Studie starých ekologických zátěľí Plzeňského kraje

Komentáře

Transkript

Studie starých ekologických zátěľí Plzeňského kraje
Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje
číslo lokality
listoklad ZM 1:10 000
45_PS
12-33-06
název lokality
skládka Město Plzeň
obec
Ledce
obec s rozšířenou působností
Nýřany
předmět činnosti
skládková činnost - KO, NO
současné využití
ukončení skládkování-1989
majitel
GANOVA s.r.o.
IČO majitele
25231774
provozovatel
neuvedeno
IČO provozovatele
číslo hydrologického pořadí
1-11-01-057
útvar povrchové vody
111010630
útvar podzemní vody
511000
rozsah zátěže
plošný
kontaminace zemin/kritérium MP MŽP
? - předpoklad výskytu TK, PAU, fenolů
kontaminace podzemní vody/kritérium MP MŽP
TK/C, PAU, fenoly
kontaminace povrchové vody/kritérium MP MŽP
?-0
migrovatelnost
střední
záplavové území
ne
OP vodních zdrojů
ne
celkové riziko
vysoké
realizovaná opatření
provedena částečná rekultivace, opatření daná Rozhodnutím ČIŽP nejsou plněna
zdroj financování
statutární Město Plzeň
doporučení dalšího postupu
provádět monitoring v rozsahu daném ČIŽP
odhad. náklady náprav. opatření
odhad. doba náprav. opatření
?
poznámka
ČIŽP bylo uloženo provádění pravidelného monitoringu kvality vody v prostoru skládky a odčerpávání skládkové vody s její nezávadnou likvidací tak,
aby bylo zamezeno šíření znečištění do okolí skládky - Město Plzeň neprovádí, je pokutováno. Znečištění přet
zdroj informací
ČIŽP
foto
archiv
druh prací
výstup
termín realizace
monitoring
závěrečná zpráva
2004
monitoring
Zpráva monitoringu kvality vod
2006
Průzkum
Hydrogeologický průzkum areálu bývalé skládky Ledce
2013
monitoring
Zpráva
a sanace
o vybudování monitorovacích a sanačních vrtů na lokalitě skládka Ledce
1998
průzkum znečištení
Závěrečná práce Ledce - skládka
2002
studie
Hydrogeologická studie skládky Ledce
1996
řešitelská organizace
KAP s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářkský T.G. Masaryka
Aquatest a.s.
KAP s.r.o.
GEKON spol. s. r.o.
KAP s.r.o.
sanace a rekultivace Úvodní projekt sanace a rekultivace skládky Ledce
sanace Zprava o sanačním čerpání v prostoru skládky Ledce v roce 2000
sanace Zpráva o vybudování sanační vrtů v prostorách skládky Ledce
1996
2001
2000
KAP s.r.o.
ŠKODA - RECOM s.r.o.
KAP s.r.o.

Podobné dokumenty