?y?M?O?D?U?L? ?D?S? ?4?5?0? ?n?a?v?o?d?_?C?Z

Komentáře

Transkript

?y?M?O?D?U?L? ?D?S? ?4?5?0? ?n?a?v?o?d?_?C?Z
MODUL CAN DS 450
Modul CAN BUS převodníku • Uživatelský manuál
CZ
Úvod
Univerzální modul CAN DS 450 slouží jako převodník informací dostupných na CAN BUS sběrnici automobilu na analogové
signály kladné nebo záporné úrovně. Modul dokáže získávat z CAN BUS sběrnice informace o stavu vozidla a jeho
příslušenství a interpretovat je v podobě spínaných samostatných výstupů. Jeho připojení vyžaduje minimální zásahy do
elektroinstalace vozidla, pro samotné zapojení je potřeba pouze malý počet vodičů. Svojí konstrukcí a jednoduchostí je
ideální pro propojení s jednocestnými alarmy. Typ vozidla i funkce výstupů se programují výlučně pomocí PC připojením na
USB konektor.
Informace
Modul CAN DS 450 je určený pro vozidla s palubním napětím +12V a negativní kostrou. Před napojením na CAN BUS
sběrnici musí být odpojeno palubní napětí anebo odpojen konektor převodníku s CAN BUS vodiči.
Modul CAN DS 450 umožňuje přes CAN BUS sběrnici získat tyto informace:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
uzamknutí vozidla originálním ovladačem
odemknutí vozidla originálním ovladačem
otevření kufru originálním ovladačem
stav vozidla uzamknuté/odemknuté
poplach od originálního alarmu vozidla
otevření jednotlivých dveří (signál trvá během otevření)
otevření kufru (signál trvá během otevření)
otevření kapoty (signál trvá během otevření)
otevření dveří, kufru, kapoty (společný signál trvá během otevření)
zapnuté zapalování
Funkčnost modulu byla ověřena na více než 72 značkách automobilů.
Programování modulu CAN DS 450
Před spuštěním programu je nejprve potřebné nainstalovat dodaný USB ovladač (driver) do PC a pak
následně nainstalovat program CAN TRANSLATOR.
Programování modulu je prováděno
pomocí software CAN TRANSLATOR. Po
spuštění programu se zobrazí verze USB
adaptéru a typ zařízení připojeného
pomocí USB konektoru.
Na obrázku je zobrazeno uspořádání
a funkce vývodů, které jsou standardně
nastaveny od dodavatele.
Lze měnit pořadí anebo polaritu vývodů.
Typ
vozidla
lze
vybrat
pomocí
rozbalovacího menu v položce Výběr typu
vozidla.
Konfiguraci vývodů a typ vozidla je možné
uložit do souboru (Ulož jako...) a později
načíst (Otevřít...). Tímto způsobem si lze
vytvářet vlastní konfigurace pro různé typy
alarmů resp. vozidel.
Samotné programování proběhne po
stlačení tlačítka Zapiš.
Přečíst neznámou konfiguraci modulu lze
tlačítkem Přečíst.
Tlačítko Signal monitor slouží k sledování aktivace jednotlivých signálů. Lze
tak ověřit činnost převodníku, rovněž i aktivaci signálů např. při otevření
dveří, kufru, zapnutí zapalování, atd. Aktivní signál je zvýrazněn.
Funkce výstupů modulu CAN DS 450.
V následující tabulce jsou popsány signály a jejich podmínky, které je modul převodníku CAN DS 450 schopen zjistit ze
sběrnice vozidla.
Označení funkce
Funkce
LOCK
Zamknuto
UNLOCK
Odemknuto
UNLOCKTRUNK
Odemknout
kufr
ALARM
Alarm
ALARM_OEM
Alarm_OEM
LOCK_STATE
Stav zámku
HAZARD_LIGHT
Výstražná
světla
DOOR_FRONT_LEFT
Levé přední
dveře
DOOR_OTHER
Ostatní dveře
TRUNK
Pravé přední
dveře
Levé zadní
dveře
Pravé zadní
dveře
Kufr
BONNET
Kapota
IGNITION
Zapalování
DOOR_FRONT_RIGHT
DOOR_REAR_LEFT
DOOR_REAR_RIGHT
Popis funkce
Signál je přítomen jsou-li dveře uzamčeny originálním ovladačem.
Mechanické uzamknutí klíčem anebo páčkou ve dveřích tento
signál neaktivuje. Viz Poznámka 1.
Signál je přítomen jsou-li dveře odemčeny originálním ovladačem.
Mechanické odemknutí klíčem anebo páčkou ve dveřích tento
signál neaktivuje. Viz Poznámka 1.
Signál je přítomen je-li kufr odemknutý (otevřený) originálním
ovladačem. Mechanické odemknutí klíčem anebo otevření kufru
tento signál neaktivuje. Viz Poznámka 1.
Signál je přítomen je-li aktivní signál LOCK_STATE a jsou otevřeny
dveře, kufr, kapota anebo zapnuté zapalování. Signál trvá během
celé doby otevření resp. zapnutí aktivačních podnětů, případně do
příchodu signálu UNLOCK, UNLOCKTRUNK. Signál nezávisí od
stavu originálního alarmu vozidla. Viz Poznámka 2.
Signál je přítomen je-li vyvolán poplach originálním alarmem
vozidla. Průběh signálu je podmíněn typem vozidla, může trvat
během celé doby poplachu anebo generovat pouze jeden impulz
na začátku poplachu. Viz Poznámka 3.
Signál je přítomen je-li zjištěn signál LOCK. Signál trvá až do
aktivace signálu UNLOCK anebo UNLOCKTRUNK. Je možné
využít signál jako informaci pro aktivaci alarmu.
Signál je přítomen při signálu LOCK, UNLOCK, UNLOCKTRUNK,
ALARM. Slouží k indikaci změny stavu vozidla. Lze ním ovládat
výstražná světla pomocí přepojení s tlačítkem výstražných světel.
Signál je přítomen během celé doby otevření levých předních dveří.
Signál je přítomen během celé doby otevření kufru, kapoty anebo
jiných než řidičových dveří. Použití tohoto signálu je vhodné pro
mnoho monitor.systémů se 2 zvláštními vstupy: 1.pro dveře řidiče a
2.pro ostatní.
Signál je přítomen během celé doby otevření pravých předních
dveří.
Signál je přítomen během celé doby otevření levých zadních dveří.
Signál je přítomen během celé doby otevření pravých zadních
dveří.
Signál je přítomen během celé doby otevření kufru (zadní kapoty).
Signál je přítomen během celé doby otevření kapoty (kapoty
motoru). Signál je podmíněn typem vozidla.
Signál je přítomen během celé doby zapnutí zapalování.
Poznámka 1
Aktivace signálů LOCK, UNLOCK, UNLOCKTRUNK je podmíněná typem vozidla.
U některých vozidel výstupný signál trvá 1sekundu ihned po stlačení příslušného tlačítka na originálním ovladači.
U některých vozidel opakované stlačení toho samého tlačítka (Lock, Unlock) na ovladači aktivuje signál, ale neplatí to pro
všechny vozidla. Rovněž u některých vozidel je aktivní signál během celé doby stlačení tlačítka (Lock, Unlock) na ovladači.
Chování signálu lze sledovat pomocí software CAN TRANSLATOR, volba Signal Monitor.
Poznámka 2
ALARM signál je vytvořen pro jednoduché zapojení zabezpečovacích systémů anebo připojení bezdrátového pager systému
přímo na převodník. Signál je nezávislý od originálního zabezpečovacího systému vozidla. Jsou sledovány vstupy dveří,
kufru, kapoty a zapalování. Upozorňujeme, že:
1. Signál ALARM trvá jen po dobu aktivace příslušného vstupu.
2. Signál není informací od originálního alarmu, není tedy možné sledovat senzory připojené na originální alarm.
3. Po otevření kufru ovladačem je signál neaktivní. Po uzamknutí vozidla je možné signál opět využít.
Poznámka 3
Signál ALARM_OEM je aktivní při poplachu originálního alarmu, proto ho lze využít pouze u vozidel, které mají tento alarm
vestavěný a aktivní.
POZNÁMKA: Signály ALARM a ALARM_OEM lze vzájemně spojit do jediného vodiče a ovládat zabezpečovací systém
anebo bezdrátový pager systém.
Vývody lze konfigurovat pomocí software. Je možné si zvolit polaritu výstupu při jeho aktivaci. Např. vývod J1-3 se použije na
indikaci zapalování – výstup poskytuje +12V, vývod J2-4 na indikaci otevřených předních dveří – poskytuje ukostření. Polaritu
výstupů doporučujeme nastavit tak, aby byly bezpečně aktivovány vstupy na připojeném zabezpečovacím zařízení.
Technické údaje
Zatížení vývodů:
Napájení:
Průměrný odběr:
Pracovní teplota:
Označení vývodu
J1-3, J1-4
J2-2, J2-3, J2-12
J2-4 až J2-11
9-28V
4,5-10mA
-40°C až +85°C
Polarita
výstup +
výstup +
výstup + taky -
Povolené zatížení
5A
64mA
64mA (- 16mA)
Zapojení vývodů převodníku CAN DS 450
POZNÁMKA
Funkce vývodů jsou v původním nastavení od dodavatele.
Lze je programově změnit.
Přiřadit funkce je možné i vývodům s označením „bez funkce!
Doporučené přiřazení funkcí je v závorkách {}.
J2
12 bílý/černý
11 šedý/černý
(–) signál Odemknout kufr
bez funkce {(–) Výstražná světla}
10 šedý
9 růžový
8 zelený/černý
bez funkce
bez funkce
7 zelený
6 modrý
5 fialový/černý
4 fialový
3 bílý
2 hnědý
J1
CAN DS 450
USB
kon
{(–) Kapota }
{(–) Kufr }
(–) signál Alarm OEM
(–) signál Alarm
(–) signál Stav zámku
(–) signál Ostatné
(–) signál Ľavé predné dvere
(+) signál Odemknuté
(+) signál Zamknuté
6 žlutý
5 fialový
CAN-H
CAN-L
4 žlutý
3 oranžový
2 černý
(+) signál Alarm
(+) signál Zapalování
kostra
1 červený
napájení +12V
Zoznam automobilov kompatibilných s DS 400 CAN - máj 2009
značka
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
Chevrolet
Chrysler
Chrysler
Chrysler
Citroen
Citroen
Citroen
Citroen
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Infiniti
Iveco
Jeep
Kia
Kia
Lexus
Mazda
Mazda
Mazda
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
typ
159
MiTo
A3
A4
A4
A5
A6
A8
Q7
1
1
3
3
5
5
6
6
7
7
X5
X6
Captiva
300C
PTCruiser
Voyager
C4
C4
C5
C5
Jumper
Nemo
Durango
Grand Caravan
500
Bravo
Croma
Ducato
Fiorino
Grande Punto
Idea
Linea
Panda
Sedici
Scudo
Stilo
Stilo
C-max
Fiesta
Focus II
Galaxy II
Galaxy II
Mondeo III
S-max
Accord
Accord
Civic
CR-V
Jazz
City
FX35
Daily IV
Grand Cherokee
Carnival
Opirus
GS350
2
6
CX-7
A
B
C
C
CLK
E
E
E
GL
ML
R
S
S
SL
Sprinter
Viano
Vito
Lancer
Outlander
Micra
Murano
Murano
Navara
Note
kód
8P
8K
8E
4F
4E
4L
E87
E87
E90
E90
E60
E60
E63
E63
E65
E65
E70
E71
C214
Mk.6
C307
BA7
7 gen.
8 gen.
8 gen.
3 gen.
3 gen.
WK
W169
T245
W203
W204
C209
W210
W210
W211
X164
W164
W251
W220
W221
R230
W906
W639
W639
30
14
5
47
6
47
7
7
7
13
46
13
46
13
46
13
46
13
46
62
46
49
28
28
70
10
12
10
12
15
69
28
70
14
53
52
15
69
14
54
53
53
44
55
54
53
36
71
8
33
68
33
33
29
63
31
31
31
31
58
15
28
22
23
60
43
45
64
9
9
9
65
9
19
37
9
9
9
9
27
39
27
16
17
17
40
40
41
58
59
42
41
rok výroby
20052008200320082004-2008
2007200420022006200420042005200520032003200420042001-2008
2001-2008
200620082007200520052008200520052005-2008
2005-2008
20062007200420082007200720052006200720062004-2007
20072004200720062002-2005
200620042005-2008
200520062006200620062002-2008
20082006200620082008200720062005200620042006200720082007200420052000-2007
20072003-2009
1995-1997
1997-2002
2002-2009
2006200520051998-2005
200520012006200320032008200720062007200720062006-
poznámka
BMW serie 1 / 3 / 5 / 7 - v autách bez fabrického
alarmu a kapotového spínača zvoľte úroveň 13 v
parametri 1.
V autách s
fabrickým alarmoma kapotovým spínačom zvoľte
úroveň 46 v parametri 1.
S fabrickým alarmom
Pri úrovni 10 sa musí nastaviť servisným testerom
Citroen aj povolenie fabrického alarmu v BSI. Pri
úrovni 12 sa fabrický alarm nemusí povoľovať..
Len verzie s diaľkovým ovládačom
Pri úrovni 55 sa musí nastaviť servisným testerom
Fiat aj povolenie fabrického alarmu v BSI.
Vynovený model
Podľa vzhľadu ECU modulu zvoľte úroveň 33
alebo 68.
IR ovládanie
IR ovládanie
Požaduje sa analogový signál zapaľovania
Verzia s diaľkovým ovládačom
Verzia bez diaľkového ovládača
p.č.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
značka
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Saab
Seat
Seat
Seat
Seat
Seat
Seat
Seat
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Skoda
Subaru
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Toyota
Toyota
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
typ
Pathfinder
Qashqai
Tiida
X-trail
X-trail
Antara
Astra
Corsa 3-dv.
Corsa 5-dv.
Vectra
Zafira
207
307
307
308
407
4007
Bipper
Boxer
Expert
Partner
911
Cayenne
Clio GrandTour
Clio III
Espace IV
Kangoo II
Laguna II
Laguna III
Megane III
9-3
Altea
Altea XL
Ibiza
Leon I
Leon I
Leon II
Toledo
Toledo
Toledo II
Fabia I
Fabia II
Octavia I
Octavia I
Octavia II
Octavia II
Roomster
Superb I
Superb II
Forester
Legacy
Outback
Grand Vitara
SX4
RAV4
Yaris
Bora
Bora
Caddy
Caravelle
Crafter
Eos
Golf IV
Golf IV
Golf V
Golf Plus
Jetta V
Multivan
New Beetle
New Beetle
Passat B5
Passat B5GP
Passat B6
Passat CC
Phaeton
Polo
Polo
Touareg
Touran
Transporter
S40
V50
S60
S60
V70
XC70
S80
S80
S80
XC90
XC90
XC90
parameter 1 = typ auta, podľa ktorého sa
nastaví aj číslo úrovne.
kód
H
D
D
C
B
997
R
JK
X61
G
T
B95
5P
5P
6L
1M
1M
1P
1M
1M
1P
6Y
5J
1U
1U
1Z
1Z
5J
3U
3T
1J
1J
2K
T5
1J
1J
1K
1K
1K
T5
3B
3B
3C
3C
9N
9N3
7L
1T
T5
úroveň
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
úroveň
Výrobcom nastavený parameter 1 = úroveň 3
42
42
41
42
58
49
18
72
18
18
18
10
10
12
10
11
40
69
15
55
10
66
20
51
50
25
57
25
50
50
67
3
3
4
1
2
3
1
2
3
4
4
1
2
3
3
4
2
3
61
61
61
44
44
32
48
1
2
4
4
16
3
1
2
3
3
3
4
1
2
1
2
3
3
20
4
4
20
3
4
26
26
24
38
56
35
24
35
21
56
34
21
rok výroby
2006200620062006200720072007200720072002200520062005-2007
2005-2007
2007200420072007
2006200620082004200320052005200220082005-2007
200720082003200420062002-2008
1999-2001
2001-2006
20051999-2001
2001-2004
20041999-2007
20071996-2001
2001-2008
2004-2009
200920062001-2008
200820082006200520072007200620061998-2001
2001-2005
20042004200620061997-2001
2001-2003
2003-2008
2005200520031997-2001
20011997-2001
2001-2004
2005200820022001-2005
2005200220032005200320032002
2003-2005
20012006
2001-2003
2003-2005
200520022003-2005
2005-
poznámka
Verzia s diaľkovým ovládačom
Verzia bez diaľkového ovládača
Pri úrovni 10 a 11 sa musí nastaviť servisným
testerom Peugeot aj povolenie fabrického alarmu
v BSI. Pri úrovni 12 sa fabrický alarm nemusí
povoľovať.
Pri úrovni 10 a 55 sa musí nastaviť servisným
testerom Peugeot aj povolenie fabrického alarmu
v BSI.
Vynovený model
Vynovený model
Len verzie s diaľkovým ovládačom
Len verzie s diaľkovým ovládačom
Požaduje sa analogový signál zapaľovania
Vynovený model
Požaduje sa analogový signál zapaľovania
V prípade ak pri modeloch Volvo serie 60 až 90
nebude alarm po naprogramovaní príslušnej
úrovne pracovať správne, môžete vyskúšať
naprogramovanie aj inej úrovne (21,24, 34, 35,
56) ako tej, ktorá je pridelená príslušnému typu a
roku výroby auta.

Podobné dokumenty

Seznam vozidel a podporovaných funkcí DS500 ver. 1259

Seznam vozidel a podporovaných funkcí DS500 ver. 1259 Civic Civic CR-V CR-Z Fit Insight Jazz Jazz City i30 i40 i40 ix20 ix35 Elantra Genesis Coupe Grandeur FX35 Daily IV Daily Compass Grand Cherokee Grand Cherokee Wrangler Carnival Cee'd Opirus Optima...

Více

IFA H3 - Robur

IFA H3 - Robur koní (73,5 kW), což bylo na třítunku až až. Motor doplňovala pětirychlostní převodovka. Vlastní hmotnost vozidla byla 3 330 kg a nosnost 3 tuny. Z dnešního pohledu je nezvyklé, že takto „přemotorov...

Více

Seznam podporovaných vozidel

Seznam podporovaných vozidel +3 Funkce je zavislá od vozidla. Kufr se otevře jen při některých sériích vozidla a jen když je odemknutý centrál

Více

Podporovaná vozidla

Podporovaná vozidla +3 Funkce je zavislá od vozidla. Kufr se otevře jen při některých sériích vozidla a jen když je odemknutý centrál

Více

Montaz_manual DS400 CZECHv1.04

Montaz_manual DS400 CZECHv1.04 Konfigurační parametr č.7 - Automatické zamknutí centrálního zamykání Počet úrovní: 2 Přednastavená hodnota: 1 1. Automatické zamknutí – vypnuté. 2. Automatické zamknutí – zapnuté. Je-li povolené a...

Více

Zoznam vozidiel DS452 ver.005

Zoznam vozidiel DS452 ver.005 Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Ford Honda Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Iveco Jeep Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Mazda Mercedes M...

Více

modul can r/s modul can bus magicar

modul can r/s modul can bus magicar 2. Pri niektorých značkách vozidiel je funkcia “Otvor1” podmienená nakódovaným kódom vozidla 3. Pre ovládanie výstražných svetiel tlačidlom , vývod Kon.1 / 8 (konektor 1, vývod 8) musí byť pripojen...

Více

Autoalarm CA-340 Nestor

Autoalarm CA-340 Nestor signalizováno LED (svítí / nesvítí). Změna se provede krátkým vypnutím klíčku zapalování (kratším než 3s). 7. přechod na další parametr se provádí stiskem tlačítka Valet. Siréna počtem houknutí ind...

Více

Pedikúra jedině s koupelí

Pedikúra jedině s koupelí Nebudu zde podrobně popisovat celý postup, ale až ve fázi, kdy odstraníme gro popsané vrstvy pokračujeme s bruskou. Stopa po jemném dobroušení je hladká a celý efekt pedikúry se tím prodlouží. Jsem...

Více