Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum

Komentáře

Transkript

Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum
Proč pro prezentaci využít právě MM Průmyslové spektrum?
Rozdáváme ty nejvyšší karty!
Věrohodnost & čtenost
Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský časopis
(zdroj: Výzkum decision-makers ve strojírenství, čtenáři v oblasti strojírenství, realizace: GfK Praha – Media).
Časopis má velký podíl loajálních čtenářů – jsou to často ředitelé firem nebo řídící pracovníci
přímo podřízení řediteli. Mezi technickými řediteli průmyslových firem je MM Průmyslové spektrum
nejčtenější časopis s technickou problematikou.
Cílenost
Jednotlivá tematicky zaměřená vydání jsou mailingovým způsobem rozesílána uživatelům
daných produktů podle distribuční množiny na základě vlastní databáze, vytvářené v průběhu
15leté historie časopisu.
Odbornost
Praktici a akademici té nejvyšší úrovně publikují v MM. Jejich články jsou editovány redaktory
se vzděláním a praxí ve strojírenství. Čtenáři jsou ve velké míře ceněny speciální monotematické publikace,
které vycházejí pod značkou MM Speciál.
Aktuálnost
Internetový portál všech strojařů www.mmspektrum.com nabízí denně aktuální odborné zpravodajství
ze strojírenství, aktuální rubriku Očima redakce, plné verze článků z tištěné podoby, přímé kontakty
na autory, archiv článků od roku 2001, 1 300 návštěv denně.
Světovost
Časopisy MM vycházejí celkem ve třinácti zemích světa.
Publikujte a inzerujte prostřednictvím našeho vydavatelství v zahraničních vydáních MM.
Ověření věrohodnosti a čtenosti časopisu jsme svěřili renomované nezávislé agentuře GfK Praha. Naše tvrzení mají reálný základ!
Výzkum Decision-makers ve strojírenství, čtenáři v oblasti strojírenství
Realizace:
GfK Praha – Media
Hlavní cíl výzkumu:
informační přehled o cílové skupině lidí s rozhodovacími pravomocemi pracujících ve strojírenství
Čtenářská obec
Postavení MM Průmyslového spektra mezi konkurenty
• Jedno vydání časopisu MM Průmyslové spektrum přečte v průměru více
než 22 tisíc strojařů s rozhodovacími pravomocemi.
Časopis má velký podíl loajálních čtenářů.
• V převážné míře jsou to ředitelé firem (generální, obchodní, techničtí) nebo řídící pracovníci
přímo podřízení řediteli (57 %).
• Mají podřízené pracovníky, 51 % z nich má 15 a více podřízených pracovníků.
• Rozhodují sami nebo se na rozhodovacích procesech výrazně podílejí (69 %).
• Pracují často ve firmách zaměřených na výrobu, zpracování, povrchové úpravy kovů
a výrobu kovodělných produktů.
• Pětina firem má objem investic vyšší než 20 mil. Kč.
• Jednu třetinu představují podniky s obratem nad 200 mil. Kč.
• Většinu tvoří podniky s domácím, soukromým nebo zahraničním kapitálem (89 %).
• Více než polovinu tvoří společnosti s ručením omezeným (62 %).
• Čtenáři jsou nejčastěji muži (77 %).
• Jsou vysokoškoláci (63 %).
• Mají vzdělání technického zaměření (68 %).
• Často jsou na pracovní pozici manažer či vedoucí řídící pracovník (59 %).
• Do kvantitativně-kvalitativní části výzkumu týkající se čtenosti a preference
odborných časopisů a jejich internetových stránek byly zahrnuty následující tituly:
Automa, Automatizace, Kovoinzert, MM Průmyslové spektrum, Strojárstvo/Strojírenství,
Technik, Technika a trh, Technický týdeník.
• MM Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský měsíčník.
Další tři pozice:
Technický týdeník (dvě vydání za měsíc), Technika a trh, Technik.
• MM Průmyslové spektrum spolu s Technickým týdeníkem patří mezi tituly
se stálou čteností. Naopak Technika a Trh, Strojárstvo/Strojírenství, Technik,
Automa a Automatizace jsou mezi strojaři čteny občasně.
• Čtenáři u MM oceňují zejména odbornost příspěvků (taktéž u titulu Technik),
tematickou zaměřenost, grafickou úroveň a její přehlednost.
• Mezi technickými řediteli je MM Průmyslové spektrum nejčtenější časopis
s technickou problematikou.
• MM Průmyslové spektrum je nejčtenějším časopisem s technickou problematikou
mezi řídícími pracovníky podniků s nejvyšším obratem (nad 200 mil. Kč),
alespoň občas jej čte 44 % z nich.
Typický čtenář MM Průmyslového spektra
•
•
•
•
Profil čtenářů podle pozice ve firmě
35 % Vedoucí pracovník
65 % Řídící pracovník
Profil čtenářů podle rozhodování ve firmě
24 % Méně se podílí
76 % Velmi se podílí
muž, manažer s VŠ vzděláním technického směru;
často se podílí na rozhodování;
pracuje ve společnosti do 100 zaměstnanců, kde se 50 % a více produkce exportuje;
46 % čtenářů čte MM Průmyslové spektrum pravidelně.
Čtenáři MM vnímají reklamu pozitivně
6%
42 %
27 %
21 %
4%
Využívá inzerci k rozhodnutí o nákupu
Sbírá kontakty pro možnou spolupráci
Získává obecné informace o trhu
Získává cílené informace o produktech
Využívá inzerce pro cenové srovnání
V jakých oborech pracují čtenáři MM?
5%
5%
7%
8%
9%
15 %
20 %
26 %
2%
3%
Automobilový průmysl, konstrukce
Energetika
Věda a výzkum, technické školství
Zpracování plastů a pryže, chemický průmysl
Logistika a doprava
Automatizace a elektrotechnika
Strojírenská technologie
Kovovýroba/obrábění kovů
Ostatní průmysl
Přesné strojírenství, měření
Direct-mailingová distribuční množina MM Průmyslového spektra v roce 2012 – Česká republika + Slovensko
Termín vydání
15. 2.
13. 3.
11. 4.
15. 5.
13. 6.
29. 6.
4. 9.
17. 10.
14. 11.
12. 12.
Číslo vydání
1, 2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
7, 8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
Hutnictví/slévárenství
Technologie tváření
612
1113
Zpracování plastů/pryže
Zpracování skla/keramiky
612
1113
834
99
99
1113
834
834
834
99
Obráběcí stroje a technologie
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
Nástroje pro obrábění/řezné materiály
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
793
793
793
793
Nekonvenční technologie
793
Energetika/energetické strojírenství
401
Technologie spojování/dělení materiálů
880
Spojovací komponenty (šrouby, matky, …)
432
401
Metrologie/kontrola jakosti
432
413
808
808
808
808
808
793
401
880
Montáže/kompletace
Cílová skupina čtenářů – uživatelé daných produktů, obory předmětu zájmu
612
1113
808
880
880
432
432
413
413
413
808
808
808
432
Materiály konstrukční kovové
893
893
893
893
893
Materiály konstrukční nekovové
654
654
654
654
654
Technologie povrchových úprav
1159
Renovace
1159
392
392
Čerpadla/armatury/doprava tekutin
355
Hydraulika/hydraulické prvky
567
Vzduchotechnika/klimatizace
Pneumatické prvky
Elektrotechnika a regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
CAD/CAM/CAE/CIM
614
614
1427
1427
503
1566
1534
1534
Logistika/manipulační/dopravní technika
1534
1534
860
860
860
567
567
360
614
614
Měření ve strojírenství
503
503
1566
1534
1534
1534
1534
323
323
860
1032
Financování strojírenské výroby
613
Exportní příležitosti
451
Automobilový průmysl, subdodavatelé
613
613
451
451
629
613
567
1566
860
Informační technologie/e-business
567
1566
352
272
567
1427
352
860
211
Průmyslové kapaliny
392
1566
352
Zpracování dřeva
392
355
360
323
Ekologie
Výzkum/vývoj
392
355
503
Automatizace/regulace
808
272
860
860
860
860
272
272
272
211
272
272
193
193
1032
1032
613
613
613
613
451
451
451
629
1534
352
1032
629
1534
193
193
1032
613
613
451
451
451
451
629
629
629
629
Státní správa, povinné výtisky
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
1422
VIP čtenáři – topmanagement, předplatitelé
1422
1422
1422
1422
1422
1422
1422
1422
1422
Vysoké školy strojní (Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Ostrava, Zlín)
737
737
737
737
737
737
737
737
737
737
Redakční potřeba (veletrhy, semináře, akvizice)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Distribuce do zahraničí (skrze mutace MM)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Z tištěného nákladu je průměrně 10 % distribuováno na slovenský trh.
Stav je k 15. říjnu 2011, v průběhu roku jsou data aktualizována.
Pozice čtenáře ve firmě je ve škále jak od zaměstnance tak především přes odborného ředitele až po topmanagement.
Konkrétní členění jednotlivých postů přináší prezentace výsledků výzkumu společnosti GfK.
Další distribuce MM Průmyslového spektra
• na veletrzích, konferencích, odborných seminářích;
• prostřednictvím zahraničních redakcí MM a jejich účasti na zahraničních veletrzích
a odborných konferencích;
• prostřednictvím Svazu strojírenské technologie a jeho účasti na zahraničních
strojírenských veletrzích.
Tipy na přípravu odborného článku
Odborné publikace
Odborní spolupracovníci, dopisovatelé. Zde si dovolujeme načrtnout několik tipů, které doporučujeme
k přečtení, než se pustíte do psaní článku pro časopis MM Průmyslové spektrum.
Čtenáři jsou ve velké míře ceněny speciální monotematické publikace, které vycházejí pod značkou
MM Speciál. V roce 2000 jsme připravili publikaci „Vysokorychlostní obrábění“, dále pak
„Moderní řezné nástroje a nástrojové materiály“, v roce 2006 „Konstrukce CNC
obráběcích strojů“, v roce 2008 knihu „Materiály pro řezné nástroje“ a v roce 2009
publikaci „Management rizik v konstrukci výrobních strojů“. V roce 2010 jsme připravili
upgrade publikace „Konstrukce CNC obráběcích strojů“. Samozřejmostí jsou pak odborné
přílohy, např. z oblasti konstrukce a technologie ve zpracování plastů, CAD/CAM systémů,
povrchových úprav a nátěrových hmot, subdodavatelů automobilového průmyslu a jiných.
Na stránkách časopisu našly své místo i roční, tematicky zaměřené seriály, např. formou
„kulatých stolů“ o proexportní politice či využití strukturálních fondů z EU. V roce 2011
jsme získali od Technologické agentury ČR exkluzivitu na prezentaci aktualit jimi nabízených
dotačních programů pro segment průmyslu. Všechny tyto počiny podtrhují vysokou
odbornou úroveň titulů vydavatelství MM publishing.
1. Zajímavý název článku
Název přitáhne pozornost čtenáře při jeho rozhodování, zda se má do článku začíst, nebo listovat
dále (nepoužitelný název je třeba „Jedinečná světová novinka společnosti ABeCeDe“ – z naší
novinářské praxe vyplývá, že takový název článku čtenáře zcela určitě odradí a zároveň ani uvedení názvu
firmy do nadpisu článku není přípustné; naproti tomu krátký a výstižný název typu např. „Snížení nákladů
při obrábění“ nebo „Nové trendy v metrologii“ vám zvýší pravděpodobnost přečtení článku).
2. Přesná a stručná charakteristika článku
Druhým bodem je přesná a krátká charakteristika článku (tedy toho, co chcete čtenářům sdělit),
aby se v čase, který mají na zkoumání úvodních anotací, co nejrychleji orientovali (děsivým příkladem
budiž styl, kdy popíšete firmu, vyjmenujete všechny její pobočky, přidáte certifikace ČSN, EN, ISO apod.
v několika sáhodlouhých odstavcích, místo toho, abyste dvěma až třemi větami řekli to, čím chcete
čtenáře ke článku přitáhnout). Pamatujte, že hned po nadpisu jde o nejdůležitější část článku!
3. Prezentace produktu, nikoli firmy
Pokud se vám podařilo čtenáře získat k samotnému čtení článku, máte ji způli vyhráno.
Neztrate šanci! Zaměřte se na odborný popis daného výrobku či technologie, jeho výhod a použití v praxi.
Garantujeme vám, že pokud článek začnete rozvláčným stylem, že vaše firma XYZ je největší,
nejnepostradatelnější, nejlepší ve svém oboru, a budete pokračovat v tomto duchu,
předchozí vaše snaha přišla vniveč a čtenář otáčí stránku...
4. Závěrečné shrnutí článku
Není na škodu, ba naopak, na konci článku shrnout stručnými a jasnými slovy nejdůležitější informace
z článku, které chcete, aby čtenáři zůstaly v povědomí.
5. Doprovodné materiály (obrázky, schémata, grafy)
Kvalitní obrázek či graf řekne více než dlouhý text. Řez strojem či odkrytovaný stroj podá více informací
a čtenářovy oči na něm spočinou delší dobu než na stroji „zahaleném“ v sebekrásnějším plechovém
designu. Prosíme nevkládejte grafické objekty do textu článku, nechte je v samostatných grafických
souborech (jpg, tiff, bmp atd.).
To je několik informací, které by vám měly pomoci při sestavování příspěvku do technického
titulu MM Průmyslové spektrum. Vězte, že vaše snaha bude čtenáři, vašimi potenciálními zákazníky,
odměněna ve zvýšené čtenosti článku. Naši odborní redaktoři následně článek zeditují podle
redakčních zvyklostí.
Rozsah článku: do 7 000 znaků (vč. mezer) + max. 4 grafické subjekty
Tematický plán časopisu MM Průmyslové spektrum na rok 2012
Číslo
vydání
Termín
vydání
Termín
odevzdání článků
a inzertních podkladů
do redakce
Téma vydání
Odborně-komerční
tematické přílohy
1, 2
15. 2.
23. 1.
Pohony ve strojírenství – převody, ložiska a spojky
Plasty – technologie, materiály a výrobky pro medicínu
Výrobní sortiment
čl. podniků Svazu SST
na rok 2012
3
13. 3.
20. 2.
Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě
Měření ve strojírenství
Lineární technika, odměřování
MM Science Journal
– March Issue
4
11. 4.
19. 3.
Povrchové úpravy
Technologie spojování a dělení materiálu (za tepla)
Všeobecné strojírenství
– pozvánka k návštěvě expozic
FOR Industry (24.–26. 4.)
5
15. 5.
25. 4.
Řezné nástroje v třískovém obrábění
Progresivní materiály ve strojírenství
Všeobecné strojírenství
– pozvánka k návštěvě expozic
MSV Nitra (22.–25. 5.)
6
13. 6.
21. 5.
Nové technologie a stroje v třískovém obrábění
CNC řízení
Financování strojírenské výroby
MM Science Journal
– June Issue
7, 8
29. 6.
7. 6.
Pneumatické a hydraulické prvky, Čerpadla, Kompresory
Strojírenství & Zdravotnictví
– průnik strojírenských řešení
do medicínských aplikací,
Biomedicína
9
4. 9.
13. 8.
Vydání zeměřeno na novinky na IMT a MSV v Brně
Účast členských podniků
Svazu SST na IMT Brno
Technologie tváření a dělení materiálu (za studena)
Maziva, technické oleje a řezné kapaliny
Servis a údržba výrobních provozů
Zabezpečení jakosti výroby
MM Science Journal
– October Issue
10
17. 10.
24. 9.
11
14. 11.
22. 10.
12
12. 12.
19. 11.
Veletrhy, výstavy
a konference
Novinky na veletrzích
elektrotechniky a elektroniky
ELECTRON (13.–16. 3.) a AMPER (20.–22. 3.)
IMT a MSV Brno
(10.–14. 9.)
Ekodesign v konstrukci a následném provozu výrobních zařízení
Strojírenský software
(obrábění, tváření)
zaměřený na ekodesign
Ekologičnost technologie obrábění, úspora energie
a zvýšení produktivity,
a zvýšení produktivity – dopad na životní prostředí
dlouhodobě udržitelný design
Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění
Komponenty obráběcích strojů
Nekonvenční technologie obrábění
MM Science Journal
– December Issue
Pozn.: Celým ročníkem časopisu se prolínají témata související se strojírenskou výrobou – zejména obrábění, obráběcí stroje, nástroje, materiály, technologie, počítačem podporované projektování apod.
Inzertní možnosti v zahraničních vydáních časopisu MM
Inzerujte prostřednictvím našeho inzertního oddělení v zahraničních vydáních MM. Zajistíme vám
kompletní realizaci. Časopis vychází v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maarsku, Polsku, Slovensku,
Turecku, Číně, Thajsku, Ukrajině, Jižní Koreji a Indonésii. Detailnější informace o jednotlivých mutacích naleznete na www.mmspektrum.com v sekci „Vše o časopisu“ – MM ve světě. Na německém
trhu naleznete pod hlavičkou MM rovněž dobře etablovaný, oborově zaměřený titul MM Logistik,
na čínském pak MM Plastic.
MM („MaschinenMarkt“) je značka kvality s více než 100letou tradicí. Vychází v řadě dalších zemí Evropy
a Asie, zaujal vedoucí postavení na evropském trhu a kompletně pokrývá asijské průmyslové oblasti.
České MM Průmyslové spektrum úzce spolupracuje s partnerskými časopisy a umožňuje tak
propagaci českých firem po celém světě.
Vydavatelství MM publishing, s. r. o., vlastní licenci značky MM pro Českou republiku a Slovensko,
to však neznamená, že jsme překladem německého vydání. Zaměřujeme se hlavně na firmy
operující na těchto dvou trzích. Do slovenských strojírenských firem je distribuováno průměrně
10 % nákladu časopisu. Prostřednictvím české redakce můžete inzerovat ve všech partnerských
časopisech MM, kombinovat objemy inzerce a dosáhnout tak výraznějších slev.
Veškerou komunikaci s redakcemi v zahraničí zajistí pracovníci naší redakce.
A – 1/1
B – 1/1
Obálka (otevírací dvoustrana)
Obálka (2. strana)
Obálka (3. strana)
Obálka (4. strana)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Celostránkové inzeráty
Necelostránkové inzeráty
C – 1/2
2/1
1/1
D – 1/2
E – 1/3
F – 1/3
cena (Kč)
110 000
80 000
70 000
95 000
55 300
55 300
1/2
1/2
1/3
1/3
1/4
1/4
1/6
1/6
1/8
H – 1/4
I – 1/6
J – 1/6
K – 1/8
Čistý rozměr (mm)
400 x 297
Čistý rozměr na spad (mm)
400 x 297
Čistý rozměr na spad + ořez (mm)
406 x 303
180 x 270
210 x 297
216 x 303
210 x 297
180 x 270
88 x 270
180 x 132
58 x 270
180 x 82
88 x 132
180 x 64
118 x 60
180 x 40
88 x 64
210 x 297
210 x 297
103 x 297
210 x 157
73 x 297
210 x 107
103 x 157
210 x 89
133 x 85
210 x 65
103 x 89
216 x 303
216 x 303
109 x 303
216 x 163
79 x 303
216 x 113
109 x 163
216 x 95
139 x 91
216 x 71
109 x 95
30 700
24 600
16 900
13 800
8 500
3x = 7 %
3x = 5 %
G – 1/4
slevy za opakování
5x = 10 %
5x = 7 %
7x = 15 %
7x = 10 %
10x = 20 %
10x = 15 %
BONUS
Při objednávce plošné inzerce od formátu 1/4 strany při opakování min. 3x,
získáváte ke každému objednanému inzerátu zdarma plochu 46 x 50 mm v rubrice MM Burza.
Příplatky za umístění
Za umístění na stránku zvolenou inzerentem účtujeme 10 % ze základní ceny.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (20 %). Změna cen vyhrazena.
Dejte o sobě vědět
Inzerujte aktuální nabídky a poptávky v rubrice MM Burza (součást MM Průmyslového spektra).
Storno poplatky při zrušení inzerce
Po uzávěrce tiskových předloh účtujeme 100 % ze základní ceny.
Za pozdní dodání podkladů budou účtovány vícenáklady až do výše 15 % ceny inzerátu.
MM Burza (žluté stránky)
Chcete koupit nebo odprodat nové či použité stroje, nástroje, zařízení? Chybí vám náhradní díly?
Zatěžují váš sklad nadbytečné zásoby materiálu? Nejsou vaše výrobní kapacity využity na 100 %?
Chcete nabídnout či naopak najít volné skladovací prostory?
Nabízíte výrobu speciálních produktů v malých sériích? Provádíte odborné kurzy a školení?
Cena za inzerci v rubrice MM Burza
35 Kč/1 mm sloupce (šíře 46 mm), nejmenší formát v MM Burze je 46 x 50 nebo 94 x 25 mm.
černobílý/jednobarevný inzerát 46 x 50 mm
1 750 Kč (+ DPH)
barevný inzerát 46 x 50 mm
1 950 Kč (+ DPH)
černobílý/jednobarevný inzerát 94 x 25 mm
1 750 Kč (+ DPH)
barevný inzerát 94 x 25 mm
1 950 Kč (+ DPH)
MM Průmyslové spektrum
• je určeno střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům a technologům,
dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelům a studentům vysokých
a středních odborných škol;
• mediálně podporuje a spolupořádá celou řadu veletrhů, odborných konferencí a seminářů;
• vydává speciální, monotematické publikace;
• iniciuje udílení Zlaté medaile MSV za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené
inovační činy, oceněné uvádí do Síně slávy našich strojařů;
• úzce spolupracuje s odbornými svazy a asociacemi, agenturami pro podporu podnikání
a exportu a dalšími;
• podporuje technické školství – měsíčně je vybraným pracovištím vysokých a vyšších
technických škol zasíláno na 700 výtisků časopisu;
• je platformou komunikace mezi základním a aplikovaným výzkumem a výrobní sférou.
V r. 2012, shodně jako v roce předešlém, bude MM Průmyslové spektrum tištěno
v průměrném měsíčním nákladu 9 000 výtisků, což při čtenosti 2,5 osoby/výtisk
představuje daným vydáním jedinečné oslovení přes 22 000 čtenářů.
Všechny články v html verzi se také nacházejí na internetové adrese www.mmspektrum.com,
která v roce 2011 dosahovala průměrné měsíční návštěvnosti 40 000
jedinečných přístupů.
Z tištěného nákladu je průměrně 10 % distribuováno na slovenský trh.
Periodicita
10x ročně
Cena výtisku
Prodejní cena: 75 Kč
Roční předplatné: 650 Kč
Půlroční předplatné: 350 Kč
Roční předplatné pro školy: 500 Kč
On-line verze na Publero.com: 50 Kč
Kontakt
MM publishing, s. r. o., Přípotoční 1519/10a, 101 00 Praha 10
tel.: 267 216 423, fax: 267 216 440, e-mail: [email protected]
Jednatelka
Ing. Dana Dvořáková, e-mail: [email protected]
Tajemnice redakce, podpora distribuce
Bc. Gabriela Jedličková, tel.: 267 216 423, 775 245 802, e-mail: [email protected]
Manažer inzerce
Pavel Růžička, tel.: 267 216 405, 777 285 324, e-mail: [email protected]
Internet
Pavel Růžička, tel.: 267 216 405, 777 285 324, e-mail: [email protected]
Bc. Gabriela Jedličková, tel.: 267 216 423, 775 245 802, e-mail: [email protected]
Redakce
Ing. Roman Dvořák (šéfredaktor), tel.: 267 216 430, e-mail: [email protected]
Ing. Pavel Marek, tel.: 267 216 410, e-mail: [email protected]
Ing. Dana Benešová, tel.: 267 216 423, e-mail: [email protected]ktrum.com
MM Průmyslové spektrum: www.mmspektrum.com
MM Science Journal: www.mmscience.eu
MM Oborové portály: www.cnckonstrukce.cz, www.digitovarna.cz
www.mmspektrum.com | www.digitovarna.cz | www.mmscience.eu | www.cnckonstrukce.cz
MM publishing
Oborové strojírenské portály
Vydavatelství odborných technických titulů, monotematických publikací a účelových tiskovin,
působící na našem trhu od r. 1997. Za dobu svého působení si vydobylo pevnou pozici mezi
odbornými vydavatelstvími a měsíčník MM Průmyslové spektrum se stal nejčtenějším
tuzemským strojírenským časopisem. Zejména pro svoji obsahovou kvalitu jsou také velmi ceněny
odborné publikace, které jsou vydávány ve spolupráci s experty z daných strojírenských oborů.
Stejně tak účelové strojírenské publikace, materiály a průvodce pro státní správu a oborové svazy.
Členové redakce jsou účastni v celé řadě hodnotitelských orgánů výzkumných programů,
poradenských a konzultačních skupin, hodnotitelských komisí atd.
www.mmspektrum.com – všeobecný strojírenský portál, odborné strojírenské zpravodajství,
novinky ze světa strojírenství, elektronická verze časopisu MM Průmyslové spektrum, archiv článků,
nomenklaturně členěné články, vyhledávání podle klíčových slov atd.
www.cnckonstrukce.cz – specializovaný portál určený zejména konstruktérům CNC obráběcích
strojů, prezentace firem z oboru výrobců obráběcích strojů a dodavatelů komponent, diskusní fóra,
která slouží jako komunikační platforma pro řešení problémů při konstruování
MM Průmyslové spektrum
www.digitovarna.cz – specializovaný portál věnovaný strojařskému softwaru, tematické články,
ukázky a demoverze programů, prezentace firem a další
Strojírenský měsíčník, vycházející v ČR od r. 1997, přinášející aktuální technické informace
z tuzemska i zahraničí, informace o veletrzích a výstavách, recenze, rozhovory a další zajímavosti.
Je určen zejména střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům a technologům,
dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelům a studentům vysokých
a středních odborných škol.
www.mmscience.eu – internetový portál, kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce nejen
českých a slovenských akademických pracoviš a jejich aplikace do výrobní sféry, ale i díky
zahraničnímu složení Editorial Board se čtenáři setkají s představením prací z celého světa.
Těžiště vědeckých recenzovaných článků je kladeno na konstrukci výrobních zařízení
v kombinaci se strojírenskými technologiemi
MM Speciály
Účelové publikace
Speciální monotematické odborné publikace, vycházející pod značkou MM Speciál, s úzce profilovanými
tématy. Autoři se v nich zabývají např. vysokorychlostním obráběním, konstrukcí CNC obráběcích
strojů, materiály pro řezné nástroje či managementem rizik v konstrukci výrobních strojů.
Sborníky konferencí, průvodce oficiálních veletržních účastí ČR, firemní zpravodaje a katalogy
a další firemní a institucionální tiskoviny.
Kontakt
MM Science Journal
Vědecký recenzovaný časopis se zaměřením zejména na oblasti aplikované Engineering Design
Science, částí a mechanismů strojů, konstrukce výrobních strojů (zejména obráběcích),
automatizace, robototechniky a managementu inovací a rizik. Titul je vydáván v anglickém jazyce.
MM publishing, s. r. o.
Přípotoční 1519/10a, 101 00 Praha 10
tel.: 267 216 423, fax: 267 216 440, e-mail: [email protected]
www.mmspektrum.com

Podobné dokumenty

průmyslové spektrum

průmyslové spektrum Materiály konstrukční nekovové

Více

průmyslové spektrum

průmyslové spektrum aby se v čase, který mají na zkoumání úvodních anotací, co nejrychleji orientovali (děsivým příkladem budiž styl, kdy popíšete firmu, vyjmenujete všechny její pobočky, přidáte certifikace ČSN, EN, ...

Více

Odborný strojírenský měsíčník On-line Mediadata

Odborný strojírenský měsíčník On-line Mediadata • Odborný a aktuální obsah Internetový portál www.mmspektrum.com obsahuje přesně to, co od něj návštěvníci očekávají: novinky strojírenských firem rozčleněné podle oborů, rozhovory, reportáže, ...

Více

KAUZA BALKÓN „Romeo: Kdo nepocítil ran se jizvám směje. (Julie

KAUZA BALKÓN „Romeo: Kdo nepocítil ran se jizvám směje. (Julie podlaží od terénu zahrady připravují, naštěstí valem ubývá. Vždycky je ovšem třeba terasu správně a uvážlivě situovat nejen vůči domu, ale i vůči světovým stranám. Jih je vítán, ale v létě bývá lep...

Více

software pro strojaře 2013

software pro strojaře 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě tento název, jež spatřila světlo světa s ...

Více

software pro strojaře 2012

software pro strojaře 2012 Chladicí věže Praha zakázku na vývoj zcela nového typu chladicí věže s přirozeným tahem, ocelovou nosnou konstrukcí a sklolaminátovým pláštěm. Kompletní konstrukce váží 70 tun, je vysoká 24 metrů, ...

Více