GFAC_Flyer_FORM 1000.indd

Komentáře

Transkript

GFAC_Flyer_FORM 1000.indd
SMART PARKING CZ s.r.o.
www.smart-parking.cz
Pokročilá Parkovací Řešení
SMART PARKING je rotační parkovací systém, který
dokáže rozšířit parkovací kapacitu až 8násobně v omezeném
prostoru běžném ve většině městských oblastí.
V současné době je instalováno přes 400 jednotek v Koreji a
dalších více než 150 v zemích jako je Singapur, Japonsko,
Rusko, Česko, Rumunsko a Estonsko. Smart Parking
poskytuje prověřené, finančně a prostorově úsporné řešení
pro rostoucí problém s nedostatkem parkovacích kapacit.
Naším cílem je poskytovat zlepšená parkovací prostředí a za
tímto účelem nabízet profesionální design a služby všem
našim klientům.
Smart Parking CZ s.r.o.
03
CZ
Výhody systému SMART PARKING
• Malý p˜dorys
vyžaduje plochu jen 2 zaparkovaných automobil˜.
• Rozši˛uje parkování až 8krát
16 voz˜ lze zaparkovat na ploše 2 parkovacích míst.
• Snadná obsluha
nevyžaduje vyhrazenou osobu k obsluze.
• Provoz pomocí dotykové obrazovky nebo radiové identiÿka˙ní karty.
• Jednotky mohou pojmout 4 až 16 voz˜.
• Lze také zaparkovat vˆtší vozy jako jsou SUV.
• Nízká hlu˙nost - pouze 65 - 70 decibel˜. Nejtišší provoz ze všech vyrábˆných
mechanizovaných parkovacích systém˜.
• Rychlá instalace
již od 3 dn˜ v závislosti na typu.
• Samostatná, volnˆ stojící konstrukce
nevyžaduje upevnˆní k budovˆ, ani žádné podzemní základy.
• Dlouhá životnost
p˛es 20 let.
• Nízké provozní náklady
nízká spot˛eba energie a snadná pravidelná údržba..
• Flexibilita
lze p˛emístit na jiné místo.
• Bezpe˙nostní prvky
v˙etnˆ všech povinných bezpe˙nostních za˛ízení.
• Vysoká odolnost
provoz v rozmezí teplot -40 oC až +45 oC.
04
Komponenty
Stříška (volitelné)
. lišta palety
Vodicí
Hlavní řetěz
Rám vodicí lišty
Hlavní rám
Průčelí
Paleta
Převodový motor
Hnací jednotka (uvnitř)
Zrcadlo
Ohrazení
Ovládací panel
Vjezdová deska
05
Paleta
Vysoce odolná, s barevným nátěrem
Ovládací panel
Standardní panel pro snadné použití
Pokročilý panel pro použití karty RF
Převodový motor / převodovka
Kuželočelní převodový motor SEW s vysokým stupněm
účinnosti v obou směrech a vysoce odolným ozubením
Úhlový převod poskytuje dlouhou a bezúdržbovou
životnosti
Externí točna
Umožňuje otáčení vozidla v omezeném prostoru
Snadné použití
Pro instalaci není zapotřebí podzemní jáma
Průčelí
Vysokorychlostní systém
ovládaný střídačem
Dotyková obrazovka ovládání
karty RFID
Zařízení automatického mazání
LED displej
Vysunovací boční stupeň
CCTV
Externí točna
Automatické posuvné dveře
06
L series
CE certificate(SM-L series) M8A 10 0260033002, TUV, Germany
CE certificate(SM-Lex series) M8A 10 0260033003, TUV, Germany
CE certificate(SM-SU series) M8A 10 0260033004, TUV, Germany
GOST certificate (SM-L, M series) POCC KR.AR04.B00961,POCC, Russia
KTSA certificate (SM8-8) Youngdeungpo, Seoul 1-13, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM6SU) Youngdeungpo, Seoul 1-15, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM8) Seoul 1-36, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM8) Seoul 1-27, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM8) Seoul 1-33, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM10) Youngdeungpo, Seoul 1-14, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM14) Youngdeungpo, Seoul 1-9, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM14) Youngdeungpo, Seoul 1-10, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM16L) Youngdeungpo, Seoul 1-11, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM16LT) Youngdeungpo, Seoul 1-33, KTSA, Korea
Patent PCT/KR2006/004841 WO2008/06000A1, WIPO
Patent Korea 10-0485605, KIPO, Korea
Patent Korea 20-0326138, KIPO, Korea
Patent Korea 0308440, KIPO, Korea
Trademark Korea 40-0624853, KIPO, Korea
SM12L
6,370 Required length
5,050 Required width
3,080
CL. of column
4,850
5,970 CL. of column
8,030
PLAN
5,970
3,080
CL. of column
4,850
6,370
5,050 Required width
BOKORYS
ČELNÍ POHLED
SM6L
07
Technický popis - série L
15,400
13,500
11,680
9,850
SM8L
SM10L
SM12L
SM16L
16
6370
4850
17200
26,6
5200
2100
1600
2150
15
Invertor
5-8
17,200
Číslo modelu
SM6L
SM8L
SM10L
SM12L
SM14L
Parkovací kapacita (vozů)
6
8
10
12
14
Délka (mm)
6370
6370
6370
6370
6370
Rozměry
Šířka (mm)
4850
4850
4850
4850
4850
Výška (mm)
8030
9850
11680
13500
15400
Čistá hmotnost (t)
15,7
16,5
18,3
22,0
24,0
Délka (mm)
5200
5200
5200
5200
5200
Rozměry a
Šířka (mm)
2100
2100
2100
2100
2100
hmotnost
Výška (mm)
1600
1600
1600
1600
1600
parkovatelného
Hmotnost (kg)
2150
2150
2150
2150
2150
vozu
Převodový motor (Kw)
5,5
7,5
7,5
7,5
11
Ovládání motoru
Direct Drive
Direct Drive
Direct Drive
Direct Drive
Direct Drive
Rychlost (m/min.)
3,1 - 4,2
3,6 - 4,2
Rozsah provozních teplot
- 40 oC až + 45 oC
Hlučnost
65 - 75 dB
Zdroj el. napájení
střídavý proud, 380 V, 3fázový, 50/60 Hz
Bezpečnostní vybaveni
Foto-senzory na přední a zadní části u vjezdu
Foto-senzory na obou stranách při otevírání dveří vozu
Přepěťové relé pro ochranu motoru
Pohotovostní vypínač
Zábrana proti přejetí na paletách
Zábrana proti pádu vozidla (systém kotevních šroubů u hlavního řetězu)
Zábrana proti pádu vozidla (dvojité vodicí lišty)
SM14L
SM16L
08
SU series
CE certificate(SM-L series) M8A 10 0260033002, TUV, Germany
CE certificate(SM-Lex series) M8A 10 0260033003, TUV, Germany
CE certificate(SM-SU series) M8A 10 0260033004, TUV, Germany
GOST certificate (SM-L, M series) POCC KR.AR04.B00961,POCC, Russia
KTSA certificate (SM8-8) Youngdeungpo, Seoul 1-13, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM6SU) Youngdeungpo, Seoul 1-15, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM8) Seoul 1-36, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM8) Seoul 1-27, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM8) Seoul 1-33, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM10) Youngdeungpo, Seoul 1-14, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM14) Youngdeungpo, Seoul 1-9, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM14) Youngdeungpo, Seoul 1-10, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM16L) Youngdeungpo, Seoul 1-11, KTSA, Korea
KTSA certificate (SM16LT) Youngdeungpo, Seoul 1-33, KTSA, Korea
Patent PCT/KR2006/004841 WO2008/06000A1, WIPO
Patent Korea 10-0485605, KIPO, Korea
Patent Korea 20-0326138, KIPO, Korea
Patent Korea 0308440, KIPO, Korea
Trademark Korea 40-0624853, KIPO, Korea
SM12SU
6,370 Required length
5,300 Required width
3,080
CL. of column
5,100
5,970 CL. of column
9,200
10,130
PLAN
5,970
3,080
CL. of column
5,100
6,370
5,300 Required width
BOKORYS
ČELNÍ POHLED
SM6SU
SM7SU
09
Technický popis - série SU
Číslo modelu
SM6SU
SM7SU
SM8SU
SM9SU
SM10SU
SM11SU
6
7
8
9
10
11
12
6,370
6,370
6,370
6,370
6,370
6370
6,370
SM12SU
Parkovací kapacita (vozů)
Délka (mm)
Šířka (mm)
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
Výška(mm)
9,200
10,130
11,260
13,310
13,400
14,370
15,500
19
19.5
20
21
22
23.3
25
Délka (mm)
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
Šířka (mm)
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
Výška (mm)
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
Hmotnost (Kgf)
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
7.5
7.5
9.2
9.2
9.2
11
11
Direct Drive
Direct Drive
Direct Drive
Direct Drive
4~5
Direct Drive
Rozměry
Čistá hmotnost (t)
Rozměry a
hmotnost
.
parkovatelného
vozu
Převodový motor (Kw)
Ovládání motoru
Rychlost (m/min.)
Rozsah provozních teplot
Direct Drive Inverter control
-40°C ~ +45°C
Hlučnost
65 ~ 75dB
Zdroj el. napájení
střídavý proud, 380 V, 3fázový, 50/60 Hz
11,260
SM8SU
14,370
13,400
13,310
Bezpečnostní vybavení
SM9SU
15,500
Foto-senzory na přední a zadní části u vjezdu
Foto-senzory na obou stranách při otevírání dveří vozu
Přepěťové relé pro ochranu motoru
Pohotovostní vypínač
Zábrana proti přejetí na paletách
Zábrana proti pádu vozidla (systém kotevních šroubů u hlavního řetězu)
Zábrana proti pádu vozidla (dvojité vodicí lišty)
SM10SU
SM11SU
SM12SU
10
Základna / Točna
Základna (Základní Typ)
600
“A”
“B”
“A”
“B”
GAUGE PLATE
FL±0
300
B
5300
S
CENTER OF COLUMN
800
800
300
CENTER OF COLUMN
M24 ANCHOR BOLT
DETAIL “A” (TYP.)
EMBED CONDUIT PIPE
FOR ELECTRIC POWER
(Ø60 STEEL PIPE OR PVC CONDUIT)
MAIN POWER
380V 3PH 50HZ 7KW~15KW
POWER CABLE : VCT 8SQ 5P
CABLE NEEDED 2 METER FROM FLOOR
DETAIL “A”
D
PLAN
FL±0
D
SECTION
Základna (Typ Točny)
800
800
FL±0
“A”
600
“X
0
“B”
50
Ø4
FL±0
B
GAUGE PLATE
TURN TABLE
FL-100
0
85
”
0
“X
FL-230
EMB ED C ON D UIT PIPE
“C”
FOR EL EC TRIC POWER
(Ø34 PVC COND UIT)
POW ER C AB L E : VC T8SQ 5P
MAIN POWER
380V 3PH 50HZ 9KW
300
“C”
Ø150FD
FL±0
Ø34 C ON D U IT FOR TURN TABLE
3050
D
FL±0
100
FL±0
k
SECTION
Ø150 D RAIN PIPE
FL±0
Ø150 FD
SECTION “X” - ”X”
CENTER OF COLUMN
M24 ANCHOR BOLT
DETAIL “A” (TYP.)
Ø150 D RAIN PIPE
230
DETAIL “A”
27
70
FL±0
600
C ON D U IT FOR SENSORS
(Ø50 FL EXIB LE C ON DU IT)
50
18
00
FL±0
FL±0
100
5000
“B”
300
“A”
S
CENTER OF COLUMN
”
FL±0
11
Vertikální zátěž na jeden sloupec
SM 6L
7.2
70.1
SM 8L
8.4
82.6
SM 10L
10.0
97.5
SM 12L
12.0
117.1
SM 14L
13.5
132.5
SM 16L
15.3
149.5
SM 6SU SM 7SU SM 8SU SM 9SU SM 10SU SM 11SU SM 12SU
9.8
11.5
13.5
8.4
9.1
10.6
12.5
96.0
112.7
131.8
81.8
88.9
103.9
122.5
B
D
S
SM 6L
3080
5970
6717.7
SM 8L
3080
5970
6717.7
SM 10L
3080
5970
6717.7
SM 12L
3080
5970
6717.7
SM 14L
3080
5970
6717.7
SM 16L
3080
5970
6717.7
SM 6SU SM 7SU SM 8SU SM 9SU SM 10SU SM 11SU SM 12SU
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
5970
5970
5970
5970
5970
5970
5970
6717.7
6717.7
6717.7
6717.7
6717.7
6717.7
6717.7
E
F
200
350
200
350
350
500
500
650
600
750
750
900
LOAD(TONf)
LOAD(KN)
Dimension
300
450
300
450
300
450
400
550
450
600
550
700
600
750
POZOR
Minimální nosnost podkladového terénu (podporový tlak) je 15 tun na metr čtvereční pro celou plochu základů.
600
450
800
450
300
GAUGE PLATES
Ø16 RE-BAR P400
Ø16 RE-BAR P150
Ø16 RE-BAR P500
150
35
FL±0
M24 X 450L ANCHOR W/ B.N.W
OR, CHEMICAL ANCHOR W/B.N.W
Ø16 RE-BAR P150
Ø16 RE-BAR P500
EARTH
CONDUIT FOR ELECTRIC POWER
(Ø34 STEEL PIPE OR PVC CONDUIT)
CONDUIT FOR SENSORS
(Ø50 FLEXIBLE CONDUIT)
E
F
E
F
150
150
Ø16 RE-BAR P400
FL±0
FL±0
VAR.
VAR.
BASE CONCRETE
VAR.
VAR.
GRAVEL
100
100
EARTH
BASE C ONCRETE
GRAVEL
SECTION “B” - “B”
SECTION “A” - “A”
SECTION “C” - “C”
Turntable
FL±0
Ø150 PVC PIPE
FOR DRAIN(UNDERGROUNDED)
IT)
FP
.O
LE)
TAB
UR N
FL-100
0
20
Ø4 00 (T
Ø40
FL-230
2700
150
700
IA
(D
Technický popis
700
Ø34 PVC CONDUIT PIPE
(UNDERGROUND)
TYP
Max. zátěž
FL±0
Hnací jednotka
Rychlost
NPT400L
2000
2500
Fr. Roll Drive
1,3 ot./min
4000
Průměr točny
10
Výstup motoru
230
100
NPT400M
Směr rotace
Napájení
0.4Kw x 4P
0.75Kw x 4P
po nebo proti směru hod. ručiček (360o)
380/220 V, 3fázové, 50/60 Hz
12
Typická Půdorysná Uspořádání
5050 (5300)
SU series
L series
14400
12300
6300
8100
6000
5050 (5300)
5050 (5300)
6300
3000
3000
6300
5050 (5300)
475
6300
5050 (5300)
5050 (5300)
6300
10100 (10600)
6300
13
Celkový Pohled Na Závod
GANGHWA
GANGHWA
NUSAN FORKED ROAD
SEOUL
(OLYMPIC HIGHWAY)
YANGGOK DETOUR
CROSSROAD
SEOUL
CHOJI BRIDGE
DAEMYONG PORT
SANGMA FORKED
ROAD
DAEBYEKRI
SANGMARI
HUIMANG SHOP
DYPC 729È51$
DAEREUNGLI
Gimpo Továrna
WEST INCHEON
Továrna 1, Manufacture of pallets
Továrna 2, Manufacture of frames
14
Typický Referenční Projekt – Fasáda (Přístřešek)
New world restaurant, Seoul
Daekwang building, Seoul
East apgujong, Seoul
Yohan building Seoul
Hanol building Seoul
15
Fasáda (Částečné Opláštění)
Saehan building, Seoul
Munbaedong building, Seoul
Motae hospital, Seoul
Namyang building, Seoul
Yonsei building, Incheon
Y building, Seoul
16
Typický Referenční Projekt – Plné Opláštění
K building, Seoul
Seogyo building, Seoul
Venis tower, Seoul
Boram hospital, Incheon
Jungmin building, Seoul
Dongjin building, Seoul
Plus media, Seoul
17
Certifikáty A Registrace
Company Registration
Certificate of Inno-Biz
Registration of patent
Reg. of Trademark
CE certificate
Cert. of Company Lab.
Registration of patent
ISO9001:2000
Recommendation Letter
Registration of patent
GOST certificate(Russia)
18
Zahraniční Partneři
EUROPE
ASIA
NORTH AMERICA
Austria
Bahrain
Canada
Bulgaria
India
United State
Cyprus
Iran
Costarica
Czech
Singapore
Panama
Denmark
Saudi Arabia
Pueto Rico
Estonia
Iraq
Greece
Syria
Hungary
Oman
Latvia
UAE
Lituania
Qatar
Kazakhstan
Norway
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Turkey
Ukraine
19
SOUTH AMERICA
OCEANIA
AFRICA
Argentina
New Zealand
Libya
Paraguay
Uruguay
Peru
Colombia
Egypt
Smart Parking CZ s.r.o.
Bélohorská 967/210
169 00 PRAHA 6
Česká Republika
URL: www.smart-parking.cz
Brian Davis
Tel: 00 420 603 219145
Fax: 00 420 235 301192
Email: [email protected]
OFFICE :
Josef Semerád
Tel: 00 420 608 340630
Fax: 00 420 235 301192
Email: [email protected]
B413 Woolim Lions Valley,
18 Yangpyeong-dong 5ga, Yungdeungpo-gu, Seoul, Korea
TEL : +82-2-2638-7750~2
FAX : +82-2-2638-7753
www.dysmart.com
[email protected]
TOVÁRNA : 149-3 Sangma-ri, Daegot-myon, Gimpo city,
Kyonggi-do, Korea
TEL : +82-31-988-3765
* The technical data and illustrations are subject to change for improvement without any notice

Podobné dokumenty

Fungi selecti exsiccati

Fungi selecti exsiccati «Fungi selecti exsiccati ex Herbario Universitatis Halensis» is an exsiccata distributed by the herbarium of the Institute of Biology, Dept. of Geobotany and Botanical Garden of the Martin Luther U...

Více

Stáhnout Ceník v PDF - Michael Samuelson Lighting Prague

Stáhnout Ceník v PDF - Michael Samuelson Lighting Prague 1. Nájemce si musí pronajatou Techniku prohlednout při jejím převzetí. Pronajatá Technika je považována za převzatou v bezvadném stavu, pokud není na závadu při převzetí výslovně upozorněno. Nájemc...

Více

Reportáže Reportáže a další zajímavosti ze světa

Reportáže Reportáže a další zajímavosti ze světa Ford Taunus P5 má za sebou dlouhou historii na našich silnicích a do Soběslavi jezdí pravidelně …

Více

Obecné pokyny - Esma

Obecné pokyny - Esma Nebude-li do tohoto termínu podáno žádné oznámení, bude se mít za to, že se příslušné dohledové orgány těmito obecnými pokyny neřídí. Vzor oznámení je k dispozici na internetových stránkách

Více

Ke stažení zde

Ke stažení zde Více informací na www.ngprague.cz. Muzeum Montanelli, Praha 1: sleva 20 % na vstup – více na www.muzeummontanelli.com. Uměleckoprůmyslové museum v Praze: sleva 20 % na publikace vydávané UPM, konta...

Více

Tiskárna LaserJet 1100

Tiskárna LaserJet 1100 Parametry papíru pro tiskárnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Povolené formáty papíru pro tiskárnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pokyny k používání...

Více

ML odhad zpozden´ı dálkomerného signálu

ML odhad zpozden´ı dálkomerného signálu označı́me jako P̂ = τ̂ = m̂Tsa . Zabývejme se dále odvozenı́m podmı́něné hustoty pravděpodobnosti pX (x|m), který potřebujeme pro ML odhad dle (1). Dı́ky volbě B = fsa /2 jsou vzorky šumu...

Více