AIRSTREAM Data sheet

Komentáře

Transkript

AIRSTREAM Data sheet
AIRSTREAM – Vratová clona
Vratové clony jsou vzduchotechnická zařízení určené pro oddělení vnitřního a vnějšího prostředí
v průmyslových objektech. Při otevírání průmyslových vrat dochází ke snižování vnitřní teploty v objektu,
to má vliv na snížení tepelné pohody a růstu nákladů na vytápění.
Proud vzduchu z vratové clony slouží k omezení nežádoucího průniku venkovního vzduchu do vytápěného
prostoru při otevření vrat. Základem clony je výkonný radiální ventilátor, ten nasává teplejší vzduch
z horních vrstev vytápěného prostoru a pomocí dlouhé a úzké vyústi ho vhání do prostoru vrat.
Provoz clony je řízen buďto ručně nebo výhodněji pomocí koncového spínače instalovaného na vratech.
Připojovací krabice umožňuje zapínat více vratových clon pomocí jednoho koncového spínače. Vratová
clona se instaluje přímo nad vrata pro vertikální proudění vzduchu, v případě širších vrat se instaluje
potřebný počet vratových clon. Pro instalaci je určen držák clony, který umožňuje natočit clonu a tím
i proud vzduchu od -30 ° do +15 ° od svislé roviny.
®
AIRSTREAM – Vratová clona
Rozměry:
AS 43
AS 47
Vzduchový výkon
m3/h
4300
4700
Hladina hluku ve vzdál. 1 m
dBA
74
79
Max. instalační výška
m
4,5
5,5
Šířka otvoru (vrat)
m
2 až 3
2,5 až 3,5
Otáčky ventilátoru
ot./min
1150
1200
Maximální statický tlak
Pa
450
480
Příkon motoru
W
1500
1950
1
1
V/Hz
230/50
400/50
Proud
A
6,7
3,4
Jištění
A
16
3x10A
IP40
IP40
34,8
34,8
Počet ventilátorů
Napájení
Stupeň krytí
Hmotnost clony
kg
480
392
838
Typ
373
Technické parametry:
1405
Instalace vratové clony nad vrata a maximální rozměry vrat:
Maximální rozměry vrat
šířka W (mm)
výška H (mm)
AS 43
3000
4500
AS 47
3500
5500
Pro širší vrata se používá několik vratových clon vedle sebe
H
Vratová clona
W
MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, tel.: +420 311 706 706, e-mail: [email protected], www.mandik.cz
®

Podobné dokumenty

KJM Technické podmínky

KJM Technické podmínky Parametry pláště jednotky podle normy EN 1886. Zkoušky provedeny v TÜV SÜD Mnichov: Mechanická stabilita: D1 (M) Netěsnost skříně: L1 (M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % – F9 (M) Tepelná izo...

Více

VSV Technické podmínky

VSV Technické podmínky Vyústě musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu. V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5 až+40°C a relativní vlhkost max. 80%.

Více

PKTM 90PM-C(K)

PKTM 90PM-C(K) Sádrokartonová deska Požárnì odolná izolace Sádra nebo malta Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m 3 Požární ochranná stìrka tl. 1 mm Minerální vlna s požární odolností EI 45, o  min...

Více

Letak Mnozun (CMYK).indd

Letak Mnozun (CMYK).indd Teplovodní ohřívač Monzun VH Směšovací komora bez filtrační vložky Vyúsť svislá úhlová Tlumicí vložka Díl střešní Hlavice střešní s kapsovým filtrem Závěs sestavy podstropní

Více

Uživatelská příručka - Amazon Web Services

Uživatelská příručka - Amazon Web Services slouží také k identifikaci kanálu pro určité funkce. Seznam klíčových názvů kanálů je zobrazen pod řádkem. Některé názvy barev a funkce jako „Dimmer“, „Pan“ a „Tilt“ jsou klíčová slova, která použí...

Více

KJM Návod k instalaci

KJM Návod k instalaci Obsluha musí být vybavena patřičnými ochrannými pomůckami

Více

Návod k údržbě a bezpečnostní pokyny pro ocelová vrata

Návod k údržbě a bezpečnostní pokyny pro ocelová vrata Kovová vrata s oto nými k ídly slouží k ru nímu uzav ení vratových otvor u pr myslových objekt nebo objekt hospodá ského významu (kolny, stodoly) p ípadn garáží. Vrata jsou v rámci zkoušek zkoušena...

Více

HELIOS Návod k instalaci OI

HELIOS Návod k instalaci OI 5,0-35,0 °C (krok 0,5 °C)

Více