Meteostanice s HD kamerou

Komentáře

Transkript

Meteostanice s HD kamerou
Meteostanice s HD kamerou
Návod k použití
Hlavní výhody produktu:



Velmi snadné ovládání
Výdrž baterie v pohotovostním režimu až 9 dní
Profesionální zpracování, vč. skrytí kamery a mikrofonu
www.spyshops.cz
Stránka 1
1. Diagram produktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mikrofon
Tlačítko Mode
Přepínač teploty C/F a tlačítko nastavení
PIR senzor
Tlačítko Min/Max, tlačítko pro pohyb v menu nahoru
Tlačítko pro pohyb v menu dolů
Čočka kamery
8. Přepínač Power
9. Tlačítko pro formátování baterie
10. Slot pro micro SD kartu
11. USB port
12. Přepínač Rec/Photo (přepínač nahrávání/focení)
13. Přepínač HD/VGA (přepínač rozlišení)
14. Přepínač pro nastavení přepisu SD karty
www.spyshops.cz
Stránka 2
15. Led dioda Power
16. Led dioda Rec/Foto
17. Led dioda pro nabíjení
18. Buzzer
19. Resetovací otvor
2. Obsah balení
Stand – podstavec, Memory Card – micro SD karta + adaptér, User Manual – anglický
návod, Double-side Tape – oboustranná lepící páska, Wall Stand – adaptér pro umístění
na stěnu, USB Cable – USB kabel, Cleaning Accessory – čistící hadřík
3. Nabíjení baterie


Nejprve připojte zařízení pomocí dodávaného USB kabelu k PC, začne svítit
zelená led dioda
Jakmile je baterie nabita, zelená dioda zhasne
www.spyshops.cz
Stránka 3
4. Formátování micro SD karty




Micro SD kartu vložte do slotu pro SD kartu a opatrně ji zacvakněte
Podržte tlačítko 9 a současně zapněte přístroj pomocí přepínače 8
Během formátování karty bliká červená dioda
Jakmile je SD karta zformátována, červená dioda zhasne
5. Instalace přístroje
5.1 Umístění přístroje na stěnu





Nejprve na přístroj nasuňte adaptér pro umístění přístroje na stěnu
Důkladně očistěte zadní stěnu přístroje
Na zadní stranu poté aplikujte oboustranné lepící pásky
Očistěte stěnu v místě, kde bude přístroj umístěn, odstraňte krycí část z lepících
pásek a přístroj opatrně přitlačte na stěnu
Pokud je přístroj pouze v pohotovostní módu (nenahrává ani nefotí), může v tomto
módu vydržet 6-7 dní
www.spyshops.cz
Stránka 4
5.2 Umístění přístroje na stojánek

Pro umístění na stoják stačí nasunout přístroj do stojánku a je připraven k použití
6. Nahrávání/focení






Pomocí přepínače 12 si zvolte mód (Video/Foto)
Přístroj zapněte pomocí přepínače 8 (poloha ON)
Nahrávání videa – Jakmile PIR senzor zachytí pohyb, spustí se do 5s nahrávání videa.
Červená dioda bude svítit. Délka jednoho záznamu se bude v závislosti na intenzitě
pohybu pohybovat v rozmezí 5s - 2min
Focení – Vždy, jakmile PIR senzor zachytí pohyb, přístroj vyfotí tři fotky
Rozlišení si nastavíte pomocí přepínače 13, VGA (640x480, 30fps) nebo HD
(1280x720, 30 fps). HD rozlišení potřebuje cca 2 x větší kapacitu paměti na stejně
dlouhý záznam
Rozlišení foto je 2MP (1600x1200)
7. Nastavení data a času

Kartu zasuňte do adaptéru a adaptér připojte do PC
www.spyshops.cz
Stránka 5







V kořenovém adresáři SD karty (nejvyšší úroveň) klikněte pravým tlačítkem myši a
z nabídky vyberte Nový a následně Textový dokument
Soubor pojmenujte „settime“
Soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 2013.05.12 12:00:00
Soubor uložte
Micro SD kartu vložte do přístroje a přístroj zapněte
Čas je tímto postupem nastaven. Nyní bude čas a datum uvedené na vašich záznamech
správně
Pokud jste čas a datum nastavili správně, soubor settime po nahrání prvního záznamu
zmizí
8. Přehrávání pořízených záznamů


Všechny záznamy se ukládají na vloženou micro SD kartu
Pokud si chcete záznamy prohlédnout, existují dvě možnosti
o Vyjměte micro SD kartu, vložte ji do adaptéru a zasuňte do PC. Nyní se již
karta chová jako každý flash disk
o Vypnutá přístroj s vloženou SD kartou propojte pomocí dodávaného USB
kabelu s PC. Nyní již opět můžete se sobory pracovat, jako v případě flash
disku
9. Nastavení displeje přístroje
9.1 Alarm



Pomocí tlačítka 1 si na displeji zobrazte nastavení alarmu
Dlouhým stiskem tlačítka 2 vstoupíte do nastavení alarmu
Pomocí tlačítek 3 a 4 si nastavte požadovaný čas
www.spyshops.cz
Stránka 6


Pro posun v nastavení stiskněte tlačítko 2
Volbu opusťte opětovným stiskem tlačítka 1
9.2 Datum a čas






Pomocí tlačítka 1 si na displeji zobrazte nastavení data
Dlouhý stiskem tlačítka 2 vstoupíte do nastavení
Pomocí tlačítek 3 a 4 si nastavte požadovaný čas
Pro posun v nastavení stiskněte tlačítko 2
Volbu opusťte opětovným stiskem tlačítka 1
Čas nastavte identickým postupem
9.3 Teplota a vlhkost



Přístroj automaticky každých 20 s detekuje vlhkost a teplotu
Tlačítkem 2 si můžete přepínat určení teploty v C nebo F
Jestliže není přístroj schopen teplotu a vlhkost detekovat, zobrazí se na displeji
údaj __C, resp. __%
9.4 MAX/MIN




Přístroj si pamatuje údaje o teplotě a vlhkosti
Pokud stisknete jednou tlačítko 3, zobrazí se maximální hodnoty, pokud
tlačítko stisknete ještě jednou, zobrazí se teploty minimální
Pro návrat do základního zobrazení stiskněte tlačítko 3 ještě potřetí
Pokud v základním zobrazení stisknete tlačítko 3 po dobu cca 2 s, paměť
minimální a maximálních hodnot se tímto vymaže
www.spyshops.cz
Stránka 7
10.Úhel záběru a správné umístění přístroje
Pohled shora
Pohled ze strany

PIR senzor může v některých případech reagovat i na jiné podněty, než je výskyt
pohybu osoby před přístrojem. PIR senzor může pracovat chybně např.
v následujících případech
o Pokud je detekován pohyb zvířete
o Pokud je PIR senzor v kontaktu s přímým slunečním světlem, reflektory
automobilu, ale i infačerveným zářením
o Dojte.li v zóně detekce k náhlé změně teploty např. vlivem průvanu,
zapnutí klimatizace, apod.
o Pokud je mezi přístrojem a detekovaným objektem např. sklo, či jiná
hmota, eliminující proniknutí infračervených paprsků z PIR čidla
o Pokud se objekt v zóně detekce pohybuje příliš rychle
www.spyshops.cz
Stránka 8

Doporučení pro instalaci:
O – výška objektu
H – výška přístroje nad zemí
D – vzdálenost mezi přístrojem a objektem
Snažte se dodržet, aby H = O/2, resp. D = Ox2
Příklad: Pokud chcete zachytit na záběr osobu, jejíž výška je 180 cm, přístroj by měl být
umístěn 90 cm na zem, při vzdálenosti 360 cm od monitorované osoby.
11.Specifikace přístroje
Kamera
Rozlišení video
Rozlišení foto
Citlivost
Čočka
Úhel záběru
Formát souborů
Snímkování
SD karta
Výdrž na jedno nabití
Spotřeba
Spotřeba při pohotovostním režimu
Výdrž v pohotovostním režimu
Kapacita baterie
Rozměry
Váha
www.spyshops.cz
2MP ¼“ CMOS
VGA (640x480), HD (1280x720)
2MP (1600x1200)
3,3 LUX, F 3.0
4,25 mm
59 stupňů
AVI, JPG
30 fps
Max 16GB
VGA: 320 min, HD: 260 min (nepřetržitý
záznam)
210-250 mA
6,4 mA
Cca 7 dní
DC 3,7V, 1400mA
10x10x1,5cm
133 g
Stránka 9
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu [email protected]
www.spyshops.cz
Stránka 10

Podobné dokumenty

Návod na brýle s kamerou – model SY

Návod na brýle s kamerou – model SY počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat. Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnit...

Více

Navod k pouziti - Neviditelne mikrosluchatko Micro

Navod k pouziti - Neviditelne mikrosluchatko Micro Pokud používáte spojení menší a větší části, zasunujte sluchátko do ucha tak, že větší váleček bude směřovat blíže k bubínku Po zasunutí sluchátka zapněte vaši smyčku dle návodu Tím je celý set při...

Více

Navod k obsluze

Navod k obsluze Audio In – systém podporuje nastavení Audia u jednoho kanálu, pokud máte na svém PC adekvátní zvukovou kartu. Zde je možné vybrat jeden z video kanálů, který

Více

Chat Stick - SPYobchod.cz

Chat Stick - SPYobchod.cz disk/ChatStick/Reports Poslední volbou je Settings. Zde si můžete zvolit formu spuštění aplikace (manuálně x automaticky). Defaultně je nastaveno automaticky. Volba Run As Administrator vám dává mo...

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu Vysílač nikdy neumisťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek, případně náprsní kapsu od saka. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za š...

Více

Venkovní IP kamera s HD

Venkovní IP kamera s HD 1-25fps(50Hz), 1-30fps (60Hz) 720P (1280x720), (640x360), (320x180) 0,4LUX/F2.0 >48db G.711/G.728 Obousměrné audio (mikrofon) Servo motor Horizontálně: 355° Vertikálně: 120° 8 diod, světelnost do 1...

Více

Profesionální program pro sledování PC

Profesionální program pro sledování PC Prodejce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za případné překročení zákona ani za jakékoliv finanční újmy způsobené v souvislosti s používáním produktu 

Více

Návod k obsluze - Mini diktafon Edic Mini LCD

Návod k obsluze - Mini diktafon Edic Mini LCD o Formát audio komprese – lze zvolit následující nastavení:  NO – bez komprese  LOG – logaritmická komprese. Můžete nastavit parametry 1,2,4,8,16. Pokud nastavíte nízkou hodnotu komprese, bude sl...

Více

Mini GPS lokátor s aplikací do smartphone

Mini GPS lokátor s aplikací do smartphone o TQ-51054 – označení stavu baterie vašeho lokátoru z okamžiku, kdy naposled komunikoval se serverem o Real time tracking – aktuální lokalizace vašeho zařízení – podmínkou pro poskytnutí správné in...

Více

GPS lokator TK-102

GPS lokator TK-102 Zkontrolujte, zdali je správně vložena a plně nabita baterie. Jestliže již existuje autorizované číslo, nemohou neautorizovaná čísla volat na přístroj. Proveďte inicializaci a následně nové nastave...

Více