refaktan s 13 technický list

Komentáře

Transkript

refaktan s 13 technický list
CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11 Děčín 32 - Boletice n. L.
Czech Republic
Tel: +420-412-547 461
Fax: +420-412-547 200
E-mail:
[email protected]
www.chemotex.cz
REFAKTAN S 13
TECHNICKÝ LIST
TL 226/2001
Datum vydání: 13.2.2003
Datum revize: 29.11.2007
Charakteristika výrobku
REFAKTAN S 13 je anionaktivní vodný roztok sodné soli kondenzačního produktu betanaftolsulfokyseliny a kresolu s formaldehydem.
Použití
REFAKTAN S 13 je rezervační přípravek pro jedno- nebo dvoulázňové barvení směsí celulóza/vlna,
polyamid/ celulóza, celulóza /polyamid/ vlna, polyamid /vlna. Je vhodný pro zamezení špinění bílých
fondů při praní tisků na polyamidu, kde se současně docílí částečného zlepšení stálostí tisků kyselými
nebo substantivními barvivy.
Vlastnosti výrobku
REFAKTAN S 13 je hnědá viskozní kapalina anionaktivního charakteru. Rozpustnost přípravku ve
vodě 30 až 50 °C je velmi dobrá, vodné roztoky jsou čiré. Větším množstvím elektrolytu (chlorid sodný,
Glauberova sůl) se zvláště za varu vysoluje z roztoku. Tím, že je REFAKTAN S 13 anionaktivní, je
afinní k polyamidu a vlně, kde se částečně váže na amino-skupiny podobně jako substantivní a kyselá
barviva. Tím lze regulovat, event. zcela zamezit zabarvování těchto vláken.
Je stálý v mírně kyselém a slabě alkalickém prostředí
REFAKTAN S 13 musí vyhovovat těmto znakům jakosti:
Znak jakosti
Hodnota
Sušina v %
pH 3 % roztoku
Stálost 3 % roztoku varem
42 až 47
6,5 až 8,5
vyhovuje předepsané zkoušce
Metodika stanovení
PN-ZM 226/2001
PN-ZM 226/2001
PN-ZM 226/2001
Zpracování výrobku
REFAKTAN S 13 lze doporučit při následujících postupech barvení:
1. Textilní průmysl
1.1.
Barvení směsí vlny a celulózových materiálů jedno nebo dvoulázňovým postupem, kdy se za
pomoci REFAKTANu S 13 během procesu barvení substantivními barvivy docílí rezervace
vlněného podílu.
Dávkování: 4 až 6 % REFAKTANu S 13
1.2.
Jednolázňové barvení směsí vlna/celulóza z kyselé lázně vybranými substantivními a kyselými
barvivy na uni vybarvení. REFAKTANem S 13 se docílí selektivní rezervování vlny.
Dávkování: 2 až 4 % REFAKTANu S 13
1.3.
Jednolázňové barvení směsí polyamid /vlna, celulóza/polyamid na uni vybarvení vybranými
substantivními a kyselými barvivy Vhodným dávkováním REFAKTANu S 13 se docílí částečné
rezervace vlny a polyamidu proti zabarvování substantivními barvivy.
Dávkování: 1 až 5 % REFAKTANu S 13
TL 226/2001
Strana 1 (celkem 2)
1.4
Jednolázňové barvení směsí polyamid/celulóza disperzními a substantivními barvivy.
REFAKTANem S 13 se docílí rezervování polyamidových vláken proti zabarvení
substantivními barvivy, takže lze dosáhnout jednolázňově různé dvoubarevné efekty.
Dávkování: 3 až 6 % REFAKTANu S 13
1.5.
Praní tisků na polyamidových materiálech:
a) Diskontinuální praní: 2 až 4 % REFAKTANu S 13 + 0,5 až 1 % kyseliny octové ledové z hmotnosti
materiálu, 15 minut při 20 až 30 °C, oplachování studenou vodou, mydlení 2 až 5 g/l Almipal ABA
při 40 až 50 °C, dodatečné zpracování - ustálení REFAKTAN S 13 + 1 % kyseliny octové ledové
z hmotnosti materiálu, 20 až 30 minut při 40 až 60 °C.
b) Kontinuální praní:
1. vana pračky 1 až 3 g/l REFAKTANu S 13 + 0,2-0,5 g/l kyseliny octové ledové
2. vana opláchnutí studenou vodou
3. a další vany mydlení 2 až 3 g/l Almipal ABA při 40 až 50 °C poslední vana 2 až 3 g/l
REFAKTANu S 13 + 0,5 g/l kyseliny octové ledové, 40 až 60 °C
2. Těžba ropy
REFAKTAN S 13 vykazuje dispergační účinek pro cement a je používán při zpevňování - cementaci
vrtů betonem velmi tekuté konzistence.
Dávkování: 0,3 až 0,6 % REFAKTANu S 13 z hmotnosti cementu
3. Keramický průmysl
Ztekucující vlastnosti REFAKTANu S 13 se využívá při přípravě lisovacích hmot v rozprachových
sušárnách. U různých lisovacích hmot je možno dosáhnout sušiny 50 až 60 %.
Dávkování: 0,2 až 0,5 % REFAKTANu S 13 z hmotnosti pevné hmoty.
Balení, skladování
REFAKTAN S 13 se obvykle dodává ve 200 litrových plastových sudech, případně v jiných, předem
dohodnutých obalech.
Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani
v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.
Doprava
Dopravuje se krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.
Záruční doba
Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od
data vyskladnění.
Výrobce, dodavatel
CHEMOTEX Děčín a. s. , Tovární 63, 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem
Poznámka
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními
zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné
přizpůsobit konkrétním podmínkám.
TL 226/2001
Strana 2 (celkem 2)

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list Pro odstraňování použitých a znečištěných řezných a obráběcích emulzí a kapalin z uzavřených systémů se KORYNT HB aplikuje 8 až 24 hodin před plánovanou výměnou do obráběcí kapaliny. Doporučená kon...

Více

Vodné mikroemulze, teorie a praxe - arte-fakt

Vodné mikroemulze, teorie a praxe - arte-fakt Určitým problémem může být chemické chování SDS v přítomnosti některých vícesytných kationtů (např. vápenatých). Výrobci udávají pro tuto látku hodnotu pH v rozmezí 6 až 9, podle čistoty produktu (...

Více

Firemní prezentace

Firemní prezentace konzervantů, vzduchu, koření • míchání a homogenizace směsí • chlazení obtížně čerpatelných polotovarů a finálních produktů • drcení – zmenšování objemů odpadů výroby pro jejich...

Více

Firemní prezentace

Firemní prezentace Chemický a petrochemický průmysl, výroba detergentů a kosmetiky • stáčení, procesní čerpání, transfer mezi zásobníky surovin a finálních produktů • přesné dávkování, rozplňování do finálních bale...

Více

Webinární podklady - Wiki přírodní domácí kosmetiky

Webinární podklady - Wiki přírodní domácí kosmetiky jako výsledný produkt pevné mýdlo, přesto musíme hlídat, aby jodové číslo výsledné směsi tuků nepřesáhlo kritickou hodnotu, ani v případě výroby mýdlové pasty se proto bez pevných tuků neobejdeme. ...

Více

kap. 5

kap. 5 dosáhnut online kontinuálního odplyňování mobilní fáze. Tyto moduly mají ale poměrně velký objem (řádově jsou to jednotky mililitrů), a to je nevýhodné pokud je třeba měnit mobilní fázi, ale dnes ...

Více

Technický list

Technický list EBOLIT 511 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporu...

Více

Procesní technologie

Procesní technologie Jednostupňový průtokový dispergační stroj UTL 2000 je používán pro hrubodisperzní emulze a suspenze s malým rozsahem rozptylu částic a kapek dle velikosti. Stroj je vybaven generátorem (rotorstator...

Více