařízením byla
rozdělena částka 500.000,- Kč.
Nevyčerpané prostředky ve výši 23.000,- Kč byly vráceny zpět do rozpočtu.
stránka 95 (celkem 121)
4.9.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Sekretariát, spisová služba
Souhrnná stanoviska odboru, vyjádření k řízení DO
1
Stížnosti a podněty
Oddělení ekologie
Samospráva na úseku odpadového hospodářství
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
1
Agenda dotací a samospráva
Výkon veřejné správy na úseku odpadového hospodářství
Evidence hlášení o produkci odpadů
1
Oddělení vodního hospodářství
Státní správa na úseku vodního hospodářství (speciální stavební úřad)
Nakládání s povrchovými vodami
3
Vypouštění odpadních vod
Veřejná správa na úseku vodovodů a kanalizací, vodoprávní dozor
Úsek ochrany ovzduší
1
Oddělení zemědělství
Úsek ochrany přírody a krajiny
Ochrana zvířat proti týrání
Veterinární péče
Útulek pro psy
Samospráva v oblasti veřejné zeleně
2,5
Zábory veřejného prostranství – zeleně
Rostlinolékařská péče
Úsek myslivosti
Přestupky na úseku zbraní a střeliva
Úsek lesního hospodářství
1,5
Úsek ochrany zemědělského půdního fondu
Evidence zemědělských podnikatelů
1
Úsek státní správy rybářství, rybářské lístky
Celkem
13
Odbor životního prostředí Městského úřadu Písek (dále jen odbor ŽP) zajišťuje dvě základní
funkce, a to výkon samosprávy a výkon státní správy. Zajišťuje tak celkem více než 20
základních agend.
stránka 96 (celkem 121)
4.9.1.
Samospráva
V oblasti samosprávy zabezpečuje odbor ŽP zejména činnosti týkající se odpadového
hospodářství města (např. harmonogram svozu směsného komunálního odpadu,
separovaného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu, rozmisťování nádob
na separovaný odpad a biologicky rozložitelný odpad, rozšiřování počtu nádob
na separovaný odpad, budování nových stanovišť pro nádoby na odpad, rozmisťování
odpadkových košů, evidence a úklid nepovolených skládek odpadu, sběrné dvory odpadu
atd.). V oblasti odpadového hospodářství zajišťoval v roce 2012 odbor pokračování
úspěšného třídění odpadů a zároveň realizoval výstavbu dalších tří stanovišť podzemních
kontejnerů pro třídění plastů, papíru a skla, a to jedno v historickém jádru města a dvě
v dalších lokalitách ve městě.
V rámci zefektivnění nakládání s odpady pokračovala v roce 2012 akce „Svoz biologického
odpadu v Písku“, kdy byla městu Písek přiznána dotace na nákup nového svozového vozidla
a 2.000 ks nádob na bioodpad. V průběhu roku pak byla tato akce dočasně přerušena
z důvodu technologické odstávky v souvislosti s výstavbou moderní kompostárny a byla opět
zahájena v měsíci listopadu 2012. Dále byla v průběhu roku 2012 zahájena výstavba dvou
významných akcí, a to: „Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku“ a „Vybudování
sběrného dvora u kompostárny v Písku“, na které byla městu Písek přiznána dotace.
Dále byla v roce 2012 úspěšně dokončena akce „Modernizace sběrného dvora na Hradišti
v Písku“, na kterou byla městu Písek také přiznána dotace.
Stanoviště podzemních kontejnerů Komenského ulice
Stanoviště podzemních kontejnerů Erbenova ulice
Stanoviště podzemních kontejnerů Dr. M. Horákové
Manipulace s podzemními kontejnery
stránka 97 (celkem 121)
Stanoviště podzemních kontejnerů na nádvoří radnice
Svozové vozidlo pro svoz bioodpadu (BRO)
Sběrné nádoby pro bioodpad (BRO) 240 l
Svoz bioodpadu (BRO) ve městě Písek
stránka 98 (celkem 121)
Množství vytříděného odpadu ve městě Písku
Papír
Rok
Plast
Sklo
t/rok
kg/obyvatel
t/rok
kg/obyvatel
t/rok
kg/obyvatel
2002
154
5,1
140
4,6
75
2,5
2003
283
9,4
197
6,6
74
2,5
2004
559
18,6
210
7,0
149
5,0
2005
694
23,1
240
8,0
352
11,7
2006
763
25,4
262
8,7
159
5,3
2007
909
30,3
342
11,3
238
7,9
2008
1080
36,0
430
14,3
297
9,9
2009
989
32,8
435
14,4
296
9,8
2010
976
32,5
475
15,8
298
9,9
2011
954
31,7
499
16,1
277
9,2
2012
843
28,0
451
15,0
242
8,0
Materiálové využití komunálních odpadů ve městě Písek
(včetně stavebních odpadů a pneumatik)
Rok
Celkem
KO
(t)
2010
10 132,8
2011
10 399,5
2012
9 645,2
Papír
150101
(t/%)
Plast
150102
(t/%)
Sklo
150107
(t/%)
Železo
170405
(t/%)
Beton,
cihly,
1701..
(t/%)
BRO
200201
(t/%)
Textil
200111
(t/%)
Pneumatiky
160103
(t/%)
Využito
celkem
(t/%)
984,8
480,4
298,3
58,0
1 366,8
-
-
3 188,3
9,7
4,7
2,9
0,6
-
13,5
-
-
31,5
954,3
499,0
276,6
34,2
-
1 161,4
6,0
195,8
3127,3
9,2
4,8
2,7
0,3
-
11,2
0,1
1,9
30,1
842,7
445,6
242,2
13.7
42,2
2 051,9
44,9
401,0
4084,2
8,7
4,6
2,5
0,1
0,4
21,3
0,5
4,2
42,3
Mírný pokles materiálového využití papíru, plastů a skla v roce 2012 byl ovlivněn přesnou
evidencí a odpočtem těchto komodit vyprodukovaných především drobnými podnikateli
zapojenými do systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Písek.
Dále v oblasti samosprávy řešil odbor ŽP v průběhu roku 2012 problematiku opuštěných
a nalezených psů v podobě provozování společného útulku měst Písek a Strakonice, včetně
tzv. „hotelového pobytu pro psy“. Provoz útulku lze hodnotit jako úspěšný, a to nejen
vzhledem k vysokému podílu adopcí psů (viz přiložená tabulka), ale rozšířením dalších
služeb s útulkem spojených. Z přehledové tabulky je patrné, že ve městě Písku je situace
s opuštěnými psy na lepší úrovni než ve Strakonicích.
stránka 99 (celkem 121)
Statistické údaje adopcí psů ve společném útulku Písek – Strakonice za rok 2012
Písek
Písek
Celkem
Leden
14
7
21
9
0
9
23
7
30
Únor
11
5
16
8
2
10
19
7
26
Březen
16
6
22
2
1
3
18
7
25
Duben
10
7
17
5
1
6
15
8
23
Květen
8
6
14
1
0
1
9
6
15
Červen
10
7
17
7
1
8
17
8
25
Červenec
6
1
7
5
0
5
11
1
12
Srpen
8
6
14
8
0
8
16
6
22
Září
6
1
7
5
0
5
11
1
12
Říjen
9
2
11
3
0
3
12
2
14
Listopad
9
4
13
4
0
4
13
4
17
Prosinec
14
4
18
11
1
12
25
5
30
Celkem
121
56
177
68
6
74
189
62
251
Jiné obce
Celkem
Adopce Strakonice Písek
Původní
Strakonice
majitel
Strakonice
3
0
3
180
74
254
stránka 100 (celkem 121)
4.9.2.
Státní správa
Druhou a pro odbor ŽP důležitější oblastí je výkon státní správy. Zde odbor ŽP zajišťuje:
 státní správu na úseku odpadového hospodářství,
 státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny,
 státní správu na úseku opatření proti týrání zvířat,
 státní správu na úseku lesního hospodářství,
 státní správu na úseku myslivosti,
 státní správu na úseku rybářství,
 státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
 státní správu na úseku zemědělského podnikání,
 státní správu na úseku ochrany ovzduší,
 státní správu na úseku vodního hospodářství, kde je navíc odbor ŽP speciální
stavebním úřadem pro vodní stavby.
Ve většině těchto výkonů státní správy odbor ŽP Městského úřadu Písek zajišťuje výkon
státní správy pro celý správní obvod, tj. pro 49 obcí.
4.9.2.1. Úsek vodního hospodářství
Oddělení vodního hospodářství je speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl
např. studny, vodovody, kanalizace, ČOV, rybníky a vodní toky, je povodňovým orgánem
v období mimo povodně (povodňové komise), zajišťuje úkoly v době povodně, upravuje
podle zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, povoluje odběry, akumulaci,
energetické využívání jiné nakládání s povrchovými a podzemními vodami, povoluje
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních a veřejných kanalizací,
vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry,
provádí vodoprávní dozor a technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, vykonává
veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací a projednává správní delikty na úseku
vodního hospodářství.
Vodoprávní úřad ORP Písek v současné době také vykonává veškerou činnost státní správy
na úseku vodního hospodářství pro všech 49 obcí správního území. Jedná se o agendu,
kterou do 01.08.2010 vykonávaly ještě další 3 pověřené úřady - Protivín, Mirotice, Mirovice.
V průběhu roku 2012 došlo k poměrně zásadním novelizacím složkových zákonů, zejména
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů. Tyto novelizace
přinesly zvýšené nároky na činnost speciálního stavebního úřadu.
V roce 2012 navíc došlo ke vzniku nové agendy Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP), jenž ukládá zpracování ohlašovacích povinností a příjem vybraných
hlášení z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným
institucím veřejné správy. V předmětném systému má vodoprávní úřad ORP Písek postavení
ověřovatele hlášení, kdy u veškerých podaných hlášení kontroluje jejich úplnost a správnost
a pak je ověřuje. Nad tento rámec poskytuje povinným subjektům metodickou pomoc.
V roce 2012 nadále pokračovalo vyřizování žádostí o dodatečné povolení studní a odběr
podzemních vod. Přesto zůstává nevyřízeno ještě 65 žádostí. Pracovníci oddělení vodního
hospodářství provedli vodoprávní dozor u 8 ČOV a zabývali se i podněty a stížnostmi
fyzických osob. V rámci uvedené činnosti a dalších vodoprávních dozorů byly za porušování
povinností na úseku ochrany vod uděleny pokuty v celkové výši 386 000 Kč.
stránka 101 (celkem 121)
Oddělení vodního hospodářství rovněž zabezpečuje archivaci veškerých projektových
dokumentací staveb vodních děl, včetně spisových složek.
Jako speciální stavební úřad v roce 2012 řešil mnoho staveb investiční výstavby, ať již
vydáním stavebního povolení, souhlasů, kolaudací či jiných rozhodnutí. K těm významnějším
patří například:
Stavby povolené:
 Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa – 1. část- Mirotice – Čimelice,
 Písek – Průmyslová zóna III. etapa - tlaková kanalizace a čerpací stanice odpadních vod
 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Erbenova ul. Písek,
 Kanalizace a centrální ČOV obce Orlík nad Vltavou,
 Otava - Písek – zkapacitnění Václavského jezu,
 Revitalizace toku staré Blanice – Heřmaň,
 Obnova rybníku Zhoř,
 Rekonstrukce a odbahnění rybníku Topělecký,
 Napojení obcí Předoticka na soustavu JČ – obec Kožlí u Čížové.
Stavby kolaudované:
 Výtlak a čistírna odpadních vod obce Zvíkovské Podhradí,
 Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Heřmaň,
 ČOV a kanalizace Domov pro seniory Světlo – Drhovle,
 Vodovod Oldřichov,
 Kanalizace v severozápadní části obce Slabčice,
 Obnova rybníků Malý Hánovec, Velký Hánovec,
 Obnova rybníků Adamec, Pánovec,
 Rekonstrukce rybníku Štětináč,
 Písek - kanalizace Amerika – převedení vody od rybníků Na Americe,
 Povodňová ochrana - zkapacitnění koryta Kostřateckého potoka v Lučkovicích,
 Čistírna odpadních vod obce Heřmaň - zkušební provoz,
 Čistící zařízení odpadních vod - biologické nádrže – obce Paseky - zkušební provoz.
Povodňová ochrana, zkapacitnění koryta
Kostřateckého potoka v Lučkovicích
Výstavba čistícího zařízení odpadních vod
biologické nádrže Paseky
stránka 102 (celkem 121)
Výstavba kanalizace a ČOV v Heřmani
4.9.2.2. Úsek lesního hospodářství
V oblasti státní správy lesů řešili pracovníci odboru ŽP v roce 2012 na celkové ploše více
než 26.000 ha lesů v rámci ORP Písek podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen
„zákon o lesích“) zejména problematiku nepovolených těžeb dřeva, nezalesněných holin,
či jinou škodlivou činnost v lesích (především porušování ustanovení § 20 zákona o lesích provádění terénních úprav, narušování půdního krytu lesních pozemků, jízda motorovými
vozidly a další). Kontrolní činností pracovníků státní správy lesů se ve spolupráci
s odbornými lesními hospodáři podobně jako v minulých letech podařilo držet na únosné
úrovni jak stav kůrovce (viz výsledky leteckého snímkování KÚ JČK v roce 2012, kdy nebyl
zjištěn nad ORP Písek zvýšený výskyt kůrovcových souší), tak další negativní činnosti
v lesích. Od 01.01.2012 zavedl Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako jeden
z prvních v rámci ČR pilotní projekt elektronického zpracování plateb odborných lesních
hospodářů (dále jen „OLH“) pod záštitou MZe prostřednictvím portálu eAgri. Tento projekt
celkově zrychlil a zpřesnil agendu státní správy lesů ve smyslu výpočtů plateb OLH. Od roku
2012 mohou pracovníci Městského úřadu Písek, odboru životního prostředí, také využívat
vozidlo určené do lehčího terénu, což výrazně usnadní výkon dozoru přímo v terénu.
Při venkovních šetřeních se také osvědčil GPS GeoXT Trimble přístroj, který výrazně
usnadňuje a zpřesňuje zaměření ploch, především určení vlastnických hranic jednotlivých
lesních pozemků.
V roce 2012 též odbor prováděl stejně jako v letech minulých metodickou podporu
vlastníkům lesa a aplikaci lesnické legislativy v praxi pro více než 2.500 vlastníků lesa
ve správním obvodu ORP Písek. Odbor životního prostředí v průběhu roku 2012 vydal
vlastníkům lesa do 50 ha celkem 71 vlastnických separátů LHO, včetně hospodářských knih
a lesnických map. Tyto LHO jsou vlastníkům lesa poskytovány prostřednictvím odboru
životního prostředí Městského úřadu Písek zdarma (protokolárně) a jsou platné po dobu
deseti let. V rámci zkvalitnění a zpřístupnění státní správy občanům bylo umístěno
na internetových stránkách Města Písek v sekci dokumenty 21 formulářů a žádostí týkajících
se lesního hospodářství. Další činností státní správy lesů byla činnost na úseku převodů
pozemků na lesní pozemky, tzv. rozhodnutí o prohlášení za les a rozhodnutí
v pochybnostech. Úsek státní správy lesů se také vyjadřoval k celkem 956 stavebním
a územním řízením a dalším písemnostem. V rámci agendy státní správy lesů odbor ŽP dále
řešil dělení lesních pozemků, odnětí lesních pozemků, stanovení podmínek hromadných akcí
v lese, vydával stanoviska k těžbě dřeva, souhlasy k prodloužení doby zalesnění holin
a zajištění kultur, vyjádření k návrhům územních plánů obcí, řešil přestupky a správní delikty
v lesích, vydával potvrzení o původu reprodukčního materiálu, zpracovával platby odborným
lesním hospodářům a prováděl další činnosti, ke kterým je odbor ŽP podle platné legislativy
příslušným orgánem státní správy na úseku lesního hospodářství (viz tabulková část).
stránka 103 (celkem 121)
GPS přístroj používaný odborem ŽP výrazně zpřesňuje zaměření ploch v rozsáhlých lesních komplexech
Ukázka lesnické mapy z lesního hospodářského plánu (LHP) lesního majetku Města Písku
stránka 104 (celkem 121)
MěÚ Písek jako orgán státní správy lesů provádí kontrolní činnost na více jak 26.000 hektarech lesa ORP Písek
4.9.2.3. Úsek myslivosti
V oblasti státní správy myslivosti se v roce 2012 podařilo opět úspěšně uspořádat
chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře ve správním obvodu ORP Písek pod záštitou
Městského úřadu Písek, odboru ŽP, a to ve spolupráci s Lesnickými školami Písek, ČMMJ Okresním mysliveckým spolkem Písek a Jihočeským krajem. Přehlídku navštívilo v roce
2012 více než 1.000 návštěvníků. Součástí přehlídky konané ve dnech 20. dubna až 29.
dubna 2012 byla mimo jiné prezentace zajímavostí souvisejících s ochranou přírody na
Písecku, včetně výstavy fotografií přírody fotografa Libora Šejny. Posláním chovatelských
přehlídek trofejí konaných každoročně v Písku, je mimo zákonného účelu (viz ustanovení § 6
odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti), také informování odborné veřejnosti
o výsledcích péče o zvěř za uplynulé období, přiblížení tradiční české myslivosti veřejnosti
a v rámci vzdělávání také školní mládeži, rodinám s dětmi a návštěvníkům města Písku.
V roce 2012 vydal Městský úřad Písek, odbor ŽP k chovatelské přehlídce trofejí jako již
tradičně informační bulletin. Tento materiál, určený nejen pro myslivce a přátele přírody, ale
též pro širokou Píseckou veřejnost, byl vydán v nákladu 500 ks a obsahuje na více jak 40
stranách kromě kompletního soupisu trofejí také zajímavé informace o jednotlivých druzích
zvěře, informace o honitbách v rámci ORP, kritéria pro posuzování chovné hodnoty zvěře,
mnoho barevných fotografií a další zajímavosti.
Jedním z hlavních cílů každoročních chovatelských přehlídek konaných v Písku
a informačního bulletinu je podpora aktivní spolupráce mezi jednotlivými zájmovými
skupinami, které mají společný zájem ochrany přírody a péče o krajinu, podpora
environmentální vzdělanosti a znalostí školní mládeže. V této souvislosti započal v roce 2012
odbor ŽP ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Maticí lesnickou také
pilotní projekt pro školní mládež s názvem „Myslivcův rok“, spočívající v přednáškové
činnosti pro žáky základních škol.
Ve správním obvodu zajišťoval zdejší odbor státní správu myslivosti celkem pro 54 honiteb.
Na přelomu mysliveckých roků 2012/2013 dochází u převážné většiny uživatelů honiteb
k ukončení stávajících nájemních smluv o pronájmu honiteb na další 10leté období. V této
souvislosti probíhala v průběhu roku 2012 u Městského úřadu Písek, odboru ŽP příprava
na tuto změnu, včetně konzultací dané problematiky ze strany držitelů a uživatelů honiteb.
Řešení této problematiky znamenalo výrazný nárůst činností v rámci agendy státní správy
myslivosti. Ve všech 54 honitbách ORP Písek mají uživatelé honiteb v souvislosti s končícími
smlouvami mimo jiné povinnost navrhnout Městskému úřadu Písek nové myslivecké stráže
(přes 150 osob) a myslivecké hospodáře (celkem 42 osob).
stránka 105 (celkem 121)
Odbor zabezpečoval průběžně také poměrně rozsáhlou agendu v oblasti přestupků,
a to přestupků proti pořádku ve státní správě na téměř všech úsecích, zejména na úseku
zákona o myslivosti, zákona o rybářství a zákona o zbraních a střelivu. Právě tyto agendy,
vzhledem k legislativní propojenosti, kladou vysoké nároky na právní vzdělání a
do budoucna budou vyžadovat účast právníka města při jejich projednávání.
Tradiční chovatelská přehlídka trofejí z 54 honiteb ORP pod záštitou odboru ŽP MěÚ Písek se konala v dubnu
Hodnocení trofejí probíhalo ve 3 termínech stanovených rozhodnutím Městského úřadu Písek
stránka 106 (celkem 121)
Hodnocení trofejí probíhalo ve 3 termínech stanovených rozhodnutím Městského úřadu Písek
4.9.2.4. Úsek ochrany přírody a krajiny
Úsek ochrany přírody a krajiny
V roce 2012 představovala značnou část agendy odboru ŽP také oblast ochrany přírody
a krajiny. Z toho jednou z nejrozsáhlejších částí je agenda povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. V souvislosti s tím, jak jsou povolovány různé druhy kácení (různé
subjekty žádající o povolení k pokácení) jsou v této souvislosti předepisovány náhradní
výsadby stromů, a to jako náhrada za ekologickou újmu vzniklou pokácením. Tyto náhradní
výsadby byly v roce 2012 umísťovány jak v intravilánu tak i extravilánu města Písku,
především v parcích a sídlištní zeleni, dále též jako doprovodná zeleň podél komunikací
a liniových pozemků v majetku Města Písku.
Náhradní výsadby stromů za ekologickou újmu vzniklou pokácením (poškozením) dřevin
V roce 2012 bylo v agendě zeleně a ochrany krajiny dokončeno množství investičních akcí
s grantovou podporou.
stránka 107 (celkem 121)
V první polovině roku 2012 dokončilo Město Písek realizaci dotační akce s názvem „Zelené
brány Píseckých hor - etapa č. II“, navazující koncepčně na již realizované akce ozelenění
přístupových cest do Píseckých hor s podporou Jihočeského kraje v minulých letech.
Záměr byl podpořen z Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - opatření Tvorba
krajiny a podpora biodiverzity Jihočeského kraje, přičemž grant pro Město Písek činil 80 %
z celkových nákladů na tuto akci. Cílem této akce byla komplexní regenerace aleje č. 3
v lokalitě Semice - Flekačky, která tvoří doprovodnou zeleň hlavní přístupové komunikace
do Píseckých hor. Regenerace alejí byla prováděna v rozsahu schválené projektové
dokumentace, bylo provedeno odstranění přestárlých dřevin, zdravotně bezpečnostní řez
stávajících stromů a dosadba nových vzrostlých alejových stromů. Město Písek dlouhodobě
podporuje výsadbu zeleně nejen v rámci veřejných ploch města Písku, ale také obnovu
krajinných prvků ve volné krajině. Vytvoření liniových vegetačních prvků navazujících
na krajinářsky velmi významný lesní komplex Píseckých hor je jedním z cílů konceptu
obnovy krajinných struktur na Písecku s názvem „Zelené brány Píseckých hor“.
V závěru roku 2012 dokončilo Město Písek prostřednictvím odboru ŽP také realizaci další
dotační akce s názvem „Rekonstrukce topolové aleje v Novém Dvoře“, navazující koncepčně
na již realizované akce ozelenění přístupových cest do Píseckých hor. Záměr byl podpořen
z Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - opatření Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity Jihočeského kraje. Základním cílem byla regenerace topolové aleje, která tvoří
doprovodnou zeleň hlavní přístupové komunikace do osady Nový Dvůr. Bývalé stromořadí
se nacházelo podél místní komunikace v ulici Topolová procházející osadou. Regenerace
aleje byla prováděna v rozsahu schválené projektové dokumentace, byly odstraněny
přestárlé dřeviny, proveden zdravotně bezpečnostní řez stávajících stromů (převážně topolů)
a následně proběhla dosadba nových vzrostlých alejových stromů druhu Populus nigra
„Italica“ v celkovém počtu 26 ks. Po vykácení přestárlých topolů černých byly na jejich
místech vysazeny vhodnější pyramidální formy topolu černého. Došlo tím k vyrovnání
a optickému sjednocení stromořadí. Celkové náklady na realizaci akce činily 328.888,- Kč
s tím, že Město Písek obdrželo grant ve výši 80 % z této částky.
Pohled na dokončené akce „Zelené brány Píseckých hor - etapa č. II“ (vlevo) a „Rekonstrukce topolové aleje
v Novém Dvoře“ (vpravo) podpořené grantem Jihočeského kraje
stránka 108 (celkem 121)
V roce 2012 byl dokončen také environmentální „lesopark“ v blízkosti Lesovny
na Flekačkách s cílem umožnění vzdělávání dětí, případně ostatní veřejnosti ve smyslu
poznávání druhů dřevin, lesních společenstev apod.
Z dalších akcí výsadby zeleně lze jmenovat například dokončení revitalizace části sídliště
Portyč, resp. dokončení sadových úprav v souvislosti s touto revitalizací. Nové výsadby
v rámci uvedených úprav byly poměrně náročné, neboť se jedná o lokalitu značně
„zasíťovanou“ a enormně zatěžovanou pohybem chodců a motorových vozidel. Další akcí
ve smyslu revitalizace zeleně, byla výměna části lipové aleje v ulici Šobrova. Tato výměna
spočívala v odstranění starých, nemocných stromů a výsadbě nových mladých stromů.
Výměna byla specifická zejména v tom, že bylo nutné odstranění stromů včetně části pařezů
tak, aby mohla být provedena výsadba nových stromů na původním místě.
Kromě výsadby zeleně probíhala ve městě Písku a okolí v roce 2012 také pravidelná
i mimořádná (bezpečnostní) údržba zeleně. V souvislosti s údržbou zeleně ve městě Písku
jsou pracovníci orgánu ochrany přírody často prostředníkem mezi požadavky a názory
občanů a správcem zeleně, tj. Městskými službami Písek s.r.o. Tato koordinace mezi
potřebami či názory občanů a možnostmi Městských služeb Písek je enormně časově
náročná. Samospráva v oblasti veřejné zeleně ve městě Písku tak tvoří samostatnou část
činnosti úseku ochrany přírody a krajiny.
Také v roce 2012 se podařilo ve městě Písku nainstalovat dalších několik stojanů se
schránkami na sáčky určenými pro sběr psích exkrementů. Další stojany se sáčky na psí
exkrementy budou postupně doplňovány podle potřeby.
Z dalších činností lze jmenovat pokračování aktualizace digitalizace pasportu zeleně
ve městě Písku.
Další časově náročnou kompetencí je výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti
týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., kde musí být prováděny kontroly, případně dohledy nad
chovem zvířat, a to v součinnosti s Krajskou veterinární správou v celém správním obvodu
ORP Písek. Jedná se jak o chov hospodářských zvířat, tak o zájmové chovy všech
ostatních zvířat. Dalším úkonem ve smyslu výkonu státní správy je „povolování“ svodu zvířat
vyplývající z kompetencí zákona o veterinární správě.
4.9.2.5. Ostatní úseky státní správy
V ostatních úsecích výkonu státní správy probíhaly v roce 2012 standardní činnosti, které
ORP zajišťuje dle platné legislativy. V září 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně
ovzduší, jehož důsledkem jsou i podstatné změny ve výkonu prováděné agendy. Zákon nově
kategorizoval zdroje znečišťování ovzduší a zcela změnil kompetence orgánů ochrany
ovzduší na jednotlivých úrovních. Městský úřad Písek již nebude kontrolovat a vyměřovat
poplatky za znečišťování ovzduší, ale nově bude příslušný jako obec s rozšířenou
působností k vydávání závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení
o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů
neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, zároveň bude příslušný tyto zdroje
kontrolovat, ukládat opatření ke zjednání nápravy, rozhodovat o zastavení provozu,
projednávat přestupky a správní delikty.
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu pokračoval i v roce 2012 výkon agendy dle
platné legislativy, kdy odbor ŽP vydával nejen rozhodnutí o odnětí ze zemědělského půdního
fondu a rozhodnutí v pochybnostech, ale také množství vyjádření k umístění a povolení
stavby (viz tabulková část).
stránka 109 (celkem 121)
Tabulková část
Ochrana přírody a krajiny
Rozhodnutí o (ne) povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijatá oznámení o kácení stromů
Vydaná vyrozumění ke kácení
Předpis náhradních výsadeb
Počet správních řízení ve věci porušení zákona
Počet vyjádření k umístění a povolení stavby
Vydaná stanoviska k návrhu změn ÚP
Rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu + rozhodnutí o VKP
Vydaná vyjádření – památné stromy
Stanovisko dotčeného orgánu k zalesnění
Stanovisko dotčeného orgánu k lesním hospodářským osnovám
a lesním hospodářským plánům
9
119
92
46
4
994
36
4
15
8
2
Rostlinolékařská péče
Vydané výzvy k posekání neudržovaných pozemků
Počet správních řízení ve věci porušení zákona
Počet přestupkových řízení ve věci porušení zákona
Počet udělených pokut
Nápravná opatření
13
0
0
0
0
Útulek pro psy, kontrola dodržování vyhlášek města
Útulek pro psy – kontroly
Správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání
Projednání přestupků na úseku porušení vyhlášek Města Písek
Počet vydaných povolení – svod zvířat
Nařízení Krajské veterinární správy
6
5
23
8
12
Zábory veřejného prostranství – zeleně
Počet dohod o zvláštním užívání
Počet kontrol – převzetí zeleně, vč. vyhotovení protokolu
42
38
Péče o městskou zeleň - likvidace plevelů
Rozpočet (v Kč)
500.000
Péče o městskou zeleň - náklady na omezování výskytu invazních rostlin
Likvidace křídlatky (v Kč)
Likvidace bolševníku (v Kč)
Ostatní – likvidace chorob a škůdců, karanténní opatření, kosení ruderálních
ploch, rekultivace pozemků po likvidaci invazních rostlin (v Kč)
2.000
1.000
137.000
Péče o městskou zeleň - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Rozpočet (v Kč)
11.000.000
stránka 110 (celkem 121)
Péče o městskou zeleň
Kácení havarijních stromů a výchovné probírky dřevin (v Kč)
Ošetření vzrostlých stromů, sanace korun (v Kč)
Náklady na výsadby stromů, keřů a trvalek (v Kč)
Náklady na výsadby letniček a dvouletek (v Kč)
Znalecké posudky - zhodnocení zdravotního stavu stromů (v Kč)
480.000
670.000
1.309.000
102.000
15.000
Péče o městskou zeleň
Údržba pozemků v majetku města (v ha)
Počet realizovaných akcí s novou výsadbou stromů a keřů
140
32
Rybářství
Počet vydaných rybářských lístků
Ustanovení rybářské stráže
Zrušení ustanovení rybářské stráže
229
1
1
Zemědělství
Osvědčení zemědělského podnikatele – registrace
Osvědčení zemědělského podnikatele – změny
Osvědčení zemědělského podnikatele – vyřazení
23
19
7
Ochrana zemědělského půdního fondu
Počet vyjádření k umístění a povolení stavby
Odnětí ze zemědělského půdního fondu
Rozhodnutí v pochybnosti
Stanoviska ke změnám ÚP obcí
Rozhodnutí o odvodech za odnětí ze ZPF
2.208
230
3
8
28
Myslivost
Rozhodnutí o povolení lovu na nehonebních pozemcích
Rozhodnutí o povolení lovu mimo dobu lovu
Rozhodnutí o zvýšení plánu lovu
Vyjádření k lovu spárkaté zvěře
Rozhodnutí o snížení stavů spárkaté zvěře v honitbě
Vydávání plomb a lístků pro označování ulovené zvěře (celkem ks)
Kontrola plnění platných plánů chovu a lovu zvěře
Lovecké lístky pro české občany
Lovecké lístky pro cizince
Ustanovení myslivecké stráže
Zrušení ustanovení myslivecké stráže, zánik funkce myslivecké stráže
Registrace honebních společenstev
Rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky a ustanovení hodnotitelské komise
Pokyny k hodnocení trofejí
Přestupkové řízení podle zvláštních právních předpisů
– blokové – celkem pokut za 4.600,- Kč
– rozhodnutím – celkem pokut za 5.000,- Kč
Pokyny ke zpracování plánu chovu na spárkatou zvěř
Pokyny ke zpracování plánu chovu na drobnou zvěř
Statistika – myslivecké výkazy
stránka 111 (celkem 121)
0
1
0
54
11
2.590
108
31
34
0
0
8
54
54
5
1
54
54
108
Jiné písemnosti mimo správní řízení
Rozhodnutí o uznání honitby
Rozhodnutí o změně honitby
Uložené pokuty za porušení zákona o myslivosti
Ustanovení mysliveckého hospodáře
Zrušení ustanovení mysliveckého hospodáře
Rozhodnutí o povolení konání svodu lovecky upotřebitelných psů
658
0
1
0
3
3
0
Lesní hospodářství
Rozhodnutí o dělení lesních pozemků
Rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o lesní pozemky
Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
Opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku lesnického charakteru
Stanovení podmínek konání organizované nebo hromadné akce v lese
Rozhodnutí o souhlasu s návrhem vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení na pozemky do vzdálenosti 50 m od kraje lesa
Kontrola dodržování ustanovení lesního zákona na lesních majetcích
v působnosti Městského úřadu Písek
Přestupky a správní delikty dle lesního zákona
Jiné písemnosti mimo správní řízení (vyjádření k umístění staveb,
k projektovým dokumentacím, ke změně využívání pozemků atd.)
Stanoviska dotčeného orgánu k návrhům územních plánů obcí
Výjimky z lesního zákona
Ustanovení lesní stráže
Rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Výzvy k odstranění zjištěných nedostatků
Rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře
Rozhodnutí o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
Potvrzení o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin
Platby odborným lesním hospodářům
Zpracování lesních hospodářských osnov – zadání, základní šetření atd.
Vyhotovení a předání vlastnických separátů LHO vlastníkům lesa
Údaje lesní hospodářské evidence
Čtvrtletní údaje o zpracování kůrovcového dřeva
7
1
12
6
1
5
8
11
0
956
11
4
0
0
17
8
1
37
36
0
71
59
22
Odpadové hospodářství
Nakládání s „A“ odpady – rozhodnutí
56
Nakládání s odpady – upozornění
129
Řešení stížností občanů - porušování OZV
8
Projednávání přestupků dle přestupkového zákona
31
Nakládání s odpady – pokuty
16
Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízeních
z hlediska dotčeného orgánu státní správy
7
Provádění kontrol původců odpadů, podání vysvětlení
31
Vyjádření k územnímu, stavebnímu řízení
1.910
Mapování výskytu černých skládek a autovraků
59
Na dotřiďovací lince odpadů bylo celkem vytříděno – papíru (v tunách)
1.470
– plastu (v tunách)
940
Sběrných dvorů na nebezpečný i ostatní odpad je v provozu celkem
7
Kontejnerů 1.100 litrů na směsný komunální odpad v katastru města rozmístěno (v ks) 530
Nádob 110 litrů na směsný komunální odpad v katastru města rozmístěno (v ks)
4.000
Kontejnerů 1.100 litrů na separovaný odpad je v katastru města rozmístěno (v ks)
545
stránka 112 (celkem 121)
Nádob na bioodpad je v katastru města rozmístěno (v ks)
Stanoviště podzemních kontejnerů
1070
10
Oddělení vodního hospodářství
Povolení
Kolaudace
Vypouštění odpadních vod do veřejných kanalizací
Ostatní vypouštění odpadních vod – do vod povrchových příp. podzemních
Nakládání s podzemními či povrchovými vodami – odběry, akumulace, jiné apod.
Ostatní rozhodnutí – dodatečné povolení, schválení kanalizačních,
provozních, manipulačních řádů, souhlasy
Procesní rozhodnutí – přerušení, zastavení řízení aj.
Jiné písemnosti mimo správní řízení – vyjádření k ÚŘ, stavebnímu řízení aj.
162
112
24
54
267
80
*40
1.372
* úbytek procesních rozhodnutí je v důsledku změny legislativy (vodního zákona)
Ochrana ovzduší
Počet vydaných správních rozhodnutí
Počet evidovaných provozovatelů středních zdrojů znečišťování
Počet evidovaných provozovatelů malých zdrojů znečišťování
Jiné písemnosti mimo správní řízení – vyjádření k ÚŘ, stavebnímu řízení aj.
stránka 113 (celkem 121)
28
84
71
347
4.10. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Živnostenský úřad vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem číslo 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, v platném znění a plní další úkoly stanovené zvláštními právními
předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení
změn na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě
živnostenského oprávnění.
Personální zajištění odboru
Vedoucí odboru
1
Oddělení registrace
5
Oddělení kontroly
3
Celkem
9
Odbor tvoří oddělení registrace a oddělení kontroly.
4.10.1. Oddělení registrace






vydává živnostenská oprávnění pro všechny druhy živností – řemeslné, vázané,
koncesované a volné
rozhoduje
o o rozsahu živnostenského oprávnění,
o o změně rozsahu živnostenského oprávnění,
o o pozastavení provozování živnosti,
o o splnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění,
o v odůvodněných případech o zrušení živnostenského oprávnění,
provozuje živnostenský rejstřík dle ustanovení § 60 živnostenského zákona,
vydává výpisy ze živnostenského rejstříku,
spravuje archiv živnostenského úřadu,
zabezpečuje agendu Centrálního registračního místa.
4.10.2. Oddělení kontroly







zajišťuje živnostenskou kontrolu, včetně ukládání sankcí, v rozsahu svěřené působnosti,
zajišťuje kontrolní a sankční činnost v oblasti ochrany spotřebitele a v oblasti značení
tabákových výrobků a omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků,
projednává správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem a kouřením,
zabezpečuje agendu tržního řádu včetně kontroly a ukládání sankcí,
vydává rozhodnutí o sankčním zrušení živnostenských oprávnění, případně pozastavení
provozování živnosti, v případě porušování povinností stanovených živnostenským
zákonem, též na základě podnětů jiných správních orgánů pro porušování jiných
právních předpisů,
podílí se na součinnosti ostatních orgánů státní správy,
zastupuje město při řízeních na úseku silničního hospodářství – zřizování a prodej stánků
a jiných zařízení pro prodej a služby,
stránka 114 (celkem 121)
Statistické údaje
Město Písek + obce ve správním obvodu
k 31.12.2012
Počet podnikatelů celkem
10.697
Počet živnostenských oprávnění
15.088
Rok 2012
Počet výpisů ze ŽR jako průkazů ŽO
Počet rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost
Počet rozhodnutí o zrušení ŽO jako sankce
1.547
269
37
Počet vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR
857
Počet vyrozumění o provedení zápisu změn v ŽR
161
Počet vyrozumění o přerušení a o pokračování provozování živnosti
1.197
Počet avíz
2.487
Počet výpisů ze ŽR a potvrzení o neexistenci
118
Počet podnětů celkem
3.390
Celkem všech úkonů
9.864
Výše vybraných správních poplatků (v Kč)
609.280
Rok 2012
Počet kontrol
273
Počet uložených blokových pokut
Výše uložených blokových pokut celkem (v Kč)
Počet uložených pokut ve správním řízení
Výše uložených pokut ve správním řízení celkem (v Kč)
95
23.700
4
7.400
Počet vyřízených podnětů a stížností od občanů
30
Počet odvolání, obnovy řízení
10
Mimo běžné agendy stále průběžně projednáváme tzv. „transformace“, kdy uvádíme
do souladu předměty podnikání s platným zněním zákona a následně vydáváme výpisy
ze živnostenského rejstříku. Další náročnou činností úřadu je zpracování návrhů na zrušení
živnostenských oprávnění od Okresní správy sociálního zabezpečení, v roce 2012 bylo
podáno 52 návrhů, Inspektorát bezpečnosti práce podal 8 návrhů na zrušení. Většinou
se jedná o vedení složitých správních řízení, protože se rozhoduje o závažné sankci,
o zrušení oprávnění k podnikání.
V roce 2012 vstoupily v platnost též některé zákony, které měly vliv na práci našeho odboru.
Zejména se jedná o zákon č. 119/2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Změny již začaly být vůči podnikatelům uplatňovány
a přinesly nárůst agendy, ale hlavní navýšení nás čeká v roce 2013. Poměrně velké změny
v činnosti živnostenského úřadu nastaly též účinností zákona č. 169/2012 Sb., kterým
se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
stránka 115 (celkem 121)
Složitou problematikou byla i agenda dle zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Řešení a dokazování těchto správních deliktů je velice náročné.
Naší snahou bylo též zajistit informační a poradenské služby pro podnikatele, ale i ostatní
občany. Kladnou odezvu od občanů měl i „Poradenský den“, který zajišťovala ve spolupráci
s naším odborem Česká obchodní inspekce, inspektorát České Budějovice.
Dále jsme spolupracovali s Celním úřadem pro Jihočeský kraj, zvláště se jednalo o společné
kontroly zaměřené na metylalkohol.
V souvislosti se zahájením činnosti základních registrů jsme pracovali na odstraňování
všech nesrovnalostí v živnostenském rejstříku. Jedná se hlavně o údaje, které jsou vedeny
v informačním systému evidence obyvatel a v informačním systému registru živnostenského
podnikání. Pokud byly zjištěny nesrovnalosti, pracovníci úřadu údaje změnili, ale ve velkém
počtu případů musel být podnikatel pozván na úřad k dořešení těchto problémů.
V loňském roce jsme se museli zaměřit více na provoz tržiště. S novými možnostmi prodeje
přibylo spokojených zákazníků, ale na druhé straně se vyskytovaly i připomínky k prodeji, jak
ze strany zákazníků, tak i dalších kontrolních orgánů, které jsme pomáhali řešit. Dodržování
tržního řádu, nařízení obce, se musel živnostenský úřad věnovat se zvýšenou intenzitou,
jelikož přibylo podstatně přestupků na tomto úseku. Ve většině případů se jednalo
o nepovolený pochůzkový a podomní prodej ve městě, zejména nabízení uzavírání smluv
na dodávání elektrické energie.
stránka 116 (celkem 121)
4.11. ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Město a organizace zřízené městem, které hospodaří příspěvkovou formou, mají zpracovaný
vlastní kontrolní systém. Většinou přijaly tzv. kontrolní řády, které jsou součástí vnitřního
kontrolního systému. Auditorka pracuje ve spojené roli, a sice provádí nejen interní audity
na úřadě, ale současně kontroluje i příspěvkové organizace a ostatní žadatele a příjemce
veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města.
V rámci prováděných kontrol a auditů je předmětem prioritního prověření fungování tohoto
systému v každodenní praxi, jeho aktuálnost a úroveň tzv. řídící kontroly ze strany vedoucích
zaměstnanců. Kontroluje se rovněž účelnost, hospodárnost a efektivnost při hospodaření
s veřejnými prostředky na vybraném vzorku operací.
V roce 2012 bylo provedeno celkem 8 kontrolních akcí, z toho 2 audity a 6 veřejnosprávních
kontrol na místě.
Před každou kontrolou a auditem jsou zvažována významná rizika, která se mohou
v auditové problematice vyskytovat a je jim věnována náležitá pozornost. V rámci
poskytované metodiky auditorka města navrhuje doporučení ke zlepšení a nápravná
opatření ke kontrolním zjištěním. Jejich realizace v praxi je předmětem následných kontrol.
Přehled kontrolních akcí uskutečněných v roce 2012:
 Prověření hospodaření s veřejnými prostředky Domovinky – Diakonie ČCE Blanka,
 Vypracování pravidel pro hospodaření obecně prospěšných společností města,
 Prověření hospodaření u příspěvkové organizace Městská knihovna Písek,
 Prověření hospodaření Základní školy Jana Husa Písek,
 Prověření hospodaření a systému peněžních fondů města s účelovým určením,
 Prověření hospodaření s veřejnými prostředky vydanými, přijatými prostřednictvím
pokladních operací,
 Přijatá nápravná opatření k výsledkům kontroly Základní školy Jana Husa Písek,
 Zjištění stavu hospodaření Domovní a bytové správy města Písku.
stránka 117 (celkem 121)
5.
PŘÍLOHY – VÝROČNÍ ZPRÁVY
Příloha 5.1.
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů
za rok 2012
Město Písek přijalo Pravidla ke stanovení postupu orgánů města Písek při zajištění práva
fyzických a právnických osob na poskytnutí informací (dále jen pravidla), která nabyla
účinnosti od 01.01.2007, aktualizace proběhla k 01.12.2009 a k 01.01.2013. Tato pravidla
upravují postup města Písku a jeho orgánů při poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon). V souladu s čl. 18 pravidel má město Písek povinnost zveřejnit výroční zprávu
o poskytování informací za předcházející rok, a to vždy do 01.03. následujícího roku.
Za rok 2012 bylo podáno celkem 21 písemných žádostí, z toho 3 e-mailové žádosti; mnoho
ústních dotazů, které byly na místě zodpovězeny.
V roce 2012 byla vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí či o částečném odmítnutí poskytnutí
informace, v jednom případě bylo podáno odvolání po zákonné lhůtě, kdy Krajský úřad
Jihočeského kraje zaslal vyrozumění. V roce 2012 nebyly podány stížnosti dle § 16 a)
zákona.
Celkový přehled o podaných žádostech o informace je patrný z následujících tabulek:
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru vnitřních věcí za rok 2012
Č. j.
MUPI
Způsob vyřízení žádosti
Došlo
Odpovězeno
dne
Odloženo
dne
Odmítnuto
dne
Vyřízení
odvolání
2012/1/Inf
27.04.2012
02.05.2012
-
-
-
2012/20984
09.07.2012
20.07.2012
-
-
-
2012/33453
06.11.2012
21.11.2012
-
-
-
2012/35230
21.11.2012
22.11.2012
-
-
-
2012/39015
03.12.2012
06.12.2012
-
-
-
2012/38918
28.12.2012
11.01.2013
-
-
-
stránka 118 (celkem 121)
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru dopravy za rok 2012
Způsob vyřízení žádosti
Č. j.
MUPI
Došlo
Odpovězeno
dne
2012/VL/Hrn/01
23.03.2012
23.03.2012
osobně
úřední záznam
2012/VL/Hrn/02
28.03.2012
28.03.2012
osobně
úřední záznam
Odmítnuto
dne
-
-
-
-
-
-
-
14.12.2012
-
10.12.2012
2012/37123/Kov
elektronicky
dat. schránka
-
Vyřízení
odvolání
Odloženo
dne
rozhodnutí
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru rozvoje, investic a majetku města za rok 2012
Způsob vyřízení žádosti
Č. j.
MUPI
Došlo
MUPIP000HNCG
05.01.2012
MUPIP000HNBL
05.01.2012
MUPI/2012/36379
03.12.2012
el. žádost
el. žádost
Vyřízení
odvolání
Odpovězeno
dne
Odloženo
dne
Odmítnuto
dne
23.01.2012
-
-
-
23.01.2012
-
-
-
07.12.2012
-
-
-
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru sociálních věcí za rok 2012
Č. j.
MUPI
2012/08083
Způsob vyřízení žádosti
Došlo
13.03.2012
Odpovězeno
dne
Odloženo
dne
Odmítnuto
dne
20.03.2012
-
-
Vyřízení
odvolání
-
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru životního prostředí za rok 2012
Č. j.
MUPI
Způsob vyřízení žádosti
Došlo
Odpovězeno
dne
Odloženo
dne
Odmítnuto
dne
Vyřízení
odvolání
2012/12163
05.04.2012
16.04.2012
-
-
-
2012/13186
23.04.2012
26.04.2012
-
-
-
stránka 119 (celkem 121)
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru školství a kultury za rok 2012
Způsob vyřízení žádosti
Č. j.
MUPI
Došlo
Odpovězeno
dne
Odloženo
dne
Odmítnuto
dne
Vyřízení
odvolání
2012/06901
01.03.2012
12.03.2012
-
-
-
2012/09433
26.03.2012
26.03.2012
-
-
-
2012/10765
04.04.2012
16.04.2012
Rozhodnutí
-
16.04.2012
Odvolání bylo zasláno
přímo na krajský úřad,
ale po zákonné lhůtě
a ten zaslal stěžovateli
pouze vyrozumění -
31.07.2012
MUPI/2012/23268
Přehled o poskytování informací na písemnou žádost
na odboru výstavby a ÚP za rok 2012
Způsob vyřízení žádosti
Č. j.
MUPI
Došlo
142311199/0/2012Ja
449634101/0/2012Ja
MUPI/2012/34593
Vyřízení
odvolání
Odpovězeno
dne
Odloženo
dne
Odmítnuto
dne
28.03.2012
10.04.2012
-
-
-
12.11.2012
21.11.2012
-
-
-
14.11.2012
15.11.2012
-
15.11.2012
částečně
odmítnuto
vydáno
rozhodnutí
Tuto výroční zprávu projednala Rada města Písku na svém jednání dne 21.02.2013
pod číslem usnesení 130/13.
V Písku dne: 25.02.2013
JUDr. Ondřej Veselý v. r.
starosta města
stránka 120 (celkem 121)
Příloha 5.2.
Petice - stížnosti
Zpráva za rok 2012
Podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností jsou jako petice posuzována
podání splňující náležitosti stanovené v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění
pozdějších předpisů.
V centrální evidenci zaevidováno celkem 6 petic:
 prohlášení odborné veřejnosti k záměru stavby nového bazénu,
 za zřízení přechodu přes silnici I/20,
 rekonstrukce chodníků v Otavské ulici 1790-1796,
 rekonstrukce chodníků v Otavské ulici 1790-1796,
 rekonstrukce chodníků v Otavské ulici 1790-1796,
 zajištění ochrany veřejného pořádku, života a zdraví občanů v Heydukově ulici v Písku.
Počet petic se oproti roku 2011 snížil.
Podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností jsou v centrální evidenci evidovány
stížnosti dle § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů:
 proti nevhodnému chování úředních osob,
 proti postupu správního orgánu při výkonu přenesené působnosti.
V evidenci jsou dále stížnosti:
 směřující k činnosti orgánů města v samostatné působnosti,
 na postup zaměstnanců zařazených do městského úřadu,
 na postup strážníků zařazených do městské policie,
 na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
V centrální evidenci je zaevidováno celkem 13 stížností.
Podle obsahu lze stížnosti rozdělit do těchto skupin:
 9 stížností na postup správního orgánu a úředníků MÚ Písek při výkonu přenesené
působnosti - z toho ve 1 případu byla stížnost podána na jednání starosty města Písku 7 stížností bylo hodnoceno jako neoprávněné, 2 jako částečně oprávněné,
 1 stížnost byla podána proti rozhodnutí rady města - stížnost byla hodnocena jako
neoprávněná,
 1 stížnost byla podána na nedodržování zákonů v obci Dědovice a neřešení problému
černé stavby odpadní jímky – byla hodnocena jako neoprávněná,
 1 stížnost byla podána na nedodání odpovědí a neposkytnutí informací otázky
přednesené na Zastupitelstvu města Písku – opět hodnocena jako neoprávněná
 1 stížnost byla podána na zástupce města ve společenství vlastníků jednotek domu
č.p. 2024-2025 třída Přátelství v Písku – byla hodnocena jako částečně oprávněná
Nejvíce stížností podáno na postup správního orgánu a postup a jednání úředníků
městského úřadu, z nichž pouze tři byly hodnoceny jako částečně oprávněné. Kladně lze
hodnotit fakt, že v roce 2012 nebyla doručena Městskému úřadu Písek žádná stížnost
na činnost strážníků Městské policie Písek.
Z počtu 13 vyřízených stížností byly 4 hodnoceny jako částečně oprávněné a 9
hodnoceno jako neoprávněné.
stránka 121 (celkem 121)

Podobné dokumenty

Infrastruktura 7

Infrastruktura 7 - Čechy, severozápadní Morava a Slezsko mají velký počet sídel, zejména hustou síť měst a městeček a rozptýlené venkovské osídlení; jihovýchodní Morava má relativně menší počet sídel; - osídlení je...

Více

Výroční zpráva Městského úřadu Písek za rok 2013

Výroční zpráva Městského úřadu Písek za rok 2013 rozhlas, Písecký deník, Písecké postřehy, 5+2 dny, Rádio Faktor, TV Nova, Česká televize, Blesk, Jihočeská televize, TV Prima, Jihočeská televize, Písecký svět, Rádio Blaník, Rádio Kiss Jižní Čechy...

Více

Studie proveditelnosti záměru projektu Singltrek

Studie proveditelnosti záměru projektu Singltrek 189 obyvatel dotčených obcí. V lokalitě Písku a Píseckých hor byl prováděn výzkum zejména mezi třemi skupinami stakeholderů. Jednalo se o místní obyvatele, zástupci lesního hospodářství a ochrany ž...

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SZR má k dispozici a na požádání poskytne i počty transakcí podle jednotlivých OVM, AIS nebo agend, a to po dnech nebo kumulativně. Vysoký počet transakcí uskutečněných v měsících říjen až listopad...

Více

listopad 2015 - Písecký svět

listopad 2015 - Písecký svět Vážená paní Novotná. S  velkým zpožděním odpovídám na Vaši otázku ze 16. března 2015. O otázce jsem neměl potuchy, protože na webu Píseckého světa často „nesurfuji“. Zde je tedy má odpověď: Určitě ...

Více

Novoknínský zpravodaj - duben 2015

Novoknínský zpravodaj - duben 2015 Novoknínská pouť Na neděli 17. května 2015 připadá tradiční Novoknínská pouť.

Více

Výroční zpráva města Bučovice za rok 2015

Výroční zpráva města Bučovice za rok 2015 podpora rozvoje folklórních a historických tradic, vydávání publikací.

Více