DuPont™ Adroit™ Adept™ Pack

Komentáře

Transkript

DuPont™ Adroit™ Adept™ Pack
Základem dosažení vysokého
výnosu je poskytnutí maximální možné
péče Vašim porostům!
DuPont Adroit Adept Pack
™
™
™
FUNGICID
Univerzální řešení proti rozhodujícím
chorobám obilin!
•Fungicidní kombinace pro základní T1 a brzkou T2 aplikaci v pšenici
a ječmeni s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem
•Včasná aplikace ochrání porosty proti hlavním listovým chorobám,
včetně chorob pat stébel (stéblolam R typ i W typ, fuzariózy a další)
•V TM s přípravkem Talius je zajištěna komplexní ochrana, včetně padlí travního
Copyright© 2015 DuPont. Všechna práva vyhrazena. DuPont ovál logo, DuPont™, The miracles of science™ a všechny produkty označeny ® nebo TM jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky E.I. du Pont de Nemours and Company nebo jejich sesterských společností. Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro
používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte etiketu/přiložené pokyny.
Specialista na komplex chorob pat stébel
Fungicidní dvojbalení Adroit™ Adept™ Pack obsahuje dvě účinné látky –
epoxykonazol a prochloraz, které se výborně doplňují. Epoxykonazol je plně
systemická látka, která proniká do rostliny a dále je rozváděna po celé rostlině.
Prochloraz je lokálně systemická účinná látka, která proniká do rostlinných pletiv,
ale není dále rozváděna do neošetřených částí.
Dvojbalení Adroit Adept Pack je základním fungidním ošetřením proti stéblolamu,
braničnatkám, rzím, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti ječmene a dále má vedlejší
účinnost na klasové choroby.
Obchodní zástupci:
Ing. Bohumil Štěrba
tel.: 602 274 712
Ing. Pavel Sommer
tel.: 602 157 679
Ing. Petr Kopecký
tel.: 602 278 805
Agronomická služba:
Účinnost proti stéblolamu, maloparcelkový pokus v pšenici ozimé
odr. Federer, Ditana s.r.o., Velká Bystřice, 2013
%
Napadení na kontrole 55%
100
stéblolam
80
60
40
20
0
Adroit Adept
Pack 0,5 + 0,5 l
Treoris 2 l
+ Talius 0,1 l
Vertisan 1 l
+ tebukonazol 0,5 l
spiroxamin
+tebukonazol
+triadimenol 0,6 l
Doporučená aplikace
• Pšenice: dávka dvojbalení Adroit Adept Pack 0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l, včasná
aplikace BBCH 25–26 ochrání porosty proti chorobám pat stébel (stéblolam
R typ i W typ, fuzariózy a další). Proti hlavním listovým (padlí, rzi, braničnatky)
a klasovým chorobám aplikovat při prvních příznacích napadení, nejpozději
do počátku květu.
• J ečmen: dávka dvojbalení Adroit Adept Pack 0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l, proti rzím,
padlí a listovým skvrnitostem aplikovat při prvních příznacích napadení
nejpozději do počátku květu.
Ing. Vlasta Čamková
tel.: 739 233 766
Ing. Tomáš Kubát
tel.: 603 724 928
Ing. Milan Brom
tel.: 602 160 504
Libor Pavka
tel.: 601 202 522
Ing. Zdeněk Folk
tel.: 602 419 089
Ing. Soňa Vrátná
tel.: 777 305 336
Ing. František Tretera
tel.: 777 173 755
Ing. Luděk Říčař
tel.: 777 314 568
DuPont CZ s.r.o.
Pekařská 14/628
155 00 Praha 5
tel.: 257 414 111
www.ag.dupont.cz

Podobné dokumenty

DuPont™ Adroit ™ + Adept™ Pack®

DuPont™ Adroit ™ + Adept™ Pack® Vyšším tlaku padlí travního (t.j. při objevení prvních kupek) je vhodná TM kombinace s přípravkem Talius® (0,1 l/ha). V systému jednoho fungicidního ošetření se doporučuje Dvojbalení Adroit™ Adept™...

Více

Smlouva o testovani sedla

Smlouva o testovani sedla Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že ...

Více