Hroznětínský zpravodaj 3/2015

Komentáře

Transkript

Hroznětínský zpravodaj 3/2015
HROZNĚTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
číslo 3 | březen 2015 | ročník IX. | zdarma
MASOPUST
Po dlouhé šedesátileté odmlce se masopustní průvod v čele s medvědářem a
medvědem, nevěstou, bábou s nůší, slaměným i dalšími maskami za doprovodu
folklórní kapely Krušnohorská muzika,
vydal také naším městem. Namaskovala
se celá řada místních a to nejen dětí, ale
vyřádili se i dospělí! Postupně se k maskám přidávali i ostatní dosud přihlížející
hroznětínští. Uvítání u kostela i tradičního pohřbívání basy se tak účastnilo několik stovek lidí.
Program pokračoval na hřišti, kde byli
zvoleni královna a král masopustu. Děti se
utkaly v netradičních soutěžích (tahání
klády, hod kačenou do pekáče, hod věnečkem na meč a další). Dospělí ochutnávali zabijačkové speciality, zahřívali se
svařeným vínem, medovinou nebo tancem. K poslechu i tanci hrála přítomným
rocková kapela Levoruký Eda a jeho Bububand.
Celým masopustním veselím provázelo
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.
Organizátorem akce bylo Město Hroznětín, které pozvalo děti z dětských domovů v Ostrově a Karlových Varech a
také děti z SOS vesničky Karlovy Vary.
STR. 1
„Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům, účinkujícím i všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na organizaci našeho
masopustu a samozřejmě i všem, kteří se
zapojili do masopustního průvodu i těm,
kteří přišli a zúčastnili se“, říká místostarosta města.
V nabitém programu celé akce bylo také
připraveno divadelní představení pro děti
i dospělé v Městském společenském centru. Netradiční a velmi vtipné zpracování
Sněhurky a Červené Karkulky v podání
Pouličního divadla Viktora Braunreitera
pobavilo zcela zaplněný sál. „Ohlas vzbudil náš masopust i v regionálním tisku,
na webových stránkách i na facebooku,
kde byl ve velkém sdílen v počtu několika
tisíc zhlédnutí“ dodává místostarosta.
V dnešní době je znovuobnovování…
pokračování na str. 2
oslav „svátku bláznů“ (jak se masopustu
také říká) příležitostí k oživení společenského života v obcích, udržení sousedské pospolitosti a radosti ze společného
bujarého veselí. Proto i obnovení tradice
masopustu v Hroznětíně.
Zkrátka všichni, kdo se masopustu
v Hroznětíně 14. února účastnili, si užili
fajn sobotu. Takže, už přemýšlíte, jakou
masku zvolíte v roce 2016?
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Angličtina s rodilým mluvčím
Od března se zapojujeme do dalšího
projektu, který je financován z EU a
státního rozpočtu ČR. Na naší škole
začne působit 1 x týdně, v rámci projektu „CLIL na ZŠ“, rodilý mluvčí anglického jazyka.
Žáci budou mít možnost zdokonalit se
ve studiu anglického jazyka pomocí
jazykových vstupů a aktivit příslušného
lektora, který bude na školu pravidelně
dojíždět. Tento projekt se bude týkat
žáků 4. – 7. ročníku.
Sportovní úspěchy
Text a foto Eva Jandáková
Další fotografie si můžete prohlédnout
na www.hroznetin.knihovna.info
Co je masopust?
Tento původně třídenní svátek byl
mezi lidmi vždy velice oblíben, protože
se jednalo o oficiální svátek hodování,
během kterého bylo třeba se dosyta
najíst.
První písemné zmínky o masopustních
rejích v Čechách a na Moravě pocházejí
ze 13. století. Masopust se slavil ve dny
předcházející Popeleční středě, jíž začínal čtyřicetidenní půst, končící až o
Velikonocích.
Maškarní zábava, která probíhala
zpravidla na masopustní úterý, byla vyvrcholením masopustu.
Ačkoliv se původně několikadenní
masopustní veselice zkrátila, k dnešnímu masopustnímu reji se zachovaly
tradiční masky a některé zvyky ku pobavení v tuhé zimě./Zdoj: propolis-os.cz
STR. 2
V únoru (10. 2.) se žáci 4. a 5. ročníku
zúčastnili okrskového kola v přehazované na 3. ZŠ v Ostrově.
Umístili se na 1. místě a postoupili
do okresního kola, které se konalo 18. 2.
opět na 3. ZŠ v Ostrově. Zde se žáci
umístili na 6. místě.
Úspěšní jsme byli i v basketbalu - 18. 2.
se na ZŠ Konečná v Karlových Varech
konalo okrskové kolo v basketbalu žáků
a žákyň 2. stupně.
Chlapci obsadili po velmi náročných
utkáních 4. místo. Děvčata bojovala
do poslední chvíle o postupové 2. místo,
ale nakonec skončila na krásném 3. místě. Tímto jim všem děkujeme za jejich
snahu a nasazení.
Lyžařský výcvik
Ve dnech 8. – 13. 2. se 18 žáků sedmého a osmého ročníku zúčastnilo lyžařského výcviku na šumavské Kvildě.
Společně s dětmi ze ZŠ Konečná Karlovy Vary pilovali techniku sjezdového a
běžeckého lyžování a snowboardingu.
Mezi lyžaři byli i úplní začátečníci, kteří
na konci kurzu zdatně sjížděli místní
sjezdovku.
Součástí kurzu byly i přednášky
o historii a technice lyžování, beseda se
zaměstnancem horské služby, návštěva
zdejšího šumavského muzea s projekcí
filmu o národním parku, bobřík odvahy,
večerní zábava - soutěže a diskotéka.
Děti se vrátily v pátek 13. 2., získaly
nové znalosti, dovednosti, zajímavé
zážitky a nové kamarády.
Přednášky
Během měsíce února proběhly na naší
škole přednášky zaměřené na prevenci
patologických jevů. Byly určeny žákům
druhého stupně. V 7. ročníku proběhla
přednáška na téma „Šikana“, v 8. ročníku bylo tématem přednášky „Moderní je
nekouřit“. Žáci 9. ročníku se zúčastnili
přednášky „Láska, sex a vztahy“.
Karlovarské městské divadlo
Pro žáky 7. – 9. ročníku jsme zajistili
divadelní představení „Láska mezi nebem a zemí“. Vstupné žáky vyšlo na 70,Kč, autobus zaplatil Krajský úřad.
vedení školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ke konci ledna nás zastihla chřipková
epidemie. Onemocněly nejen děti, ale i
personál. S touto situací jsme se potýkali
3 týdny - až do poloviny února.
V první polovině měsíce února jsme
prožili několik pěkných kulturních akcí.
Navštívilo nás Divadlo Z bedny
s pohádkou Vlk a kůzlátka, dále Diva-
dlo Letadlo s pohádkou Výprava za ledním medvědem. Také jsme jeli do divadla v Ostrově, kde jsme zhlédli hudební
vystoupení pro děti Pavla Nováka juniora.
Ve druhém únorovém týdnu jsme
zažili masopustní veselí. Celý týden se
děti seznamovaly s tradicemi a zvyky,
vyráběly masopustní loutky, masky a
škrabošky a zakončili jsme ho masopustním karnevalem. Ten předcházel
krušnohorskému masopustu, který pořádalo Město Hroznětín.
Bohužel tento měsíc, bohatý na kulturní akce, prožila jen hrstka dětí z důvodu
až 80% nemocnosti předškolních dětí.
Hana Cerhová, ředitelka MŠ
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
14. března od 9 do 12 hodin se
v Městském společenském centru koná
burza dětského jarního a letního oblečení. Příjem oblečení do prodeje je 13. 3.
od 18 do 20 hodin.
Do prodeje přijímáme pouze věci čisté
a nezničené. Maximální počet 30 ks věcí
a 2 páry bot. Výdej neprodaného oblečení proběhne 14. 3. od 17 do 18 hodin.
O pořadové číslo k prodeji si volejte
na tel. 602 130 860 nebo pište na e-mail:
[email protected]
Zdeňka Reinlová
INZERCE
Redakční rada nabízí možnost inzerce
v Hroznětínském zpravodaji. Na základě rozhodnutí rady města č. 17 ze dne
28. 5. 2012 byly stanoveny ceny za inzerci takto:
Formát
celá A5
Cena
500,- Kč
polovina A5
čtvrtina A5
osmina A5
250,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
V případě zájmu inzerovat kontaktujte
redakční radu zpravodaje.
STR. 3
VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODELŮ
V Čechách patří mezi nejznámější
autory papírových modelů Richard Vyškovský, jehož modely vycházejí od roku
1969 v časopisu ABC.
Naším nejznámějším modelem je Langweilův model Prahy, který je vystaven
v Muzeu hlavního města Prahy.
Také v Hroznětíně ale bylo od poloviny ledna do 23. února k vidění 40 papírových modelů hradů. Autorem je Antonín Drda, který se tomuto koníčku
věnuje dva roky. Jeho prvním modelem
byl hrad Karlštejn, nejtěžším zámek
Litomyšl (na fotografii).
Pan Drda plánuje postupně vytvořit
modely všech českých hradů a zámků.
Knihovna Hroznětín
Vás zve na prodejní výstavu
Svěží nejen jarní
PATCHWORK
a jiné šití
Milé a praktické doplňky, velikonoční
dárečky a drobnosti k potěšení,
bez kterých se neobejdete.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční
v sobotu 28. 3. ve 13 hodin
výstavu můžete navštívit do 29. 4.
Zcela mimořádně otevřeno
také v sobotu
4. 4. od 13 do 17 hodin!
Obě výstavy jsou přístupné v době
otevíracích hodin knihovny, tzn.:
pondělí 12.00 – 18.00 hodin
úterý
10.00 – 14.30 hodin
středa
12.00 – 14.30 hodin
čtvrtek 12.00 – 18.00 hodin
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Text Eva Jandáková, foto Vendula Zábelová
Na výstavu modelů navazují
v prostorách knihovny další výstavy:
Knihovna Hroznětín
ve spolupráci se sdružením
Krušnohorská krajka
Vás zve na výstavu paličkování
Hra paliček a nití
Vernisáž s ukázkou paličkování
proběhne v úterý
3. 3. 2015 od 15 hodin
Výstavu můžete navštívit do 26. 3.
STR. 4
Faerské ostrovy aneb skaliska Atlantiku
plná papuchalků, svérázných ostrovanů a
ovcí
Cestovatel a fotograf Jiří Lehejček bude
opět hovořit o svých cestách. Tentokrát
promítne obrázky z cest po opomíjeném
souostroví v severním Atlantiku, které
zůstává tak trochu ve stínu slavnějšího
Islandu. Rozloha ostrovního státečku je
srovnatelná s našimi okresy, avšak každý jeho čtvereční metr má co nabídnout.
Přijďte se 18. března od 18 hodin
do Městského společenského centra podívat, jak se žije mezi fjordy, kde je ptačí
populace 80x početnější než domorodé
obyvatelstvo, kde stálezelený koberec
kryje nejen pastviny, ale i střechy a kde
neexistuje předpověď počasí…
Vstupné činí 30,- Kč – lze zakoupit
na místě nebo v předprodeji v knihovně.
Vendula Zábelová
VELKÝ RYBNÍK a RUPRECHTOV
PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ
V poslední lednový den se konal
v restauraci U Hastrmana na Velkém
Rybníku již devátý Velkorybnický ples.
Do posledního místa zaplněný sál i
předsálí, plný taneční parket a spokojení
účastníci plesu jsou důkazem, že se ples
opět povedl.
Obyvatelé stále se rozrůstajícího Velkého Rybníka (kde je v současné době
hlášeno k trvalému pobytu více než 200
obyvatel) i obce Ruprechtov se také
mnohem více zajímají o dění ve své obci.
Svědčí o tom účast na pravidelných
měsíčních setkáních s místostarostou
města, opětovné oživení činnosti osadního výboru Velkého Rybníka i Sdružení
obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova za rozvoj oblasti Velkého Rybníka a
Ruprechtova.
Na příštím zasedání zastupitelstva
města bude schvalováno nové vedení
osadního výboru, které pak může spolupracovat s vedením města na řešení
problémů v oblasti Velkého Rybníka.
Navíc zájmový spolek za rozvoj Velkého Rybníka a Ruprechtova se 19. 2.
stal členem MAS Krušné Hory o.p.s. a
zapojil se tak do činnosti, jejímž smyslem je podpora projektů a možnost čerpání financí z dotačních programů
pro rozvoj oblasti Velkého Rybníka a
Ruprechtova.
Cílem výše uvedených aktivit je oživení oblasti, zlepšení infrastruktury
v rámci možností, které tato oblast poskytuje a zapojení se co největšího počtu
obyvatel do spolkového dění.
Pokud máte zájem, dovoluji si Vás
pozvat na 4. března do restaurace
U Hastrmana, kde se bude od 17 hodin
konat pravidelné setkání s občany, jehož
hlavním tématem bude rozsah oprav
komunikací po zimní sezóně.
Zdeněk Janský
Příspěvky zaslané do redakce
Hroznětínského zpravodaje nebyly
redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se
o názor pisatele, nikoliv redakční rady.
Zdravím všechny z Hroznětína
Jsem hroznětínský starousedlík. Vyrůstala jsem zde od sedmi let, prožila krásné mládí. Ráda vzpomínám a ráda se
vracím. Říkali mi „Ivanka z nádraží“.
Dnes, 14. 2. 2015, kdy zde probíhal Masopust, jsem tady prožila krásný den!
Vše se vydařilo, bylo příjemné, zábavné,
ale především perfektně organizované.
Cítila jsem se zase jako doma. Moc mě
příjemně překvapila rekonstrukce části
hřbitova a dokonalá oprava plochy před
hřbitovem. Mnoho se zde vylepšilo a
doufám, že to bude pokračovat.
Držte všichni pohromadě, žijte v harmonii a mějte se rádi! Jsme tu jen
na chvíli.
Iva Svobodová
JUBILANTI A NOVÍ OBČÁNCI
V měsíci únoru oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané:
Zdeňka Kochová
Jarmila Macková
Josef Burianek
Antonín Žáček
Božena Vaňková
Marie Vaníčková
Karel Lesák
Jan Boublík
Anna Týmová
Antonie Stašová
Jana Jurášová
Robert Faber
Nový občánek: Eliška Pokorná
Redakce Hroznětínského zpravodaje
přeje jubilantům i novému občánkovi
vše nejlepší, hlavně hodně pevné zdraví.
STR. 5
KAM VYRAZIT aneb SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V HROZNĚTÍNĚ
březen 2015
úterý 3. března| 15 hod. |
Knihovna – vernisáž výstavy
Hra paliček a nití, více str. 4
sobota 7. března | 20 hod. |
Restaurace Kino – MDŽ - DJ Spark
pátek 13. března | 21 hod. |
Restaurace Kino – Disco DJ Carbon
a DJ Spark
sobota 14. března | 9 hod. |
Městské společenské centrum –
burza dětského oblečení, více str. 3
středa 18. března | 18 hod. |
Městské společenské centrum –
cestopisná přednáška Jiřího Lehejčka,
více str. 4
pátek 20. března| 21 hod. |
Restaurace Kino – živá muzika
Duo stars
pátek 27. března | 21 hod. |
Restaurace Kino – Disco DJ Carbon
a Daffy
sobota 28. března | 13 hod. |
Knihovna – vernisáž prodejní výstavy
Svěží nejen jarní Patchwork,
více str. 4
STR. 6
SLUŽBA OBČANŮM – dovoz léků
Z důvodu rozšíření dostupnosti některých služeb nabízíme možnost zajištění
dovozu léků a zdravotnických potřeb
pro občany našeho města.
Pokud máte zájem o tuto službu, je
možné každý týden do středečního
odpoledne nechávat lékařské předpisy
na léky nebo poukázky na zdravotnické
potřeby ve zdravotním středisku
v Hroznětíně u sestřičky Radky Vašíčkové a v pátek si pak léky či zdravotnické potřeby můžete vyzvednout na podatelně městského úřadu v Hroznětíně.
Juraj Kuraňko
INFORMACE O UZAVÍRKÁCH
Z důvodu pokračování prací na obchvatu města Hroznětín budou postupně od března do září 2015 probíhat částečné uzavírky komunikací v katastru
města. Dopravní opatření budou rozdělena do několika etap.
Bližší informace k rozsahu a termínům
jednotlivých etap uzavírek budou zveřejňovány na úřední desce, na webových
stránkách města (www.mestohroznetin.cz)
a na informačních tabulích.
Zdeněk Janský, místostarosta města
ZASTUPITELSTVO
Dne 9. 2. 2015 schválilo zastupitelstvo
města na svém řádném zasedání rozpočet města Hroznětín na rok 2015 jako
vyrovnaný s příjmy ve výši 23.344.525,Kč a s výdaji ve stejné výši.
Informativní přehled příjmů a výdajů
je v přiložených grafech (na straně 7),
podrobnější přehled je k dispozici na úřední desce města a na webových
stránkách města (www.mestohroznetin.cz).
Veřejné zasedání zastupitelstva, při
kterém se budou projednávat mimo jiné
prodeje pozemků, se koná
30. 3. 2015 od 18.00 hodin
v Městském společenském centru.
STR. 7
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na základě sdělení společnosti Marius Pedersen a.s. Vám oznamujeme, že od 1. 4. 2015
dochází ke změně svozových dnů a vývozu směsného komunálního odpadu v celém spádovém území města Hroznětína. Změna je provedena z důvodu zefektivnění činnosti
společnosti Marius Pedersen a.s. Vzhledem k uvedeným změnám se nezdražuje cena za
odvoz uvedeného odpadu a zůstává ve výši roku 2014.
Martin Maleček, starosta města
Hroznětín
četnost svozu
do 31.3.2015
týden do 31.3.2015
od 1.4.2015
týden od 1.4.2015
1x7
čtvrtek
všechny
úterý
všechny
1 x 14
čtvrtek
lichý
úterý
sudý
2x7
úterý / čtvrtek
všechny
úterý / pátek
všechny
Bystřice
1x7
čtvrtek
všechny
úterý
všechny
1 x 14
čtvrtek
lichý
úterý
sudý
Odeř
1x7
čtvrtek
všechny
pátek
všechny
1 x 14
čtvrtek
lichý
pátek
sudý
úterý
všechny
úterý
sudý
1x7
1 x 14
nově u č.p. 2, 4, 10, 31, 39, 112
Ruprechtov
1x7
čtvrtek
všechny
pátek
všechny
1 x 14
čtvrtek
lichý
pátek
sudý
Velký Rybník
1x7
čtvrtek
všechny
úterý
všechny
1 x 14
čtvrtek
lichý
úterý
sudý
2x7
úterý / čtvrtek
všechny
úterý / pátek
všechny
Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín, v nákladu 700 ks
měsíčně.| Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p.
Ev. č. MK ČR 19856|Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Radka Vašíčková, Pavla Smutná.|
E-mail: [email protected] |Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2015.
STR. 8

Podobné dokumenty